სფეროში ”” მომუშავე English to Portuguese ენ(ებ)ის სპეციალისტები: წერით და ზეპირ თარჯიმანთა დირექტორია

English -> Portuguese წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » General fields

სფეროში ”Tech/Engineering” მომუშავე English -> Portuguese ენ(ებ)ის სპეციალისტები (980)
სფეროში ”Art/Literary” მომუშავე English -> Portuguese ენ(ებ)ის სპეციალისტები (12800)
სფეროში ”Medical” მომუშავე English -> Portuguese ენ(ებ)ის სპეციალისტები (209)
სფეროში ”Law/Patents” მომუშავე English -> Portuguese ენ(ებ)ის სპეციალისტები (880)
სფეროში ”Science” მომუშავე English -> Portuguese ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1122)
სფეროში ”Bus/Financial” მომუშავე English -> Portuguese ენ(ებ)ის სპეციალისტები (3005)
სფეროში ”Marketing” მომუშავე English -> Portuguese ენ(ებ)ის სპეციალისტები (308573)
სფეროში ”Other” მომუშავე English -> Portuguese ენ(ებ)ის სპეციალისტები (974)
სფეროში ”Social Sciences” მომუშავე English -> Portuguese ენ(ებ)ის სპეციალისტები (916)

English -> Portuguese წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » Specific fields

English -> Portuguese, თარჯიმნები: საბუღალტრო საქმე (1905)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა (4665)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: აერონავტიკა / ავიაცია / კოსმოსი (943)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: სოფლის მეურნეობა (1400)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: მეცხოველეობა / ცხოველების შეჯვარება (673)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: ანთროპოლოგია
English -> Portuguese, თარჯიმნები: არქეოლოგია (547)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: არქიტექტურა (1242)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: ხელოვნება, გამოყენებითი ხელოვნება, მხატვრობა (3047)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: ასტრონომია და კოსმოსი (513)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: ფინანსები (ზოგადი) (4028)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: ავტომატიკა და რობოტები
English -> Portuguese, თარჯიმნები: ავტომობილები / მსუბუქი და სატვირთო მანქანები (2199)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: ბიოლოგია (ტექნიკური, ქიმიური, მიკრო-)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: ბოტანიკა (816)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: მშენებლობა / სამოქალაქო ინჟინერია (2035)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი) (5460)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: მასალები (პლასტმასი, კერამიკა და ა.შ.)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები (3198)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: ქიმიური მრეწველობა; ქიმიური მეცნიერება/ინჟინერია
English -> Portuguese, თარჯიმნები: პოეზია და ლიტერატურა (4970)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა
English -> Portuguese, თარჯიმნები: საფეიქრო ნაწარმი / ტანსაცმელი / მოდა (1883)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: ტელეკომუნიკაციები (3564)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: კომპიუტერები (ზოგადი) (4794)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: კომპიუტერები: ტექნიკური უზრუნველყოფა
English -> Portuguese, თარჯიმნები: კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა (4020)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: კომპიუტერები: სისტემები, ქსელები (2700)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი: (3049)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: სამზარეულო / კულინარია (3009)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: კოსმეტიკა, პარფიუმერია (1887)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: მედიცინა: სტომატოლოგია (899)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: მედია / მულტიმედია (3545)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: ეკონომიკა (2686)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: განათლება / პედაგოგიკა (5293)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: ელექტრონიკა / ელექტროინჟინერია
English -> Portuguese, თარჯიმნები: ენერგია / ელექტროენერგიის წარმოება (1551)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: ინჟინერია (ზოგადი) (2436)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: ინჟინერია: ინდუსტრია
English -> Portuguese, თარჯიმნები: მექანიკა / მექანიკური ინჟინერია
English -> Portuguese, თარჯიმნები: ბირთვული ინჟინერია/მეცნიერება (239)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: გარემო და ეკოლოგია (2567)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: ეზოტერული ცოდნა (809)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: მეთევზეობა
English -> Portuguese, თარჯიმნები: ფოლკლორი (751)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: საკვები და რძის პროდუქტები (2558)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: მეტყევეობა / ხეტყე / ხის მასალები (551)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: ავეჯი / საყოფაცხოვრებო ნივთები (931)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: თამაშები / ვიდეოთამაშები / თამაში / კაზინო (3316)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: მინერალების მოპოვება / ძვირფასი ქვები (601)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: გენეალოგია (228)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები (4607)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: გენეტიკა (682)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: გეოგრაფია
English -> Portuguese, თარჯიმნები: გეოლოგია
English -> Portuguese, თარჯიმნები: მთავრობა / პოლიტიკა (2689)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: ფოტოგრაფია/გრაფიკა (გრაფიკული ხელოვნება)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: მედიცინა: ჯანდაცვა (2494)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: ისტორია (2817)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: ტურიზმი და მოგზაურობა
English -> Portuguese, თარჯიმნები: სამუშაო ძალის რესურსები (2976)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: იდიომები / აფორიზმები / გამონათქვამები (1877)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: დაზღვევა (920)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: საერთაშორისო ორგანიზაცია/განვითარება/თანამშრომლობა
English -> Portuguese, თარჯიმნები: ინტერნეტი, ელ.-კომერცია (3138)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები
English -> Portuguese, თარჯიმნები: მეტალურგია / ჩამოსხმა (615)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: IT (ინფორმაციული ტექნოლოგია) (3505)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: ჟურნალისტიკა (3129)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: უძრავი ქონება (1006)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: სამართალი (ზოგადი) (3246)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: სამართალი: პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო უფლებები (1332)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: სამართალი: გადასახადები და საბაჟო (1005)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: ლინგვისტიკა (3054)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: ტრანსპორტი / ტრანსპორტირება / გადაზიდვები (1905)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: მენეჯმენტი (2416)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: წარმოება (993)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: გემები, ნაოსნობა, ზღვაოსნობა (763)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა (3444)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: მათემატიკა და სტატისტიკა (654)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: მედიცინა (ზოგადი) (3384)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: მედიცინა: კარდიოლოგია
English -> Portuguese, თარჯიმნები: მედიცინა: ინსტრუმენტები (908)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: მედიცინა: ფარმაკოლოგია (2030)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: მეტეოროლოგია (158)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: მეტროლოგია (155)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: სამხედრო / თავდაცვა (548)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: მუსიკა (2635)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: სახელები (პირადი, კომპანიის) (533)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: კვების პროდუქტები (1202)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: ნავთობპროდუქტების ინჟინერია/მეცნიერება
English -> Portuguese, თარჯიმნები: სხვა
English -> Portuguese, თარჯიმნები: ქაღალდი /ქაღალდის წარმოება (329)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: პატენტები (580)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: ფილოსოფია (1408)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: ფიზიკა (452)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: ბეჭდვა და გამოცემა (1120)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: ფსიქოლოგია
English -> Portuguese, თარჯიმნები: რელიგია (1904)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: საცალო ვაჭრობა
English -> Portuguese, თარჯიმნები: უსაფრთხოება (369)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: SAP (477)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: მეცნიერება (ზოგადი) (2458)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: ჟარგონი (763)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, ეთიკა და ა.შ. (3023)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: სპორტი / ფიზკულტურა / დასვენება (1898)
English -> Portuguese, თარჯიმნები: გამოკითხვა
English -> Portuguese, თარჯიმნები: მეღვინეობა / ენოლოგია / მევენახეობა
English -> Portuguese, თარჯიმნები: ზოოლოგია (651)

English -> Portuguese translators and interpreters


გაწევრიანების შესახებ ProZ.com Member Profile Keywords Native Language
Country
KudoZ Points
(in pair)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლო
  Salvador Scofano and Gry Midttun
  Engineer:Oil&Gas/Electron/Finan/Law/HSEQ
oil & gas, engineering, olje og gass Brasil, olje og gass Angola, software, hardware, Electronics, Electronic Engineering, oversetter til portugisisk, oversettelser til portugisisk, Brasil, Norge, shipping, industry, telecommunications, sivilningeniør og teknisk oversetter, engineering, localization, marketing, patents, English into Portuguese technical translator, Trademarks, Copyright, Petroleum Eng/Sci, Energy / Power Generation, Automation, Environment & Ecology, Politics, oversettelser norsk til brasiliansk portugisisk, tekniske dokumenter, kontrakter, rapporter, Human Resources, Idioms , Portuguese, Norwegian, Danish, Swedish, Spanish, Italian, French, English, Wordfast, Trados, localization engineer, translator, technical writer, interpreter, tradutor técnico nas áreas de engenharia, petróleo, gás, eletro, eletrônica, mecânica, indústria, construção naval Portuguese into English, technical, oil, and, ... Norwegian/Portuguese
ნორვეგია
28150 points
English -> Portuguese
Identity Verified   Matheus Chaud
  M.A. in Linguistics/B.Sc. in Engineering
Translation, Proofreading, QA, Localization, Localisation, Technical Translation, Technical Translations, Linguistic Review, Tradução, Revisão, Localização, English, Portuguese, Brazilian Portuguese, PT, PT-BR, Brazil, Português, Inglês, Translator, Professional Translator, Proofreader, Proofer, Language Specialist, Linguist, Tradutor, Tradutor Profissional, Engineering, Quality Systems, Business, Medical, Science, Biology, Ecology, Linguistics, Religion, Marketing, e-Marketing, e-Commerce, Materials Engineering, Internet, Website, Computers, IT, Electronics, Chemistry, Chemical Engineering, Physics, Math, Games, Sports, Tourism, Travel, Medical Devices, Trados, SDL Trados, CAT, CAT Tool ... Portuguese
ბრაზილია
6512 points
English -> Portuguese
Identity Verified   Mario Freitas
  30 years engineering/law/contracts
translation translator localization transcreation Portuguese brazil belo horizonte mg trade administration finance management engineering projects accounting statements auditing legal process religion catholic islam law patents tecnical specifications PEP procurement contracts agreements literature instructions manual guides equipment civil construction sites html justice internet basic detailed desing mining metallurgy electrical mechanical engineering geology geotechnology // tradução tradutor localização transcriação português Brasil Belo Horizonte MG comércio administração finanças contabilidade engenharia projetos demonstrativos contábeis autoria processo legal direito patentes especificação técnica suprimentos contratos literatura manual de instruções operação manutenção equipamentos construção civil justiça internet religião católica evangélica islamismo muçulmano projetos básico detalhado mineração metalurgia elétrica eletrônica telecomunicações mecânica geologia geotecnia ... Portuguese/English
ბრაზილია
6776 points
English -> Portuguese
Identity Verified   José Antonio Azevedo
  33 years of high-quality translations
engineering, technology, finance, banking, marketing, economics, Portuguese, Brazil, translation, editing, proofreading, translator, proofreader, proofer, technical, translations, high-quality, quality, professional, experienced, Engineer, MBA, Government, Central, bank, human, resources, Trados, DejaVu, SDLX, Deja, Vu, Word, accurate, medicine, medical, sciences, biology, pharmacology, software, localization ... Portuguese
ბრაზილია
4976 points
English -> Portuguese
Identity Verified   MLeiria
  Words that imprint
tradução, transcriação, localização, inglês, português, técnica, literária, economia, finanças, gestão, contabilidade, demonstrações financeiras, relatórios anuais, marketing, recursos humanos, formação, política, nações unidas, união europeia, religião, ciências sociais, ambiente, ecologia, desenvolvimento humano, literatura, cinema, legendas, legendagem, televisão, fotografia, arquitectura, artes, cultura, electrónica de consumo, computadores, informática, sítios web, translation, transcreation, localization, English, Portuguese, technical, literary, economics, finance, management, accounting, financial statements, annual reports, marketing, human resources, training, politics, united nations, european union, religion, social sciences, environment, ecology, human development, literature, movies, subtitles, subtitling, television, photography, architecture, arts, culture, consumer electronics, computers, web sites ... Portuguese
პორტუგალია
2184 points
English -> Portuguese
Identity Verified   Ligia Dias Costa
  Translating with care
Portuguese medical translator, tradutora médica portuguesa, translator, Portuguese, european, portugal, English, french, spanish, medical, medicina, tradução médica, português, medical translation, farmácia, biologia, medical devices, rare diseases, doenças raras, dispositivos médicos, localization, manuals, pharmaceutic, SMPC, PIL, clinical trials, ensaios clínicos ... Portuguese
პორტუგალია
1922 points
English -> Portuguese
Identity Verified   Joao Marcelo Trovao
  Certified in Law and Engineering
boiler, aluminum, steel, oil & gas, legal, contracts, power plants, turbines, railway, Brazilian Portuguese, escort interpreter, simultaneous interpreter, mining, metallurgy, construction, technical, engineer, mechanics ... Portuguese
ბრაზილია
3226 points
English -> Portuguese
Identity Verified   Artur Jorge Martins
  Affordable high quality and dedication
translator, translation services, high quality, English to Portuguese, french to Portuguese, spanish to Portuguese, français-portugais, español para portugués, software, information technologies, defence, military, videogames, localization, quality service, Websites, Web pages, fast service, website localization, software localization, history, tourism, défence, forces armées, histoire, manuel de logiciel, services de traduction, grande qualité, anglais-portugais, espagnol-portugais, tradutor, serviços de tradução, manuais de software, videojogos, localização de software, sítios Web, páginas Web, defesa, forças armadas, história, turismo, inglês-português, francês-português, espanhol-português ... Portuguese
პორტუგალია
1669 points
English -> Portuguese
Identity Verified   Rebelo Júnior
  Translation services since 1999
translation, transcription, proof-reading, marketing, business, oil&gas, engineering, industry, English to Portuguese translator, petroleum, energy, brazilian Portuguese, translator, manufacturing, chemicals, chemistry, boiler, aluminum, steel, oil & gas, legal, contracts, power plants, turbines, railway, Brazilian Portuguese, escort interpreter, simultaneous interpreter, mining, metallurgy, construction, technical, engineer, mechanics, Português, falante nativo, Português europeu, Inglês, Francês, Espanhol, Italiano, traduções juramentadas, tradutor juramentado, grande experiência, alta qualidade, revisor, revisão, terminologia, tradutor, serviços de tradução, traduções, proofreader, proofreading, revision, terminology, translator, translation services, translations ... Portuguese
ბრაზილია
1651 points
English -> Portuguese
Identity Verified   Edna Almeida
  Quality translations, always!
Translation, interpretation and proofreading services provided in the areas of economics, IT, law, marketing, medicine (general), technical, telecommunications and tourism. I have also translated several websites. Provision of Portuguese language tuition. ... Portuguese
ირლანდია
1645 points
English -> Portuguese
Identity Verified   Mauro Lando
  Former interpreter for the EU, Brussels
Interpreter: English, French, Spanish, Italian > Brazilian Portuguese Oil&Gas engineering, Petroleum, Brazil's electric sector, polymers, petrochemicals, tenso-actives, automotive. ... Portuguese
ბრაზილია
1653 points
English -> Portuguese
Identity Verified   ferreirac
  fast, accurate & professional translator
Portuguese, computers, IT, social sciences, sciences, petroleum, pedagogy, translate, finance, economics, consulting, book, books, dissertation, thesis, shared services center, education, SSC, CSC, BPM, business process management, scientific article, survey, research, CSR, brochure, ethics, oil & gas, legal, petroleum, website, site, localization, contract, business, management. ... Portuguese
ბრაზილია
1564 points
English -> Portuguese
  expressisverbis
  Translator and Terminologist
Translation and Revision, Subtitling, Terminology ... Portuguese
პორტუგალია
1516 points
English -> Portuguese
Identity Verified   Rafael Sousa
  The language of science and technology
italian, English, Portuguese, medical, pharmaceutical, cosmetic, science, technology, patent, analytical chemistry, medical devices, surgical instruments ... Portuguese
ბრაზილია
1236 points
English -> Portuguese
Identity Verified   Elisabete Cunha
  Quality and accuracy, always on time!
Translation, proofreading, revision, subtitling, fast, accurate, competent, efficient, cinema, TV, documentaries, law, IT, social sciences, psychology, civil construction, energy, marketing, publicity, education, mithology, legends, guides, handbook, contract, terms and conditions, letter, site, games, localization, websites, safety, environment, cosmetics, air conditioning, personals, medical, pharmaceutical, instruments, civil construction, litterature, subtitles, proofreading, revision, aquariums, fish, animals, livestock, tourism, localization, websites, electric, agreements, IT, computer, notebook, appliances, net, online games, videogames, consoles, fast, efficient, professional, quick, accurate ... Portuguese
პორტუგალია
1071 points
English -> Portuguese
Identity Verified   Luciano Eduardo de Oliveira
  Passionate, reliable
Medicine, biology, general language, letters, documents, politics, journalism, history, sociology, marketing, business, literature, Portuguese, English, Spanish, German, Dutch, Polish, Czech. ... Portuguese
ბრაზილია
1023 points
English -> Portuguese
Identity Verified   Walter Moura
  
Articles of Incorporation, Contracts, petroleum, law, accountancy, software, translation, Portuguese-English, telecommunications, business, contrato social, contratos, petróleo, direito, contabilidade, software, tradução inglês-português, telecomunicações, negócios, law, articles of incorporation, accounting, English-Portuguese translator, oil, timely, affordable, reliable ... Portuguese
ბრაზილია
1043 points
English -> Portuguese
Identity Verified   Fernando Domeniconi
  Chemical Engineer. Fast, reliable work
environment, eia, risk analysis, audits, industrial process, thermal, offshore, pipelines ... Portuguese
შეერთებული შტატები
961 points
English -> Portuguese
Identity Verified   Andre Damasceno
  Genuine dedication and professionalism.
Translation, Brazilian Portuguese, English, English to Portuguese, Portuguese to English, Portuguese, tradutor, tradução, translator, translation, localization, localization of games, games, game localization, environment, science, ecology, sustainability, medical, pharma, survey, engineering, manuals, Trados Studio 2014, Wordfast Pro ... Portuguese
ბრაზილია
891 points
English -> Portuguese
Identity Verified   Paulo Celestino Guimaraes
  Brazilian Portuguese Pro Fast&Reliable
Accuracy, Advertising, Agencies, Agreement, Arts, Arts& Crafts, Annual Report, Assignments, B2B, B2B Services, Banking Bank Statement, Biodiversity, Biosafety, Biotechnology, Climate changes, Cartagena Protocol, Corporate Governance, Documentation, e-commerce, IT, healthcare; LMO's, living modified organisms, online help, user inerface, protocol implementation issues, SOFTWARE LOCALIZATION COMPUTING INTERNET WEB SITE LOCALIZATION ENGINEERING PROOFREADER PROOFREADING REVIEW FINANCES BUSINESS QA LINGUISTIC REVIEW TRADOS MICROSOFT ELECTRONIC GLOSSARIES URGENT TRANSLATIONS BRAZILIAN Portuguese SDLX Brazilian, Care, History, Hotel, Imaging, Insurances, Independent, Industry, Internet, Investment, IT, Information Technology, Journalism, Labor, Land, Law, Legal Contract, Language, Leisure, Linguistic, Literature, Literary, Logistics, Management, Manufacturing, Marketing, Media, Multimedia, Medical, Music, Newspapers, Newsletters, Nutrition, Other, Outsourcers, Paper, Paper manufacturing, Part ... Portuguese
ბრაზილია
859 points
English -> Portuguese
Identity Verified   Gabriela Frazao
  Over 20 years experience
law - agreements - contracts - bye-laws - articles of incorporation - insurance - building & civil construction - marketing - human resources - code of conduct - water - sewage - environment - mechanical engineeering - electrical engineering - economy - finance - telecommunications- oil industry - patents - hardware - software operator manuals - software - hardware - human resources - IT - travel & turism - insurance - balance sheets - financial reports - water treatment - sewage treatment - waste treatment - ecology ... Portuguese
პორტუგალია
846 points
English -> Portuguese
Identity Verified   Madalena Ribeiro
  
რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა, ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები, სამუშაო ძალის რესურსები, საერთაშორისო ორგანიზაცია/განვითარება/თანამშრომლობა, ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები, სამართალი (ზოგადი), მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა, მექანიკა / მექანიკური ინჟინერია, ნავთობპროდუქტების ინჟინერია/მეცნიერება, ტრანსპორტი / ტრანსპორტირება / გადაზიდვები, საკვები და რძის პროდუქტები, ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი), სამზარეულო / კულინარია, ეკონომიკა, ინჟინერია (ზოგადი), ფინანსები (ზოგადი), კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა, კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა, თამაშები / ვიდეოთამაშები / თამაში / კაზინო, საფეიქრო ნაწარმი / ტანსაცმელი / მოდა, ელექტრონიკა / ელექტროინჟინერია, საბუღალტრო საქმე, ტელეკომუნიკაციები, საცალო ვაჭრობა, მენეჯმენტი, მედიცინა (ზოგადი), მედიცინა: ჯანდაცვა, მედიცინა: ფარმაკოლოგია, სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი:, სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები, კოსმეტიკა, პარფიუმერია ... Portuguese
პორტუგალია
807 points
English -> Portuguese
Identity Verified   Humberto Ribas
  fast, accurate, reliable, professional
administrative, administrativo, advertising, agricultura, agriculture, arte, artesanato, arts/literary, business, cardiologia, cardiology, carros e caminhões, cars and trucks, ciências da computação, ciências sociais, cinema, cinema e teatro, comércio, comida, commerce, computação, computadores, computer sciences, computing, crafts, dentistry, diversão, documentação legal, ecologia, ecology, economia, economy, editor, educação, education, electronics, eletrônica, engenharia, engineering, entertainment, entretenimento, esportes, farmárcia, finanças, finance, food, gás, geografia, geography, government, governo, hardware, história, history, hotéis/turismo/viagens, hotels/tourism & travel, indústria do petróleo & gás, it, legal documentation, lingüística, linguistics, literatura, literature, marketing, medicina, medicine, movie and theatre, negócios, odontologia, oil & gas industry, orthopedics, ortopedia, otimização de sites de busca, petróleo, pharmaceutical, política, politics, proofer ... Portuguese
ბრაზილია
788 points
English -> Portuguese
Identity Verified   Marcelo da Luz
  
investment case, daily review, stock market, telecommunication manuals, pharmaceutical industry press releases, pharmaceutical magazines and newspapers, electronics user manuals, software translation, food processing machines, machining tools, lathes, firefighting equipments, QA & QC hardware (industrial applications) ... Portuguese
ბრაზილია
799 points
English -> Portuguese
Identity Verified   Paulinho Fonseca
  Apps, IT, Business, Mining and Geology
native, brazilian, translator, English, Portuguese, IT, apps, mining, mining industry, mining companies, iron ore mining, mining industries, mining tools, drilling mining, business, reports, asset optimization, sustainable environment, ecology and environment, geology, exploration, geological study, geophysics, geochemistry, SAP, SAP accounting software, SAP training, SAP consulting, SAP software, SAP experience, HR, human resources, administration, payroll, training, recruiting, management program, supply chain, shared services, global, process, production, tourism, travel, accommodation, hotel, trips, consecutive, simultaneous, interview, specializing ... Portuguese
ბრაზილია
762 points
English -> Portuguese
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლოAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • ტერმინის ძიება
  • ვაკანსიები
  • ფორუმები
  • Multiple search