სფეროში ”” მომუშავე English to Czech ენ(ებ)ის სპეციალისტები: წერით და ზეპირ თარჯიმანთა დირექტორია

English -> Czech წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » General fields

სფეროში ”Tech/Engineering” მომუშავე English -> Czech ენ(ებ)ის სპეციალისტები (23469)
სფეროში ”Art/Literary” მომუშავე English -> Czech ენ(ებ)ის სპეციალისტები (11)
სფეროში ”Medical” მომუშავე English -> Czech ენ(ებ)ის სპეციალისტები (11960)
სფეროში ”Law/Patents” მომუშავე English -> Czech ენ(ებ)ის სპეციალისტები (849)
სფეროში ”Science” მომუშავე English -> Czech ენ(ებ)ის სპეციალისტები (3007)
სფეროში ”Bus/Financial” მომუშავე English -> Czech ენ(ებ)ის სპეციალისტები (8413)
სფეროში ”Marketing” მომუშავე English -> Czech ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1023)
სფეროში ”Other” მომუშავე English -> Czech ენ(ებ)ის სპეციალისტები (14489)
სფეროში ”Social Sciences” მომუშავე English -> Czech ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1241)

English -> Czech წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » Specific fields

English -> Czech, თარჯიმნები: საბუღალტრო საქმე
English -> Czech, თარჯიმნები: რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა (839)
English -> Czech, თარჯიმნები: აერონავტიკა / ავიაცია / კოსმოსი
English -> Czech, თარჯიმნები: სოფლის მეურნეობა
English -> Czech, თარჯიმნები: მეცხოველეობა / ცხოველების შეჯვარება
English -> Czech, თარჯიმნები: ანთროპოლოგია (120)
English -> Czech, თარჯიმნები: არქეოლოგია (77)
English -> Czech, თარჯიმნები: არქიტექტურა
English -> Czech, თარჯიმნები: ხელოვნება, გამოყენებითი ხელოვნება, მხატვრობა
English -> Czech, თარჯიმნები: ასტრონომია და კოსმოსი (74)
English -> Czech, თარჯიმნები: ფინანსები (ზოგადი) (727)
English -> Czech, თარჯიმნები: ავტომატიკა და რობოტები (237)
English -> Czech, თარჯიმნები: ავტომობილები / მსუბუქი და სატვირთო მანქანები
English -> Czech, თარჯიმნები: ბიოლოგია (ტექნიკური, ქიმიური, მიკრო-)
English -> Czech, თარჯიმნები: ბოტანიკა (127)
English -> Czech, თარჯიმნები: მშენებლობა / სამოქალაქო ინჟინერია
English -> Czech, თარჯიმნები: ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი)
English -> Czech, თარჯიმნები: მასალები (პლასტმასი, კერამიკა და ა.შ.)
English -> Czech, თარჯიმნები: სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები
English -> Czech, თარჯიმნები: ქიმიური მრეწველობა; ქიმიური მეცნიერება/ინჟინერია
English -> Czech, თარჯიმნები: პოეზია და ლიტერატურა (586)
English -> Czech, თარჯიმნები: კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა
English -> Czech, თარჯიმნები: საფეიქრო ნაწარმი / ტანსაცმელი / მოდა (347)
English -> Czech, თარჯიმნები: ტელეკომუნიკაციები
English -> Czech, თარჯიმნები: კომპიუტერები (ზოგადი)
English -> Czech, თარჯიმნები: კომპიუტერები: ტექნიკური უზრუნველყოფა
English -> Czech, თარჯიმნები: კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა (690)
English -> Czech, თარჯიმნები: კომპიუტერები: სისტემები, ქსელები
English -> Czech, თარჯიმნები: სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი: (652)
English -> Czech, თარჯიმნები: სამზარეულო / კულინარია
English -> Czech, თარჯიმნები: კოსმეტიკა, პარფიუმერია
English -> Czech, თარჯიმნები: მედიცინა: სტომატოლოგია
English -> Czech, თარჯიმნები: მედია / მულტიმედია (552)
English -> Czech, თარჯიმნები: ეკონომიკა (665)
English -> Czech, თარჯიმნები: განათლება / პედაგოგიკა
English -> Czech, თარჯიმნები: ელექტრონიკა / ელექტროინჟინერია
English -> Czech, თარჯიმნები: ენერგია / ელექტროენერგიის წარმოება
English -> Czech, თარჯიმნები: ინჟინერია (ზოგადი) (458)
English -> Czech, თარჯიმნები: ინჟინერია: ინდუსტრია (278)
English -> Czech, თარჯიმნები: მექანიკა / მექანიკური ინჟინერია (441)
English -> Czech, თარჯიმნები: ბირთვული ინჟინერია/მეცნიერება (95)
English -> Czech, თარჯიმნები: გარემო და ეკოლოგია (461)
English -> Czech, თარჯიმნები: ეზოტერული ცოდნა (106)
English -> Czech, თარჯიმნები: მეთევზეობა (38)
English -> Czech, თარჯიმნები: ფოლკლორი (121)
English -> Czech, თარჯიმნები: საკვები და რძის პროდუქტები
English -> Czech, თარჯიმნები: მეტყევეობა / ხეტყე / ხის მასალები
English -> Czech, თარჯიმნები: ავეჯი / საყოფაცხოვრებო ნივთები
English -> Czech, თარჯიმნები: თამაშები / ვიდეოთამაშები / თამაში / კაზინო
English -> Czech, თარჯიმნები: მინერალების მოპოვება / ძვირფასი ქვები (64)
English -> Czech, თარჯიმნები: გენეალოგია
English -> Czech, თარჯიმნები: ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები (683)
English -> Czech, თარჯიმნები: გენეტიკა
English -> Czech, თარჯიმნები: გეოგრაფია
English -> Czech, თარჯიმნები: გეოლოგია (54)
English -> Czech, თარჯიმნები: მთავრობა / პოლიტიკა (482)
English -> Czech, თარჯიმნები: ფოტოგრაფია/გრაფიკა (გრაფიკული ხელოვნება) (221)
English -> Czech, თარჯიმნები: მედიცინა: ჯანდაცვა
English -> Czech, თარჯიმნები: ისტორია (448)
English -> Czech, თარჯიმნები: ტურიზმი და მოგზაურობა (1120)
English -> Czech, თარჯიმნები: სამუშაო ძალის რესურსები (514)
English -> Czech, თარჯიმნები: იდიომები / აფორიზმები / გამონათქვამები (114)
English -> Czech, თარჯიმნები: დაზღვევა (251)
English -> Czech, თარჯიმნები: საერთაშორისო ორგანიზაცია/განვითარება/თანამშრომლობა
English -> Czech, თარჯიმნები: ინტერნეტი, ელ.-კომერცია (513)
English -> Czech, თარჯიმნები: ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები (160)
English -> Czech, თარჯიმნები: მეტალურგია / ჩამოსხმა (115)
English -> Czech, თარჯიმნები: IT (ინფორმაციული ტექნოლოგია) (663)
English -> Czech, თარჯიმნები: ჟურნალისტიკა (378)
English -> Czech, თარჯიმნები: უძრავი ქონება
English -> Czech, თარჯიმნები: სამართალი (ზოგადი)
English -> Czech, თარჯიმნები: სამართალი: პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო უფლებები (259)
English -> Czech, თარჯიმნები: სამართალი: გადასახადები და საბაჟო (247)
English -> Czech, თარჯიმნები: ლინგვისტიკა (456)
English -> Czech, თარჯიმნები: ტრანსპორტი / ტრანსპორტირება / გადაზიდვები (509)
English -> Czech, თარჯიმნები: მენეჯმენტი (490)
English -> Czech, თარჯიმნები: წარმოება (275)
English -> Czech, თარჯიმნები: გემები, ნაოსნობა, ზღვაოსნობა (51)
English -> Czech, თარჯიმნები: მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა (725)
English -> Czech, თარჯიმნები: მათემატიკა და სტატისტიკა
English -> Czech, თარჯიმნები: მედიცინა (ზოგადი) (541)
English -> Czech, თარჯიმნები: მედიცინა: კარდიოლოგია
English -> Czech, თარჯიმნები: მედიცინა: ინსტრუმენტები
English -> Czech, თარჯიმნები: მედიცინა: ფარმაკოლოგია (319)
English -> Czech, თარჯიმნები: მეტეოროლოგია
English -> Czech, თარჯიმნები: მეტროლოგია
English -> Czech, თარჯიმნები: სამხედრო / თავდაცვა (122)
English -> Czech, თარჯიმნები: მუსიკა
English -> Czech, თარჯიმნები: სახელები (პირადი, კომპანიის) (72)
English -> Czech, თარჯიმნები: კვების პროდუქტები
English -> Czech, თარჯიმნები: ნავთობპროდუქტების ინჟინერია/მეცნიერება (91)
English -> Czech, თარჯიმნები: სხვა (164)
English -> Czech, თარჯიმნები: ქაღალდი /ქაღალდის წარმოება (70)
English -> Czech, თარჯიმნები: პატენტები (87)
English -> Czech, თარჯიმნები: ფილოსოფია
English -> Czech, თარჯიმნები: ფიზიკა (77)
English -> Czech, თარჯიმნები: ბეჭდვა და გამოცემა (185)
English -> Czech, თარჯიმნები: ფსიქოლოგია (286)
English -> Czech, თარჯიმნები: რელიგია (202)
English -> Czech, თარჯიმნები: საცალო ვაჭრობა
English -> Czech, თარჯიმნები: უსაფრთხოება (72)
English -> Czech, თარჯიმნები: SAP
English -> Czech, თარჯიმნები: მეცნიერება (ზოგადი)
English -> Czech, თარჯიმნები: ჟარგონი
English -> Czech, თარჯიმნები: სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, ეთიკა და ა.შ. (465)
English -> Czech, თარჯიმნები: სპორტი / ფიზკულტურა / დასვენება
English -> Czech, თარჯიმნები: გამოკითხვა
English -> Czech, თარჯიმნები: მეღვინეობა / ენოლოგია / მევენახეობა (88)
English -> Czech, თარჯიმნები: ზოოლოგია

English -> Czech translators and interpreters


გაწევრიანების შესახებ ProZ.com Member Profile Keywords Native Language
Country
KudoZ Points
(in pair)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლო
Identity Verified   Pavel Prudký
  Experienced Tech University graduate
Engineering, hydraulics, pneumatic mechanisms, automotive industry, service manuals, owner´s manuals, technological processes, technical data sheets, car paints, MSDS, management, marketing, production control, quality and environmental management, 5S, Poka Yoke, Kaizen, Kanban, Six Sigma, lean manufacturing, human resource management, contracts, industrial property protection, patents, trade marks, licence agreements, etc. ... Czech
ჩეხეთის რესპუბლიკა
3758 points
English -> Czech
Identity Verified   Tomas Mosler, DipTrans IoLET MCIL MITI
  Your localization and marketing expert
IT, information technology, computer, software, hardware, Internet, e-commerce, networks, telecommunications, telco, PC, mobile, media, multimedia, games, videogames, finance, electronics, audio, video, books, manuals, user guides, guidelines, websites, site, PC games, quality, reliable, reliability, accuracy, technical, English, Czech, solid, experience, expert, localization, localisation, localiser, l10n, translator, freelance, freelancer, translating, translation, marketing, business, localize, English-Czech translator, Czech translator, Bohemian translation, English-Czech translation, translation into Czech, Trados, TagEditor, Workbench, SDLX, CAT, cloud, Passolo, Apple, Mac, Macintosh, OSX, Lion, iOS, Translation Manager, Xbench, Czech Republic, Prague, translate, mobile, application, network, database, business intelligence, marketing, market research, survey, questionnaire, into Czech, qualified member, Institute of Translation and Interpreting, American Translators Association, ... Czech
ჩეხეთის რესპუბლიკა
2882 points
English -> Czech
Identity Verified   Pavel Blann
  Guaranteed Czech, SDL Trados (& Studio)
localization, operating, systems, applications, software, devices, drivers, books, manuals, technical, engineering, sciences, computers, unix, linux, windows, pcs, html, dtd, xml, languages, java, programs, telecom, mobile, cellular, communication, bluetooth, interfaces, infrared, gsm, wireless, radio, gnu, banking, finance, financial, Czech, English, marketing, help, business, artwork, education, training, courses, texts, guides, brochures, leaflets, advertisments, ads, information, technology, technologies, typesetting, desktop, publishing, postscript, pdf, doc, documentation, web, www, prague, bohemia, moravia, silesia, carlsbad, pilsen, tabor, brno, Czechoslovakia, central, eastern, europe, localize, localisation ... Czech
ჩეხეთის რესპუბლიკა
1396 points
English -> Czech
Identity Verified   Jiri Farkac
  Littera scripta manet.
translations, localizations, life sciences, electronics, software, proof-reading, překlady, korektury, revize, ... Czech
ჩეხეთის რესპუბლიკა
1258 points
English -> Czech
Identity Verified   Martin Janda
  Medical xlations with a properBackground
English to Czech translations, medical translations to Czech, clinical study translation to Czech, clinical trial translation to Czech, IVRS translation to Czech, SPC translation to Czech, pharmacology translation to Czech, PIL translation to Czech, chemistry translations to Czech, chemical translations to Czech, technical translations to Czech, Czech keywords, Czech meta tags, Czech title tag, translations, interpreting, simultaneous interpreting, Medicine, software translation to Czech, software localization to Czech, UI localization to Czech, Czech Telecommunications translators, Czech Life Sciences translator, Czech Pharmacology translators, Czech IFU translations, user guide translations to Czech, Czech Agriculture translator, Biochemistry translations to Czech, Biotechnology translations to Czech, MSDS, e-commerce translations to Czech, Czech translator with Trados, Czech translators with Deja Vu X, Czech translators with SDLX, Czech translators with SDL Studio 2011, Czech transl ... Czech
ჩეხეთის რესპუბლიკა
1200 points
English -> Czech
Identity Verified   Dalibor Uhlik
  Translations that always fit
English to Czech translator, English Czech translation, Czech translator, English to Czech, translation to Czech, translator to Czech, English Czech translator, technical, trados, logoport, helium, xliff, microsoft, google translation, experienced, technology, machinery, marketing translation, marketing translations, copywriting, technical translation, language translation, online translation, Czech language translator, translation English Czech, vehicles, business economics, machines, production technologies, management, marketing, vehicles, tires, tyres, motor oils, medical instruments, medical technologies, ad translation, ad translations, promotional translations, promotional translation, promo, software localizations, software localization, localisation ... Czech
ჩეხეთის რესპუბლიკა
1066 points
English -> Czech
Identity Verified   Jaroslav Suchánek
  musitronics (electronics4music) + IT
active speakers, acoustics, amplifiers, analogue, artist's interviews, audio, audio applications, bass, brass, camcorders, CD, compressor, computer music, computers, condenser microphone, DejaVu, delay, digital cameras, drums, DVD, dynamic microphone, echo, editing, electroacoustics, electronics, elektronika, ERP, flanger, grand piano, guitar, harddisc recording, hard-disk recording, hardware, hardware/software recording, hudba, keyboard, lenses, line array systems, localisation, loudspeakers, manuals, metronome, microphones, MIDI, MIDI over USB, mistr zvuku, mixer, mixing consoles, multitrack recorders, music, music arrangements, music biographies, music business, music instruments, music production, music technology, musical instruments, nahrávání­, nearfied monitor, office equipment, orchestration, outboard processors, phaser, photo-optics, power-mixers, producer, recording studio, reel-to-reel, review, rotary speaker, sampler, SDLX, self-powered systems, sequencer, slaboproud, soft ... Czech
ჩეხეთის რესპუბლიკა
885 points
English -> Czech
Identity Verified   srubkova
  20 years with technical translations
English, Czech, simultaneous interpreting, consecutive interpreting, translations, architecture, civil engineering, MEP, HVAC, electric instalations, town planning, real estates, gardens, landscaping, forestry, art, history of art, quality management, paper processing, wood processing, power plants, telecommunications, mechanical engineering, automotive industry, banking, computers, software ... Czech
ჩეხეთის რესპუბლიკა
746 points
English -> Czech
Identity Verified   Jiri Kortus
  Professional Technical Translations
administration, advertisments, agriculture, alternative medicine, Angebot, Angebote, Anlage, Anlagen, Anlagenbau, Antrieb, Antriebe, applications, Architektur, audio, Ausschreibung, Ausschreibungen, auto manufacturing, automation, automotive industry, automotive, Bagger, Baumaschinen, Bergwerk, bicycle, blow molding, bohemia, books, brochures, business strategy, camera, cameras, car, CAT, CE Conformity Declaration, CE Conformity, CE Konformität, CE-Konformitäts-Erklärung, central, communications, computer, computers, construction, contracts, correspondence, courses, crane, Czech translation, Czech translator, Czech, Czechoslovakia, Deutsch, device, devices, diesel engine, Dieselmotor, Dieselmotoren, documentation, electrical engineering, Electrical Power Supply, Electrical Safety, electrical systems, electronics, Elektrik, Elektrische Sicherheit, Elektrische Stromversorgung, Elektronik, Elektrotechnik, engine, engineering, engines, English to Czech, English, Englisch, equipment, Erdgas ... Czech
ჩეხეთის რესპუბლიკა
566 points
English -> Czech
Identity Verified   Jan Kolbaba
  Experience is the best teacher
Jan Kolbaba, technical translations, translation services, motorbike, motorbikes, truck, trucks, English, Czech, tractors, earth-moving equipment, excavators, user's manuals, maintenance manuals, maintenance, autoguidance, guides, agricultural translations, agricultural machinery, combines, balers, civil engineering, automotive, industries, computer technologies, construction, electronics, engineering, IT, software, hardware, manuals, printers, scanners, photocopiers, software, navigation, systems, audio, video, engineering, heavy machinery ... Czech
ჩეხეთის რესპუბლიკა
471 points
English -> Czech
Identity Verified   Zbynek Taborsky
  Business, Legal, Marketing, EU, Politics
English-Czech, French-Czech, translation, translator ... Czech
ჩეხეთის რესპუბლიკა
466 points
English -> Czech
Identity Verified   Lenka Mandryszová
  Sworn, medicine, pharm., marketing, law
Czech, contracts, law, marketing, pharmaceuticals, medicine ... Czech
ჩეხეთის რესპუბლიკა
430 points
English -> Czech
Identity Verified   Pavel Slama
  I’ll mind your Czech.
Czech, English, legal translator, sworn translator, legal, law, translator, translation, interpreter, interpreting, London, United Kingdom ... Czech
გაერთიანებული სამეფო
427 points
English -> Czech
Identity Verified   Vladimir Havranek, MBA
  Business and technology specialist
Czech, business, MBA, finance, investments, management, economy, trading, accounting, tax/audit, law, ICT, power engineering, metallurgy, mining, civil engineering, engineering ... Czech
ჩეხეთის რესპუბლიკა
384 points
English -> Czech
Identity Verified   Jana Zajicova
  Native speaker of finance
economics, business, finance, banking, investment, trading, currencies, equity, bonds, mutual funds, accounting, annual reports, financial statements, investment funds, economic outlook, forecasts, KIID, insurance, market research, marketing, management, PR, HR, management, corporate governance, politics, sociology, history, nutrition, food, gastronomy, recipes, foreign affairs, business correspondence, training, sales, compliance, regulation, contract, terms and conditions, newsletters, general business, travel, tourism, press release ... Czech
ჩეხეთის რესპუბლიკა
237 points
English -> Czech
Identity Verified   Kostas Zgafas
  18 years in Med, Pharm, Chem and Tech
English to Czech translations, Czech to English translations, website translation into Czech, website localization into Czech, website localisation into Czech, www localization into Czech, www translation to Czech, msds translation to Czech, material safety data sheet translation to Czech, medical translations to Czech, chemistry translations to Czech, chemical translations to Czech, technical translations to Czech, patent translation to Czech, clinical study translation to Czech, Czech search engine optimization, Czech seo, Czech keywords, Czech meta tags, Czech title tag ... Czech
ჩეხეთის რესპუბლიკა
232 points
English -> Czech
Identity Verified   Marek Buchtel
  Proficiency in IT, law and marketing
economics, economy, information technology, computers, law, business, contract, trademark, hardware, software, intellectual property, localization, medical, software localization, user guide, project management, e-learning, user interface, in-country review, editing, proofreading, translation, marketing, training, Trados, SDL, CAT, Deja Vu, Wordfast, computer-aided translation, Passolo, web localization, website localization, Across, finance, financial. accounting, audit, human resources, Czech translation, English Czech, English Czech translation, Czech localization ... Czech
ჩეხეთის რესპუბლიკა
234 points
English -> Czech
Identity Verified   Kateřina Suchánková
  High quality professional translations
contracts, business, marketing, advertising, law, finance, manuals, conference, web sites, technical translations, legal texts, economic texts, engineering, chemistry, foreign trade, tourism, social occassions, EU, official visits, life science, medicine, medical translations, pharmaceuticals, CTA, ICF, market research, SmPC ... Czech
ჩეხეთის რესპუბლიკა
138 points
English -> Czech
Identity Verified   Jaroslav Tomiczek
  Experienced, flexible and accurate.
Czech, English, medicine, medical devices, medical device manuals, biochemistry, in vitro test, medical studies, medical software, software, hardware, technology, electronics, IT ... Czech
ჩეხეთის რესპუბლიკა
123 points
English -> Czech
Identity Verified   Karel Tatransky
  Not your average translator.
němčina, čeština, angličtina překladatel, překlady, překlady z němčiny, překlady z angličtiny, technika, počítače, lokalizace, lokalizace webových stránek, lokalizace webů, překlad webových stránek, obchod, automatizace, mar, měření a regulace, strojírenství, elektrotechnika, marketingové překlady, marketing, lokalizace programů, aplikace, elektrická propojovací technika, gastronomie, stavebnictví, deutsch, tschechisch, English, übersetzer, übersetzung, übersetzungen, übersetzung ins tschechische, technik, computer, rechner, lokalisierung, website-lokalisierung, website, handel, automatisierung, automation, msr, messung, steuerung, regelung, maschinenbau, anlagenbau, maschinen- und anlagenbau, marketingübersetzung, marketingübersetzungen, apps, anwendungen, elektrische verbindungstechnik, gastronomie, großküchengeräte, großküchen, edv, technik, SE63, website localization, technischer übersetzer, SAP, localization, marketing, creative, transcreation, mechanical engineering, electrical e ... Czech
ჩეხეთის რესპუბლიკა
290 points
English -> Czech
  Markéta Demlová MITI
  Premium translations for premium brands
Czech, French, English, English to Czech, French to Czech, français, traducteur, tchèque, traduction, marketing, advertising, corporate, POS, localisation web, EU, European Union, Europa, translation, editing, proofreading, subtitling, literature, children's books, novels, language textbooks, psychology books, website localisation, advertising, PR, business, humanities, arts, books, culture, history, linguistics, pedagogy, philosophy, psychology, social studies, sports, religion, travel and tourism, beauty, cosmetics, personal care, body care, surveys, questionnaires ... Czech
ჩეხეთის რესპუბლიკა
104 points
English -> Czech
Identity Verified   Jana Pavlová
  What matters is the meaning.
translations, translator, Czech, English, German, business, commerce, finance, law, leasing, marketing, tourism, automotive/cars & trucks, IT, manuals, consumer goods, household appliances, high-quality, reliable, reliability, překlady, překladatel, čeština, angličtina, němčina, obchod, ekonomika, finance, právo, leasing, marketing, cestovní ruch, turistika, automobilový průmysl, automobily, vozidla, návody, manuály, spotřební zboží, domácí spotřebiče, kvalitní, spolehlivý, kvalita, spolehlivost, Übersetzungen, Übersetzer, Tschechisch, Englisch, Deutsch, Handel, Wirtschaft, Finanzen, Gesetz, Leasing, interne Revision, Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr, Reiseverkehr, Kraftfahrzeuge, Fahrzeuge, Automobilindustrie, automotive, Betriebsanleitungen, Bedarfsartikel, Konsumgüter, qualitativ hochwertig, zuverlässig, Qualität, Zuverlässigkeit ... Czech
ჩეხეთის რესპუბლიკა
71 points
English -> Czech
Identity Verified   Blanka Salkova
  Eng2Cs Business, Video Games & Education
Localisation, Game Translator, Game Localization, Videogame translator, Localisation of Video Games, Video Game Translation, PSP, Playstation, Nintendo, Sony, PS3, GBA, Wii, Xbox 360, Xbox, PC, Manual, wordfast, across, CAT, alchemy catalyst, metatexis, sample translation, Übersetzer, Englisch, Deutsch, tourism, Czech translation, EFL, video games, Czech, English, translations, software, čeština, angličtina, překlady, videohry, localization, Website translation, e-commerce, marketing materials, policies, strategies, administration, video, film, music, business plan, strategy, business strategy, history, correspondence, instant, quick, fast, computer games, prague, bohemia, moravia, silesia, carlsbad, pilsen, tabor, brno, Czechoslovakia, central, eastern, europe, localize, education, pedagogy, training, courses, texts, guides, brochures, leaflets, advertisments, ads, management, marketing, rpg, adventure, simulation, trados, SDL Trados Studio 2009 ... Czech
ჩეხეთის რესპუბლიკა
63 points
English -> Czech
Identity Verified   Martin König
  One who knows also Czech, not only Eng.
translator, interpreter, Czech, English, spanish, books, manuals, tourism ... Czech
ჩეხეთის რესპუბლიკა
66 points
English -> Czech
Identity Verified   Jiri Hynek
  Far more than you would expect
court-appointed interpreter, certified court translator, soudní tlumočník, software localization, lokalizace softwaru, automotive, automobilový průmysl, auto, technika, překlad, překlady, software, služby, expresní, express, rush job ... Czech
ჩეხეთის რესპუბლიკა
63 points
English -> Czech
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლოAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • ტერმინის ძიება
  • ვაკანსიები
  • ფორუმები
  • Multiple search