სფეროში ”” მომუშავე English to Turkish ენ(ებ)ის სპეციალისტები: წერით და ზეპირ თარჯიმანთა დირექტორია

English -> Turkish წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » General fields

სფეროში ”Tech/Engineering” მომუშავე English -> Turkish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (2)
სფეროში ”Art/Literary” მომუშავე English -> Turkish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (13)
სფეროში ”Medical” მომუშავე English -> Turkish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (11197)
სფეროში ”Law/Patents” მომუშავე English -> Turkish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (4332)
სფეროში ”Science” მომუშავე English -> Turkish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (732)
სფეროში ”Bus/Financial” მომუშავე English -> Turkish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (10133)
სფეროში ”Marketing” მომუშავე English -> Turkish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (10524)
სფეროში ”Other” მომუშავე English -> Turkish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (11627)
სფეროში ”Social Sciences” მომუშავე English -> Turkish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (14)

English -> Turkish წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » Specific fields

English -> Turkish, თარჯიმნები: საბუღალტრო საქმე (809)
English -> Turkish, თარჯიმნები: რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა (2173)
English -> Turkish, თარჯიმნები: აერონავტიკა / ავიაცია / კოსმოსი (436)
English -> Turkish, თარჯიმნები: სოფლის მეურნეობა (670)
English -> Turkish, თარჯიმნები: მეცხოველეობა / ცხოველების შეჯვარება
English -> Turkish, თარჯიმნები: ანთროპოლოგია
English -> Turkish, თარჯიმნები: არქეოლოგია (444)
English -> Turkish, თარჯიმნები: არქიტექტურა (515)
English -> Turkish, თარჯიმნები: ხელოვნება, გამოყენებითი ხელოვნება, მხატვრობა (1046)
English -> Turkish, თარჯიმნები: ასტრონომია და კოსმოსი (325)
English -> Turkish, თარჯიმნები: ფინანსები (ზოგადი)
English -> Turkish, თარჯიმნები: ავტომატიკა და რობოტები (540)
English -> Turkish, თარჯიმნები: ავტომობილები / მსუბუქი და სატვირთო მანქანები (1354)
English -> Turkish, თარჯიმნები: ბიოლოგია (ტექნიკური, ქიმიური, მიკრო-) (675)
English -> Turkish, თარჯიმნები: ბოტანიკა (271)
English -> Turkish, თარჯიმნები: მშენებლობა / სამოქალაქო ინჟინერია
English -> Turkish, თარჯიმნები: ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი) (2148)
English -> Turkish, თარჯიმნები: მასალები (პლასტმასი, კერამიკა და ა.შ.)
English -> Turkish, თარჯიმნები: სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები
English -> Turkish, თარჯიმნები: ქიმიური მრეწველობა; ქიმიური მეცნიერება/ინჟინერია (717)
English -> Turkish, თარჯიმნები: პოეზია და ლიტერატურა
English -> Turkish, თარჯიმნები: კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა
English -> Turkish, თარჯიმნები: საფეიქრო ნაწარმი / ტანსაცმელი / მოდა
English -> Turkish, თარჯიმნები: ტელეკომუნიკაციები (1403)
English -> Turkish, თარჯიმნები: კომპიუტერები (ზოგადი) (1902)
English -> Turkish, თარჯიმნები: კომპიუტერები: ტექნიკური უზრუნველყოფა
English -> Turkish, თარჯიმნები: კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა
English -> Turkish, თარჯიმნები: კომპიუტერები: სისტემები, ქსელები (1175)
English -> Turkish, თარჯიმნები: სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი: (1359)
English -> Turkish, თარჯიმნები: სამზარეულო / კულინარია (863)
English -> Turkish, თარჯიმნები: კოსმეტიკა, პარფიუმერია (727)
English -> Turkish, თარჯიმნები: მედიცინა: სტომატოლოგია
English -> Turkish, თარჯიმნები: მედია / მულტიმედია
English -> Turkish, თარჯიმნები: ეკონომიკა
English -> Turkish, თარჯიმნები: განათლება / პედაგოგიკა (1705)
English -> Turkish, თარჯიმნები: ელექტრონიკა / ელექტროინჟინერია
English -> Turkish, თარჯიმნები: ენერგია / ელექტროენერგიის წარმოება (812)
English -> Turkish, თარჯიმნები: ინჟინერია (ზოგადი) (1300)
English -> Turkish, თარჯიმნები: ინჟინერია: ინდუსტრია
English -> Turkish, თარჯიმნები: მექანიკა / მექანიკური ინჟინერია
English -> Turkish, თარჯიმნები: ბირთვული ინჟინერია/მეცნიერება (222)
English -> Turkish, თარჯიმნები: გარემო და ეკოლოგია (824)
English -> Turkish, თარჯიმნები: ეზოტერული ცოდნა
English -> Turkish, თარჯიმნები: მეთევზეობა
English -> Turkish, თარჯიმნები: ფოლკლორი
English -> Turkish, თარჯიმნები: საკვები და რძის პროდუქტები (996)
English -> Turkish, თარჯიმნები: მეტყევეობა / ხეტყე / ხის მასალები (213)
English -> Turkish, თარჯიმნები: ავეჯი / საყოფაცხოვრებო ნივთები (434)
English -> Turkish, თარჯიმნები: თამაშები / ვიდეოთამაშები / თამაში / კაზინო (1368)
English -> Turkish, თარჯიმნები: მინერალების მოპოვება / ძვირფასი ქვები (253)
English -> Turkish, თარჯიმნები: გენეალოგია
English -> Turkish, თარჯიმნები: ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები
English -> Turkish, თარჯიმნები: გენეტიკა
English -> Turkish, თარჯიმნები: გეოგრაფია (455)
English -> Turkish, თარჯიმნები: გეოლოგია (187)
English -> Turkish, თარჯიმნები: მთავრობა / პოლიტიკა (1498)
English -> Turkish, თარჯიმნები: ფოტოგრაფია/გრაფიკა (გრაფიკული ხელოვნება)
English -> Turkish, თარჯიმნები: მედიცინა: ჯანდაცვა
English -> Turkish, თარჯიმნები: ისტორია (1238)
English -> Turkish, თარჯიმნები: ტურიზმი და მოგზაურობა (2515)
English -> Turkish, თარჯიმნები: სამუშაო ძალის რესურსები (1162)
English -> Turkish, თარჯიმნები: იდიომები / აფორიზმები / გამონათქვამები (316)
English -> Turkish, თარჯიმნები: დაზღვევა (496)
English -> Turkish, თარჯიმნები: საერთაშორისო ორგანიზაცია/განვითარება/თანამშრომლობა (868)
English -> Turkish, თარჯიმნები: ინტერნეტი, ელ.-კომერცია
English -> Turkish, თარჯიმნები: ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები (389)
English -> Turkish, თარჯიმნები: მეტალურგია / ჩამოსხმა (214)
English -> Turkish, თარჯიმნები: IT (ინფორმაციული ტექნოლოგია)
English -> Turkish, თარჯიმნები: ჟურნალისტიკა (819)
English -> Turkish, თარჯიმნები: უძრავი ქონება
English -> Turkish, თარჯიმნები: სამართალი (ზოგადი)
English -> Turkish, თარჯიმნები: სამართალი: პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო უფლებები (717)
English -> Turkish, თარჯიმნები: სამართალი: გადასახადები და საბაჟო (549)
English -> Turkish, თარჯიმნები: ლინგვისტიკა
English -> Turkish, თარჯიმნები: ტრანსპორტი / ტრანსპორტირება / გადაზიდვები
English -> Turkish, თარჯიმნები: მენეჯმენტი (1150)
English -> Turkish, თარჯიმნები: წარმოება (711)
English -> Turkish, თარჯიმნები: გემები, ნაოსნობა, ზღვაოსნობა
English -> Turkish, თარჯიმნები: მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა (1523)
English -> Turkish, თარჯიმნები: მათემატიკა და სტატისტიკა (461)
English -> Turkish, თარჯიმნები: მედიცინა (ზოგადი) (1373)
English -> Turkish, თარჯიმნები: მედიცინა: კარდიოლოგია
English -> Turkish, თარჯიმნები: მედიცინა: ინსტრუმენტები
English -> Turkish, თარჯიმნები: მედიცინა: ფარმაკოლოგია
English -> Turkish, თარჯიმნები: მეტეოროლოგია (57)
English -> Turkish, თარჯიმნები: მეტროლოგია (45)
English -> Turkish, თარჯიმნები: სამხედრო / თავდაცვა (525)
English -> Turkish, თარჯიმნები: მუსიკა
English -> Turkish, თარჯიმნები: სახელები (პირადი, კომპანიის)
English -> Turkish, თარჯიმნები: კვების პროდუქტები
English -> Turkish, თარჯიმნები: ნავთობპროდუქტების ინჟინერია/მეცნიერება (407)
English -> Turkish, თარჯიმნები: სხვა (327)
English -> Turkish, თარჯიმნები: ქაღალდი /ქაღალდის წარმოება (115)
English -> Turkish, თარჯიმნები: პატენტები (333)
English -> Turkish, თარჯიმნები: ფილოსოფია (624)
English -> Turkish, თარჯიმნები: ფიზიკა (249)
English -> Turkish, თარჯიმნები: ბეჭდვა და გამოცემა
English -> Turkish, თარჯიმნები: ფსიქოლოგია (813)
English -> Turkish, თარჯიმნები: რელიგია
English -> Turkish, თარჯიმნები: საცალო ვაჭრობა (346)
English -> Turkish, თარჯიმნები: უსაფრთხოება
English -> Turkish, თარჯიმნები: SAP
English -> Turkish, თარჯიმნები: მეცნიერება (ზოგადი)
English -> Turkish, თარჯიმნები: ჟარგონი (187)
English -> Turkish, თარჯიმნები: სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, ეთიკა და ა.შ.
English -> Turkish, თარჯიმნები: სპორტი / ფიზკულტურა / დასვენება
English -> Turkish, თარჯიმნები: გამოკითხვა
English -> Turkish, თარჯიმნები: მეღვინეობა / ენოლოგია / მევენახეობა (136)
English -> Turkish, თარჯიმნები: ზოოლოგია

English -> Turkish translators and interpreters


გაწევრიანების შესახებ ProZ.com Member Profile Keywords Native Language
Country
KudoZ Points
(in pair)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლო
Identity Verified   Recep Kurt
  Worry-free Turkish L10N and translation
native Turkish translator, freelance Turkish translator, professional Turkish translator, Turkish linguist, notary certified Turkish translator, russian Turkish translator, russian Turkish translations, Turkish localization, website localization, web site localisation, перевод на турецкий, турeцкий переводчик, локализация, Turkish subtitling, Turkish subtitles, Turkish proofreading, Turkish checking, Turkish editing, Turkish SEO, Turkish search engine optimization, Turkish copywriter, Turkish content writing, Turkish legal translations, medical tanslations Turkish, English Turkish translator, English Turkish translation, English Turkish translations, Turkish editor, Turkish linguist, Turkish proofreader, Turkish editing, Turkish proofreading, Turkish localizer, game localization Turkish, Turkish game localization, online game localization Turkish, Turkish video game localization, video game localization Turkish, Turkish computer game localization, computer game localization Turkish, t ... Turkish
თურქეთი
2065 points
English -> Turkish
Identity Verified   Raffi Jamgocyan
  Microsoft Certified Tech. Specialist
accounting, acrobat, adobe, advertising, agreement, architecture, art, bond, business, cafetran, collateral, communication, company, computer, contract, corporation, correspondence, document, economy, editing, education, energy, English, environment, establishment, excel, finance, financial, firm, folklore, geography, hardware, health, history, HR, human, IT, immovable, industry, institution, insurance, international, internet, investment, law, literature, localization, management, manager, manufacture, manufacturing, market, marketing, media, medical, microsoft, mortgage, movable, national, network, organization, passport, patent, pharmaceutical, powerpoint, private, proofreading, public, relations, publish, publishing, real estate, record, registration, research, resource, retail, security, social, software, survey, system, telecommunication, tourism, trade, training, translation, Turkish, website, word, ağ, anlaşma, araştırma, basın, belge, bilgisayar, BT, coğrafya, çevre, diploma, ... Turkish
თურქეთი
1900 points
English -> Turkish
Identity Verified   Ali Bayraktar
  Language shapes everything!
Construction, Architecture, Turkish, Russian, Mechanics, English, Translator, Tercüme, Tercüman, Переводчик, Лингвист, Турецкий, Англииский, Турция, Переводы, Contracts, Business, Translate, Çevirmen, Çeviri, Rusça, İngilizce, İnşaat, Proje, Mekanik, Web Site, Türkçe ... Turkish
თურქეთი
1219 points
English -> Turkish
Identity Verified   Gulay Baran
  Tech / Engineering, IT, Games, Marketing
translation, tercüme, website, tercüman, çeviri, çevirmen, economics, finance, financial, securities, Turkish software localizer, investment, accounting, business management, marketing, market research, e-commerce, press releases, Turkish internationalized, civil, robotics, software, computers, letters, Turkish project manager, hardware, banking, engineering, mathematics, mechanics, statistics, English, law, contracts, user guide, patents, trademarks, copyrights, medical equipments, taxation, cars, trucks, customs, internationalisation, automotive, ships, article, shipping, letter of recommendation, sailing, maritime, transport, transportation, botany, Turkey, zoology, construction, plastics, ceramics, materials, printing&publishing, photography, graphic arts, paper manufacturing, music, web site çevirisi, internet, manufacturing, Turkish website, website translation, history, politics, cinema, film, portable devices, TV, software localization, environment, ecology, tourism, technical ... Turkish
თურქეთი
1035 points
English -> Turkish
Identity Verified   Selcuk Akyuz
  English to Turkish translator
fashion, textile, beauty products, cosmetics, make-up, marketing, market research, advertising, public relations, manuals, environment ... Turkish
თურქეთი
979 points
English -> Turkish
Identity Verified   Zeki Guler
  MITI, MCIL, DipTransIoLET
Turkish translator, quality Turkish translator, qualified Turkish translator, quality English to Turkish translator, English to Turkish certified translator, qualified English to Turkish translator, English to Turkish translation, English to Turkish quality translator, English to Turkish translator, Turkish freelance translator, web localization Turkish, website localization Turkish, software localization Turkish, MITI Turkish translator, ITI Qualified Turkish translator, CIOL Turkish translator, ITI Turkish translator, ATA Turkish translator, Website Localization Turkish, Software Localization Turkish, localization Turkish, Software Localisation Turkish, government, international organizations, politics, news, journalism, web, e-commerce, reports, surveys, www.zekiguler.com ... Turkish
ირლანდია
977 points
English -> Turkish
Identity Verified   Özden Arıkan
  I talk Turkey... and so will you!
advertisement art literature copywriting EU european union fiction history home manual catalog guide human rights humanities localization localisation marketing medicine Turkish medical translation mythology news politics psychology QA quality assurance religion self-help slang slogan adaptation social history social psychology social services social work sociology software telecommunication theory tourism travel website English to Turkish translator English-Turkish translator Turkish marketing translator Turkish software localizer Turkish software localiser Turkish software translator Turkish literary translator Turkish-speaking market european Turkish market Turkish copywriter brandname assessment brandname evaluation cultural assessment cultural evaluation ethnomarketing ethno-marketing games video games subtitling SEO search engine optimization search engine optimisation ... Turkish
გერმანია
954 points
English -> Turkish
Identity Verified   Gulser Ozcan
  Technical translator
Applicances, Automation, Cars, Communications, Computers , Datasheets, Defense, Defense technology, Document, Electric, Electrical devices, Electrical equipments, Electronic, Electronic devices, English, English to Turkish, English to Turkish translator, English to Turkish translation, English to Turkish freelance translator, English to Turkish technical translation, English to Turkish technical translator, Excel, Household products, HTML, Industrial devices, Industrial equipments, Industry, Information technology, Instruction Manuals, IT, Localization, Machinery, Manual, Manuals , Marine, Material Safety Data Sheet, Mechanical devices, Mechanical engineering, Medical equipments, Medical devices, Medical instruments, Medical translation, MSDS, Naval technology, Operating manuals, Optics, Power tools, Scientific articles, Scientific papers, Software localization, Technical books, Technical manual, Technical specifications, Technical, Technical translation, Translation, Technology, Telecommunication, Trados, Trucks , Turkish Freelancer, Turkish lo ... Turkish
თურქეთი
878 points
English -> Turkish
Identity Verified   Emin Arı
  My fingers do translate...
software localization, web site localization, manual translation, Mechanical Engineering, Automotive, computer, IT, hardware, localization, proof reading, manual translation, contract, contracts, Engineer, writer, author, agreement, agreements, user agreement, localization, maintanence manual, repair manual ... Turkish
თურქეთი
859 points
English -> Turkish
Identity Verified   Yasemin Açıkgün
  Specializes in Technical Translations
Turkish Freelance Translator, Turkish Translator, Native Turkish Translator, Technical Translator, Automotive Translator, Medical Translator, Translator, Turkish Translation, User's Manual, User Guide, traduction, Turkish translation, technical, medical, experienced, automotive, computers, hardware, software, website translation, website localization, tourism, IT, telecommunications, agency, freelancer, translator, English, French, Traduction Turque, Turkish translation, informatique, sustainability, sustainable development, Chanel, Burberry, Sony, Scania, Citroen, Renault, Volvo, marine diesel engines, Lancome, Clinique, Sephora, English Turkish Translator, Traducteur, français, turc, traduction, relecture, traduction technique, traducteur technique ... Turkish
თურქეთი
830 points
English -> Turkish
Identity Verified   Nurettin Ceylan
  Technical Translator & Engineer
technical translator, proofreader, Turkish translator, automotive, mechanical engineering, Turkish, localization, power systems, electronics, computer hardware, engineering, manufacturing, medical instruments, metallurgy, English to Turkish, domestic appliances ... Turkish
თურქეთი
790 points
English -> Turkish
Identity Verified   Aziz Kural
  Real meaning behind the clutter of words
IT, PHP, ASP, Photoshop, Flash, Dreamweaver, Web Design, Web Programming, Medical, Pharmaceutical, Medicare, Video. Software Localization, Audio, Audios, Books, Novels, Proofreading, Editing, Translation, Translator, T+E+P ... Turkish
თურქეთი
656 points
English -> Turkish
Identity Verified   Özgür Salman
  subtitler of over 2000 episodes
cinema, sinema, movie, movies, tv, television, episode, episodes, dvd, show, tv show, drama, çeviri, çevirmen, documentary, documentaries, belgesel, talk show, subtitle, subtitling, dubbing, overdub, altyazı, alt yazı, dublaj, seslendirme, altyazı çevirisi, alt yazı çevirisi, dublaj çevirisi, seslendirme çevirisi, altyazı çevirmeni, alt yazı çevirmeni, dublaj çevirmeni, seslendirme çevirmeni, freelance, freelancer, media, medya, serbest çevirmen, çeviri, translator, translating, translation, series, film, films, food, gıda, yiyecek, spor, sports, bilgisayar, bilişim, IT, computer, computers, software, hardware, localization, web, internet, donanım, yazılım, yerelleştirme, home office, ev ofisi, evden çeviri, evinden çeviri, evinden altyazı, evinden altyazı ... Turkish
თურქეთი
640 points
English -> Turkish
  Nuri Razi
  Specializing in Technical

Turkish, English, Russian, Turkmen, Turkey, technical translator, finance, law, automotive, mechanical, engineer, economist, engineering, economics, petroleum, chemistry, native Turkish translator, Turkish translator, localization, service, medical, interpreter, ethnic, petrochemistry, native, experience, commitment, professional, proofreading, subtitling, editing, переводчик, турецкий переводчик, турция, DTP, xml, Passolo, Framemaker, ATA, member, American Association of Translators, interpreter, SDL Trados, IT, information technology, proofreader, editor, Türkçe, İngilizce Tercüman, Çevirmen, Yeminli tercüman, sworn translator, certified, ITI, simultaneous, consecutive, experienced, proficient, reference, master's degree, PHD, foreign language, Turkish, paypal, conference translator, moneybookers, SDL Studio 2011, SDL Studio 2009, Multitran, Across, Multilizer, WordFast, Deja Vu, DipTrans, DPSI, Chartered Institute of Linguists, CIOL, IOL, IOLET

...
Turkish/Turkmen
თურქეთი
840 points
English -> Turkish
Identity Verified   Nilgün Bayram
  Engineer;meticulous, scrupulous, curious
technical, technology, engineering, civil, mechanical, environmental, electric, electronics, scientific, physics, astronomy, chemistry, biology, genetics, medicine, medical, health care, dentistry, pharmaceuticals, MSDS, food, cosmetics, pet health, EU, psychology, sociology, ethics, marketing, market research, surveys, English into Turkish Translation, English into Turkish translator, English-Turkish translation, English-Turkish translator, Turkish translation, Turkish proofreader ... Turkish
თურქეთი
524 points
English -> Turkish
Identity Verified   MutercimTR
  English to Turkish Experienced Reliable
English, Turkish, English2Turkish, ingilizce, türkçe, çeviri, profesyonel, açık, anlaşılır, hızlı, tercüme, medical, IT, medikal, medical, tourism, turizm, serbest çevirmen, freelancer, ankara, SDL, Trados, transcription, voiceover, dubbing, editing, pdf, tmx, translator, translation, ... Turkish
თურქეთი
411 points
English -> Turkish
Identity Verified   Salih C.Riz
  High-quality technical translations
Technology, military, education, electronics, computer, politics, history, experienced translator, freelance translator, medical, English-Turkish, Turkish-English, Türkçe çeviri, Ingilizce çeviri, proof reading, proof editing, technical document translation, ... Turkish
თურქეთი
301 points
English -> Turkish
  Ilhan Gadis
  translator with engineering background
Applicances, Automation, Cars, Communications, Computers, Datasheets, Document, Electric, Electrical devices, Electrical equipments, Electronic, Electronic devices, English, Turk, English to Turkish, English to Turkish translator, English to Turkish translation, English to Turkish freelance translator, English to Turkish technical translation, English to Turkish technical translator, Excel, Household products, HTML, Industrial devices, Industrial equipments, Industry, Information technology, Instruction Manuals, IT, Localization, Machinery, Manual, Manuals, Marine, Material Safety Data Sheet, Mechanical devices, Mechanical engineering, Medical equipments, Medical devices, Medical instruments, Medical translation, MSDS, Naval technology, Operating manuals, Optics, Power tools, Scientific articles, Scientific papers, Software localization, Technical books, Technical manual, Technical specifications, Technical, Technical translation, Translation, Technology, Telecommunication, Trados, Tru ... Turkish
თურქეთი
246 points
English -> Turkish
Identity Verified   Serdar Usta
  Technical translator
Turkish, translation, translator, proofreading, editing, telecommunication, telecommuting, computer books, software, hardware, IT, information technology, computer, engineering, communication, science, scientific articles, localization, help, pc, manuals, brochures, magazines, technical, trade, marketing, contracts, Turkish Localization, Turkish translation, Turkish proofreading, information technologies, commercial translation, technical translation, Computers: Software, Computers: Hardware, Business/Commerce (general), Automotive / Cars & Trucks, Turkish linguist, experienced Turkish translator, SW Strings translation, Trados, SDL Trados, SDLX, Wordfast, Passolo, Catalyst, Sworn Translator, Web Page translation, Turkish Web Page translation, IT, Telecom(munications), aviation, navigation, aircraft technology, English to Turkish linguist ... Turkish
თურქეთი
241 points
English -> Turkish
Identity Verified   Bora Tasdemir
  Unlock the ultimate achievement!
Turkish game translation, Turkish app translation, game translation, Turkish game localization, game Istanbul, game Turkey, game translators from Turkey, game testing, MMO, RPG, MMORPG, browser games, console games, PC games, Turkish, software, localization, app translation, covfefe ... Turkish
შვეიცარია
236 points
English -> Turkish
  Nigar Mancini
  Expertise in Business and Industry
Turkish-English English-Turkish translation, academic texts, technical texts, articles, manuals, legal documents, translator, English Turkish translator, interpreter, trados, italiano-turco, italiano turco traduzione, turco italiano traduzione, italian Turkish translation, traduttore turco italiano, italiano traduzione, interpretario turco, traduttore turco, technical translation, traduzione tecnica, legale, MBA, business management, professional translator, interpreter, Hacettepe University, Hacettepe Üniversitesi, Harvard Business School, experienced translator, experienced Turkish translator, full-time freelance translator ... Turkish
იტალია
215 points
English -> Turkish
Identity Verified   Metin Cihan
  consider it done
English-Turkish, English Turkish, Turkish, computer, software, hardware, medical, medical instruments, Pharmaceuticals, automotive, electronics, it, cars, trucks, networks, telecom, telecommunications, translate, medical English to Turkish, translator, translation, English to Turkish translator, trados, sdlx, memoq, deja vu, dejavu, poedit, microsoft, antivirus, dell, sonyericsson, hp, cnc, press, robot, clinical trials, clinical, user guide, user manual, manual, manuals, community, networks, social networks, messenger, im, windows, samsung, varian, games, game, video games, betting, poker, gambling, web site localization, speech recognation, robotics, press robot, pres, Computers, Electronics, Telecommunications, user guide, Antivirus, Campaign, web pages, SonyEricsson, Internet Explorer 9, advertising, Microsoft, installation, admin guide, Trend Micro, HP, anode preperation machine, operation instructions, Outotec, electric scheme, software, CNC, machines, cnc machine, audio system, ... Turkish
თურქეთი
195 points
English -> Turkish
Identity Verified   skaya
  Commitment, accuracy, punctuality!
Trade, finance, marketing, economy, export, import, transportantion, macroeconomy, indicators, shipping, manufacturing, retail, brochures, proposals, business, poetry, literature, history, sociology ... Turkish
თურქეთი
156 points
English -> Turkish
Identity Verified   Nihan Pekmen
  All technical and business
Turkish, science, engineering, health, management, non-fiction, agreements, contracts, medicine, manuals, türkçe, ingilizce, tercüme, mühendislik, sağlık, altyazı, sözleşme, teknik şartname, kullanım kılavuzu, tıp, beslenme, beslenme destekleri, gıda takviyeleri, bitkiler, website localization, yerelleştirme, kimya, biyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, biyoteknoloji, enzimoloji, süt teknolojisi, dairy science, cereals, hububat, et ve et ürünleri, meat and poultry, hygiene and sanitation, food packaging, quality control, HACCP, GMP, ISO 22000, Codex Alimentarius, Gıda Kodeksi, notary approved, noter yeminli, pazarlama, yeme-içme, marketing, sales, satış, OHSAS, Occupational Health and Safety, İş ve İşçi Güvenliği, Health at Work, dietary supplements, HORECA ... Turkish
თურქეთი
252 points
English -> Turkish
Identity Verified   Cenk Haznacı
  The cultural touch you need
English Turkish, English to Turkish, Turkish translation, politics, public administration, public relations, halkla ilişkiler, kamu, siyaset, politika, avrupa birliği, bilgisayar, mühendislik, engineering, law, maritime, sea, hukuk, denizcilik, şirket, contracts, anlaşma, antlaşma, tutanak, statement, music, müzik, ses mühendisliği, sound engineering, recording, mixing, kayıt, miksaj, history, tarih, sociology, sosyoloji, anket, university, üniversite, TV, sinema, cinema, movies, film, firma, asia, asya, ortadoğu, middle east, journalism, gazetecilik, gazete, çeviri, turizm, tourism, kalite, hizmet sektörü, european union, tender documents, technical specifications, tender specifications, specification, agreement, sözleşme, localization, european union, yerelleştirme, web sitesi yerelleştirme, website localization, software localization, yazılım yerelleştirme, translation teams, çeviri ekipleri, yazılı çeviri, written translation, DTP, desktop publishing, masaüstü yayıncılık, grafik, t ... Turkish
კანადა
136 points
English -> Turkish
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლოAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • ტერმინის ძიება
  • ვაკანსიები
  • ფორუმები
  • Multiple search