სფეროში ”” მომუშავე English to Norwegian ენ(ებ)ის სპეციალისტები: წერით და ზეპირ თარჯიმანთა დირექტორია

English -> Norwegian წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » General fields

სფეროში ”Tech/Engineering” მომუშავე English -> Norwegian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (2)
სფეროში ”Art/Literary” მომუშავე English -> Norwegian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (13)
სფეროში ”Medical” მომუშავე English -> Norwegian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (11197)
სფეროში ”Law/Patents” მომუშავე English -> Norwegian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (4332)
სფეროში ”Science” მომუშავე English -> Norwegian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (732)
სფეროში ”Bus/Financial” მომუშავე English -> Norwegian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (10133)
სფეროში ”Marketing” მომუშავე English -> Norwegian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (10524)
სფეროში ”Other” მომუშავე English -> Norwegian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (11627)
სფეროში ”Social Sciences” მომუშავე English -> Norwegian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (14)

English -> Norwegian წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » Specific fields

English -> Norwegian, თარჯიმნები: საბუღალტრო საქმე
English -> Norwegian, თარჯიმნები: რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა
English -> Norwegian, თარჯიმნები: აერონავტიკა / ავიაცია / კოსმოსი
English -> Norwegian, თარჯიმნები: სოფლის მეურნეობა
English -> Norwegian, თარჯიმნები: მეცხოველეობა / ცხოველების შეჯვარება (68)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: ანთროპოლოგია (82)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: არქეოლოგია (58)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: არქიტექტურა
English -> Norwegian, თარჯიმნები: ხელოვნება, გამოყენებითი ხელოვნება, მხატვრობა (197)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: ასტრონომია და კოსმოსი (49)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: ფინანსები (ზოგადი)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: ავტომატიკა და რობოტები (83)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: ავტომობილები / მსუბუქი და სატვირთო მანქანები (257)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: ბიოლოგია (ტექნიკური, ქიმიური, მიკრო-)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: ბოტანიკა (61)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: მშენებლობა / სამოქალაქო ინჟინერია (196)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: მასალები (პლასტმასი, კერამიკა და ა.შ.)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები (164)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: ქიმიური მრეწველობა; ქიმიური მეცნიერება/ინჟინერია (92)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: პოეზია და ლიტერატურა
English -> Norwegian, თარჯიმნები: კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა (427)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: საფეიქრო ნაწარმი / ტანსაცმელი / მოდა (209)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: ტელეკომუნიკაციები
English -> Norwegian, თარჯიმნები: კომპიუტერები (ზოგადი)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: კომპიუტერები: ტექნიკური უზრუნველყოფა
English -> Norwegian, თარჯიმნები: კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა
English -> Norwegian, თარჯიმნები: კომპიუტერები: სისტემები, ქსელები
English -> Norwegian, თარჯიმნები: სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი: (189)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: სამზარეულო / კულინარია
English -> Norwegian, თარჯიმნები: კოსმეტიკა, პარფიუმერია (182)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: მედიცინა: სტომატოლოგია
English -> Norwegian, თარჯიმნები: მედია / მულტიმედია (391)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: ეკონომიკა (195)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: განათლება / პედაგოგიკა
English -> Norwegian, თარჯიმნები: ელექტრონიკა / ელექტროინჟინერია (209)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: ენერგია / ელექტროენერგიის წარმოება
English -> Norwegian, თარჯიმნები: ინჟინერია (ზოგადი) (243)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: ინჟინერია: ინდუსტრია
English -> Norwegian, თარჯიმნები: მექანიკა / მექანიკური ინჟინერია (201)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: ბირთვული ინჟინერია/მეცნიერება (29)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: გარემო და ეკოლოგია
English -> Norwegian, თარჯიმნები: ეზოტერული ცოდნა (28)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: მეთევზეობა (56)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: ფოლკლორი
English -> Norwegian, თარჯიმნები: საკვები და რძის პროდუქტები
English -> Norwegian, თარჯიმნები: მეტყევეობა / ხეტყე / ხის მასალები
English -> Norwegian, თარჯიმნები: ავეჯი / საყოფაცხოვრებო ნივთები (177)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: თამაშები / ვიდეოთამაშები / თამაში / კაზინო (348)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: მინერალების მოპოვება / ძვირფასი ქვები
English -> Norwegian, თარჯიმნები: გენეალოგია (31)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები (339)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: გენეტიკა (24)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: გეოგრაფია
English -> Norwegian, თარჯიმნები: გეოლოგია (40)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: მთავრობა / პოლიტიკა
English -> Norwegian, თარჯიმნები: ფოტოგრაფია/გრაფიკა (გრაფიკული ხელოვნება) (124)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: მედიცინა: ჯანდაცვა (203)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: ისტორია
English -> Norwegian, თარჯიმნები: ტურიზმი და მოგზაურობა (582)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: სამუშაო ძალის რესურსები (216)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: იდიომები / აფორიზმები / გამონათქვამები (81)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: დაზღვევა (80)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: საერთაშორისო ორგანიზაცია/განვითარება/თანამშრომლობა
English -> Norwegian, თარჯიმნები: ინტერნეტი, ელ.-კომერცია
English -> Norwegian, თარჯიმნები: ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები
English -> Norwegian, თარჯიმნები: მეტალურგია / ჩამოსხმა
English -> Norwegian, თარჯიმნები: IT (ინფორმაციული ტექნოლოგია)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: ჟურნალისტიკა
English -> Norwegian, თარჯიმნები: უძრავი ქონება (105)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: სამართალი (ზოგადი) (210)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: სამართალი: პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო უფლებები
English -> Norwegian, თარჯიმნები: სამართალი: გადასახადები და საბაჟო
English -> Norwegian, თარჯიმნები: ლინგვისტიკა (193)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: ტრანსპორტი / ტრანსპორტირება / გადაზიდვები
English -> Norwegian, თარჯიმნები: მენეჯმენტი
English -> Norwegian, თარჯიმნები: წარმოება
English -> Norwegian, თარჯიმნები: გემები, ნაოსნობა, ზღვაოსნობა (78)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა (366)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: მათემატიკა და სტატისტიკა
English -> Norwegian, თარჯიმნები: მედიცინა (ზოგადი) (268)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: მედიცინა: კარდიოლოგია (58)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: მედიცინა: ინსტრუმენტები
English -> Norwegian, თარჯიმნები: მედიცინა: ფარმაკოლოგია
English -> Norwegian, თარჯიმნები: მეტეოროლოგია
English -> Norwegian, თარჯიმნები: მეტროლოგია
English -> Norwegian, თარჯიმნები: სამხედრო / თავდაცვა
English -> Norwegian, თარჯიმნები: მუსიკა (201)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: სახელები (პირადი, კომპანიის) (41)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: კვების პროდუქტები
English -> Norwegian, თარჯიმნები: ნავთობპროდუქტების ინჟინერია/მეცნიერება (118)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: სხვა (103)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: ქაღალდი /ქაღალდის წარმოება
English -> Norwegian, თარჯიმნები: პატენტები
English -> Norwegian, თარჯიმნები: ფილოსოფია (79)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: ფიზიკა (38)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: ბეჭდვა და გამოცემა (111)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: ფსიქოლოგია (126)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: რელიგია
English -> Norwegian, თარჯიმნები: საცალო ვაჭრობა
English -> Norwegian, თარჯიმნები: უსაფრთხოება (29)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: SAP (34)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: მეცნიერება (ზოგადი) (151)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: ჟარგონი
English -> Norwegian, თარჯიმნები: სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, ეთიკა და ა.შ.
English -> Norwegian, თარჯიმნები: სპორტი / ფიზკულტურა / დასვენება (212)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: გამოკითხვა
English -> Norwegian, თარჯიმნები: მეღვინეობა / ენოლოგია / მევენახეობა (46)
English -> Norwegian, თარჯიმნები: ზოოლოგია (47)

English -> Norwegian translators and interpreters


გაწევრიანების შესახებ ProZ.com Member Profile Keywords Native Language
Country
KudoZ Points
(in pair)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლო
Identity Verified   Per Bergvall
  Automotive, PC, IT: Fast, high quality
PC, software, IT, hardware, automotive, hospitality, electronics, electrics, military, technology, photography, imaging, underwater, ipad, iphone ... Norwegian
ნორვეგია
2240 points
English -> Norwegian
Identity Verified   Svein Hartwig Djaerff
  Lawyer/LL.M/MBA, experienced in many biz
Technical, mechanical, electric, electronic, machinery, heavy machinery, trucks cars, legal, law, contracts, banking, finance, Computer hardware, software, localization, Technik, Mechanik, Elektrisch, Elektronisch, Maschinen, Lastwagen, Lkw, Autos, Recht, Kontrakte, Bank, Finanz ... Norwegian
ნორვეგია
1324 points
English -> Norwegian
Identity Verified   Joachim Stene
  Sworn translator - IT/Law/Engineering
oversetterbyrå, statsautorisert translatør, Norwegian, English to Norwegian, Norwegian translator, Norwegian translation, Norwegian translations, swedish, danish, translation, translations, translator, technical, tech, IT, business, marketing, trados, studio, norway, native, instruments, engineering, machines, terminology, technical translations, legal translations, finance ... Norwegian
ნორვეგია
516 points
English -> Norwegian
Identity Verified   Ivan Eikås Skjøstad
  ::When Entering the Norwegian Market::
Norwegian copywriter, content marketing, SEO, translator, tekstforfatter, reviewer, marketing translator, recognized industry standards, SGML, XML, HTML, XLIFF, SDLXLIFF (Studio's native format for translation), OpenDocument files; straight text files; source code files, such as Java and Microsoft .NET; Microsoft Word, Excel, and PowerPoint, SDL Studio 2014, some Adobe file formats, such as PDF, FrameMaker, InDesign, and InCopy, Norwegian copywriter, DAB, manuals, printers, computers, scanner, mobile phone, memoq, Norwegian translator ... Norwegian/Norwegian (Bokmal)
ნორვეგია
861 points
English -> Norwegian
Identity Verified   Per Riise
  Quality & terminology priority
Norwegian translation service, Norwegian translation agency, "Norwegian translation service", "Norwegian translation agency", English Norwegian translator, Norwegian translator, Norwegian copywriter, translate English Norwegian, Norwegian translations, Norwegian English translation, translation English to Norwegian, English to Norwegian translation, translation English Norwegian, engelsk norsk oversetter, engelsk norsk oversettelse, oversetterbyrå, oversettelse, dansk norsk oversetter, dansk norsk oversettelse, dansk norsk oversetter bureau, svensk norsk översättning, svensk norsk översättare, English, Norwegian, danish, swedish, technical, art, social science, politics, history, IT, automotive, software, localization, localize, norsk, engelsk, svensk, dansk, cars, manual, manuals, översättare, översetning, översetting, översättelse, översettning, oversetting, oversetter, oversettelse, oversettelser ... Norwegian
ნორვეგია
375 points
English -> Norwegian
Identity Verified   Hege Jakobsen Lepri
  Great Linguistic Experiences
Italian to Norwegian, English to Norwegian, translation, quality translation, well-written translations, Norwegian Lessons, Norwegian Toronto, sociology, pedagogy, legal documents, education, political science, technical descriptions, translation in Canada, tourism (w/ history- art history), Norwegian localization ... Norwegian
კანადა
332 points
English -> Norwegian
Identity Verified   Vedis Bjørndal
  Business, law, technical, and medical
No omissions, no additions, no mistranslations ... Norwegian
ნორვეგია
259 points
English -> Norwegian
Identity Verified   Ronny Nielsen
  Quality translations on time!
Norwegian, English, spanish, swedish, danish, freelance, translator, translation, subtitling, transcription, business, commerce, government, politics, EU, consultant, consulting, real estate, localization, technology, computers, technical, engineering, law, patent, contracts, paper manufacturing, medical, sports, tourism, TV, movies, series, design, telecommunications, general ... Norwegian
დომინიკის რესპუბლიკა
131 points
English -> Norwegian
Identity Verified   Solfrid Lokslid
  
software, Norwegian, English, german, translation, translator, oversettelse, oversetter, norsk, engelsk, pc, mac, graphic, arts, scandinavian, desktop publishing, DTP, QA, localization, proofreading, danish, swedish, dansk, svensk, Adobe, InDesign, Illustrator, Photoshop, Quark, Acrobat, Wordfast, manual, strings, Transit Satellite PE, bruksanvisning, advertising, reklame, brochure, brosjyre, subtitles, subtitling, undertekster, undertitler, retail, commerce, web sites, marketing, toys, computer, hardware, printer, machinery, butikk, handel, nettsted, markedsføring, leketøy, datamaskin, maskinvare, skriver, maskin ... Norwegian
შეერთებული შტატები
76 points
English -> Norwegian
Identity Verified   Toralf Mjelde
  Accredited EN-NO translator
English to Norwegian, professional translator, freelance translator, specialism, specialize, travel, tourism, public relations, media, film, TV, cinema, marketing, PR, English-Norwegian, general English, conversation, Norwegian-English, translation, quality, deadline, rate, rates, Norwegian, native, language, reliable, accredited, accreditation, NAATI, USA, Norway, knowledge, experience, understanding, Wordfast, Trados, editing, proofreading, award-winning ... Norwegian
შეერთებული შტატები
66 points
English -> Norwegian
Identity Verified   Cecilie Brauer
  Fast & efficient!
Native Norwegian, Norsk, Norway, Norge, Medisinsk, Farmasøytisk, Medical, medicine, Veterinary, Animal Science, physical therapy, Agriculture, Equine Industry, Forestry, Horticulture, Media, Travel, Tourism, Hospitality, Real Estate, Infomercials, Commercials, Immigration, Pharmaceutical, Technical, SPC, Label, PIL, Oversetter, Translator, Professional, Voice Over, Photography, Dubbing, Alignment ... Norwegian
შეერთებული შტატები
48 points
English -> Norwegian
Identity Verified   Tone Halling
  Consistency, accuracy, fluency. TRADOS
Medical software, medical equipment, IVD, Software help, software documentation, error messages, medical, marketing, advertising, technical user manuals, tourism, music, literature ... Norwegian
ნორვეგია
14 points
English -> Norwegian
  Norskpro
  Creative-Technical-Accurate-Timely
architecture, construction, design, engineering, technical, technology, constructive, history, city, building, planning, tunnel construction, railway, urbanism, art, tourism ... Norwegian/English
შვედეთი
160 points
English -> Norwegian
  Halvor Halvorsen
  Sworn translator, top experience
judicial, literature, law, marketing, technical, business, agreements, legal, technology, computers, internet, IT, oil, mechanical, medical, pharmaceutical, Norwegian, English ... English/Norwegian
ნორვეგია
117 points
English -> Norwegian
  Anita Girard-Skarstein
  Excellent timing and emphasis on details
English, Norwegian, French, Danish, Swedish, translation, proofreading, editing, transcreation, localization, creative writing, IT, legal, accountancy, medical, pscyhology, crime scene, forensic science, crime prevention, tourism, travel, science, investigation, culinary arts, gastronomy ... Norwegian/English
საფრანგეთი
36 points
English -> Norwegian
Identity Verified   Vegar Barosen
  Reliable and efficient translator
Norwegian, bokmaal, translator, translation, Norway, editing, English, Portuguese, Spanish ... English/Norwegian
ნორვეგია
0 points
English -> Norwegian
  Micha Reisel
  Experience counts!
translator, proofreader, editor, medical, dentistry, psychology, games, manuals, QA, localization, web sites, online training, legal, IT, software, hardware, genealogy, publishing, multilingual, Norwegian, Swedish, Danish, Dutch, English, French, German, EMEA, patient leaflets, SPC, PIL, IFU, user manuals, medical, pharmaceutical, medical devices ... Norwegian/Dutch
ნიდერლანდები
139 points
English -> Norwegian
Identity Verified   Kristian Vike Pedersen
  On time and the way you want it!
Norwegian, Norsk, labor economics, welfare, marketing, fantasy, RPG, Computers, Gaming, Casino, Kasino, Translations into Norwegian, copywriter, Oversettelser til norsk, experience, Trados, quality, English to Norwegian translator, hardware, software, Word, Excel, PDF, PC, business, MSDS, finance, apps, apper, app, MemoQ, Norwegian translations, app translations, Localization, IT translation, Norwegian Marketing translation, Transcreation, Marketing, SEO ... Norwegian/Norwegian (Bokmal)
ნორვეგია
16 points
English -> Norwegian
Identity Verified   Erik Wallace
  Quality translations - on time
Norwegian, English, Danish, Swedish, thai, dansk, svensk, norsk, efficient, disciplined, thorough, quality, freelance, team, language expert, translator, translation, experience, experienced, trados, wordfast, quality, Norwegian translator, English translator, English to Norwegian translator, translator, hardware, software, Trados, Wordfast, Word, Excel, PDF, oversetting, manuals, korrektur, edit, redigering, freelance, media, Trados workbench, Trados TagEditor, Trados sdlx, pc, computers, business, finance, medical, QA, oversettelse, proofread, tourism, specialist, across, xtm, smartling, Norwegian translator, English translator, English to Norwegian translator, linguistic, services, software, Norwegian, English, pc, mac, computers, hardware, electronics, elektronikk, scandinavian, skandinavisk, desktop publishing, DTP, QA, localization, software localization, quality assurance, project, prosjekt, project management, proofreading, editing, Adobe, Photoshop, MS, Across, Office, Word, W ... Norwegian/English
ტაილანდი
16 points
English -> Norwegian
  Frank Ekeberg
  18+ years of quality translations
art, music, computer, pc, electronics, subtitles, html, multimedia, audio, audiovisual, technology, data, video, dvd, cd, web, internet, software, localization, localisation ... Norwegian
ნორვეგია
278 points
English -> Norwegian
Identity Verified   Eivind Lilleskjaeret
  Sleep better!
technical, IT, PC, computer, telecommunications, software, machinery, finance ... Norwegian
ნორვეგია
207 points
English -> Norwegian
Identity Verified   anebjordal
  15 years experience
ბიოლოგია (ტექნიკური, ქიმიური, მიკრო-), მედიცინა: ჯანდაცვა, მედიცინა: ინსტრუმენტები, მედიცინა: ფარმაკოლოგია, მედია / მულტიმედია, პოეზია და ლიტერატურა, ინტერნეტი, ელ.-კომერცია, გეოგრაფია, გარემო და ეკოლოგია, კოსმეტიკა, პარფიუმერია, სამზარეულო / კულინარია, ქიმიური მრეწველობა; ქიმიური მეცნიერება/ინჟინერია, მედიცინა (ზოგადი), ... Norwegian
ეკვადორი
195 points
English -> Norwegian
Identity Verified   Kjell Thornes
  No Nonsense
oversetter, oversettelse, Norwegian, norsk, noruego, spanish, español, castellano, catalan, katalansk, web-sites, web, internet, business, traducción, translation, translator, tourism, turismo, management, linguistics, sports, food, automotive, guide, nettsteder, nett, internett, bedriftsledelse, lingvistikk, sport, bil, sitios web, internet, traductor, manual, busca, busco ... Norwegian
ესპანეთი
107 points
English -> Norwegian
Identity Verified   Ellen-Marie Kristiansen Ritchie
  English-Norwegian-20+ years experience
Technical Translations, Proofreading, Translation, Norwegian Translator, Norwegian Translation, Translator, Proofreader, Car User Manuals, User Manuals for Consumer Goods, TV, Video, DVD, Film Review, Product Description, Computer Related Text, Marketing, GPS, Questionnaires, Web Sites, Food, Travel, General Text, Children's Literature, Children's Games, Norwegian, Swedish, Danish, English Translations ... Norwegian
ნორვეგია
72 points
English -> Norwegian
Identity Verified   Terje Soerensen
  I'm also a lawyer and senior lecturer
საბუღალტრო საქმე, რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა, განათლება / პედაგოგიკა, სამუშაო ძალის რესურსები, დაზღვევა, სამართალი: პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო უფლებები, მენეჯმენტი, მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა, ტურიზმი და მოგზაურობა, ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი), ეკონომიკა, ფინანსები (ზოგადი), ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები, სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი:, სამართალი (ზოგადი), სამართალი: გადასახადები და საბაჟო ... Norwegian
შვედეთი
54 points
English -> Norwegian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლოAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • ტერმინის ძიება
  • ვაკანსიები
  • ფორუმები
  • Multiple search