სფეროში ”” მომუშავე English to Swedish ენ(ებ)ის სპეციალისტები: წერით და ზეპირ თარჯიმანთა დირექტორია

English -> Swedish წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » General fields

სფეროში ”Tech/Engineering” მომუშავე English -> Swedish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1627)
სფეროში ”Art/Literary” მომუშავე English -> Swedish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (300)
სფეროში ”Medical” მომუშავე English -> Swedish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (379)
სფეროში ”Law/Patents” მომუშავე English -> Swedish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1522)
სფეროში ”Science” მომუშავე English -> Swedish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (2333)
სფეროში ”Bus/Financial” მომუშავე English -> Swedish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (57)
სფეროში ”Marketing” მომუშავე English -> Swedish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (923)
სფეროში ”Other” მომუშავე English -> Swedish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1528)
სფეროში ”Social Sciences” მომუშავე English -> Swedish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (896)

English -> Swedish წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » Specific fields

English -> Swedish, თარჯიმნები: საბუღალტრო საქმე
English -> Swedish, თარჯიმნები: რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა (974)
English -> Swedish, თარჯიმნები: აერონავტიკა / ავიაცია / კოსმოსი (105)
English -> Swedish, თარჯიმნები: სოფლის მეურნეობა (191)
English -> Swedish, თარჯიმნები: მეცხოველეობა / ცხოველების შეჯვარება (133)
English -> Swedish, თარჯიმნები: ანთროპოლოგია
English -> Swedish, თარჯიმნები: არქეოლოგია (107)
English -> Swedish, თარჯიმნები: არქიტექტურა (153)
English -> Swedish, თარჯიმნები: ხელოვნება, გამოყენებითი ხელოვნება, მხატვრობა (479)
English -> Swedish, თარჯიმნები: ასტრონომია და კოსმოსი (85)
English -> Swedish, თარჯიმნები: ფინანსები (ზოგადი) (623)
English -> Swedish, თარჯიმნები: ავტომატიკა და რობოტები (189)
English -> Swedish, თარჯიმნები: ავტომობილები / მსუბუქი და სატვირთო მანქანები (483)
English -> Swedish, თარჯიმნები: ბიოლოგია (ტექნიკური, ქიმიური, მიკრო-) (194)
English -> Swedish, თარჯიმნები: ბოტანიკა
English -> Swedish, თარჯიმნები: მშენებლობა / სამოქალაქო ინჟინერია (308)
English -> Swedish, თარჯიმნები: ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი) (910)
English -> Swedish, თარჯიმნები: მასალები (პლასტმასი, კერამიკა და ა.შ.) (157)
English -> Swedish, თარჯიმნები: სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები (290)
English -> Swedish, თარჯიმნები: ქიმიური მრეწველობა; ქიმიური მეცნიერება/ინჟინერია
English -> Swedish, თარჯიმნები: პოეზია და ლიტერატურა (811)
English -> Swedish, თარჯიმნები: კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა
English -> Swedish, თარჯიმნები: საფეიქრო ნაწარმი / ტანსაცმელი / მოდა (467)
English -> Swedish, თარჯიმნები: ტელეკომუნიკაციები (626)
English -> Swedish, თარჯიმნები: კომპიუტერები (ზოგადი) (988)
English -> Swedish, თარჯიმნები: კომპიუტერები: ტექნიკური უზრუნველყოფა (520)
English -> Swedish, თარჯიმნები: კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა (852)
English -> Swedish, თარჯიმნები: კომპიუტერები: სისტემები, ქსელები (505)
English -> Swedish, თარჯიმნები: სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი:
English -> Swedish, თარჯიმნები: სამზარეულო / კულინარია
English -> Swedish, თარჯიმნები: კოსმეტიკა, პარფიუმერია (387)
English -> Swedish, თარჯიმნები: მედიცინა: სტომატოლოგია (116)
English -> Swedish, თარჯიმნები: მედია / მულტიმედია (796)
English -> Swedish, თარჯიმნები: ეკონომიკა (460)
English -> Swedish, თარჯიმნები: განათლება / პედაგოგიკა (747)
English -> Swedish, თარჯიმნები: ელექტრონიკა / ელექტროინჟინერია (377)
English -> Swedish, თარჯიმნები: ენერგია / ელექტროენერგიის წარმოება
English -> Swedish, თარჯიმნები: ინჟინერია (ზოგადი)
English -> Swedish, თარჯიმნები: ინჟინერია: ინდუსტრია
English -> Swedish, თარჯიმნები: მექანიკა / მექანიკური ინჟინერია (396)
English -> Swedish, თარჯიმნები: ბირთვული ინჟინერია/მეცნიერება (84)
English -> Swedish, თარჯიმნები: გარემო და ეკოლოგია
English -> Swedish, თარჯიმნები: ეზოტერული ცოდნა (71)
English -> Swedish, თარჯიმნები: მეთევზეობა (36)
English -> Swedish, თარჯიმნები: ფოლკლორი (155)
English -> Swedish, თარჯიმნები: საკვები და რძის პროდუქტები (599)
English -> Swedish, თარჯიმნები: მეტყევეობა / ხეტყე / ხის მასალები (160)
English -> Swedish, თარჯიმნები: ავეჯი / საყოფაცხოვრებო ნივთები (334)
English -> Swedish, თარჯიმნები: თამაშები / ვიდეოთამაშები / თამაში / კაზინო (667)
English -> Swedish, თარჯიმნები: მინერალების მოპოვება / ძვირფასი ქვები
English -> Swedish, თარჯიმნები: გენეალოგია (48)
English -> Swedish, თარჯიმნები: ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები (764)
English -> Swedish, თარჯიმნები: გენეტიკა
English -> Swedish, თარჯიმნები: გეოგრაფია (242)
English -> Swedish, თარჯიმნები: გეოლოგია (63)
English -> Swedish, თარჯიმნები: მთავრობა / პოლიტიკა
English -> Swedish, თარჯიმნები: ფოტოგრაფია/გრაფიკა (გრაფიკული ხელოვნება)
English -> Swedish, თარჯიმნები: მედიცინა: ჯანდაცვა
English -> Swedish, თარჯიმნები: ისტორია (452)
English -> Swedish, თარჯიმნები: ტურიზმი და მოგზაურობა (1296)
English -> Swedish, თარჯიმნები: სამუშაო ძალის რესურსები (428)
English -> Swedish, თარჯიმნები: იდიომები / აფორიზმები / გამონათქვამები (186)
English -> Swedish, თარჯიმნები: დაზღვევა (171)
English -> Swedish, თარჯიმნები: საერთაშორისო ორგანიზაცია/განვითარება/თანამშრომლობა (286)
English -> Swedish, თარჯიმნები: ინტერნეტი, ელ.-კომერცია (713)
English -> Swedish, თარჯიმნები: ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები (137)
English -> Swedish, თარჯიმნები: მეტალურგია / ჩამოსხმა (55)
English -> Swedish, თარჯიმნები: IT (ინფორმაციული ტექნოლოგია) (839)
English -> Swedish, თარჯიმნები: ჟურნალისტიკა
English -> Swedish, თარჯიმნები: უძრავი ქონება (186)
English -> Swedish, თარჯიმნები: სამართალი (ზოგადი) (442)
English -> Swedish, თარჯიმნები: სამართალი: პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო უფლებები (200)
English -> Swedish, თარჯიმნები: სამართალი: გადასახადები და საბაჟო (78)
English -> Swedish, თარჯიმნები: ლინგვისტიკა (578)
English -> Swedish, თარჯიმნები: ტრანსპორტი / ტრანსპორტირება / გადაზიდვები (369)
English -> Swedish, თარჯიმნები: მენეჯმენტი (397)
English -> Swedish, თარჯიმნები: წარმოება (244)
English -> Swedish, თარჯიმნები: გემები, ნაოსნობა, ზღვაოსნობა
English -> Swedish, თარჯიმნები: მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა
English -> Swedish, თარჯიმნები: მათემატიკა და სტატისტიკა (132)
English -> Swedish, თარჯიმნები: მედიცინა (ზოგადი) (582)
English -> Swedish, თარჯიმნები: მედიცინა: კარდიოლოგია (130)
English -> Swedish, თარჯიმნები: მედიცინა: ინსტრუმენტები (258)
English -> Swedish, თარჯიმნები: მედიცინა: ფარმაკოლოგია (325)
English -> Swedish, თარჯიმნები: მეტეოროლოგია
English -> Swedish, თარჯიმნები: მეტროლოგია
English -> Swedish, თარჯიმნები: სამხედრო / თავდაცვა
English -> Swedish, თარჯიმნები: მუსიკა (464)
English -> Swedish, თარჯიმნები: სახელები (პირადი, კომპანიის) (100)
English -> Swedish, თარჯიმნები: კვების პროდუქტები
English -> Swedish, თარჯიმნები: ნავთობპროდუქტების ინჟინერია/მეცნიერება (98)
English -> Swedish, თარჯიმნები: სხვა (243)
English -> Swedish, თარჯიმნები: ქაღალდი /ქაღალდის წარმოება (113)
English -> Swedish, თარჯიმნები: პატენტები (89)
English -> Swedish, თარჯიმნები: ფილოსოფია (208)
English -> Swedish, თარჯიმნები: ფიზიკა (99)
English -> Swedish, თარჯიმნები: ბეჭდვა და გამოცემა (278)
English -> Swedish, თარჯიმნები: ფსიქოლოგია (309)
English -> Swedish, თარჯიმნები: რელიგია (273)
English -> Swedish, თარჯიმნები: საცალო ვაჭრობა (230)
English -> Swedish, თარჯიმნები: უსაფრთხოება (48)
English -> Swedish, თარჯიმნები: SAP (65)
English -> Swedish, თარჯიმნები: მეცნიერება (ზოგადი)
English -> Swedish, თარჯიმნები: ჟარგონი
English -> Swedish, თარჯიმნები: სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, ეთიკა და ა.შ. (512)
English -> Swedish, თარჯიმნები: სპორტი / ფიზკულტურა / დასვენება (454)
English -> Swedish, თარჯიმნები: გამოკითხვა (145)
English -> Swedish, თარჯიმნები: მეღვინეობა / ენოლოგია / მევენახეობა
English -> Swedish, თარჯიმნები: ზოოლოგია (110)

English -> Swedish translators and interpreters


გაწევრიანების შესახებ ProZ.com Member Profile Keywords Native Language
Country
KudoZ Points
(in pair)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლო
  Folke Nettelblad
  Medic, chemist, writer and translator
medical translation, general translation, pharmaceutical translation, quality translation, biology, chemistry, biochemistry, environment, computer, popular science, patents, medicine, pharmaceuticals, biosciences, science, textbooks, translator, Swedish, English, french, italian, german, traduction, produktresumé, computing, computers, software, medical technology, science, pc, biolotechnology, summary of product characteristics, SmPC, EMEA, EPAR, patient information, history, medical translations, medical translator, Swedish medical translation, Swedish medical translator, översättning medicin, översättning medicinsk, översättare medicinsk, Qualitätsübersetzungen, medizinische Übersetzungen, Übersetzer, Chemie, Medizin, Biochemie, Populärwissenschaft, Patente, Arzneien, Medikamente, Arzneimittel, pharmazeutisch, Pharmazie, Übersetzung, Biowissenschaft, Lehrbücher, Schwedisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels, Biologie, Geschichte, trad ... Swedish
შვედეთი
2563 points
English -> Swedish
Identity Verified   Maria Bertilsson
  Your ideas and message – In Other Words
affärsöversättning, affärsöversättningar, affärsöversättare, företagsekonomi, företagsstrategi, företagsdokument, e-learning, företagskurser, företagsutbildning, e-utbildning, marknadsföring, marknadsföringsöversättare, marknadsföringsöversättning, marknadsföringsöversättningar, marknadsundersökning, marknadsundersökningar, enkät, opinionsundersökning, EFR, EWC, kreativ översättning, turism, turistbroschyrer, hemelektronik, engelska till svenska, franska till svenska, danska till svenska, svensk översättare, svensk översättning, korrekturläsning, språkgranskning, redigering, kvalitetskontroll, kvalitetssäkring ... Swedish
საფრანგეთი
521 points
English -> Swedish
  Anna Smith
  PhD Eng>Swe Science www.clearead.com
English to Swedish, translations, proofreading, editing, technical, technology, science, medicine, medical devices, biology, chemistry, molecular, genetics, pharmacology, production, manufacturing, manuals, instructions, safety data sheets, biochemistry, biotechnology, ... Swedish
შვეიცარია
426 points
English -> Swedish
  Terese Whitty
  Certified Swedish translator/consultant
translation, editing, proofreading, English, Swedish, software localization, marketing, business communication, corporate communication, surveys, Internal and external business communication, employee training, code of ethics, Clinical studies, screenings, instructions for use, product resumes and surveys, Brochures, websites, press releases, internal and external business communication documents, copywriting, linguistic and cultural evaluation of marketing campaigns, logos, slogans, manuals, cosmetics, pharmaceutical, medical, översättning, redigering, korrekturläsning, engelska, svenska, översättning av programvara, IT, marknadsföring, affärskommunikation, kosmetik, läkemedel, medicin, översättare, engelska till svenska, English to Swedish, translator, management, företag, Trados, Studio, MemoQ, Passolo, SDLX, Wordfast, trainer, coach, conference speaker, mentor, presenter ... Swedish
შეერთებული შტატები
421 points
English -> Swedish
Identity Verified   Bertil Andreazon
  Translations with quality and on time
translation from English into Swedish, translation from Swedish into English, technical texts, automotive industry, User Manuals, IT and MultiMedia, Business texts, Manufacturing ... Swedish
შვედეთი
354 points
English -> Swedish
Identity Verified   Joshua Pachner
  Experienced Technical and IT translator
Czech, software, localizace, manualy, Swedish, translation, localization, švédština, čeština, překlad, švédštiny, češtiny, English, IT, localisation, experienced, översättning från tjeckiska till svenska, teknisk översättning från tjeckiska till svenska, översättning från tjeckiska, překladač do švédštiny, překlad z češtiny do švédštiny, překlad do švédštiny, PRO member, PRO certified, Joshua Pachner, professional, quality, high quality, responsible, digital imaging, imaging software, audio, foto, preklady cestina svedstina, preklad cestina svedstina, preklady z cestiny do svedstiny, preklad z cestiny do svedstiny, kvalitne technicke preklady, profesionalni preklady cestina svedstina, Kvalitné technické překlady z češtiny do švédštiny, profesionalni preklad cestina svedstina, praha, vysoce kvalitni preklad cestina svedstina, Tlumočení z češtiny do švédštiny, Simultánní tlumočení z češtiny do švédštiny, Konsekutivní tlumočení z češtiny do švédštiny, digital photography, DSLR, mirrorless ... Swedish
ჩეხეთის რესპუბლიკა
294 points
English -> Swedish
Identity Verified   anihed
  Expert in Civics and Pedagogy
French to Swedish, English to Swedish, e-commerce, marketing, social science, politics, government, economics, pedagogy, education, tourism, food, health, journalism, proofreading, français vers le suédois, anglais vers le suédois, e-commerce, marketing, sciences sociales, sciences politiques, sciences économiques, pédagogie, éducation, tourisme, santé, journalisme, révisions. ... Swedish
შვედეთი
243 points
English -> Swedish
Identity Verified   Mats Wikberg
  Swedish Marketing Translator
certified translator, certifierad översättare, engelsk-svensk översättare, svenska-engelska översättare, English-Swedish translator, Swedish-English translator English-Swedish, Swedish-English, danish-Swedish, norwegian-Swedish, engelska-svenska, svenska-engelska, danska-svenska, norska-svenska, English to Swedish translator, översättare engelska till svenska, English Swedish translator, översättare engelska svenska, online Swedish translator, svensk onlineöversättare, Swedish translator online, svensk översättare online, Swedish copy editing, svensk copy editing, Swedish copyediting, svensk copyediting, Swedish copyeditor, svensk copyeditor, copywriter, svensk copywriter, Swedish copywriting, svensk copywriting, copywriter, copywriting, Swedish editing services, Swedish translator, svensk översättare, Swedish translation, svensk översättning, Swedish proofreader, svensk korrekturläsare, korrläsning, korrekturläsning, översättning, Swedish proofreading, svensk korrekturläsning, proofre ... Swedish
გაერთიანებული სამეფო
165 points
English -> Swedish
Identity Verified   J.M. Hernegren
  Creative Translations
Native, certified, Swedish, literature, music, experience, skilled, history, marketing, social, sciences, transcreator, tourism, travel, transcreation, turism ... Swedish
შვედეთი
144 points
English -> Swedish
Identity Verified   Gabriella Jönsson
  native Swedish transl, 12 yrs experience
medical, general, linguistics, advertising, tourist industry, Swedish, English, french, norwegian, danish, litteratur, literature, litterature, fiction, barnböcker, internet, it, datorer, språkvård ... Swedish
შვედეთი
101 points
English -> Swedish
Identity Verified   Perry Svensson
  Knowledge, experience, quality
Chinese, Mandarin, English, Swedish, business, ethics codes, marketing, government, politics, political science, Taiwan, China, Sinology, general culture, general articles, photography, user manuals, kinesiska, engelska, svenska, uppförandekoder, marknadsföring, politik, statsvetenskap, Taiwan, Kina, sinologi, allmän kultur, allmänna artiklar, fotografi, användarhandböcker, manualer ... Swedish
ტაივანი
84 points
English -> Swedish
Identity Verified   Thomas Loob
  Fast, reliable, friendly
prepress, tageditor, English to Swedish, dansk til svensk, norsk till svensk ... Swedish
ესტონეთი
55 points
English -> Swedish
Identity Verified   P-O Nilsson
  Swedish Authorized Translator
authorized translator, authorized public translator, sworn translator, translator, translation, English, Swedish, technical, specialized, telecom, IT, computers, online help, software, documentation, marketing, business, financial, legal, copy editing, proofreading, localization, adaptation, advertising ... Swedish
შვედეთი
63 points
English -> Swedish
  SandraBr
  Professional results. Prompt delivery.
erp, oracle, SAP, crm, finance, business, eula, license, web, www, html, script, software, help, doc, documentation, QA, trados, photography, query management, term management, terminology, localisation projects, accounting, business, finance, software, bitcoin etc ... Swedish
საფრანგეთი
66 points
English -> Swedish
Identity Verified   Åsa Campbell
  Specialist in IT & Engineering
automation, electrical, electronics, engineering, IT, computers, industrial, engineering, technical, marketing, PLC, HMI, servo, robots, software, website, localisation, consumer electronics, pumps, pumping, excavators, bulldozer, machinery ... Swedish
ავსტრალია
38 points
English -> Swedish
Identity Verified   Cecilia Siösteen
  
English, business, finance, mutual funds ... Swedish
შვედეთი
26 points
English -> Swedish
Identity Verified   Maria Drangel
  Thorough, reliable and always on time!
politics, finance, journalism, tourism, law ... Swedish
შვედეთი
25 points
English -> Swedish
Identity Verified   Anna Herbst
  When quality matters more
Swedish, English, NAATI, translation, review, editing, proof reading, linguistic analyses, transcription, cultural consultancy, training, interpretation, voice over. ... Swedish/English
ავსტრალია
728 points
English -> Swedish
Identity Verified   Fredrik Pettersson
  Swedish translator with TRADOS
Swedish translator, SDL Trados, MemoQ, translation, proofreading, localization, English to Swedish, manuals, installation manuals, product specifications, technical instructions, handbooks, booklets, catalogues, catalogs, brochures, contracts, documents, datasheets, technology, computer, IT, commercial, economic, advertising, business, tourism, travel, legal, insurance, medicine, medical, chemical, academic ... Swedish
ჰონგ-კონგი
8 points
English -> Swedish
Identity Verified   Susanne Hallander
  accurate and punctual
English, Italian, Swedish, EU-texts, government/politics, wine/oenology/viticulture, tourism, travel, food, dairy, general texts, Inglese, Italiano, Svedese, testi dell’Unione Europea, governo/politica, vino/enologia/viticultura, viaggi, turismo, alimenti, latticini, testi generali, English-Swedish translator, italian-Swedish translator, English Swedish translation jobs, italian Swedish translation jobs, translation English Swedish, translation italian Swedish, English Swedish, italian Swedish, translation service English Swedish, translation service italian Swedish, translating English, translating italian, English to Swedish translator, italian to Swedish translator, English Swedish translations, italian Swedish translations, translate English-Swedish, translate italian-Swedish, English to Swedish translators, italian to Swedish translators, English-Swedish translations, italian-Swedish translations, translation jobs English Swedish, translation jobs italian Swedish ... Swedish
შვედეთი
4 points
English -> Swedish
Identity Verified   jhdarsee
  Authorized Translator
Swedish, English, translation, business, marketing, advertising, travel, cosmetics, body care, fashion, arts, humanities, hr, toys, games, travel, tourism, hospitality, hotels, finland, usa, culture, music, storytelling, litterature, tv, film, media, drama, adventure, fitness, dance, articles, websites, broschures, letters ... Swedish
შეერთებული შტატები
4 points
English -> Swedish
Identity Verified   Lisa Dahlander
  Swedish meticulous translator
tourism, travel, mexico, sweden, spain, hotel, magazines, websites, spa, beauty, fashion, culture, books, menus, brochures, pages, manuals, tv, restaurants, press, texts, guide, horses, maya, advertising, commercial, weddings, events, marketing ... Swedish
მექსიკა
4 points
English -> Swedish
Identity Verified   Annie Weibull
  Finding The Right Words
Swedish translator, Swedish, marketing, advertising, översättare, tyska, engelska, danska, norska, übersetzer, schwedisch ... Swedish
შვედეთი
4 points
English -> Swedish
Identity Verified   Pia Brouwers
  Medical translator
Translate, Proofread, Edit, Localization, Swedish, Health Care, Life Science, Medicine, Medical technology, Medical Instruments, Marketing, Software, Implant manuals, Reference manuals, Patient manuals, Physician manuals, Operating manuals, User manuals, Instructions for Use, Pacemaker, ICD, Pump, AED, Neurology, Cardiac Surgery, Valves, Diabetes, Cardiac Rhythm Disease Management, Oncology, ENT. Gezondheidszorg, medisch-technische handeling, Cardiologie, KNO, Radiotherapie, Oncologie, Interne geneeskunde, Cancer, Hälso- och Sjukvård, Medicinteknik, onkologi, nervstimulator, strålbehandling, kardiologi, ÖNH, Urologi. ... Swedish
ნიდერლანდები
0 points
English -> Swedish
  Tor Leif Carpenhammar
  Lean thinking, customers business first
English, Swedish, translation, translating, lean, proofreading, subtitling, proofread, technical, medical, computer, IT, localization, trados, games, gambling, sports ... Swedish
შვედეთი
138 points
English -> Swedish
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლოAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • ტერმინის ძიება
  • ვაკანსიები
  • ფორუმები
  • Multiple search