სფეროში ”” მომუშავე English to Hindi ენ(ებ)ის სპეციალისტები: წერით და ზეპირ თარჯიმანთა დირექტორია

English -> Hindi წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » General fields

სფეროში ”Tech/Engineering” მომუშავე English -> Hindi ენ(ებ)ის სპეციალისტები (10262)
სფეროში ”Art/Literary” მომუშავე English -> Hindi ენ(ებ)ის სპეციალისტები (595)
სფეროში ”Medical” მომუშავე English -> Hindi ენ(ებ)ის სპეციალისტები (646)
სფეროში ”Law/Patents” მომუშავე English -> Hindi ენ(ებ)ის სპეციალისტები (5680)
სფეროში ”Science” მომუშავე English -> Hindi ენ(ებ)ის სპეციალისტები (13)
სფეროში ”Bus/Financial” მომუშავე English -> Hindi ენ(ებ)ის სპეციალისტები (20074)
სფეროში ”Marketing” მომუშავე English -> Hindi ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1995)
სფეროში ”Other” მომუშავე English -> Hindi ენ(ებ)ის სპეციალისტები (802)
სფეროში ”Social Sciences” მომუშავე English -> Hindi ენ(ებ)ის სპეციალისტები (22090)

English -> Hindi წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » Specific fields

English -> Hindi, თარჯიმნები: საბუღალტრო საქმე (351)
English -> Hindi, თარჯიმნები: რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა
English -> Hindi, თარჯიმნები: აერონავტიკა / ავიაცია / კოსმოსი (158)
English -> Hindi, თარჯიმნები: სოფლის მეურნეობა (357)
English -> Hindi, თარჯიმნები: მეცხოველეობა / ცხოველების შეჯვარება
English -> Hindi, თარჯიმნები: ანთროპოლოგია (115)
English -> Hindi, თარჯიმნები: არქეოლოგია (112)
English -> Hindi, თარჯიმნები: არქიტექტურა (144)
English -> Hindi, თარჯიმნები: ხელოვნება, გამოყენებითი ხელოვნება, მხატვრობა (492)
English -> Hindi, თარჯიმნები: ასტრონომია და კოსმოსი
English -> Hindi, თარჯიმნები: ფინანსები (ზოგადი)
English -> Hindi, თარჯიმნები: ავტომატიკა და რობოტები (119)
English -> Hindi, თარჯიმნები: ავტომობილები / მსუბუქი და სატვირთო მანქანები
English -> Hindi, თარჯიმნები: ბიოლოგია (ტექნიკური, ქიმიური, მიკრო-)
English -> Hindi, თარჯიმნები: ბოტანიკა (168)
English -> Hindi, თარჯიმნები: მშენებლობა / სამოქალაქო ინჟინერია
English -> Hindi, თარჯიმნები: ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი) (656)
English -> Hindi, თარჯიმნები: მასალები (პლასტმასი, კერამიკა და ა.შ.)
English -> Hindi, თარჯიმნები: სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები
English -> Hindi, თარჯიმნები: ქიმიური მრეწველობა; ქიმიური მეცნიერება/ინჟინერია
English -> Hindi, თარჯიმნები: პოეზია და ლიტერატურა (751)
English -> Hindi, თარჯიმნები: კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა (799)
English -> Hindi, თარჯიმნები: საფეიქრო ნაწარმი / ტანსაცმელი / მოდა
English -> Hindi, თარჯიმნები: ტელეკომუნიკაციები (508)
English -> Hindi, თარჯიმნები: კომპიუტერები (ზოგადი)
English -> Hindi, თარჯიმნები: კომპიუტერები: ტექნიკური უზრუნველყოფა (335)
English -> Hindi, თარჯიმნები: კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა (608)
English -> Hindi, თარჯიმნები: კომპიუტერები: სისტემები, ქსელები (341)
English -> Hindi, თარჯიმნები: სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი: (373)
English -> Hindi, თარჯიმნები: სამზარეულო / კულინარია (345)
English -> Hindi, თარჯიმნები: კოსმეტიკა, პარფიუმერია (252)
English -> Hindi, თარჯიმნები: მედიცინა: სტომატოლოგია (139)
English -> Hindi, თარჯიმნები: მედია / მულტიმედია (502)
English -> Hindi, თარჯიმნები: ეკონომიკა (372)
English -> Hindi, თარჯიმნები: განათლება / პედაგოგიკა (666)
English -> Hindi, თარჯიმნები: ელექტრონიკა / ელექტროინჟინერია (256)
English -> Hindi, თარჯიმნები: ენერგია / ელექტროენერგიის წარმოება (182)
English -> Hindi, თარჯიმნები: ინჟინერია (ზოგადი) (341)
English -> Hindi, თარჯიმნები: ინჟინერია: ინდუსტრია
English -> Hindi, თარჯიმნები: მექანიკა / მექანიკური ინჟინერია (216)
English -> Hindi, თარჯიმნები: ბირთვული ინჟინერია/მეცნიერება (84)
English -> Hindi, თარჯიმნები: გარემო და ეკოლოგია
English -> Hindi, თარჯიმნები: ეზოტერული ცოდნა (34)
English -> Hindi, თარჯიმნები: მეთევზეობა (52)
English -> Hindi, თარჯიმნები: ფოლკლორი
English -> Hindi, თარჯიმნები: საკვები და რძის პროდუქტები (345)
English -> Hindi, თარჯიმნები: მეტყევეობა / ხეტყე / ხის მასალები
English -> Hindi, თარჯიმნები: ავეჯი / საყოფაცხოვრებო ნივთები (164)
English -> Hindi, თარჯიმნები: თამაშები / ვიდეოთამაშები / თამაში / კაზინო
English -> Hindi, თარჯიმნები: მინერალების მოპოვება / ძვირფასი ქვები (82)
English -> Hindi, თარჯიმნები: გენეალოგია (24)
English -> Hindi, თარჯიმნები: ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები (637)
English -> Hindi, თარჯიმნები: გენეტიკა (68)
English -> Hindi, თარჯიმნები: გეოგრაფია (238)
English -> Hindi, თარჯიმნები: გეოლოგია
English -> Hindi, თარჯიმნები: მთავრობა / პოლიტიკა (540)
English -> Hindi, თარჯიმნები: ფოტოგრაფია/გრაფიკა (გრაფიკული ხელოვნება) (108)
English -> Hindi, თარჯიმნები: მედიცინა: ჯანდაცვა (496)
English -> Hindi, თარჯიმნები: ისტორია
English -> Hindi, თარჯიმნები: ტურიზმი და მოგზაურობა
English -> Hindi, თარჯიმნები: სამუშაო ძალის რესურსები (515)
English -> Hindi, თარჯიმნები: იდიომები / აფორიზმები / გამონათქვამები (191)
English -> Hindi, თარჯიმნები: დაზღვევა
English -> Hindi, თარჯიმნები: საერთაშორისო ორგანიზაცია/განვითარება/თანამშრომლობა
English -> Hindi, თარჯიმნები: ინტერნეტი, ელ.-კომერცია (374)
English -> Hindi, თარჯიმნები: ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები (145)
English -> Hindi, თარჯიმნები: მეტალურგია / ჩამოსხმა (62)
English -> Hindi, თარჯიმნები: IT (ინფორმაციული ტექნოლოგია)
English -> Hindi, თარჯიმნები: ჟურნალისტიკა (521)
English -> Hindi, თარჯიმნები: უძრავი ქონება
English -> Hindi, თარჯიმნები: სამართალი (ზოგადი) (483)
English -> Hindi, თარჯიმნები: სამართალი: პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო უფლებები (220)
English -> Hindi, თარჯიმნები: სამართალი: გადასახადები და საბაჟო (173)
English -> Hindi, თარჯიმნები: ლინგვისტიკა (341)
English -> Hindi, თარჯიმნები: ტრანსპორტი / ტრანსპორტირება / გადაზიდვები (271)
English -> Hindi, თარჯიმნები: მენეჯმენტი
English -> Hindi, თარჯიმნები: წარმოება
English -> Hindi, თარჯიმნები: გემები, ნაოსნობა, ზღვაოსნობა (58)
English -> Hindi, თარჯიმნები: მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა (411)
English -> Hindi, თარჯიმნები: მათემატიკა და სტატისტიკა (151)
English -> Hindi, თარჯიმნები: მედიცინა (ზოგადი)
English -> Hindi, თარჯიმნები: მედიცინა: კარდიოლოგია
English -> Hindi, თარჯიმნები: მედიცინა: ინსტრუმენტები (137)
English -> Hindi, თარჯიმნები: მედიცინა: ფარმაკოლოგია (298)
English -> Hindi, თარჯიმნები: მეტეოროლოგია (14)
English -> Hindi, თარჯიმნები: მეტროლოგია (16)
English -> Hindi, თარჯიმნები: სამხედრო / თავდაცვა (121)
English -> Hindi, თარჯიმნები: მუსიკა (207)
English -> Hindi, თარჯიმნები: სახელები (პირადი, კომპანიის)
English -> Hindi, თარჯიმნები: კვების პროდუქტები (202)
English -> Hindi, თარჯიმნები: ნავთობპროდუქტების ინჟინერია/მეცნიერება
English -> Hindi, თარჯიმნები: სხვა (164)
English -> Hindi, თარჯიმნები: ქაღალდი /ქაღალდის წარმოება
English -> Hindi, თარჯიმნები: პატენტები (89)
English -> Hindi, თარჯიმნები: ფილოსოფია (209)
English -> Hindi, თარჯიმნები: ფიზიკა (107)
English -> Hindi, თარჯიმნები: ბეჭდვა და გამოცემა (223)
English -> Hindi, თარჯიმნები: ფსიქოლოგია
English -> Hindi, თარჯიმნები: რელიგია (398)
English -> Hindi, თარჯიმნები: საცალო ვაჭრობა (148)
English -> Hindi, თარჯიმნები: უსაფრთხოება
English -> Hindi, თარჯიმნები: SAP
English -> Hindi, თარჯიმნები: მეცნიერება (ზოგადი) (389)
English -> Hindi, თარჯიმნები: ჟარგონი (52)
English -> Hindi, თარჯიმნები: სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, ეთიკა და ა.შ. (435)
English -> Hindi, თარჯიმნები: სპორტი / ფიზკულტურა / დასვენება (205)
English -> Hindi, თარჯიმნები: გამოკითხვა
English -> Hindi, თარჯიმნები: მეღვინეობა / ენოლოგია / მევენახეობა (31)
English -> Hindi, თარჯიმნები: ზოოლოგია

English -> Hindi translators and interpreters


გაწევრიანების შესახებ ProZ.com Member Profile Keywords Native Language
Country
KudoZ Points
(in pair)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლო
Identity Verified   Lalit Sati
  M.Sc. | Full-time Freelance Translator
medical, health, healthcare, advertising, games, mobile phone, business, finance, websites, films, agriculture, animal husbandry, insurance, culinary, computer, legal, multimedia, software manuals, user manuals, online manuals, localisation, IT, letters, documents, books, brochures, pamphlets, posters, reports, banking, business reports, website translation, automobile, products, tv, television, documentary, script, science, English-Hindi translation, Hindi translator, editing, proofreading, reviewing, journalism, newsletters, translation, children's books, native Hindi speaker, subtitles, native Hindi translator, Hindi translation, Hindi translator, editing, publications, questionnaire, unicode font, mangal, हिन्दी, अनुवाद, हिन्दी अनुवादक, हिंदी, अनुवादक, ललित सती, वेबसाइट, मोबाइल, फोन, अनुवादक, अंग्रेजी-हिंदी अनुवादक, linguist, translator, English to Hindi translator, editor, proof-reader, literature, art ... Hindi
ინდოეთი
576 points
English -> Hindi
Identity Verified   Balasubramaniam L.
  Fast, accurate, elegant translation
MSDS, Material Safety Data Sheet, Software Localization, Software Localisation, Website Localization, Website Localisation, POEdit, Across, Trados, SDLX, Wordfast, Scripts, Films, Legal, Medical, Health, Healthcare, Advertising, Business, Finance, Websites, Multimedia, Software manuals, User manuals, Online, MemoQ, Passolo, Qt Linguist, Menus, manuals, Localisation, IT, Letters, Documents, Books, Brochures, Pamphlets, Posters, Reports, Publicity material, HTML, PHP, ASP, SQL, Macromedia Flash, Literature, art, children's books, UNICODE, Hindi, Native Hindi speaker, Gujarati, Malayalam, culture, engineering, technical, English, English-Hindi, Hindi-English, India, Mumbai, XTM ... Hindi
ინდოეთი
458 points
English -> Hindi
Identity Verified   cmrawal
  Hindi Translator you can bank upon
English-Hindi translation, Hindi translator, banking, annual reports, business reports, brand name evaluation, website translation, automobile, products, marriage certificate, birth certificate, editing, proofreading, reviewing, journalism, newsletters, translation, speeches, airlines, inflight announcements, flight menus, subtitles, native Hindi translator, Hindi translation, IT, Hindi translator, editing, literature, publications, catalogs, information technology, English-Hindi translator, health care, mobile phone, questionnaire, website, computer, unicode font, mangal, lexicon, transcription, हिन्दी, अनुवाद, हिन्दी अनुवादक, हिंदी अनुवादक, रावल, वेबसाइट, मोबाइल, फोन, अनुवादक, अंग्रेजी-हिंदी अनुवादक, linguist, translator, English-Hindi translator, editor, proof-reader, website, localization, Linguistic Validation, LQI, LQA, Quality Checks, Linguistic Checks, brand name cultural evaluation, AutoCAD translation, drawings translation, maps translation, CAT tools, Trados, SDL Trados Stud ... Hindi
ინდოეთი
433 points
English -> Hindi
Identity Verified   Amar Nath
  IN TOTO IS MY MOTTO
English-Hindi translation, Hindi-English translation, Hindi translator, Translator, अंग्रेजी-हिदी अनुवाद, हिदी-अंग्रेजी अनुवाद, हिंदी अनुवादक, हिन्दी अनुवादक, Banking, Finance, Investment, Securities, Accounting, Medical, Health care, Travel & tourism, Advertisement, Public Relations, Journalism, Human Resources, Sociology, Technology, Administration, Law, Contract, Survey, Marketing, Market research, Government, Politics, Computers, Forestry, Wood, Engineering, Media, Brochure, Annual Report, Education, Administration, Business, Online Marketing, Website localization, IT, Telecommunication, Social science, Science, Religious literature, Personal documents, Certificates, Sub titles ... Hindi
ინდოეთი
104 points
English -> Hindi
  Dr. Rajesh Kumar
  Quality & Commitment
Hindi, India, bharat, hindustan, translation, anuvad, Indic ... Hindi
ინდოეთი
72 points
English -> Hindi
Identity Verified   vinod sharma
  Accurate, High Quality & On Time
Translation, English, Hindi, Technical, It, Medical, Legal, Telecom, Localization, Linguistic Validation ... Hindi
ინდოეთი
60 points
English -> Hindi
Identity Verified   Bhagwan Dass Wadhwa
  EXPERIENCE THE EXPERIENCED
English to Hindi translation, banking, finance, publicity, training, general, computers, transcription, editing, proofreading, subtitling, voicing, educational, spiritual, scriptwriting, subtitling, proofreading, editing, transcribe, recording, writing, scripting, editor, writer, broadcaster, radio, film, media, Hindi translation, translation, reviewing, localize, ... Hindi
ინდოეთი
8 points
English -> Hindi
  ISHWER CHAND BANSAL
  Only Reliable Quality Translation
Native Hindi Translator, English to Hindi Translator, Hindi to English Translator, Punjabi to Hindi Translator, Punjabi to English Translator/Proofreader/editor. Banking/Finance/ Marketing, Economics, Foreign Trade, Insurance Translation, Birth Certificates/ Educational Certificates Translator, Pumphlets/ Brouchers Translator, Website translator, Legal document/Contract/Agreement Translator, Immegration related document translator & professional verifier, Technical Translation, Annual Report translation, Service Mannuals/Books on Service condition translation, Advertisiment/ Tourism/Administration/Management Translation, English <>Hindi translation in IT. Certificate, Birth Certificate, Advertisement, Legal Documents etc. ... Hindi
ინდოეთი
0 points
English -> Hindi
Identity Verified   Sanjeev Bhardwaj
  Making a difference
Hindi translation, Hindi translations, Hindi translator, Hindi translators, Indian translator, Garhwali translation, Garhwali translator, Gadwali, translate, website translation, catalog translation, catalogue translation, software translation, it translation, hardware translation medical translation, technical translation, free translation, rush translation, user manual translation, software translation, brochure translation, commercial translation, financial translation, scientific translation, educational translation, social translation, business translation, marketing translation, word translation, pdf translation, html translation, xml translation php translation excel translation powrpoint translation database translation trados translation, technical translation, legal translation, law translation, medical translation, political translation, tourism translation, literary translation, engineering translation, economic translation, religious translation, Hindi to English Hindi eng ... Hindi
ინდოეთი
0 points
English -> Hindi
Identity Verified   Seema Ugrankar
  Top quality translations & BTs
gujarati, Hindi, gujrati, gujurati, gujerati, gujarathi, gujerathi, gujurathi, Hindi, marathi, legal, medical, business, finance, insurance, human resources, environment, marathi to English, translator, back translator, translation, back translation, reviewer, review, proofreader, proofreading, editor, editing, Trados, Wordfast ... Gujarati/Hindi
ინდოეთი
86 points
English -> Hindi
Identity Verified   Binod Ringania
  Translation Services India
<strong>English</strong> to <strong>Hindi</strong>,  Bengali,  Nepali & Assamese professional translator

bengali English translator, paragraph translator English to Hindi, Hindi translator Hindi to English, bangla translation English, Hindi translator English to Hindi, Hindi English translator, Hindi translation service, English to Hindi translation services, bengali translation services, document translation, medical translation company, Medical Translation Bangladesh, translation services india, Punjabi translation services, English to Punjabi translation, https://www.linkedin.com/in/ringaniaHinditranslator/?ppe=1, Hindi translator, Bengali translator, Nepali translator, Hmong translator, Punjabi translator, Gujarati translator, Tamil translator, Telugu translator, Assamese translator, Manipuri translator, Burmese translator, ...
Hindi/Bengali
ინდოეთი
39 points
English -> Hindi
  Shalini Bansal
  The Best in the Business!
Professional, Punctual, 14 years experience, Hindi, Bengali, Trados, Word, Excel, Powerpoint, medical, pharmaceutical, clinical trial, psychology, patient information leaflets, patient consent, women's health, childcare, business, marketing, advertising, public sector, human resources, finance, website, travel and tourism, education ... Bengali/Hindi
გაერთიანებული სამეფო
33 points
English -> Hindi
Identity Verified   Harishankar Shahi
  My work speaks louder than intro words
English to Hindi Translation, Hindi to English Translation, English to Bhojpuri Translation, Bhojpuri to English Translation, freelance translator, document translation, Sanskrit to English Translation, Religion Translation, document translation, Manual Translation, Article Translation, Game Translation, Website Translation, Financial Translation, Book Translation, Hindu Religious Translation, Hindu Mythology Translation, Bhojpuri Translation, Translator, Content Translation, Technical Translation, Spiritual Translation, General Translation, Survey Translation, Company Translation, Profile Translation, brand checking, linguistic, brand checking Hindi, ... Hindi/Bhojpuri (& Tharu)
ინდოეთი
16 points
English -> Hindi
Identity Verified   Sanjeev Poonia
  Always Reliable,Accurate,Economical
Translation, Transcription, proofreading, editing, subtitling, Advertising, Agriculture, Agronomy and Crop Science, Animal Sciences, Anthropology, Archaeology, Art, Astronomy, Astrophysics, Atmospheric Sciences and Meteorology, Banking and Financial, Biology, Botany, Broadcast Journalism, Business Administration and Management, Business General, Business Marketing, Computer and Information Sciences, Criminology, Culinary Arts, Ecology, Economics, Education, Environmental Science, Ethnic and Cultural Studies, Finance, Forestry, General, Geography, Health, History, Hospitality, Humanities and Humanistic Studies, Information Sciences and Systems, Internet, Islamic Studies, Journalism and Mass Communication, Law and Legal, Linguistics, Literature, Manufacturing (Metal Working and Products, Instruments, Furniture, Printing, Clothing, etc.), Mechanical Engineering, Medicine — Nursing, Medicine — Occupational Health and Industrial Hygiene, Medicine — Pharmacology, Medicine — Psychiatry, Medic ... Hindi/Panjabi
ინდოეთი
12 points
English -> Hindi
Identity Verified   Peoplesartist
  consult Urdu dictionary for easy text.
English-Hindi, Medical, Legal Urdu English Website localization, ... Hindi/Urdu
ინდოეთი
12 points
English -> Hindi
  Dhananjay Chaube
  Truthful and transparent
Hindi, Bhojpuri, Trados, memoQ, Legal, IT ... Hindi/Bhojpuri (& Tharu)
ინდოეთი
0 points
English -> Hindi
Identity Verified   Ritu Bhanot
  Correct, On-Time, Always, Without Fail!!
French, English, Hindi, Punjabi, Translation, Traduction, Interpretariat, CELTA, Masters in French, Anuvaad, Anuvaadak, translation service in india, interpretation service in india, film translation india, telecommunication india, film scripts, योग‌ india, movie dialogues, movie translation, film translation, documentry, native Hindi translator, Hindi translation india, Hindi unicode, punjabi translation india, panjabi translation india, Disability, Medical translation, Legal translation, Reiki, Art of Living, Yoga, Pranayam, Unicode, Punjabi Unicode, Hindi Unicode, Gurmukhi, MA, CELTA, Dairy, Casein, Fromage, Laiterie, Cheese, steel, oxycutting, oxycoupage, lasercutting, coupage à laser, Poker translation, Interpretariat français-Hindi en France, French-Hindi Interpretation, Interpretariat Anglais-Hindi en France, English-Hindi Interpretation ... English/Hindi
საფრანგეთი
0 points
English -> Hindi
Identity Verified   BHASHNA GUPTA
  QUALITY ASSURED
Punjabi & Hindi Medical, Pharmaceutical - Patient Diary, Informed Consent Forms, Glossary etc., Website, Mobile Phone Menu, Certificates i.e. School/College Certificates, Mark Sheets, Birth Certificates, Marriage Certificates, Death Certificates, Radio Scripts, Survey, Psychometric Questionnaires, Agriculture ... Hindi/Panjabi
ინდოეთი
8 points
English -> Hindi
Identity Verified   Kamlesh Dhavale
  3-Way Translation Like No Other.
Hindi, Marathi, English, Legal, Voice-over, Clinical trial, software, computers, subtitling, Finance, Business ... Marathi/Hindi
ინდოეთი
0 points
English -> Hindi
Identity Verified   chopra_2002
  Your project is in safe hands
business finance advertisement hardware software information technology localization art sub-titles script patent specification Patient Information Leaflets/Advertising Economic affairs Websites Localisation Multimedia Media Airlines Flight Manuals project reports medical research questionnaire certificate legal law marketing linguistic check brand evaluation logo check editing proofreading Hindi translation English translation social sciences health cuisine inflight menu clippings literature literary story poem langclinic lingualbridge clinical trials medical Hindi to English translation English to Hindi translation English translation Hindi translation trados website translation into Hindi Hindi professional translator हिंदी अनुवाद अंग्रेजी-हिंदी अनुवाद r(New Delhi/India), Hindi belt प्रूफरीडिंग हिंदी अनुवादक English-Hindi Translation, Hindi-English Translation Quality Check Back Translation Legal Clinical Trials Medical Healthcare Annual Reports Patents Engineering, Technical Tr ... Hindi
ინდოეთი
757 points
English -> Hindi
Identity Verified   Ashutosh Mitra
  Software, games, websites, medical....
आशुतोष अनुवाद, आशुतोष, wife-eye wolf-eye, मित्रा, मित्र, IC-46, IC-77, IC-14, Insurance, "Finitro Forte Plus", Hindi se Angrejee, translate to English mitran, angrejee se Hindi anuvaad, English to Hindi translator, anuvaad, Hindi to English Translation, ashu, anuvaad, Insurance, trans, translation, literature, sahitya, religion, Francis, certificates, localization, mitra inglese, mitra in Hindi, health phone, medical, marketing, finance, blog translation, hard disk history Hindi translation English ... Hindi/English
ინდოეთი
166 points
English -> Hindi
Identity Verified   keshab
  fast with accuracy
Literature, Finance, Marketing, Advertisement, Social Science, Law, Education, Banking, Medical & other ... Hindi/Bengali
ინდოეთი
135 points
English -> Hindi
Identity Verified   rtpushpa
  Passionate About Quality
English, Hindi, Translation, Subtitle, Advertisements, Films, Science, Technology, Business and Finance, Legal documents, Creative Writing, Voice over ... Hindi
ინდოეთი
39 points
English -> Hindi
Identity Verified   Deependra Pandey
  Narrowing language barriers !!!
Hindi translator, translator, translation service in india, translation service india, translation agency in india, interpretation service provider in india, translation service provider in india, interpretation service in india, film translation, telecommunication translation, film scripts, movie dialogues, movie translation, film translation, documentry, native Hindi translator, Hindi translation, punjabi translation, panjabi translation, urdu translation, bengali translation, malyalam translation, tamil translation, kannada translation, oriya translation, marathi translation, English translation, asamese translation, gujarati translation, poem translation, poem translator ... Hindi
ინდოეთი
19 points
English -> Hindi
Identity Verified   Shri Krishna Sharma
  Experienced and quality translator
I stand for quality in translation. Every word should carry weight and the translation should be faithful & beautiful, that has always been my challenge. ... Hindi
ინდოეთი
11 points
English -> Hindi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლოAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • ტერმინის ძიება
  • ვაკანსიები
  • ფორუმები
  • Multiple search