სფეროში ”” მომუშავე English to Greek ენ(ებ)ის სპეციალისტები: წერით და ზეპირ თარჯიმანთა დირექტორია

English -> Greek წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » General fields

სფეროში ”Tech/Engineering” მომუშავე English -> Greek ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1627)
სფეროში ”Art/Literary” მომუშავე English -> Greek ენ(ებ)ის სპეციალისტები (300)
სფეროში ”Medical” მომუშავე English -> Greek ენ(ებ)ის სპეციალისტები (379)
სფეროში ”Law/Patents” მომუშავე English -> Greek ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1522)
სფეროში ”Science” მომუშავე English -> Greek ენ(ებ)ის სპეციალისტები (2333)
სფეროში ”Bus/Financial” მომუშავე English -> Greek ენ(ებ)ის სპეციალისტები (57)
სფეროში ”Marketing” მომუშავე English -> Greek ენ(ებ)ის სპეციალისტები (923)
სფეროში ”Other” მომუშავე English -> Greek ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1528)
სფეროში ”Social Sciences” მომუშავე English -> Greek ენ(ებ)ის სპეციალისტები (896)

English -> Greek წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » Specific fields

English -> Greek, თარჯიმნები: საბუღალტრო საქმე (408)
English -> Greek, თარჯიმნები: რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა (1065)
English -> Greek, თარჯიმნები: აერონავტიკა / ავიაცია / კოსმოსი (200)
English -> Greek, თარჯიმნები: სოფლის მეურნეობა (268)
English -> Greek, თარჯიმნები: მეცხოველეობა / ცხოველების შეჯვარება
English -> Greek, თარჯიმნები: ანთროპოლოგია (308)
English -> Greek, თარჯიმნები: არქეოლოგია
English -> Greek, თარჯიმნები: არქიტექტურა (285)
English -> Greek, თარჯიმნები: ხელოვნება, გამოყენებითი ხელოვნება, მხატვრობა
English -> Greek, თარჯიმნები: ასტრონომია და კოსმოსი
English -> Greek, თარჯიმნები: ფინანსები (ზოგადი) (1035)
English -> Greek, თარჯიმნები: ავტომატიკა და რობოტები (188)
English -> Greek, თარჯიმნები: ავტომობილები / მსუბუქი და სატვირთო მანქანები (550)
English -> Greek, თარჯიმნები: ბიოლოგია (ტექნიკური, ქიმიური, მიკრო-)
English -> Greek, თარჯიმნები: ბოტანიკა (151)
English -> Greek, თარჯიმნები: მშენებლობა / სამოქალაქო ინჟინერია
English -> Greek, თარჯიმნები: ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი) (959)
English -> Greek, თარჯიმნები: მასალები (პლასტმასი, კერამიკა და ა.შ.)
English -> Greek, თარჯიმნები: სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები (978)
English -> Greek, თარჯიმნები: ქიმიური მრეწველობა; ქიმიური მეცნიერება/ინჟინერია (321)
English -> Greek, თარჯიმნები: პოეზია და ლიტერატურა
English -> Greek, თარჯიმნები: კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა (1227)
English -> Greek, თარჯიმნები: საფეიქრო ნაწარმი / ტანსაცმელი / მოდა (392)
English -> Greek, თარჯიმნები: ტელეკომუნიკაციები (739)
English -> Greek, თარჯიმნები: კომპიუტერები (ზოგადი)
English -> Greek, თარჯიმნები: კომპიუტერები: ტექნიკური უზრუნველყოფა (554)
English -> Greek, თარჯიმნები: კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა (833)
English -> Greek, თარჯიმნები: კომპიუტერები: სისტემები, ქსელები (544)
English -> Greek, თარჯიმნები: სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი:
English -> Greek, თარჯიმნები: სამზარეულო / კულინარია (698)
English -> Greek, თარჯიმნები: კოსმეტიკა, პარფიუმერია
English -> Greek, თარჯიმნები: მედიცინა: სტომატოლოგია
English -> Greek, თარჯიმნები: მედია / მულტიმედია (791)
English -> Greek, თარჯიმნები: ეკონომიკა (776)
English -> Greek, თარჯიმნები: განათლება / პედაგოგიკა (1154)
English -> Greek, თარჯიმნები: ელექტრონიკა / ელექტროინჟინერია (457)
English -> Greek, თარჯიმნები: ენერგია / ელექტროენერგიის წარმოება (355)
English -> Greek, თარჯიმნები: ინჟინერია (ზოგადი) (544)
English -> Greek, თარჯიმნები: ინჟინერია: ინდუსტრია (243)
English -> Greek, თარჯიმნები: მექანიკა / მექანიკური ინჟინერია (447)
English -> Greek, თარჯიმნები: ბირთვული ინჟინერია/მეცნიერება (86)
English -> Greek, თარჯიმნები: გარემო და ეკოლოგია
English -> Greek, თარჯიმნები: ეზოტერული ცოდნა
English -> Greek, თარჯიმნები: მეთევზეობა (54)
English -> Greek, თარჯიმნები: ფოლკლორი (191)
English -> Greek, თარჯიმნები: საკვები და რძის პროდუქტები
English -> Greek, თარჯიმნები: მეტყევეობა / ხეტყე / ხის მასალები (92)
English -> Greek, თარჯიმნები: ავეჯი / საყოფაცხოვრებო ნივთები (274)
English -> Greek, თარჯიმნები: თამაშები / ვიდეოთამაშები / თამაში / კაზინო
English -> Greek, თარჯიმნები: მინერალების მოპოვება / ძვირფასი ქვები (73)
English -> Greek, თარჯიმნები: გენეალოგია
English -> Greek, თარჯიმნები: ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები (889)
English -> Greek, თარჯიმნები: გენეტიკა (183)
English -> Greek, თარჯიმნები: გეოგრაფია (340)
English -> Greek, თარჯიმნები: გეოლოგია
English -> Greek, თარჯიმნები: მთავრობა / პოლიტიკა (823)
English -> Greek, თარჯიმნები: ფოტოგრაფია/გრაფიკა (გრაფიკული ხელოვნება)
English -> Greek, თარჯიმნები: მედიცინა: ჯანდაცვა (636)
English -> Greek, თარჯიმნები: ისტორია
English -> Greek, თარჯიმნები: ტურიზმი და მოგზაურობა (1588)
English -> Greek, თარჯიმნები: სამუშაო ძალის რესურსები (494)
English -> Greek, თარჯიმნები: იდიომები / აფორიზმები / გამონათქვამები
English -> Greek, თარჯიმნები: დაზღვევა (249)
English -> Greek, თარჯიმნები: საერთაშორისო ორგანიზაცია/განვითარება/თანამშრომლობა
English -> Greek, თარჯიმნები: ინტერნეტი, ელ.-კომერცია (603)
English -> Greek, თარჯიმნები: ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები (146)
English -> Greek, თარჯიმნები: მეტალურგია / ჩამოსხმა
English -> Greek, თარჯიმნები: IT (ინფორმაციული ტექნოლოგია)
English -> Greek, თარჯიმნები: ჟურნალისტიკა (663)
English -> Greek, თარჯიმნები: უძრავი ქონება
English -> Greek, თარჯიმნები: სამართალი (ზოგადი) (958)
English -> Greek, თარჯიმნები: სამართალი: პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო უფლებები (424)
English -> Greek, თარჯიმნები: სამართალი: გადასახადები და საბაჟო (341)
English -> Greek, თარჯიმნები: ლინგვისტიკა (697)
English -> Greek, თარჯიმნები: ტრანსპორტი / ტრანსპორტირება / გადაზიდვები
English -> Greek, თარჯიმნები: მენეჯმენტი (534)
English -> Greek, თარჯიმნები: წარმოება (208)
English -> Greek, თარჯიმნები: გემები, ნაოსნობა, ზღვაოსნობა (204)
English -> Greek, თარჯიმნები: მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა (702)
English -> Greek, თარჯიმნები: მათემატიკა და სტატისტიკა (204)
English -> Greek, თარჯიმნები: მედიცინა (ზოგადი) (835)
English -> Greek, თარჯიმნები: მედიცინა: კარდიოლოგია (230)
English -> Greek, თარჯიმნები: მედიცინა: ინსტრუმენტები
English -> Greek, თარჯიმნები: მედიცინა: ფარმაკოლოგია (575)
English -> Greek, თარჯიმნები: მეტეოროლოგია (34)
English -> Greek, თარჯიმნები: მეტროლოგია (30)
English -> Greek, თარჯიმნები: სამხედრო / თავდაცვა
English -> Greek, თარჯიმნები: მუსიკა (476)
English -> Greek, თარჯიმნები: სახელები (პირადი, კომპანიის) (144)
English -> Greek, თარჯიმნები: კვების პროდუქტები
English -> Greek, თარჯიმნები: ნავთობპროდუქტების ინჟინერია/მეცნიერება (130)
English -> Greek, თარჯიმნები: სხვა (211)
English -> Greek, თარჯიმნები: ქაღალდი /ქაღალდის წარმოება (59)
English -> Greek, თარჯიმნები: პატენტები
English -> Greek, თარჯიმნები: ფილოსოფია (475)
English -> Greek, თარჯიმნები: ფიზიკა (170)
English -> Greek, თარჯიმნები: ბეჭდვა და გამოცემა
English -> Greek, თარჯიმნები: ფსიქოლოგია
English -> Greek, თარჯიმნები: რელიგია (261)
English -> Greek, თარჯიმნები: საცალო ვაჭრობა (141)
English -> Greek, თარჯიმნები: უსაფრთხოება (60)
English -> Greek, თარჯიმნები: SAP
English -> Greek, თარჯიმნები: მეცნიერება (ზოგადი)
English -> Greek, თარჯიმნები: ჟარგონი (147)
English -> Greek, თარჯიმნები: სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, ეთიკა და ა.შ. (620)
English -> Greek, თარჯიმნები: სპორტი / ფიზკულტურა / დასვენება
English -> Greek, თარჯიმნები: გამოკითხვა (121)
English -> Greek, თარჯიმნები: მეღვინეობა / ენოლოგია / მევენახეობა (146)
English -> Greek, თარჯიმნები: ზოოლოგია (147)

English -> Greek translators and interpreters


გაწევრიანების შესახებ ProZ.com Member Profile Keywords Native Language
Country
KudoZ Points
(in pair)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლო
Identity Verified   Nick Lingris
  The word is my oyster
lexicography translation dictionaries reference books computers social studies localization ... Greek
გაერთიანებული სამეფო
6141 points
English -> Greek
Identity Verified   Spiros Doikas
  Dip. Trans. IoL (En-Gr)
Greek manual translator, Greek fax translator, Greek printer translator, Greek laptop translator, Greek hardware translator, Greek software translator, Greek website translator, computers, IT translator, localization, localizer, manuals, computer manual, laptop manual, printer manual, fax manual, telephone manual, telecommunications, Greek Localization, Greek web site translation, palmtops, PDAs, Pocket PCs, information technology, internet, medical. ... Greek
საბერძნეთი
3901 points
English -> Greek
Identity Verified   Vicky Papaprodromou
  hellenic wings in translation
literature, education, history, journalism, device-manuals, software, hardware, tourism, food ... Greek
საბერძნეთი
3292 points
English -> Greek
Identity Verified   STAMATIOS FASSOULAKIS
  Professionalism coupled with experience
automotive engineering, μηχανική του αυτοκινήτου, cars, αυτοκίνητα, trucks, φορτηγά, service manuals, βιβλιάρια συντήρησης, technical articles, τεχνικά άρθρα, physics, φυσική, mathematics, μαθηματικά, mechanical engineering, μηχανολογία, engineering general, γενική μηχανική, ectromedical equipment, ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά ιατρικά μηχανήματα, home appliances service and user manuals, βιβλιάρια συντήρησης και χειρισμού οικιακών συσκευών. ... Greek/English
საბერძნეთი
937 points
English -> Greek
  Betty Revelioti
  High Quality Translations- DipTrans CIoL
translation, translator, translate, English, Greek, greece, metafrasi, metafrastis, freelance, freelancing, freelancer, website, web, software, technology, science, pc, html, xml, internet, high quality, quality, professional, diploma, fast, reliable, law, medicine, EU, NATO, games, adults, IT, technology, dictionary, language, services, computer, traduttore, traduzioni, sdlx, trados, software, hardware, online, ... Greek
საბერძნეთი
455 points
English -> Greek
  dimigr73
  Always wanted more? You found it!
English to Greek, automotive, cars, trucks, motorcycles, heavy machinery, agriculture engineering, cameras, computer games, mechanical engineering, engineering, heavy industry, production line machinery, mobile phones, printers, TV, technical, IT, telecommunications, telecom, software localization, consumer electronics, home appliances, video games, games localization, Nintendo Wii, Nintendo DS, Playstation, PS3, PC, owner's manuals, service manuals, training manuals, e-learning courses, sales courses ... Greek
საბერძნეთი
348 points
English -> Greek
Identity Verified   Dimitris Mantas
  MSc in Translation/MCIL/12-y experience
Greek, translation, certified Greek translations, certified Greek translator, translator, Greek translation, Greek translator, English to Greek, Greek to English, μεταφράσεις, μετάφραση, μεταφραστής, μεταφραστές, ιατρικές μεταφράσεις, ιατρική μετάφραση, τεχνικές μεταφράσεις, τεχνική μετάφραση, οικονομικές μεταφράσεις, οικονομική μετάφραση, Greek translator, English Greek translation, Greek English translation, Greek translator, English Greek translator, translations, Greek translation, Greek translations, translation, English Greek translator, technical, localization, medical, pharmaceutical, technical, IT, manuals, Greek native, mantas-translations, medical-translations, financial, localization, fast service, medical translation, translation services, professional translation services, business translation, business translation services, English Greek translation, English Greek ... Greek
საბერძნეთი
283 points
English -> Greek
Identity Verified   Alexandros Mouratidis
  Quality translations - Delivered on time
Greek translator, English to Greek, English to Greek translators, Greek translations, Manuals, Technical, IT, Computers, Software Localization, Website localization, localization, Computer hardware, printers, mobile phones, peripherals, instruction manuals, user guides, instruction guides, user manuals, technical translation, translation, translator, Greek, it manuals expert, technical translation ... Greek
საბერძნეთი
244 points
English -> Greek
Identity Verified   Epameinondas Soufleros
  For clients who require excellence.
English-Greek, Greek-English, French-Greek, English to Greek, Greek to English, French to Greek, translation, localization, subtitling, editing, proofreading, translator, localizer, subtitler, subtitlist, proofreader, glossotechnema, Epameinondas Soufleros, Epaminondas Soufleros, Nondas Soufleros ... Greek
საბერძნეთი
228 points
English -> Greek
Identity Verified   Eleni Bouchli
  Breaking language barriers for you
μετάφραση, ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, translation, ιατρική μετάφραση, φαρμακευτικά, medical translation, pharmaceuticals, proofreading, editing, διόρθωση, επιμέλεια Greek to English, English to Greek, French to Greek, Italian to Greek, technical translation, τεχνική μετάφραση, legal translation, νομική μετάφραση, insurance, ασφαλιστικός, psychology, contracts, συμβάσεις, law, electrical engineering, electronics engineering, computers, medical ... Greek
საბერძნეთი
202 points
English -> Greek
Identity Verified   Kettie Nossis
  21 years of pro translation experience
English Greek translations, Greek English translations, English Greek proofreading, Greek translation, Greek translator, English Greek Translator, Greek English Translator, philosophy, religion, science, IT/software, children's books, technical manuals, tourism, sports, voice over recordings, voice over recording, Greek voice over recordings, Greek voice over recording, fast service, eager to work in new fields, professional work, translation, proofreading, Trados Studio 2011. ... Greek
საბერძნეთი
183 points
English -> Greek
Identity Verified   Georgios Tziakos
  CIoL-certified, 7 years of experience
Greek, Greek translation, English to Greek translation, English to Greek translator, Greek to English translation, user guides, Greek translator, facebook, apps, commercials, smartphone, android, iphone, ipad, games, childrens' literature, literature, software, localization, slang, history, war, marketing, SEO, SEM, philosophy, fairytales, advertising, technology, advertisements, military, mysticism, esoteric, role-playing games, ads, computer games, IT, medieval, video games, comics, anime, fantasy, manuals, sci-fi, science fiction, electronics, telecommunications, internet, poetry, education, psychoanalysis, ecology, nutrition, cooking, religion, folklore, εφαρμογές, μεσαιωνικός, ελληνικά, αγγλικά, μεταφραστής αγγλικών, μεταφραστής αγγλικής, τεχνολογία, παιδική λογοτεχνία, λογοτεχνία, επιχώρια προσαρμογή, αργκό, ιστορία, πόλεμος, φιλοσοφία, παραμύθια, στρατιωτικός, μυστικισμός, απόκρυφος, πνευματισμός, παιχνίδια ρόλων, παιχνίδια στον υπολογιστή, βιντεοπαιχνίδια, κόμικς, άνιμε, φαντασ ... Greek
ესპანეთი
160 points
English -> Greek
Identity Verified   Ioanna Karamitsa
  Legal translations (MCIL, Dip.Trans)
translation, translations, proofreading, editing, chartered institute of linguists, Greek translations, translate into Greek, legal translations, tender translations, tender translation, translate legal documents, translation of legal text, legal document, translate, contract translation, translate agreements, translate contracts, Laws, rules and regulations of the Hellenic Republic and the Republic of Cyprus into English, Competition Law, Corporate Law, Compliance, and Bankruptcy, supporting documents and exhibits, sworn statements, forensic reports, criminal records, expert opinions, annual financial statements, minutes of meetings, articles of incorporation, financial/corporate agreements, certificates, accounting reports, medical records, case-law, powers of attorney, Legal documents Greek, Cypriot and other international courts, regarding alimony, settlements, family trust deeds, last wills & testaments, actions for divorce, custody, Investment Brochures, Prospectuses & Fund fact ... Greek
ნიდერლანდები
152 points
English -> Greek
Identity Verified   Paraskevas Stavrakos
  Technical translations of high quality
German Greek translation, English Greek translator, technical translation, mechanical engineering translation ... Greek
საბერძნეთი
124 points
English -> Greek
Identity Verified   Angeliki Papadopoulou
  
archeology, history, investments, advertising, legal, financial, marketing, banking, tourism, psychology, medical, Greek translations, English translations, trados, DTP, Greek translator ... Greek/English
საბერძნეთი
397 points
English -> Greek
Identity Verified   Anastasia Giagopoulou
  EN>EL | Technical & Commercial, BA, MA
medical Greek translations, ιατρικές μεταφράσεις ελληνικά, alternative medicine Greek translations, εναλλακτική ιατρική, Greek translator, λογοπαίγνια, wordplay, translation, μετάφραση, heating-cooling systems Greek translations, θέρμανση-κλιματισμός μετάφραση ελληνικά, English to Greek translation studies, UMIST, English to Greek technical translations, τεχνική μετάφραση, English to Greek cosmetics, καλλυντικά, οδηγίες καλλυντικά μετάφραση, κρέμα προσώπου, face, anti aging, γήρανση, θερμαντικά σώματα, panel radiators, σώματα μπάνιου, towel radiators, boiler, λέβητας, food, restaurants, menu, English to Greek translations recipes, mezedes, tavern, συνταγές, μενού, εστιατόριο, μεζέδες, κουζινα, cuisine, traditional, παραδοσιακό, συσκευές, English to Greek translator appliances, Greek freelancer, μεταφράσεις, technical translations, τεχνικές μεταφράσεις, ρεφλεξολογία, reflexology, βελονισμός, accupuncture, αιθέρια έλαια, essential oils, μεταπτυχιακές σπουδές, UMIST, English to Greek tran ... Greek
საბერძნეთი
92 points
English -> Greek
Identity Verified   Sophia Fourlari
  Experience & knowledge at your service
Science, Technology, Internet, Computer engineering, Education, Telecommunications, Networks, Mobile Telephony, Electronics, Electrical Engineering, Advertisement, Commerce, Medicine ... Greek
საბერძნეთი
90 points
English -> Greek
Identity Verified   Mary Keramida
  Details make the difference
Greek, English, technical translation, subtitles, movies, films, Professional, proofreader, technology, tourism, language, manuals, technical context, websites, sites, education, Greece, brochures, management, financial, economy, marketing, business, App, Social media, English UK, English US, proofreading, texts, linguistics, article, website, business, internet, software, computers, technology, applications, software, IT, ... Greek
საბერძნეთი
51 points
English -> Greek
  Evdoxia Renta
  Greek Proofreading Expert
Greek, translation, psychology, computers, IT, English, proofreading, editing, telecom, medical, pharmaceuticals, human resources, LQA, FQA, Post-editing, style guide writing, hr, human resources, management, policies, code of conduct, code of ethics, διόρθωση, μετάφραση, επιμέλεια, psychometrics, HR, marketing, psychotherapy, back translation, inverse translation, review, monolingual editing, bilingual editing, MTPE, certified translation ... Greek
გაერთიანებული სამეფო
50 points
English -> Greek
  Tessy_vas
  167 IQ
Greek translations, Greek translator, Law Greek translations, Biology and Medicine Greek translations, Literature and poetry Greek translations, Religion and Theology Greek translations, legal texts Greek translations, Memorandum & Articles of Association, BoD Minutes, Patents, Greek translation patents, contracts Greek translation, environmental and energy Greek translations, Greek translations contracts, translate tenders, Greek translation services, translate in Greek, renewable sources of energy Greek translations, environmental Greek translations, culinary and food Greek translations, uefa Greek translations, cosmetics Greek translations, military Greek translations, law Greek translations, art Greek translations, Greek translation services, computer texts Greek translation, manuals Greek translation, tourism Greek translations, environmental issues Greek translations, art Greek translations, government gazzette translations, Greek translation, share pledge agreement, financial st ... Greek
გერმანია
40 points
English -> Greek
Identity Verified   Anastasia Vronteli
  Chemist MSc, PhD
English, Greek, translation, scientific, technical, chemistry, chemical engineering, pharmaceuticals, biology, environment, ecology, botany, food science, science, physics, laboratory, safety, msds, biotechnology, cosmetics, materials ... Greek
საბერძნეთი
32 points
English -> Greek
Identity Verified   Ioannis Chatzilaris
  I love my job and I am good at it!
Greek, localization, arts, science, mathematics, plants, food, music, media, geography, tourism, botanics, paper, software, zoology, anthropology, psychology, printing, subtitling, astronomy, editing, proofreading, history, mechanics, Greek translation, economy, sports, machinery, tools, EU, culinary, wine, architecture, translator, freelancer, Greek freelance translator, Greek translator, Greek proofreader, Greek reviser, translations into Greek, Greek financial translator, Greek business translator, Greek marketing translator, Greek business translations, Greek marketing translations, Greek IT translation, English into Greek translation, French into Greek translation, English into Greek, French into Greek, contract law, economy, management, business, finance, banking, accounting, marketing, PR, training, corporate communication, surveys, human resources, European Union, computers, IT, website localization, website localisation, software localisation, software localization, revision, ... Greek
ფინეთი
32 points
English -> Greek
Identity Verified   geokokkinou
  
business, finance, banking, economics, management ... Greek
საბერძნეთი
20 points
English -> Greek
Identity Verified   Danai Roussou
  Good value & great quality
English-Greek, economic, reliable, fast, efficient, Spanish, French, CAT tool, Greek, Spanish, translation, marketing, cost efficient, Informatics, specialised, Modern Greek, inverse translation, good rates, localisation, website, proofreading ... Greek
ესპანეთი
16 points
English -> Greek
Identity Verified   Maria Roussou
  Freelance translator, MITI. EN & ESP→GR
Greek, translation, subtitling. ... Greek
კვიპროსი
4 points
English -> Greek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლოAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • ტერმინის ძიება
  • ვაკანსიები
  • ფორუმები
  • Multiple search