საიტის წესები

ProZ.com-ის გამოყენების წესები

ქვემოთ მოცემული წესები შედგენილია ProZ.com-ის თარჯიმანთათვის შედეგზე ორიენტირებული და სასიამოვნო ატმოსფეროს მქონე სამუშაო ადგილის უზრუნველსაყოფად და დასაცავად. საიტის გამოყენებით ადასტურებთ, რომ თქვენთვის მისაღებია მისი წესები და დაიცავთ მათ.


საიტის წესი

1.1 ”დახმარებისა” და ტერმინოლოგიური ლექსიკონის შესაქმნელი KudoZ მხოლოდ ტერმინების თარგმანში დახმარებისთვისა და ტერმინოლოგიური ლექსიკონის შექმნისთვისაა გათვალისწინებული.
აკრძალულია ამ პლატფორმის გამოყენება რეკლამისთვის, დისკუსიებისთვის, ან ტერმინების თარგმანში დახმარებისაგან განსხვავებული სხვა ნებისმიერი მიზნით.
1.2 KudoZ მხოლოდ ენობრივი საკითხებით იფარგლება.
KudoZ-ში გაგზავნილი ყველა ტექსტი მხოლოდ ტერმინების თარგმანთან უნდა იყოს დაკავშირებული. KudoZ-ში, ისევე როგორც მთელ საიტზე, მკაცრადაა აკრძალული პირადი კომენტარები.
1.3 ტექსტური ველები მხოლოდ მათი დანიშნულებისამებრ უნდა გამოიყენოთ.
მაგალითად:
  • ”სადისკუსიო ჩანაწერების” ველი შეგიძლიათ გამოიყენოთ მოთხოვნილი ტერმინის შესახებ ინფორმაციის გასაცვლელად და ლინგვისტური განხილვისთვის. GBK–ს დისკუსიებში მონაწილეობის უფლება ასევე აქვთ იმ მომხმარებლებს, რომლებიც ვერ გაგზავნიან პასუხს კითხვაზე, რადგან არ აკმაყოფილებენ შესაბამის კრიტერიუმებს.
  • პასუხის ავტორს შეუძლია დაამატოს განმარტება თავის პასუხზე და დაასაბუთოს მისი სისწორე.
  • წყაროების ველებში შეგიძლიათ ჩაწეროთ ინტერნეტში განთავსებული რესურსების მისამართები, კითხვის ავტორისა და სხვებისთვის თქვენი პასუხის დასამოწმებლად.
  • წყაროების ველებში შეგიძლიათ კითხვის ავტორს მიაწოდოთ მხოლოდ დამხმარე ინფორმაცია, ეს არ წარმოადგენს პასუხს და მისი არჩევა შეუძლებელია.
აკრძალულია ზემოთ ნახსებნებ ფორმაში მოცემული ველების სხვაგვარად გამოყენება. მაგალითად, კომენტარი ”სამედიცინოზე ვსწავლობდი 3 წლის განმავლობაში” უნდა ჩაწეროთ განმარტების და არა წყაროს ველში.
1.4 უნდა დაიცვათ ტერმინოლოგიურ ლექსიკონში ჩაწერის ფორმა.
ლექსიკონში დასამატებელი ტერმინები ავტომატურად ირჩევა KudoZ-ის კითხვიდან და პასუხიდან. ამიტომ, არც კითხვაში და არც პასუხში ტერმინის ველში არ უნდა ჩაწეროთ ისეთი ფრაზა, როგორიცაა „იხილეთ ქვემოთ“, „ამ კონტექსტში“ და ა.შ. ტერმინების ველში არ გამოიყენოთ კითხვის ნიშნები, ბრჭყალები, საჭიროების გარეშე ასომთავრულით დაწერილი სიტყვები და სხვა ისეთი რამ, რასაც ლექსიკონში ვერ ნახავთ. ტერმინოლოგიური ლექსიკონის შესაქმნელად დასმულ KudoZ კითხვაზე პასუხში მოცემული უნდა იყოს ტერმინის თარგმანი, განმარტება და გამოყენების მინიმუმ ერთი მაგალითი. ყოველივე ეს უნდა გაფორმდეს თარგმანის ენაზე.
1.5 KudoZ-ში გაკეთებული ჩანაწერები არ უნდა შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.
როგორც წესი, კლიენტის სახელი არ უნდა ჩანდეს KudoZ ჩანაწერებში. ასევე ყურადღება უნდა მიექცეს, რომ ტერმინი ან კონტექსტი არ შეიცავს ნებისმიერი სახის კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

საიტზე წვდომისა და მისი გამოყენების დროს აუცილებლად უნდა დაიცვათ ზემოთ მოცემული წესები.

წესების დაცვა

ზემოთ ნახსენები წესების დასაცავად, საიტის ჯგუფის წევრებს და მოდერატორებს შეუძლიათ მიიღონ ნებისმიერი ქვემოთ ჩამოთვლილი ზომები:
* დაუკავშირდნენ საიტის მომხმარებლებს და მიუთითონ კონკრეტულ წესებზე
* უარყონ (წაშალონ ან დამალონ) შეტყობინებები, რომლებშიც ირღვევა საიტის გამოყენების წესი
* ზოგიერთი წესის შესახებ წერილით მიუთითონ საიტის მომხმარებლებს, თუ მათი მოქმედება ეწინააღმდეგება საიტის წესებს.
* დროებით ან მუდმივად შეუწყვიტონ წესების დამრღვევ მომხმარებელს წვდომა საიტის შესაბამის გვერდზე.
* მომხმარებელს შეუწყვიტონ პროფილის ქონის ან წევრობის უფლება (ეს მხოლოდ სამუშაო ჯგუფს შეუძლია)

მოდერატორები და საიტის სამუშაო ჯგუფი ისევე იცავენ საიტის წესებს და ისევე არიან დაცული ამ წესებით, როგორც საიტის სხვა მომხმარებლები.

საიტის გამოყენების უფლების შეწყვეტა

იშვიათ შემთხვევაში, როდესაც წესების სერიოზულ დარღვევას აქვს ადგილი, ProZ.com-ის სამუშაო ჯგუფის წევრებს შეუძლიათ დაუყოვნებლად შეუწყვიტონ პროფილს საიტის გამოყენების უფლება (და წევრობა). ამასთან, საიტის გამოყენების უფლების შეწყვეტასთან დაკავშირებით, უმეტეს შემთხვევაში, ProZ.com იყენებს "ყვითელი ბარათის / წითელი ბარათის" პოლიტიკას, რომელიც მსგავსია სპორტულ თამაშებში გამოყენებული ყვითელი და წითელი ბარათების წესებისა.

ყვითელი და წითელი ბარათების ჩვენების უფლება მარტო საიტის სამუშაო ჯგუფის წევრებს აქვთ. ბარათზე მითითებულია წესების ნომრები და ბარათის ჩვენების თარიღი. ტერმინები ”ყვითელი ბარათი” და ”წითელი ბარათი” მათი პირდაპირი მნიშვნელობით გამოიყენება; ელ.ფოსტის გაგზავნის დროს შესაბამისი ტერმინი თემის სტრიქონში გამოჩნდება.

საიტის მომხმარებელი, რომელიც მიიღებს ყვითელ ბარათს, ისევ შეძლებს საიტის გამოყენებას (ზოგჯერ გარკვეული შეზღუდვებით), მაგრამ იგი გაფრთხილებულია, რომ წესების დარღვევის გამეორების შემთხვევაში, მას საიტით სარგებლობის უფლება შეუწყდება. პიროვნება, რომლის პროფილს საიტის გამოყენების უფლება შეუწყდება, აღარ დაიშვება ProZ.com-ზე.

შემკვეთებს ეხებათ საიტის გამოყენების შეწყვეტის პირობები.

განმარტება

ზემოთ დასახელებულ რომელიმე წესთან ან წესების დარღვევის აღმკვეთ ღონისძიებებთან დაკავშირებით განმარტების მისაღებად, შეგიძლიათ გაგზავნოთ დახმარების მოთხოვნა.

Request help


Site Documentation


The member services and support team
Jared

Jared

Lucia

Lucia

Alejandro

Alejandro

Helen

Helen

Yana

Yana

Maria D

Maria D

Karen

Karen

Enrique Manzo

Enrique Manzo

Evelio

Evelio

Julieta

Julieta

Mariano

Mariano

Hayjor Roca

Hayjor Roca

Andrea

Andrea

Rocío Tempone

Rocío Tempone

Rocio Palacios

Rocio Palacios

Ezequiel

Ezequiel

Your current localization setting

ქართული

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • ტერმინის ძიება
  • ვაკანსიები
  • ფორუმები
  • Multiple search