სფეროში ”” მომუშავე English to Indonesian ენ(ებ)ის სპეციალისტები: წერით და ზეპირ თარჯიმანთა დირექტორია

English -> Indonesian წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » General fields

სფეროში ”Tech/Engineering” მომუშავე English -> Indonesian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1627)
სფეროში ”Art/Literary” მომუშავე English -> Indonesian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (300)
სფეროში ”Medical” მომუშავე English -> Indonesian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (379)
სფეროში ”Law/Patents” მომუშავე English -> Indonesian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1522)
სფეროში ”Science” მომუშავე English -> Indonesian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (2333)
სფეროში ”Bus/Financial” მომუშავე English -> Indonesian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (57)
სფეროში ”Marketing” მომუშავე English -> Indonesian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (923)
სფეროში ”Other” მომუშავე English -> Indonesian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1528)
სფეროში ”Social Sciences” მომუშავე English -> Indonesian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (896)

English -> Indonesian წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » Specific fields

English -> Indonesian, თარჯიმნები: საბუღალტრო საქმე (542)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა (1174)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: აერონავტიკა / ავიაცია / კოსმოსი
English -> Indonesian, თარჯიმნები: სოფლის მეურნეობა (425)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: მეცხოველეობა / ცხოველების შეჯვარება (172)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: ანთროპოლოგია (245)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: არქეოლოგია (105)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: არქიტექტურა (175)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: ხელოვნება, გამოყენებითი ხელოვნება, მხატვრობა (591)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: ასტრონომია და კოსმოსი
English -> Indonesian, თარჯიმნები: ფინანსები (ზოგადი)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: ავტომატიკა და რობოტები (138)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: ავტომობილები / მსუბუქი და სატვირთო მანქანები
English -> Indonesian, თარჯიმნები: ბიოლოგია (ტექნიკური, ქიმიური, მიკრო-) (352)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: ბოტანიკა (184)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: მშენებლობა / სამოქალაქო ინჟინერია (329)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი) (1258)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: მასალები (პლასტმასი, კერამიკა და ა.შ.) (165)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები
English -> Indonesian, თარჯიმნები: ქიმიური მრეწველობა; ქიმიური მეცნიერება/ინჟინერია (314)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: პოეზია და ლიტერატურა
English -> Indonesian, თარჯიმნები: კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა
English -> Indonesian, თარჯიმნები: საფეიქრო ნაწარმი / ტანსაცმელი / მოდა (452)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: ტელეკომუნიკაციები (843)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: კომპიუტერები (ზოგადი) (1152)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: კომპიუტერები: ტექნიკური უზრუნველყოფა (451)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა (795)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: კომპიუტერები: სისტემები, ქსელები (477)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი: (547)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: სამზარეულო / კულინარია (632)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: კოსმეტიკა, პარფიუმერია (363)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: მედიცინა: სტომატოლოგია (144)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: მედია / მულტიმედია (896)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: ეკონომიკა (849)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: განათლება / პედაგოგიკა
English -> Indonesian, თარჯიმნები: ელექტრონიკა / ელექტროინჟინერია (321)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: ენერგია / ელექტროენერგიის წარმოება (258)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: ინჟინერია (ზოგადი) (494)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: ინჟინერია: ინდუსტრია (250)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: მექანიკა / მექანიკური ინჟინერია (306)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: ბირთვული ინჟინერია/მეცნიერება (47)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: გარემო და ეკოლოგია
English -> Indonesian, თარჯიმნები: ეზოტერული ცოდნა
English -> Indonesian, თარჯიმნები: მეთევზეობა
English -> Indonesian, თარჯიმნები: ფოლკლორი (362)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: საკვები და რძის პროდუქტები (691)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: მეტყევეობა / ხეტყე / ხის მასალები (195)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: ავეჯი / საყოფაცხოვრებო ნივთები (199)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: თამაშები / ვიდეოთამაშები / თამაში / კაზინო (739)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: მინერალების მოპოვება / ძვირფასი ქვები (185)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: გენეალოგია (30)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები (1139)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: გენეტიკა
English -> Indonesian, თარჯიმნები: გეოგრაფია (222)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: გეოლოგია (90)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: მთავრობა / პოლიტიკა
English -> Indonesian, თარჯიმნები: ფოტოგრაფია/გრაფიკა (გრაფიკული ხელოვნება) (260)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: მედიცინა: ჯანდაცვა (512)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: ისტორია (605)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: ტურიზმი და მოგზაურობა (1513)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: სამუშაო ძალის რესურსები (773)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: იდიომები / აფორიზმები / გამონათქვამები (241)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: დაზღვევა
English -> Indonesian, თარჯიმნები: საერთაშორისო ორგანიზაცია/განვითარება/თანამშრომლობა
English -> Indonesian, თარჯიმნები: ინტერნეტი, ელ.-კომერცია (675)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები (232)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: მეტალურგია / ჩამოსხმა (61)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: IT (ინფორმაციული ტექნოლოგია) (807)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: ჟურნალისტიკა (681)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: უძრავი ქონება (189)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: სამართალი (ზოგადი) (626)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: სამართალი: პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო უფლებები (287)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: სამართალი: გადასახადები და საბაჟო (226)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: ლინგვისტიკა (771)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: ტრანსპორტი / ტრანსპორტირება / გადაზიდვები
English -> Indonesian, თარჯიმნები: მენეჯმენტი (829)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: წარმოება (286)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: გემები, ნაოსნობა, ზღვაოსნობა (116)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა (694)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: მათემატიკა და სტატისტიკა (198)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: მედიცინა (ზოგადი) (592)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: მედიცინა: კარდიოლოგია
English -> Indonesian, თარჯიმნები: მედიცინა: ინსტრუმენტები (164)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: მედიცინა: ფარმაკოლოგია (274)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: მეტეოროლოგია (24)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: მეტროლოგია (16)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: სამხედრო / თავდაცვა (159)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: მუსიკა (559)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: სახელები (პირადი, კომპანიის)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: კვების პროდუქტები (196)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: ნავთობპროდუქტების ინჟინერია/მეცნიერება (256)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: სხვა (269)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: ქაღალდი /ქაღალდის წარმოება (69)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: პატენტები (87)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: ფილოსოფია (233)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: ფიზიკა
English -> Indonesian, თარჯიმნები: ბეჭდვა და გამოცემა (266)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: ფსიქოლოგია (412)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: რელიგია (597)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: საცალო ვაჭრობა
English -> Indonesian, თარჯიმნები: უსაფრთხოება (107)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: SAP (61)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: მეცნიერება (ზოგადი)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: ჟარგონი (154)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, ეთიკა და ა.შ. (781)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: სპორტი / ფიზკულტურა / დასვენება (376)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: გამოკითხვა (251)
English -> Indonesian, თარჯიმნები: მეღვინეობა / ენოლოგია / მევენახეობა
English -> Indonesian, თარჯიმნები: ზოოლოგია (103)

English -> Indonesian translators and interpreters


გაწევრიანების შესახებ ProZ.com Member Profile Keywords Native Language
Country
KudoZ Points
(in pair)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლო
Identity Verified   Erich Ekoputra
  Legal, Marketing, Web, Software, Games
📌 – Abattoir Design; Academic Report; Accreditation Certificate Cover Letter; Accreditation Notification Letter; Acquisition Internal Communication; Adoption Agreement; Ads Video Clip Survey Questionnaire; Advertisement Plan; Affidavit; Agent of Agreement; Air Pump Brochure; Aircraft Presentation; Alternative Healing Book; Alternative Tobacco Branding Review; Anti-Corruption Compliance Manual; Anti-Corruption Training; Anti-Harassment Policy; Antitrust Presentation; Apartment Introduction; Application User Manual; Appointment Letter; Approval for Representative Office; Arbitration Award; Armed Forces Budget Plan; Articles of Association; Articles: Arrest of Animal Illegal Seller/ Denture Complete Care/ Ethernet Longevity/ European Paper Business/ Fashion Brands/ Gas Exploration /Jeweler & Crocodile Leather/ Mining Contracts Re-negotiation/ Potato Farmers Empowerment/ Shipping Law/ Urban Transportation System/ Asian Fashion; Assets & Facility Management Guide; Association Bye-Laws; Atla ... Indonesian
ინდონეზია
4123 points
English -> Indonesian
Identity Verified   Wiyanto Suroso
  Creating value in your business
experienced Indonesian translator, penerjemah bahasa inggris berpengalaman, seasoned Indonesian translator, senior Indonesian translator, senior javanese translator, professional English to Indonesian translator, penerjemah bahasa inggris profesional, high quality English to Indonesian translation, quality Indonesian translation, penerjemah bahasa inggris bermutu, fast accurate Indonesian translation, penerjemah bahasa inggris cepat tepat, certified English to Indonesian translator, penerjemah bahasa inggris bersertifikat, online certified English to Indonesian translator, online Indonesian translator, penerjemah bahasa inggris online, simultaneous interpreter, simultaneous interpreter team, interpreter equipment, juru bahasa, penerjemah lisan, alat juru bahasa, Indonesian translator in marketing and business, penerjemah bahasa inggris bidang pemasaran dan bisnis, Indonesian translator in legal, penerjemah bahasa inggris bidang hukum, Indonesian translator in education, penerjemah b ... Indonesian
ინდონეზია
2130 points
English -> Indonesian
Identity Verified   Hikmat
  IT,Loc,Interpreter,Business,Marketing,HR
penerjemah, penterjemah, terjemahan, penerjemah tersumpah, sworn translator, Indonesian localization, certified English, Indonesian English, inggris English, jasa English, localization English, penerjemah certified, penerjemah certified English, penerjemah English, penerjemah Indonesian, penerjemah Indonesian English, penerjemah inggris, penerjemah inggris English, penerjemah jasa, penerjemah jasa English, penerjemah localization, penerjemah localization English, penerjemah indonesia korea, penerjemah belanda, penerjemah indonesia arab, penerjemah jerman, penerjemah indonesia jepang, penerjemah dokumen, interpreter bahasa jepang, penerjemah indonesia, terjemahan bahasa indonesia arab, penterjemah bahasa inggris ke bahasa indonesia, penterjemah tersumpah jakarta, penerjemah bahasa inggris indonesia, terjemahan bahasa indonesia ke korea, terjemahan bahasa indonesia ke bahasa arab, terjemahan bahasa asing, penerjemahan indonesia ke inggris, penerjemah bahasa arab ke indonesia, penerjemaha ... Indonesian/Sundanese
ინდონეზია
1810 points
English -> Indonesian
  Regi2006
  Because EVERY project is special
contracts, licensing agreements, court documents, business plans, grant applications, tender documents, bios, speeches, presentations, press kits, presentations, brochures, reports, retirement program, training manuals, employment law, recruitment, employee relations, career management, pay and reward, articles of association, environmental, medical, social sciences, computer, journalism/news, IT, telecom, Internet, software, web sites, corporate communication, internal communication, financial communication, annual reports, product specifications, tech specs, manuals, operating instructions, policy & procedures, financial, accounting, stock market, insurance products and IPOs, advertising and corporate literature, and marketing brochures ... Indonesian
ინდონეზია
541 points
English -> Indonesian
Identity Verified   Harry Hermawan
  subtitle,review:it,legal,interpreting
indonesia translate, translate indonesia, Indonesian translate, translate Indonesian, Indonesian translator, translator Indonesian, Indonesian translation, translation Indonesian, indonesia interpret, interpret indonesia, Indonesian interpret, interpret Indonesian, Indonesian interpreter, interpreter Indonesian, Indonesian interpretation, interpretation Indonesian, indonesia edit, edit indonesia, Indonesian editor, editor Indonesian, Indonesian interpreting, interpreting Indonesian, indonesia translate, translate indonesia, indonesia translation, translation indonesia, Indonesian translation, translation Indonesian, bahasa translator, website translator, website editor, Indonesian translation, web translation, English Indonesian translator, English translator Indonesian, Indonesian English translator, Indonesian translator English, translator English Indonesian, translator Indonesian English, English Indonesian interpreter, Indonesian English interpreter, Indonesian interpreter English ... Indonesian
ინდონეზია
484 points
English -> Indonesian
Identity Verified   Hengky Chiok
  FOR ALL YOUR INDONESIAN LANGUAGE NEEDS.
English Indonesian certified translator interpreter, certified translator, English into Indonesian, Indonesian into English, simultaneous interpreting, conference interpreter, consecutive interpreter, legal interpreter, medical interpreter and translator, religion, Christianity, Christians, Bible, Scripture, theology, Biblical Studies, divinity, Gospel, faith, interpretation, Indonesian, immigration, medical, health care, insurance, legal, law, deposition, deponent, hearings, trial, court, mediation, business, financial, commerce, speech, non profit, agama, Kristen, Alkitab, Kitab Suci, teologi, studi Biblika, divinitas, Injil, iman, penerjemah, Indonesia, pendeta, imigrasi, kedokteran, kesehatan, pengobatan, hukum, deposisi, persidangan, usaha, bisnis, perdagangan, komersial, sambutan, nirlaba. ... Indonesian
შეერთებული შტატები
479 points
English -> Indonesian
Identity Verified   Eddie R. Notowidigdo
  For your Legal Translation needs!
certified translator, certified legal translator, sworn, business, correspondence, legal, law, contracts, police, training, manuals, import, export, incoterms, L/C, letter of credit, catalogue, art exhibition, translator, translation, translating, language service, English Indonesian, Indonesian English, professional translator, bahasa indonesia, penerjemah indonesia, terjemahan, penterjemah, penterjemahan, penerjemah inggris, penerjemah belanda indonesia, Indonesian, penterjemah inggris indonesia, bersumpah, tersumpah, beedigd, penterjemah indonesia inggris, penterjemah belanda indonesia, vertaler, vertaling, nederlands indonesisch vertaler, indonesie, indonesien, deutsch, dutch English Indonesian, pameran lukis, pameran lukisan, pameran patung, kontrak perjanjian, seni, kesenian, seni lukis, jerman, übersetzer, übersetzen, übersetzung, indonesisch, german, deutsch indonesisch übersetzer, beeidigter Übersetzer, vereidigter Übersetzer, beedigd vertaler ... Indonesian
ინდონეზია
353 points
English -> Indonesian
Identity Verified   Henny Willis
  High quality translations for you!
proz.com, itranscreate.com, Indonesian translation, Indonesian translation, in Chicago, Indonesian translation in USA, Indonesian certified translation in USA, Indonesian certified translation in Chicago, Indonesian transcreation, Indonesian review, Indonesian reviewer, Indonesian editor, Indonesian proofreader, English Indonesian translation, malay to Indonesian translation, french to Indonesian translation, Indonesian translation service, Indonesian interpreter, Indonesian trancreator, Indonesian app translator, Indonesian android/iPhone app translator, Indonesian mobile translator, Indonesian copy writer, Indonesian proofreading, Indonesian translate, Indonesian website localization, malaysian to Indonesian translation, English to malaysian translation, English to malaysian translation in USA English to malaysian translation in Chicago, Indonesian copy writer, Indonesian transcreation, us based Indonesian translator, chicago based Indonesian translator, traductor, traductrice, tradu ... Indonesian
შეერთებული შტატები
303 points
English -> Indonesian
Identity Verified   Arfan Achyar
  Competitively Excellent
certified translator, professional translator, freelance certified translator, freelance professional translator, freelance professional certified translator, interpreter, consecutive interpreter, simultaneous interpreter, automotive maintenance products, bridge construction, brochures, cellular phone, chemical patents, children participation, children protection, children rights, children, children's rights, communication, company profile, computer games, computer hardware, computer hardware, computer networking, computer software, computer, consolidated account statements, consumer survey, curriculum, education, forestry, gender bias, gender equality, gender issues, general medicine, good corporate governance, human rights issues, human rights, ICT, insurance booklet, insurance, ISO standards, IT, labor issues, labor, labor’s law, labor-related human right issues, labors, labour issues, labour, labours, life insurance, manual, medical equipment, migrant workers, novel, patents, popul ... Indonesian
ინდონეზია
290 points
English -> Indonesian
Identity Verified   Sutarto
  Engineering, IT, and Telecom Translator
Freelancer, Web Localizer, Application Localizer, Proofreader, Editor, Translator, Javanese, English to Indonesian Translator, Across, Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Catalyst, DejaVu, IBM CAT tool, Idiom, LocStudio, MetaTexis, Microsoft Excel, Microsoft Word, Multilizer, OmegaT, AidsTrans Studio Professional, Alchemy Publisher, AlignFactory, Babylon Glossary Builder, Lingobit Localizer, Nuance OmniPage 17, Nuance PDF Professional 6, Open Language Tools XLIFF Translation Editor 1.3.0, RC-WinTrans Localizer, Restorator 2007, SDL Studio 2009, Sisulizer 2008, Passolo, SDL TRADOS, SDLX, STAR Transit, Wordfast Pro, WordFast Classic, Engineering, English to Indonesian, English to Bahasa Indonesia, English to Javanese, English to Basa Jawa, Indonesian to English, Javanese to English, English to Indonesian Translator, English to Bahasa Indonesia Translator, English to Javanese Translator, English to Basa Jawa Translator, Indonesian to English Translator, Javanese to English Translator, IT, T ... Indonesian
ინდონეზია
289 points
English -> Indonesian
Identity Verified   Ferry Toar
  Medical Instruments, Electronics, IT
Bahasa Indonesia, English to Indonesian, translation, penerjemah, terjemahan, engineering, teknik, technical, electronics, elektronika, electrical, listrik, elektro, embedded systems, biomedical, biomedika, medical instruments, instrumen kedokteran, medical electronics, elektronika medis, elektromedis, rehabilitation engineering, teknik rehabilitasi, assistive technology, human factor, computer, komputer, hardware, perangkat keras, software, perangkat lunak, firmware, programming, user interface, education, pendidikan, brochure, brosur, application notes, catatan aplikasi, product specifications, spesifikasi produk, user manual, user guide, panduan pengguna, quick start, tech specs, operating instructions, petunjuk pengoperasian, information technology, teknologi informasi, communication, komunikasi ... Indonesian
ინდონეზია
231 points
English -> Indonesian
Identity Verified   Joe Ly Sien
  English-Indonesian Translator
Indonesian translator, certified Indonesian translator, professional Indonesian translator, indonesia translator, certified indonesia translator, professional indonesia translator, Indonesian proofreader, indonesia proofreader, Indonesian editor, English to Indonesian translator, certified English to Indonesian translator, professional English to Indonesian translator, English to indonesia translator, certified English to indonesia translator, professional English to indonesia translator, English to indonesia, English to Indonesian, English into Indonesian translator, English into Indonesian, English-Indonesian, English-Indonesian translator, Indonesian-English, Indonesian-English translator, indonesia to English, indonesia to English translator, Indonesian to English translator, Indonesian to English, Indonesian into English translator, Indonesian into English, Indonesian proofreader, English to Indonesian proofreader, English to bahasa, English to bahasa indonesia, English to bahasa ... Indonesian
ინდონეზია
223 points
English -> Indonesian
Identity Verified   Yusuf Akhmadi
  Finance & Legal Specialist
English, Indonesian, Tax, Accounting, Business, Economy, Resume, Proposal, Law, Certificate ... Indonesian
ინდონეზია
74 points
English -> Indonesian
Identity Verified   Yosua Septian Elia
  Traduco Ergo Sum
Indonesian Translator; Bali-Based Indonesian Translator; Himpunan Penerjemah Indonesia; English-Indonesian; Indonesian-English; German-Indonesian; Human Resources; Code of Conduct; Corporate Policies; Contract; Agreement; Land Acquisition; Real Estate Investment; Property Transaction; Investment; Company Establishment; Constitutional Documents; Psychology; Travel; Hospitality; Tourism; ... Indonesian
ინდონეზია
35 points
English -> Indonesian
Identity Verified   Meidy Maringka
  Change, me first.
Human Resources, Education, Pedagogy, Religion and religious issues, Catholics and Christianity, Localization, Public Relations, Hotel, Travel and Tourism, Linguistics, Literature (short stories), Language Teaching, Real Estate, Housing, Communication (general), Letters, Greetings, Daily Communication, Product Manuals, General English and others. ... Indonesian
ინდონეზია
36 points
English -> Indonesian
Identity Verified   Mohammad Renaldi Diponegoro
  Reasonable Rates Served with a Smile!
English to Indonesian translation, English to Indonesian editing, English to Indonesian proofreading, English to Indonesian website localization, English to Indonesian chemistry translation, English to Indonesian science translation, English to Indonesian chemical engineering translation, English to Indonesian chemical translation, English to Indonesian engineering translation, English to Indonesian patent translation, English to Indonesian Intellectual Property Rights translation, English to Indonesian Video Games translation ... Indonesian
ინდონეზია
37 points
English -> Indonesian
Identity Verified   Darmali
  Proficiency, accuracy, local insight
English to Indonesian, Indonesian to English, business, marketing, commercial, market research, media reports, press releases, social media, corporate social responsibility, CSR, sustainable business practices, environmental issues, science, technology, chemistry, biochemistry, medical, lifestyle, fast moving consumer goods, retail, e-commerce, food & beverage, toiletries, cosmetics, home furnishings, furniture, finance, luxury goods, travel, tourism, hospitality industry, economy (macro/micro), community development and empowerment, healthcare, safety, childcare, empowerment of women marginalized groups, government policies and regulatory issues, ... Indonesian
ინდონეზია
21 points
English -> Indonesian
Identity Verified   Kartika Wira
  NAATI and HPI Certified Legal Translator
English, Indonesian, legal, business, marketing, mining, aviation, capital market, press release, annual report, articles of association, insurance, agreement, lease agreement, service agreement, insurance policy, birth certificate, personal documents, loan agreement, company policy, employment agreement, government regulation, amendment, minutes of meeting, banking, human resources, facility agreement, swap agreement, guideline, manual, pledge of shares, intercreditor deed, memorandum of understanding. ... Indonesian
ინდონეზია
15 points
English -> Indonesian
Identity Verified   Toni Faisal
  Certified PRO service for your documents
English to Indonesian native translator, translation, editing, proofreading, localization, search engine evaluator, English, Indonesian, engineering, manual translation, website localization ... Indonesian
ინდონეზია
12 points
English -> Indonesian
Identity Verified   Anik Aminuddin
  Top quality delivered on time
English, german, Indonesian, linguist, translator, computer, safety, environment, general, conversation, greetings, letter, immigration, industrial engineering, mechanical engineering, chemical engineering, management, manufacturing, mathematics, statistics, engineering, safety, technical, industrial, mechanical, training, human resources, marketing, manual, pharmacy ... Indonesian
შეერთებული შტატები
12 points
English -> Indonesian
Identity Verified   swynt
  Bridging your business through the words
English, bahasa indonesia, indoensian, german, deutsch, indonesisch, computers, technology, marketing, online research, localization, software ... Indonesian
ინდონეზია
4 points
English -> Indonesian
  Faisol M
  Undoubtedly Trusted and Result-Oriented
Indonesian, Advertising, Business General, Business Marketing, Computer and Information Sciences, Entrepreneurship, General, Health, Heating, Air Condition and Refrigeration, Hospitality, Information Sciences and Systems, Journalism and Mass Communication, Law, Linguistics, Literature, Telecommunications, Tourism and Travel, Education, English to Indonesian, Indonesian to English, Penerjemah Inggris Indonesia, Penerjemah Indonesia Inggris, Penterjemah, Penterjemah Inggris Indonesia, Penterjemah Indonesia Inggris, Law ... Indonesian
ინდონეზია
4 points
English -> Indonesian
Identity Verified   Wahyu Adi Putra Ginting
  9-year professional language solutions
Indonesian, translation, editing, localization, subtitling, interpreting, Indonesian translator, Indonesian interpreter, motivational interpreter, professional translator, freelance translator, freelance professional translator, consecutive interpreter, simultaneous interpreter, automotive maintenance products, brochures, children participation, children protection, children rights, children, children's rights, communication, company profile, computer games, computer hardware, computer hardware, computer networking, computer software, computer, consumer survey, curriculum, education, forestry, gender bias, gender equality, gender issues, general medicine, good corporate governance, human rights issues, human rights, ICT, insurance booklet, insurance, ISO standards, IT, labor issues, labor, labor’s law, labor-related human right issues, labors, labour issues, labour, labours, life insurance, manual, migrant workers, novel, patents, popular management, popular psychology, psychology, rel ... Indonesian
ინდონეზია
4 points
English -> Indonesian
Identity Verified   Safnil Safnil
  All in me meet your requirements!
Certified; certified translator German-Indonesian, English-Indonesian, Automotive, Survey, IT and Telecommunication, Home Appliances, Medical Equipment, Star Transit, SDL Trados Studio, SDLX, Dejavu, Idiom WordlServer, Across, Google Translation Toolkit ... Indonesian
ინდონეზია
2 points
English -> Indonesian
Identity Verified   Rahmadianto
  Software UI and Doc Specialist
Indonesian translation service, bahasa indonesia translator, software manual translation, documentation translation, English to Indonesian translation, localization specialist, Indonesian translator, user interface translation, user interface localization, Indonesian lead, translation lead ... Indonesian
ინდონეზია
4 points
English -> Indonesian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლოAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • ტერმინის ძიება
  • ვაკანსიები
  • ფორუმები
  • Multiple search