მთარგმნელობითი მომსახურების ProZ.com გლობალური დირექტორია
 The translation workplace
Ideas

Directory of translators and interpreters

თარჯიმნების ძიება ენათა წყვილისა და გამოცდილების სფეროს მიხედვით

სწრაფი ბმულები
ენათა ძირითადი წყვილები
ჩინური -> გერმანული, თარჯიმნები
ჩინური -> ესპანური, თარჯიმნები
ჩინური -> ფრანგული, თარჯიმნები
ჩინური -> იაპონური, თარჯიმნები
გერმანული -> ჩინური, თარჯიმნები
ესპანური -> ჩინური, თარჯიმნები
ფრანგული -> ჩინური, თარჯიმნები
იაპონური -> ჩინური, თარჯიმნები

შესაბამისი რესურსები
ჩემი სიები
მთარგმნელობითი სააგენტოების დირექტორია
შემკვეთთა Blue Board
გუნდების დირექტორია
საიტის მომხმარებელთა ძიება სახელით
Nakōdo expert finder

შედარებით იშვიათ ენათა წყვილებიLists