სფეროში ”” მომუშავე Hungarian to English ენ(ებ)ის სპეციალისტები: წერით და ზეპირ თარჯიმანთა დირექტორია

Hungarian -> English წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » General fields

სფეროში ”Tech/Engineering” მომუშავე Hungarian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (83)
სფეროში ”Art/Literary” მომუშავე Hungarian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1596)
სფეროში ”Medical” მომუშავე Hungarian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (763)
სფეროში ”Law/Patents” მომუშავე Hungarian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (679)
სფეროში ”Science” მომუშავე Hungarian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (724)
სფეროში ”Bus/Financial” მომუშავე Hungarian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (2944)
სფეროში ”Marketing” მომუშავე Hungarian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1)
სფეროში ”Other” მომუშავე Hungarian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1997)
სფეროში ”Social Sciences” მომუშავე Hungarian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1342)

Hungarian -> English წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » Specific fields

Hungarian -> English, თარჯიმნები: საბუღალტრო საქმე (329)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა (759)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: აერონავტიკა / ავიაცია / კოსმოსი (87)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: სოფლის მეურნეობა (248)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: მეცხოველეობა / ცხოველების შეჯვარება (105)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: ანთროპოლოგია (128)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: არქეოლოგია (95)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: არქიტექტურა (180)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: ხელოვნება, გამოყენებითი ხელოვნება, მხატვრობა (408)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: ასტრონომია და კოსმოსი (49)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: ფინანსები (ზოგადი) (688)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: ავტომატიკა და რობოტები (120)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: ავტომობილები / მსუბუქი და სატვირთო მანქანები (345)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: ბიოლოგია (ტექნიკური, ქიმიური, მიკრო-) (237)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: ბოტანიკა (116)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: მშენებლობა / სამოქალაქო ინჟინერია (320)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი) (971)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: მასალები (პლასტმასი, კერამიკა და ა.შ.) (119)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები (545)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: ქიმიური მრეწველობა; ქიმიური მეცნიერება/ინჟინერია (215)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: პოეზია და ლიტერატურა
Hungarian -> English, თარჯიმნები: კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა (667)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: საფეიქრო ნაწარმი / ტანსაცმელი / მოდა
Hungarian -> English, თარჯიმნები: ტელეკომუნიკაციები (562)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები (ზოგადი) (602)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: ტექნიკური უზრუნველყოფა (311)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა (512)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: სისტემები, ქსელები (326)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი: (647)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: სამზარეულო / კულინარია (412)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: კოსმეტიკა, პარფიუმერია
Hungarian -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: სტომატოლოგია (69)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: მედია / მულტიმედია (521)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: ეკონომიკა (604)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: განათლება / პედაგოგიკა (782)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: ელექტრონიკა / ელექტროინჟინერია (252)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: ენერგია / ელექტროენერგიის წარმოება (185)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: ინჟინერია (ზოგადი)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: ინჟინერია: ინდუსტრია (181)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: მექანიკა / მექანიკური ინჟინერია (263)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: ბირთვული ინჟინერია/მეცნიერება (50)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: გარემო და ეკოლოგია (390)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: ეზოტერული ცოდნა (101)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: მეთევზეობა
Hungarian -> English, თარჯიმნები: ფოლკლორი
Hungarian -> English, თარჯიმნები: საკვები და რძის პროდუქტები (380)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: მეტყევეობა / ხეტყე / ხის მასალები
Hungarian -> English, თარჯიმნები: ავეჯი / საყოფაცხოვრებო ნივთები (195)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: თამაშები / ვიდეოთამაშები / თამაში / კაზინო
Hungarian -> English, თარჯიმნები: მინერალების მოპოვება / ძვირფასი ქვები
Hungarian -> English, თარჯიმნები: გენეალოგია (50)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები (720)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: გენეტიკა (77)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: გეოგრაფია (190)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: გეოლოგია (58)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: მთავრობა / პოლიტიკა
Hungarian -> English, თარჯიმნები: ფოტოგრაფია/გრაფიკა (გრაფიკული ხელოვნება) (184)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ჯანდაცვა (386)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: ისტორია (427)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: ტურიზმი და მოგზაურობა (984)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: სამუშაო ძალის რესურსები
Hungarian -> English, თარჯიმნები: იდიომები / აფორიზმები / გამონათქვამები (148)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: დაზღვევა
Hungarian -> English, თარჯიმნები: საერთაშორისო ორგანიზაცია/განვითარება/თანამშრომლობა
Hungarian -> English, თარჯიმნები: ინტერნეტი, ელ.-კომერცია
Hungarian -> English, თარჯიმნები: ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები
Hungarian -> English, თარჯიმნები: მეტალურგია / ჩამოსხმა (63)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: IT (ინფორმაციული ტექნოლოგია) (509)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: ჟურნალისტიკა (418)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: უძრავი ქონება (280)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: სამართალი (ზოგადი) (615)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: სამართალი: პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო უფლებები (264)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: სამართალი: გადასახადები და საბაჟო (262)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: ლინგვისტიკა
Hungarian -> English, თარჯიმნები: ტრანსპორტი / ტრანსპორტირება / გადაზიდვები (422)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: მენეჯმენტი
Hungarian -> English, თარჯიმნები: წარმოება (178)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: გემები, ნაოსნობა, ზღვაოსნობა (57)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა (619)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: მათემატიკა და სტატისტიკა (122)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: მედიცინა (ზოგადი)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: კარდიოლოგია
Hungarian -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ინსტრუმენტები (181)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ფარმაკოლოგია (295)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: მეტეოროლოგია (26)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: მეტროლოგია (15)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: სამხედრო / თავდაცვა (110)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: მუსიკა (292)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: სახელები (პირადი, კომპანიის)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: კვების პროდუქტები
Hungarian -> English, თარჯიმნები: ნავთობპროდუქტების ინჟინერია/მეცნიერება (88)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: სხვა (171)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: ქაღალდი /ქაღალდის წარმოება (33)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: პატენტები (95)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: ფილოსოფია
Hungarian -> English, თარჯიმნები: ფიზიკა (61)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: ბეჭდვა და გამოცემა (184)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: ფსიქოლოგია (326)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: რელიგია
Hungarian -> English, თარჯიმნები: საცალო ვაჭრობა (135)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: უსაფრთხოება (35)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: SAP (90)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: მეცნიერება (ზოგადი)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: ჟარგონი
Hungarian -> English, თარჯიმნები: სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, ეთიკა და ა.შ. (470)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: სპორტი / ფიზკულტურა / დასვენება (299)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: გამოკითხვა (117)
Hungarian -> English, თარჯიმნები: მეღვინეობა / ენოლოგია / მევენახეობა
Hungarian -> English, თარჯიმნები: ზოოლოგია (113)

Hungarian -> English translators and interpreters


გაწევრიანების შესახებ ProZ.com Member Profile Keywords Native Language
Country
KudoZ Points
(in pair)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლო
Identity Verified   Ildiko Santana
  Accurate / Fast / Cheap -- Pick Two
Hungarian, English, translator, editor, reviewer, bilingual, American Translators Association, ATA, USA, Hungary, translation, editing, proof-reading, html, translate, law, contract, media law, legislation, media, power, energy industry, legal, legal document, birth certificate, marriage license, diploma, government, clinical trial, clinical study, immigration, privatization, technical, journalism, news, media, addiction, recovery, automotive, anyanyelvi, magyar, angol, kétnyelvű, Translators without Borders, TwB, Wikipedia, amerikai, brit, fordító, szerkesztő, fordítás, szerkesztés, korrektúra, html, médiaszabályozás, kormány, energia ipar, jog, jogi, törvény, dokumentum, szerződés, megállapodás, média, médiatörvény, klinikai, kutatás, vizsgálat, bevándorlás, születési, házassági, halotti, anyakönyvi kivonat, házassági engedély, bizonyítvány, függőség, felépülés, privatizáció, műszaki, újságírás, hírek, cikkek, internet, gépjármű, SDL Trados ... Hungarian/English
შეერთებული შტატები
1628 points
Hungarian -> English
Identity Verified   Michael Golden
  nationally certified translator
music, art, film, movies, letters, literature, genealogy, video games, folklore ... English
შეერთებული შტატები
180 points
Hungarian -> English
Identity Verified   Tamas Elek
  Translator, lawyer, engineer
translation, interpreting, legal, contract, employment, property, transportation, legislation, technical, mechanical, electric, software, hardware, telecommunication, Applied Mathematics, Banking and Financial, Business General, Civil Engineering, Computer and Information Sciences, Computer Engineering, Computer Games and Gambling, Electronic Games, Games of Chance, Data Communications, Electrical Engineering, Engineering, Finance, Food Sciences, General, Information Sciences and Systems, Internet, Law and Legal, Manufacturing (Metal Working and Products, Instruments, Furniture, Printing, Clothing, etc.), Mathematics, Mechanical Engineering, Patent Translation, Physics, Science (General), Software Engineering, Taxation, Telecommunications, Transportation, Hungarian translation, angol fordítás, műszaki fordítás, jogi fordítás, szerződés fordítása, angol-magyar fordítás, magyar-angol fordítás, English-Hungarian translation, Hungarian-English translation, Hungarian interpreter, angol tolm ... English/Hungarian
გაერთიანებული სამეფო
208 points
Hungarian -> English
  Paulin Kata Paulin
  Your Life Sciences & Legal expert
Hungarian, English, native, medical translation, pharma, clinical translations, clinical, IMPD, investigational medicinal product, EMA, European medicines agency, pharmaceutical, QRD, SmPC, package leaflet, medical translation, product information, life sciences, bank, banking, economy, economics, investment, finance, business, corporate, regulations, legal, law, contract, macroeconomics, monetary policy, central bank, telecommunications, taxation, , start-ups, venture capital, angol fordító, angol fordítás, jogi fordító, jogi fordítás, pénzügyi fordítás, üzleti fordítás, Translation Workspace, veterinary, clinical research, CRO, ICH, GCP, Hungarian to English, medical, clinical studies, medical, patient information, protocol, medical articles, linguistic validation, back translation ... English
უნგრეთი
20 points
Hungarian -> English
Identity Verified   Carolyn Yohn
  Contracts, credentials, and helping kids
french, Hungarian, English, translator, translation, proofreading, politics, social science, qualitative, research, NGO, nonprofit, history, marketing, education, francais, magyar, anglais, angol, traduction, forditas, relecture, recherche, ONG, histoire, tortenelem ... English
შეერთებული შტატები
0 points
Hungarian -> English
Identity Verified   Istvan Abosi
  46years: legal, med, pharm, ICT, EU...
Translation from Hungarian, Slovak, and Czech to English and English, Slovak, and Czech to Hungarian. Websites, business, technology, medical, legal, educational, World Bank, EBRD, EU projects, EU issues, ICT, electronics, hardware, software, marketing, environment, health, physical exercise, social issues, psychology, mental issues, mental health, healthy diet ... Hungarian/English
უნგრეთი
0 points
Hungarian -> English
Identity Verified   Szüdi Gábor
  Translation is an art, not a science
English, Hungarian, European Union, EU, regulation, tender, procurement, grant, innovation, research and development, R&D, international politics, water management, environmental protection, pályázat, translation, fordítás, edition, contracts, szerződés, call for proposal, pályázati felhívás, marketing, fordítás magyarra, fordítás angolra, translation into Hungarian, translation into English ... Hungarian
უნგრეთი
124 points
Hungarian -> English
Identity Verified   Zsofia Koszegi-Nagy
  Your expert ECO/IT/MED/TECH/BUS partner
Hungarian, English, language, translator, professional, uk, hungary, interpreter, freelancer, vat exempt, bilingual, united kingdom, england, translation, medical, business, marketing, technical, English-Hungarian, Hungarian-English, reliable, freelance, quality, eu, website, localization, proofread, proofreading, proofreader, editing, creative, punctual, memoq, sdl trados, sdl, trados, across, cat tool, language, linguistics, linguist, expert, review, reviewer, microsoft, word, adobe, pdf, it, computer, computers, computer technology, localisation, license, licence, ambulance treatment form, manual, booklet, pil, patient, drug, medication, clinical trial, research, ppd, prompt, ivr, ivrs, iwr, iwrs, pharmaceutical, software, hardware, website, advertising, market research, brochure, pr, hr, wholesale, retail, forex, banking, insurance, cv, certification, machine, equipment, msds, travel, economy, economics, history, review, hotel, travel, guide, catering, management, reasonable rate, ... Hungarian
გაერთიანებული სამეფო
88 points
Hungarian -> English
Identity Verified   Gabriella Endredi
  I love what I do and I'm good at it
Hungarian, Hungarian translator, Hungarian translation, IT, information technology, software, hardware, localization, navigation, PR, marketing, finance, freelance translator, accounting, MemoQ, SDLX, Trados, social sciences, qualified translator, degree in translation, Hungarian English translator, English Hungarian translator, Hungarian English translation, English Hungarian translation, tourism, hotel description, proofreading, Hungarian proofreader, Hungarian proofreading, Hungarian reviewer, reviewer, Google products, Google monetization products ... Hungarian
უნგრეთი
0 points
Hungarian -> English
Identity Verified   JANOS SAMU
  We know the language and the system too.
cultural evaluation, linguistic research, Hungarian, Magyar, Tigrinya, Marshallese, Dzongkha, Somali, Tibetan, Shan, Oromo, Kom, Ga, African, Chechen, Uighur, Uzbek, Kurdish, Amharic, Mongolian, Ilokano, Chavacano, languages, translation, editing, proofreading, dialects, translation validation, Kurdish, Mirpuri, Syriac, Assirian, Aramaic, marketing support, ad copy writing ... Hungarian
შეერთებული შტატები
1497 points
Hungarian -> English
Identity Verified   Katalin Horváth McClure
  Expert: high-tech, software, engineering
Japanese, English, Hungarian, software, hardware, electrical engineering, electronics, instrument control, quality, QA, test, measurement, technical support, customer training, website development, writing articles, web localization, software localization, database localization, localization, editing, proofreading, interpreting, marketing materials, presentations, IT, information technology, TRADOS, Framemaker, Adobe, PDF, MENSA, user manual, help file, japán, angol, magyar, fordító, fordítás, szoftver, hardver, villamosmérnök, műszeres vezérlés, elektronika, elektromos műszerek, minőségirányítás, minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, támogatás, ügyféloktatás, fejlesztés, cikkek, lokalizáció, honosítás, adatbázis, adatbázisok, lektorálás, tolmács, tolmácsolás, reklám, előadások, információ, információtechnológia, informatika, informatikus, kézikönyv, súgó, tankönyv, tananyag ... Hungarian
შეერთებული შტატები
1099 points
Hungarian -> English
Identity Verified   Katalin Szilárd
  DipTrans(LC) MED/PHA/SCI/TEC/LAW/BUS/FIN
medical translator, medical translations, pharmaceutical translator, pharmaceutical translations, science translator, science translations, (IoL DipTrans/LC: Technology (med) & Social Science, Hungarian medical translation, clinical trials, CRO, condent form, PIL, SPC, labeling, Hungarian business translator, Certified translator, Hungarian, English-Hungarian, Hungarian-English, English-Hungarian translator, Hungarian English translator, translation, translator, Hungarian translator, CRO, how to find a reliable translator, how to find a certified translator, how to find a certified Hungarian translator, finance translator, legal translator, marketing translator, technical translator, business translator, Hungarian translators, Hungarian translation, Hungarian freelance translator, English Hungarian freelancer, English Hungarian freelance translator, fordító, fordítás, angol fordító, angol, angol magyar, magyar-angol, quality translation, quality translator, medical, clinical trial, pha ... Hungarian
უნგრეთი
990 points
Hungarian -> English
Identity Verified   Attila Piróth
  PhD, ATA-certified En-Hu, sci-tech-IT
science, scientific translation, popular science, blue-sky science, particle physics, nuclear physics, atomic physics, quantum physics, quantum mechanics, solid-state physics, materials science, crystals, semiconductors, superconductors, lasers, laser physics, optics, electrodynamics, electronics, electricity, mechanics, dynamics, kinematics, kinetics, energy, symmetries, QED, QFT, QCD, QM physics, mathematics, astronomy, astrophysics, cosmology, chemistry, IT, localisation, localization, l10n, i18n, software, hardware, engineering, technology, instruments, medical instruments, literature, comics, humor, humour, gastronomy, oenology PhD, dictionary, dictionary of physics, English-Hungarian dictionary of physics, Translation, English to Hungarian translation, Hungarian to English translation, Translator, English to Hungarian translator, Hungarian to English translator, freelance translator, freelancer, terminology, fordító, szakfordító, angol-magyar fordító, magyar-angol fordító, fo ... Hungarian
საფრანგეთი
697 points
Hungarian -> English
Identity Verified   János Untener
  Full-time Eng↔Hun translator, MA in Eng
English, Hungarian, angol, magyar, government, translator, law, legal, business, politics, finance, environment, marketing, HR, contracts, fordító, fordítás ... Hungarian
უნგრეთი
483 points
Hungarian -> English
Identity Verified   Elizabeth Rudin
  Medical/Legal/EU translations
Hungarian, Romanian, English, medical translator, medical translations, medical, pharmaceutical, cardiology, clinical studies, clinical trials, research, reports, protocols, hospital discharge summaries, postmortem reports, CRO contracts, PILs, PICs, SPCs, drug registration, EMEA compliance, legal, law, contracts, legislation, EU, international relations, translation, revision, back-translation, proof-reading, verification ... Hungarian/Romanian
გაერთიანებული სამეფო
318 points
Hungarian -> English
Identity Verified   Douglas Arnott
  Hungarian/German > English
finance, accounting, auditing, economics, macroeconomics, business, water management, annual reports, business reports, due diligence, taxation, advisory services, IFRS, IAS, pénzügy, számvitel, gazdaság, makrógazdaság, éves beszámolók ... English
უნგრეთი
112 points
Hungarian -> English
Identity Verified   Iain Coulthard
  Experience and Reliability
Hungarian to English, native speaker, patents, legal, law, tender documentation, clinical trials, pharmaceuticals, illicit drugs, technical, contracts, railway, transport, power engineering, electricity production ... English
უნგრეთი
13 points
Hungarian -> English
Identity Verified   ScottHMoore
  
Hungarian, English, translation, localisation, localization, marketing, Website, whitepaper, IT, telecommunication, telecoms, computers, software, technology ... English
გაერთიანებული სამეფო
0 points
Hungarian -> English
Identity Verified   Attila Széphegyi
  engineering & language services
project management, consulting, SAP, manual, localization, DTP, HR, IT equipment, household equipment, shop manual, web-site, healthcare, logistics, audio, video, camcorder, medical, project, project management, air-condition, equipment, facsimile, network, laptop, bluetooth, flipchart, monitor, wireless, pagemaker, framemaker, indesign, excel, powerpoint, trados, SDLX, transit, gsm, mms, Anleitung, grading, evaluation, útmutató, terminology management, web content management ... Hungarian
უნგრეთი
343 points
Hungarian -> English
Identity Verified   Csaba Ban
  * The Manual / Business Specialist *
English Hungarian freelance translator, Hungarian English freelance translator, traducteur francais hongrois, freelance translator, English Hungarian translation, Hungarian English translation, French Hungarian translator, French Hungarian translation, ATA certified translator, ATA, ATA certification, business, finance, insurance, marketing, economics, law, legal, information technology, IT, computers, software, hardware, internet, web, website, software localization, software localisation, telecom, utilities, automotive, advertising, copywriting, creative adaptation, localisation, localization, l10n, appliances, consumer electronics, information technology, HR, human resources, ethics, labour safety, English-Hungarian, French-Hungarian, Hungarian-English, Trados, Deja Vu, DVX, GUI, mobile phones, code of conduct, professional, magyar angol fordító, angol magyar fordító, angol magyar fordítás, magyar angol fordítás, szakfordító, szakfordítás, lokalizáció, szoftver, kézikönyv, szerződés ... Hungarian
უნგრეთი
305 points
Hungarian -> English
Identity Verified   Katarina Peters
  Accuracy and A1 presentation
Accurate reflection of the original. Faultless grammar. Creative approach. Esthetics. Thoroughness. Researched facts. ... Hungarian/English
კანადა
127 points
Hungarian -> English
Identity Verified   Gabriella Vento
  Bilingual Hungarian translator
Hungarian, Technology, Microwave, Electronics, Engineering, Tourism, Travel, Native Hungarian, United States based, California based, San Diego, Hungarian Proofreading, Experienced, ... Hungarian
შეერთებული შტატები
4 points
Hungarian -> English
Identity Verified   Zsolt Kopniczky
  When you need an expert
Hungarian, English, French, life sciences, neurology, pharmacology, drug study, medical, medicine, neuroscience, neurosurgery, medical instruments ... Hungarian
გაერთიანებული სამეფო
0 points
Hungarian -> English
Identity Verified   larryfl
  multilingual versatility
Medical, pharmaceutical, clinical studies, trials, research reports, protocols, hospital discharge summaries, postmortem reports, drug registration, EMEA compliance, legal contracts, legislation, translation revision, back-translations, proof-reading, verification, English, Hungarian, German, Dutch, Danish, Norwegian, Swedish, French, Italian, Portuguese and Spanish. ... Hungarian/English
შეერთებული შტატები
0 points
Hungarian -> English
Identity Verified   Peter Simon
  ATA cert.,EN<>HU transl.,MA,MS, Netherl.
Hungarian, English, Dutch, business, economics, technology, geography, tourism, education, linguistics, language teaching, music, law, general medicine, arts, films, agriculture, cooking ... Hungarian/English
ნიდერლანდები
80 points
Hungarian -> English
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლოAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • ტერმინის ძიება
  • ვაკანსიები
  • ფორუმები
  • Multiple search