სფეროში ”” მომუშავე English to Slovak ენ(ებ)ის სპეციალისტები: წერით და ზეპირ თარჯიმანთა დირექტორია

English -> Slovak წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » General fields

სფეროში ”Tech/Engineering” მომუშავე English -> Slovak ენ(ებ)ის სპეციალისტები (10262)
სფეროში ”Art/Literary” მომუშავე English -> Slovak ენ(ებ)ის სპეციალისტები (595)
სფეროში ”Medical” მომუშავე English -> Slovak ენ(ებ)ის სპეციალისტები (646)
სფეროში ”Law/Patents” მომუშავე English -> Slovak ენ(ებ)ის სპეციალისტები (5680)
სფეროში ”Science” მომუშავე English -> Slovak ენ(ებ)ის სპეციალისტები (13)
სფეროში ”Bus/Financial” მომუშავე English -> Slovak ენ(ებ)ის სპეციალისტები (20074)
სფეროში ”Marketing” მომუშავე English -> Slovak ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1995)
სფეროში ”Other” მომუშავე English -> Slovak ენ(ებ)ის სპეციალისტები (802)
სფეროში ”Social Sciences” მომუშავე English -> Slovak ენ(ებ)ის სპეციალისტები (22090)

English -> Slovak წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » Specific fields

English -> Slovak, თარჯიმნები: საბუღალტრო საქმე (252)
English -> Slovak, თარჯიმნები: რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა (498)
English -> Slovak, თარჯიმნები: აერონავტიკა / ავიაცია / კოსმოსი (75)
English -> Slovak, თარჯიმნები: სოფლის მეურნეობა (141)
English -> Slovak, თარჯიმნები: მეცხოველეობა / ცხოველების შეჯვარება
English -> Slovak, თარჯიმნები: ანთროპოლოგია (59)
English -> Slovak, თარჯიმნები: არქეოლოგია
English -> Slovak, თარჯიმნები: არქიტექტურა (107)
English -> Slovak, თარჯიმნები: ხელოვნება, გამოყენებითი ხელოვნება, მხატვრობა (201)
English -> Slovak, თარჯიმნები: ასტრონომია და კოსმოსი (36)
English -> Slovak, თარჯიმნები: ფინანსები (ზოგადი) (478)
English -> Slovak, თარჯიმნები: ავტომატიკა და რობოტები (136)
English -> Slovak, თარჯიმნები: ავტომობილები / მსუბუქი და სატვირთო მანქანები (377)
English -> Slovak, თარჯიმნები: ბიოლოგია (ტექნიკური, ქიმიური, მიკრო-)
English -> Slovak, თარჯიმნები: ბოტანიკა (70)
English -> Slovak, თარჯიმნები: მშენებლობა / სამოქალაქო ინჟინერია (289)
English -> Slovak, თარჯიმნები: ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი)
English -> Slovak, თარჯიმნები: მასალები (პლასტმასი, კერამიკა და ა.შ.) (113)
English -> Slovak, თარჯიმნები: სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები (320)
English -> Slovak, თარჯიმნები: ქიმიური მრეწველობა; ქიმიური მეცნიერება/ინჟინერია (147)
English -> Slovak, თარჯიმნები: პოეზია და ლიტერატურა (289)
English -> Slovak, თარჯიმნები: კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა (326)
English -> Slovak, თარჯიმნები: საფეიქრო ნაწარმი / ტანსაცმელი / მოდა (215)
English -> Slovak, თარჯიმნები: ტელეკომუნიკაციები (353)
English -> Slovak, თარჯიმნები: კომპიუტერები (ზოგადი) (480)
English -> Slovak, თარჯიმნები: კომპიუტერები: ტექნიკური უზრუნველყოფა (250)
English -> Slovak, თარჯიმნები: კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა (383)
English -> Slovak, თარჯიმნები: კომპიუტერები: სისტემები, ქსელები (241)
English -> Slovak, თარჯიმნები: სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი: (422)
English -> Slovak, თარჯიმნები: სამზარეულო / კულინარია (233)
English -> Slovak, თარჯიმნები: კოსმეტიკა, პარფიუმერია
English -> Slovak, თარჯიმნები: მედიცინა: სტომატოლოგია (86)
English -> Slovak, თარჯიმნები: მედია / მულტიმედია
English -> Slovak, თარჯიმნები: ეკონომიკა (418)
English -> Slovak, თარჯიმნები: განათლება / პედაგოგიკა (324)
English -> Slovak, თარჯიმნები: ელექტრონიკა / ელექტროინჟინერია (258)
English -> Slovak, თარჯიმნები: ენერგია / ელექტროენერგიის წარმოება (207)
English -> Slovak, თარჯიმნები: ინჟინერია (ზოგადი)
English -> Slovak, თარჯიმნები: ინჟინერია: ინდუსტრია (197)
English -> Slovak, თარჯიმნები: მექანიკა / მექანიკური ინჟინერია (194)
English -> Slovak, თარჯიმნები: ბირთვული ინჟინერია/მეცნიერება (75)
English -> Slovak, თარჯიმნები: გარემო და ეკოლოგია (291)
English -> Slovak, თარჯიმნები: ეზოტერული ცოდნა (47)
English -> Slovak, თარჯიმნები: მეთევზეობა (29)
English -> Slovak, თარჯიმნები: ფოლკლორი (66)
English -> Slovak, თარჯიმნები: საკვები და რძის პროდუქტები (213)
English -> Slovak, თარჯიმნები: მეტყევეობა / ხეტყე / ხის მასალები
English -> Slovak, თარჯიმნები: ავეჯი / საყოფაცხოვრებო ნივთები (138)
English -> Slovak, თარჯიმნები: თამაშები / ვიდეოთამაშები / თამაში / კაზინო (151)
English -> Slovak, თარჯიმნები: მინერალების მოპოვება / ძვირფასი ქვები (31)
English -> Slovak, თარჯიმნები: გენეალოგია (12)
English -> Slovak, თარჯიმნები: ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები
English -> Slovak, თარჯიმნები: გენეტიკა
English -> Slovak, თარჯიმნები: გეოგრაფია (148)
English -> Slovak, თარჯიმნები: გეოლოგია (38)
English -> Slovak, თარჯიმნები: მთავრობა / პოლიტიკა (336)
English -> Slovak, თარჯიმნები: ფოტოგრაფია/გრაფიკა (გრაფიკული ხელოვნება)
English -> Slovak, თარჯიმნები: მედიცინა: ჯანდაცვა (273)
English -> Slovak, თარჯიმნები: ისტორია (224)
English -> Slovak, თარჯიმნები: ტურიზმი და მოგზაურობა (628)
English -> Slovak, თარჯიმნები: სამუშაო ძალის რესურსები (322)
English -> Slovak, თარჯიმნები: იდიომები / აფორიზმები / გამონათქვამები (53)
English -> Slovak, თარჯიმნები: დაზღვევა (160)
English -> Slovak, თარჯიმნები: საერთაშორისო ორგანიზაცია/განვითარება/თანამშრომლობა
English -> Slovak, თარჯიმნები: ინტერნეტი, ელ.-კომერცია (290)
English -> Slovak, თარჯიმნები: ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები (92)
English -> Slovak, თარჯიმნები: მეტალურგია / ჩამოსხმა (77)
English -> Slovak, თარჯიმნები: IT (ინფორმაციული ტექნოლოგია) (379)
English -> Slovak, თარჯიმნები: ჟურნალისტიკა (184)
English -> Slovak, თარჯიმნები: უძრავი ქონება (142)
English -> Slovak, თარჯიმნები: სამართალი (ზოგადი) (443)
English -> Slovak, თარჯიმნები: სამართალი: პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო უფლებები (160)
English -> Slovak, თარჯიმნები: სამართალი: გადასახადები და საბაჟო (150)
English -> Slovak, თარჯიმნები: ლინგვისტიკა
English -> Slovak, თარჯიმნები: ტრანსპორტი / ტრანსპორტირება / გადაზიდვები
English -> Slovak, თარჯიმნები: მენეჯმენტი (317)
English -> Slovak, თარჯიმნები: წარმოება (151)
English -> Slovak, თარჯიმნები: გემები, ნაოსნობა, ზღვაოსნობა (17)
English -> Slovak, თარჯიმნები: მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა (408)
English -> Slovak, თარჯიმნები: მათემატიკა და სტატისტიკა
English -> Slovak, თარჯიმნები: მედიცინა (ზოგადი) (372)
English -> Slovak, თარჯიმნები: მედიცინა: კარდიოლოგია (95)
English -> Slovak, თარჯიმნები: მედიცინა: ინსტრუმენტები (159)
English -> Slovak, თარჯიმნები: მედიცინა: ფარმაკოლოგია (233)
English -> Slovak, თარჯიმნები: მეტეოროლოგია (16)
English -> Slovak, თარჯიმნები: მეტროლოგია (25)
English -> Slovak, თარჯიმნები: სამხედრო / თავდაცვა (97)
English -> Slovak, თარჯიმნები: მუსიკა (164)
English -> Slovak, თარჯიმნები: სახელები (პირადი, კომპანიის) (48)
English -> Slovak, თარჯიმნები: კვების პროდუქტები (121)
English -> Slovak, თარჯიმნები: ნავთობპროდუქტების ინჟინერია/მეცნიერება (68)
English -> Slovak, თარჯიმნები: სხვა (124)
English -> Slovak, თარჯიმნები: ქაღალდი /ქაღალდის წარმოება (48)
English -> Slovak, თარჯიმნები: პატენტები (58)
English -> Slovak, თარჯიმნები: ფილოსოფია (86)
English -> Slovak, თარჯიმნები: ფიზიკა (47)
English -> Slovak, თარჯიმნები: ბეჭდვა და გამოცემა (99)
English -> Slovak, თარჯიმნები: ფსიქოლოგია (174)
English -> Slovak, თარჯიმნები: რელიგია
English -> Slovak, თარჯიმნები: საცალო ვაჭრობა (122)
English -> Slovak, თარჯიმნები: უსაფრთხოება (43)
English -> Slovak, თარჯიმნები: SAP (57)
English -> Slovak, თარჯიმნები: მეცნიერება (ზოგადი) (211)
English -> Slovak, თარჯიმნები: ჟარგონი (46)
English -> Slovak, თარჯიმნები: სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, ეთიკა და ა.შ. (270)
English -> Slovak, თარჯიმნები: სპორტი / ფიზკულტურა / დასვენება (158)
English -> Slovak, თარჯიმნები: გამოკითხვა (79)
English -> Slovak, თარჯიმნები: მეღვინეობა / ენოლოგია / მევენახეობა (40)
English -> Slovak, თარჯიმნები: ზოოლოგია

English -> Slovak translators and interpreters


გაწევრიანების შესახებ ProZ.com Member Profile Keywords Native Language
Country
KudoZ Points
(in pair)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლო
Identity Verified   Igor Liba
  Translations with Sense
Slovak, manuals, Slovakian, czech, technical, Slovakia, technology, automotive, hardware, household appliances, electronics, Slovakian, manual, Slovak translations, translations to Slovak, kosice ... Slovak
სლოვაკეთი
1242 points
English -> Slovak
Identity Verified   Michal Zugec
  Airborne responsibility
contract, agreement, transportation, warehousing, foundry, construction, translation, preklad, English, angličtina, Slovak, Czech, zmluva, doklady, priemysel, manual, industry, aviation, weapons, technology, military, hand book, process, processing, industry, certificate, legal, príručka, Wordfast, Trados studio 2009, ... Slovak
სლოვაკეთი
859 points
English -> Slovak
Identity Verified   Vladimír Hoffman
  Over 20 years of translation experience
Slovak, English, financial statements, KIIDs, annual accounts, contracts, agreements, automotive, nuclear power engineering ... Slovak
სლოვაკეთი
362 points
English -> Slovak
Identity Verified   Kristian Madar
  The voice of your Slovak translations
English to Slovak, Deutsch ins Slowakisch, German to Slovak, Englisch ins slowakisch, technischer übersetzter, übersetzter wirtschaft, technical translator, translator for economy, translator for contracts, übersetzter für Verträge, Slovakian translator, slowakischer Übersetzer, slovenský prekladateľ, german, Slovak, English, nemecky, anglicky, slovensky, deutsch, slowakisch, englisch, technický prekladateľ, prekladateľ ekonómia, prekladateľ zmluvy, slovenský prekladateľ, prekladateľ z angličtiny, prekladateľ z nemčiny, translator for Economics, translator for Investments, translator for Taxation, translator of Legal Contracts, translator of Court documents, translator of Police documents, translator of Healthcare documents, translator of Medical devices, translator for Construction industry, translator for Heavy machinery, translator for Machine technology translator for engineering, translator for Electrical Engineering, translator of Information Technology, translator for Environmen ... Slovak
სლოვაკეთი
216 points
English -> Slovak
Identity Verified   Peter Hladky
  Experienced & reliable translator
Electrical engineering, machinery engineering, nuclear power engineering, power engineering, civil engineering, IT, computers, hardware, software, military, woodworking technology, medical technology, patents, intellectual property, business, economy, laws. ... Slovak
სლოვაკეთი
118 points
English -> Slovak
  Lucia [Lulu] Lay
  Translations with a heart
translation, translate, English, Slovak, preklady, anglictina, slovencina, cosmetics, clothing, fashion, psychology, general, business, commerce, advertising, pr, marketing, manuals, technical, handbooks, video, games, psychologia, hry ... Slovak
სლოვაკეთი
110 points
English -> Slovak
Identity Verified   Ivana Andersen Kapustova
  Medical and technical translations
Slowakische Übersetzung, Slovak Translation, Deutsch Slowakisch, Englisch Slowakisch, Dänisch Slowakisch, English Slovak, German Slovak, Danish Slovak, Dansk Slovakisk, oversættelse, Technik, Medizin, Technical, Medical, professional, ... Slovak
გერმანია
40 points
English -> Slovak
Identity Verified   Tomas Forro
  Translations Localizations Copywriting
localization, software localization, Slovak translator, gaming translator, games translator, IT translator, translation, translations, translation to Slovak, translate, polish to Slovak, polish to Slovak translation, English to Slovak, English to Slovak translation, English, polish, Slovak, technical, technical translation, lokalizacja, lokalizacje, lokalizacja jezykowa, tlumaczenie, tlumaczenia, tlumaczenie na slowacki, tlumacz, tlumacz slowacki, tlumaczenia techniczne ... Slovak
პოლონეთი
33 points
English -> Slovak
Identity Verified   Maros Podstupka
  
English, Slovak, translator, translation ... Slovak
სლოვაკეთი
12 points
English -> Slovak
Identity Verified   Dalibor Nicz
  Helping clients understand
Slovak, English, law, business, accounting, audit, localisation ... Slovak
სლოვაკეთი
12 points
English -> Slovak
Identity Verified   Oskar Salay
  
English, German, Slovak, technical translation, simultaneous interpreting, software, IT, localization, professional, experienced, marketing, business, automotive, engineering, civil engineering, linguist, Slovak native, specialized, finance, translation services, freelance translator, en-sk translator, de-sk translator, IT translation, marketing translations, Oskar Salay, high-quality, reliable, ... Slovak
სლოვაკეთი
4 points
English -> Slovak
Identity Verified   Daniela Revajova
  Focused on the target language quality
English to Slovak, English to Slovak translation, English to Slovak freelance translator, English to Slovak technical translation, spanish to Slovak translation, spanish to Slovak freelance translator, IT translation, computers, IT, science, hardware, software localization, mechanics, engineering, machinery, telcommunications, Slovak translator, traductor eslovaco, ... Slovak
სლოვაკეთი
0 points
English -> Slovak
Identity Verified   Alžbeta Takácsová
  Legal, medical and pharma specialized
translation, Slovak translator, Slovak native, sworn, sworn translator, sworn translations, English to Slovak, Hungarian to Slovak, Slovak to English, translate to Slovak, translations to Slovak, precise, quality translation, agreements, contracts, medical devices, manuals, user manuals, contract translation, PIL, clinical trials, EC letter, diplomas, certificates, pharmaceutical, legal, questionnaires, questionnaire, business communication, internal, on time, CAT, Trados, Trados Studio 2014, Studio 2014, quick, conduct, mammography, clinical trial agreement, code of conduct, operator manual, Multiterm, informed consent, CT scans, CT scanner, syringe, insulin pumps, SEO, Wordfast, IFU, protocol synopsis ... Slovak
სლოვაკეთი
0 points
English -> Slovak
Identity Verified   Jan Lindeman
  Professional translations
translation, translations, medicine, economy, politics, history, biology, books, ... Slovak
გაერთიანებული სამეფო
0 points
English -> Slovak
Identity Verified   Petra GLASOVA
  Your reliable Slovak translator
Novel, book, website, localisation, SW, HW, IT, PC, manual, medical, medicine, machine, tool, banking, economics, finance, insurance, environment, ecology, telecommunications, electronics, Trados, Transit, SDLX, Mneme, game, household, appliance, advert, art, travel, tourism, health, cosmetics, gastronomy ... Slovak
სლოვაკეთი
0 points
English -> Slovak
  Milada Major
  Sworn Translator (SLK‹›ENG‹›CZE)
Slovak, Czech, English, French, translation, interpreting, sworn translator, law, common, civil, company, labour, employment, criminal, court, decision, judgment, appeal, appellate review, contract, agreement, banking, business, economy, finance, annual report, financial statements, income statement, cash flow statement, balance sheet, memorandum of association, deed of incorporation, articles of association, bylaws, code of conduct, corporate policy, commercial register, business register, legal correspondence, business correspondence, corporate policy, IT, software, localization, marketing, investment, audit, insurance, tax, tax return, travel, tourism, cuisine, technical manual, operating instructions, expert, professional, express same day service ... Slovak
სლოვაკეთი
42 points
English -> Slovak
Identity Verified   Dasa Berackova
  
Slovak, European Union, legislative and general texts, humanities, proof-readig, editing ... Slovak
გერმანია
0 points
English -> Slovak
Identity Verified   Jana Novomeska
  English to Slovak medical translator
advertisement, birth certificate, business, business translation, business translator, cat, cat tools, certificate, certified, clinical, clinical records, clinical research, clinical study translation, clinical trials, clinical trials localisation, clinical trials localization, clinical trials translation, competitive rates, criminal records, czech, czech ifu translations, czech human translator, czech human translation, czech professional translator, czech professional translations, czech translating, czech translation, czech translations, czech translator, editor, epr, electronic patient record, English, English Slovak translation, English Slovak translations, English Slovak translator, English czech translation, English czech translations, English czech translator, English to czech, English to czech translation, English to czech translations, English to czech translator, English to Slovak, English to Slovak translation, English to Slovak translations, English to Slovak translator, e ... Slovak/Czech
მალტა
12 points
English -> Slovak
Identity Verified   Karin Murarova
  PASSPORT TO YOUR GLOBAL SUCCESS
Slovak, czech, spanish, English, hungarian, automotive, linguistics, general, education, websites, certificates, correspondence, tenders, business, tourism, accounting, banking, financial, logistics, trade, insurance, technical, IT, hardware and software, machinery, electronics, automotive, cosmetics, fashion, legal, contracts, official, documents, EU, legislation, medical, equipment, research, nursing, pharmacy, pharmaceutical, clinical, studies, research, science, bio, energetics, biology, chemistry, reliable, flexible, experienced, full-time worker, client-oriented, unbeatable service, constant availability, trados, studio, cat, tool, memsource, wordfast, dejavu, matecat, office, linguist, expert, exerience ... Slovak/Czech
სლოვაკეთი
0 points
English -> Slovak
  Simona Ocelkova
  professional & reliable
Slovak, czech, English, russian, websites, hospitality & tourism, official documents, contracts, birth certificates, visa documents ... Slovak/Czech
მექსიკა
0 points
English -> Slovak
Identity Verified   Slavomir BELIS
  English-SLOVAK-English translations
Slovak translation, Slovak translations, Slovak translator, English to Slovak, Slovak to English, translate English to Slovak, translate Slovak to English, translate Slovak, Slovak subtitles, English Slovak translation, Slovak English translation, translation from English to Slovak, translation from Slovak to English, Slovak translation service, English to Slovak translator, Slovak to English translator, Slovak-English, English-Slovak ... Slovak
სლოვაკეთი
397 points
English -> Slovak
  Juro Sebestyen, A.B.I.E.S. s.r.o.
  Creating understanding
Translation, interpretation, simultaneous, consequtive, fast and easy service, biology, pharmaceutical industry, medicine, mechanical engineering, chemistry, insurance, banking, protection of environment Preklad, tlmočenie, simultánne, konzekutívne, rýchlo, spoľahlivo, ľahko, služby, biológia, farmácia, medicína, strojárstvo, chémia, chemický priemysel, poisťovníctvo, bankovníctvo, životné prostredie übersetzung, Dolmetschen, simultan, konsekutiv, schell, leicht, verlässlich, Biologie, Farmakologische Industrie, Medizin, Maschinenbau, Chemie, Versicherungswesen, Bankwesen, Umweltschutz ... Slovak
სლოვაკეთი
335 points
English -> Slovak
Identity Verified   Igor BURAK
  Transl. since 1991, with vast techn.exp.
English, italian, Slovak, czech, technical, microectronics, electronics, automotive, mechanical, electrical, computers, software, hardware, media, audio, video, automation, robotics, internet, processes, metal works ... Slovak
სლოვაკეთი
271 points
English -> Slovak
Identity Verified   Pavel Lexa
  20+ years in technical translation
Slovak, energy, power generation, engineering, nuclear, general, construction, civil engineering ... Slovak
სლოვაკეთი
143 points
English -> Slovak
Identity Verified   Vladimir Karoli
  High Quality & Flexibility
English, German, Slovak, Czech, technical, mechanical engineering, power engineering, electrical engineering, automotive, software, gaming, legal ... Slovak
სლოვაკეთი
130 points
English -> Slovak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლოAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • ტერმინის ძიება
  • ვაკანსიები
  • ფორუმები
  • Multiple search