სფეროში ”” მომუშავე Tagalog to English ენ(ებ)ის სპეციალისტები: წერით და ზეპირ თარჯიმანთა დირექტორია

Tagalog -> English წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » General fields

სფეროში ”Tech/Engineering” მომუშავე Tagalog -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (980)
სფეროში ”Art/Literary” მომუშავე Tagalog -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (12800)
სფეროში ”Medical” მომუშავე Tagalog -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (209)
სფეროში ”Law/Patents” მომუშავე Tagalog -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (880)
სფეროში ”Science” მომუშავე Tagalog -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1122)
სფეროში ”Bus/Financial” მომუშავე Tagalog -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (3005)
სფეროში ”Marketing” მომუშავე Tagalog -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (308573)
სფეროში ”Other” მომუშავე Tagalog -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (974)
სფეროში ”Social Sciences” მომუშავე Tagalog -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (916)

Tagalog -> English წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » Specific fields

Tagalog -> English, თარჯიმნები: საბუღალტრო საქმე
Tagalog -> English, თარჯიმნები: რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა (194)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: აერონავტიკა / ავიაცია / კოსმოსი (25)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: სოფლის მეურნეობა
Tagalog -> English, თარჯიმნები: მეცხოველეობა / ცხოველების შეჯვარება (17)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: ანთროპოლოგია (33)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: არქეოლოგია (22)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: არქიტექტურა (30)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: ხელოვნება, გამოყენებითი ხელოვნება, მხატვრობა (108)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: ასტრონომია და კოსმოსი
Tagalog -> English, თარჯიმნები: ფინანსები (ზოგადი) (144)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: ავტომატიკა და რობოტები (21)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: ავტომობილები / მსუბუქი და სატვირთო მანქანები
Tagalog -> English, თარჯიმნები: ბიოლოგია (ტექნიკური, ქიმიური, მიკრო-) (55)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: ბოტანიკა (28)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: მშენებლობა / სამოქალაქო ინჟინერია (65)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი) (192)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: მასალები (პლასტმასი, კერამიკა და ა.შ.) (23)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები (139)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: ქიმიური მრეწველობა; ქიმიური მეცნიერება/ინჟინერია (44)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: პოეზია და ლიტერატურა (197)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა (162)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: საფეიქრო ნაწარმი / ტანსაცმელი / მოდა
Tagalog -> English, თარჯიმნები: ტელეკომუნიკაციები (157)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები (ზოგადი) (179)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: ტექნიკური უზრუნველყოფა
Tagalog -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა (139)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: სისტემები, ქსელები
Tagalog -> English, თარჯიმნები: სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი: (102)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: სამზარეულო / კულინარია (102)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: კოსმეტიკა, პარფიუმერია (62)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: სტომატოლოგია (13)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: მედია / მულტიმედია (135)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: ეკონომიკა
Tagalog -> English, თარჯიმნები: განათლება / პედაგოგიკა (172)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: ელექტრონიკა / ელექტროინჟინერია
Tagalog -> English, თარჯიმნები: ენერგია / ელექტროენერგიის წარმოება (38)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: ინჟინერია (ზოგადი) (67)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: ინჟინერია: ინდუსტრია
Tagalog -> English, თარჯიმნები: მექანიკა / მექანიკური ინჟინერია
Tagalog -> English, თარჯიმნები: ბირთვული ინჟინერია/მეცნიერება (12)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: გარემო და ეკოლოგია
Tagalog -> English, თარჯიმნები: ეზოტერული ცოდნა (9)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: მეთევზეობა
Tagalog -> English, თარჯიმნები: ფოლკლორი (69)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: საკვები და რძის პროდუქტები
Tagalog -> English, თარჯიმნები: მეტყევეობა / ხეტყე / ხის მასალები (18)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: ავეჯი / საყოფაცხოვრებო ნივთები
Tagalog -> English, თარჯიმნები: თამაშები / ვიდეოთამაშები / თამაში / კაზინო (88)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: მინერალების მოპოვება / ძვირფასი ქვები (16)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: გენეალოგია (11)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები (219)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: გენეტიკა (16)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: გეოგრაფია (47)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: გეოლოგია (13)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: მთავრობა / პოლიტიკა (134)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: ფოტოგრაფია/გრაფიკა (გრაფიკული ხელოვნება) (58)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ჯანდაცვა (128)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: ისტორია (120)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: ტურიზმი და მოგზაურობა (200)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: სამუშაო ძალის რესურსები (124)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: იდიომები / აფორიზმები / გამონათქვამები
Tagalog -> English, თარჯიმნები: დაზღვევა
Tagalog -> English, თარჯიმნები: საერთაშორისო ორგანიზაცია/განვითარება/თანამშრომლობა (56)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: ინტერნეტი, ელ.-კომერცია
Tagalog -> English, თარჯიმნები: ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები (35)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: მეტალურგია / ჩამოსხმა (8)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: IT (ინფორმაციული ტექნოლოგია) (129)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: ჟურნალისტიკა (128)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: უძრავი ქონება (54)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: სამართალი (ზოგადი)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: სამართალი: პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო უფლებები (54)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: სამართალი: გადასახადები და საბაჟო (55)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: ლინგვისტიკა (89)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: ტრანსპორტი / ტრანსპორტირება / გადაზიდვები (52)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: მენეჯმენტი (128)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: წარმოება
Tagalog -> English, თარჯიმნები: გემები, ნაოსნობა, ზღვაოსნობა (13)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა (154)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: მათემატიკა და სტატისტიკა
Tagalog -> English, თარჯიმნები: მედიცინა (ზოგადი) (116)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: კარდიოლოგია (34)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ინსტრუმენტები (36)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ფარმაკოლოგია
Tagalog -> English, თარჯიმნები: მეტეოროლოგია
Tagalog -> English, თარჯიმნები: მეტროლოგია (3)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: სამხედრო / თავდაცვა
Tagalog -> English, თარჯიმნები: მუსიკა (82)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: სახელები (პირადი, კომპანიის) (53)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: კვების პროდუქტები
Tagalog -> English, თარჯიმნები: ნავთობპროდუქტების ინჟინერია/მეცნიერება
Tagalog -> English, თარჯიმნები: სხვა (28)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: ქაღალდი /ქაღალდის წარმოება
Tagalog -> English, თარჯიმნები: პატენტები (21)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: ფილოსოფია (46)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: ფიზიკა (21)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: ბეჭდვა და გამოცემა (59)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: ფსიქოლოგია
Tagalog -> English, თარჯიმნები: რელიგია
Tagalog -> English, თარჯიმნები: საცალო ვაჭრობა
Tagalog -> English, თარჯიმნები: უსაფრთხოება (10)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: SAP (12)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: მეცნიერება (ზოგადი) (92)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: ჟარგონი (45)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, ეთიკა და ა.შ. (113)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: სპორტი / ფიზკულტურა / დასვენება
Tagalog -> English, თარჯიმნები: გამოკითხვა
Tagalog -> English, თარჯიმნები: მეღვინეობა / ენოლოგია / მევენახეობა (8)
Tagalog -> English, თარჯიმნები: ზოოლოგია (21)

Tagalog -> English translators and interpreters


გაწევრიანების შესახებ ProZ.com Member Profile Keywords Native Language
Country
KudoZ Points
(in pair)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლო
Identity Verified   Joy Navarro
  "Fast and reliable"
Italian to Tagalog, Tagalog translator, traduttore italiano-filippino, Tagalog, filipino, brochure, health care, italian-Tagalog, Tagalog politics, government, English-Tagalog, Tagalog-English, Italian-Tagalog Translator, Tagalog social services, traduttore Italiano - Tagalog, Italian, English-Tagalog Translation, English-Tagalog Translator, Italian-Tagalog, traduttore Tagalog, translator, Italian, Tagalog Translate, Traduzione Italiano Tagalog, Filipino-English, translator English-Tagalog, traduzione italiano Tagalog, Tagalog-English, Filipino Translation, Philipino Translation, translate English to Tagalog, Tagalog translator, Filipino translator, traduzione italiano-Tagalog, traduzione inglese-Tagalog, Tagalog Translate, joy navarro, traduttore italiano Tagalog, traduzione Italiano - Tagalog ... Tagalog
იტალია
16 points
Tagalog -> English
Identity Verified   Jake Estrada FCIL CL
  Localization Pioneer in the Philippines
English to Tagalog, English to filipino, cheapest Tagalog, cheapest filipino, cheap Tagalog, cheap filipino, best Tagalog, best filipino, quick Tagalog, quick filipino, Tagalog, filipino, cebuano, visayan, ilonggo, hiligaynon, ilokano, ilocano, philippino, philipino, pilipino, tagalong, bisaya, bisayan, pinoy, what is the Tagalog for, please translate, Tagalog translation, Tagalog translator, filipino translation, filipino translator, learn Tagalog, speak Tagalog, Trados, professional, quickest Tagalog, quickest filipino, rush Tagalog, localization, native speaker, mother tongue, philippines, manila, online Tagalog dictionary, online spellchecker, English into Tagalog, reliable translator, reliable translation, healthcare translation, medical translation, Tagalog interpreter, filipino interpreter, philipino interpreter, philippino interpreter, translate, traduction, ubersetzung, traduzione, traducao, traduccion, pagsasalin, Tagalog dictionary, filipino dictionary, philipino dictionary, ... English/Tagalog
ფილიპინები
32 points
Tagalog -> English
Identity Verified   Parrot
  The right word for the right occasion
Anthropology, Archeology, Architecture, Art History, Conservation, Law, Jurisprudence, Cultural Rights, Museums, Museology, Painting, Sculpture, Travel, Tourism, Information Technology, Computer Graphics, Digital Image Processing, Film, Video Editing, Telecommunications, Interpretation Services, Railroads, Railways, Renewable Energies ... English
ესპანეთი
12 points
Tagalog -> English
  Hila A
  Reliable translation & critical proofing
Marketing, translations in general field, education, Medical-general, health care, human services ... Cebuano (Bisayan)/Tagalog
ფილიპინები
12 points
Tagalog -> English
Identity Verified   Cynthia Trinidad
  Fast, clear, concise, culture-oriented
Native Tagalog/Filipino speaker, Fluent in oral and written English, Tagalog, Filipino, Pilipino, Philipino, Philiphino, Philippines, Filipinas, Filipino, Pilipinas, Pinoy, Ilocano, Bicolano, Pampango, Kapampangan, translator, translate, transcribe, voice over, education, pharmaceutical, medical, health, legal, business, marketing, advertisement, survey, document, forms, ... English/Tagalog
ფილიპინები
4 points
Tagalog -> English
  aware888
  
განათლება / პედაგოგიკა, ფინანსები (ზოგადი), მედიცინა: ფარმაკოლოგია, კვების პროდუქტები, უსაფრთხოება, ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი), მედიცინა: კარდიოლოგია, ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები, მენეჯმენტი, მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა, მედიცინა: ჯანდაცვა, მედიცინა (ზოგადი), უძრავი ქონება, ტურიზმი და მოგზაურობა ... English/Tagalog
შეერთებული შტატები
0 points
Tagalog -> English
Identity Verified   Eric Bell
  Fastest turnaround, highest quality
Tagalog, Tagalog translator, Tagalog translation, translator, interpreter, Tagalog interpreter, Tagalog to English, Tagalog to English translation, English to Tagalog translation, Tagalog linguist, filipino, pilipino ... English
შეერთებული შტატები
0 points
Tagalog -> English
Identity Verified   Marcus Malabad
  Quality, Accuracy and Experience
German English Russian Spanish French translation, translate, into English, manual, engineering translation, engineering, mechanical engineering, electrical engineering, civil engineering, industrial engineering, nuclear engineering, plant engineering, automotive engineering, aeronautical engineering, marine engineering, safety engineering, power engineering, robotics, manufacturing, car assembly, vehicle assembly, robotic assembly, robotic welding, robotic soldering, robotic painting, aircraft, airplane parts, aerodynamics, principles of flight, science, finance, literary, sports, physics, software, mechanical, electrical, machines, manuals, robotics, car assembly, assembly lines, manufacturing, production, industrial plants, industrial installations, machinery, robots, English to Tagalog, Tagalog, German to English, German, pharmaceuticals, drug trials, drug assays, user manuals, user instructions, operating manual, operating instructions, instruction manual, user guide, operating in ... English/Tagalog
კანადა
4 points
Tagalog -> English
Identity Verified   mot2word
  15 years+ IT, legal, medical, business
French, Spanish and Tagalog translations to English translations Editing Copy writing Research ... English
კანადა
0 points
Tagalog -> English
Identity Verified   Clayton Causey
  A pleasure to work with
Music, música, musique, musica, English, ingles, inglés, inglês, anglais, spanish, espanol, español, espanhol, espagnol, portuguese, portugues, portugués, português, french, frances, francés, francês, français, francais, legal, juridica, jurídica, pharmaceutic, pharmaceutique, pharmaceutical, patents, pharmaceutics, farmacéutica, construction, construção, construcção, construcción, génie civile, affaires, finances, business, negócios, negocios, ATA-certified, agréé par l'ATA, American Tranlators Association ... English
ტაივანი
0 points
Tagalog -> English
Identity Verified   GlobalEditing
  Superb English Editing and Proofreading
Annuals, automotive, business, clinical, computers, engineering, environment, food, history, manufacturing, marketing, medical, meditation, music, art, reports, robotics, science, telecommunications, testing, travel, Zen ... English
შეერთებული შტატები
0 points
Tagalog -> English
  linguainfo
  EN 17100 & ISO 9001:2015 Certified Co.
Language Translation, Translator, Translation, voice over, Transcription, Foreign Language, Indian Language, European Language, Asian Language, Sworn Translator, Document Translation, Certified Translation, Certified Translator, Native Translator, Arabic, Chinese, Dutch, English Translation, Finnish, French, German, Greek Translation, Hebrew, Hungarian, Bahasa, Indonesian Translation, Italian, Japanese, Korean, Polish Translation, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish Translation, Swedish, Thai, Turkish, Vietnamese Translation, Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi Translation, Kannada, Malayalam, Marathi, Oriya Translation, Punjabi, Tamil, Telugu, Urdu Translation, Various Indian regional Languages, Asian languages, European Languages, African Languages, Middle East Languages, Eastern Languages Translators from India, Translators for Indian Languages, Hindi Translators, Kashmiri Translaotrs, Assamese translators, Oriya Translators, Punjabi Translators, Indonesian translators, Tagalog ... English
ინდოეთი
0 points
Tagalog -> English
  jainnlyn
  
filipino, business, health care, media, general ... Tagalog/English
იაპონია
0 points
Tagalog -> English
Identity Verified   ink writer
  Excellent writer. Accurate translator.
, რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა, ტურიზმი და მოგზაურობა, სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, ეთიკა და ა.შ., მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა, სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი:, სამუშაო ძალის რესურსები, საკვები და რძის პროდუქტები, კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა, ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი), სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები ... Tagalog/English
ფილიპინები
0 points
Tagalog -> English
  SMBTranslations
  Quick and quality translations
Native Tagalog speaker, Religion, Website, Tagalog translator, Filipino translator, English-Filipino translator, Website Content, Spanish-Tagalog, Fashion Magazine, Textile and Clothing, Transcription, Subtitling, Editing, Proofreading, IT, Apps, Software, e-commerce, Marketing, Market Research, Business. ... Tagalog/English
ფილიპინები
0 points
Tagalog -> English
Identity Verified   Carol Pons
  Accurate, Concise & Timely
translator, freelance, freelancer, freelance translator, English translator, English freelance translator, translation, translations, English translation, English translations, translate, translate English, translating, translating English, translated, translated English, native, native speaker, English native speaker, quality, reliable, available, trados, cat, DTP, PDF, Spanish, Catalan, Tagalog, Filipino, English, Spanish to English translator, Spanish to English translation, Spanish to English translations, Catalan to English translator, Catalan to English translation, Catalan to English translations, Tagalog to English translator, Tagalog to English translation, Tagalog to English translations, Filipino to English translator, Filipino to English translation, Filipino to English translations, editor, English editor, edition, editions, English edition, English editions, edit, edit English, editing, English editing, edited, English edited, proofreader, English proofreader, proofread, ... Tagalog/English
ესპანეთი
0 points
Tagalog -> English
  JurenShaw
  
, მედიცინა: ჯანდაცვა, მედიცინა (ზოგადი) ... Tagalog
შეერთებული შტატები
0 points
Tagalog -> English
  A.K Janjelo
  “Translation…bridges connecting nations”
Arabic, English, translation, translation analysis, material analysis, localization, proofreading, management, religious translation, research and transcription ... Arabic/English
ლიბანი
0 points
Tagalog -> English
  TagalogEngineer
  Expert in Tagalog and Ilocano
Engineering, Information Technology, Tagalog, Iloco. ... Tagalog/Iloko
კანადა
0 points
Tagalog -> English
Identity Verified   Dietmar T
  Quality translations
English, German, Tagalog, Cebuano, Bisaya, Visaya, Afrikaans, translator, professional, fast, efficient ... English/German
ფილიპინები
0 points
Tagalog -> English
  Nabu921
  
საკვები და რძის პროდუქტები, მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა, ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი), მექანიკა / მექანიკური ინჟინერია, სამართალი (ზოგადი), IT (ინფორმაციული ტექნოლოგია), თამაშები / ვიდეოთამაშები / თამაში / კაზინო, კოსმეტიკა, პარფიუმერია, კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა, კომპიუტერები: ტექნიკური უზრუნველყოფა, კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა, მედიცინა (ზოგადი) ... English/Spanish
შეერთებული შტატები
0 points
Tagalog -> English
Identity Verified   Lys Nguyen
  35 years in Translation and Localization
vietnamese translation, vietnamese notarized and certified translation, dịch công chứng, dịch thuật tiếng việt, vietnamese localization, việt hóa, tender packages, localization of web search tools, web adsense, web adwords, web content network, internet appliances localization, all fields, marketing, financial, accounting, banking, technology, technical, health care, medical, engineering, automotive, legal, politics, law, IT, software, hardware, construction, general, environment, water and water solutions, translation English into vietnamese, translation vietnamese into English, translation chinese into vietnamese, translation vietnamese into chinese, translation asian and european languages into vietnamese, voice-over, voice talents, transcription, desktop publishing, English translastion, french translastion, italian translation, traditional chinese translation, simplified chinese translation, german translation, japanese translation, indonesian translation, russian translation, spa ... English/Vietnamese
ვიეტნამი
0 points
Tagalog -> English
Identity Verified   LC Services
  Quality First... Speed Always...
Portuguese translation, Spanish translation, Hindi translation, Korean translation, Dzongkha translation, Tagalog translation, Armenian translation, Urdu translation, Chinese translation, Japanese translation, Arabic translation, Gujarati Translation, New Delhi translation, India translation, Chinese TRanslation, Translation, Interpretation, Language jobs, langjobs, recruitment, Market Research, Marketing Research, Confirmit, CATI, CAWI ... English/Hindi
ინდოეთი
0 points
Tagalog -> English
  taikablessy
  Smile to the new opportunities!
Albanian, Armenian, Belorusian, Bosnian, Bulgarian, Croatian, Czech, Chinese, Danish, Estonian, French, Finnish, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Italian, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Swedish, Slovak, Spanish, Serbian, Slovenian Turkish,   Ukrainian, Vietnamese, IT, accounting, insurance, banking, localization, general, translation, United States, New York, Immigration, financial, engineering, power grid, contract, United Kingdom, Singapore, China, Japan, Academic, Certified, Contract, Legal, Medical, Pharmaceutical, Technical, website, marketing, www.taikatranslations.com ... Russian/English
შეერთებული შტატები
0 points
Tagalog -> English
Identity Verified   Aquilina Mawadza
  African Language Translations
Acholi, Adja, Afar, Afrikaans, Aghem, Akan, Amharic, Anyuak, Sudanese Arabic, Ateso, Bambara, Bandi, Bassa, Bemba, Borana, Burmese, Chewa, Chuukese, Ciyao, Yao, Dagbani, Dan, Djerma / Zarma, Dioula, Dinka, Dogoso, Ebira, Efik, Edo, Ekegusi, Ewe, Fante, Farsi, Fon, Fulfude, Ga, Gabka, Gola, Grebo, Gujarati, Haitian-Creole, Hakha Chin, Hassanya, Hausa, Herero, Hidiyya, Hindi, Igbo, Ilokano, Jula/Dioula, Kakwa, Kambatta, kanuri, Kaonde, Karamojong, Kassauonke, Kasem, Khoisan, Kiembu, Kikamba, Kikongo, Kikuyu, Kimeru, Kinyamulenge, Kinyarwanda, Kirundi, Kissi, Kissi, Kituba, Kpelle, Krahn, Krio, Krio, Kuk, Kru, Kunama, Kuwaa, Lao, Lango, Leblango, Lingala, Lorma, Loma, Lozi, Luba Kasai, Luganda, Lugbara, Lugbarati, Lugisi, Lugwere, Lumasaba, Lunda, Luo, Lusoga, Luvale, Maasai, Makhuwa, Malagasy, Mandinka, Mann, Marshallese, Mashi, Mende, Mossi/Mòoré, Mamprusi, Mandinka, Mongolian, Nankam, Mmen, Ndebele, Nuer, Nyanja, Oromo, Oshiwambo, Pidgin, Pulaar / Fulani, Runyankole, Runyoro, Runyakita ... Shona/English
სამხრეთ აფრიკა
0 points
Tagalog -> English
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლოAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • ტერმინის ძიება
  • ვაკანსიები
  • ფორუმები
  • Multiple search