მთარგმნელობითი მომსახურების ProZ.com გლობალური დირექტორია
 The translation workplace
Ideas

Translation agencies & companies | ProZ.com


Use CTRL-Click to select multiple choices, then click Search to find results for your criteria.
Close
Corporate membership
Close
ქვეყანა
Close
შემოთავაზებული ან გათვალისწინებული ენები
Close
შემოთავაზებული მომსახურებები და პროდუქტები
Close
ინდუსტრიის სფეროები / ბაზრები / თემატური სფეროები
Close
კომპანიის ზომა
Close
სამუშაოს ან დოკუმენტის ტიპები
Close
ფაილის დასაშვები ტიპები
Close
Standards registry
Close
სტანდარტები / სერთიფიკატები
Close
პროცესის ან სამუშაოს მიმდინარეობის აღწერა
Close
ხარისხის უზრუნველყოფის პროცესი
Close
საკვანძო სიტყვები

Optimize Translations


...bridging Barriers

logo
შემოთავაზებული ან გათვალისწინებული ენები: No languages are offered and supported.
Contact: optimizetrans

jecathey


შემოთავაზებული ან გათვალისწინებული ენები: ინგლისური, შვედური.
Contact: jecathey

Mochizuki-Reid


Expert in international exchange.

შემოთავაზებული ან გათვალისწინებული ენები: ინგლისური, იაპონური.
Contact: Mochizuki-Reid

dichthuatpro


შემოთავაზებული ან გათვალისწინებული ენები: No languages are offered and supported.
Contact: dichthuatpro

Kyungsoo Stefan Kwon


შემოთავაზებული ან გათვალისწინებული ენები: No languages are offered and supported.
Contact: Kyungsoo Stefan Kwon

Olena Zuyeva


შემოთავაზებული ან გათვალისწინებული ენები: გერმანული, ინგლისური. 2-4 languages supported.
Contact: Olena Zuyeva

OPUS Translations


Language Assistance

logo
We aim to fill in the gap between you and your...
სამუშაოს ან დოკუმენტის ტიპები: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
შემოთავაზებული ან გათვალისწინებული ენები: ინგლისური, ესპანური, ფრანგული, პორტუგალური, რუსული. 5-9 languages supported.
შემოთავაზებული მომსახურებები და პროდუქტები: Document translation, Interpreting, Transcriptions, Translation.
Contact: Juliana Ferreira

khalidnaamane


შემოთავაზებული ან გათვალისწინებული ენები: No languages are offered and supported.
Contact: khalidnaamane

NomosFrasis


სამუშაოს ან დოკუმენტის ტიპები: Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Medical records/documents, Patents.
ინდუსტრიის სფეროები / ბაზრები / თემატური სფეროები: Healthcare, Insurance, Law/Legal, Pharmaceutical, Training/Education.
შემოთავაზებული ან გათვალისწინებული ენები: ბერძნული, ინგლისური, ფრანგული. Is willing to work with other languages upon request. 2-4 languages supported.
შემოთავაზებული მომსახურებები და პროდუქტები: Consulting, Project Management, Proofreading, Translation.
Contact: NomosFrasis

futura1


შემოთავაზებული ან გათვალისწინებული ენები: ინგლისური.
Contact: futura1

DavidGuillonnet


შემოთავაზებული ან გათვალისწინებული ენები: გერმანული, ინგლისური, ესპანური, ფრანგული.
Contact: DavidGuillonnet

king39


შემოთავაზებული ან გათვალისწინებული ენები: No languages are offered and supported.
Contact: king39

frantiskaabies


შემოთავაზებული ან გათვალისწინებული ენები: No languages are offered and supported.
Contact: frantiskaabies

N1ten


შემოთავაზებული ან გათვალისწინებული ენები: No languages are offered and supported.
Contact: N1ten

stevenmikki


შემოთავაზებული ან გათვალისწინებული ენები: No languages are offered and supported.
Contact: stevenmikki

pcm1


შემოთავაზებული ან გათვალისწინებული ენები: No languages are offered and supported.
Contact: pcm1

Bruce Berger


შემოთავაზებული ან გათვალისწინებული ენები: No languages are offered and supported.
Contact: Bruce Berger

Saikrishna Darbha


Global IT Services...
შემოთავაზებული ან გათვალისწინებული ენები: No languages are offered and supported.
Contact: Saikrishna Darbha

International Office For Translation


Connecting Cultures

logo
INTERNATIONAL OFFICE FOR TRANSLATION is a leading translation agency in Yemen based in Sana’a providing professional and attested translation & interpretation services to international and local organizations, private and public clients and corporations, with strong and proven track record. It...
სამუშაოს ან დოკუმენტის ტიპები: Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Financial statements, Flash files, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Presentations, Surveys, User guides, Web sites.
ინდუსტრიის სფეროები / ბაზრები / თემატური სფეროები: Business products, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Government, Law/Legal, Construction, Energy, Financial/markets, Healthcare, Higher Education, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Journalism, Marketing/Communications, Oil, Pharmaceutical, Tourism.
შემოთავაზებული ან გათვალისწინებული ენები: არაბული, გერმანული, ინგლისური, ესპანური, ფრანგული, იტალიური. Is willing to work with other languages upon request. 5-9 languages supported.
შემოთავაზებული მომსახურებები და პროდუქტები: Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Internationalization, Interpreting, Local guides, Localization, Multimedia localization, Proofreading, Translation, Typesetting.
Contact: Yahyahasani - +967 01 294342

Vincent V


Perfection in translation

logo
შემოთავაზებული ან გათვალისწინებული ენები: არაბული, ჩინური, გერმანული, ინგლისური, ესპანური, ფრანგული, იტალიური. 5-9 languages supported.
Contact: Vincent V