საიტის წესები

ProZ.com-ის გამოყენების წესები

ქვემოთ მოცემული წესები შედგენილია ProZ.com-ის თარჯიმანთათვის შედეგზე ორიენტირებული და სასიამოვნო ატმოსფეროს მქონე სამუშაო ადგილის უზრუნველსაყოფად და დასაცავად. საიტის გამოყენებით ადასტურებთ, რომ თქვენთვის მისაღებია მისი წესები და დაიცავთ მათ.


საიტის წესი

1 ჩანაწერები უნდა იყოს ორიგინალური ნამუშევრები.
უკვე არსებული (ადრე გამოქვეყნებული) თარგმანების გამოყენება, მთლიანად ან ნაწილობრივ, აკრძალულია და ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას. თუ სამუშაო შეასრულეთ სხვა პიროვნებასთან ერთად, ჩანაწერის შეტანის დროს დაასახელეთ იგი თქვენს პარტნიორად.
2 კონკურსის მონაწილეების ვინაობა ანონიმურად უნდა დარჩეს, კონკურსის მიმდინარეობის პერიოდში.
კონკურსის ან ხმის მიცემის პერიოდში, კონკურსის მონაწილეებმა არ უნდა იმსჯელონ საკუთარი ნამუშევრისა თუ თარგმნის პროცესში მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ. ისეთი ინფორმაციის მიწოდება, რაც კოლეგებს მიანიშნებს თუ ვინ არის თარგმანის ავტორი, ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას.
3 დაუშვებელია სპეკულირება ჩანაწერებთან დაკავშირებით.
წესების მიხედვით, დაუშვებელია სპეკულირება იმის შესახებ, თუ ვისი შეიძლება იყოს მოცემული ნამუშევარი.
4 კონკურსის დროს დაუშვებელია კომენტარების გაკეთება სახალხოდ.
კონკურსის მიმდინარეობის ან ხმის მიცემის პერიოდში, ProZ.com-ის არცერთ მომხმარებელს არა აქვს უფლება სახალხოდ გააკეთოს კომენტარები ჩანაწერების (ან ტექსტის თარგმნის შესაძლო გზების) შესახებ. ფორუმებზე გაგზავნილი კომენტარები არ გამოჩნდება, ხოლო თუ ისინი ჩანს, დაიმალება. ასევე დაუშვებელია ხმის მიმცემთა შორის პირადი მსჯელობები (მაგ. ელ.ფოსტით).
5 აკრძალულია ხმის მიმცემთა წაქეზება რაიმე გზით.
აკრძალულია ხმის მიმცემთა წაქეზება რაიმე გზით, ან მათი გადაბირება გარკვეული ნამუშევრისთვის ხმის მისაცემად. ასევე დაუშვებელია მომხმარებელთა გარკვეული ჯგუფის (მაგალითად, გარკვეულ ქვეყანაში მცხოვრები მომხმარებლების) მოწვევა ხმის მისაცემად, კონკურსის შედეგებზე ზემოქმედების მცდელობის მიზნით.
6 გამარჯვების კანონიერების შესახებ არ უნდა გამოთქვათ ეჭვი სახალხოდ.
თუ ფიქრობთ, რომ ადგილი აქვს უსამართლობას, ამის შესახებ აცნობეთ საიტის სამუშაო ჯგუფს, დახმარების მოთხოვნის საშუალებით.

საიტზე წვდომისა და მისი გამოყენების დროს აუცილებლად უნდა დაიცვათ ზემოთ მოცემული წესები.

წესების დაცვა

ზემოთ ნახსენები წესების დასაცავად, საიტის ჯგუფის წევრებს და მოდერატორებს შეუძლიათ მიიღონ ნებისმიერი ქვემოთ ჩამოთვლილი ზომები:
* დაუკავშირდნენ საიტის მომხმარებლებს და მიუთითონ კონკრეტულ წესებზე
* უარყონ (წაშალონ ან დამალონ) შეტყობინებები, რომლებშიც ირღვევა საიტის გამოყენების წესი
* ზოგიერთი წესის შესახებ წერილით მიუთითონ საიტის მომხმარებლებს, თუ მათი მოქმედება ეწინააღმდეგება საიტის წესებს.
* დროებით ან მუდმივად შეუწყვიტონ წესების დამრღვევ მომხმარებელს წვდომა საიტის შესაბამის გვერდზე.
* მომხმარებელს შეუწყვიტონ პროფილის ქონის ან წევრობის უფლება (ეს მხოლოდ სამუშაო ჯგუფს შეუძლია)

მოდერატორები და საიტის სამუშაო ჯგუფი ისევე იცავენ საიტის წესებს და ისევე არიან დაცული ამ წესებით, როგორც საიტის სხვა მომხმარებლები.

საიტის გამოყენების უფლების შეწყვეტა

იშვიათ შემთხვევაში, როდესაც წესების სერიოზულ დარღვევას აქვს ადგილი, ProZ.com-ის სამუშაო ჯგუფის წევრებს შეუძლიათ დაუყოვნებლად შეუწყვიტონ პროფილს საიტის გამოყენების უფლება (და წევრობა). ამასთან, საიტის გამოყენების უფლების შეწყვეტასთან დაკავშირებით, უმეტეს შემთხვევაში, ProZ.com იყენებს "ყვითელი ბარათის / წითელი ბარათის" პოლიტიკას, რომელიც მსგავსია სპორტულ თამაშებში გამოყენებული ყვითელი და წითელი ბარათების წესებისა.

ყვითელი და წითელი ბარათების ჩვენების უფლება მარტო საიტის სამუშაო ჯგუფის წევრებს აქვთ. ბარათზე მითითებულია წესების ნომრები და ბარათის ჩვენების თარიღი. ტერმინები ”ყვითელი ბარათი” და ”წითელი ბარათი” მათი პირდაპირი მნიშვნელობით გამოიყენება; ელ.ფოსტის გაგზავნის დროს შესაბამისი ტერმინი თემის სტრიქონში გამოჩნდება.

საიტის მომხმარებელი, რომელიც მიიღებს ყვითელ ბარათს, ისევ შეძლებს საიტის გამოყენებას (ზოგჯერ გარკვეული შეზღუდვებით), მაგრამ იგი გაფრთხილებულია, რომ წესების დარღვევის გამეორების შემთხვევაში, მას საიტით სარგებლობის უფლება შეუწყდება. პიროვნება, რომლის პროფილს საიტის გამოყენების უფლება შეუწყდება, აღარ დაიშვება ProZ.com-ზე.

შემკვეთებს ეხებათ საიტის გამოყენების შეწყვეტის პირობები.

განმარტება

ზემოთ დასახელებულ რომელიმე წესთან ან წესების დარღვევის აღმკვეთ ღონისძიებებთან დაკავშირებით განმარტების მისაღებად, შეგიძლიათ გაგზავნოთ დახმარების მოთხოვნა.

Request help


Site Documentation


The member services and support team
Jared

Jared

Lucia

Lucia

Alejandro

Alejandro

Helen

Helen

Yana

Yana

Maria D

Maria D

Karen

Karen

Enrique Manzo

Enrique Manzo

Evelio

Evelio

Julieta

Julieta

Mariano

Mariano

Hayjor Roca

Hayjor Roca

Andrea

Andrea

Rocío Tempone

Rocío Tempone

Rocio Palacios

Rocio Palacios

Ezequiel

Ezequiel

Your current localization setting

ქართული

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • ტერმინის ძიება
  • ვაკანსიები
  • ფორუმები
  • Multiple search