სფეროში ”” მომუშავე Danish to English ენ(ებ)ის სპეციალისტები: წერით და ზეპირ თარჯიმანთა დირექტორია

Danish -> English წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » General fields

სფეროში ”Tech/Engineering” მომუშავე Danish -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (10262)
სფეროში ”Art/Literary” მომუშავე Danish -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (595)
სფეროში ”Medical” მომუშავე Danish -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (646)
სფეროში ”Law/Patents” მომუშავე Danish -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (5680)
სფეროში ”Science” მომუშავე Danish -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (13)
სფეროში ”Bus/Financial” მომუშავე Danish -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (20074)
სფეროში ”Marketing” მომუშავე Danish -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1995)
სფეროში ”Other” მომუშავე Danish -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (802)
სფეროში ”Social Sciences” მომუშავე Danish -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (22090)

Danish -> English წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » Specific fields

Danish -> English, თარჯიმნები: საბუღალტრო საქმე (255)
Danish -> English, თარჯიმნები: რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა (541)
Danish -> English, თარჯიმნები: აერონავტიკა / ავიაცია / კოსმოსი (84)
Danish -> English, თარჯიმნები: სოფლის მეურნეობა
Danish -> English, თარჯიმნები: მეცხოველეობა / ცხოველების შეჯვარება (82)
Danish -> English, თარჯიმნები: ანთროპოლოგია (125)
Danish -> English, თარჯიმნები: არქეოლოგია (88)
Danish -> English, თარჯიმნები: არქიტექტურა (132)
Danish -> English, თარჯიმნები: ხელოვნება, გამოყენებითი ხელოვნება, მხატვრობა
Danish -> English, თარჯიმნები: ასტრონომია და კოსმოსი
Danish -> English, თარჯიმნები: ფინანსები (ზოგადი) (472)
Danish -> English, თარჯიმნები: ავტომატიკა და რობოტები (96)
Danish -> English, თარჯიმნები: ავტომობილები / მსუბუქი და სატვირთო მანქანები
Danish -> English, თარჯიმნები: ბიოლოგია (ტექნიკური, ქიმიური, მიკრო-) (146)
Danish -> English, თარჯიმნები: ბოტანიკა (51)
Danish -> English, თარჯიმნები: მშენებლობა / სამოქალაქო ინჟინერია (242)
Danish -> English, თარჯიმნები: ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი) (611)
Danish -> English, თარჯიმნები: მასალები (პლასტმასი, კერამიკა და ა.შ.) (83)
Danish -> English, თარჯიმნები: სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები (329)
Danish -> English, თარჯიმნები: ქიმიური მრეწველობა; ქიმიური მეცნიერება/ინჟინერია (152)
Danish -> English, თარჯიმნები: პოეზია და ლიტერატურა (423)
Danish -> English, თარჯიმნები: კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა (441)
Danish -> English, თარჯიმნები: საფეიქრო ნაწარმი / ტანსაცმელი / მოდა (216)
Danish -> English, თარჯიმნები: ტელეკომუნიკაციები (373)
Danish -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები (ზოგადი) (472)
Danish -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: ტექნიკური უზრუნველყოფა
Danish -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა (432)
Danish -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: სისტემები, ქსელები
Danish -> English, თარჯიმნები: სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი: (350)
Danish -> English, თარჯიმნები: სამზარეულო / კულინარია (265)
Danish -> English, თარჯიმნები: კოსმეტიკა, პარფიუმერია
Danish -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: სტომატოლოგია (83)
Danish -> English, თარჯიმნები: მედია / მულტიმედია (361)
Danish -> English, თარჯიმნები: ეკონომიკა (291)
Danish -> English, თარჯიმნები: განათლება / პედაგოგიკა (388)
Danish -> English, თარჯიმნები: ელექტრონიკა / ელექტროინჟინერია (199)
Danish -> English, თარჯიმნები: ენერგია / ელექტროენერგიის წარმოება (197)
Danish -> English, თარჯიმნები: ინჟინერია (ზოგადი) (293)
Danish -> English, თარჯიმნები: ინჟინერია: ინდუსტრია (141)
Danish -> English, თარჯიმნები: მექანიკა / მექანიკური ინჟინერია (239)
Danish -> English, თარჯიმნები: ბირთვული ინჟინერია/მეცნიერება (48)
Danish -> English, თარჯიმნები: გარემო და ეკოლოგია
Danish -> English, თარჯიმნები: ეზოტერული ცოდნა (51)
Danish -> English, თარჯიმნები: მეთევზეობა (57)
Danish -> English, თარჯიმნები: ფოლკლორი (122)
Danish -> English, თარჯიმნები: საკვები და რძის პროდუქტები
Danish -> English, თარჯიმნები: მეტყევეობა / ხეტყე / ხის მასალები
Danish -> English, თარჯიმნები: ავეჯი / საყოფაცხოვრებო ნივთები (170)
Danish -> English, თარჯიმნები: თამაშები / ვიდეოთამაშები / თამაში / კაზინო (318)
Danish -> English, თარჯიმნები: მინერალების მოპოვება / ძვირფასი ქვები (52)
Danish -> English, თარჯიმნები: გენეალოგია (49)
Danish -> English, თარჯიმნები: ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები (453)
Danish -> English, თარჯიმნები: გენეტიკა (55)
Danish -> English, თარჯიმნები: გეოგრაფია
Danish -> English, თარჯიმნები: გეოლოგია (43)
Danish -> English, თარჯიმნები: მთავრობა / პოლიტიკა (357)
Danish -> English, თარჯიმნები: ფოტოგრაფია/გრაფიკა (გრაფიკული ხელოვნება) (131)
Danish -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ჯანდაცვა
Danish -> English, თარჯიმნები: ისტორია
Danish -> English, თარჯიმნები: ტურიზმი და მოგზაურობა (713)
Danish -> English, თარჯიმნები: სამუშაო ძალის რესურსები (276)
Danish -> English, თარჯიმნები: იდიომები / აფორიზმები / გამონათქვამები (106)
Danish -> English, თარჯიმნები: დაზღვევა
Danish -> English, თარჯიმნები: საერთაშორისო ორგანიზაცია/განვითარება/თანამშრომლობა
Danish -> English, თარჯიმნები: ინტერნეტი, ელ.-კომერცია (330)
Danish -> English, თარჯიმნები: ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები
Danish -> English, თარჯიმნები: მეტალურგია / ჩამოსხმა (40)
Danish -> English, თარჯიმნები: IT (ინფორმაციული ტექნოლოგია) (461)
Danish -> English, თარჯიმნები: ჟურნალისტიკა
Danish -> English, თარჯიმნები: უძრავი ქონება (138)
Danish -> English, თარჯიმნები: სამართალი (ზოგადი) (371)
Danish -> English, თარჯიმნები: სამართალი: პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო უფლებები (180)
Danish -> English, თარჯიმნები: სამართალი: გადასახადები და საბაჟო (137)
Danish -> English, თარჯიმნები: ლინგვისტიკა (292)
Danish -> English, თარჯიმნები: ტრანსპორტი / ტრანსპორტირება / გადაზიდვები (261)
Danish -> English, თარჯიმნები: მენეჯმენტი
Danish -> English, თარჯიმნები: წარმოება (138)
Danish -> English, თარჯიმნები: გემები, ნაოსნობა, ზღვაოსნობა
Danish -> English, თარჯიმნები: მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა
Danish -> English, თარჯიმნები: მათემატიკა და სტატისტიკა (76)
Danish -> English, თარჯიმნები: მედიცინა (ზოგადი)
Danish -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: კარდიოლოგია (115)
Danish -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ინსტრუმენტები (148)
Danish -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ფარმაკოლოგია (257)
Danish -> English, თარჯიმნები: მეტეოროლოგია (15)
Danish -> English, თარჯიმნები: მეტროლოგია (18)
Danish -> English, თარჯიმნები: სამხედრო / თავდაცვა (93)
Danish -> English, თარჯიმნები: მუსიკა
Danish -> English, თარჯიმნები: სახელები (პირადი, კომპანიის) (58)
Danish -> English, თარჯიმნები: კვების პროდუქტები (107)
Danish -> English, თარჯიმნები: ნავთობპროდუქტების ინჟინერია/მეცნიერება
Danish -> English, თარჯიმნები: სხვა (112)
Danish -> English, თარჯიმნები: ქაღალდი /ქაღალდის წარმოება
Danish -> English, თარჯიმნები: პატენტები (88)
Danish -> English, თარჯიმნები: ფილოსოფია (148)
Danish -> English, თარჯიმნები: ფიზიკა (63)
Danish -> English, თარჯიმნები: ბეჭდვა და გამოცემა (150)
Danish -> English, თარჯიმნები: ფსიქოლოგია (164)
Danish -> English, თარჯიმნები: რელიგია (163)
Danish -> English, თარჯიმნები: საცალო ვაჭრობა
Danish -> English, თარჯიმნები: უსაფრთხოება (31)
Danish -> English, თარჯიმნები: SAP (36)
Danish -> English, თარჯიმნები: მეცნიერება (ზოგადი) (242)
Danish -> English, თარჯიმნები: ჟარგონი (81)
Danish -> English, თარჯიმნები: სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, ეთიკა და ა.შ. (297)
Danish -> English, თარჯიმნები: სპორტი / ფიზკულტურა / დასვენება (211)
Danish -> English, თარჯიმნები: გამოკითხვა (77)
Danish -> English, თარჯიმნები: მეღვინეობა / ენოლოგია / მევენახეობა
Danish -> English, თარჯიმნები: ზოოლოგია (56)

Danish -> English translators and interpreters


გაწევრიანების შესახებ ProZ.com Member Profile Keywords Native Language
Country
KudoZ Points
(in pair)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლო
Identity Verified   Diarmuid Kennan
  Reliable and accurate
Engineering, Politics, Sociology, Economics, Education, IT, Software, Travel, Tourism, Literature, Marketing, Accounting, Business, Technical ... English
ირლანდია
2232 points
Danish -> English
Identity Verified   Christine Andersen
  the message, not just the words
Business, correspondence, reports, contracts, law, technical, speeches, Family law, medical translation, medical proof reading, health services, healthcare, pharmaceuticals, publicity, property transactions, menus, food, nutrition, recipes, menus, cookery, environment, product specifications, checking, editing, tourism, travel, hotels, museums, marketing, consumer information, human resources, ecology, recycling, health & safety, revision, proofreading, summaries, abstracts, websites, environment, marketing, trade fairs madvarer, varedeklaration, næringsværdier, menuer, opskrifter, turisme, hoteller, conferencecentre, museer, medicin, patientinformation, sundhed, korrespondance, markedsføring, forbrugere, forbrugerinformation, engelsk korrektur, resumeer, fagmesser, hjemmesider, pressemeddelelser ... English
დანია
2010 points
Danish -> English
Identity Verified   Eliza-Anna
  Meaning and understanding in a package.
Danish, ecclesiastical, environment, sport, it, pc, translations, education, music, telephony, mobiles, technology ... English
გაერთიანებული სამეფო
410 points
Danish -> English
Identity Verified   Charles Ek
  Your meaning, from your words and mine
Norwegian, Danish, Swedish, bokmål, bokmal, Bokmål, Bokmal, nynorsk, Nynorsk, English, law, legal, contracts, contract, patents, patent, insurance, risk management, geography, tourism, travel, courts, court, norsk, dansk, svensk, svenska, oversetter, oversettelse, oversætte, oversætter, oversættelse, översätta, översättning, översättare ... English
შეერთებული შტატები
420 points
Danish -> English
Identity Verified   Paul Larkin
  Manchester Irish The best of both worlds
Clear, precise and native English. ... English
ირლანდია
135 points
Danish -> English
Identity Verified   Pernille Kienle
  Quality translations on time!
Danish, English, German, business, software, technology, marketing, retail, education, translation, editing, localization ... Danish/English
კანადა
204 points
Danish -> English
Identity Verified   David Rumsey
  Fast, friendly and flexible.
Swedish, German, Norwegian, Danish, telecommunications, computers, medical, technology, radar, nuclear technology, ... English
კანადა
0 points
Danish -> English
  Hanne Rask Sonderborg
  Native Dane and Long-Time U.S. Resident
business, medical, technical, manufacturing, manuals, computer, software, mechanical engineering, chemical hazards, construction, ethics, environment, GPS, data security, Trados, Tageditor, Danish, Danish to English, English to Danish, Swedish to English, Norwegian to English, Denmark, native Dane, Translated book: Human Development And Working Life (2003) by Prof. Helge Hvid. ... Danish
შეერთებული შტატები
306 points
Danish -> English
  Soren Petersen
  Quick and accurate translations
Danish, Denmark, Ireland, Swedish, Norwegian, Professional, Games, IT, Tourism, Mobile Games, Netherlands, Freelance ... Danish/English
შეერთებული შტატები
89 points
Danish -> English
Identity Verified   sampat
  24 years in legal, commercial and social
Translation following language pairs: Dansk<>English, Norsk<>English and Svenska<>English. Fiels of specialisation include IT, Banking and Finance, Sotck Market, Legal documentation including contracts, Medical - General and Resrach and Humanitarian Issues ... English
შვეიცარია
182 points
Danish -> English
Identity Verified   Michele Fauble
  Genuine Native English
advertising, animals, appliances, Danish, decor, decorating, editing, English, environment, fish, food, French, furniture, general, health, home, house, Italian, kitchen, life sciences, marketing, market research, medical, medicine, native English, nature, Norwegian, nutrition, pets, pharmaceuticals, proofreading, questionnaire, renovation, research, Spanish, survey, translation, translator ... English
შეერთებული შტატები
273 points
Danish -> English
  Nikolaj Widenmann
  Legalese and business speak, translated.
Translator, Traductor, Oversættelser, Oversætter, Traductor, traducteur, übersetzungen, dänisch, änglisch, spanisch, danois, anglais, espagnol, traductor professional, professional translator, education, academic transcripts, university transcripts, college transcripts, university diplomas, college diplomas, college records, uddannelse, registros académicos, diplomas académicos, college transcripts, examensbeviser, diplomas, diploma translations, tourism, turismo, turisme, fiction, writer, Spanish, Danish, Engelsk, Spansk, Ingles, Danés, Español, creative writer, escritor y traductor, birth certificates, fødselsattest, dåbsattest, vieselsattest, dødsattest, marriage certificates, death certificates, acta de nacimiento, acta matrimonial, acta de defunción, vital records, vital records translations, business, Contracts, contratos, negocios, literature, litteratur, literature, it, informática, fiction, proofreading, editing, lds, dansk, English translator, engelsk oversætter, oversætter f ... Danish/English
შეერთებული შტატები
207 points
Danish -> English
  Dr Maggie Watts
  Danish to English Medical Translator
Danish, English, Medical, Legal, Science, Scientific, Proofreading ... English
გაერთიანებული სამეფო
4 points
Danish -> English
Identity Verified   Larry Morlan
  Translation from Danish into English
Danish to English translator, English mother tongue, fluent Danish, legal, European Commission translations, IT documentation, technical literature, IT terminology expert, native English speaker ... English
დანია
4 points
Danish -> English
Identity Verified   Diane Manown
  Only translate into my native language.
რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა, სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი:, სამართალი: პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო უფლებები, სამართალი (ზოგადი), მედიცინა: ფარმაკოლოგია, მედიცინა (ზოგადი), სამართალი: გადასახადები და საბაჟო, ტელეკომუნიკაციები, კომპიუტერები (ზოგადი), სამუშაო ძალის რესურსები, ისტორია, ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი), მედიცინა: კარდიოლოგია, კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა, კომპიუტერები: სისტემები, ქსელები, ეკონომიკა, ფინანსები (ზოგადი), ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები, მთავრობა / პოლიტიკა, პატენტები, ... English
შეერთებული შტატები
4 points
Danish -> English
  Robin Brown
  Creative translation
newsletters, marketing texts, brochures, websites, technical, copywriting ... English
დანია
3 points
Danish -> English
Identity Verified   ABlanguageserv
  Professional language services
სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი:, სამართალი (ზოგადი), მენეჯმენტი, მეტალურგია / ჩამოსხმა, მინერალების მოპოვება / ძვირფასი ქვები, ნავთობპროდუქტების ინჟინერია/მეცნიერება, მედიცინა: კარდიოლოგია, მედიცინა: ჯანდაცვა, მედიცინა (ზოგადი) ... English
ავსტრალია
0 points
Danish -> English
Identity Verified   Alisa Hamilton
  The Best of Denmark in English
Danish, English, arts, dance, subtitles, voiceover ... English
შეერთებული შტატები
0 points
Danish -> English
  Christine Christensen
  More than a translation-text that sells
Danish, translation, business, tourism, marketing, transportation, press releases, CV´s, sales letters, promotional material, brochures, websites, newsletter, magazine, article, c.v., English text, copywriting, editing, reviewing, hotels, airline, tour operator, travel agency, destination, cruise operator, pharmaceutical, medical device, clinical trial, corporate vision, guidelines, instructions, market research, survey, questionnaire. ... English
დანია
0 points
Danish -> English
Identity Verified   Jens Kaestel
  Accurate & well researched translations
Operating manuals, instruction books, operation instructions, data sheets, technical specifications, technical documentation, mech. engineering, elec. engineering, commissioning documentation, brochures, catalogues, Tech / Engineering, Audio-Visual, Photo, IT, hardware, software, printers, PC, consumer electronics, television, digital SLR camera, Business, Management, QA, Quality Assurance, Whitegoods, Browngoods, Spare Parts, InDesign ... Danish/English
ავსტრალია
263 points
Danish -> English
Identity Verified   Helen Johnson
  Taught MA level translation at UniS
environment, forestry, general and some specialist medicine (e.g. cancer, cardiology), telecommunications, contracts, disputes, other legal documents, railways, paper and printing, information processing ... English
გაერთიანებული სამეფო
122 points
Danish -> English
Identity Verified   David Connor
  migration-related personal documents
immigration, migration, technical ... English
ავსტრალია
150 points
Danish -> English
Identity Verified   Cetra Hastings
  On line, on time, quality assured
medicine, biology, biochemistry, genetics, pharmaceutics, general science, proofreading, transcribing, ... English
გაერთიანებული სამეფო
139 points
Danish -> English
Identity Verified   William [Bill] Gray
  Working with words
Norwegian, English, Translation, Interpretation, Native English speaker, quick response, fast turnaround, engelsk, oversette, oversetter, oversettelse, oversetting, oversettingsarbeid, norsk, translate, translation, translator, excellence, akkurat, nøyaktig, careful, merkelig, detail, detalje, detaljer, details, on-time, on time, reliable, clear, understanding, native speaker, MA, degree, UK, United Kingdom, New Zealand, Northern Ireland, education, pedagogikk, Danish, Dansk, translatør ... English
ნორვეგია
124 points
Danish -> English
Identity Verified   Chris S
  Experienced central bank translator
translation, copywriting, Swedish, Norwegian, Danish, finance, economics, accounting, accounts, accountancy, banking, investment, medicine, pharmaceuticals, biotech, biotechnology, enzymes, översättning, oversettelse, engelska, engelsk, ekonomi, medicin, läkemedel, svenska, norsk, dansk, translator, central bank, central banking, översättare, oversetter, professional, translate, medical, pharmaceutical, økonomi, forecasts, business, media, PR, quality, accurate, experienced, expert ... English
გაერთიანებული სამეფო
118 points
Danish -> English
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლოAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • ტერმინის ძიება
  • ვაკანსიები
  • ფორუმები
  • Multiple search