სფეროში ”” მომუშავე Polish to English ენ(ებ)ის სპეციალისტები: წერით და ზეპირ თარჯიმანთა დირექტორია

Polish -> English წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » General fields

სფეროში ”Tech/Engineering” მომუშავე Polish -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (10262)
სფეროში ”Art/Literary” მომუშავე Polish -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (595)
სფეროში ”Medical” მომუშავე Polish -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (646)
სფეროში ”Law/Patents” მომუშავე Polish -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (5680)
სფეროში ”Science” მომუშავე Polish -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (13)
სფეროში ”Bus/Financial” მომუშავე Polish -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (20074)
სფეროში ”Marketing” მომუშავე Polish -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1995)
სფეროში ”Other” მომუშავე Polish -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (802)
სფეროში ”Social Sciences” მომუშავე Polish -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (22090)

Polish -> English წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » Specific fields

Polish -> English, თარჯიმნები: საბუღალტრო საქმე (1091)
Polish -> English, თარჯიმნები: რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა (2048)
Polish -> English, თარჯიმნები: აერონავტიკა / ავიაცია / კოსმოსი (260)
Polish -> English, თარჯიმნები: სოფლის მეურნეობა (514)
Polish -> English, თარჯიმნები: მეცხოველეობა / ცხოველების შეჯვარება (233)
Polish -> English, თარჯიმნები: ანთროპოლოგია (299)
Polish -> English, თარჯიმნები: არქეოლოგია (210)
Polish -> English, თარჯიმნები: არქიტექტურა
Polish -> English, თარჯიმნები: ხელოვნება, გამოყენებითი ხელოვნება, მხატვრობა (1006)
Polish -> English, თარჯიმნები: ასტრონომია და კოსმოსი (171)
Polish -> English, თარჯიმნები: ფინანსები (ზოგადი) (2278)
Polish -> English, თარჯიმნები: ავტომატიკა და რობოტები (363)
Polish -> English, თარჯიმნები: ავტომობილები / მსუბუქი და სატვირთო მანქანები (933)
Polish -> English, თარჯიმნები: ბიოლოგია (ტექნიკური, ქიმიური, მიკრო-)
Polish -> English, თარჯიმნები: ბოტანიკა
Polish -> English, თარჯიმნები: მშენებლობა / სამოქალაქო ინჟინერია (1211)
Polish -> English, თარჯიმნები: ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი) (2795)
Polish -> English, თარჯიმნები: მასალები (პლასტმასი, კერამიკა და ა.შ.) (352)
Polish -> English, თარჯიმნები: სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები (1836)
Polish -> English, თარჯიმნები: ქიმიური მრეწველობა; ქიმიური მეცნიერება/ინჟინერია (504)
Polish -> English, თარჯიმნები: პოეზია და ლიტერატურა (1709)
Polish -> English, თარჯიმნები: კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა (1801)
Polish -> English, თარჯიმნები: საფეიქრო ნაწარმი / ტანსაცმელი / მოდა (690)
Polish -> English, თარჯიმნები: ტელეკომუნიკაციები (965)
Polish -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები (ზოგადი)
Polish -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: ტექნიკური უზრუნველყოფა (787)
Polish -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა (1258)
Polish -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: სისტემები, ქსელები (821)
Polish -> English, თარჯიმნები: სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი:
Polish -> English, თარჯიმნები: სამზარეულო / კულინარია
Polish -> English, თარჯიმნები: კოსმეტიკა, პარფიუმერია (834)
Polish -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: სტომატოლოგია (288)
Polish -> English, თარჯიმნები: მედია / მულტიმედია (1436)
Polish -> English, თარჯიმნები: ეკონომიკა (1577)
Polish -> English, თარჯიმნები: განათლება / პედაგოგიკა (2192)
Polish -> English, თარჯიმნები: ელექტრონიკა / ელექტროინჟინერია
Polish -> English, თარჯიმნები: ენერგია / ელექტროენერგიის წარმოება (666)
Polish -> English, თარჯიმნები: ინჟინერია (ზოგადი) (1033)
Polish -> English, თარჯიმნები: ინჟინერია: ინდუსტრია (532)
Polish -> English, თარჯიმნები: მექანიკა / მექანიკური ინჟინერია (768)
Polish -> English, თარჯიმნები: ბირთვული ინჟინერია/მეცნიერება (140)
Polish -> English, თარჯიმნები: გარემო და ეკოლოგია (1046)
Polish -> English, თარჯიმნები: ეზოტერული ცოდნა (158)
Polish -> English, თარჯიმნები: მეთევზეობა (88)
Polish -> English, თარჯიმნები: ფოლკლორი (323)
Polish -> English, თარჯიმნები: საკვები და რძის პროდუქტები
Polish -> English, თარჯიმნები: მეტყევეობა / ხეტყე / ხის მასალები
Polish -> English, თარჯიმნები: ავეჯი / საყოფაცხოვრებო ნივთები (487)
Polish -> English, თარჯიმნები: თამაშები / ვიდეოთამაშები / თამაში / კაზინო
Polish -> English, თარჯიმნები: მინერალების მოპოვება / ძვირფასი ქვები (171)
Polish -> English, თარჯიმნები: გენეალოგია (128)
Polish -> English, თარჯიმნები: ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები (1922)
Polish -> English, თარჯიმნები: გენეტიკა (176)
Polish -> English, თარჯიმნები: გეოგრაფია (529)
Polish -> English, თარჯიმნები: გეოლოგია (177)
Polish -> English, თარჯიმნები: მთავრობა / პოლიტიკა (1515)
Polish -> English, თარჯიმნები: ფოტოგრაფია/გრაფიკა (გრაფიკული ხელოვნება) (476)
Polish -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ჯანდაცვა
Polish -> English, თარჯიმნები: ისტორია (1008)
Polish -> English, თარჯიმნები: ტურიზმი და მოგზაურობა
Polish -> English, თარჯიმნები: სამუშაო ძალის რესურსები (1320)
Polish -> English, თარჯიმნები: იდიომები / აფორიზმები / გამონათქვამები
Polish -> English, თარჯიმნები: დაზღვევა (790)
Polish -> English, თარჯიმნები: საერთაშორისო ორგანიზაცია/განვითარება/თანამშრომლობა (680)
Polish -> English, თარჯიმნები: ინტერნეტი, ელ.-კომერცია (1199)
Polish -> English, თარჯიმნები: ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები (473)
Polish -> English, თარჯიმნები: მეტალურგია / ჩამოსხმა (229)
Polish -> English, თარჯიმნები: IT (ინფორმაციული ტექნოლოგია) (1240)
Polish -> English, თარჯიმნები: ჟურნალისტიკა
Polish -> English, თარჯიმნები: უძრავი ქონება
Polish -> English, თარჯიმნები: სამართალი (ზოგადი) (2307)
Polish -> English, თარჯიმნები: სამართალი: პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო უფლებები (871)
Polish -> English, თარჯიმნები: სამართალი: გადასახადები და საბაჟო (874)
Polish -> English, თარჯიმნები: ლინგვისტიკა
Polish -> English, თარჯიმნები: ტრანსპორტი / ტრანსპორტირება / გადაზიდვები (1091)
Polish -> English, თარჯიმნები: მენეჯმენტი
Polish -> English, თარჯიმნები: წარმოება (516)
Polish -> English, თარჯიმნები: გემები, ნაოსნობა, ზღვაოსნობა
Polish -> English, თარჯიმნები: მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა (1651)
Polish -> English, თარჯიმნები: მათემატიკა და სტატისტიკა (281)
Polish -> English, თარჯიმნები: მედიცინა (ზოგადი) (1667)
Polish -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: კარდიოლოგია
Polish -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ინსტრუმენტები (381)
Polish -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ფარმაკოლოგია (740)
Polish -> English, თარჯიმნები: მეტეოროლოგია (42)
Polish -> English, თარჯიმნები: მეტროლოგია
Polish -> English, თარჯიმნები: სამხედრო / თავდაცვა
Polish -> English, თარჯიმნები: მუსიკა (826)
Polish -> English, თარჯიმნები: სახელები (პირადი, კომპანიის) (192)
Polish -> English, თარჯიმნები: კვების პროდუქტები (507)
Polish -> English, თარჯიმნები: ნავთობპროდუქტების ინჟინერია/მეცნიერება (303)
Polish -> English, თარჯიმნები: სხვა
Polish -> English, თარჯიმნები: ქაღალდი /ქაღალდის წარმოება
Polish -> English, თარჯიმნები: პატენტები (230)
Polish -> English, თარჯიმნები: ფილოსოფია
Polish -> English, თარჯიმნები: ფიზიკა (180)
Polish -> English, თარჯიმნები: ბეჭდვა და გამოცემა
Polish -> English, თარჯიმნები: ფსიქოლოგია (952)
Polish -> English, თარჯიმნები: რელიგია (668)
Polish -> English, თარჯიმნები: საცალო ვაჭრობა (435)
Polish -> English, თარჯიმნები: უსაფრთხოება (147)
Polish -> English, თარჯიმნები: SAP (179)
Polish -> English, თარჯიმნები: მეცნიერება (ზოგადი) (981)
Polish -> English, თარჯიმნები: ჟარგონი (272)
Polish -> English, თარჯიმნები: სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, ეთიკა და ა.შ. (1222)
Polish -> English, თარჯიმნები: სპორტი / ფიზკულტურა / დასვენება (828)
Polish -> English, თარჯიმნები: გამოკითხვა
Polish -> English, თარჯიმნები: მეღვინეობა / ენოლოგია / მევენახეობა (118)
Polish -> English, თარჯიმნები: ზოოლოგია

Polish -> English translators and interpreters


გაწევრიანების შესახებ ProZ.com Member Profile Keywords Native Language
Country
KudoZ Points
(in pair)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლო
Identity Verified   Luke Evans
  
Luke, Evans, translator, tłumacz, translation, tłumaczenie, translate, przetłumaczyć, native, speaker, TRADOS, English, angielski, Polish, polski ... English
ირლანდია
933 points
Polish -> English
Identity Verified   Stuart Dowell
  DipTransIoLET
Polish translator, English translation, Polish translation, English to Polish, Polish to English translation, Polish English translation, Polish to English, Polish English translator, English to Polish translation, English to Polish translator, English to Polish dictionary, translate English to Polish, translate Polish to English, English Polish translator, English Polish web translation, Polish language translator, Polish to English translator, Polish translations, language translator Polish to English, English Polish translation, translator Polish, Polish translators, English to Polish language translation, translation Polish to English, translation translator Polish English, Polish to English translate, translation from English to Polish, translation of Polish to English, tralate English to Polish, Polish language translators, Polish to English language translator, pol eng translation, translator Polish English, translator from English to Polish, Polish commercial translator, Polish ... English
პოლონეთი
553 points
Polish -> English
Identity Verified   Lena Nemeth
  Distinction in Translation
Polish to English Translation, Polish to English Translator, Polish, English, Translation, Translator, Literature, Tourism, Travel, Pedagogy, Native English Speaker, United Kingdom, Articles, Newspaper, Market Research, Legal, Law, Contracts, Letter, Idioms, Sayings, General Conversation, Poetry, Literary, Other, Polish to English, PL - EN, Folklore, Cooking/Culinary, Cinema, Film, TV, Novels, Books, Photography, Lena, Nemeth, Lena Nemeth, Website Optimisation, ... English
გაერთიანებული სამეფო
127 points
Polish -> English
Identity Verified   Krys Williams
  Medical / pharmaceutical expertise
medicine, biology, biomedicine, toxicology, pharmaceuticals, drugs, regulatory, pharmacology, cell biology, immunology, proofreading, editing, abstracting, indexing, clinical trials ... English
გაერთიანებული სამეფო
52 points
Polish -> English
Identity Verified   Maria Marais
  ...Preparation is the key to success...
Polish, medical records, book of evidence, welfare, mental health, advocacy ... Polish/English
გაერთიანებული სამეფო
20 points
Polish -> English
Identity Verified   Bartosz Paduch
  Financial and Legal Translations
law, legal translations, contracts, agreements, economy, finance, financial translations, banking, EU, business translations, reports, financial statements, procedures, user manuals, management, accounting, CAT, memoQ, prawo, tłumaczenia prawnicze, umowy, ekonomia, finanse, tłumaczenia finansowe, bankowość, marketing, UE, tłumaczenia biznesowe, sprawozdania, procedury, instrukcje, zarządzanie, tłumaczenia specjalistyczne, rachunkowość ... Polish
პოლონეთი
28 points
Polish -> English
  Renata Gnyp
  certified translator of English
Polish, polski, law, prawo, finance, finanse, medicine, medycyna, translation, pisemne, interpretation, ustne, sworn, certified, tłumacz przysięgły angielskiego, sworn translator in English, angielski ... Polish
პოლონეთი
0 points
Polish -> English
  Marie Christine Skrutkowska
  Lawyer-linguist
legal documents, contracts, agreements, due diligence reports, licenses, patents, statutes, by-laws, constitutive documents, board minutes, shareholder resolutions, certificates, financial reports, finance products, regulations, acts, corporate documents, transactional documents ... Swedish/English
შვედეთი
8 points
Polish -> English
Identity Verified   Pawel Kubiak
  Prompt. Competitive. Certified.
Polish interpreter, Polish translator, certified Polish interpreter, certified Polish translator, polski tlumacz, polski tlumacz przysiegly, interpreter cambridge, tlumacz przysiegly, translator cambridge, Polish interpreter uk, tlumacz wloski, italian translator, tlumacz hiszpanski, spanish translator ... Polish
გაერთიანებული სამეფო
8 points
Polish -> English
Identity Verified   Kuba Kościelniak
  Reliable and experienced translator.
English, Polish, translations, medical, pharmaceutical, clinical studies, clinical trials, research, pharmacology, pharmacovigilance, protocols, summary, discharge reports, medical instruments, informed consent, ICF, information leaflet, PIL, SmPC, product characteristics, IMPD, dossier, regulatory, ethics, bioethics, IRB, CRO, research organisation, patient facing documents, clinical trial agreements, chemistry, MSDS, safety data sheets, patents, labware, laboratory instruments, chemical reagents, angielski, polski, tłumaczenia, medyczne, farmacja, farmaceutyczne, badania kliniczne, próby kliniczne, badania naukowe, farmakologia, protokoły, streszczenia, karty leczenia szpitalnego, instrumenty medyczne, świadoma zgoda, formularze świadomej zgody, ulotki, ulotki do leków, ulotki dla pacjenta, ChPL, charakterystyka produktu, charakterystyka produktu leczniczego, dossier produktu badanego, produkt badany, lek eksperymentalny, urzędy regulacyjne, komisja bioetyczna, komisja etyczna, URPL, ... Polish
პოლონეთი
714 points
Polish -> English
Identity Verified   Adam Lankamer
  Financial & Legal Translation
IPO, Pre-IPO, SPO, underwriting, lead arranger, prospectus, SICAV, certified translation, sworn translation, law, finance, accounting, business, marketing, banking, human rights, IT, computer and Internet technologies, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia prawne, tłumaczenia specjalistyczne, tłumaczenia przysięgłe, rachunkowość, prawo, finanse, bankowość, Polish translations, Polish legal translations, Polish financial translations, diploma in translation, IOL, structured products ... Polish
ლუქსემბურგი
10668 points
Polish -> English
Identity Verified   Maciek Drobka
  Beyond Words
mobile phones, mobile devices, mobile technology, mobile communications, telephony, communications, telecommunications, pc, computers, computer networks, corporate, corporate communications, software localization, software localisation, user guides, user manuals, instruction manuals, documentation, online help, web sites, web content, web site localisation, mfp, mfd, all-in-ones, printing, printers, brochures, presentations, hardware, marketing, pr, public relations, press releases, advertising, it, information technology, media, multimedia, internet, e-commerce, mobile content, mobile services, digital imaging, digital photography, mobile photography, mobile imaging, Microsoft, Nokia, Microsoft style, Microsoft guidelines, English to Polish, telefony komórkowe, urządzenia przenośne, urządzenia mobilne, technologia mobilna, komunikacja bezprzewodowa, łączność bezprzewodowa, telefonia komórkowa, telekomunikacja, komputery, sieci komputerowe, lokalizacja oprogramowania, tłumaczenia, instrukcje obsługi, podręczniki użytkownika, dokumentacja, pomoc onlin ... Polish
პოლონეთი
5908 points
Polish -> English
Identity Verified   Jerry Dean
  Your Christian contact in Poland!
Christianity, Bible, Barnaba, ustne, korekta, tłumaczenia, tłumaczenie, tłumacz, niemiecki, angielski, rosyjski, polski, symultaniczne, konsekutywne, pisemne, Biuro Tłumaczeń, Język, Przysięgłe, techniczne, instrukcje, prawnicze, Biznes, Darmowa wycena, Gdynia, Jerry, Dean, Barnabas, Christian, Logos, Native speaker, Church, Logoscom, Interpretation, Proofreading translation, translations, Translator, English, Polish, Simultaneous, Consecutive, Written, Translation office, Languages, Sworn, Technical, Instructions, Legal, Business, Free quotes, Accounting, Auditing, Advertising, Architecture, Art, Crafts, Painting, Banking, Financial Law, Business, Commerce, general, Building, Construction, Computers, Diplomas, CVs, Licenses, Certificates, Ecology, Environment, Education, Pedagogy, European Union, Finance, Economics, Food, Nutrition, Dairy, Technology, Conversation, Greetings, Letters, Government, Politics, Human Resources, Industry, Technology, International, Development, Cooperation, ... English
შეერთებული შტატები
493 points
Polish -> English
Identity Verified   Clinton Muoto
  Medical Doctor. Med/Pharm/General text
Polish - English Freelance Translator, English Native Speaker, Medical and Pharmaceuticals. ... English
შეერთებული შტატები
432 points
Polish -> English
Identity Verified   Stanislaw Semczuk
  
property, law, software, accounting, finance ... English
პოლონეთი
72 points
Polish -> English
Identity Verified   Anita A
  18 years in biomedical research
Polish, English, biology, research papers, medical, biomedical, genetics ... English
გაერთიანებული სამეფო
57 points
Polish -> English
  Pro Linguo
  Bilingual English/Polish Native Speaker
Polish, legal, medical, bilingual ... English
გაერთიანებული სამეფო
0 points
Polish -> English
  Katherine Sotejeff-Wilson
  Translating research: medical & academic
Finnish, Polish, German, editing, academic, medical, pharmaceutical, clinical trials, science, environment, green chemistry, digital humanities, theology, history, NGOs ... English
ფინეთი
0 points
Polish -> English
Identity Verified   polsKArina
  Professional Polish>English Translation
Keywords: Polish, English, Polish into English, English into Polish, birth certificate, marriage license, polski, angielski, tlumacz, tlumaczenie, Polish translation, Polish translator, polski tlumacz, polskie tlumaczenie, Polish English translation, Polish English translator, Polish English translate, polski angielski tlumacz, polskiego angielskiego tlumacz, certified translation, Polish certified translation, medical translation, Polish translation, Polish English translation, Polish to English, English to Polish, Polish license, Polish diploma, professional Polish, professional translator, poland diploma, poland translator ... English/Polish
შეერთებული შტატები
480 points
Polish -> English
Identity Verified   Paul Merriam
  Years of experience
criminal law, narcotics, fraud, derecho penal, narcóticos, dolo contractual, Strafrecht, Rauschgift, Betrug, prawo karne, narkotyki, oszustwo, уголовное право, наркотики, мошеничество ... English
შეერთებული შტატები
203 points
Polish -> English
  Daniel Sax
  Native English, solid local knowledge
press, politics, economics, legal, securities, science, linguistics ... English
პოლონეთი
106 points
Polish -> English
Identity Verified   Anna Stewart
  Experienced and qualified translator
English, British, UK, Polish, business, marketing, media, journalism, fashion, literature, cooking, idioms, slang, colloquial, certificates, culture, sociology, history, contracts, letters, EU, market research ... Polish/English
გაერთიანებული სამეფო
68 points
Polish -> English
  Suhan Yilmaz
  Your Bridge to the Global Audience
, ავტომობილები / მსუბუქი და სატვირთო მანქანები, სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი:, ინტერნეტი, ელ.-კომერცია, თამაშები / ვიდეოთამაშები / თამაში / კაზინო, ინჟინერია (ზოგადი), ენერგია / ელექტროენერგიის წარმოება, მშენებლობა / სამოქალაქო ინჟინერია, კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა, ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი), ტელეკომუნიკაციები ... Polish/English
პოლონეთი
0 points
Polish -> English
Identity Verified   Michal Wilk
  Fast and reliable
English, Polish, translation, translator, fast, reliable, cheap, tlumacz, tlumaczenie, polski angielski, ekspres, express, app, localization, localisation, technical, medical, software, mac, windows ... Polish/English
პოლონეთი
0 points
Polish -> English
  D. Wisniewski
  
Polish, polski, English, angielski, translation, tlumaczenie, text, tekst, document, dokumenty, real estate, nieruchomosci, sztuka, art, biography, biografia, language, jezyk, lignwistyka, linguistic, bank, bankowosc, cheap, tani fast, szybko, reliable, good, dobry, tlumacz, translator. biegly, native, internet ... English/Polish
შეერთებული შტატები
0 points
Polish -> English
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლოAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • ტერმინის ძიება
  • ვაკანსიები
  • ფორუმები
  • Multiple search