თარჯიმანთა სადისკუსიო ფორუმები

ღია მსჯელობა ზეპირ თარგმანთან, წერით თარგმანთან და ლოკალიზაციასთან დაკავშირებით

ახალი თემის გაგზავნა    არათემატური: ნაჩვენებია    ფონტის ზომა: - / + 
 
ფორუმი
თემა
ავტორი
შეტყობინებები
ვიზიტები
უახლესი შეტყობინება
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
Irina Gray (X)
Sep 13, 2011
10
4,954
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
Julieta Llamazares
საიტის სამუშაო ჯგუფი
20:56
0
34
Julieta Llamazares
საიტის სამუშაო ჯგუფი
20:56
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
Poll: How many words have you translated in your career?    (გადასვლა გვერდზე 1... 2)
ProZ.com Staff
საიტის სამუშაო ჯგუფი
08:10
25
634
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
Quali strumenti indispensabili per la traduzione    (გადასვლა გვერდზე 1... 2)
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
Corona quarantine diary    (გადასვლა გვერდზე 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94... 95)
Mervyn Henderson
Mar 15, 2020
1,423
843,194
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
0
47
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
Bitcoin for Translators - Why Not?    (გადასვლა გვერდზე 1, 2, 3... 4)
Péter
May 2, 2013
45
11,603
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
0
53
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
ProZ.com Staff
საიტის სამუშაო ჯგუფი
May 5
13
355
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
2
132
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
10
300
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
Poll: Do you work with a laptop or desktop computer?    (გადასვლა გვერდზე 1... 2)
ProZ.com Staff
საიტის სამუშაო ჯგუფი
May 4
24
971
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
Poll: As a freelancer, my retirement plan consists of:    (გადასვლა გვერდზე 1... 2)
ProZ.com Staff
საიტის სამუშაო ჯგუფი
Apr 26
25
1,843
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
6
381
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
0
39
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
Diego
May 5
2
179
Diego
May 5
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
6
254
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
Certificate of Tax Residence    (გადასვლა გვერდზე 1... 2)
17
7,458
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
ph-b
Apr 27
2
370
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
10
786
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
SEH
May 3
1
157
SEH
May 5
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
Scammers Free Works and pay-secured    (გადასვლა გვერდზე 1... 2)
Cevdet Yilmaz
Nov 23, 2020
15
2,709
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
4
326
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
泰晤士(TIMES)四合院儿    (გადასვლა გვერდზე 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215... 216)
QHE
May 4, 2014
3,233
2,749,675
QHE
May 4
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
6
387
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
9
360
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
14
994
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
5
556
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
1
117
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
What is your opinion on XTM Cloud CAT tool?    (გადასვლა გვერდზე 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9)
WolfestoneGroup
Feb 10, 2011
122
38,594
cedery
May 4
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
17
1,122
Sadek_A
May 4
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
3
230
LIZ LI
May 4
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
How to get that job?    (გადასვლა გვერდზე 1... 2)
17
2,069
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
3
279
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
13
921
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
Mary McKee
Jul 6, 2015
10
5,227
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
6
692
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
0
75
ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები.
Adieu
May 3
1
131
Adieu
May 3
ახალი თემის გაგზავნა    არათემატური: ნაჩვენებია    ფონტის ზომა: - / + 

Red folder = ბოლო ვიზიტის შემდეგ გაგზავნილი ახალი თემები. (Red folder in fire = 15 შეტყობინებაზე მეტი)
Yellow folder = ბოლო ვიზიტის შემდეგ არ შემოსულა ახალი თემები. (Yellow folder in fire = 15 შეტყობინებაზე მეტი)
Lock folder = თემა დაბლოკილია (მასში ვერ გაგზავნით ახალ შეტყობინებას)
 


თარჯიმანთა სადისკუსიო ფორუმები

ღია მსჯელობა ზეპირ თარგმანთან, წერით თარგმანთან და ლოკალიზაციასთან დაკავშირებით


CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »
Trados Business Manager Lite
Create customer quotes and invoices from within Trados Studio

Trados Business Manager Lite helps to simplify and speed up some of the daily tasks, such as invoicing and reporting, associated with running your freelance translation business.

More info »