სფეროში ”” მომუშავე English to Italian ენ(ებ)ის სპეციალისტები: წერით და ზეპირ თარჯიმანთა დირექტორია

English -> Italian წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » General fields

სფეროში ”Tech/Engineering” მომუშავე English -> Italian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (23469)
სფეროში ”Art/Literary” მომუშავე English -> Italian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (11)
სფეროში ”Medical” მომუშავე English -> Italian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (11960)
სფეროში ”Law/Patents” მომუშავე English -> Italian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (849)
სფეროში ”Science” მომუშავე English -> Italian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (3007)
სფეროში ”Bus/Financial” მომუშავე English -> Italian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (8413)
სფეროში ”Marketing” მომუშავე English -> Italian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1023)
სფეროში ”Other” მომუშავე English -> Italian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (14489)
სფეროში ”Social Sciences” მომუშავე English -> Italian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1241)

English -> Italian წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » Specific fields

English -> Italian, თარჯიმნები: საბუღალტრო საქმე (1925)
English -> Italian, თარჯიმნები: რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა (6780)
English -> Italian, თარჯიმნები: აერონავტიკა / ავიაცია / კოსმოსი
English -> Italian, თარჯიმნები: სოფლის მეურნეობა
English -> Italian, თარჯიმნები: მეცხოველეობა / ცხოველების შეჯვარება (738)
English -> Italian, თარჯიმნები: ანთროპოლოგია (1450)
English -> Italian, თარჯიმნები: არქეოლოგია (1191)
English -> Italian, თარჯიმნები: არქიტექტურა (2085)
English -> Italian, თარჯიმნები: ხელოვნება, გამოყენებითი ხელოვნება, მხატვრობა (4731)
English -> Italian, თარჯიმნები: ასტრონომია და კოსმოსი
English -> Italian, თარჯიმნები: ფინანსები (ზოგადი)
English -> Italian, თარჯიმნები: ავტომატიკა და რობოტები (1412)
English -> Italian, თარჯიმნები: ავტომობილები / მსუბუქი და სატვირთო მანქანები (3128)
English -> Italian, თარჯიმნები: ბიოლოგია (ტექნიკური, ქიმიური, მიკრო-)
English -> Italian, თარჯიმნები: ბოტანიკა (769)
English -> Italian, თარჯიმნები: მშენებლობა / სამოქალაქო ინჟინერია (2292)
English -> Italian, თარჯიმნები: ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი) (6665)
English -> Italian, თარჯიმნები: მასალები (პლასტმასი, კერამიკა და ა.შ.) (1522)
English -> Italian, თარჯიმნები: სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები
English -> Italian, თარჯიმნები: ქიმიური მრეწველობა; ქიმიური მეცნიერება/ინჟინერია (1417)
English -> Italian, თარჯიმნები: პოეზია და ლიტერატურა (7289)
English -> Italian, თარჯიმნები: კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა (6772)
English -> Italian, თარჯიმნები: საფეიქრო ნაწარმი / ტანსაცმელი / მოდა (4051)
English -> Italian, თარჯიმნები: ტელეკომუნიკაციები
English -> Italian, თარჯიმნები: კომპიუტერები (ზოგადი)
English -> Italian, თარჯიმნები: კომპიუტერები: ტექნიკური უზრუნველყოფა (2275)
English -> Italian, თარჯიმნები: კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა
English -> Italian, თარჯიმნები: კომპიუტერები: სისტემები, ქსელები
English -> Italian, თარჯიმნები: სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი: (4560)
English -> Italian, თარჯიმნები: სამზარეულო / კულინარია (5087)
English -> Italian, თარჯიმნები: კოსმეტიკა, პარფიუმერია
English -> Italian, თარჯიმნები: მედიცინა: სტომატოლოგია (1025)
English -> Italian, თარჯიმნები: მედია / მულტიმედია (4735)
English -> Italian, თარჯიმნები: ეკონომიკა
English -> Italian, თარჯიმნები: განათლება / პედაგოგიკა (4766)
English -> Italian, თარჯიმნები: ელექტრონიკა / ელექტროინჟინერია (2027)
English -> Italian, თარჯიმნები: ენერგია / ელექტროენერგიის წარმოება (1670)
English -> Italian, თარჯიმნები: ინჟინერია (ზოგადი) (2544)
English -> Italian, თარჯიმნები: ინჟინერია: ინდუსტრია
English -> Italian, თარჯიმნები: მექანიკა / მექანიკური ინჟინერია (3045)
English -> Italian, თარჯიმნები: ბირთვული ინჟინერია/მეცნიერება (314)
English -> Italian, თარჯიმნები: გარემო და ეკოლოგია (2816)
English -> Italian, თარჯიმნები: ეზოტერული ცოდნა
English -> Italian, თარჯიმნები: მეთევზეობა (224)
English -> Italian, თარჯიმნები: ფოლკლორი (1382)
English -> Italian, თარჯიმნები: საკვები და რძის პროდუქტები
English -> Italian, თარჯიმნები: მეტყევეობა / ხეტყე / ხის მასალები
English -> Italian, თარჯიმნები: ავეჯი / საყოფაცხოვრებო ნივთები
English -> Italian, თარჯიმნები: თამაშები / ვიდეოთამაშები / თამაში / კაზინო (3364)
English -> Italian, თარჯიმნები: მინერალების მოპოვება / ძვირფასი ქვები
English -> Italian, თარჯიმნები: გენეალოგია
English -> Italian, თარჯიმნები: ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები
English -> Italian, თარჯიმნები: გენეტიკა (610)
English -> Italian, თარჯიმნები: გეოგრაფია
English -> Italian, თარჯიმნები: გეოლოგია (474)
English -> Italian, თარჯიმნები: მთავრობა / პოლიტიკა
English -> Italian, თარჯიმნები: ფოტოგრაფია/გრაფიკა (გრაფიკული ხელოვნება) (1654)
English -> Italian, თარჯიმნები: მედიცინა: ჯანდაცვა (2764)
English -> Italian, თარჯიმნები: ისტორია
English -> Italian, თარჯიმნები: ტურიზმი და მოგზაურობა (11115)
English -> Italian, თარჯიმნები: სამუშაო ძალის რესურსები
English -> Italian, თარჯიმნები: იდიომები / აფორიზმები / გამონათქვამები
English -> Italian, თარჯიმნები: დაზღვევა
English -> Italian, თარჯიმნები: საერთაშორისო ორგანიზაცია/განვითარება/თანამშრომლობა (2309)
English -> Italian, თარჯიმნები: ინტერნეტი, ელ.-კომერცია (4082)
English -> Italian, თარჯიმნები: ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები (720)
English -> Italian, თარჯიმნები: მეტალურგია / ჩამოსხმა (637)
English -> Italian, თარჯიმნები: IT (ინფორმაციული ტექნოლოგია) (3700)
English -> Italian, თარჯიმნები: ჟურნალისტიკა (4028)
English -> Italian, თარჯიმნები: უძრავი ქონება (1252)
English -> Italian, თარჯიმნები: სამართალი (ზოგადი) (3909)
English -> Italian, თარჯიმნები: სამართალი: პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო უფლებები (2070)
English -> Italian, თარჯიმნები: სამართალი: გადასახადები და საბაჟო
English -> Italian, თარჯიმნები: ლინგვისტიკა
English -> Italian, თარჯიმნები: ტრანსპორტი / ტრანსპორტირება / გადაზიდვები
English -> Italian, თარჯიმნები: მენეჯმენტი (2031)
English -> Italian, თარჯიმნები: წარმოება
English -> Italian, თარჯიმნები: გემები, ნაოსნობა, ზღვაოსნობა
English -> Italian, თარჯიმნები: მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა (4776)
English -> Italian, თარჯიმნები: მათემატიკა და სტატისტიკა (641)
English -> Italian, თარჯიმნები: მედიცინა (ზოგადი)
English -> Italian, თარჯიმნები: მედიცინა: კარდიოლოგია (848)
English -> Italian, თარჯიმნები: მედიცინა: ინსტრუმენტები (1363)
English -> Italian, თარჯიმნები: მედიცინა: ფარმაკოლოგია
English -> Italian, თარჯიმნები: მეტეოროლოგია
English -> Italian, თარჯიმნები: მეტროლოგია
English -> Italian, თარჯიმნები: სამხედრო / თავდაცვა (589)
English -> Italian, თარჯიმნები: მუსიკა
English -> Italian, თარჯიმნები: სახელები (პირადი, კომპანიის) (461)
English -> Italian, თარჯიმნები: კვების პროდუქტები
English -> Italian, თარჯიმნები: ნავთობპროდუქტების ინჟინერია/მეცნიერება
English -> Italian, თარჯიმნები: სხვა (1155)
English -> Italian, თარჯიმნები: ქაღალდი /ქაღალდის წარმოება
English -> Italian, თარჯიმნები: პატენტები
English -> Italian, თარჯიმნები: ფილოსოფია
English -> Italian, თარჯიმნები: ფიზიკა
English -> Italian, თარჯიმნები: ბეჭდვა და გამოცემა (1656)
English -> Italian, თარჯიმნები: ფსიქოლოგია (2044)
English -> Italian, თარჯიმნები: რელიგია (1778)
English -> Italian, თარჯიმნები: საცალო ვაჭრობა
English -> Italian, თარჯიმნები: უსაფრთხოება (335)
English -> Italian, თარჯიმნები: SAP (464)
English -> Italian, თარჯიმნები: მეცნიერება (ზოგადი)
English -> Italian, თარჯიმნები: ჟარგონი (717)
English -> Italian, თარჯიმნები: სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, ეთიკა და ა.შ.
English -> Italian, თარჯიმნები: სპორტი / ფიზკულტურა / დასვენება
English -> Italian, თარჯიმნები: გამოკითხვა
English -> Italian, თარჯიმნები: მეღვინეობა / ენოლოგია / მევენახეობა
English -> Italian, თარჯიმნები: ზოოლოგია (671)

English -> Italian translators and interpreters


გაწევრიანების შესახებ ProZ.com Member Profile Keywords Native Language
Country
KudoZ Points
(in pair)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლო
Identity Verified   Gaetano Silvestri Campagnano
  Quality, accuracy and reliability
medicine, farmacology, chemistry, biology, medical device, medical devices, medical software, biomedical product, biomedical products, information technology, it, it product, it products, hardware, software, hardware product, hardware products, software product, software products, linguistics, history, classical music, classical musicology, medical translation, medical translations, medical translator, farmacological translation, farmacological translations, farmacological translator, medical device manual, medical devices manuals, medical equipment manual, medical equipment manuals, medical equipment translation, medical equipment translations, medical equipment translator, chemical translation, chemical translations, chemical translator, chemical product, chemical products, chemical document, chemical documents, material safety data sheet, material safety data sheets, safety data sheet, safety data sheets, MSDS, MSDSs, SDS, SDSs, biological translation, biological translations, biolo ... Italian
იტალია
16767 points
English -> Italian
Identity Verified   Laura Gentili
  complexities/ambiguities/compromises
medicine, medical translation, medical translations, medical device translation, debriding agents, medical equipment, medical equipment translations, medical software, medical software translation, diagnostic equipment, ultrasound systems, medical devices, nuclear medicine, medical equipment, automated laboratory system, patient diaries, medical products, nuclear medicine, pet systems, ct systems, osteoporosis, knee replacement, scoliosis, infertility, reproductive technologies, fertility treatments, assisted reproduction technologies, fertility, disinfectors, hospitalwashers, medical surveys, thermoregulation, hospital equipment, prepress, pre-press, printing, digital printing, printers, digital cameras, irrigation, irrigation systems, air conditioning, air conditioners, telecom, telecomm, telecommunications, call center, call centers, contact center, contact centers, medical software, medical records, cardiology, laser equipment, immunology, autoimmune diseases, doppler, sonography, ... Italian
იტალია
4987 points
English -> Italian
Identity Verified   Oscar Romagnone
  Broad experience in legal translations
Tourism, turismo, tourisme, hotels, shipping, maritime, marittimo, law, ley, loi, legale, contracts, contratti, legal translations, legalización, traducciones juradas, traductor jurado, traducciones jur¡dicas, traduzioni legali, traductions juridiques, jugements, judgements, sentenze, sentencias, atti di citazione, writ of summons, claim forms, citation, exploit, notifica, signification, notificación, service, notice, atto di precetto, administration, government, politics, social sciences, contrats, contratos, certificates, certificati, certificats, diplomas, licenses, patents, immigration translator, sworn translator, traducteur assermenté, traduttore giurato, asseverazioni, expert au Tribunal de Sanremo, asesor del Tribunal de Sanremo, court appointed expert in Sanremo, consulente tecnico d'ufficio, traducciones nocturnas, traductions nocturnes, accuracy, availability, fast service, experience, good rates, correttezza, accuratezza, servizi rapidi, traduzioni notturne, navigazione, na ... Italian
იტალია
4672 points
English -> Italian
Identity Verified   Valeria Faber
  Freelance Translator EN>IT
Electronics, Technolas Laser Vision expert, optics, optometry, wireless, IT, Games, Engineering, Medical devices, Safety, Solar energy, sensors, fire sensors, gas sensors, VoIP, SW, HW, electronics, engineering, mechanics, cooking, food, refracting materials, technical translations, optic systems, solar cells, religion, christianity, bible, jewish, orthodox, pope, saints, priest, catholicism, cooking, botanics, herbs, food, photography, solar paint, solar cells stringer, retina, eye, cornea, fitness, nutrition, theology, catechism, sclerotic, squint, casino, newspress, spreading, probe, celle solari, stringatrici di celle solari, ottica, optometria, lenti a contatto, oftalmologia, cucina, ricette, fotografia, religione, macchine spargi cemento, sistemi wireless, domotica, sensori, controlli remoti, occhiali, montature, lenti oftalmiche, renewable energy, impanti a energia solare, energie rinnovabili, sonde, cappe, laser equipment, laser surgery, chirurgia laser, strumentazione laser, D ... Italian
იტალია
4079 points
English -> Italian
Identity Verified   texjax DDS PhD
  Degree + PhD in Dentistry, ATA-Certified
anatomy, article, articles, articles review, Assistant Editor, biology, bio-medicine, cancer, cardiology, caries, cariology, chirurgia refrattiva, clinical trials, consent forms, conservative, conservative, cosmetic dentistry, cross-sectional study, DDS, dental, dental anatomy, dental apparatus, dental article translation, dental articles, dental caries, dental devices, dental equipment, dental implants, dental insurance, dental journal, dental journals, dental literature, dental products, dental publication, dental publications, dental publishing, dental research, dental study, dental surgery, dental text, dental text review, dental therapy, dental thesis, dental transaltions, dentistry translations, dental translation services, dentist, dentistry, dentistry journal, dentistry papers, dentistry publishing, dentistry translation services, denture, diabetology, diagnostic, diagnostic equipment, dietology, doctor, drugs, editing, editing-proofreading, Editor, electrode, endocrinology, en ... Italian
შეერთებული შტატები
4017 points
English -> Italian
Identity Verified   Monica M.
  IoL Accredited + Financial Background
English into Italian translator, English into Italian translation, top quality translator, quality translations, financial translator, financial translations, banking translator, investment, asset management, marketing translator, insurance translator, legal translator, translation of reports, website translator, prospectuses, fund commentaries, fund analysis, stock market reviews, technical analysis reports, financial mathematics, investment management agreements, essays, subscription agreement, info packs, option agreements, term sheets, balance sheets, safety manuals, equity incentive plans, memos, contracts, deeds, press releases, product brochure, newsletter, advertising campaigns, adaptation, copyediting, architecture, interior design, cooking, culinary, nutrition, environment, ecology, carbon footprint, environmental reports, environmental audits, environmental sustainability, alternative energies, NLP, neuro-linguistic programming, cognitive psychology, developmental psychology ... Italian
იტალია
3685 points
English -> Italian
Identity Verified   marina callegari
  MD, medical translator
medicine, pharmacology, drugs, IVD, medical equipments, translation, editing, proofreading, clinical research, clinical trials, patient information sheet, informed consent forms, SPC & PIL, EMEA, FDA, medical devices, user's manuals, TRADOS, DEJA VU X, memoQ, CAT tool, oncology, cardiology, immunology, psychiatry, gastroenterology, infectious diseases, microbiology, pneumology, urology, haematology, gynaecology, dermatology, Huntington disease, glycolipid storage disorders, veterinary, radiology, immunohistochemistry, FISH, hip prosthesis, spinal systems, knee replacement, hip replacement, vaccines, hemodiafiltration, hemodialysis, transcatheter cardiac, vascular & biliary devices, resuscitation systems, nucleic acid analyzer, neuromodulation devices, cardiac valves, transcatheter heart valves, aortic bioprosthesis, CR Xray systems, non invasive ventilation systems, dentistry, nuclear medicine, glucose monotoring devices, transcription and translation of promotional/educational videocl ... Italian
იტალია
3624 points
English -> Italian
Identity Verified   Adele Oliveri
  My words. Your peace of mind.
economics, business, finance, management, politics, international relations, publishing, editorial translations, content management, web editing, web editor, international cooperation, development, journalism, economia, economia aziendale, gestione aziendale, strategia aziendale, finanza, scienze politiche, relazioni internazionali, editoria, cooperazione internazionale, sviluppo, giornalismo ... Italian
იტალია
3260 points
English -> Italian
Identity Verified   gianfranco
  Zen and the Art of Glossary Maintenance
software, hardware, internet, database, programming, network, client, server, localization, l10n, internationalization, i18n, marketing, communication, technical, engineering, automotive, mechanical, car, auto, truck, tractor, diesel, byke, engine, SAP, ERP, business, accountancy, editing, proofreading, games, sport, food, training, marketing, website, HTML, Trados, CAT, programming, terminology, project, quality, management, reviewing, proofreading, quality, control, memory, office, VBA, macro, technology ... Italian
ბრაზილია
2932 points
English -> Italian
Identity Verified   Gianni Pastore
  Former Pro Sound Engineer
Traduzioni, Traduttore, Strumenti Musicali, Translations, Translator, Music technology, Music Business, Acoustics, Hardware/Software Recording, Musical Instruments, Specifications, Keyboard, Mixer, Guitar, Bass, Drums, Condenser Microphone, Dynamic Microphone, Brass, Metronome, Outboard, Compressor, Delay, Phaser, Flanger, Echo, Tape-Echo, Reel-to-Reel, Hard-Disk Recording, Rotary Speaker, Grand Piano, Sampler, Campionatore, Tastiere, Chitarra, Basso, Registrazione, Pianoforte, Metronomo, Microfoni, Computer Music, Music Production, Audio Applications, Music Biographies, Artist's Interviews, MIDI, MIDI Over USB, Sequencer, NFL, MLB, Football, American foootball, Baseball, baseball, Basketball, basketball, NCAA, NHL, Tampa Bay Buccaneers, San Francisco 49ers, Chicago Bears, Detroit Lions, New England Patriots, Seattle Seahawks, Dallas Cowboys, Los Angeles Rams, Arizona Cardinals, Green Bay Packers ... Italian
იტალია
2721 points
English -> Italian
Identity Verified   Mirko Mainardi
  Game, Website, App and SW localization
Italian, English, marketing, technical translation, technical translator, IT translation, localization, software localisation, website localization, website localization, site localization, site localisation, translation, translator, IT, tourism, videogames, video games localization, video games localisation, games localization, games localisation, game localization, game localisation, video game, videogame localization, videogame localisation, video-game localization, video-game localisation, video game localization, video games localization, game localization, games localization, Italian native, video games, videogames, videogame translations, video game translations, localization, localisation, traduttore madrelingua Italiana, English Italian translator, Italian mother tongue translator, translation, translations, freelance translator English Italian, Italian video games translator, Italian videogames translator, Italian games translator, Italian translator video games, Italian tran ... Italian
იტალია
2671 points
English -> Italian
Identity Verified   Maria Luisa Dell'Orto
  25 yrs Technical field. Reliable, fast
Mechanic, Electric, Electronic, Hydraulic instruction books, specifications documentation, , Safety, Engineering, Computer, Telecommunication translation, review, proofreading, Software localization. Traduzione, revisione e proofreading di manualistica, specifiche e documentazione meccanica, elettrica, elettronica idraulica, sicurezza, engineering, computer, telecomunicazioni, localizzazione del software. ... Italian
გაერთიანებული სამეფო
2450 points
English -> Italian
Identity Verified   Roberta Anderson
  Localization & Graphic Arts, Win & MacOS
localization, software, hardware, mac os, windows, graphics, imaging, video editing, prepress, printing, press, presses, macchine da stampa, rotative, print, montaggio video, IT, computer, cd-rom, web, html, localisation, localizzazione, DTP, Acrobat, PDF, Trados, SDLX, layout, impaginazione, marketing, training, formazione, publishing, digital cameras, fotocamere digitali, cellular phones, telefonini, telecommunications, telecomunicazioni, pagemaker, indesign, stampa, printers, stampanti, acrobat, imaging, photography, fotografia, sw, hw, mac, macos, macintosh, apple, pc, grafica, prestampa, ... Italian
იტალია
2147 points
English -> Italian
Identity Verified   Michele Esposito
  Enabling On-Brand Global Business
spanish translation, English to spanish translation, translation, spanish to English translation, french translation, free translation, google translation, german translation, Italian translation, latin translation, translation English to spanish, lost in translation, french to English translation, spanish English translation, English to french translation, russian translation, translation spanish to English, french English translation, german to English translation, Italian to English translation, spanish translation to English, welsh translation, English spanish translation, English to german translation, English to Italian translation, spanish translation google, English to japanese translation, English to latin translation, English to russian translation, free translation online, german English translation, greek translation, hebrew translation, English french translation, English translation, latin to English translation, translation spanish, vietnamese translation, hawaiian trans ... Italian
იტალია
2094 points
English -> Italian
Identity Verified   Raffaella Panigada
  Professional, reliable, always on time
Native Italian, Italian Translator, Traducteur Italien, traduttore inglese, English to Italian translator, French to Italian translator, traduttore inglese Italiano, traduttore francese Italiano, literary, art, tourism, web content, general, native Italian, marketing, advertising, tourism, social sciences, HR, journalism, hospitality, travel, cinema, proofreading, editing, business, localization, real estate, copywriter, abstracts, traduzioni, revisioni, localizzazione, turismo, risorse umane, scienze sociali, giornalismo, beauty, fashion, cosmetics, bellezza, moda, cosmetici, pubblicità, siti web, art, arte, museums, musei ... Italian
შვეიცარია
1692 points
English -> Italian
  Giuseppe Bellone
  Anything worth doing is worth doing well
KEYWORDS: English, Italian, French, languages, dictionaries, vocabulary, crosswords, word games, riddles, children's books, stories, proverbs, literature, poems, religion, songs, music, grammar, teaching, history, geography, cooking, baking, gardening, plants, flowers, recipes, food, ingredients, meals, art, architecture, painting, environment, animals, diabetes, medicine, cure, illness, body, biology, agriculture, science, weather, travels, people, tourism, holidays, hobbies, celebrations, traditions, folklore, society. PAROLE CHIAVE: Inglese, Italiano, francese, lingue, dizionari, vocabolario, cruciverba, giochi di parole, indovinelli, libri per bambini, storie, proverbi, letteratura, poesie, religione, canzoni, musica, grammatica, insegnamento, storia, geografia, gastronomia, cucina, giardinaggio, piante, fiori, ricette, cibo, alimenti, ingredienti, pasti, arte, architettura, pittura, ambiente, animali, diabete, medicina, cura, malattia, corpo, biologia, agricoltura, scienza, tempo ... Italian
იტალია
1647 points
English -> Italian
Identity Verified   Francesca Pesce
  the best in SICAVs, investment funds
FCP, SICAV, trust funds, ITC, politics, feminism, labour, development, government, contracts, finance, globalisation, differenze di genere, femminismo, fondi comuni, cooperazione allo sviluppo, contratti, fondi azionari ... Italian
იტალია
1520 points
English -> Italian
Identity Verified   Ilde Grimaldi
  ATA accredited, technical and IT
English, german, Italian, Englisch, Deutsch, Italienisch, inglese, tedesco, Italiano, Déjà Vu 3, Déjà Vu X, Trados Translator Freelance Solution 7.1, 6.5, 6.00, 5.5, 5.00 3.00 and 2.00, Trados Workbench 2.0, SDLX Professional 2004, Star Transit XV, Word for Windows, Access, Excel, FrontPage, PowerPoint, FrameMaker 6.0 5.5 and 5.1, Interleaf 6.2 Interleaf 5, Page Maker 6.5 and 6.0 and 5.0, Quark X-Press 4.0 3.11, WordPerfect 5.1, Acrobat 5.0 Acrobat 4.0, Gemini, Drake, RC-Wintrans, Forehelp3, Abby Fine Reader, Illustrator, Norton Antivirus, Paradox for Windows, S-Tagger for Interleaf, S-Tagger for FrameMaker, Win Align, TagEditor, ADSL connection keywords in English • IT; localization; Web sites; help on line; user manuals; computers; IT; SQL; storage solutions; information technology; CAD Programs; Internet; Domains; Multimedia; Networks; html; hard disks; monitors; screens; DVD; routers (Westell), Business Technology Optimization, BTO (Mercury), antivirus (TrendMicro PC-cillin) • consumer electronics, dig ... Italian
იტალია
1483 points
English -> Italian
Identity Verified   sabina moscatelli
  Qualified and experienced translator
industrial, machinery, press, brakes, calipers, presse, equipments, in vitro diagnostic, gambling, betting, casino, football, calcio, sports, football players, railways, trazione passante, verbali, fondi, fond, videogames, nda, non disclosure agreements, KIID, MIFID, fundo, investment, subscription, redemption, prospectus, vermögensverwaltung, Allianz, fixed income, money market, securities, bond, Verwaltungsrat, board of directors, Sitzungen, minutes, shareholders, meeting, contract law, business, investment funds, accounting economics, insurance, agriculture, human nutrition, dermatology, pediatrics, software, food, cosmetics, toiletries, animal, localization, computer, finance, économie, traductions, traducteur, italien, Italiano, Italian, Italienisch, English, Deutsch, Spanish, Français, español, nutrition, pharmaceuticals, banks, balance sheet, trade, traduttore, translations, translator, Wirtschaft, Finanz, Bilanz, Medizin, Recht, Vertrag, bilancio, economia, finanza, contratti, ... Italian
იტალია
2259 points
English -> Italian
Identity Verified   Claudia Cherici
  25+ years experience in tech translation
English, translation, technical, motorcycling, automation, automotive, legal, contract, medical, engineering, packaging, culinary ... Italian
იტალია
1394 points
English -> Italian
Identity Verified   Alessandro Marchesello
  You can always count on me!
tecnica, motori, industria, produzione, manualistica, sport, scienza, meccanica, elettronica, impiantistica, autoveicolo, software, videogames, hardware, automotive, electronics, mechanics, science, manufacturing, engineering, progettazione, cars, trucks, engines, chassis, transmissions, manuals, user's guides, guide, transportation, trasporti, motorcycle, moto, motocicli, marketing, management, gestione, industry, industrial, industria, macchinari, machinery, devices, apparecchiatura, equipment, tools, IT, comunicazioni, telecomunicazioni, installations, installazioni ... Italian
იტალია
1368 points
English -> Italian
Identity Verified   Barbara Carrara
  www.theitalianwordshop.com
English-to-Italian translations, French-to-Italian translations, English-Italian freelance translator, French-Italian freelance translator, translate into Italian, Italian wordshop, confidentiality, non-fiction, creative translation, transcreation, transwriting, reviewing and proofreading, reviewing, editing, proofreading, transcription, transcription and editing, adaptor, adaptation, summarization, script and screenplay translation, journalism, press releases, house organs, newsletters, advertising translation, ads, slogans, mottos, headlines, taglines, slang, website content, music, classical music, opera music, rock music, pop music, folk music, art, art books, art catalogues, artists, paintings, frescoes, painters, visual arts, art history, social history, ancient history, architectural heritage, art heritage, audio guides, antiques, antique collecting, collections, interior design, product design, packaging design, graphic design, visual communication, horticulture, botany, childr ... Italian
იტალია
1112 points
English -> Italian
Identity Verified   Pamela Brizzola
  The place where your texts sing!
Italian translations, professional translations, English Italian translator, technical translations Italian, Italian localization, Italian localizer, localizzazione, English Italian translations, English into Italian translations, technical translator into Italian, ATA certified, ATA certified translator, traduttore giurato, sworn translations, sworn translator, American Translators Association, proficiency, ESOL, Trados, SDL Trados, SDL Trados Studio 2009, Trados Studio 2011, Deja Vu X, Logoport, Tag editor, Passolo, adobe, acrobat, power point, software localization, technical, business, ads, brochures, transcreation, copyrighting, user's manuals, mechanical, appliances, trains, metros, railways, engineering, Help files, Web pages, HTML tagged pages, contracts, company documents, document management systems, printers, DVD, home theatre, digital cameras, audio systems, compressors, air conditioning, oscilloscopes, printing, printing machines, cromatography, automotive, tractors, bars, ... Italian
იტალია
1102 points
English -> Italian
Identity Verified   Maria Rosa Fontana
  Vast experience in the maritime industry
tourism, travel, shipping, yachting, maritime, ships, yachts, boats, turismo, viaggi.imbarcazioni, navi, navigazione, navires, navigation, transport, contracts, contrats, commercial, commerciale, marketing, tourisme, bateaux, nautica, inglese, Italiano, francese, tedesco, German, deutsch, français, anglais, translation, traduzione, traduction, translator, proofreading, revisione, manuals, manuali, manuels, handbooks, internet, e-commerce, siti internet, siti web, web sites, websites, cataloghi, catalogues, brochures ... Italian
იტალია
1089 points
English -> Italian
Identity Verified   Mirella Soffio
  Taking pride in a job well done
videogames, pc, CAT tools, scripts, consumer electronics, PlayStation, GameBoy, Xbox, games, localization, videogames, video games, jeux vidéo, Nintendo DS, PSP, dialogues, subtitles, giochi, videogiochi, Warcraft, Sony, Vivendi, THQ, Microsoft, SDLX, Trados ... Italian
იტალია
1069 points
English -> Italian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლოAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • ტერმინის ძიება
  • ვაკანსიები
  • ფორუმები
  • Multiple search