სფეროში ”” მომუშავე Dutch to English ენ(ებ)ის სპეციალისტები: წერით და ზეპირ თარჯიმანთა დირექტორია

Dutch -> English წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » General fields

სფეროში ”Tech/Engineering” მომუშავე Dutch -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (23469)
სფეროში ”Art/Literary” მომუშავე Dutch -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (11)
სფეროში ”Medical” მომუშავე Dutch -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (11960)
სფეროში ”Law/Patents” მომუშავე Dutch -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (849)
სფეროში ”Science” მომუშავე Dutch -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (3007)
სფეროში ”Bus/Financial” მომუშავე Dutch -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (8413)
სფეროში ”Marketing” მომუშავე Dutch -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1023)
სფეროში ”Other” მომუშავე Dutch -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (14489)
სფეროში ”Social Sciences” მომუშავე Dutch -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1241)

Dutch -> English წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » Specific fields

Dutch -> English, თარჯიმნები: საბუღალტრო საქმე (505)
Dutch -> English, თარჯიმნები: რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა
Dutch -> English, თარჯიმნები: აერონავტიკა / ავიაცია / კოსმოსი
Dutch -> English, თარჯიმნები: სოფლის მეურნეობა (357)
Dutch -> English, თარჯიმნები: მეცხოველეობა / ცხოველების შეჯვარება (207)
Dutch -> English, თარჯიმნები: ანთროპოლოგია (284)
Dutch -> English, თარჯიმნები: არქეოლოგია
Dutch -> English, თარჯიმნები: არქიტექტურა
Dutch -> English, თარჯიმნები: ხელოვნება, გამოყენებითი ხელოვნება, მხატვრობა
Dutch -> English, თარჯიმნები: ასტრონომია და კოსმოსი (123)
Dutch -> English, თარჯიმნები: ფინანსები (ზოგადი) (1149)
Dutch -> English, თარჯიმნები: ავტომატიკა და რობოტები
Dutch -> English, თარჯიმნები: ავტომობილები / მსუბუქი და სატვირთო მანქანები
Dutch -> English, თარჯიმნები: ბიოლოგია (ტექნიკური, ქიმიური, მიკრო-)
Dutch -> English, თარჯიმნები: ბოტანიკა
Dutch -> English, თარჯიმნები: მშენებლობა / სამოქალაქო ინჟინერია (556)
Dutch -> English, თარჯიმნები: ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი) (1577)
Dutch -> English, თარჯიმნები: მასალები (პლასტმასი, კერამიკა და ა.შ.)
Dutch -> English, თარჯიმნები: სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები (856)
Dutch -> English, თარჯიმნები: ქიმიური მრეწველობა; ქიმიური მეცნიერება/ინჟინერია (321)
Dutch -> English, თარჯიმნები: პოეზია და ლიტერატურა (1130)
Dutch -> English, თარჯიმნები: კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა
Dutch -> English, თარჯიმნები: საფეიქრო ნაწარმი / ტანსაცმელი / მოდა
Dutch -> English, თარჯიმნები: ტელეკომუნიკაციები
Dutch -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები (ზოგადი)
Dutch -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: ტექნიკური უზრუნველყოფა (554)
Dutch -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა (959)
Dutch -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: სისტემები, ქსელები
Dutch -> English, თარჯიმნები: სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი:
Dutch -> English, თარჯიმნები: სამზარეულო / კულინარია (842)
Dutch -> English, თარჯიმნები: კოსმეტიკა, პარფიუმერია
Dutch -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: სტომატოლოგია
Dutch -> English, თარჯიმნები: მედია / მულტიმედია (1010)
Dutch -> English, თარჯიმნები: ეკონომიკა
Dutch -> English, თარჯიმნები: განათლება / პედაგოგიკა
Dutch -> English, თარჯიმნები: ელექტრონიკა / ელექტროინჟინერია (438)
Dutch -> English, თარჯიმნები: ენერგია / ელექტროენერგიის წარმოება
Dutch -> English, თარჯიმნები: ინჟინერია (ზოგადი)
Dutch -> English, თარჯიმნები: ინჟინერია: ინდუსტრია
Dutch -> English, თარჯიმნები: მექანიკა / მექანიკური ინჟინერია
Dutch -> English, თარჯიმნები: ბირთვული ინჟინერია/მეცნიერება
Dutch -> English, თარჯიმნები: გარემო და ეკოლოგია (568)
Dutch -> English, თარჯიმნები: ეზოტერული ცოდნა (177)
Dutch -> English, თარჯიმნები: მეთევზეობა (62)
Dutch -> English, თარჯიმნები: ფოლკლორი (230)
Dutch -> English, თარჯიმნები: საკვები და რძის პროდუქტები
Dutch -> English, თარჯიმნები: მეტყევეობა / ხეტყე / ხის მასალები (141)
Dutch -> English, თარჯიმნები: ავეჯი / საყოფაცხოვრებო ნივთები
Dutch -> English, თარჯიმნები: თამაშები / ვიდეოთამაშები / თამაში / კაზინო (629)
Dutch -> English, თარჯიმნები: მინერალების მოპოვება / ძვირფასი ქვები
Dutch -> English, თარჯიმნები: გენეალოგია (80)
Dutch -> English, თარჯიმნები: ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები (1249)
Dutch -> English, თარჯიმნები: გენეტიკა
Dutch -> English, თარჯიმნები: გეოგრაფია (349)
Dutch -> English, თარჯიმნები: გეოლოგია
Dutch -> English, თარჯიმნები: მთავრობა / პოლიტიკა (822)
Dutch -> English, თარჯიმნები: ფოტოგრაფია/გრაფიკა (გრაფიკული ხელოვნება)
Dutch -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ჯანდაცვა
Dutch -> English, თარჯიმნები: ისტორია
Dutch -> English, თარჯიმნები: ტურიზმი და მოგზაურობა (1888)
Dutch -> English, თარჯიმნები: სამუშაო ძალის რესურსები (815)
Dutch -> English, თარჯიმნები: იდიომები / აფორიზმები / გამონათქვამები (267)
Dutch -> English, თარჯიმნები: დაზღვევა
Dutch -> English, თარჯიმნები: საერთაშორისო ორგანიზაცია/განვითარება/თანამშრომლობა (575)
Dutch -> English, თარჯიმნები: ინტერნეტი, ელ.-კომერცია
Dutch -> English, თარჯიმნები: ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები
Dutch -> English, თარჯიმნები: მეტალურგია / ჩამოსხმა (107)
Dutch -> English, თარჯიმნები: IT (ინფორმაციული ტექნოლოგია) (952)
Dutch -> English, თარჯიმნები: ჟურნალისტიკა (798)
Dutch -> English, თარჯიმნები: უძრავი ქონება (440)
Dutch -> English, თარჯიმნები: სამართალი (ზოგადი) (1080)
Dutch -> English, თარჯიმნები: სამართალი: პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო უფლებები (453)
Dutch -> English, თარჯიმნები: სამართალი: გადასახადები და საბაჟო (347)
Dutch -> English, თარჯიმნები: ლინგვისტიკა (753)
Dutch -> English, თარჯიმნები: ტრანსპორტი / ტრანსპორტირება / გადაზიდვები
Dutch -> English, თარჯიმნები: მენეჯმენტი (847)
Dutch -> English, თარჯიმნები: წარმოება (374)
Dutch -> English, თარჯიმნები: გემები, ნაოსნობა, ზღვაოსნობა
Dutch -> English, თარჯიმნები: მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა (1078)
Dutch -> English, თარჯიმნები: მათემატიკა და სტატისტიკა
Dutch -> English, თარჯიმნები: მედიცინა (ზოგადი)
Dutch -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: კარდიოლოგია
Dutch -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ინსტრუმენტები (255)
Dutch -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ფარმაკოლოგია (463)
Dutch -> English, თარჯიმნები: მეტეოროლოგია (44)
Dutch -> English, თარჯიმნები: მეტროლოგია
Dutch -> English, თარჯიმნები: სამხედრო / თავდაცვა (215)
Dutch -> English, თარჯიმნები: მუსიკა
Dutch -> English, თარჯიმნები: სახელები (პირადი, კომპანიის)
Dutch -> English, თარჯიმნები: კვების პროდუქტები
Dutch -> English, თარჯიმნები: ნავთობპროდუქტების ინჟინერია/მეცნიერება
Dutch -> English, თარჯიმნები: სხვა
Dutch -> English, თარჯიმნები: ქაღალდი /ქაღალდის წარმოება (77)
Dutch -> English, თარჯიმნები: პატენტები (172)
Dutch -> English, თარჯიმნები: ფილოსოფია
Dutch -> English, თარჯიმნები: ფიზიკა (134)
Dutch -> English, თარჯიმნები: ბეჭდვა და გამოცემა (395)
Dutch -> English, თარჯიმნები: ფსიქოლოგია
Dutch -> English, თარჯიმნები: რელიგია (401)
Dutch -> English, თარჯიმნები: საცალო ვაჭრობა
Dutch -> English, თარჯიმნები: უსაფრთხოება (110)
Dutch -> English, თარჯიმნები: SAP
Dutch -> English, თარჯიმნები: მეცნიერება (ზოგადი) (596)
Dutch -> English, თარჯიმნები: ჟარგონი
Dutch -> English, თარჯიმნები: სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, ეთიკა და ა.შ. (716)
Dutch -> English, თარჯიმნები: სპორტი / ფიზკულტურა / დასვენება (573)
Dutch -> English, თარჯიმნები: გამოკითხვა (126)
Dutch -> English, თარჯიმნები: მეღვინეობა / ენოლოგია / მევენახეობა
Dutch -> English, თარჯიმნები: ზოოლოგია

Dutch -> English translators and interpreters


გაწევრიანების შესახებ ProZ.com Member Profile Keywords Native Language
Country
KudoZ Points
(in pair)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლო
Identity Verified   Michael Joseph Wdowiak Beijer
  Well-researched, fluent texts.
Translator UK; translator Sussex; translator United Kingdom; translation UK; patents, MJW Beijer, M.J.W. Beijer, Slator, Slate, Lilt, Lift, e-terminologist, ABBYY FineReader 11, SEPA direct debit, academisch, accountancy, Across, agriculture, algemene voorwaarden, algemene voorwaarden, american, annual reports, Apple, art, audit reports, automotive, banking, bedrijfsterminologie, begrippen, begrippenlijst, Beijer, Beijer Dutch-English Translator's Glossary, vertaler Nederlands-Engels, beleid, Belgium, bilingual, bilingual glossary creation, bouwprocessen, bouwspecificaties, brieven, British English, brochures, Brussels, business & commerce, business texts, CAT tool training, civil engineering, commercieel, company accounts, compliance, construction, contracten, contracts, converting PDFs, corporate finance, corporate terminology, corporate terminology, correspondentie, creative media, critical theory, desktop publishing, dictionary, downloaden, DTP, Dutch, Dutch and Belgian government ... English
გაერთიანებული სამეფო
1271 points
Dutch -> English
Identity Verified   Textpertise
  Highest WWA rating in Europe for NL-EN
Highest Willing to Work Again rating in Europe on Proz for the Dutch to English language pair. Wordsmiths, English experts, translation Dutch to English, translation Hebrew to English, editing, transcription, legal, medical, technical, CVs, CV's, resumes, forms, complex tables, catalogues, training manuals, user manuals, presentations, ghost-writing, copywriting, help with English, fix up English, layout advice, digital transcription, Dutch word processing, Hebrew word processing, help with language and logical flow of academic and scientific papers. Experten in Engels, vertalingen Nederlands-Engels, vertalingen Hebreeuws-Engels, redactie, transcriptie, rechtelijk, medisch, technisch, wetenschappelijk, CVs, formulieren, ingewikkelde tabellen, catalogi, training handboeken, gebruikershandleidingen, presentaties, spookschrijven, tekstschrijven, hulp met Engels, corrigeren van Engels, opmaak advies, digitale transcriptie, tekstverwerking in Nederlands, tekstverwerking in Hebreeuws. מומח ... English
გაერთიანებული სამეფო
768 points
Dutch -> English
Identity Verified   Tina Vonhof
  Legal and academic translations
ATIA, Alberta translators, Certified Dutch-English translator, Dutch translator, Editor, Academic translation, Business translation, Legal translation, Medical translation, Clinical trials translation ... Dutch/English
კანადა
756 points
Dutch -> English
Identity Verified   Christopher Smith
  "Met liefde gesmede zinnen"
commercial, logistics, military, technical ... English
გაერთიანებული სამეფო
312 points
Dutch -> English
Identity Verified   MoiraB
  Former chemist with creative flair
chemistry, nuclear, quality assurance, safety, radioactive waste, waste management, steel, agriculture, livestock, environment, employment, labour market, animal husbandry ... English
საფრანგეთი
254 points
Dutch -> English
Identity Verified   Bruce Gordon
  Quality, deadlines and added value!
law, legal, contract, judgements, decisions, appeals, immigration law, taxation, commercial, disputes, inheritance law, classical music, CD notes, concert programs ... English
გაერთიანებული სამეფო
145 points
Dutch -> English
Identity Verified   Alexander Schleber
  *** For quality and timely delivery! ***
computers, software, printing, publishing, lighting, banking, business, finance, environmental science, technology in general, company presentations, websites, press releases, civil engineering, contracts, chemistry, automotive, technical marketing, railroads, logistics, engineering, ... German/English
ბელგია
818 points
Dutch -> English
Identity Verified   Francina
  Medical Linguist-Former Nurse
Medical linguist, Translation, Clinical Trials, Medical, pharmaceutical, healthcare, medical records, informed consent, patient information sheet, IND, NDA, CCMO Central Committee on Research inv. Human Subjects, MEC Medical Ehics Committee, medical diaries, scientific, medical linguist, human resources, travel, tourism, recreation, fitness, exercise, reading, writing, DTP, other, medical translations, Dutch to English translator, wordsmith, translation, Dutch, English, Dutch to English Translation Services, Dutch translator, Dutch translation, Nederlands naar Engels vertalen, vertalen, medisch, medische vertalingen, medisch vertaler, geneesmiddelenonderzoek, medisch, onderzoekmedicijnen, dagboekjes, vragenlijsten, enquêtes, onderzoeksprotocollen, METC Medisch-Ethische Commissie, CCMO, Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek, Medisch Ethische Toetsingscommissie, METC, webteksten, bijsluiters, Geneeskunde, farmacie, gezondheidzorg, personeelsbeleid, reizen, toerisme, ontspanning, leze ... English/Dutch
შეერთებული შტატები
325 points
Dutch -> English
Identity Verified   BQuigley
  reliable, professional, fast
Information Technology, ICT, Technical, Computer, Software, Business, Marketing, Academic ... English
ნიდერლანდები
70 points
Dutch -> English
Identity Verified   Albert Stufkens
  Translation Facilitates Communication
law, business, human resources, advertising, promotional, organization, finance, notarial, sworn translations, beedigde vertalingen, pension issues ... Dutch/English
ნიდერლანდები
210 points
Dutch -> English
Identity Verified   Patrick Yancey
  The words don't know what hit 'em
IT, computers, software, Dutch, English, spanish, information technology, technical, translator, native English, native English speaker, Dutch to English, spanish to English, fast, reliable, high quality, ICT, communication, database, functional design, technical design, user's manual, network administration, specifications, large project, high volume, translator, vertaler, traductor, English, engels, inglés, anglais, Englisch, Übersetzer, legal, law, contract, contrato, overeenkomst, técnico, informatico, programa, program, quality, calidad, experience, experiencia, ervaring, kwaliteit, speed, fast, rápido, certified, accredité ... English
კანადა
15 points
Dutch -> English
Identity Verified   June Derlachter
  Flawless Dutch>English Translations
June Derlachter Vancouver, translation, translator, freelance, certified, Dutch-English, Dutch to English, Vancouver, insurance, contract, business, literature, ICBC, STIBC, proofread, edit ... English
კანადა
8 points
Dutch -> English
Identity Verified   Jamie Lingwood
  On a mission to rid world of Dinglish!
technical translation, technical translations, technical translator, transcreation, transcreatie, freelance, Dutch English, nativespeaker, native speaker, mother language, university degree, cambridge university, masters degree, engineering, real estate, property, mechanical engineering, aeronautical engineering, electrical engineering, IT, information technology, internet, e-commerce, software localization, software localisation, civil engineering, media, telecommunications, telecommunication, sales and marketing, business, commercial, high quality, English language, specialized, specialised, technical manuals, specifications, functional design, technical design, software development, user guides, user instructions, Trados, SDL, SDLX, Passolo, Adobe, Microsoft, MS Word, MS Excel, MS visio, MS Powerpoint, Adobe Acrobat, Adobe InDesign, Adobe illustrator, Adobe Photoshop, Multiterm, CAT, website translation, technische vertaling, technische vertalingen, technische vertaler, nederlands e ... English
ნიდერლანდები
8 points
Dutch -> English
  Joy Phillips
  quality, creativity, collaboration
translator, translation, Dutch to English, native English speaker, technology, innovation, policy, environment, architecture, open design, creative translation, copyediting, fast, accurate ... English
ნიდერლანდები
8 points
Dutch -> English
  Linda Gould
  All Things Technical
Dutch, flemish, English, automotive, engineering, mechanical, electrical, technical, manual, business, agricultural, veterinary ... English
ბელგია
4 points
Dutch -> English
Identity Verified   Lesley Gunn
  Dutch to English translator
Native English translator, native English Dutch to English translator, Dutch translator, native English proofreader, English translator, Dutch to English translations, online Dutch to English translations, reliable Dutch to English translator, professional Dutch to English translator, freelance Dutch to English translator, freelance English proofreader, reliable English proofreader, expert Dutch to English translator, online translator Dutch, online translation services, localised translation services, translation and proofreading services, reliable online translation service, Dutch to English translators, native English proofreaders, Dutch English translation, cheap translation services, professional translation services, ... English
ნიდერლანდები
0 points
Dutch -> English
Identity Verified   Anna Asbury
  Literary translation and transcreation
Dutch, English, chinese, mandarin, literature, publisher, novel, editing, proofreading, poetry, children, commercial, business, correspondence, letters, contracts, brochures, linguistics, classics, websites, wordfast, word, powerpoint, excel, articles, essays, books, fiction, non-fiction, latin, ancient greek, reports, webpages ... English
გაერთიანებული სამეფო
0 points
Dutch -> English
Identity Verified   orangeworld
  MA Biochemistry from Oxford University
translation, vertaling, vertalen, medisch, medical, cardiologie, biochemie, cardiology, gastroenterology, oncology, gynaecology, neurology, ENT, orthopaedics, rheumatology, biochemistry, Dutch, English, ICF, PIL, SPC, medische vertaling, medical translation, ... Dutch/English
გაერთიანებული სამეფო
100 points
Dutch -> English
Identity Verified   Anne Lee
  Proficient in legal NL-EN jargon
contracts, politics, law, surveys, research, sociology, Flemish/Dutch interpreter ... Dutch/English
გაერთიანებული სამეფო
93 points
Dutch -> English
  Peter van der Hoek
  High quality and a heart for deadlines.
translation, Spanish, English, Dutch, fast, reliable, on time, professional, expertise, experience, language, languages, vertalen, vertalingen, Spaans, Nederlands, Engels, traducciones, holandés, inglés, español, rápido, confiable, snel, betrouwbaar, spanish to English translator, English to spaish translations, English to spanish translation, English to Dutch translator, English to Dutch translation, English to Dutch translations, spanish to Dutch translator, spanish to Dutch translation, spanish to Dutch translations, deadline, altijd, afleveren, aflevering, delivery, deliver, service, technical, technisch, técnicas, técnica, technische, manual, manuals, handboek, handboeken, gebruiksaanwijzing, gebruiksaanwijzingen, manuales, household appliances, línea blanca, huishoudapparaten ... English/Dutch
ვენესუელა
39 points
Dutch -> English
Identity Verified   Larry Salas
  Accurate and affordable
business, marketing, Dutch, spanish, government, finance, law, hi-tech, localization, globalization, legal, literature, psychology, real estate, papiamento, papiamentu, English, translation, translations, Dutch to English, Spanish to English, Papiamentu to English, Papiamento to English, business, business translations, certified translator, marketing translations, NL>EN, ES>EN, ESP>EN, PAP>EN, EN>PAP, Dutch translator, Spanish translator, Papiamentu translator, Papiamento translator, vertaler, Engels, vertaling, Nederlands naar Engels, Spaans naar Engels, Papiamento naar Engels, Papiamentu naar Engels ... Dutch/English
შეერთებული შტატები
37 points
Dutch -> English
Identity Verified   Nicole Coesel
  Multilingual, Experienced & Professional
English, Dutch, Spanish, German, French, Russian, translation, translater, translator, translations, interpreter, interpreters, quick, service, quick service, reliable, rush, rush job, job, jobs, assignment, assignments, fast turnaround, reliable, turnaround, reliable, quote, quotes, freelance, freelancer, quotation, rate, rates, in-house, online, on-line, on-site, onsite, EN-NL, NL-EN, DE-EN, DE-NL, ES-EN, ES-NL, fast, professional, experienced, financial, law, legal, contract, contracts, agreement, agreements, real estate, , tenders, tender documents, general business, projects, project management, assignment, assignments, cooperation, collaboration, project, project assignment, project assignments, responsive, proactive, pro-active, business, marketing, safe, secure, reliable, responsive, response, communication, communicative, book translations, book, books, Engels, Nederlands, Spaans, Duits, Frans, Russisch, vertaling, vertalor, vretaler, vertaler, vertaling, vertalingen, tolk, to ... Dutch/English
ნიდერლანდები
20 points
Dutch -> English
Identity Verified   Annabel Rautenbach
  For fast, accurate translations
afrikaans translator, Dutch to English translator, English to afrikaans translator, domestic violence translator, accountant translator, tourism, literature, social sciences, philosophy, children's books, fast, accurate translations, affordable translations, legal translations, good translator, excellent translator, cheap translator, EU documents experience, experienced IT translator, Telecommunications translator, medical translator, contracts translations, legal documents translations, native English translator legal translator nederlands naar engels vertaler, nederlands vertaler, juridische vertaler ... English/Afrikaans
სამხრეთ აფრიკა
216 points
Dutch -> English
Identity Verified   David Sheehan
  Subtle and sharp with a deep perspective
English, Nederlands, francais, history, psychology, theology, popular science ... English
ნიდერლანდები
0 points
Dutch -> English
  Michelle Kuijpers
  Perfect Translations En/Du-Du/En
English, Dutch, websites, advertising, brochures, translation, editor, editing, proofreading, copywriter, business reports, translator, soccer, novels, website, book, translator, editor, ict, business, marketing, sales, translation services, ... Dutch/English
ნიდერლანდები
0 points
Dutch -> English
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლოAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • ტერმინის ძიება
  • ვაკანსიები
  • ფორუმები
  • Multiple search