სფეროში ”” მომუშავე Portuguese to English ენ(ებ)ის სპეციალისტები: წერით და ზეპირ თარჯიმანთა დირექტორია

Portuguese -> English წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » General fields

სფეროში ”Tech/Engineering” მომუშავე Portuguese -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (10262)
სფეროში ”Art/Literary” მომუშავე Portuguese -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (595)
სფეროში ”Medical” მომუშავე Portuguese -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (646)
სფეროში ”Law/Patents” მომუშავე Portuguese -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (5680)
სფეროში ”Science” მომუშავე Portuguese -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (13)
სფეროში ”Bus/Financial” მომუშავე Portuguese -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (20074)
სფეროში ”Marketing” მომუშავე Portuguese -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1995)
სფეროში ”Other” მომუშავე Portuguese -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (802)
სფეროში ”Social Sciences” მომუშავე Portuguese -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (22090)

Portuguese -> English წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » Specific fields

Portuguese -> English, თარჯიმნები: საბუღალტრო საქმე (1621)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა (3578)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: აერონავტიკა / ავიაცია / კოსმოსი (759)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: სოფლის მეურნეობა (1130)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: მეცხოველეობა / ცხოველების შეჯვარება (564)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: ანთროპოლოგია (1052)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: არქეოლოგია (450)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: არქიტექტურა (857)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: ხელოვნება, გამოყენებითი ხელოვნება, მხატვრობა (1995)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: ასტრონომია და კოსმოსი (327)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: ფინანსები (ზოგადი) (3416)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: ავტომატიკა და რობოტები (603)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: ავტომობილები / მსუბუქი და სატვირთო მანქანები (1114)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: ბიოლოგია (ტექნიკური, ქიმიური, მიკრო-) (1512)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: ბოტანიკა (514)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: მშენებლობა / სამოქალაქო ინჟინერია (1621)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი) (4369)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: მასალები (პლასტმასი, კერამიკა და ა.შ.) (537)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები (2805)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: ქიმიური მრეწველობა; ქიმიური მეცნიერება/ინჟინერია (1119)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: პოეზია და ლიტერატურა (3819)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა (4276)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: საფეიქრო ნაწარმი / ტანსაცმელი / მოდა (1403)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: ტელეკომუნიკაციები
Portuguese -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები (ზოგადი) (2729)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: ტექნიკური უზრუნველყოფა (1279)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა (2135)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: სისტემები, ქსელები (1484)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი: (2670)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: სამზარეულო / კულინარია (2333)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: კოსმეტიკა, პარფიუმერია (1309)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: სტომატოლოგია (700)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: მედია / მულტიმედია (2170)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: ეკონომიკა (1727)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: განათლება / პედაგოგიკა (4143)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: ელექტრონიკა / ელექტროინჟინერია (1136)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: ენერგია / ელექტროენერგიის წარმოება (1043)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: ინჟინერია (ზოგადი) (1817)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: ინჟინერია: ინდუსტრია (810)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: მექანიკა / მექანიკური ინჟინერია (1188)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: ბირთვული ინჟინერია/მეცნიერება (223)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: გარემო და ეკოლოგია (1607)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: ეზოტერული ცოდნა (562)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: მეთევზეობა (210)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: ფოლკლორი (526)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: საკვები და რძის პროდუქტები (2085)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: მეტყევეობა / ხეტყე / ხის მასალები (471)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: ავეჯი / საყოფაცხოვრებო ნივთები (653)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: თამაშები / ვიდეოთამაშები / თამაში / კაზინო (2225)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: მინერალების მოპოვება / ძვირფასი ქვები (544)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: გენეალოგია (203)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები (3640)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: გენეტიკა (450)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: გეოგრაფია (1094)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: გეოლოგია (345)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: მთავრობა / პოლიტიკა (2426)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: ფოტოგრაფია/გრაფიკა (გრაფიკული ხელოვნება) (1019)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ჯანდაცვა (1603)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: ისტორია (2220)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: ტურიზმი და მოგზაურობა (5113)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: სამუშაო ძალის რესურსები (1874)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: იდიომები / აფორიზმები / გამონათქვამები (1538)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: დაზღვევა (893)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: საერთაშორისო ორგანიზაცია/განვითარება/თანამშრომლობა (1643)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: ინტერნეტი, ელ.-კომერცია (2225)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები (766)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: მეტალურგია / ჩამოსხმა (472)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: IT (ინფორმაციული ტექნოლოგია) (2377)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: ჟურნალისტიკა (2422)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: უძრავი ქონება (1004)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: სამართალი (ზოგადი) (2865)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: სამართალი: პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო უფლებები (875)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: სამართალი: გადასახადები და საბაჟო (768)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: ლინგვისტიკა
Portuguese -> English, თარჯიმნები: ტრანსპორტი / ტრანსპორტირება / გადაზიდვები (1625)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: მენეჯმენტი (1974)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: წარმოება (791)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: გემები, ნაოსნობა, ზღვაოსნობა (648)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა (2095)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: მათემატიკა და სტატისტიკა (536)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: მედიცინა (ზოგადი) (2719)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: კარდიოლოგია
Portuguese -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ინსტრუმენტები (622)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ფარმაკოლოგია (1600)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: მეტეოროლოგია (115)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: მეტროლოგია (93)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: სამხედრო / თავდაცვა (494)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: მუსიკა (2136)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: სახელები (პირადი, კომპანიის) (379)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: კვების პროდუქტები (981)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: ნავთობპროდუქტების ინჟინერია/მეცნიერება (1226)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: სხვა (716)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: ქაღალდი /ქაღალდის წარმოება (233)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: პატენტები (441)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: ფილოსოფია (1061)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: ფიზიკა (278)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: ბეჭდვა და გამოცემა (887)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: ფსიქოლოგია (1527)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: რელიგია (1215)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: საცალო ვაჭრობა (540)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: უსაფრთხოება (243)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: SAP (235)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: მეცნიერება (ზოგადი) (1987)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: ჟარგონი (747)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, ეთიკა და ა.შ. (2365)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: სპორტი / ფიზკულტურა / დასვენება (1508)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: გამოკითხვა (495)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: მეღვინეობა / ენოლოგია / მევენახეობა (430)
Portuguese -> English, თარჯიმნები: ზოოლოგია (510)

Portuguese -> English translators and interpreters


გაწევრიანების შესახებ ProZ.com Member Profile Keywords Native Language
Country
KudoZ Points
(in pair)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლო
Identity Verified   R-i-c-h-a-r-d
  All Things Tech Put Into Check
Richard Alex Jenkins, Portuguese to English Translator, technical specialist and technical translator, engineer, engineering, civil engineering, industrial engineering, electronics, computing, information technology, business and contracts, metallurgy, iron and steel industry, mining. Environmental issues and the Amazon. ... English
ბრაზილია
2292 points
Portuguese -> English
Identity Verified   airmailrpl
  Fast - good price - accurate
Technical Translation, Engineering, Project Management, Contract, Electrical translation, Product Brochures, Software Manuals, Tender Documents, Bid Proposals, Operation-Installation-Maintenance-Manuals, Operation Manuals, Installation Manuals, Maintenance Manuals, Electrical Engineering, Tenders Bid Documents, Job-site consecutive interpretation, Training consecutive interpretation, Proof reading, Editing, ... English/Portuguese
ბრაზილია
3590 points
Portuguese -> English
Identity Verified   Douglas Bissell
  Business Language Solutions Pt>Eng
English, native, law, transports, mechanics, business, commerce ... English
პორტუგალია
1702 points
Portuguese -> English
Identity Verified   Donna Sandin
  35 years experience Brazilian legal
legal, contracts, lawsuits, legislation, politics, business, economics, financearbitration, current events, tourism, African development issues ... English
შეერთებული შტატები
1112 points
Portuguese -> English
Identity Verified   Sormane Fitzgerald Gomes
  Fully bilingual; pharm/med, among others
brazilian Portuguese into English, English into brazilian Portuguese, Portuguese to English, English to Portuguese, Portuguese translator, Portuguese translations, Portuguese, brazilian Portuguese, translation services, certification, advertising, public relations, art, arts, music, business, commerce, finance, insurance, law, patents, hospitality, education, marketing, market research, medical, pharmaceuticals, health care, biology, bacteriology, virology, microbiology, music, tourism, travel, legal, immigration, IT, bilingual, translator, interpreter, editing, formatting, DTP, desktop publishing, transcription, subtitling, glossary development, multilingual projects, localization ... English/Portuguese
შეერთებული შტატები
1699 points
Portuguese -> English
Identity Verified   Todd Field
  Portuguese Business Specialist
Portuguese English translation, translation, proofreading, editing, , tradução português ingles, tradução, ingles, revisão, edição, traducción portugués inglés, traducción inglés, traducción inglés, revision, edición, business, marketing, accounting, finance, computers, IT, empresarial, contabilidade, financeira, informática, TI, negocios, contabilidad, finanzas, computación ... English
შეერთებული შტატები
594 points
Portuguese -> English
Identity Verified   Charles R. Castleberry
  transversing the globe since 1999
Portuguese to English, Portuguese-English translation, market research translation, legal translation, business translation, Trados Studio 2017; English translator, Portuguese English translator; arquitetural translation, tradução inglês-português, tradução de inglês para português, tradução jurídico, translate Portuguese to English ... English
შეერთებული შტატები
344 points
Portuguese -> English
Identity Verified   Elvira Alves Barry
  Professional language services
Business, advertising, corporate law, legal contracts, international development, website translation, literature, folklore, travel, tourism, Portuguese ... English
პორტუგალია
329 points
Portuguese -> English
Identity Verified   Lindsay Spratt
  Port/Spa/Cat-Eng, IoL DipTrans, MACantab
translator, professional translator, translator barcelona, MA Cantab, Cambridge, Cambridge MA, Cambridge translator, Portuguese to English translation, Portuguese translator, brazilian Portuguese English translator, brazilian Portuguese, port-eng translator, brazil translator, spanish to English translator, british translator, UK English, british English, british translator in Brazil, português para inglês tradução, native English speaker, Cambridge graduate, Cambridge English degree, English literature, IOL DipTrans, traducción español inglés, tradutor inglês nativo, English editor, English proofreader, English transcription, transcription, qualified English editor, professional English editor, English proofreader, professional proofreader, editor, edição, correção de texto, economics, business, literature, international development, rio de janeiro, barcelona, Cambridge, IOL, British translator, tradutor britânico, traductor británico, lindsay spratt, lindsay, spratt, qualified transl ... English
ესპანეთი
311 points
Portuguese -> English
Identity Verified   Paul Brown
  ES/PT > Native English Translations
Portuguese to English Spanish to English Business/Financial Legal Academic texts CV's Non-fiction Marketing Website translations Transcription/Translation Sports Tourism Culinary History ... English
გაერთიანებული სამეფო
188 points
Portuguese -> English
Identity Verified   Mark Thompson
  Swift and sure
Portuguese to English translator, Portuguese to English interpreter, Siderurgia, mineração, mármore e granito, meio ambiente, sustentabilidade, recursos humanos, marketing, esportes, websites, localização, legendagem, intérprete de congressos, acompanhamento no Brasil e o Reino Unido, seminários, palestras, reuniões, simultânea, consecutiva, sussurada. Steel making, mining, marble and granite, environment, sustainability, human resources, marketing, sports, websites, localisation, localization, subtitling, transcription, conference interpreter, seminars, meetings, lectures, presentations, simultaneous, consecutive, fixing, fixer, accompanying in UK and Brazil, whispered, fast accurate service. ... English
ბრაზილია
165 points
Portuguese -> English
  Verlow Woglo Jr, MITI
  Qualified/Certified Linguist
medical, legal, business, contracts, resumes, CV, articles, marketing, news, academic paper, abstract, report, letter, manuscript ... English
ბრაზილია
161 points
Portuguese -> English
Identity Verified   ROCHA-ROBINSON
  28years Forging Ahead! (a ferro e fogo!)
medical, legal, financial, tenders, contracts, reports, certificates, tourism, poetry, literature, books, marketing, communications, agriculture, mining, software, banking, courts, fauna and flora, technological, brochures, pamphlets, newspaper items ... English
ბრაზილია
161 points
Portuguese -> English
Identity Verified   Ben Kohn
  Fluency and Fidelity guaranteed
Translation, translations, Portuguese translator, Portuguese interpreter, Portuguese translation, interpreter in Brazil, technical translations, legal translations, sworn translations, Oil & gas translations, turbomachinery, accredited by ABRATES ... English
გაერთიანებული სამეფო
128 points
Portuguese -> English
Identity Verified   Melissa Mann
  *elegant spoken & written communication*
contract, contratos, legal, jurídico, patents, patentes, brands, marcas, business, negócios, comércio, IPOs, government, governo, gobierno, organizations, organizações, organizaciones, labor, laboral, trabalhista, copyrights, derechos del autor, direitos de autor, defense, defesa, criminal, international, internacional, Portuguese, português, portugués, spanish, espanhol, español. ... English
ბრაზილია
112 points
Portuguese -> English
Identity Verified   Lesley S
  MA, MIDI
publicly certified translator, English translator, Portuguese translator, certified translator, Trados user, Wordfast user, legal translator, tradutora de inglês, tradutor de inglês, tradutora nativa, tradutor nativo, tradutora juramentada, tradutor juramentado, empresa de tradução, empresa de tradução em São Paulo ... English
გაერთიანებული სამეფო
108 points
Portuguese -> English
Identity Verified   Kim Edwards-Buarque
  Natural, high quality translation
Portuguese, português, spanish, espanhol, English, inglês, inglés, tourism, turismo, marketing, sales, ventas, vendas, business, negocio, law, derecho, direito, legal, contracts, contractos, contratos, advertising, anuncio, publicity, publicidad, publicidade, keywords, palavra-chave, palabra clave, SEM, media, localization, localización, localizaçao, social media, redes socials, redes sociais, website, web, newsletter, script, guion, subtitles, legend, legenda, clothes, rope, roupa, moda, fashion, textiles, sport, deportes, esporte, surf, surfe, triathlon, triatlón, medical, medicina, médico, cartas, letters, greetings, retail varejo, customer service, atención al publico, atendimento ao publico, public relations, relaciones públicas, relaçoes publicas, prensa, press, events, eventos, organization, organización, orgnizaçao, education, educación, educaçao, teaching, enseñanza, sponsorship, patrocino, patrocinio, hotel, restaurant restaurante, airline, linea aérea, touroperador, tour ope ... English
ესპანეთი
68 points
Portuguese -> English
Identity Verified   SDAnderson
  A T A Certified - Por into Eng
business, financial, legal, technical, academic, grant, proposals, reports, natural, social, science, environment, energy, remote, sensing, gis, Amazon, region ... English
შეერთებული შტატები
59 points
Portuguese -> English
  Dr Juliet Attwater
  Prompt professional perfectionist.
Brazilian Portuguese, The Arts, Culture, Education, Social Sciences ... English
გაერთიანებული სამეფო
36 points
Portuguese -> English
Identity Verified   Diane Grosklaus Whitty
  Ideas crossing cultures
medical interpreter, literature, social sciences, environment, engineering, ATA, certified, medicine, health care, public health, political science, academic, birth certificates, marriage licenses, school transcripts ... English
შეერთებული შტატები
48 points
Portuguese -> English
Identity Verified   Douglas Divers
  Accuracy, Integrity, Prompt Delivery
Legal, Telecommunications, Engineering, Construction, Pharmaceutical ... English
შეერთებული შტატები
46 points
Portuguese -> English
Identity Verified   Blocksom
  making Portuguese read like real English
Portuguese, English, Spanish, anthropology, music, musicology, ethnomusicology, social sciences, marketing, construction, business, software, localization, moderator, birth certificate, marriage certificate, Global Online Marketing Campaign, Risk Management Manual, Bankruptcy Filing, Claims Made Policy, Sale and Purchase Deed, Account Statement, Consolidated Earnings Report, Outpatient Service Record, Basel Accord, Birth Certificate, Marriage Certificate. ... English
შეერთებული შტატები
4 points
Portuguese -> English
  Elizabeth Best
  ATA Cert; Marketing, Journalism, Finance
Portuguese, English, marketing, localization, photography, graphic design, public health, tourism, correspondence, letters, conversation, interpreting, translation, simultaneous interpreting, consecutive interpreting, conference interpreting, Amazon, missions, Christian, literature, advertising, websites, proofreading, editing, copy writing, publications, bilingual, fluent, hospitality, XTM, Wordfast, travel, final copy, art, desktop publishing, medical, pharmaceutical, religion, Biblical materials, business, finance, rainforest ecology, evangelism, evangelical, church, counseling, journalism ... English
შეერთებული შტატები
16 points
Portuguese -> English
  Jerel Pulicicchio
  Brazilian Portuguese to English
Portuguese to English translation, native English translator, brazilian Portuguese, Portuguese, English, native, scientific paper, finance, medical translation, financial statement translation, legal document translation, patent translator, FCPA translation, brazilian Portuguese to English translator ... English
შეერთებული შტატები
4 points
Portuguese -> English
Identity Verified   Danielle Deremo Cosimo
  American; ATA certified; Berkeley grad
linguistics, translation, Portuguese, English, português, inglês tradução, revisão, artigo cientifico, resumo, tradução de medicina, ciência inglês, English revision, confirme gramática inglesa, editar meu artigo, traduzir meu artigo para inglês, tradução de artigo científico, intérprete português inglês, Portuguese interpreter, interpreter in Brazil, intérprete médico, tradutor nativo inglês, American translator, native English speaker, English translator ... English
ბრაზილია
4 points
Portuguese -> English
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლოAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • ტერმინის ძიება
  • ვაკანსიები
  • ფორუმები
  • Multiple search