Glossaries for sale / Glosariusze na sprzedaż

განცხადების დეტალები
შეთავაზება - სხვადასხვა - Glossaries
ავტორი: Piotr Bienkowski
გაგზავნის დრო:Mar 26, 2013
აღწერა:You can buy any glossaries that I have in my profile. Glossary of statistics also in other language pairs.
Można kupić każdy glosariusz dostępny w moim profilu. Glosariusz statystyki również w innych parach językowych.
Please get in touch through my profile, if you're interested.
Zainteresowanych proszę o kontakt przez mój profil.
გადახდა მოითხოვება:

ამ შეთავაზების თაობაზე დაუკავშირდით:Piotr Bienkowski
You must be logged in to your ProZ.com profile and meet the criteria of the poster in order to respond to this Exchange post.

Call staff attention to this post