სფეროში ”” მომუშავე English to Finnish ენ(ებ)ის სპეციალისტები: წერით და ზეპირ თარჯიმანთა დირექტორია

English -> Finnish წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » General fields

სფეროში ”Tech/Engineering” მომუშავე English -> Finnish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1627)
სფეროში ”Art/Literary” მომუშავე English -> Finnish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (300)
სფეროში ”Medical” მომუშავე English -> Finnish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (379)
სფეროში ”Law/Patents” მომუშავე English -> Finnish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1522)
სფეროში ”Science” მომუშავე English -> Finnish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (2333)
სფეროში ”Bus/Financial” მომუშავე English -> Finnish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (57)
სფეროში ”Marketing” მომუშავე English -> Finnish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (923)
სფეროში ”Other” მომუშავე English -> Finnish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1528)
სფეროში ”Social Sciences” მომუშავე English -> Finnish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (896)

English -> Finnish წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » Specific fields

English -> Finnish, თარჯიმნები: საბუღალტრო საქმე (145)
English -> Finnish, თარჯიმნები: რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა (432)
English -> Finnish, თარჯიმნები: აერონავტიკა / ავიაცია / კოსმოსი (70)
English -> Finnish, თარჯიმნები: სოფლის მეურნეობა
English -> Finnish, თარჯიმნები: მეცხოველეობა / ცხოველების შეჯვარება (71)
English -> Finnish, თარჯიმნები: ანთროპოლოგია (79)
English -> Finnish, თარჯიმნები: არქეოლოგია (55)
English -> Finnish, თარჯიმნები: არქიტექტურა (97)
English -> Finnish, თარჯიმნები: ხელოვნება, გამოყენებითი ხელოვნება, მხატვრობა (244)
English -> Finnish, თარჯიმნები: ასტრონომია და კოსმოსი (33)
English -> Finnish, თარჯიმნები: ფინანსები (ზოგადი)
English -> Finnish, თარჯიმნები: ავტომატიკა და რობოტები (87)
English -> Finnish, თარჯიმნები: ავტომობილები / მსუბუქი და სატვირთო მანქანები (317)
English -> Finnish, თარჯიმნები: ბიოლოგია (ტექნიკური, ქიმიური, მიკრო-) (116)
English -> Finnish, თარჯიმნები: ბოტანიკა (63)
English -> Finnish, თარჯიმნები: მშენებლობა / სამოქალაქო ინჟინერია
English -> Finnish, თარჯიმნები: ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი) (544)
English -> Finnish, თარჯიმნები: მასალები (პლასტმასი, კერამიკა და ა.შ.) (118)
English -> Finnish, თარჯიმნები: სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები (203)
English -> Finnish, თარჯიმნები: ქიმიური მრეწველობა; ქიმიური მეცნიერება/ინჟინერია (116)
English -> Finnish, თარჯიმნები: პოეზია და ლიტერატურა (298)
English -> Finnish, თარჯიმნები: კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა (413)
English -> Finnish, თარჯიმნები: საფეიქრო ნაწარმი / ტანსაცმელი / მოდა (259)
English -> Finnish, თარჯიმნები: ტელეკომუნიკაციები (396)
English -> Finnish, თარჯიმნები: კომპიუტერები (ზოგადი) (412)
English -> Finnish, თარჯიმნები: კომპიუტერები: ტექნიკური უზრუნველყოფა
English -> Finnish, თარჯიმნები: კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა (461)
English -> Finnish, თარჯიმნები: კომპიუტერები: სისტემები, ქსელები (203)
English -> Finnish, თარჯიმნები: სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი: (153)
English -> Finnish, თარჯიმნები: სამზარეულო / კულინარია (299)
English -> Finnish, თარჯიმნები: კოსმეტიკა, პარფიუმერია (218)
English -> Finnish, თარჯიმნები: მედიცინა: სტომატოლოგია
English -> Finnish, თარჯიმნები: მედია / მულტიმედია (392)
English -> Finnish, თარჯიმნები: ეკონომიკა (229)
English -> Finnish, თარჯიმნები: განათლება / პედაგოგიკა (325)
English -> Finnish, თარჯიმნები: ელექტრონიკა / ელექტროინჟინერია (278)
English -> Finnish, თარჯიმნები: ენერგია / ელექტროენერგიის წარმოება (155)
English -> Finnish, თარჯიმნები: ინჟინერია (ზოგადი) (225)
English -> Finnish, თარჯიმნები: ინჟინერია: ინდუსტრია (176)
English -> Finnish, თარჯიმნები: მექანიკა / მექანიკური ინჟინერია (284)
English -> Finnish, თარჯიმნები: ბირთვული ინჟინერია/მეცნიერება (54)
English -> Finnish, თარჯიმნები: გარემო და ეკოლოგია (201)
English -> Finnish, თარჯიმნები: ეზოტერული ცოდნა (46)
English -> Finnish, თარჯიმნები: მეთევზეობა
English -> Finnish, თარჯიმნები: ფოლკლორი (88)
English -> Finnish, თარჯიმნები: საკვები და რძის პროდუქტები
English -> Finnish, თარჯიმნები: მეტყევეობა / ხეტყე / ხის მასალები (169)
English -> Finnish, თარჯიმნები: ავეჯი / საყოფაცხოვრებო ნივთები (159)
English -> Finnish, თარჯიმნები: თამაშები / ვიდეოთამაშები / თამაში / კაზინო (369)
English -> Finnish, თარჯიმნები: მინერალების მოპოვება / ძვირფასი ქვები (43)
English -> Finnish, თარჯიმნები: გენეალოგია (21)
English -> Finnish, თარჯიმნები: ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები (383)
English -> Finnish, თარჯიმნები: გენეტიკა
English -> Finnish, თარჯიმნები: გეოგრაფია (127)
English -> Finnish, თარჯიმნები: გეოლოგია (29)
English -> Finnish, თარჯიმნები: მთავრობა / პოლიტიკა (252)
English -> Finnish, თარჯიმნები: ფოტოგრაფია/გრაფიკა (გრაფიკული ხელოვნება)
English -> Finnish, თარჯიმნები: მედიცინა: ჯანდაცვა (234)
English -> Finnish, თარჯიმნები: ისტორია
English -> Finnish, თარჯიმნები: ტურიზმი და მოგზაურობა (671)
English -> Finnish, თარჯიმნები: სამუშაო ძალის რესურსები (191)
English -> Finnish, თარჯიმნები: იდიომები / აფორიზმები / გამონათქვამები (83)
English -> Finnish, თარჯიმნები: დაზღვევა (105)
English -> Finnish, თარჯიმნები: საერთაშორისო ორგანიზაცია/განვითარება/თანამშრომლობა (170)
English -> Finnish, თარჯიმნები: ინტერნეტი, ელ.-კომერცია (404)
English -> Finnish, თარჯიმნები: ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები (50)
English -> Finnish, თარჯიმნები: მეტალურგია / ჩამოსხმა
English -> Finnish, თარჯიმნები: IT (ინფორმაციული ტექნოლოგია) (370)
English -> Finnish, თარჯიმნები: ჟურნალისტიკა (255)
English -> Finnish, თარჯიმნები: უძრავი ქონება (103)
English -> Finnish, თარჯიმნები: სამართალი (ზოგადი) (265)
English -> Finnish, თარჯიმნები: სამართალი: პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო უფლებები (118)
English -> Finnish, თარჯიმნები: სამართალი: გადასახადები და საბაჟო (81)
English -> Finnish, თარჯიმნები: ლინგვისტიკა (257)
English -> Finnish, თარჯიმნები: ტრანსპორტი / ტრანსპორტირება / გადაზიდვები (227)
English -> Finnish, თარჯიმნები: მენეჯმენტი (151)
English -> Finnish, თარჯიმნები: წარმოება (162)
English -> Finnish, თარჯიმნები: გემები, ნაოსნობა, ზღვაოსნობა
English -> Finnish, თარჯიმნები: მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა (489)
English -> Finnish, თარჯიმნები: მათემატიკა და სტატისტიკა (40)
English -> Finnish, თარჯიმნები: მედიცინა (ზოგადი)
English -> Finnish, თარჯიმნები: მედიცინა: კარდიოლოგია
English -> Finnish, თარჯიმნები: მედიცინა: ინსტრუმენტები
English -> Finnish, თარჯიმნები: მედიცინა: ფარმაკოლოგია (195)
English -> Finnish, თარჯიმნები: მეტეოროლოგია (1)
English -> Finnish, თარჯიმნები: მეტროლოგია
English -> Finnish, თარჯიმნები: სამხედრო / თავდაცვა
English -> Finnish, თარჯიმნები: მუსიკა (195)
English -> Finnish, თარჯიმნები: სახელები (პირადი, კომპანიის)
English -> Finnish, თარჯიმნები: კვების პროდუქტები
English -> Finnish, თარჯიმნები: ნავთობპროდუქტების ინჟინერია/მეცნიერება (57)
English -> Finnish, თარჯიმნები: სხვა (93)
English -> Finnish, თარჯიმნები: ქაღალდი /ქაღალდის წარმოება (109)
English -> Finnish, თარჯიმნები: პატენტები (70)
English -> Finnish, თარჯიმნები: ფილოსოფია (85)
English -> Finnish, თარჯიმნები: ფიზიკა (35)
English -> Finnish, თარჯიმნები: ბეჭდვა და გამოცემა (145)
English -> Finnish, თარჯიმნები: ფსიქოლოგია (132)
English -> Finnish, თარჯიმნები: რელიგია (109)
English -> Finnish, თარჯიმნები: საცალო ვაჭრობა (123)
English -> Finnish, თარჯიმნები: უსაფრთხოება (37)
English -> Finnish, თარჯიმნები: SAP (61)
English -> Finnish, თარჯიმნები: მეცნიერება (ზოგადი)
English -> Finnish, თარჯიმნები: ჟარგონი (50)
English -> Finnish, თარჯიმნები: სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, ეთიკა და ა.შ. (215)
English -> Finnish, თარჯიმნები: სპორტი / ფიზკულტურა / დასვენება (240)
English -> Finnish, თარჯიმნები: გამოკითხვა (81)
English -> Finnish, თარჯიმნები: მეღვინეობა / ენოლოგია / მევენახეობა (48)
English -> Finnish, თარჯიმნები: ზოოლოგია (58)

English -> Finnish translators and interpreters


გაწევრიანების შესახებ ProZ.com Member Profile Keywords Native Language
Country
KudoZ Points
(in pair)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლო
Identity Verified   Jussi Rosti
  TR+PROOF: Finance / Business / EU
Finnish, käännöstoimisto, translator, translation agency, polish, portuguese, English, finance, investments, sijoitukset, varainhoito, rahastot, KIID, avaintietoesite, wealth management, business management, trados, winalign, puola suomi, kääntäjä, security, turvallisuus turvavarusteet, tietoturva, väestönsuojelu, EU ... Finnish
ფინეთი
1049 points
English -> Finnish
Identity Verified   Juha Valtonen
  Reliable, professional and effective.
Finnish, English, trados, Finnish translator, Finnish translators, Finnish translation, Finnish games testing, software testing, English to Finnish, English to Finnish translation, television, documentaries, business, gaming, online casinos, casino games, gambling, poker, slot machines, marketing, hotel, catering, restaurant, menus, logistics, automotive, military, translation, experience, household appliances, computer, modem, manuals, IT and software localisation, printer manuals, navigation systems, navigation software, owner manuals, OM translation, automotive translation, editing, localization, travel, tourism, proofreading, editing, travel & tourism, Internet, websites, transcreation, across, MemoQ, Studio 2014, certified pro, proz pro, Google Android, google, paper industry, paper machines, consumer electronics, power tools, electronics, käännökset, kääntäminen, käännös, kääntäjä, ylioppilastodistus, yo-todistus, matriculation examination, moderator, moderaattori, facebook moder ... Finnish
გაერთიანებული სამეფო
208 points
English -> Finnish
Identity Verified   Sami Mills Seppälä
  Authorised translator English to Finnish
software, documentation, antivirus, data security, data protection, information security, multimedia, gaming, online gaming, PC, consoles, PS2, Xbox, Xbox 360, Nintendo, mobile, online, commercial, marketing, philosophy, scotland, general, localisation, tietoturva, tietosuoja, subtitling, titlevision ... Finnish
გაერთიანებული სამეფო
110 points
English -> Finnish
Identity Verified   Pietari Valtonen
  Prompt, professional and reliable.
IT, technical documentation, subtitling, business, technical, engineering, tourism, marketing, copywriter, automotive, owner's manual, owner manuals, hardware, software, printers, home appliances, monitors, Q/A, trucks, warranties, realiable, fast, qualified, experienced, multiple languages, multilingual, white goods, reason codes, digital camera, photography, video, audio, web sites, localization, strings, bug reporting, telephony, testing, tester, JIRA, interpretation, tulkkaus, interpreter, tulkki, Finnish-English, English-Finnish, czech-Finnish, slovak-Finnish, Finnish-czech, slovak-czech, suomi-englanti, englanti-suomi, tsekki-suomi, suomi-tsekki, slovakki-suomi, suomi-slovakki, finština, slovenština, překladatel, tlumočník, manuály, dokumentace, webové stránky, uživatelské příručky, uživatelské manuály, překlady z finštiny, profesionální ... Finnish
ჩეხეთის რესპუბლიკა
147 points
English -> Finnish
Identity Verified   Merja Jauhiainen
  MA in translation & cultural competence
English, Finnish, translation, education, environment, marketing, market research, tourism, travel, cooking, business, annual report, advertising, corporate communication, literature, theology ... Finnish
ფინეთი
71 points
English -> Finnish
Identity Verified   Erkki Pekkinen
  Ex-Aussie forester+various lang.combos
Forestry, forest industries, education, natural sciences, telecom, IT, contracts, patents, Finnish, English, german, swedish ... English/Finnish
ფინეთი
110 points
English -> Finnish
Identity Verified   Niina Lahokoski
  Your IT & Video Game Translator
localization, software localization, video game localization, Finnish translator, Finnish localization, Finnish game localization, website localization, website translation, games, video games, console games, computer games, game translation, game localisation, game localization, video game translation, videospiele, lokalisierung von videospielen, spielelokalisierung, gaming, video game, video games, kääntäjä, suomen kielen kääntäjä, käännös, käännökset, lokalisointi, pelikäännökset, pelien kääntäminen, pelikäännös, pelikääntäjä, videopelit, tietokonepelit, konsolipelit, dokumentation, dokumentaatio, instruction manual, bedienungsanleitung, help, online help, hilfe, ohjeet, ohje, nintendo, sony, microsoft, xbox, playstation, electronic arts, ps2, ps3, ps4, psp, xbox 360, xbox one, nintendo ds, nintendo 3ds, Nintendo wiiu, wiiu, ps vita ... Finnish
ფინეთი
36 points
English -> Finnish
Identity Verified   Jaakko Heikkila
  MA degree and a technical mindset
English to Finnish technical documentation, Finnish technical translations, technology, electronics, automotive, vehicle, IT, computer, pc, industrial, networks, jaakko heikkilä kääntäjä ... Finnish
ფინეთი
35 points
English -> Finnish
Identity Verified   FinlandFinnish
  
, ხელოვნება, გამოყენებითი ხელოვნება, მხატვრობა, ბეჭდვა და გამოცემა, ფოტოგრაფია/გრაფიკა (გრაფიკული ხელოვნება), მედიცინა (ზოგადი), მედიცინა: ინსტრუმენტები, მედიცინა: ფარმაკოლოგია, კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა, კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა, ბიოლოგია (ტექნიკური, ქიმიური, მიკრო-), გენეტიკა ... Finnish
ფინეთი
8 points
English -> Finnish
Identity Verified   Leena Kinnunen
  Your link with Finland
Finnish, technology, technical, automotive, mechanical, engineering, manufacturing, consumer, electronics, office, equipment, tools, printers, website, software, IT, helpfiles, telecommunications, presentations, PowerPoint, marketing, sales, business, questionnaires ... Finnish
გაერთიანებული სამეფო
8 points
English -> Finnish
Identity Verified   Hannele Franklin
  Responsive, fast and accurate
business, management, marketing, advertising, manuals, appliances ... Finnish
შეერთებული შტატები
7 points
English -> Finnish
Identity Verified   Antti Saarilahti
  Translator and proofreader EN>FI ZH>FI
translator, translation, editor, editing, proofreader, proofreading, language translator, language translation, language translation services, professional translation services, professional translation, professional translator, professional translation service, professional translations, professional translating services, professional online translation services, translation service provider, professional editor, professional editing, professional proofreader, professional proofreading, freelancer, freelancer translator, freelance translation, professional freelancer, professional freelance translator, professional freelance translation, Finnish, localization, localisation, Finnish localization, Finnish localisation, professional Finnish localization, professional Finnish localisation, Finnish translation, Finnish translator, professional Finnish translation, professional Finnish translator, Finnish language translation, Finnish language translator, professional Finnish language trans ... Finnish
ფინეთი
0 points
English -> Finnish
Identity Verified   Tapio Närhi
  Reliable deliveries ahead of deadline.
translator, Finnish, English, swedish, technology, industry, manuals, reports, localization ... Finnish
ფინეთი
0 points
English -> Finnish
Identity Verified   Timothy Kestrel
  Professional Language Services
Finnish, IT, computers, technology, software, localization ... Finnish
გაერთიანებული სამეფო
0 points
English -> Finnish
Identity Verified   Milla Hyttinen
  Translator/Copywriter | Marketing & IT
Finnish, translation, Finnish translation, English to Finnish translation, Finnish translations, Finnish copywriting, Finnish translator, Finnish copywriter, copywriter, copywriting, editing, proofreading, review, subtitling, transcreation, software localization, video games, computer games, console games, mmo, localization, advertising, advertising copy, sales copy, marketing, business, e-commerce, IT, computers, pc, consumer electronics, electronics, tech, technology, travel and tourism, hotel descriptions, user manuals, cameras, mobile phones, smartphones, apps, mobile apps, camcorders, DVD, film, MA, university degree, websites, website translation, website localization, technical documentation, digital cameras, DSLR, printers, scanners, audio equipment, documentaries, tv shows, tv series, dvd extras, photoshop, html, web design, nintendo, sony, microsoft, canon, playstation, wii, xbox, psp, nds, 3ds, kääntäjä, englanti-suomi-kääntäjä, englanti-suomi, englanti-suomi-käännös, käännö ... Finnish
ფინეთი
0 points
English -> Finnish
Identity Verified   Pauliina Pietilä
  LOCALIZARD - Localization Wizard
lokalisointi, auktorisoitu, auktorisoidut käännökset, todistus, CV, curriculum vitae, IT, ohjelmisto, sovellus, käyttöopas, verkkosivut, Internet, mobiili, multimedia, trados, markkinointi, hakukoneoptimointi, esite, lehdistötiedote, raportti, sopimus, lääketiede, valmisteyhteenveto, turismi, matkailu, matkaopas, kosmetiikka, muoti, vaatetus, käsityö, lapset, koulutus, localisation, localization, authorised, authorized, authorised translations, certificate, diploma, computers, IT, telecommunications, software, application, user guide, website, Internet, web, mobile, multimedia, business, business correspondence, marketing, search engine optimization, SEO, promotional material, catalogue, press release, report, contract, medical, medical translations, summary of product characteristics, SmPC, tourism, travel, tourist guide, cosmetics, fashion, clothing, handicrafts, kids, children, education, training, ordinateur, logiciel, manuel d'utilisation, site Internet, Internet, multimédia, comm ... Finnish
ფინეთი
0 points
English -> Finnish
Identity Verified   Shamien
  Games & Apps Localisation
computers, electronics, IT, appliances, manuals, RPG, fantasy, gaming, games, hardware, apps, software, localisation, video games, Finnish, translation, applications, science fiction, paranormal, parapsychology, occultism, mobile ... Finnish/English
ფინეთი
4 points
English -> Finnish
Identity Verified   anttim
  Accuracy, clarity, creativity
Finnish, English, German, academic, technical, business, marketing ... Finnish
შეერთებული შტატები
0 points
English -> Finnish
Identity Verified   Sergio Guillén
  Top quality delivered on time
language translator, language translation, language translation services, professional translation services, professional translation, professional translator, professional translation service, professional translations, professional translating services, professional online translation services, translation service provider, translation agency, translation agencies, translating agencies, spanish translation agency, Finnish translation agency, professional translation agency, language translation agency, best translation agencies, document translation agency, professional document translation services, documentation translation services, document translation services, document translation service, translation services for business, business translation services, business translations, translation localization services, local translation services, localization service providers, localization translation services, localization services, website localization, software translation services ... Spanish/Finnish
ფინეთი
0 points
English -> Finnish
  Desmond O'Rourke
  PROFESSIONAL JOBS PERSONALLY HANDLED
Finnish-English, English-Finnish, law, patents, discovery, deposition, business, medical, pharmaceutical, arts, architecture, transcripts, INS, USCIS, sociology, journalism, genealogy, interpreting, copywriting, advertising, voice-overs ... English
შეერთებული შტატები
435 points
English -> Finnish
  Veli-Matti Valimaa
  Technical, medical, business for 25 yrs
tekniikan käännös, englanti suomi, English to Finnish, English into Finnish, aus deutsch ins finnischen, translator, technical translator, technical, mechanical, engineering, machines, robots, computers, hardware, software, programming, maintenance, VCR, audio, appliance, cars, trucks, sports, golf, manual, brochure, standard, directive, text, report, contract, agreement, medical, medical diagnostics, medical equipment, radiology, neurophysiology, telecommunications, automation Keywords: English to Finnish translator, Finnish game translator, Finnish software translator, Finnish subtitler, Finnish games translator, Finnish casino translator, Finnish poker translator, Finnish it translator, Finnish softwares translator, Finnish computer translator, Finnish website translator, Finnish websites translator, Finnish web translator, Finnish web site translator, Finnish app translator, Finnish application translator, Finnish apps translator, Finnish applications translator, Finnish computer g ... English/Finnish
შეერთებული შტატები
204 points
English -> Finnish
Identity Verified   Tina Jylhä
  Specialized in User Manuals
user manuals, instruction manuals, bedienungsanleitungen, user guides, construction, marketing, mechanical, engineering, advertising, product information, history, automation, manufacturing, technische übersetzerin, schwerpunkt technik, archeology, web pages, software, hardware, electronics, tools, machines, electric devices, entertainment, household appliances, business, contracts, supplier letters, transport, industry, English-Finnish, german-Finnish, romanian-Finnish, Swedish-Finnish, translator, übersetzer, übersetzerin, traducatoara, traductora, översättare, romania-suomi kääntäjä, romanian-Finnish, englanti-suomi, Deutsch-Finnisch, Englisch-Finnish, englanti-suomi, saksa-suomi, espanja-suomi, Rumänisch-Finnisch, übersetzungen, româna-finlandeza, romana-finlandeza, Spanish-Finnish, Spanisch-Finnisch, espanol-finlandes legal texts, contracts, contratos, textos legales, escrituras, testamentos, patentes ... Finnish
ესპანეთი
56 points
English -> Finnish
Identity Verified   Sari Hellsten
  
English-Finnish, English to Finnish, English into Finnish, englanti-suomi, Dutch-Finnish, Dutch to Finnish, Dutch into Finnish, Nederlands-Fins, hollanti-suomi, hollanti-suomi kääntäjä, hollannin kielen kääntäjä, käännöksiä hollannin kielestä, translator, vertaler Fins, vertalingen Fins, kääntäjä, käännöspalveluja, proofreading Finnish, Finnish proofreading, correctiewerk Fins, proeflezen Fins, kielentarkistusta, oikolukua ... Finnish
ნიდერლანდები
54 points
English -> Finnish
Identity Verified   Antti Korhonen
  Linguistic and healthcare professional
kääntäjä, käännös, käännökset, translation, translations, translator, freelance, freelance translator, medical translation, medical translations, traduction, traducteur, psychologue, enseignant, free-lance, lääketieteen käännös, lääketieteen käännökset, psykologian käännös, psykologian käännnökset, psykologia, psykologi, psychology, medical, psychologist, opettaja, teacher, englanti, ranska, English, French, Francais, Antti Korhonen, Korhonen Antti ... Finnish
ფინეთი
52 points
English -> Finnish
Identity Verified   Markku
  18 years experience in technical transla
electronics, software, mechanics, instruments, cars, tractors, excavators, machines, Internet, html, equipment, OCR, manuals, operating instructions, pumps, devices, medical instruments, machinery, hydraulics, pneumatics ... Finnish
ფინეთი
50 points
English -> Finnish
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლოAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • ტერმინის ძიება
  • ვაკანსიები
  • ფორუმები
  • Multiple search