მთარგმნელობითი მომსახურების ProZ.com გლობალური დირექტორია
 The translation workplace
Ideas
საწყისი ენა: თარგმანის ენა:
სფეროები:
საძიებო სიტყვა (არ არის სავალდებულო):
Types:  წერითი თარგმანი  ზეპირი თარგმანი  პოტენციური
გაფართოებული ძიება | ყველას დათვალიერება

დრო ენები ვაკანსიის დეტალები ავტორი:
შემკვეთის აფილიატი
შემკვეთის საშუალო LWA Likelihood of working again სტატუსი
08:44
Jun 23
Medical translators and proofreaders
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 პირადად დაუკავშირდით
12:09
Jun 22
English – Croatian freelance translators with experience in IT and Marketing
Translation
(პოტენციური)

პროგრამული უზრუნველყოფა: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 3.7 out of 5
3.7 პირადად დაუკავშირდით
12:07
Jun 22
English into Croatian freelance translator for medical content
Translation
(პოტენციური)

პროგრამული უზრუნველყოფა: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 3.7 out of 5
3.7 პირადად დაუკავშირდით
10:25
Jun 21
Incorporation details of a company, 1300 English words
Translation

მხოლოდ წევრებისთვის
Corporate member
LWA: 5 out of 5
კორპორაციული წევრი
5 Past quoting deadline
16:37
Jun 20
7 დამატებითი წყვილი US Government Contract
Translation, Checking/editing, Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous, Summarization, Interpreting, Chuchotage/Whispering, Interpreting, Liaison
(პოტენციური)

პროგრამული უზრუნველყოფა: SDL TRADOS
Corporate member
LWA: 4.7 out of 5
კორპორაციული წევრი
4.7
149
Quotes
11:30
Jun 20
5 დამატებითი წყვილი Freelance Remote Telephone Interpreting Project *Start Now*
Interpreting, Phone
(პოტენციური)

Logged in visitor
No record
პირადად დაუკავშირდით
20:13
Jun 16
4 დამატებითი წყვილი Finance, Banking, Accounting - Translation/Proofreading Future Jobs
Translation, Checking/editing
(პოტენციური)

პროგრამული უზრუნველყოფა: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
4.7 პირადად დაუკავშირდით


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
TM-Town
Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.
Across v6.3
Apart from features that enable you to translate more efficiently, the new Across Translator Edition v6.3 comprises your crossMarket membership. The new online network for Across users assists you in exploring new sales potential and generating revenue.