სფეროში ”” მომუშავე Indonesian to English ენ(ებ)ის სპეციალისტები: წერით და ზეპირ თარჯიმანთა დირექტორია

Indonesian -> English წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » General fields

სფეროში ”Tech/Engineering” მომუშავე Indonesian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (10262)
სფეროში ”Art/Literary” მომუშავე Indonesian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (595)
სფეროში ”Medical” მომუშავე Indonesian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (646)
სფეროში ”Law/Patents” მომუშავე Indonesian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (5680)
სფეროში ”Science” მომუშავე Indonesian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (13)
სფეროში ”Bus/Financial” მომუშავე Indonesian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (20074)
სფეროში ”Marketing” მომუშავე Indonesian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1995)
სფეროში ”Other” მომუშავე Indonesian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (802)
სფეროში ”Social Sciences” მომუშავე Indonesian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (22090)

Indonesian -> English წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » Specific fields

Indonesian -> English, თარჯიმნები: საბუღალტრო საქმე (372)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა (811)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: აერონავტიკა / ავიაცია / კოსმოსი (84)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: სოფლის მეურნეობა (281)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: მეცხოველეობა / ცხოველების შეჯვარება (119)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: ანთროპოლოგია (172)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: არქეოლოგია
Indonesian -> English, თარჯიმნები: არქიტექტურა (124)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: ხელოვნება, გამოყენებითი ხელოვნება, მხატვრობა (397)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: ასტრონომია და კოსმოსი (66)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: ფინანსები (ზოგადი) (662)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: ავტომატიკა და რობოტები (84)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: ავტომობილები / მსუბუქი და სატვირთო მანქანები
Indonesian -> English, თარჯიმნები: ბიოლოგია (ტექნიკური, ქიმიური, მიკრო-) (207)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: ბოტანიკა (111)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: მშენებლობა / სამოქალაქო ინჟინერია (232)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი) (870)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: მასალები (პლასტმასი, კერამიკა და ა.შ.) (98)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები (418)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: ქიმიური მრეწველობა; ქიმიური მეცნიერება/ინჟინერია (196)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: პოეზია და ლიტერატურა (835)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა (963)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: საფეიქრო ნაწარმი / ტანსაცმელი / მოდა
Indonesian -> English, თარჯიმნები: ტელეკომუნიკაციები (549)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები (ზოგადი) (715)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: ტექნიკური უზრუნველყოფა (277)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა (470)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: სისტემები, ქსელები (280)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი: (418)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: სამზარეულო / კულინარია (404)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: კოსმეტიკა, პარფიუმერია (221)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: სტომატოლოგია (90)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: მედია / მულტიმედია (565)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: ეკონომიკა (568)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: განათლება / პედაგოგიკა (933)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: ელექტრონიკა / ელექტროინჟინერია (181)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: ენერგია / ელექტროენერგიის წარმოება (186)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: ინჟინერია (ზოგადი) (326)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: ინჟინერია: ინდუსტრია (160)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: მექანიკა / მექანიკური ინჟინერია (184)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: ბირთვული ინჟინერია/მეცნიერება (39)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: გარემო და ეკოლოგია (315)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: ეზოტერული ცოდნა (32)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: მეთევზეობა (78)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: ფოლკლორი
Indonesian -> English, თარჯიმნები: საკვები და რძის პროდუქტები (434)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: მეტყევეობა / ხეტყე / ხის მასალები (143)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: ავეჯი / საყოფაცხოვრებო ნივთები
Indonesian -> English, თარჯიმნები: თამაშები / ვიდეოთამაშები / თამაში / კაზინო (465)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: მინერალების მოპოვება / ძვირფასი ქვები (136)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: გენეალოგია (17)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები (810)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: გენეტიკა (65)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: გეოგრაფია (152)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: გეოლოგია (58)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: მთავრობა / პოლიტიკა (511)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: ფოტოგრაფია/გრაფიკა (გრაფიკული ხელოვნება) (178)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ჯანდაცვა
Indonesian -> English, თარჯიმნები: ისტორია (402)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: ტურიზმი და მოგზაურობა
Indonesian -> English, თარჯიმნები: სამუშაო ძალის რესურსები (543)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: იდიომები / აფორიზმები / გამონათქვამები (182)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: დაზღვევა
Indonesian -> English, თარჯიმნები: საერთაშორისო ორგანიზაცია/განვითარება/თანამშრომლობა (313)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: ინტერნეტი, ელ.-კომერცია (436)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები (168)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: მეტალურგია / ჩამოსხმა
Indonesian -> English, თარჯიმნები: IT (ინფორმაციული ტექნოლოგია) (503)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: ჟურნალისტიკა (471)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: უძრავი ქონება (145)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: სამართალი (ზოგადი) (494)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: სამართალი: პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო უფლებები (202)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: სამართალი: გადასახადები და საბაჟო (174)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: ლინგვისტიკა (557)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: ტრანსპორტი / ტრანსპორტირება / გადაზიდვები
Indonesian -> English, თარჯიმნები: მენეჯმენტი (566)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: წარმოება (186)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: გემები, ნაოსნობა, ზღვაოსნობა (85)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა (516)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: მათემატიკა და სტატისტიკა (131)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: მედიცინა (ზოგადი) (400)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: კარდიოლოგია (76)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ინსტრუმენტები (97)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ფარმაკოლოგია (180)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: მეტეოროლოგია (15)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: მეტროლოგია (10)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: სამხედრო / თავდაცვა (123)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: მუსიკა (386)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: სახელები (პირადი, კომპანიის)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: კვების პროდუქტები (139)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: ნავთობპროდუქტების ინჟინერია/მეცნიერება (190)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: სხვა (183)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: ქაღალდი /ქაღალდის წარმოება (50)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: პატენტები
Indonesian -> English, თარჯიმნები: ფილოსოფია
Indonesian -> English, თარჯიმნები: ფიზიკა (67)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: ბეჭდვა და გამოცემა (183)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: ფსიქოლოგია (286)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: რელიგია (411)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: საცალო ვაჭრობა (139)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: უსაფრთხოება (72)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: SAP (35)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: მეცნიერება (ზოგადი) (412)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: ჟარგონი
Indonesian -> English, თარჯიმნები: სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, ეთიკა და ა.შ. (560)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: სპორტი / ფიზკულტურა / დასვენება
Indonesian -> English, თარჯიმნები: გამოკითხვა (171)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: მეღვინეობა / ენოლოგია / მევენახეობა (14)
Indonesian -> English, თარჯიმნები: ზოოლოგია (67)

Indonesian -> English translators and interpreters


გაწევრიანების შესახებ ProZ.com Member Profile Keywords Native Language
Country
KudoZ Points
(in pair)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლო
Identity Verified   Wiyanto Suroso
  Creating value in your business
experienced Indonesian translator, penerjemah bahasa inggris berpengalaman, seasoned Indonesian translator, senior Indonesian translator, senior javanese translator, professional English to Indonesian translator, penerjemah bahasa inggris profesional, high quality English to Indonesian translation, quality Indonesian translation, penerjemah bahasa inggris bermutu, fast accurate Indonesian translation, penerjemah bahasa inggris cepat tepat, certified English to Indonesian translator, penerjemah bahasa inggris bersertifikat, online certified English to Indonesian translator, online Indonesian translator, penerjemah bahasa inggris online, simultaneous interpreter, simultaneous interpreter team, interpreter equipment, juru bahasa, penerjemah lisan, alat juru bahasa, Indonesian translator in marketing and business, penerjemah bahasa inggris bidang pemasaran dan bisnis, Indonesian translator in legal, penerjemah bahasa inggris bidang hukum, Indonesian translator in education, penerjemah b ... Indonesian
ინდონეზია
810 points
Indonesian -> English
Identity Verified   Ian Forbes
  
translator, translation, Indonesian, interpreter, penerjemah, terjemahan, bahasa Indonesia, Inggris, New Zealand, Selandia Baru, Christian, legal, certificate, license, edit, editor, proofread, proofreader, proofreading, English, Indonesian to English, ijazah, peraturan, government, pemerintahan, pemerintah ... English
ახალი ზელანდია
336 points
Indonesian -> English
Identity Verified   Edward Thornton
  accurate, timely, reasonably priced
international development, international cooperation, governance, travel, tourism, Islam, language, religion, fitness, government, politics, current affairs, economics, taxation, history, certificates, resumes, Indonesia, Indonesian ... English
ინდონეზია
316 points
Indonesian -> English
Identity Verified   Andrew Little
  30 years in Indonesian-English
banking, law, economics, macroeconomics, monetary, general knowledge, perbankan, banks, hukum, human rights, environment, perbankan, ekonomi, hak asasi manusia, translator, interpreter, penerjemah, lingkungan hidup, umum, interpreting, ham, politik, juru bahasa, transcreation ... English
გერმანია
95 points
Indonesian -> English
Identity Verified   Suzan Piper
  award winning Indonesian translator
translator, conference interpreter, community, law, government, business, training, instruction manuals, indonesia, silat, arts, legal, education, training, film, tv, music, painting, health, medicine, marketing, contracts, politics, java, defence, international cooperation, fast, reliable, professional, penerjemah, penterjemah, experienced translator, experienced interpreter, reliable, certified, surat, pemerintah, sastra, seni, pendidikan, pelatihan, seni rupa, film, drama, pertahanan, imigrasi, cepat, kesehatan, berpengalaman, penelitian, immigration, imigrasi, domestic violence, kekerasan rumah tangga, narkoba, kehakiman, hukum, universitas, inggris-indonesia, indonesia-inggris, English-Indonesian, Indonesian-English, pengadilan, kelautan, nelayan, buku pedoman, ... English
ავსტრალია
169 points
Indonesian -> English
Identity Verified   Hengky Chiok
  FOR ALL YOUR INDONESIAN LANGUAGE NEEDS.
English Indonesian certified translator interpreter, certified translator, English into Indonesian, Indonesian into English, simultaneous interpreting, conference interpreter, consecutive interpreter, legal interpreter, medical interpreter and translator, religion, Christianity, Christians, Bible, Scripture, theology, Biblical Studies, divinity, Gospel, faith, interpretation, Indonesian, immigration, medical, health care, insurance, legal, law, deposition, deponent, hearings, trial, court, mediation, business, financial, commerce, speech, non profit, agama, Kristen, Alkitab, Kitab Suci, teologi, studi Biblika, divinitas, Injil, iman, penerjemah, Indonesia, pendeta, imigrasi, kedokteran, kesehatan, pengobatan, hukum, deposisi, persidangan, usaha, bisnis, perdagangan, komersial, sambutan, nirlaba. ... Indonesian
შეერთებული შტატები
285 points
Indonesian -> English
Identity Verified   M Iwan Munandar
  ITI Certified Translator
Indonesia, Indonesian, Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa, Basa Jawa, Javanese, Javanese language, Jawi, Basa Jawi, Madurese, Madura, Bahasa Madura, Basa Madhurâ, Advertising, Business, Certificates/Diplomas/Licenses/CVs, Commerce, Contract, Culture, Finance, Education, Government & Administration, Health & Community Services, Hospitality, Human Resources, International Org/Dev/Coop, Language & Linguistics, Law (General), Legal, License Agreement, Management, Marketing, Market Research, Media, Pedagogy, Religion (Islamic Studies), Social Sciences, Tourism & Travel, Trades & Services, website localization ... Indonesian/Javanese
ინდონეზია
154 points
Indonesian -> English
Identity Verified   Indah Lestari
  Crossing the boundaries of language
business, politics, taxation, customs, annual report, copywriting, translation, editing, proofreading, Indonesian, Bahasa, Bahasa Indonesia, electricity, games, software, scientific, journal, localization, bahasa, business, annual report, information technology, advertising, TVC, script, subtitle, subtitling, novel, international affairs, mobile phone, printing, cosmetics, accounting, tax, technology, media, telecommunication, interpreting, construction, simultaneous, consecutive, finance, audit, financial report, embassy, magazine, article, review, insurance, courier, utility, oil and gas, banking, Indonesian, art, culture, literature, social, Livres audio, Voix de personnages, Publicités, Documentaires, Apprentissage en ligne, Imagerie, Infopublicités, Applications de télécommunications - réponse vocale interactive, Narration, Enregistrements sur caméra, Politique, Promotions, Promotions et publicités, Vraies personnes, Bande-annonces, DVD de formation, Message vocal, Site Web audio. ... Indonesian
საფრანგეთი
0 points
Indonesian -> English
Identity Verified   Ahnan Alex
  Quality at fair rates!
Indonesian, English, javanese, Indonesian translation, Indonesian localization, English translation, certified translation ... Indonesian/Javanese
ინდონეზია
8 points
Indonesian -> English
Identity Verified   Erich Ekoputra
  Legal, Marketing, Web, Software, Games
📌 – Abattoir Design; Academic Report; Accreditation Certificate Cover Letter; Accreditation Notification Letter; Acquisition Internal Communication; Adoption Agreement; Ads Video Clip Survey Questionnaire; Advertisement Plan; Affidavit; Agent of Agreement; Air Pump Brochure; Aircraft Presentation; Alternative Healing Book; Alternative Tobacco Branding Review; Anti-Corruption Compliance Manual; Anti-Corruption Training; Anti-Harassment Policy; Antitrust Presentation; Apartment Introduction; Application User Manual; Appointment Letter; Approval for Representative Office; Arbitration Award; Armed Forces Budget Plan; Articles of Association; Articles: Arrest of Animal Illegal Seller/ Denture Complete Care/ Ethernet Longevity/ European Paper Business/ Fashion Brands/ Gas Exploration /Jeweler & Crocodile Leather/ Mining Contracts Re-negotiation/ Potato Farmers Empowerment/ Shipping Law/ Urban Transportation System/ Asian Fashion; Assets & Facility Management Guide; Association Bye-Laws; Atla ... Indonesian
ინდონეზია
1601 points
Indonesian -> English
Identity Verified   Hikmat
  IT,Loc,Interpreter,Business,Marketing,HR
penerjemah, penterjemah, terjemahan, penerjemah tersumpah, sworn translator, Indonesian localization, certified English, Indonesian English, inggris English, jasa English, localization English, penerjemah certified, penerjemah certified English, penerjemah English, penerjemah Indonesian, penerjemah Indonesian English, penerjemah inggris, penerjemah inggris English, penerjemah jasa, penerjemah jasa English, penerjemah localization, penerjemah localization English, penerjemah indonesia korea, penerjemah belanda, penerjemah indonesia arab, penerjemah jerman, penerjemah indonesia jepang, penerjemah dokumen, interpreter bahasa jepang, penerjemah indonesia, terjemahan bahasa indonesia arab, penterjemah bahasa inggris ke bahasa indonesia, penterjemah tersumpah jakarta, penerjemah bahasa inggris indonesia, terjemahan bahasa indonesia ke korea, terjemahan bahasa indonesia ke bahasa arab, terjemahan bahasa asing, penerjemahan indonesia ke inggris, penerjemah bahasa arab ke indonesia, penerjemaha ... Indonesian/Sundanese
ინდონეზია
877 points
Indonesian -> English
  Regi2006
  Because EVERY project is special
contracts, licensing agreements, court documents, business plans, grant applications, tender documents, bios, speeches, presentations, press kits, presentations, brochures, reports, retirement program, training manuals, employment law, recruitment, employee relations, career management, pay and reward, articles of association, environmental, medical, social sciences, computer, journalism/news, IT, telecom, Internet, software, web sites, corporate communication, internal communication, financial communication, annual reports, product specifications, tech specs, manuals, operating instructions, policy & procedures, financial, accounting, stock market, insurance products and IPOs, advertising and corporate literature, and marketing brochures ... Indonesian
ინდონეზია
383 points
Indonesian -> English
Identity Verified   Sarah Michel
  Carpe diem
Indonesian, English, German, translator, interpretor, magazine articles, orangutan, wildlife, tourism, business support, travel, north Sumatra, politics, anthropology, Islam, education, penerjemah, translation, penerjemahan, uebersetzung, indonesisch, deutsch, englisch, inggris, jerman, bahasa Indonesia, ... English
გაერთიანებული სამეფო
4 points
Indonesian -> English
  Christine Berry
  
Bahasa Indonesia, fast, certificates ... English
ავსტრალია
0 points
Indonesian -> English
Identity Verified   Justin Weinstock
  Fluent, accurate, and on-time
Indonesian, Bahasa Indonesia, Malay, Bahasa Malaysia ... English
შეერთებული შტატები
0 points
Indonesian -> English
Identity Verified   Graham Bennett
  Making your message clear
, კომპიუტერები (ზოგადი), განათლება / პედაგოგიკა, IT (ინფორმაციული ტექნოლოგია), მათემატიკა და სტატისტიკა, რელიგია ... English
გაერთიანებული სამეფო
57 points
Indonesian -> English
Identity Verified   Kaharuddin
  Legal, Management, Business, Technical..
Legal, agreement, contract, copyright, certificate, license, taxation, insurance, curriculum vitae, diploma, patent, medical, business, marketing, IT, software, hardware, technical, contract, code of conduct, terms of use, articles of association, agriculture, environment, education, general, religion, politics, arts, psychology, health, economy, management, sport, tourism, accounting, advertisement, human relation, aerospace, antropology, archeology, astronomy, finance, biology, mining, geology, general, conversation, letters, ... Indonesian/English
ინდონეზია
24 points
Indonesian -> English
Identity Verified   Eddie R. Notowidigdo
  For your Legal Translation needs!
certified translator, certified legal translator, sworn, business, correspondence, legal, law, contracts, police, training, manuals, import, export, incoterms, L/C, letter of credit, catalogue, art exhibition, translator, translation, translating, language service, English Indonesian, Indonesian English, professional translator, bahasa indonesia, penerjemah indonesia, terjemahan, penterjemah, penterjemahan, penerjemah inggris, penerjemah belanda indonesia, Indonesian, penterjemah inggris indonesia, bersumpah, tersumpah, beedigd, penterjemah indonesia inggris, penterjemah belanda indonesia, vertaler, vertaling, nederlands indonesisch vertaler, indonesie, indonesien, deutsch, dutch English Indonesian, pameran lukis, pameran lukisan, pameran patung, kontrak perjanjian, seni, kesenian, seni lukis, jerman, übersetzer, übersetzen, übersetzung, indonesisch, german, deutsch indonesisch übersetzer, beeidigter Übersetzer, vereidigter Übersetzer, beedigd vertaler ... Indonesian
ინდონეზია
258 points
Indonesian -> English
  Language_Junkie
  Jasa Translation Services
Indonesian, English, legal, computers, localization, medical, health, rehabilitation, policy, government, non-government, culinary, tourism, marketing, institutional, journal articles, academic, art, television, film, academic, professional, contract, document, book, transcript, sub-titles, dubbing, environment, culture, religion, legislation, law-enforcement, travel, food, drink, hotel, villa, article. ... English
ინდონეზია
0 points
Indonesian -> English
  mateoric
  MA Applied Linguistics, 7yrs translating
spanish, Indonesian, colloquial, slang ... English
შეერთებული შტატები
0 points
Indonesian -> English
  Cheryl Olson
  Ten years experience CH-EN and IN-EN
Mandarin, Chinese, Indonesian, military, economics, legal, political, business, general ... English
შეერთებული შტატები
0 points
Indonesian -> English
Identity Verified   tonymacg
  
, ... English
ავსტრალია
0 points
Indonesian -> English
Identity Verified   Jo Bennett
  Value Added Translation
VAT, Steuer, Mehrwertsteuer, Mw.-St., Umsatzsteuer, UStG, taxation, business, contracts, technical, technisch, engineering, compressed air drier, Luftdrucktrockner, religion, faith, belief, Glaube, church, Kirche, Christian, christlich, Anglican, Anglikaner, lutherisch, evangelisch, Mission, NFP, Natural Family Planning, fertility awareness, environment, power, energy, travel, reisen, cycling, bicycle, cycletouring, Fahrrad, radfahren, walking, hiking, wandern, Dom, Kathedrale, cathedral, theology, choral music, liturgy, Liturgie, Theologie, Musik, Literatur, MOUS, MS Office User Specialist, bird, ornithology, Vögel, Brettspiel, board games, MITI, birds, Vögel, Ornithologie, ornithology ... English
გაერთიანებული სამეფო
8 points
Indonesian -> English
Identity Verified   raphita
  Honed and rich with 25+ years experience
business correspondence, contracts, agreements, company profile, annual reports, product literature, movie script, children's books, cookery books, public health literature, government rules and regulations, academic/educational/immigration/wedding/death/health documents ... Indonesian/English
ინდონეზია
23 points
Indonesian -> English
Identity Verified   Stephen Mason
   In a prime position.
, ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი), მედიცინა (ზოგადი), მედიცინა: ჯანდაცვა, პოეზია და ლიტერატურა, სამართალი (ზოგადი), სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი:, მთავრობა / პოლიტიკა, ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები, ეკონომიკა, სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები ... English
გაერთიანებული სამეფო
0 points
Indonesian -> English
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლოAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • ტერმინის ძიება
  • ვაკანსიები
  • ფორუმები
  • Multiple search