คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ


« Return to resources list
Posted by: Soonthon LUPKITARO(Ph.D.)

ISBN: 978-616-548-1
Author: รศ.ดร.จิรประภา อั
Edition: Digital
Pages: 210
Pairs: ტაილანდური -> ინგლისური, ინგლისური -> ტაილანდური
Specific fields: ეკონომიკა, მთავრობა / პოლიტიკა
Publisher: OCSC: Office of the Civil Services Commission
Price (approx.): Free


Description:

This book is written by Thai experts in language and bureaucratic administration in preparation for international translation/interpreting. It is accessible online at
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/files/Asean_Unit/thaienglish.pdf