მთარგმნელობითი მომსახურების ProZ.com გლობალური დირექტორია
 The translation workplace
Ideas
Quoting deadline expired
The quoting deadline for this job passed at Jun 20, 2017 08:00 GMT.

Traduction FR-IT

ავტორი: Jun 19, 2017 17:39 GMT   (GMT: Jun 19, 2017 17:39)

Job type: თარჯიმნის/შემმოწმებლის/კორექტორის სამუშაო
Service required: Translation


ენები: ფრანგული -> იტალიური

სამუშაოს აღწერა:

TRaduction d'un bialn (ACTIF et PASSIF

Poster country: საფრანგეთი

სამუშაოს სავარაუდო შემსრულებელი (ვაკანსიის განმთავსებლის მიერ არჩეული):
გაწევრიანება: რიგით მომხმარებლებს შეუძლიათ გაგზავნონ შეთავაზება 12 საათის გასვლის შემდეგ
თემა: საბუღალტრო საქმე
შეთავაზებების მიღების ბოლო ვადა: Jun 20, 2017 08:00 GMT
სამუშაოს ჩაბარების ვადა: Jun 23, 2017 14:00 GMT
დამატებითი მოთხოვნები:
Merci de nous préciser votre maîtrise de ce domaine
ტექსტის ნიმუში: ამ ტექსტის თარგმნა არ არის საჭირო
Frais d’établissement *
Frais de développement *
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et
outillage industriels
შემკვეთის შესახებ:
This job was posted by a Blue Board outsourcer with a "likelihood of working again" average rating of 4.6 out of 5

Note: You cannot quote because the quoting deadline has passed.

შემკვეთი გთხოვთ, ამ ვაკანსიას სხვაგან ნუ განათავსებთ.Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
WordFinder
WordFinder is the market's fastest and easiest way of finding the right word, term, translation or synonym in one or more dictionaries. In our assortment you can choose among more than 120 dictionaries in 15 languages from leading publishers.
Across v6.3
Apart from features that enable you to translate more efficiently, the new Across Translator Edition v6.3 comprises your crossMarket membership. The new online network for Across users assists you in exploring new sales potential and generating revenue.