სფეროში ”” მომუშავე Greek to English ენ(ებ)ის სპეციალისტები: წერით და ზეპირ თარჯიმანთა დირექტორია

Greek -> English წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » General fields

სფეროში ”Tech/Engineering” მომუშავე Greek -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (10262)
სფეროში ”Art/Literary” მომუშავე Greek -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (595)
სფეროში ”Medical” მომუშავე Greek -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (646)
სფეროში ”Law/Patents” მომუშავე Greek -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (5680)
სფეროში ”Science” მომუშავე Greek -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (13)
სფეროში ”Bus/Financial” მომუშავე Greek -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (20074)
სფეროში ”Marketing” მომუშავე Greek -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1995)
სფეროში ”Other” მომუშავე Greek -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (802)
სფეროში ”Social Sciences” მომუშავე Greek -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (22090)

Greek -> English წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » Specific fields

Greek -> English, თარჯიმნები: საბუღალტრო საქმე (323)
Greek -> English, თარჯიმნები: რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა (808)
Greek -> English, თარჯიმნები: აერონავტიკა / ავიაცია / კოსმოსი (152)
Greek -> English, თარჯიმნები: სოფლის მეურნეობა (197)
Greek -> English, თარჯიმნები: მეცხოველეობა / ცხოველების შეჯვარება
Greek -> English, თარჯიმნები: ანთროპოლოგია (286)
Greek -> English, თარჯიმნები: არქეოლოგია (266)
Greek -> English, თარჯიმნები: არქიტექტურა (229)
Greek -> English, თარჯიმნები: ხელოვნება, გამოყენებითი ხელოვნება, მხატვრობა (526)
Greek -> English, თარჯიმნები: ასტრონომია და კოსმოსი (128)
Greek -> English, თარჯიმნები: ფინანსები (ზოგადი) (784)
Greek -> English, თარჯიმნები: ავტომატიკა და რობოტები
Greek -> English, თარჯიმნები: ავტომობილები / მსუბუქი და სატვირთო მანქანები (359)
Greek -> English, თარჯიმნები: ბიოლოგია (ტექნიკური, ქიმიური, მიკრო-) (315)
Greek -> English, თარჯიმნები: ბოტანიკა
Greek -> English, თარჯიმნები: მშენებლობა / სამოქალაქო ინჟინერია (349)
Greek -> English, თარჯიმნები: ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი)
Greek -> English, თარჯიმნები: მასალები (პლასტმასი, კერამიკა და ა.შ.) (135)
Greek -> English, თარჯიმნები: სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები (726)
Greek -> English, თარჯიმნები: ქიმიური მრეწველობა; ქიმიური მეცნიერება/ინჟინერია (226)
Greek -> English, თარჯიმნები: პოეზია და ლიტერატურა (793)
Greek -> English, თარჯიმნები: კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა (888)
Greek -> English, თარჯიმნები: საფეიქრო ნაწარმი / ტანსაცმელი / მოდა (283)
Greek -> English, თარჯიმნები: ტელეკომუნიკაციები (540)
Greek -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები (ზოგადი) (734)
Greek -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: ტექნიკური უზრუნველყოფა (363)
Greek -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა (547)
Greek -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: სისტემები, ქსელები (374)
Greek -> English, თარჯიმნები: სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი:
Greek -> English, თარჯიმნები: სამზარეულო / კულინარია (509)
Greek -> English, თარჯიმნები: კოსმეტიკა, პარფიუმერია
Greek -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: სტომატოლოგია (162)
Greek -> English, თარჯიმნები: მედია / მულტიმედია (564)
Greek -> English, თარჯიმნები: ეკონომიკა (563)
Greek -> English, თარჯიმნები: განათლება / პედაგოგიკა
Greek -> English, თარჯიმნები: ელექტრონიკა / ელექტროინჟინერია (304)
Greek -> English, თარჯიმნები: ენერგია / ელექტროენერგიის წარმოება (253)
Greek -> English, თარჯიმნები: ინჟინერია (ზოგადი) (389)
Greek -> English, თარჯიმნები: ინჟინერია: ინდუსტრია (160)
Greek -> English, თარჯიმნები: მექანიკა / მექანიკური ინჟინერია (284)
Greek -> English, თარჯიმნები: ბირთვული ინჟინერია/მეცნიერება (62)
Greek -> English, თარჯიმნები: გარემო და ეკოლოგია (422)
Greek -> English, თარჯიმნები: ეზოტერული ცოდნა (103)
Greek -> English, თარჯიმნები: მეთევზეობა (44)
Greek -> English, თარჯიმნები: ფოლკლორი (168)
Greek -> English, თარჯიმნები: საკვები და რძის პროდუქტები (470)
Greek -> English, თარჯიმნები: მეტყევეობა / ხეტყე / ხის მასალები (63)
Greek -> English, თარჯიმნები: ავეჯი / საყოფაცხოვრებო ნივთები (211)
Greek -> English, თარჯიმნები: თამაშები / ვიდეოთამაშები / თამაში / კაზინო (452)
Greek -> English, თარჯიმნები: მინერალების მოპოვება / ძვირფასი ქვები (56)
Greek -> English, თარჯიმნები: გენეალოგია (48)
Greek -> English, თარჯიმნები: ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები (659)
Greek -> English, თარჯიმნები: გენეტიკა (124)
Greek -> English, თარჯიმნები: გეოგრაფია (252)
Greek -> English, თარჯიმნები: გეოლოგია (76)
Greek -> English, თარჯიმნები: მთავრობა / პოლიტიკა (634)
Greek -> English, თარჯიმნები: ფოტოგრაფია/გრაფიკა (გრაფიკული ხელოვნება) (192)
Greek -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ჯანდაცვა
Greek -> English, თარჯიმნები: ისტორია (547)
Greek -> English, თარჯიმნები: ტურიზმი და მოგზაურობა (1137)
Greek -> English, თარჯიმნები: სამუშაო ძალის რესურსები (378)
Greek -> English, თარჯიმნები: იდიომები / აფორიზმები / გამონათქვამები (199)
Greek -> English, თარჯიმნები: დაზღვევა (199)
Greek -> English, თარჯიმნები: საერთაშორისო ორგანიზაცია/განვითარება/თანამშრომლობა
Greek -> English, თარჯიმნები: ინტერნეტი, ელ.-კომერცია (471)
Greek -> English, თარჯიმნები: ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები
Greek -> English, თარჯიმნები: მეტალურგია / ჩამოსხმა (37)
Greek -> English, თარჯიმნები: IT (ინფორმაციული ტექნოლოგია)
Greek -> English, თარჯიმნები: ჟურნალისტიკა (478)
Greek -> English, თარჯიმნები: უძრავი ქონება
Greek -> English, თარჯიმნები: სამართალი (ზოგადი) (726)
Greek -> English, თარჯიმნები: სამართალი: პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო უფლებები (310)
Greek -> English, თარჯიმნები: სამართალი: გადასახადები და საბაჟო
Greek -> English, თარჯიმნები: ლინგვისტიკა (530)
Greek -> English, თარჯიმნები: ტრანსპორტი / ტრანსპორტირება / გადაზიდვები (361)
Greek -> English, თარჯიმნები: მენეჯმენტი (401)
Greek -> English, თარჯიმნები: წარმოება (132)
Greek -> English, თარჯიმნები: გემები, ნაოსნობა, ზღვაოსნობა (165)
Greek -> English, თარჯიმნები: მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა (505)
Greek -> English, თარჯიმნები: მათემატიკა და სტატისტიკა (141)
Greek -> English, თარჯიმნები: მედიცინა (ზოგადი) (691)
Greek -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: კარდიოლოგია
Greek -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ინსტრუმენტები (171)
Greek -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ფარმაკოლოგია (406)
Greek -> English, თარჯიმნები: მეტეოროლოგია (27)
Greek -> English, თარჯიმნები: მეტროლოგია (29)
Greek -> English, თარჯიმნები: სამხედრო / თავდაცვა (119)
Greek -> English, თარჯიმნები: მუსიკა
Greek -> English, თარჯიმნები: სახელები (პირადი, კომპანიის) (109)
Greek -> English, თარჯიმნები: კვების პროდუქტები
Greek -> English, თარჯიმნები: ნავთობპროდუქტების ინჟინერია/მეცნიერება (99)
Greek -> English, თარჯიმნები: სხვა (142)
Greek -> English, თარჯიმნები: ქაღალდი /ქაღალდის წარმოება
Greek -> English, თარჯიმნები: პატენტები
Greek -> English, თარჯიმნები: ფილოსოფია (338)
Greek -> English, თარჯიმნები: ფიზიკა
Greek -> English, თარჯიმნები: ბეჭდვა და გამოცემა
Greek -> English, თარჯიმნები: ფსიქოლოგია (398)
Greek -> English, თარჯიმნები: რელიგია (209)
Greek -> English, თარჯიმნები: საცალო ვაჭრობა
Greek -> English, თარჯიმნები: უსაფრთხოება
Greek -> English, თარჯიმნები: SAP
Greek -> English, თარჯიმნები: მეცნიერება (ზოგადი) (446)
Greek -> English, თარჯიმნები: ჟარგონი (125)
Greek -> English, თარჯიმნები: სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, ეთიკა და ა.შ. (506)
Greek -> English, თარჯიმნები: სპორტი / ფიზკულტურა / დასვენება
Greek -> English, თარჯიმნები: გამოკითხვა (100)
Greek -> English, თარჯიმნები: მეღვინეობა / ენოლოგია / მევენახეობა (73)
Greek -> English, თარჯიმნები: ზოოლოგია (112)

Greek -> English translators and interpreters


გაწევრიანების შესახებ ProZ.com Member Profile Keywords Native Language
Country
KudoZ Points
(in pair)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლო
Identity Verified   Peter Close
  Over 43 years of translation experience!
Άγγλος μεταφραστής, μεταφράσεις από ελληνικά στα αγγλικά, ελληνο-αγγλικές μεταφράσεις, γεωργικές μεταφρράσεις, κτηνοτροφικές μεταφράσεις, ιατρικές μεταφρλασεις, νομικές μεταφρασεις, εμπορικές μεταφράσεις, μεταφράσεις πιστοιητικών, ειμέλεια μεταφρασμένων κειμενων, English to Greek translation and proofreading, agriculture, livestock production, animal husbandry and breeding, marketing, medical, commerce, import/export, transport, tourism, marriage certificates, death certificates, licenses, general legal ... English
გაერთიანებული სამეფო
805 points
Greek -> English
Identity Verified   Philip Lees
  If I promise, I deliver.
cardiology, καρδιολογία, research papers, ερευνητικές εργασίες, cardiac surgery, καρδιοχειρουργική, coronary angioplasty, αγγειοπλαστική στεφανιαίων ... English
საბერძნეთი
604 points
Greek -> English
Identity Verified   Nicholas Constantinou
  Greek & English translations specialist
English Translator, native English Speaker, business, economics, finance, travel & tourism, marketing, history ... English
საბერძნეთი
0 points
Greek -> English
Identity Verified   Ivi Rocou
  
film subtitling, economy, finance, stock market, mutual funds, law, politics, gender equality, pensions, social security, history, philosophy, poetry, lyrics ... Greek/English
საბერძნეთი
252 points
Greek -> English
Identity Verified   Vasilis D. Simos
  
English, Greek, aeronautics, finance, law, accounting, stockmarket, real estate. ... Greek/English
საბერძნეთი
4 points
Greek -> English
Identity Verified   George Linos
  IoL Diploma in Translation, EL>EN
Greek, English, law, legal, marketing, business, finance, insurance, advertising, contract, media, fast, prompt, IoL, Diptrans, minutes ... Greek
კვიპროსი
170 points
Greek -> English
Identity Verified   Ioanna Karamitsa
  Legal translations (MCIL, Dip.Trans)
translation, translations, proofreading, editing, chartered institute of linguists, Greek translations, translate into Greek, legal translations, tender translations, tender translation, translate legal documents, translation of legal text, legal document, translate, contract translation, translate agreements, translate contracts, Laws, rules and regulations of the Hellenic Republic and the Republic of Cyprus into English, Competition Law, Corporate Law, Compliance, and Bankruptcy, supporting documents and exhibits, sworn statements, forensic reports, criminal records, expert opinions, annual financial statements, minutes of meetings, articles of incorporation, financial/corporate agreements, certificates, accounting reports, medical records, case-law, powers of attorney, Legal documents Greek, Cypriot and other international courts, regarding alimony, settlements, family trust deeds, last wills & testaments, actions for divorce, custody, Investment Brochures, Prospectuses & Fund fact ... Greek
ნიდერლანდები
157 points
Greek -> English
Identity Verified   Kettie Nossis
  21 years of pro translation experience
English Greek translations, Greek English translations, English Greek proofreading, Greek translation, Greek translator, English Greek Translator, Greek English Translator, philosophy, religion, science, IT/software, children's books, technical manuals, tourism, sports, voice over recordings, voice over recording, Greek voice over recordings, Greek voice over recording, fast service, eager to work in new fields, professional work, translation, proofreading, Trados Studio 2011. ... Greek
საბერძნეთი
8 points
Greek -> English
Identity Verified   Tsvetan Bankov
  Efficiency & Flexibility
English, Greek, translator, interpreter, software, localization, English to Greek, Greek to English, interpretation, available in thessaloniki, thessaloniki, journalistic, αγγλικά, ελληνικά, μεταφραστής, διερμηνέας, λογισμικό, μετάφραση λογισμικού, αγγλικά προς ελληνικά, ελληνικά προς αγγλικά, διερμηνεία, διαθέσιμος στη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, δημοσιογραφικό, technology, medicine, software, automotive, μετάφραση λογισμικού, μετάφρασμα, νέος μεταφραστής, διπλωματικές εργασίες μετάφραση, μετάφραση διπλωματικών εργασιών, μετάφραση πανεπιστημιακών εργασιών, μετάφραση εργασιών, εργασίες μετάφραση, μετάφραση επιχειρήσεων, business translation ... Greek/Bulgarian
საბერძნეთი
4 points
Greek -> English
Identity Verified   Nick Lingris
  The word is my oyster
lexicography translation dictionaries reference books computers social studies localization ... Greek
გაერთიანებული სამეფო
3639 points
Greek -> English
Identity Verified   Spiros Doikas
  Dip. Trans. IoL (En-Gr)
Greek manual translator, Greek fax translator, Greek printer translator, Greek laptop translator, Greek hardware translator, Greek software translator, Greek website translator, computers, IT translator, localization, localizer, manuals, computer manual, laptop manual, printer manual, fax manual, telephone manual, telecommunications, Greek Localization, Greek web site translation, palmtops, PDAs, Pocket PCs, information technology, internet, medical. ... Greek
საბერძნეთი
1580 points
Greek -> English
Identity Verified   Vicky Papaprodromou
  hellenic wings in translation
literature, education, history, journalism, device-manuals, software, hardware, tourism, food ... Greek
საბერძნეთი
1435 points
Greek -> English
Identity Verified   Dave Bindon
  It's all Greek to me!
Greek, English, native English, translator, medical, medicine, pharmaceutical, legal, law, contract, patent, creative, tourism, food, culinary, certificate, marriage, death, birth, diploma, postgraduate, degree ... English
საბერძნეთი
466 points
Greek -> English
Identity Verified   Elena Petelos
  Medical, Legal, Technical
medical translation, Greek medical translator, Medicine, Translation, Greek, English, Biology, Biomedical, Biotechnology, Medical, Greek biomedical editor, Greek biomedical proofreader, Greek medical translator, Greek pharmaceutical translator, medical translation, biomedical translation, pharma translation, IVD translatio, Translation, Freelancer, Greek, Proofreading, Proofreader, Revision, English, Greek, Translator, Resources, Dictionary, Greek, English, French, Medical editing, Medical Back-Translation, Oligonucleotides, Oligos, Genetics, Cytogenetics, FISH, Medical devices (Medical Devices Agency (MDA), Medical Devices Directorate (MDD), Medical Literature Analysis, and Retrieval System (MEDLARS), Greek, English, Molecular, Biochemistry, Tissue Culture, Genetics, Clinical Trials, Pharmaceuticals Law, contracts, patent and maritime, Copyright, Law, Finance, Patents, EU, FP7, Legislation, Terminology, Greek, English, Agreements, Technical, Software, Medtronic, MFUI, PUI, EBM, Stats, Trados, medical translation, Greek medical translator ... Greek
გაერთიანებული სამეფო
1143 points
Greek -> English
Identity Verified   Maria Karra
  Engineer & Linguist
Μαρία Καρρά, technical, computer, hardware, software, engineering, electrical, electronics, science, IT, physics, astronomy, space, aerospace, automotive, communications, telecommunications, EU, mathematics, optics, solid state, linguistics, phonetics, phonology, language, marketing, advertising, brochures, website, localization, miami, florida, usa, boston, traductor, telecomunicaciones, ciencias, traducción, técnica, ingeniería, mecánica, aviación, español, inglés, francés, griego, física traduction, technique, français, anglais, espagnol, grec, physique, optique, automobile, espace, aviation, linguistique, phonétique, τεχνική, μετάφραση, μεταφραστής, μεταφράσεις, ισπανικά, γαλλικά, αγγλικά, ελληνικά, φυσική, μαθηματικά, μηχανική, τηλεπικοινωνίες, γλωσσολογία ... English/Greek
შეერთებული შტატები
441 points
Greek -> English
  JULIAN VULLIAMY
  Quick, conscientious and idiomatic work
police and courts, personal injury, contracts, certificates and diplomas, olive oil, automotive engineering, shipping, telecommunications, SOIT trained (sexual offences interviewing techniques), theology ... English
გაერთიანებული სამეფო
91 points
Greek -> English
Identity Verified   Angeliki Papadopoulou
  
archeology, history, investments, advertising, legal, financial, marketing, banking, tourism, psychology, medical, Greek translations, English translations, trados, DTP, Greek translator ... Greek/English
საბერძნეთი
449 points
Greek -> English
Identity Verified   Danae Seemann
  Reliable, accurate, enjoy a challenge
Greek to English translation, copy editing, proofreading, fiction, non-fiction, science, health, medical, tourism, media, sociology, psychology, ESL books, EFL books, food & beverage ... English
საბერძნეთი
8 points
Greek -> English
Identity Verified   Wesseling
  Fast, accurate, excellent English syntax
medical, pharmaceutical, legal ... English
შეერთებული შტატები
0 points
Greek -> English
Identity Verified   Michele Spurdle
  Reliable and experienced translator
educational, medical, literary, historical, legal, political, Greek to English, Native English speaker, Linguist, ... English
გაერთიანებული სამეფო
0 points
Greek -> English
  Isodynamia
  
technical, subtitles, children's books, chemical, medical, pharmaceutical, cosmetics ... Greek/English
საბერძნეთი
280 points
Greek -> English
Identity Verified   Norman Terrell
  30 years professional translation
German, Russian, Greek, Polish, French, technical, legal, business ... English
შეერთებული შტატები
28 points
Greek -> English
Identity Verified   Eliza Ariadni Kalfa
  Don't gobblefunk around with words.
Ελίζα Αριάδνη Κάλφα, technical translator, marketing translator, academic translator, EU, native translator, native English, US English, UK English, Spanish English translator, Spanish English translation, Greek English translator, Greek English translation, English translator, academic translations, academic translator, dissertation, thesis, essay, thesis translation English, instructions, health and safety, safety manual, safety audit, environmental audit, user guide, risk management, operations manual, operating manual, shipping, tourism, semantics, social sciences, sociology, anthropology, education, cultural studies, cultural theory, lit crit, software manuals and documentation, standards, tourism & travel, marketing, promotional material, brochures, newsletters, conversation, ads, adverts, research, survey, surveys, pamphlets, posters, ICT, IT, letters, articles, press release, web text, website texts, art, Eliza Ariadni Kalfa, PDF, creative media, critical theory, editing, edito ... English/Greek
შეერთებული შტატები
12 points
Greek -> English
Identity Verified   Jrbanks
  
, განათლება / პედაგოგიკა, ფიზიკა, მექანიკა / მექანიკური ინჟინერია, მათემატიკა და სტატისტიკა, პოეზია და ლიტერატურა, სამართალი (ზოგადი), ისტორია, ფოლკლორი, ინჟინერია (ზოგადი), მეცნიერება (ზოგადი) ... English
შეერთებული შტატები
0 points
Greek -> English
  Aurora Blushi
  Translator/Intepretator
Greek, Italian, French, Albanian, English, Translation, Translator, Proofreading ... English/Greek
საბერძნეთი
0 points
Greek -> English
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლოAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • ტერმინის ძიება
  • ვაკანსიები
  • ფორუმები
  • Multiple search