მთარგმნელობითი მომსახურების ProZ.com გლობალური დირექტორია
 The translation workplace
Ideas
ProZ.com site moderators
ProZ.com is moderated by a group of volunteers around the world. Moderators help to improve ProZ.com by enforcing adherence to site rules and guiding members to make the most of their ProZ.com experience.KudoZ Moderators

When contacting a moderator regarding a specific issue, observe the following:
  • Please contact only one moderator at a time
  • Check for the green icon to see which moderators are online
  • Contact preferably the moderator for the language pair in question
  • If there is no moderator for the specific pair, choose a linguistically similar pair (ex. for Vietnamese-French, choose somebody with French)
  • You may also contact site staff via support request

Language Pair Moderator Send email
სერბული -> ესპანური This moderator is offline Milena Čkripeska
ბოსნიური -> ესპანური This moderator is offline Milena Čkripeska
ხორვატული -> ესპანური This moderator is offline Milena Čkripeska
სპარსული (ირანული) -> ინგლისური This moderator is offline Mahmoud akbari
არაბული This moderator is offline Abdallah Ali
არაბული -> გერმანული This moderator is offline Murad AWAD
არაბული -> ინგლისური This moderator is offline Murad AWAD
არაბული -> ინგლისური This moderator is offline Abdallah Ali
არაბული -> თურქული This moderator is offline Murad AWAD
ბულგარული This moderator is offline Kalinka Hristova
ბულგარული -> ინგლისური This moderator is offline Kalinka Hristova
ბულგარული -> ინგლისური This moderator is offline Pavel Tsvetkov
ბულგარული -> ესპანური This moderator is offline Kalinka Hristova
ბულგარული -> ფრანგული This moderator is offline Kalinka Hristova
ბულგარული -> პორტუგალური This moderator is offline Kalinka Hristova
ბულგარული -> რუსული This moderator is offline Kalinka Hristova
ჩინური -> ინგლისური This moderator is offline Rita Pang
გერმანული -> არაბული This moderator is offline Murad AWAD
გერმანული -> ინგლისური This moderator is offline Murad AWAD
გერმანული -> ქართული This moderator is offline Maya Gorgoshidze
გერმანული -> იტალიური This moderator is offline Simone Catania
გერმანული -> იაპონური This moderator is offline Takeshi MIYAHARA
გერმანული -> მაკედონური This moderator is offline Milena Čkripeska
გერმანული -> რუსული This moderator is offline Jarema
გერმანული -> შვედური This moderator is offline Mats Wiman
გერმანული -> თურქული This moderator is offline Murad AWAD
გერმანული -> უკრაინული This moderator is offline Jarema
ბერძნული -> ინგლისური This moderator is offline Rania Ioannou
ინგლისური -> სპარსული (ირანული) This moderator is offline Mahmoud akbari
ინგლისური -> არაბული This moderator is offline Murad AWAD
ინგლისური -> არაბული This moderator is offline Abdallah Ali
ინგლისური -> ბულგარული This moderator is offline Kalinka Hristova
ინგლისური -> ბულგარული This moderator is offline Pavel Tsvetkov
ინგლისური -> ჩინური This moderator is offline David Lin
ინგლისური -> გერმანული This moderator is offline Murad AWAD
ინგლისური -> ბერძნული This moderator is offline Rania Ioannou
ინგლისური This moderator is offline NancyLynn
ინგლისური This moderator is offline Susana Magnani
ინგლისური -> ესპანური This moderator is offline Monika Jakacka Márquez
ინგლისური -> ესპანური This moderator is offline Laureana Pavon
ინგლისური -> ესპანური This moderator is offline eski
ინგლისური -> ესპანური This moderator is offline Marco Ramón
ინგლისური -> ესპანური This moderator is offline Susana Magnani
ინგლისური -> ესპანური This moderator is offline Alberto Montpellier
ინგლისური -> ირანული (სპარსული) This moderator is offline Mahmoud akbari
ინგლისური -> ქართული This moderator is offline Maya Gorgoshidze
ინგლისური -> უნგრული Ildiko Santana
ინგლისური -> ინდონეზიური This moderator is offline Rosmeilan Siagian
ინგლისური -> იტალიური This moderator is offline Rosanna Palermo
ინგლისური -> იტალიური This moderator is offline Simone Catania
ინგლისური -> იაპონური This moderator is offline Takeshi MIYAHARA
ინგლისური -> ლიტვიური This moderator is offline Kristina Radziulyte
ინგლისური -> მაკედონური This moderator is offline Milena Čkripeska
ინგლისური -> ნორვეგიული This moderator is offline Per Bergvall
ინგლისური -> პოლონური This moderator is offline Monika Jakacka Márquez
ინგლისური -> პოლონური This moderator is offline Kuba Kościelniak
ინგლისური -> პორტუგალური Send Instant Message through ProZ.com Matheus Chaud
ინგლისური -> პორტუგალური This moderator is offline Fernanda Rocha
ინგლისური -> პორტუგალური This moderator is offline Maria Castro
ინგლისური -> პორტუგალური This moderator is offline Jorge Rodrigues
ინგლისური -> რუმინული This moderator is offline Lucica Abil
ინგლისური -> რუსული This moderator is offline Natalie
ინგლისური -> რუსული This moderator is offline Margarita
ინგლისური -> შვედური This moderator is offline Mats Wiman
ინგლისური -> შვედური This moderator is offline Anna Herbst
ინგლისური -> ტაილანდური This moderator is offline Prachya Mruetusatorn
ინგლისური -> თურქული This moderator is offline Murad AWAD
ინგლისური -> თურქული This moderator is offline Özgür Salman
ინგლისური -> უკრაინული This moderator is offline Myron Netchypor
ესპანური -> სერბული This moderator is offline Milena Čkripeska
ესპანური -> ბოსნიური This moderator is offline Milena Čkripeska
ესპანური -> ხორვატული This moderator is offline Milena Čkripeska
ესპანური -> ბულგარული This moderator is offline Kalinka Hristova
ესპანური -> ინგლისური This moderator is offline Laureana Pavon
ესპანური -> ინგლისური This moderator is offline eski
ესპანური -> ინგლისური This moderator is offline Alberto Montpellier
ესპანური This moderator is offline Laureana Pavon
ესპანური This moderator is offline Monika Jakacka Márquez
ესპანური This moderator is offline Susana Magnani
ესპანური -> ქართული This moderator is offline Maya Gorgoshidze
ესპანური -> იტალიური This moderator is offline Patricia Ferreira Larrieux
ესპანური -> მაკედონური This moderator is offline Milena Čkripeska
ესპანური -> პოლონური This moderator is offline Monika Jakacka Márquez
ესპანური -> პორტუგალური This moderator is offline Jorge Rodrigues
ესპანური -> რუსული This moderator is offline Monika Jakacka Márquez
ესპანური -> სერბო-ხორვატული This moderator is offline Milena Čkripeska
ესპანური -> შვედური This moderator is offline Mats Wiman
ირანული (სპარსული) -> ინგლისური This moderator is offline Mahmoud akbari
ფრანგული -> ბულგარული This moderator is offline Kalinka Hristova
ფრანგული -> ინგლისური This moderator is offline Yolanda Broad
ფრანგული -> ინგლისური This moderator is offline NancyLynn
ფრანგული -> ინგლისური This moderator is offline Susana Magnani
ფრანგული -> ესპანური This moderator is offline Susana Magnani
ფრანგული -> ქართული This moderator is offline Maya Gorgoshidze
ფრანგული -> იტალიური This moderator is offline Simone Catania
ფრანგული -> ლიტვიური This moderator is offline Kristina Radziulyte
ფრანგული -> მაკედონური This moderator is offline Milena Čkripeska
ფრანგული -> პოლონური This moderator is offline Natalie
ფრანგული -> პორტუგალური This moderator is offline Jorge Rodrigues
ფრანგული -> რუმინული This moderator is offline Lucica Abil
ფრანგული -> რუსული This moderator is offline Margarita
ფრანგული -> რუსული This moderator is offline Andriy Bublikov
ფრანგული -> შვედური This moderator is offline Mats Wiman
ფრანგული -> უკრაინული This moderator is offline Andriy Bublikov
ქართული -> გერმანული This moderator is offline Maya Gorgoshidze
ქართული -> ინგლისური This moderator is offline Maya Gorgoshidze
ქართული -> ესპანური This moderator is offline Maya Gorgoshidze
ქართული -> ფრანგული This moderator is offline Maya Gorgoshidze
ქართული This moderator is offline Maya Gorgoshidze
ქართული -> იტალიური This moderator is offline Maya Gorgoshidze
ქართული -> რუსული This moderator is offline Maya Gorgoshidze
უნგრული -> ინგლისური Ildiko Santana
უნგრული Ildiko Santana
ინდონეზიური -> ინგლისური This moderator is offline Rosmeilan Siagian
იტალიური -> გერმანული This moderator is offline Simone Catania
იტალიური -> ინგლისური This moderator is offline Rosanna Palermo
იტალიური -> ინგლისური This moderator is offline Simone Catania
იტალიური -> ესპანური This moderator is offline Patricia Ferreira Larrieux
იტალიური -> ფრანგული This moderator is offline Simone Catania
იტალიური -> ქართული This moderator is offline Maya Gorgoshidze
იტალიური This moderator is offline Simone Catania
იტალიური -> მაკედონური This moderator is offline Milena Čkripeska
იტალიური -> პოლონური This moderator is offline Kuba Kościelniak
იტალიური -> რუმინული This moderator is offline Lucica Abil
იაპონური This moderator is offline Takeshi MIYAHARA
ლიტვიური -> ინგლისური This moderator is offline Kristina Radziulyte
ლიტვიური -> ფრანგული This moderator is offline Kristina Radziulyte
ლიტვიური This moderator is offline Kristina Radziulyte
მაკედონური -> გერმანული This moderator is offline Milena Čkripeska
მაკედონური -> ინგლისური This moderator is offline Milena Čkripeska
მაკედონური -> ესპანური This moderator is offline Milena Čkripeska
მაკედონური -> ფრანგული This moderator is offline Milena Čkripeska
მაკედონური -> იტალიური This moderator is offline Milena Čkripeska
ნორვეგიული -> ინგლისური This moderator is offline Per Bergvall
ოტომანი (Ottoman) -> არაბული This moderator is offline Murad AWAD
ოტომანი (Ottoman) -> ინგლისური This moderator is offline Murad AWAD
პოლონური -> ინგლისური This moderator is offline Monika Jakacka Márquez
პოლონური -> ინგლისური This moderator is offline Kuba Kościelniak
პოლონური -> ესპანური This moderator is offline Monika Jakacka Márquez
პოლონური -> ფრანგული This moderator is offline Natalie
პოლონური -> ლიტვიური This moderator is offline Kristina Radziulyte
პოლონური This moderator is offline Monika Jakacka Márquez
პოლონური This moderator is offline Kuba Kościelniak
პოლონური -> რუსული This moderator is offline Natalie
პორტუგალური -> ბულგარული This moderator is offline Kalinka Hristova
პორტუგალური -> ინგლისური Send Instant Message through ProZ.com Matheus Chaud
პორტუგალური -> ინგლისური This moderator is offline Fernanda Rocha
პორტუგალური -> ინგლისური This moderator is offline Maria Castro
პორტუგალური -> ინგლისური This moderator is offline Jorge Rodrigues
პორტუგალური This moderator is offline Fernanda Rocha
პორტუგალური This moderator is offline Maria Castro
რუმინული -> იტალიური This moderator is offline Lucica Abil
რუმინული This moderator is offline Lucica Abil
რუსული -> ბულგარული This moderator is offline Kalinka Hristova
რუსული -> გერმანული This moderator is offline Jarema
რუსული -> ინგლისური This moderator is offline Margarita
რუსული -> ესპანური This moderator is offline Monika Jakacka Márquez
რუსული -> ფრანგული This moderator is offline Andriy Bublikov
რუსული -> ქართული This moderator is offline Maya Gorgoshidze
რუსული -> პოლონური This moderator is offline Natalie
რუსული This moderator is offline Jarema
რუსული This moderator is offline Andriy Bublikov
რუსული -> უკრაინული This moderator is offline Jarema
სერბო-ხორვატული -> ესპანური This moderator is offline Milena Čkripeska
შვედური -> გერმანული This moderator is offline Mats Wiman
შვედური -> ინგლისური This moderator is offline Mats Wiman
შვედური -> ინგლისური This moderator is offline Anna Herbst
შვედური -> ესპანური This moderator is offline Mats Wiman
შვედური -> ფრანგული This moderator is offline Mats Wiman
შვედური This moderator is offline Mats Wiman
შვედური -> უკრაინული This moderator is offline Jarema
ტაილანდური -> ინგლისური This moderator is offline Prachya Mruetusatorn
თურქული -> არაბული This moderator is offline Murad AWAD
თურქული -> გერმანული This moderator is offline Murad AWAD
თურქული -> ინგლისური This moderator is offline Murad AWAD
თურქული -> ინგლისური This moderator is offline Özgür Salman
უკრაინული -> გერმანული This moderator is offline Jarema
უკრაინული -> ინგლისური This moderator is offline Myron Netchypor
უკრაინული -> ფრანგული This moderator is offline Andriy Bublikov
უკრაინული -> რუსული This moderator is offline Jarema
უკრაინული This moderator is offline Jarema