სფეროში ”” მომუშავე Italian to English ენ(ებ)ის სპეციალისტები: წერით და ზეპირ თარჯიმანთა დირექტორია

Italian -> English წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » General fields

სფეროში ”Tech/Engineering” მომუშავე Italian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (10262)
სფეროში ”Art/Literary” მომუშავე Italian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (595)
სფეროში ”Medical” მომუშავე Italian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (646)
სფეროში ”Law/Patents” მომუშავე Italian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (5680)
სფეროში ”Science” მომუშავე Italian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (13)
სფეროში ”Bus/Financial” მომუშავე Italian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (20074)
სფეროში ”Marketing” მომუშავე Italian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1995)
სფეროში ”Other” მომუშავე Italian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (802)
სფეროში ”Social Sciences” მომუშავე Italian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (22090)

Italian -> English წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » Specific fields

Italian -> English, თარჯიმნები: საბუღალტრო საქმე
Italian -> English, თარჯიმნები: რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა (4535)
Italian -> English, თარჯიმნები: აერონავტიკა / ავიაცია / კოსმოსი (673)
Italian -> English, თარჯიმნები: სოფლის მეურნეობა (815)
Italian -> English, თარჯიმნები: მეცხოველეობა / ცხოველების შეჯვარება (365)
Italian -> English, თარჯიმნები: ანთროპოლოგია (1085)
Italian -> English, თარჯიმნები: არქეოლოგია (663)
Italian -> English, თარჯიმნები: არქიტექტურა (1101)
Italian -> English, თარჯიმნები: ხელოვნება, გამოყენებითი ხელოვნება, მხატვრობა (3187)
Italian -> English, თარჯიმნები: ასტრონომია და კოსმოსი
Italian -> English, თარჯიმნები: ფინანსები (ზოგადი) (2325)
Italian -> English, თარჯიმნები: ავტომატიკა და რობოტები (513)
Italian -> English, თარჯიმნები: ავტომობილები / მსუბუქი და სატვირთო მანქანები (1833)
Italian -> English, თარჯიმნები: ბიოლოგია (ტექნიკური, ქიმიური, მიკრო-) (1237)
Italian -> English, თარჯიმნები: ბოტანიკა (560)
Italian -> English, თარჯიმნები: მშენებლობა / სამოქალაქო ინჟინერია (1725)
Italian -> English, თარჯიმნები: ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი) (4788)
Italian -> English, თარჯიმნები: მასალები (პლასტმასი, კერამიკა და ა.შ.) (676)
Italian -> English, თარჯიმნები: სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები (3199)
Italian -> English, თარჯიმნები: ქიმიური მრეწველობა; ქიმიური მეცნიერება/ინჟინერია (1010)
Italian -> English, თარჯიმნები: პოეზია და ლიტერატურა (3367)
Italian -> English, თარჯიმნები: კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა (4383)
Italian -> English, თარჯიმნები: საფეიქრო ნაწარმი / ტანსაცმელი / მოდა (1847)
Italian -> English, თარჯიმნები: ტელეკომუნიკაციები (2514)
Italian -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები (ზოგადი) (2070)
Italian -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: ტექნიკური უზრუნველყოფა (872)
Italian -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა (1522)
Italian -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: სისტემები, ქსელები (1443)
Italian -> English, თარჯიმნები: სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი: (3294)
Italian -> English, თარჯიმნები: სამზარეულო / კულინარია (3316)
Italian -> English, თარჯიმნები: კოსმეტიკა, პარფიუმერია (1875)
Italian -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: სტომატოლოგია (443)
Italian -> English, თარჯიმნები: მედია / მულტიმედია (2795)
Italian -> English, თარჯიმნები: ეკონომიკა (2609)
Italian -> English, თარჯიმნები: განათლება / პედაგოგიკა
Italian -> English, თარჯიმნები: ელექტრონიკა / ელექტროინჟინერია (793)
Italian -> English, თარჯიმნები: ენერგია / ელექტროენერგიის წარმოება (1384)
Italian -> English, თარჯიმნები: ინჟინერია (ზოგადი) (1767)
Italian -> English, თარჯიმნები: ინჟინერია: ინდუსტრია (991)
Italian -> English, თარჯიმნები: მექანიკა / მექანიკური ინჟინერია (1655)
Italian -> English, თარჯიმნები: ბირთვული ინჟინერია/მეცნიერება (265)
Italian -> English, თარჯიმნები: გარემო და ეკოლოგია (2113)
Italian -> English, თარჯიმნები: ეზოტერული ცოდნა (417)
Italian -> English, თარჯიმნები: მეთევზეობა (217)
Italian -> English, თარჯიმნები: ფოლკლორი (1010)
Italian -> English, თარჯიმნები: საკვები და რძის პროდუქტები (2964)
Italian -> English, თარჯიმნები: მეტყევეობა / ხეტყე / ხის მასალები (428)
Italian -> English, თარჯიმნები: ავეჯი / საყოფაცხოვრებო ნივთები (806)
Italian -> English, თარჯიმნები: თამაშები / ვიდეოთამაშები / თამაში / კაზინო (1747)
Italian -> English, თარჯიმნები: მინერალების მოპოვება / ძვირფასი ქვები (345)
Italian -> English, თარჯიმნები: გენეალოგია (225)
Italian -> English, თარჯიმნები: ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები (4045)
Italian -> English, თარჯიმნები: გენეტიკა (454)
Italian -> English, თარჯიმნები: გეოგრაფია (1199)
Italian -> English, თარჯიმნები: გეოლოგია (375)
Italian -> English, თარჯიმნები: მთავრობა / პოლიტიკა (2666)
Italian -> English, თარჯიმნები: ფოტოგრაფია/გრაფიკა (გრაფიკული ხელოვნება) (1072)
Italian -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ჯანდაცვა (1935)
Italian -> English, თარჯიმნები: ისტორია (2589)
Italian -> English, თარჯიმნები: ტურიზმი და მოგზაურობა (6952)
Italian -> English, თარჯიმნები: სამუშაო ძალის რესურსები (2120)
Italian -> English, თარჯიმნები: იდიომები / აფორიზმები / გამონათქვამები (1125)
Italian -> English, თარჯიმნები: დაზღვევა (978)
Italian -> English, თარჯიმნები: საერთაშორისო ორგანიზაცია/განვითარება/თანამშრომლობა (1848)
Italian -> English, თარჯიმნები: ინტერნეტი, ელ.-კომერცია (2433)
Italian -> English, თარჯიმნები: ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები (469)
Italian -> English, თარჯიმნები: მეტალურგია / ჩამოსხმა (261)
Italian -> English, თარჯიმნები: IT (ინფორმაციული ტექნოლოგია) (2172)
Italian -> English, თარჯიმნები: ჟურნალისტიკა (2727)
Italian -> English, თარჯიმნები: უძრავი ქონება (1154)
Italian -> English, თარჯიმნები: სამართალი (ზოგადი) (3418)
Italian -> English, თარჯიმნები: სამართალი: პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო უფლებები (1532)
Italian -> English, თარჯიმნები: სამართალი: გადასახადები და საბაჟო (1060)
Italian -> English, თარჯიმნები: ლინგვისტიკა (3120)
Italian -> English, თარჯიმნები: ტრანსპორტი / ტრანსპორტირება / გადაზიდვები (1304)
Italian -> English, თარჯიმნები: მენეჯმენტი (1205)
Italian -> English, თარჯიმნები: წარმოება (1059)
Italian -> English, თარჯიმნები: გემები, ნაოსნობა, ზღვაოსნობა (664)
Italian -> English, თარჯიმნები: მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა (2198)
Italian -> English, თარჯიმნები: მათემატიკა და სტატისტიკა (498)
Italian -> English, თარჯიმნები: მედიცინა (ზოგადი) (3103)
Italian -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: კარდიოლოგია (632)
Italian -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ინსტრუმენტები (754)
Italian -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ფარმაკოლოგია (1656)
Italian -> English, თარჯიმნები: მეტეოროლოგია (111)
Italian -> English, თარჯიმნები: მეტროლოგია (93)
Italian -> English, თარჯიმნები: სამხედრო / თავდაცვა (571)
Italian -> English, თარჯიმნები: მუსიკა (2169)
Italian -> English, თარჯიმნები: სახელები (პირადი, კომპანიის) (417)
Italian -> English, თარჯიმნები: კვების პროდუქტები (1160)
Italian -> English, თარჯიმნები: ნავთობპროდუქტების ინჟინერია/მეცნიერება (457)
Italian -> English, თარჯიმნები: სხვა (806)
Italian -> English, თარჯიმნები: ქაღალდი /ქაღალდის წარმოება (174)
Italian -> English, თარჯიმნები: პატენტები (554)
Italian -> English, თარჯიმნები: ფილოსოფია (1185)
Italian -> English, თარჯიმნები: ფიზიკა (389)
Italian -> English, თარჯიმნები: ბეჭდვა და გამოცემა (1125)
Italian -> English, თარჯიმნები: ფსიქოლოგია (1041)
Italian -> English, თარჯიმნები: რელიგია (936)
Italian -> English, თარჯიმნები: საცალო ვაჭრობა (689)
Italian -> English, თარჯიმნები: უსაფრთხოება (215)
Italian -> English, თარჯიმნები: SAP (156)
Italian -> English, თარჯიმნები: მეცნიერება (ზოგადი) (1825)
Italian -> English, თარჯიმნები: ჟარგონი (633)
Italian -> English, თარჯიმნები: სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, ეთიკა და ა.შ. (2249)
Italian -> English, თარჯიმნები: სპორტი / ფიზკულტურა / დასვენება (1730)
Italian -> English, თარჯიმნები: გამოკითხვა (486)
Italian -> English, თარჯიმნები: მეღვინეობა / ენოლოგია / მევენახეობა (1394)
Italian -> English, თარჯიმნები: ზოოლოგია (425)

Italian -> English translators and interpreters


გაწევრიანების შესახებ ProZ.com Member Profile Keywords Native Language
Country
KudoZ Points
(in pair)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლო
Identity Verified   Thomas Roberts
  Multilingual academic lawyer
Law (general), intellectual property, international law, environmental law, private law, legal theory, philosophy, politics, administrative (general). ... English/Italian
გაერთიანებული სამეფო
6975 points
Italian -> English
Identity Verified   Jean Martin
  30 years translating experience
telecommunications, electronics, legal, accounting and finance, automotive engineering, building and construction ... English
გაერთიანებული სამეფო
3652 points
Italian -> English
Identity Verified   Angela Arnone
  Italian by name ... English by nature!
tourism, turismo, wine, vino, storia dell'arte, art history, catalogue, catalogo, arte, fashion, moda, cucina, cookery, cuisine, slogans, Italy, guide turistiche, ricette, recipes, national parks, parchi nazionali, natura, nature, Ortona, Italian-to-English translation, traduzioni inglesi, press releases, comunicati stampa, design, literature, poetry, poesia, prose, prosa, travel, viaggi, copywriting, proofreading, editing, localization, hotel, hospitality industry, Abruzzo, asseverazioni, interpretariato, court-sworn, interpreting, enogastronomia, guidebooks, luxury, lusso, subtitles, sottotitoli, libri per bambini, children's books, contracts, contratti, legal, legale, textiles, tessile ... English
იტალია
3602 points
Italian -> English
Identity Verified   Peter Cox
  Professional, high quality assured
Financial Statements, Legal, Commercial & Business, Public Relations, Marketing, Food Industry, Banking, Travel, Automotive, Civil Engineering, Technical and Energy/Electricity corporate environment legal contracts corporate finance bilanci relazioni gestione banche IFRS Consiglio di amministrazione verbali statuto contratti governance controllo interno audit contracts turismo fondi consolidato legali contratti tecnico auto ... English
იტალია
3407 points
Italian -> English
  Shera Lyn Parpia
  translating meaning, not just words
biology, breastfeeding, children, parenting, nutrition, furniture, design, ... English
იტალია
4207 points
Italian -> English
Identity Verified   Russell Jones
  Also an Architect and Property Manager
Architecture, Property, Literature, Arts, Reviews ... English
გაერთიანებული სამეფო
2792 points
Italian -> English
Identity Verified   Ivana UK
  Insurance, finance and pharmaceuticals
business, finance, law, medicine, tourism, financial statements, management report, meeting minutes, accounting, annual report, audit report, company accounts, health and safety, data protection, privacy policy, safety equipment, fire prevention, disciplinary procedures, taxation, tax return, mining, minerals, military, fortifications, archaeology, clinical trials, ethics committee approval, medical, pharmaceuticals, patient information sheet, scientific patents, patents, reports, manuals, brochures, pamphlets, information booklets, non-fiction, websites, luxury goods, watches, watchmaking, sunglasses, eyeglasses, fashion catalogue, Scotland, Scotland-based, UK-based, Edinburgh-based, Italian to English translator, IT>EN, native speaker, UK English, British English, bilingual, Italian and English, dual national, dual nationality, interpreter & translator ... English/Italian
გაერთიანებული სამეფო
2830 points
Italian -> English
Identity Verified   Jo Macdonald
  Click for quote of the month
automotive, technical, railways, renewable energy, geothermal energy, wind power, solar power, biofuel, photovoltaic, translation, medical, insurance, Italian, Spanish, English, professional mother-tongue translator, clinical trials, engineering, contract, translations, translation, translate, ... English
ესპანეთი
1652 points
Italian -> English
Identity Verified   Rosanna Palermo
  Accuracy matters - La precisione conta
Italian Native, accurate translation, Italian to English, English to Italian, legal, documents, letters, engineering, tourism, computer, hardware, software, travel, business, medical, culinary, correspondence, contract, English primary, English native, translation, translator, Italiano, contracts, surveys, survey, accounting, financial, finance, manufacturing, valves, fittings, pumps, mechanical, art, journalism, novel, technical, transportation, transport, management, forecast, routings, labor, reports, madrelingua Italiana, madrelingua inglese, ingegneria, finanzia, economia, assicurazioni, assicurazione, polizze, ingegneria meccanica, turismo, viaggi, cucina, ospitalita', industria, amministrazione aziendale, contratti, inglese US, inglese americano, ricette, diploma, procedure, sicurezza, sondaggi, energia, nave, costruzione, pianificazione, automazione, programma, informatica, traduttore Italiano inglese, traduzione dall'Italiano all'inglese, traduttore professionale, traduzione p ... Italian/English
შეერთებული შტატები
2384 points
Italian -> English
Identity Verified   Fiona Grace Peterson
  Medical translator IT>EN
medicina, medicine, articoli scientifici, scientific articles, studi clinici, clinical studies, nutrizione, nutrition, arte, art, fotografia, photography, libri e cataloghi d'arte, art books and catalogues, scrittura creativa, creative writing, cinema, film, films, racconti brevi, short stories, poesia, poetry, libri per ragazzi, children's literature, materiale didattico, gastronomia, food, wine, lifestyle, turismo, tourism, tourist information, subtitling, sottotitoli, magazine articles, articoli per riviste, audioguides, audioguide, recipes, ricette, comics, fumetti, press releases, rassegne stampe, traduzione, traduttrice, cinofilia, dogs, quality, fast turnaround, moda, fashion, marketing, advertising, copywriting, translator, translation ... English
იტალია
1178 points
Italian -> English
Identity Verified   Linda Thody
  Reliability Quality Professionalism
Italian, English, translation, legal, financial, economic, business, deed, articles, corporate, memorandum, statement, balance sheet, contract, agreement, brief, petition, tax, VAT, IVA, court, legislation, law, directive, assets, liabilities, certificate, marketing, advertising, publicity, transparency, insurance, drug, inglese, Italiano, traduzione, contratto, certificato, bilancio, atto, legale, estratto, legale, finanziario, economia, statuto, costitutivo, causa, tribunale, avvocati, indagine, farmaceutico, Italian-English Translator specialising in legal, financial, economic and business terminology ... English
გაერთიანებული სამეფო
697 points
Italian -> English
Identity Verified   Isabelle Johnson
  History, social sciences, tourism
storia, history, flora and fauna, flowers and plants, geology, natural history, social science, food and wine, enogastronomia, culinaria, vino, viticulture Italian to English translation, counselling, domestic violence, tourism, academic translations, university translations, traduzioni universitari, turismo, geologia, sociologia, sociology, scienze sociali, Cortina d'Ampezzo, Cortina, Cadore, nature, travel, sport, museums, musei, viaggi ... English
იტალია
665 points
Italian -> English
Identity Verified   Sylvia Gilbertson
  Quality translations since 1990
law, giurisprudenza ... English
შეერთებული შტატები
463 points
Italian -> English
Identity Verified   Laurence Fogarty
  Translation with precision and care.
Italian French Italiano francese computer clinical trials NIC directory accounts program ethics committee authorization IMP health IT networks cisco microsoft lotus hp dell disaster recovery messaging email software hardware clinical research medical internet politics statistics rete citrix legale sociology social research programma logiciel tourism literature writing statistics ... English
იტალია
228 points
Italian -> English
Identity Verified   Jennifer Baker
  Accurate, Experienced and Professional
Italian to English translations, technical translations, automation, robotics, manufacturing, art, history, cuisine, engineering, industrial, chemistry, marketing, metalurgy, automotive, education, oenology, armoury, foundry, native English speaker, madrelingua inglese, automazioni, robotica, traduzioni tecniche, manualistica, traduzioni tecniche, Italian to English technical translations, traduzioni in inglese, transfer machines, assembly, construction, edilizia, machines, macchine, American English, hydraulic presses, presse idrauliche, die-casting, pressofusione, tourism, turismo, brochures, guides, guide turistiche, art, museum guides, hotel guides, guide turistiche, communicato stampa, press release ... English
შეერთებული შტატები
231 points
Italian -> English
Identity Verified   dasein_wm
  The right word at the right time.
Italian, German, English, history, philosophy, archaeology, anthropology, arts, humanities, social sciences, sociology, economics, geography, globalization, religion, Christian, Judaism, comparative, culture, literature, writing, books, extracts, proofreading, submissions, exhibitions, brochures, guidebooks, travel, tourism, hotels, restaurants, oenology, wine, gastronomy, food, translation, interpreter, office, word, excel, power point, adobe, wordfast, computer, accurate, reliable, experience, serious, scholarly. ... English
იტალია
214 points
Italian -> English
Identity Verified   Teresa Valaer
  leggibilita' = readability
experience, websites, bilingual, cinema, film, architecture, medicine, psychology, transportation, marketing, communication, environment, sustainability, ecology, readable, elegant style, professional, linguist, language, Italian, English, American. ... English
იტალია
146 points
Italian -> English
Identity Verified   Lindsay Sabadosa
  Legal and Financial Translator
Contract, Contracts, Finance, Law, Business, Certificates, Legal Translation, Legal Translations, Legal, Vital Records, Financial Translations, Italian, French, English ... English
შეერთებული შტატები
154 points
Italian -> English
Identity Verified   Oliver Lawrence
  Texts with zest by a Chartered Linguist
MCIL, tourism, marketing, commercial, legal, certificates, accuracy with finesse, punctual, reliable, high-quality, accuracy, website, press releases, advertisements, product labelling, brochures, newsletters, corporate communications, promotions, transcreation, copy, travel, hotel, spa hotel, property development, corporate hospitality, cruise brochure, guide books, books, shipping, technical, IT, software, manual, user guide, documentation, contracts, quality management, quality management system, QMS, management, market research, specialist Italian, Diploma in Translation, certified, accreditations, Plain English, international English, proofreading, revising, editing, translation, translator, Italian to English translator, English translator, English for tourism, Italian tourism, into English, translate to English, translate from Italian, Italian translate, translation from Italian, Italian translation, Italian translator, translate website, traduzione, traduttore, traduttore ingle ... English
იტალია
3895 points
Italian -> English
Identity Verified   Sandy Carpenter
  Business and legal translator
Translator, Translation, translation services, professional translator, native English speaker, Degree in Translation, business and legal translations, commercial translation, legal translation, business translation, website translation, international communication, Italian into English translation, Spanish into English translation, experienced translator, qualified translator, financial reports, manuals, technical specifications, policies, procedures, contracts, power of attorney, court documents, presentations, forms, certificates, letters ... English
გაერთიანებული სამეფო
55 points
Italian -> English
Identity Verified   Elizabeth Faracini
  MA, DipTransIoLET, Punctual and precise
English, Italian, Portuguese, Brazilian Portuguese, Translation, Copyediting, Proofreading, Fast Service, High Quality, Business, Commerce, Accounting, Consulting, Finance, DipTrans, Chartered Institute of Linguists, DipTransIoLET, Diploma in Translation, Certified Translator, Certified Translation, Lathey, Tourism, Document Translation, Italy, United States, Native English Translator ... English
შეერთებული შტატები
64 points
Italian -> English
Identity Verified   lcstranslations
  Reliable, fast, professional translator
Italian, English, legal, law, finance, banking, due diligence, financial statements, manuals, technical, tender documents, civil engineering, minutes, marketing, tourism, oenology, hospitality, general ... English
იტალია
35 points
Italian -> English
Identity Verified   Claire Titchmarsh
  Legal. Commercial. Experience.
legal, contracts, UK-based, professional translator ... English
გაერთიანებული სამეფო
44 points
Italian -> English
Identity Verified   Nina Storey
  5 years in medical translation
medical translator, pharmaceutical, translation, proofreading, translator, Italiano, inglese, Italian-English translator, Italiano-inglese, Italian, Italiano, traduttrice, traduttore, latin, English, latin expert, masters in translation, certificate translator, ... English
გაერთიანებული სამეფო
36 points
Italian -> English
Identity Verified   David Kelly
  Art, Design, Food, Literature
Italian, spanish, galician, translator, translate, translation, interpreting, proofreading, education, pedagogy, food, drink, culinary, cookbook, recipe, uk, british, English, Italiano, inglese, spagnolo, traduzione, traduttore, madrelingua, español, gallego, traducción, traductor, inglés, advertising, traduzioni, insegnamento online, inglese, Italiano, translations, online teaching English, Italian business, commerce, literature, poetry, art, human translator, Italian translator, spanish translator, veloce, qualità, calidad, rapido, quality, garanzia, literary critique, poems, rhymes, songs, libretto, librettos, opera, video, paypal, trados guarantee, negocios, businesses, happiness, peace, felicità, felicidad, español, Italiano, ingles, inglese Italian to English, spanish to English, trados, studio, sdl, studio 2011, proofreading, legale, brevetti, sentenze, contratti, siti web, manuali tecnici, certified, traduzioni, traduttrice, traduttore, traduco, siti per traduttori, websites fo ... English
იტალია
8 points
Italian -> English
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლოAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • ტერმინის ძიება
  • ვაკანსიები
  • ფორუმები
  • Multiple search