სფეროში ”” მომუშავე English to Romanian ენ(ებ)ის სპეციალისტები: წერით და ზეპირ თარჯიმანთა დირექტორია

English -> Romanian წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » General fields

სფეროში ”Tech/Engineering” მომუშავე English -> Romanian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (39727)
სფეროში ”Art/Literary” მომუშავე English -> Romanian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (924)
სფეროში ”Medical” მომუშავე English -> Romanian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (9479)
სფეროში ”Law/Patents” მომუშავე English -> Romanian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (2726)
სფეროში ”Science” მომუშავე English -> Romanian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1122)
სფეროში ”Bus/Financial” მომუშავე English -> Romanian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (10115)
სფეროში ”Marketing” მომუშავე English -> Romanian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (53)
სფეროში ”Other” მომუშავე English -> Romanian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1177)
სფეროში ”Social Sciences” მომუშავე English -> Romanian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (33643)

English -> Romanian წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » Specific fields

English -> Romanian, თარჯიმნები: საბუღალტრო საქმე (1068)
English -> Romanian, თარჯიმნები: რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა
English -> Romanian, თარჯიმნები: აერონავტიკა / ავიაცია / კოსმოსი (279)
English -> Romanian, თარჯიმნები: სოფლის მეურნეობა (530)
English -> Romanian, თარჯიმნები: მეცხოველეობა / ცხოველების შეჯვარება (192)
English -> Romanian, თარჯიმნები: ანთროპოლოგია (309)
English -> Romanian, თარჯიმნები: არქეოლოგია
English -> Romanian, თარჯიმნები: არქიტექტურა (301)
English -> Romanian, თარჯიმნები: ხელოვნება, გამოყენებითი ხელოვნება, მხატვრობა (861)
English -> Romanian, თარჯიმნები: ასტრონომია და კოსმოსი (148)
English -> Romanian, თარჯიმნები: ფინანსები (ზოგადი)
English -> Romanian, თარჯიმნები: ავტომატიკა და რობოტები (386)
English -> Romanian, თარჯიმნები: ავტომობილები / მსუბუქი და სატვირთო მანქანები
English -> Romanian, თარჯიმნები: ბიოლოგია (ტექნიკური, ქიმიური, მიკრო-) (364)
English -> Romanian, თარჯიმნები: ბოტანიკა (241)
English -> Romanian, თარჯიმნები: მშენებლობა / სამოქალაქო ინჟინერია (1137)
English -> Romanian, თარჯიმნები: ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი) (2290)
English -> Romanian, თარჯიმნები: მასალები (პლასტმასი, კერამიკა და ა.შ.) (319)
English -> Romanian, თარჯიმნები: სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები (1911)
English -> Romanian, თარჯიმნები: ქიმიური მრეწველობა; ქიმიური მეცნიერება/ინჟინერია (503)
English -> Romanian, თარჯიმნები: პოეზია და ლიტერატურა (1906)
English -> Romanian, თარჯიმნები: კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა (1653)
English -> Romanian, თარჯიმნები: საფეიქრო ნაწარმი / ტანსაცმელი / მოდა (841)
English -> Romanian, თარჯიმნები: ტელეკომუნიკაციები (1184)
English -> Romanian, თარჯიმნები: კომპიუტერები (ზოგადი) (1542)
English -> Romanian, თარჯიმნები: კომპიუტერები: ტექნიკური უზრუნველყოფა (565)
English -> Romanian, თარჯიმნები: კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა (1094)
English -> Romanian, თარჯიმნები: კომპიუტერები: სისტემები, ქსელები
English -> Romanian, თარჯიმნები: სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი: (1887)
English -> Romanian, თარჯიმნები: სამზარეულო / კულინარია (923)
English -> Romanian, თარჯიმნები: კოსმეტიკა, პარფიუმერია (906)
English -> Romanian, თარჯიმნები: მედიცინა: სტომატოლოგია
English -> Romanian, თარჯიმნები: მედია / მულტიმედია (1222)
English -> Romanian, თარჯიმნები: ეკონომიკა (1639)
English -> Romanian, თარჯიმნები: განათლება / პედაგოგიკა (1699)
English -> Romanian, თარჯიმნები: ელექტრონიკა / ელექტროინჟინერია (742)
English -> Romanian, თარჯიმნები: ენერგია / ელექტროენერგიის წარმოება (554)
English -> Romanian, თარჯიმნები: ინჟინერია (ზოგადი) (1111)
English -> Romanian, თარჯიმნები: ინჟინერია: ინდუსტრია (624)
English -> Romanian, თარჯიმნები: მექანიკა / მექანიკური ინჟინერია (866)
English -> Romanian, თარჯიმნები: ბირთვული ინჟინერია/მეცნიერება (151)
English -> Romanian, თარჯიმნები: გარემო და ეკოლოგია (923)
English -> Romanian, თარჯიმნები: ეზოტერული ცოდნა (156)
English -> Romanian, თარჯიმნები: მეთევზეობა
English -> Romanian, თარჯიმნები: ფოლკლორი
English -> Romanian, თარჯიმნები: საკვები და რძის პროდუქტები (853)
English -> Romanian, თარჯიმნები: მეტყევეობა / ხეტყე / ხის მასალები
English -> Romanian, თარჯიმნები: ავეჯი / საყოფაცხოვრებო ნივთები (459)
English -> Romanian, თარჯიმნები: თამაშები / ვიდეოთამაშები / თამაში / კაზინო (720)
English -> Romanian, თარჯიმნები: მინერალების მოპოვება / ძვირფასი ქვები (127)
English -> Romanian, თარჯიმნები: გენეალოგია (58)
English -> Romanian, თარჯიმნები: ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები (1745)
English -> Romanian, თარჯიმნები: გენეტიკა (177)
English -> Romanian, თარჯიმნები: გეოგრაფია (493)
English -> Romanian, თარჯიმნები: გეოლოგია
English -> Romanian, თარჯიმნები: მთავრობა / პოლიტიკა (1258)
English -> Romanian, თარჯიმნები: ფოტოგრაფია/გრაფიკა (გრაფიკული ხელოვნება) (374)
English -> Romanian, თარჯიმნები: მედიცინა: ჯანდაცვა
English -> Romanian, თარჯიმნები: ისტორია (921)
English -> Romanian, თარჯიმნები: ტურიზმი და მოგზაურობა
English -> Romanian, თარჯიმნები: სამუშაო ძალის რესურსები
English -> Romanian, თარჯიმნები: იდიომები / აფორიზმები / გამონათქვამები (396)
English -> Romanian, თარჯიმნები: დაზღვევა
English -> Romanian, თარჯიმნები: საერთაშორისო ორგანიზაცია/განვითარება/თანამშრომლობა (557)
English -> Romanian, თარჯიმნები: ინტერნეტი, ელ.-კომერცია
English -> Romanian, თარჯიმნები: ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები
English -> Romanian, თარჯიმნები: მეტალურგია / ჩამოსხმა
English -> Romanian, თარჯიმნები: IT (ინფორმაციული ტექნოლოგია)
English -> Romanian, თარჯიმნები: ჟურნალისტიკა
English -> Romanian, თარჯიმნები: უძრავი ქონება (632)
English -> Romanian, თარჯიმნები: სამართალი (ზოგადი) (1914)
English -> Romanian, თარჯიმნები: სამართალი: პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო უფლებები
English -> Romanian, თარჯიმნები: სამართალი: გადასახადები და საბაჟო (721)
English -> Romanian, თარჯიმნები: ლინგვისტიკა
English -> Romanian, თარჯიმნები: ტრანსპორტი / ტრანსპორტირება / გადაზიდვები (889)
English -> Romanian, თარჯიმნები: მენეჯმენტი
English -> Romanian, თარჯიმნები: წარმოება
English -> Romanian, თარჯიმნები: გემები, ნაოსნობა, ზღვაოსნობა
English -> Romanian, თარჯიმნები: მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა (1353)
English -> Romanian, თარჯიმნები: მათემატიკა და სტატისტიკა
English -> Romanian, თარჯიმნები: მედიცინა (ზოგადი)
English -> Romanian, თარჯიმნები: მედიცინა: კარდიოლოგია (281)
English -> Romanian, თარჯიმნები: მედიცინა: ინსტრუმენტები (406)
English -> Romanian, თარჯიმნები: მედიცინა: ფარმაკოლოგია
English -> Romanian, თარჯიმნები: მეტეოროლოგია (49)
English -> Romanian, თარჯიმნები: მეტროლოგია (73)
English -> Romanian, თარჯიმნები: სამხედრო / თავდაცვა (264)
English -> Romanian, თარჯიმნები: მუსიკა (454)
English -> Romanian, თარჯიმნები: სახელები (პირადი, კომპანიის) (243)
English -> Romanian, თარჯიმნები: კვების პროდუქტები
English -> Romanian, თარჯიმნები: ნავთობპროდუქტების ინჟინერია/მეცნიერება (325)
English -> Romanian, თარჯიმნები: სხვა (387)
English -> Romanian, თარჯიმნები: ქაღალდი /ქაღალდის წარმოება
English -> Romanian, თარჯიმნები: პატენტები (193)
English -> Romanian, თარჯიმნები: ფილოსოფია (487)
English -> Romanian, თარჯიმნები: ფიზიკა (183)
English -> Romanian, თარჯიმნები: ბეჭდვა და გამოცემა
English -> Romanian, თარჯიმნები: ფსიქოლოგია (718)
English -> Romanian, თარჯიმნები: რელიგია
English -> Romanian, თარჯიმნები: საცალო ვაჭრობა (294)
English -> Romanian, თარჯიმნები: უსაფრთხოება (86)
English -> Romanian, თარჯიმნები: SAP (131)
English -> Romanian, თარჯიმნები: მეცნიერება (ზოგადი) (815)
English -> Romanian, თარჯიმნები: ჟარგონი (161)
English -> Romanian, თარჯიმნები: სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, ეთიკა და ა.შ. (1032)
English -> Romanian, თარჯიმნები: სპორტი / ფიზკულტურა / დასვენება (519)
English -> Romanian, თარჯიმნები: გამოკითხვა
English -> Romanian, თარჯიმნები: მეღვინეობა / ენოლოგია / მევენახეობა
English -> Romanian, თარჯიმნები: ზოოლოგია (200)

English -> Romanian translators and interpreters


გაწევრიანების შესახებ ProZ.com Member Profile Keywords Native Language
Country
KudoZ Points
(in pair)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლო
Identity Verified   Mihaela Petrican
  Medical,Pharmaceutical & IT Translations
Romanian medical translator, medical translator, Medical doctor, MD, Romanian medical translations, Romanian medical proofreader, Romanian medical editor, Romanian pharmaceutical translator, English Romanian translator, Italian Romanian translator, Romanian Italian translator, medicine, medical articles, medical documents, medical review articles, scientific review articles, scientific articles, medical website pages, medical website, website localisation, SDL Trados, biotech patents translator, medical instruments, medical devices, pharmacology, pharmaceuticals, pharmacology translations, informed consent, clinical trials, clinical trial translations, clinical protocols, clinical protocol translations, medical surveys, medical records, medical research, medical products, diagnostic equipments, medical equipment manual, medical equipment translation, medical equipment translations, medical equipment translator, chemical translations, material safety data sheets, safety data sheets, MSD ... Romanian
იტალია
4248 points
English -> Romanian
Identity Verified   Claudia Coja
  Not word for word, but SENSE for SENSE.
Engineering, science, construction, sales, mechanical, automotive, specifications, robots, automation, controls, computers, software, torque, tender, bid, engineering data, fuel, efficiency, technology, electrical, lighting, displacement, transport, shipment, shipping, tracking, contract, addendum, product data, shop drawings, electronics, machinery, technical, environment, commissioning, testing, construction documents, oil &gas, ecology, standardization, compliance, home improvement, tools, landscape, interior design, housing, hydro-technical, water, waste, sewage, treatment plants, utilities, instructions, leaflets, catalogs, brochures, medical devices, industrial tools, tender documentation, website localization, school certificates, Degrees and Diplomas, Affidavits, Criminal records, Divorce decrees, Powers of attorney, Sworn translations, sworn interpreting, Research projects, Academic and Scientific articles, English to Romanian Legal Translations, Technical Translations, Medica ... Romanian
გერმანია
2945 points
English -> Romanian
Identity Verified   Stefan Samu
  Your link to the Romanian market...
Stefan Samu - English to Romanian translator, Stefan Samu - English-Romanian translator, Stefan Samu - Romanian translator, industrial, engineering, mechanical, automotive, aviation, defense, petroleum, oil and gas, metallurgy, machinery, heating, construction, computers, software, telecommunication, electronics, English to Romanian CTTIC certified translator, English to Romanian NAATI accredited translator, English to Romanian translator, English to Romanian certified translator ... Romanian
კანადა
1505 points
English -> Romanian
Identity Verified   Antonia Toth
  The right word in the right place!
chemistry translator, chemistry translator English Romanian, medical translations English Romanian, medical translator English Romanian, chemistry translations English Romanian, medical translations Romanian, chemistry translations Romanian, medical translations, metrology, chemistry, ECHA, REACH, clinical trials, biochemistry, catalysis, biocatalysis, genetics, spectrometry, photometry, pH measurement, conductivity, turbidity, water analysis, temperature measurement devices, pharmaceuticals, pharma, MSDS, medical devices, physiotherapy, pediatry, environmental protection, ecology, laboratory instruments traduceri medicale, traduceri tehnice, medicină, instrumente medicale, aparatură medicală, aparate și instrumente medicale, fizioterapie, substanțe chimice, ECHA, REACH, metrologie, chimie, biochimie, cataliză, biocataliză, genetică, spectrometrie, fotometrie, masurare pH, conductivitate, turbiditate, aparate de măsurare şi reglare a temperaturii, analiză ape, medicamente, farmaceut ... Romanian
რუმინეთი
1462 points
English -> Romanian
Identity Verified   Ciprian Patrascu
  Native MD, TRADOS, 12-years experience
medicine, cardiology, oncology, ophthalmology, neurology, nephrology, ENT, orthopedy, surgery, anesthesiology, gastroenterology, equipment, clinical trials, medical devices, pharmaceuticals, biochemistry, physiology, pathology, scientific & medical (journal) articles, doctoral theses, patient reports & consent forms, patient information leaflets, disability, determination, instruction, manuals, books, documentaries, drug leaflets, PhD, Terminology verification, Romanian, informed consent, doctor, MD, M.D., Ciprian Patrascu, health, rehabilitation, therapy, physiotherapy, rheumatology, alternative medicine, psychology, psychotherapy, neuropsychology, preventive medicine, health care, computer presentations, case reports, clinical protocols, medical texts reviewing, reviewer, proofreading, proof reading, MSDS, MSDSs translation translations Romanian English ... Romanian
რუმინეთი
1384 points
English -> Romanian
Identity Verified   tagore
  Quality prevails
TRANSLATION, EDITING, PROOFREADING, LOCALIZATION, EN > RO, English > Romanian, Flexography printing, printing machine, unwinder, rewinder, Local ventilation, heat recovery unit, Electron beam processing equipment, Injection molding machine, Hand pallet truck, skid lifter, reach stacker, Shelving, racking system, Elevators, Load Cells of SAG Grinding Mill, Field communicator ( FIELDBUS/HART), Field indicator, Bolt Tension Monitor, Pressure transmitter, Temperature transmitter, Point level sensor, Intelligent buoyancy transmitter, Tail gas analyzer, Hydrocyclone, Colour matching instrument, Humidifiers, Rotary Airlock, Multi-Aspirator, Rotary Stream, Wind turbine, MSDS, Safety Data Sheets, REACH, Health and Safety, H&S, Self-retracting lifeline, Fall limiter, TECHNICAL DOCUMENTATION, User manual, MECHANICS, ENGINEERING, AUTOMOTIVE, HYDRAULICS, PLASTICS PROCESSING ... Romanian
რუმინეთი
1076 points
English -> Romanian
Identity Verified   Mihaela Sinca
  15 years of professional translation
finances-banking, contract law, IT, medical, environment, political; engineering; sciences, EU institutions and policies, subtitling, voice-over, Trados, SDLX, Transit, Catalyst ... Romanian
რუმინეთი
1170 points
English -> Romanian
Identity Verified   Irene S.
  The real technical translator
general, art, literature, linguistics, music, media, chemistry, biology, genetics, electronics, industry, technical, military, medicine, pharmacy, telecommunications, sport, leisure ... Romanian
რუმინეთი
814 points
English -> Romanian
Identity Verified   anamaria bulgariu
  High thoughts must have high language.
IT, literary translations, accounting, technical, construction equipment, legal documents, law, proofreading, Romanian Highway code translated in English, fiscal legislation, English, Romanian, French, translation, conference interpreting, proofreading, editing, business law, contract law, human rights, EU, marketing, market research, meteorology, weather reporting, pharma, linguistics, philology, fiction, poetry, nonfiction, travel guide, travel guides, tourism, traducere, traduceri, corectura, revizie, engleza de afaceri, engleza juridica, administratie, drept administrativ, contracte, UE, Uniunea Europeana, farmaceutice, lingvistica, filologie, literatura, beletristica, proza, poezie, ghid turistic, ghiduri turistice, turism, traductor, títulos, registro sanitario productos, rumano español, traducción, traductor jurado, matrícula, expediente académico en rumano ... Romanian
რუმინეთი
725 points
English -> Romanian
Identity Verified   Cristina Bolohan
  MA in Translation Theory and Practice
law(contracts), medical, catheter, steerable guidewire, embolization, EU affairs, transcreation, tourism and travel, marketing, finance, certificats, extraits de compte, libri per bambini, documenti e contratti, cosmetic products, household appliances, e-Commerce research, economy, podiatry, healthcare, clinical trials, SmPCs, user license agreement, Android applications, TV menu localization, DG Mare, cosmetic devices, bilancio, lettera di incarico, tariffario, code of conduct, agriculture bio, jardinage, contratto, attestato di residenza, history, nurbs, spline surfaces, children's books, geography, oxycoupage, household appliances, conveyors, nanotechnology, amendments, draft reports, draft opinions, communications to members, petitions, verbatim reports, bladder sling, ancillary instruments, stent-graft system, management scenario, smartphone menu, clinical trials, Blood Glucose Meter, medical software, wisdom teeth extraction, SOPs, printer, scanner, projector, e-ticketing system ... Romanian
რუმინეთი
635 points
English -> Romanian
Identity Verified   Valentin Cirdei
  As good as my words
translator, automotive, tech, IT, site, localization, software, localizare, situri, engleza, romana, freelancer, utilaje, manuale, instruction, user, tester, software, diagnosticare, strings, prompts, instructiuni, utilizare, excavatoare, buldozere, buldoexcavatoare, incarcatoare, backhoe, loader, cutting, inserts, drill, bit, burghie ... Romanian
რუმინეთი
633 points
English -> Romanian
Identity Verified   Maria Octavia Greceanu Stancovici
  Elegant, excellent English translations
Romanian, transcreation, best translation, translation, legal, marketing, technical, business, communication, gaming, creative writing, ... Romanian
რუმინეთი
627 points
English -> Romanian
Identity Verified   Tudor Soiman
  Whenever you need quality on time
strictness, quality, accuracy, open- and broad-minded ... Romanian
რუმინეთი
383 points
English -> Romanian
Identity Verified   Mihaela Buruiana
  Business translations and localization
engleză, franceză, română, traducător, traducere, editare, revizie, localizare, financiar, afaceri, economic, marketing, juridic, resurse umane, administrative, literare, traducere de carte, traducător experimentat, traducător profesionist ... Romanian
რუმინეთი
357 points
English -> Romanian
Identity Verified   Dan Topor
  Quality technical translations
mechanical, engineering, mechatronics, IT, communications, electronics, hardware, mobile phones, landline phones, copiers, printers, scanners, security systems, injection moulding machines, injection-molding machines, bottling plants, refrigerators, cranes ... Romanian
რუმინეთი
339 points
English -> Romanian
Identity Verified   Ioana Costache
  Clinical trials, legal, HR
English, Romanian, translation, editing, business law, contract law, market research, pharma, pharmaceuticals, EMA submissions, PIL, SPC, SmPC, linguistics, engleza, romana, traducere, traduceri, engleza juridica, contracte, cercetare de piata, farma, farmaceutice, Agentia Europeana pentru Medicamente, Agenţia Europeană pentru Medicamente, European Medicines Agency, EMA, prospecte, lingvistica, filologie, roumain, anglais, traduction, localizare, localization, clinical trial, studiu clinic, studii clinice, linguistic validation, validare, quality assurance, HR policy, business ethics, code of conduct, compliance, compliance training, privacy policy, data protection, EULA, cookie policy, confidentiality policy, safety data sheet, SDS, MSDS, REACH, fisa date securitate, fişă cu date de securitate, consimtamant informat, consimţământ informat, QRD, rezumatul caracteristicilor produsului, prospect, medical writing, medical writer, EMWA, medical devices, dispozitive medicale, instructions f ... Romanian
რუმინეთი
302 points
English -> Romanian
Identity Verified   adami
  flawless English, professionalism, style
art, literature, literary, philosophy, theory, theoretical, poetry, linguistics, religion, religious, publishing, book, article, quick, law, legal, it, computer, international, commerce, medicine, medical, technical, electronic, manual, social, political, science, website, subtitle, subtitling, film, journalism, academic, children, editing, proofreading, Romanian, Bucharest ... Romanian/English
რუმინეთი
802 points
English -> Romanian
Identity Verified   Tatiana Bejan
  Romanian skillful technical translator
traducător engleză-română, traducător engleză-spaniolă, traducător spaniolă-română, traducător domeniul tehnic, technical, constructions, proofreading, editing, website localization, software localization, English, Romanian, Spanish, translation, proofreading, editing, human resources, personnel, EU, marketing, market research, linguistics, philology, nonfiction, travel guide, tourism, traducere, traduceri, corectură, revizie, engleza de afaceri, administrație, contracte, UE, Uniunea Europeană, resurse umane, managementul resurselor umane, lingvistică, filologie, ghid turistic, turism, traductor, títulos, rumano español, traducción, traductor jurado, freelancer, good translator, quality translations, traductor profesional, traductor nativo, revisión de textos, professional translations, SDL Trados, OmegaT, MemoQ, Wordfast, Inginerie (general), Inginerie: Industrială; Automatică şi robotică, Industria aerospaţială/Aviaţie/Spaţiu, Automobile/Maşini şi camioane, Computere (general), Elect ... Romanian
რუმინეთი
233 points
English -> Romanian
Identity Verified   Cristina Butas
  Business & communication, IT, marketing
translation, Romanian, traduction, roumain, révision, relecture, review, copy editing, proofreading, localization, localisation, adaptation, transcreation, English to Romanian, English to Romanian translation, English - Romanian translation, English to Romanian translator, English to Romanian reviewer, English to Romanian proofreader, French to Romanian, French to Romanian translation, French to Romanian translator, French to Romanian reviewer, French to Romanian proofreader, translations into Romanian, Romanian translator, English Romanian financial translator, English to Romanian financial translation, French to Romanian financial translation, Romanian financial translator, Romanian financial translation, Romanian business translator, English Romanian business translator, English to Romanian business translation, French to Romanian business translation, Romanian business translation, business translations, business translator, financial translations, financial translator, Romanian e- ... Romanian
რუმინეთი
224 points
English -> Romanian
Identity Verified   Ana-Maria Vieru
  Medical/Legal/Business/Mass-Media
translator, native, Romanian, English, Romanian-English, EU affairs, legal, translations, English to Romanian, business, environment, contract, law, sworn, legal translator, certified, software, medicale, medical, trados, memoQ, traducator, engleza, romana, legalizare, autorizare, traduceri, română, engleză, translation, traduceri legalizate, autorizate, mass-media, advertising, correspondence, localization, accounting, financial, financiar, contabilitate, software ... Romanian
რუმინეთი
203 points
English -> Romanian
Identity Verified   Iulia Manescu
  Romanian Business BA
business commerce finance marketing economics human resources HR banking IT user manual computers law contracts education media software tourism medical medicine health care psychology statistics fashion mathematics employment records work records translation translations Romanian English Spanish French Italian subtitle, commerce, finance, marketing, economics, human resources, HR, banking, IT, user manual, computers, law, contracts, education, media, software, tourism, medical, medicine, pharmaceuticals, health care, psychology, statistics, fashion, mathematics, employment, records, work records, translation, translations, translation agency, translation company, website translation, brochures, annual reports, brochures, advertising, advertisment, proofreading, subtitling, telecommunications, literature, death certificates, birth certificates, certified translations, Romanian to English, English to Romanian, Romanian to Spanish, Spanish to Romanian, Romanian to French, French to Roman ... Romanian
რუმინეთი
200 points
English -> Romanian
Identity Verified   Paula Dana Szabados
  MSc. in mechanical engineering
English, French, Romanian, engleză, franceză, technical, quality management, environment, waste management, water management, HSE, operation instructions, chemical, petrochemical, timber, mechanical, food safety, plastics processing, laboratory equipment, translation, proofreading, waste waters, polymers, oil and gas, extrusion, blow moulding, injection, TRADOS, mechanical, transformers, bearings, agriculture, marketing, automotive, pumps, fans, compressors, blowers, instrumentation, actuators, logistics, training courses, REACH, waste management, MSDS, emissions, Deja-vu, Wordfast, turbines, filling machines, health and safety, ethics, guidelines, human resources, food safety, HACCP, e-learning courses, valves ... Romanian
რუმინეთი
182 points
English -> Romanian
  Oana Popovici
  The right words at the right time.
Romanian translator, traduttore romeno, traducator romana, italian translator, traduttore italiano, traducator italiana, English translator, traduttore inglese, traducator engleza, finance, finanza, finanta, economy, economia, medicine, medicina, healthcare, cura della salute, infarction prevention, prevenzione infarto, prevenire infarct, electrocardiogram, elettrocardiogramma, electrocardiograma, colonoscopy, gastroscopy, colonoscopia, gastrosopia, HIV test, esame HIV, magnetic resonance imaging, risonanza magnetica per immagini, rezonanta magnetica, computerized axial tomography, tomografia assiale computerizzata, tomografie axiala computerizzata, confidentiality agreement, consenso informato, acord de confidentialitate, quality translations, traduzioni di qualità, traduceri de calitate, financial statements, bilancio commerciale, bilant comercial, assets, liabilities, immobilizzazioni attive, immobilizzazioni passive, business correspondence, corrispondenza d'affari, corespondenta d ... Romanian
იტალია
163 points
English -> Romanian
Identity Verified   Olar Adrian Marius
  Reliable and professional
English, german, french, spanish, italian, Romanian, faith, ministry, christianity, baptism, transcreation, creative translation, content writer, marketing copy, documentary, IT, software, hardware, smartphones, audio players, video players, mp3, mp4, codecs, internet, movies, laptops, notebooks, android, iOS, applications, localization, subtitling, tourism, pharmaceuticals, medical devices, QRD Template, legal, contracts, automotive, home appliances, consumer goods, equipment, technical, telecommunication, agriculture, fertilizers, marketing, advertising, games, PILs, IFUs, eLearning, healthcare, certificates, leaflets ... Romanian
რუმინეთი
152 points
English -> Romanian
Identity Verified   Ioana Huiban
  Romanian Translator/Translation Services
Translation services/ Translation service, traduceri, traducere, romana, rapid, English into Romanian, translation, traducere translator translation traduceri software hardware Romanian translation Romanian translator services, translation, editing, proofreading, website localization, subtitling, Post-editing Fields of expertise Marketing / Market Research Medical: Pharmaceuticals Finance (general) Engineering (general) Law (general) Mechanics / Mech Engineering Computers (general) Games / Video Games / Gaming / Casino Cinema, Film, TV, Drama Computers: Systems, Networks Media / Multimedia Human Resources Metallurgy / Casting Internet, e-Commerce Tourism & Travel Cooking / Culinary Textiles / Clothing / Fashion Environment & Ecology Engineering: Industrial Electronics / Elect Eng Energy / Power Generation Education / Pedagogy Economics Computers: Hardware Business/Commerce (general) Botany Advertisin ... Romanian
შეერთებული შტატები
86 points
English -> Romanian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლოAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • ტერმინის ძიება
  • ვაკანსიები
  • ფორუმები
  • Multiple search