სფეროში ”” მომუშავე English to Bengali ენ(ებ)ის სპეციალისტები: წერით და ზეპირ თარჯიმანთა დირექტორია

English -> Bengali წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » General fields

სფეროში ”Tech/Engineering” მომუშავე English -> Bengali ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1627)
სფეროში ”Art/Literary” მომუშავე English -> Bengali ენ(ებ)ის სპეციალისტები (300)
სფეროში ”Medical” მომუშავე English -> Bengali ენ(ებ)ის სპეციალისტები (379)
სფეროში ”Law/Patents” მომუშავე English -> Bengali ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1522)
სფეროში ”Science” მომუშავე English -> Bengali ენ(ებ)ის სპეციალისტები (2333)
სფეროში ”Bus/Financial” მომუშავე English -> Bengali ენ(ებ)ის სპეციალისტები (57)
სფეროში ”Marketing” მომუშავე English -> Bengali ენ(ებ)ის სპეციალისტები (923)
სფეროში ”Other” მომუშავე English -> Bengali ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1528)
სფეროში ”Social Sciences” მომუშავე English -> Bengali ენ(ებ)ის სპეციალისტები (896)

English -> Bengali წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » Specific fields

English -> Bengali, თარჯიმნები: საბუღალტრო საქმე (122)
English -> Bengali, თარჯიმნები: რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა (270)
English -> Bengali, თარჯიმნები: აერონავტიკა / ავიაცია / კოსმოსი
English -> Bengali, თარჯიმნები: სოფლის მეურნეობა (132)
English -> Bengali, თარჯიმნები: მეცხოველეობა / ცხოველების შეჯვარება (50)
English -> Bengali, თარჯიმნები: ანთროპოლოგია (52)
English -> Bengali, თარჯიმნები: არქეოლოგია (30)
English -> Bengali, თარჯიმნები: არქიტექტურა (50)
English -> Bengali, თარჯიმნები: ხელოვნება, გამოყენებითი ხელოვნება, მხატვრობა (144)
English -> Bengali, თარჯიმნები: ასტრონომია და კოსმოსი (28)
English -> Bengali, თარჯიმნები: ფინანსები (ზოგადი) (215)
English -> Bengali, თარჯიმნები: ავტომატიკა და რობოტები (35)
English -> Bengali, თარჯიმნები: ავტომობილები / მსუბუქი და სატვირთო მანქანები (115)
English -> Bengali, თარჯიმნები: ბიოლოგია (ტექნიკური, ქიმიური, მიკრო-) (87)
English -> Bengali, თარჯიმნები: ბოტანიკა (63)
English -> Bengali, თარჯიმნები: მშენებლობა / სამოქალაქო ინჟინერია (99)
English -> Bengali, თარჯიმნები: ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი) (232)
English -> Bengali, თარჯიმნები: მასალები (პლასტმასი, კერამიკა და ა.შ.) (50)
English -> Bengali, თარჯიმნები: სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები (143)
English -> Bengali, თარჯიმნები: ქიმიური მრეწველობა; ქიმიური მეცნიერება/ინჟინერია (46)
English -> Bengali, თარჯიმნები: პოეზია და ლიტერატურა (235)
English -> Bengali, თარჯიმნები: კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა (210)
English -> Bengali, თარჯიმნები: საფეიქრო ნაწარმი / ტანსაცმელი / მოდა (108)
English -> Bengali, თარჯიმნები: ტელეკომუნიკაციები (181)
English -> Bengali, თარჯიმნები: კომპიუტერები (ზოგადი) (234)
English -> Bengali, თარჯიმნები: კომპიუტერები: ტექნიკური უზრუნველყოფა (111)
English -> Bengali, თარჯიმნები: კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა (201)
English -> Bengali, თარჯიმნები: კომპიუტერები: სისტემები, ქსელები
English -> Bengali, თარჯიმნები: სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი: (158)
English -> Bengali, თარჯიმნები: სამზარეულო / კულინარია (97)
English -> Bengali, თარჯიმნები: კოსმეტიკა, პარფიუმერია (72)
English -> Bengali, თარჯიმნები: მედიცინა: სტომატოლოგია
English -> Bengali, თარჯიმნები: მედია / მულტიმედია (158)
English -> Bengali, თარჯიმნები: ეკონომიკა (122)
English -> Bengali, თარჯიმნები: განათლება / პედაგოგიკა (216)
English -> Bengali, თარჯიმნები: ელექტრონიკა / ელექტროინჟინერია (89)
English -> Bengali, თარჯიმნები: ენერგია / ელექტროენერგიის წარმოება
English -> Bengali, თარჯიმნები: ინჟინერია (ზოგადი) (116)
English -> Bengali, თარჯიმნები: ინჟინერია: ინდუსტრია (56)
English -> Bengali, თარჯიმნები: მექანიკა / მექანიკური ინჟინერია (91)
English -> Bengali, თარჯიმნები: ბირთვული ინჟინერია/მეცნიერება (11)
English -> Bengali, თარჯიმნები: გარემო და ეკოლოგია (103)
English -> Bengali, თარჯიმნები: ეზოტერული ცოდნა (9)
English -> Bengali, თარჯიმნები: მეთევზეობა (25)
English -> Bengali, თარჯიმნები: ფოლკლორი (61)
English -> Bengali, თარჯიმნები: საკვები და რძის პროდუქტები (118)
English -> Bengali, თარჯიმნები: მეტყევეობა / ხეტყე / ხის მასალები (39)
English -> Bengali, თარჯიმნები: ავეჯი / საყოფაცხოვრებო ნივთები (52)
English -> Bengali, თარჯიმნები: თამაშები / ვიდეოთამაშები / თამაში / კაზინო (93)
English -> Bengali, თარჯიმნები: მინერალების მოპოვება / ძვირფასი ქვები (30)
English -> Bengali, თარჯიმნები: გენეალოგია (9)
English -> Bengali, თარჯიმნები: ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები (191)
English -> Bengali, თარჯიმნები: გენეტიკა (26)
English -> Bengali, თარჯიმნები: გეოგრაფია (72)
English -> Bengali, თარჯიმნები: გეოლოგია (25)
English -> Bengali, თარჯიმნები: მთავრობა / პოლიტიკა
English -> Bengali, თარჯიმნები: ფოტოგრაფია/გრაფიკა (გრაფიკული ხელოვნება) (35)
English -> Bengali, თარჯიმნები: მედიცინა: ჯანდაცვა (173)
English -> Bengali, თარჯიმნები: ისტორია (147)
English -> Bengali, თარჯიმნები: ტურიზმი და მოგზაურობა (232)
English -> Bengali, თარჯიმნები: სამუშაო ძალის რესურსები (158)
English -> Bengali, თარჯიმნები: იდიომები / აფორიზმები / გამონათქვამები (61)
English -> Bengali, თარჯიმნები: დაზღვევა (102)
English -> Bengali, თარჯიმნები: საერთაშორისო ორგანიზაცია/განვითარება/თანამშრომლობა (90)
English -> Bengali, თარჯიმნები: ინტერნეტი, ელ.-კომერცია (91)
English -> Bengali, თარჯიმნები: ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები (37)
English -> Bengali, თარჯიმნები: მეტალურგია / ჩამოსხმა (13)
English -> Bengali, თარჯიმნები: IT (ინფორმაციული ტექნოლოგია) (214)
English -> Bengali, თარჯიმნები: ჟურნალისტიკა (160)
English -> Bengali, თარჯიმნები: უძრავი ქონება (63)
English -> Bengali, თარჯიმნები: სამართალი (ზოგადი)
English -> Bengali, თარჯიმნები: სამართალი: პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო უფლებები (103)
English -> Bengali, თარჯიმნები: სამართალი: გადასახადები და საბაჟო (76)
English -> Bengali, თარჯიმნები: ლინგვისტიკა
English -> Bengali, თარჯიმნები: ტრანსპორტი / ტრანსპორტირება / გადაზიდვები (98)
English -> Bengali, თარჯიმნები: მენეჯმენტი (124)
English -> Bengali, თარჯიმნები: წარმოება (32)
English -> Bengali, თარჯიმნები: გემები, ნაოსნობა, ზღვაოსნობა
English -> Bengali, თარჯიმნები: მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა (167)
English -> Bengali, თარჯიმნები: მათემატიკა და სტატისტიკა (41)
English -> Bengali, თარჯიმნები: მედიცინა (ზოგადი) (198)
English -> Bengali, თარჯიმნები: მედიცინა: კარდიოლოგია (39)
English -> Bengali, თარჯიმნები: მედიცინა: ინსტრუმენტები (51)
English -> Bengali, თარჯიმნები: მედიცინა: ფარმაკოლოგია (104)
English -> Bengali, თარჯიმნები: მეტეოროლოგია (7)
English -> Bengali, თარჯიმნები: მეტროლოგია (4)
English -> Bengali, თარჯიმნები: სამხედრო / თავდაცვა (33)
English -> Bengali, თარჯიმნები: მუსიკა (61)
English -> Bengali, თარჯიმნები: სახელები (პირადი, კომპანიის) (44)
English -> Bengali, თარჯიმნები: კვების პროდუქტები (50)
English -> Bengali, თარჯიმნები: ნავთობპროდუქტების ინჟინერია/მეცნიერება (40)
English -> Bengali, თარჯიმნები: სხვა (52)
English -> Bengali, თარჯიმნები: ქაღალდი /ქაღალდის წარმოება (18)
English -> Bengali, თარჯიმნები: პატენტები
English -> Bengali, თარჯიმნები: ფილოსოფია (49)
English -> Bengali, თარჯიმნები: ფიზიკა
English -> Bengali, თარჯიმნები: ბეჭდვა და გამოცემა (71)
English -> Bengali, თარჯიმნები: ფსიქოლოგია (50)
English -> Bengali, თარჯიმნები: რელიგია (108)
English -> Bengali, თარჯიმნები: საცალო ვაჭრობა (61)
English -> Bengali, თარჯიმნები: უსაფრთხოება (16)
English -> Bengali, თარჯიმნები: SAP (19)
English -> Bengali, თარჯიმნები: მეცნიერება (ზოგადი)
English -> Bengali, თარჯიმნები: ჟარგონი (19)
English -> Bengali, თარჯიმნები: სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, ეთიკა და ა.შ. (146)
English -> Bengali, თარჯიმნები: სპორტი / ფიზკულტურა / დასვენება (72)
English -> Bengali, თარჯიმნები: გამოკითხვა (48)
English -> Bengali, თარჯიმნები: მეღვინეობა / ენოლოგია / მევენახეობა (10)
English -> Bengali, თარჯიმნები: ზოოლოგია

English -> Bengali translators and interpreters


გაწევრიანების შესახებ ProZ.com Member Profile Keywords Native Language
Country
KudoZ Points
(in pair)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლო
Identity Verified   Saleh Chowdhury, Ph.D.
  NAATI Accredited 19 yrs in Medical Trans
Bengali Translation Bangladesh, Bengali Translator Bangladesh, Bangla Translation Bangladesh, Bangla Translator Bangladesh, Freelance Bengali Translation Bangladesh, Freelance Bangla Translation Bangladesh, Freelance Bengali Translator Bangladesh, Freelance Bangla Translator Bangladesh, Native Bengali Translator Bangladesh, Native Bangla Translator Bangladesh, Bengali Translation India, Bengali Translator India, Bangla Translation India, Bangla Translator India, Freelance Bengali Translation India, Freelance Bangla Translation India, Freelance Bengali Translator India, Freelance Bangla Translator India, Native Bengali Translator India, Native Bangla Translator India, Education, School, Marketing, Training, Government, Health, Science, Arts, Technical, Native, Unicode, Author, Commercial, BengaliTranslation, BanglaTranslation, BengaliTranslator, BanglaTranslator, Medical Translation Bengali, Medical Translation Bangla, Medical Translation India, Medical Translation Bangladesh, Health Care Translation Bangladesh, Health ... Bengali
ბანგლადეში
228 points
English -> Bengali
Identity Verified   Md Abu Alam
  Performance will speak about me
Translator, English to Bengali, Bengali to English, English to Bangla, Bangla to English, Bengali Translation Bangladesh, Bengali Translator Bangladesh, Bangla Translation Bangladesh, Bangla Translator Bangladesh, Freelance Bengali Translation Bangladesh, Freelance Bangla Translation Bangladesh, Freelance Bengali Translator Bangladesh, Freelance Bangla Translator Bangladesh, Native Bengali Translator Bangladesh, Native Bangla Translator Bangladesh, Bengali Translation India, Bengali Translator India, Bangla Translation India, Bangla Translator India, Freelance Bengali Translation India, Freelance Bangla Translation India, Freelance Bengali Translator India, Freelance Bangla Translator India, Native Bengali Translator India, Native Bangla Translator India, Bangladesh Language, Bengali Language, Education, Pedagogy, Law, Patents, Trademarks, Copyright, Law (general), Business/Commerce, Civil Engineering, Marketing, Market Research, Human Resources, Conversation, Greetings, Letters, Econo ... Bengali
ბანგლადეში
156 points
English -> Bengali
Identity Verified   Lubain Masum
  Experience says it all! 6 yrs with UN
English to Bengali, Bengali Translator, Bangla Translator, Native Bengali Translator, Bengali Translator from Bangladesh, Bengali translator in Dhaka, Bengali translator from Dhaka, English to Bangla, English to Bangladeshi, Bengali-English Translator, English-Bengali Translator, Bangla-English Translator, English-Bangla Translator, Bangladeshi translator, Bangladeshi Bengali translator, Bangladeshi Bangla, Bangladeshi Bengali, Professional translator, Bengali professional translator, Bengali editor, Bangladeshi editor, Bengali professional editor, Bengali copy editor, Editor, Copy Editor, Sub-editor, Interpreter, Writer, Dhaka University graduate, International Relations, IR graduate, UN, United Nations, CARE, UNIC, Dhaka, HIV, HIV/AIDS, EDUCATION, CAREER, WHO, Violence against women, gender, environment, civil society, foreign policy, strategic studies, human rights, Journalist, reporter, media, development, NGO, Non-government organisation, health, religion, Newspaper, newsletter, m ... Bengali
ბანგლადეში
31 points
English -> Bengali
Identity Verified   Al Arafat
  Translation with Care - সযতনে অনুবাদ!
Bengali, Bangla, Hindi, Civil, Engineering, Translation, Dhaka, General, বাংলা, বাংলাদেশ, অনুবাদ, general, Proz, Professional, Unicode, Vrinda, Bijoy, Legal, Medical, Ekushey, Bangladeshi, Bengalee, Bengal, MemoQ, CAT memory, Canada, Ontario, Dhaka, Toronto, Transcription, Perfect, Error-free, Fast, Language Pair, Translator, Certificate, বঙ্গ, Indian language, Sub-continental language, Client Satisfaction, Trados, Microsoft, Google, Tech, True Type fonts, Facebook Localization, Kudoz, Perfection, traducción, Übersetzung, tradução, перевод, translatie, traslazione, Editing, Layout, Medical, Manufacturing, Engineering, ATIO, Certificate, Freelancing low rate, Error free Bengali translation, Certified Translator, Community Translator, India, ... Bengali
კანადა
23 points
English -> Bengali
Identity Verified   Subhankar Chakrabarty
  I Love Language
Bengali, English to Bengali, Bengali translator, bangla, Bengali translation, professional Bengali translation, Bengali to English, hindi to Bengali, bn-in, bn-bd, bangla translation, En<>BN, Proz Certified, ATA Associate, medical, science, medical report, law, computer, technology, technical, letter, handwritten, certificate translation, marketing, legal translation, patent, software, IT, news, media, art, training, interpretation, SDL Trados, Wordfast, CAT, tmx, translation memory, Bengali localization, terminology, glossary, termwiki, Bengali DTP, Bengali truetype font, Bengali unicode font, ileap, shreelipi, ekushey ... Bengali
ინდოეთი
11 points
English -> Bengali
  jiban
  Medical, Law, Games, Apps, Education
Translator, English to Bengali, Bengali to English, Bengali, Computers, Technology, Law, Translation, Bengali Translation Bangladesh, Bengali Translator Bangladesh, Video Games, Apps, Bangla Translation Bangladesh, English to Bangla, Bangla Translator Bangladesh, Freelance Bengali Translation Bangladesh, Subtitling, transcription, DTP, Freelance Bangla Translation Bangladesh, Freelance Bengali Translator Bangladesh, Freelance Bangla Translator Bangladesh, Native Bengali Translator Bangladesh, Native Bangla Translator Bangladesh, Bengali Translation India, ইংরেজি থেকে বাংলা, Bengali Translator India, अंग्रेज़ी से हिंदी, Bangla Translation India, Bangla Translator India, Bangla to English, Freelance Bengali Translation India, Freelance Bangla Translation India, Freelance Bengali Translator India, Freelance Bangla Translator India, Native Bengali Translator India, Native Bangla Translator India, Education, School, Marketing, Training, Government, Health, Science, Arts, Technical, Native, ... Bengali
ბანგლადეში
4 points
English -> Bengali
Identity Verified   Sanjay Ray
  Hindi, Bengali, Gujarati, & Russian,
translation, translator, Bengali, Bengali, certified, Hindi, hindi, India, india, bangla, bangali, gost, russian, ruski, russ, russia Hindi Punjabi Panjabi Urdu Gujarati Tamil telegu oria malayalam marathi website internet multimedia publishing pdf printing designing press india indian asia asian sinhalese singhala bahasa indonesian malay assamese Bengali gujarati hindi malayalam marathi oriya punjabi tamil telegu arabic french English german italian russian spanish swedish danish greek dutch chinese japanese thai quark illustrator eps html legal literature health academic politics speeches subtitles religion native punjabi translator punjabi translation hindi translator hindi translation children's books business reports cultural tourism government ngo documents cookbooks herbology ayurveda yoga philosophy spirituality journalism copywriting editing proofreading french translator french translation web pagesart culture medical advertising literature journalism booklets brochures engl ... Bengali
ინდოეთი
4 points
English -> Bengali
Identity Verified   ahsanh
  Writer, editor and translator
Bengali, CAT tools, localisation, software ... Bengali
გაერთიანებული სამეფო
0 points
English -> Bengali
  Saibal Ray
  Software Localization
software localization, website localization, app localization, mobile translation, computer translation, Bengali content writer, Bengali translator, English to Bengali translator, Bengali to English translator, website translator, software translator, mobile translator, computer translator, game translator, app translator, application translator ... Bengali
ინდოეთი
0 points
English -> Bengali
Identity Verified   Roy Chaudhuri
  Bengali Certified Pro Freelancer
Bengali, freelance, unicode, trados, conversion, movies, Sylheti, tageditor, SDL, workbench, Bengali translator, Bangla translator, Bangladesh, Bengali traductor, Banla traductor, Vrinda, native, clinical trial, NHS, Cognitive Interview, Cognitive Debriefing, linguistic validation, housing, translation, IT, software, technical, business, healthcare, travel, tourism, government, commercial, marketing, questionnaire, survey, bijoy, sutonny, india, vrinda, education, Bangla translation, Bangla, quality, deadline, translator, informed consent form, patient information sheet, patient diary, medical, Versatile Bengali translator, most reliable Bengali translator, skilled Bengali translator, Bengali translation at low cost, error-free Bengali translation, The best English-Bengali translator, The best English to Bengali translator, English to Bengali translator, Bengali to English freelance translator, Bangla to English freelance translator, English to Bangla freelance translator, Bengali to E ... Bengali
ინდოეთი
0 points
English -> Bengali
  Moreechika
  Quality & Punctuality for 16+ Years!
English to Bengali translation, Bengali translation, Bengali translator, sylheti translation, sylheti translator, English to sylheti translation, Bengali voice over, sylheti voice over, transcription into Bengali, sylheti transcription, proofreading, legal, medical, bangladesh, india, website localization, voice over, vo, business ... Bengali/Sylheti
ბანგლადეში
16 points
English -> Bengali
  chatterjee88
  Bengali, The sweetest Language.
Localization, Translation, Proofreading, Review, Software, Website, medical, Health, Legal, Court, Journalism, Bengali, English to Bengali, Project, Unicode, Word, Trados 2011, Trados 2014, 2007, TTF, Sutomy, Manufacturing, Medical, Medicine. Tech, Manual, School, social, science, Education, Math, Mobile, Google, Wordfast, Contract, survey, letters, school, hospitals, insurance, Service, LEAF, Microsoft, Sony, Technical, Book, Bengali, Bangladeshi, Company, Standards, Certified, Training, Material, Apps, Mobile, Legal, Worfast, Trados, ttx, Trados 2007, Office, Microsoft, USA, US, NYC, New york, Android, Medical, Health, IT, Tech/Engineering info Preferred specific fields: Engineering: Industrial info Required native language: Bengali Subject field: Mechanics / Mech Engineering, News, West Bengal, Survey, India, Bangla, Translation, English to Bengali Translation, English to Bengali (Bangladesh) Translation, Client, Animal, Words, Huge, Smartphone, New, Legal, Translator, ... English/Bengali
ინდოეთი
4 points
English -> Bengali
Identity Verified   Debjani Sarkar
  Full-time Professional Translator
Software Localization, Website Localization, Medical (Clinical Trial, Patient Information Booklet, Instrumets and Eqipments), Legal, Marketing, Finance, Business, Law, Safety & Hazard, Creative Translation, Operating Manual ... Bengali/English
ინდოეთი
0 points
English -> Bengali
Identity Verified   Somnath Dey
  sndey85@gmail.com
Bengali, Hindi, English, Spanish, Assamese, Nepali, Punjabi, Bodo, Medical, Informed, Consent, document, cerificate, translation, SDL, Trados, Native, reviewer, Marketing, Survey.Engineering, Financial, traductor, Español, Deutsch, Übersetzer, Traducteur, français vers Hindi, Bodo, Manipuri, Mizo, Patient, Diary, Informed, Consent, document, Clinical, Trial, médico, 印地文翻译, 印地文翻譯, 翻譯者, English to Hindi, English to Assamese, English to Bengali, Englsih to Nepali, Spanish to Hindi, Technical translator for Hindi, Medical translator in Hindi, IT translation Hindi, IT specialization, Medical spacialization, English-Hindi translaltion, Hindi translator, Assamese translator, English to Hindi translator Translators from India, Translaotrs for Indian Languages, Hindi Translators, Kashmiri Translaotrs, Assamese translators, Oriya Translators, Punjabi Translators, Indonesian translators, Tagalog translators, Sinhalese translators, Urdu translators, Arabic translators, Translation services in India, Tamil translators, Dutch translators, Interpreter in Delhi, Interpr ... Bengali/Hindi
ინდოეთი
8 points
English -> Bengali
Identity Verified   keshab
  fast with accuracy
Literature, Finance, Marketing, Advertisement, Social Science, Law, Education, Banking, Medical & other ... Hindi/Bengali
ინდოეთი
68 points
English -> Bengali
Identity Verified   Quamrul Islam
  No compromise on quality !
English-Bengali expert translator, English to Bengali translation, English to Bengali quality translation, Translate into Bengali, Bengali solution, Bengali hub, Bengali Expert translator, Low-cost Bengali translation, Versatile Bengali translator, most reliable Bengali translator, skilled Bengali translator, Bengali translation at low cost, error-free Bengali translation, The best English-Bengali translator, The best English to Bengali translator, English to Bengali translator, Bengali to English freelance translator, Bangla to English freelance translator, English to Bangla freelance translator, Bengali to English translation, English to Bengali translation, Bengali to English translator, English to Bengali translator, Bangla to English translator, Bengali, English, translation, Bangla, Bangladesh, history, IT, culture, politics, business, economics, literature, Bengali webpage translation, software localization, Quamrul Islam, qislam, Bengali translator, Bangla translator, professio ... Bengali
ბანგლადეში
23 points
English -> Bengali
Identity Verified   Iffat Chowdhury
  Quality/Timeliness/Competitive Price
Bengali translator, female Bengali translator, interpreter, full time Bengali translator, proofreader, editor, Bengali editor, Bengali proofreader ... Bengali
ბანგლადეში
23 points
English -> Bengali
Identity Verified   islam hamidul
  
Education, Health, Business communication, Immigration translator, Conference translator, Immigration interpreter, Conference Interpreter, Simultaneous Interpreter. ... Bengali
ბანგლადეში
7 points
English -> Bengali
  Sudip Banerji
  Native Bengali translator +91 9836412160
English to Bengali translator, IT, information technology translator in Bengali, Bengali information technology translator, technical manuals, user manuals, technical and user manuals translator in Bengali, Bengali technical and user manuals translator, environment translator in Bengali, social science translator in Bengali, business and commerce translator in Bengali, veterinary science translator in Bengali, oil petroleum and gas translator in Bengali, health care translator in Bengali, retail, travel & tourism, management translator in Bengali, journalism, public relations translator in Bengali, letters, finance translator in Bengali, cinema, films, theater, internet, e-commerce, HR, human resources translator in Bengali, insurance translator in Bengali, investment, genealogy, genetics, telecommunications translator in Bengali, archaeology, philosophy, anthropology, astronomy, space, aviation, manufacturing, zoology, pet care, web content, MemoQ, SDL Trados, mathematics, chemistry, ... Bengali
ინდოეთი
4 points
English -> Bengali
  Md Masud Rana
  Commmitted to highest quality Service
Bangla, Bengali, Translator, localization, IT, legal, marketing ... Bengali
ბანგლადეში
0 points
English -> Bengali
Identity Verified   Souren Laha
  Native Bengali Freelancer Translator
Native Bengali Freelancer Translator 13 years Experience in IT & Telecommunication Website & Software Localization Health and Medical documents Engineering & Technical Literature Movies, Subtitling Education and School related documents Advertising Manuals Social / Developmental activities Training materials Science glossary Voice Over Transliteration ... Bengali
ინდოეთი
0 points
English -> Bengali
  Momtazul Mohiuddin
  Professional Translator & Editor
English-Bengali-Hindi-Urdu-Arabic-Sanskrit ... Bengali
ბანგლადეში
0 points
English -> Bengali
Identity Verified   Mizanur Rahman
  English to Bengali, English to Sylheti
English to Bengali Interpreter, Bengali to English translator, Sylheti Interpreter, Bengali Translator, Bengali Transcriber, Sylheti Translator, Native Bengali Translator, Native Sylheti Translator, Native Bengali Interpreter, Native Sylheti Interpreter, Bengali Voice Over Artist, Sylheti Transcription, Bengali Transcription, NRPSI Registered Bengali Interpreter, Freelance Bengali Interpreter, Freelance Sylheti Interpreter ... Bengali/Sylheti
გაერთიანებული სამეფო
8 points
English -> Bengali
  Ali Ansar
  True Professionalism + Highest Quality
English-Bengali Translator, Bengali-English Translator, English-Sylheti Translator, Sylheti-English Translator, English-Bengali Interpreter, Bengali-English Interpreter, English-Sylheti Interpreter, Sylheti-English Interpreter, Native Bengali speaker, Native Sylheti speaker ... Bengali/Sylheti
გაერთიანებული სამეფო
4 points
English -> Bengali
Identity Verified   Soma Das
  Quality-on-time. Guaranteed.
English, Bengali, French, IT, technical, SOP, automobiles, machine tools, aviation manuals, medical, healthcare, legal, book translation, literature, art ... Bengali/English
ინდოეთი
0 points
English -> Bengali
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლოAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • ტერმინის ძიება
  • ვაკანსიები
  • ფორუმები
  • Multiple search