სფეროში ”” მომუშავე English to Korean ენ(ებ)ის სპეციალისტები: წერით და ზეპირ თარჯიმანთა დირექტორია

English -> Korean წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » General fields

სფეროში ”Tech/Engineering” მომუშავე English -> Korean ენ(ებ)ის სპეციალისტები (83)
სფეროში ”Art/Literary” მომუშავე English -> Korean ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1596)
სფეროში ”Medical” მომუშავე English -> Korean ენ(ებ)ის სპეციალისტები (763)
სფეროში ”Law/Patents” მომუშავე English -> Korean ენ(ებ)ის სპეციალისტები (679)
სფეროში ”Science” მომუშავე English -> Korean ენ(ებ)ის სპეციალისტები (724)
სფეროში ”Bus/Financial” მომუშავე English -> Korean ენ(ებ)ის სპეციალისტები (2944)
სფეროში ”Marketing” მომუშავე English -> Korean ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1)
სფეროში ”Other” მომუშავე English -> Korean ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1997)
სფეროში ”Social Sciences” მომუშავე English -> Korean ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1342)

English -> Korean წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » Specific fields

English -> Korean, თარჯიმნები: საბუღალტრო საქმე
English -> Korean, თარჯიმნები: რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა (1024)
English -> Korean, თარჯიმნები: აერონავტიკა / ავიაცია / კოსმოსი (197)
English -> Korean, თარჯიმნები: სოფლის მეურნეობა (177)
English -> Korean, თარჯიმნები: მეცხოველეობა / ცხოველების შეჯვარება (61)
English -> Korean, თარჯიმნები: ანთროპოლოგია (123)
English -> Korean, თარჯიმნები: არქეოლოგია (79)
English -> Korean, თარჯიმნები: არქიტექტურა
English -> Korean, თარჯიმნები: ხელოვნება, გამოყენებითი ხელოვნება, მხატვრობა (563)
English -> Korean, თარჯიმნები: ასტრონომია და კოსმოსი (89)
English -> Korean, თარჯიმნები: ფინანსები (ზოგადი)
English -> Korean, თარჯიმნები: ავტომატიკა და რობოტები (231)
English -> Korean, თარჯიმნები: ავტომობილები / მსუბუქი და სატვირთო მანქანები (564)
English -> Korean, თარჯიმნები: ბიოლოგია (ტექნიკური, ქიმიური, მიკრო-) (365)
English -> Korean, თარჯიმნები: ბოტანიკა (87)
English -> Korean, თარჯიმნები: მშენებლობა / სამოქალაქო ინჟინერია (348)
English -> Korean, თარჯიმნები: ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი) (1223)
English -> Korean, თარჯიმნები: მასალები (პლასტმასი, კერამიკა და ა.შ.)
English -> Korean, თარჯიმნები: სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები (410)
English -> Korean, თარჯიმნები: ქიმიური მრეწველობა; ქიმიური მეცნიერება/ინჟინერია
English -> Korean, თარჯიმნები: პოეზია და ლიტერატურა (682)
English -> Korean, თარჯიმნები: კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა (905)
English -> Korean, თარჯიმნები: საფეიქრო ნაწარმი / ტანსაცმელი / მოდა (511)
English -> Korean, თარჯიმნები: ტელეკომუნიკაციები (709)
English -> Korean, თარჯიმნები: კომპიუტერები (ზოგადი) (968)
English -> Korean, თარჯიმნები: კომპიუტერები: ტექნიკური უზრუნველყოფა
English -> Korean, თარჯიმნები: კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა (922)
English -> Korean, თარჯიმნები: კომპიუტერები: სისტემები, ქსელები (657)
English -> Korean, თარჯიმნები: სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი:
English -> Korean, თარჯიმნები: სამზარეულო / კულინარია (428)
English -> Korean, თარჯიმნები: კოსმეტიკა, პარფიუმერია (581)
English -> Korean, თარჯიმნები: მედიცინა: სტომატოლოგია (162)
English -> Korean, თარჯიმნები: მედია / მულტიმედია (744)
English -> Korean, თარჯიმნები: ეკონომიკა (618)
English -> Korean, თარჯიმნები: განათლება / პედაგოგიკა (685)
English -> Korean, თარჯიმნები: ელექტრონიკა / ელექტროინჟინერია (461)
English -> Korean, თარჯიმნები: ენერგია / ელექტროენერგიის წარმოება (281)
English -> Korean, თარჯიმნები: ინჟინერია (ზოგადი) (556)
English -> Korean, თარჯიმნები: ინჟინერია: ინდუსტრია
English -> Korean, თარჯიმნები: მექანიკა / მექანიკური ინჟინერია (344)
English -> Korean, თარჯიმნები: ბირთვული ინჟინერია/მეცნიერება (117)
English -> Korean, თარჯიმნები: გარემო და ეკოლოგია
English -> Korean, თარჯიმნები: ეზოტერული ცოდნა
English -> Korean, თარჯიმნები: მეთევზეობა
English -> Korean, თარჯიმნები: ფოლკლორი
English -> Korean, თარჯიმნები: საკვები და რძის პროდუქტები (535)
English -> Korean, თარჯიმნები: მეტყევეობა / ხეტყე / ხის მასალები (69)
English -> Korean, თარჯიმნები: ავეჯი / საყოფაცხოვრებო ნივთები (207)
English -> Korean, თარჯიმნები: თამაშები / ვიდეოთამაშები / თამაში / კაზინო (781)
English -> Korean, თარჯიმნები: მინერალების მოპოვება / ძვირფასი ქვები (66)
English -> Korean, თარჯიმნები: გენეალოგია
English -> Korean, თარჯიმნები: ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები (702)
English -> Korean, თარჯიმნები: გენეტიკა (83)
English -> Korean, თარჯიმნები: გეოგრაფია (98)
English -> Korean, თარჯიმნები: გეოლოგია (32)
English -> Korean, თარჯიმნები: მთავრობა / პოლიტიკა (551)
English -> Korean, თარჯიმნები: ფოტოგრაფია/გრაფიკა (გრაფიკული ხელოვნება) (229)
English -> Korean, თარჯიმნები: მედიცინა: ჯანდაცვა (607)
English -> Korean, თარჯიმნები: ისტორია (389)
English -> Korean, თარჯიმნები: ტურიზმი და მოგზაურობა (1146)
English -> Korean, თარჯიმნები: სამუშაო ძალის რესურსები (474)
English -> Korean, თარჯიმნები: იდიომები / აფორიზმები / გამონათქვამები (119)
English -> Korean, თარჯიმნები: დაზღვევა (270)
English -> Korean, თარჯიმნები: საერთაშორისო ორგანიზაცია/განვითარება/თანამშრომლობა
English -> Korean, თარჯიმნები: ინტერნეტი, ელ.-კომერცია (689)
English -> Korean, თარჯიმნები: ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები
English -> Korean, თარჯიმნები: მეტალურგია / ჩამოსხმა (71)
English -> Korean, თარჯიმნები: IT (ინფორმაციული ტექნოლოგია) (986)
English -> Korean, თარჯიმნები: ჟურნალისტიკა (431)
English -> Korean, თარჯიმნები: უძრავი ქონება (245)
English -> Korean, თარჯიმნები: სამართალი (ზოგადი) (612)
English -> Korean, თარჯიმნები: სამართალი: პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო უფლებები (415)
English -> Korean, თარჯიმნები: სამართალი: გადასახადები და საბაჟო (224)
English -> Korean, თარჯიმნები: ლინგვისტიკა (345)
English -> Korean, თარჯიმნები: ტრანსპორტი / ტრანსპორტირება / გადაზიდვები (382)
English -> Korean, თარჯიმნები: მენეჯმენტი (513)
English -> Korean, თარჯიმნები: წარმოება (310)
English -> Korean, თარჯიმნები: გემები, ნაოსნობა, ზღვაოსნობა (105)
English -> Korean, თარჯიმნები: მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა (857)
English -> Korean, თარჯიმნები: მათემატიკა და სტატისტიკა (166)
English -> Korean, თარჯიმნები: მედიცინა (ზოგადი) (695)
English -> Korean, თარჯიმნები: მედიცინა: კარდიოლოგია (120)
English -> Korean, თარჯიმნები: მედიცინა: ინსტრუმენტები (225)
English -> Korean, თარჯიმნები: მედიცინა: ფარმაკოლოგია (351)
English -> Korean, თარჯიმნები: მეტეოროლოგია
English -> Korean, თარჯიმნები: მეტროლოგია (16)
English -> Korean, თარჯიმნები: სამხედრო / თავდაცვა (231)
English -> Korean, თარჯიმნები: მუსიკა (299)
English -> Korean, თარჯიმნები: სახელები (პირადი, კომპანიის)
English -> Korean, თარჯიმნები: კვების პროდუქტები (166)
English -> Korean, თარჯიმნები: ნავთობპროდუქტების ინჟინერია/მეცნიერება (142)
English -> Korean, თარჯიმნები: სხვა (109)
English -> Korean, თარჯიმნები: ქაღალდი /ქაღალდის წარმოება
English -> Korean, თარჯიმნები: პატენტები (228)
English -> Korean, თარჯიმნები: ფილოსოფია (179)
English -> Korean, თარჯიმნები: ფიზიკა (101)
English -> Korean, თარჯიმნები: ბეჭდვა და გამოცემა (212)
English -> Korean, თარჯიმნები: ფსიქოლოგია (273)
English -> Korean, თარჯიმნები: რელიგია
English -> Korean, თარჯიმნები: საცალო ვაჭრობა (208)
English -> Korean, თარჯიმნები: უსაფრთხოება (55)
English -> Korean, თარჯიმნები: SAP
English -> Korean, თარჯიმნები: მეცნიერება (ზოგადი)
English -> Korean, თარჯიმნები: ჟარგონი (77)
English -> Korean, თარჯიმნები: სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, ეთიკა და ა.შ. (482)
English -> Korean, თარჯიმნები: სპორტი / ფიზკულტურა / დასვენება (286)
English -> Korean, თარჯიმნები: გამოკითხვა (249)
English -> Korean, თარჯიმნები: მეღვინეობა / ენოლოგია / მევენახეობა (75)
English -> Korean, თარჯიმნები: ზოოლოგია

English -> Korean translators and interpreters


გაწევრიანების შესახებ ProZ.com Member Profile Keywords Native Language
Country
KudoZ Points
(in pair)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლო
Identity Verified   nakcl
  M.D. certified both from Korea and UK
Medical Doctor Specialist of Pediatrics (South Korea) Certification of Basic Specialist from the Royal College of Paediatrics and Child Health of the UK (Dec 2005) IELTS overall score 7.0 Full time professional translator (Documents and books) ... Korean
კანადა
324 points
English -> Korean
Identity Verified   Jungho Jo
  IT, mobile, business, law, marketing
Korean, Translation, Translator, Localization, Translate, English, Editing, Proofreading, Android, Java, C++, MFC, iPhone, Application, Software, Agreement, Contract, Embedded system, Computer, MSDS, Material Safety Data Sheet, SDS, Chemicals, Safety, Games, Mobile, Localize, Trados, Software, Manual, App ... Korean
სამხრეთ კორეა
140 points
English -> Korean
Identity Verified   Myong-Sang Lim
  Former Engineer, Avid Reader
Korean, technology, computers, engineering, IT, semiconductor, power, energy, photography, healthcare, storage, manufacturing ... Korean
სამხრეთ კორეა
20 points
English -> Korean
Identity Verified   Hokyun You
  A True Professional - Quality Driven
English to Korean translation, Japanese to Korean translation, Korean translator, Korean market research, Medical translation, technical translation, website translation, Korean translation ... Korean
სამხრეთ კორეა
16 points
English -> Korean
Identity Verified   Gene Oh
  Over 25 years of experience
Korean translation, Korean translator, English to Korean Translation ... Korean
ახალი ზელანდია
16 points
English -> Korean
Identity Verified   Mijin Kim
  Corporate Comm, Technology, Games
English, Korean, translator, native, translation, transcreation, editing, engineering, technology, technical, marketing, HR, Human, resources, game, games, gaming, video, science, scientific, localisation, localization, website, mechanical, engineering, construction, civil, art, literary, science, tourism, travel, hospitality, textile, clothing, fashion, cooking, culinary, cosmetics, beauty, education, food, drink, IT, printing, publishing, retail, social, trados, sdl trados ... Korean
სამხრეთ კორეა
10 points
English -> Korean
Identity Verified   BJPARK
  Expert for economic & business projects
English, Korean, law, industries, economy, international trade, finance, oil & gas, chemical, electricity, transportation, construction, medical, literature, religion, subtitle ... Korean
სამხრეთ კორეა
4 points
English -> Korean
Identity Verified   djlee & Partner
  English-Korean Translator/Reviewer
Korean, English-Korean, Korean-English, IT, Legal, Medical, Finance, Management, Tourism, fashion, marketing, game, video, review, proofread, editing, copywrite, localization, telecommunication, Information technology, Korean translator, engineering, education, science, patent, chemical, cosmetic, hotel, tourism, travel, manual, business, advertisement, finance, general ... Korean
კანადა
4 points
English -> Korean
Identity Verified   Young Sung
  12 Years Experiences, using SDL Trados
business, administration, economics, finance, accounting, banking, investment, golf, taxation, insurance, real estate, marketing, hedge fund ... Korean
სამხრეთ კორეა
4 points
English -> Korean
Identity Verified   JoonSik Park
  Research Paper, Government, Environment
English, Korean, environment, nature, ecology, energy, sustainability, food, agriculture, real estate, tourism, urban planning, policy, government, international organization, international development, fair trade, NGO, social science, herb, herbalism, local food, business, marketing, law, well-being, wellness, book translation, academic translation, gardening, landscape, diet ... Korean
სამხრეთ კორეა
0 points
English -> Korean
Identity Verified   Jina Yeo
  CAT tools/Fast&Accurate/Reasonable Price
English to Korean, Korean to English, Chinese to Korean, Korean native speaker, Economics, Business & Finances, Law & Legal, Marketing & Advertising, International trade, Social Sciences, Websites, Manuals, Brochures, Policy Reports, News articles, Trados ... Korean
სამხრეთ კორეა
0 points
English -> Korean
Identity Verified   Mr_Sunnyday
  ProZ.com Certified Pro
Korean, business, economy, IT, energy, ... Korean
შეერთებული შტატები
0 points
English -> Korean
Identity Verified   claozi choi
  PRO in medical,health care,business, IT
Korean, medicine, sports, fitness, training, health care, biology, physical therapy, rehabilitation, bodywork, somatics, alternative, complementary ... Korean
სამხრეთ კორეა
0 points
English -> Korean
Identity Verified   rollingup
  Uncompromised quality
animation scripts, medical questionnaires, business materials, psychology background, HUFS GSIT graduate ... Korean
სამხრეთ კორეა
0 points
English -> Korean
Identity Verified   Hee Kyoung Lee
  I will be yor best choice!
technology, construction, civil engineering and construction, medical, theology, literature, economy, management, education, contract, law, health, accounts, trade, technique etc. ... Korean
სამხრეთ კორეა
0 points
English -> Korean
Identity Verified   Mee Sook Kendall
  promoting international understanding
Clinical Trial Protocol, IRB docs, Process specifications, instruction manuals, service manuals, training manuals, Legal, contracts, depositions, civil law, law suits, semiconductors, solder paste, capacitors, resistors, audio transcription, mental health, cosmetics ... Korean
შეერთებული შტატები
0 points
English -> Korean
  redelan
  Highly capable in technical translation
Automobile, Electricity, Electronics, Generation, Nuclear Energy, Railroad, Vehicle, Transportation, Telecommunications, IT, Software, Computer, Manual, Brochure, Catalog, Localization, Machinery ... Korean/English
სამხრეთ კორეა
0 points
English -> Korean
Identity Verified   sherlycho
  FIRST CLASS TRANSLATION
Korean to English translation, English to Korean interpreter, Korean translator, Korean interpreter in Switzerland, English Korean zurich, English Korean Zürich, Korean zurich, Korean translator in Switzerland, 한영 번역, 한영 통역, 스위스 영한 번역사, 스위스 한영 통역사, 스위스, 취리히, 유럽, 전문 영어 통번역, sherly cho, Koreanisch nach englisch, englisch nach Koreanisch zürich, Korean teacher, Koreanische lernen Zürich, Koreansiche übersetzer Zürich, Koreansiche dolmetscher Zurich Schweiz, Sherly Cho, pharma audit, pharmaceutical audit ... Korean/English
შვეიცარია
0 points
English -> Korean
Identity Verified   English2Korean
  Toward the most reliable services
English to Korean Translation Service Korean to English Translation Service Russian to Korean Translation Service proof-reading, translation, transcription, English to Korean, English 2 Korean, English2Korean, IT related, business, art, humanities, social science, movie, TV programme, legal, transportation, software localization, children's education, consultation for English education publishing in Korea, electrical products' manual, exhibition pamphlet, website construction in English ... Korean
გაერთიანებული სამეფო
155 points
English -> Korean
Identity Verified   skyblue
  Editor(13+ yrs) & linguistic QA(8+ yrs)
copyright, marketing, market research, IT, computers, software, hardware, QA, medical, literacy, transcribing, voiceover, DTP, adobe, illustrator, InDesign, education, tourism ... Korean
შეერთებული შტატები
48 points
English -> Korean
Identity Verified   Junhui Park
  Certified Korean translator
Korean translation services, Korean translator, Certified Korean translator, Certified Korean court interpreter, Certified Korean medical interpreter, Korean interpreter in Seoul, Korean interpreter in Los Angeles, Korean legal document into English, Korean patent translator, English into Korean translation, Korean into English translation, State of California court certified interpreter ... Korean/English
შეერთებული შტატები
51 points
English -> Korean
Identity Verified   Kortrans
  Accredited Korean Translator
Korean Translation, certified translator, English to Korean, Korean to English, accredited translator, legal translation, clinical trials, technical translation, manual translation, software, program, IT translation ... Korean
შეერთებული შტატები
28 points
English -> Korean
  Hyung Chul Lee
  
რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა, მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა, მასალები (პლასტმასი, კერამიკა და ა.შ.), მედია / მულტიმედია, მედიცინა: ინსტრუმენტები, მედიცინა (ზოგადი), ბეჭდვა და გამოცემა, უძრავი ქონება, საცალო ვაჭრობა, მეცნიერება (ზოგადი), სამართალი: გადასახადები და საბაჟო, საფეიქრო ნაწარმი / ტანსაცმელი / მოდა, ტრანსპორტი / ტრანსპორტირება / გადაზიდვები, წარმოება, მენეჯმენტი, სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი:, არქიტექტურა, ავტომობილები / მსუბუქი და სატვირთო მანქანები, კომპიუტერები: ტექნიკური უზრუნველყოფა, კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა, მშენებლობა / სამოქალაქო ინჟინერია, განათლება / პედაგოგიკა, ენერგია / ელექტროენერგიის წარმოება, ინჟინერია (ზოგადი), ინჟინერია: ინდუსტრია, ავეჯი / საყოფაცხოვრებო ნივთები, საერთაშორისო ორგანიზაცია/განვითარება/თანამშრომლობა, ინტერნეტი, ელ.-კომერცია, ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები, ავტომატიკა და რობოტები, საბუღალტრო საქმე, ტელეკომუნიკაციები, სამართალი (ზოგადი), IT (ინფორმაციული ტექნოლოგია), ფინანსები (ზოგადი), ელექტრონიკა / ელექტროინჟინერია, ეკონომიკა, კომპიუტერებ ... Korean
სამხრეთ კორეა
28 points
English -> Korean
Identity Verified   Hyuk Hwang
  I deliver quality translations, fast!
English to Korean Translator, Electronic/Electric Engineering, Civil Engineering, Mechanical Engineering, Information Technology, Localization, Web Site, Life Science, Environment, Marketing, Market Research, Branding, Quality Management Manual, Work Procedures, General Business Documents (Instruction Manual, Contract/MOU) Distributor Agreement) ... Korean
სამხრეთ კორეა
20 points
English -> Korean
  Jay Kwak
  Business Class Translation
Advertising for major Airlines, MBA degreed, Over 10 years in marketing communications, terse and clear localization for many IT related materials ... Korean
სამხრეთ კორეა
14 points
English -> Korean
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლოAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • ტერმინის ძიება
  • ვაკანსიები
  • ფორუმები
  • Multiple search