სფეროში ”” მომუშავე Russian to English ენ(ებ)ის სპეციალისტები: წერით და ზეპირ თარჯიმანთა დირექტორია

Russian -> English წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » General fields

სფეროში ”Tech/Engineering” მომუშავე Russian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (2)
სფეროში ”Art/Literary” მომუშავე Russian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (13)
სფეროში ”Medical” მომუშავე Russian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (11197)
სფეროში ”Law/Patents” მომუშავე Russian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (4332)
სფეროში ”Science” მომუშავე Russian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (732)
სფეროში ”Bus/Financial” მომუშავე Russian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (10133)
სფეროში ”Marketing” მომუშავე Russian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (10524)
სფეროში ”Other” მომუშავე Russian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (11627)
სფეროში ”Social Sciences” მომუშავე Russian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (14)

Russian -> English წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » Specific fields

Russian -> English, თარჯიმნები: საბუღალტრო საქმე
Russian -> English, თარჯიმნები: რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა
Russian -> English, თარჯიმნები: აერონავტიკა / ავიაცია / კოსმოსი
Russian -> English, თარჯიმნები: სოფლის მეურნეობა (1187)
Russian -> English, თარჯიმნები: მეცხოველეობა / ცხოველების შეჯვარება (659)
Russian -> English, თარჯიმნები: ანთროპოლოგია
Russian -> English, თარჯიმნები: არქეოლოგია
Russian -> English, თარჯიმნები: არქიტექტურა (1370)
Russian -> English, თარჯიმნები: ხელოვნება, გამოყენებითი ხელოვნება, მხატვრობა (3262)
Russian -> English, თარჯიმნები: ასტრონომია და კოსმოსი (685)
Russian -> English, თარჯიმნები: ფინანსები (ზოგადი) (6396)
Russian -> English, თარჯიმნები: ავტომატიკა და რობოტები
Russian -> English, თარჯიმნები: ავტომობილები / მსუბუქი და სატვირთო მანქანები
Russian -> English, თარჯიმნები: ბიოლოგია (ტექნიკური, ქიმიური, მიკრო-) (1398)
Russian -> English, თარჯიმნები: ბოტანიკა (580)
Russian -> English, თარჯიმნები: მშენებლობა / სამოქალაქო ინჟინერია (3634)
Russian -> English, თარჯიმნები: ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი) (7867)
Russian -> English, თარჯიმნები: მასალები (პლასტმასი, კერამიკა და ა.შ.)
Russian -> English, თარჯიმნები: სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები
Russian -> English, თარჯიმნები: ქიმიური მრეწველობა; ქიმიური მეცნიერება/ინჟინერია
Russian -> English, თარჯიმნები: პოეზია და ლიტერატურა
Russian -> English, თარჯიმნები: კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა
Russian -> English, თარჯიმნები: საფეიქრო ნაწარმი / ტანსაცმელი / მოდა
Russian -> English, თარჯიმნები: ტელეკომუნიკაციები (3490)
Russian -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები (ზოგადი) (4590)
Russian -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: ტექნიკური უზრუნველყოფა
Russian -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა (3612)
Russian -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: სისტემები, ქსელები (2321)
Russian -> English, თარჯიმნები: სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი: (5655)
Russian -> English, თარჯიმნები: სამზარეულო / კულინარია (2644)
Russian -> English, თარჯიმნები: კოსმეტიკა, პარფიუმერია
Russian -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: სტომატოლოგია
Russian -> English, თარჯიმნები: მედია / მულტიმედია
Russian -> English, თარჯიმნები: ეკონომიკა (5095)
Russian -> English, თარჯიმნები: განათლება / პედაგოგიკა (5985)
Russian -> English, თარჯიმნები: ელექტრონიკა / ელექტროინჟინერია (2091)
Russian -> English, თარჯიმნები: ენერგია / ელექტროენერგიის წარმოება
Russian -> English, თარჯიმნები: ინჟინერია (ზოგადი)
Russian -> English, თარჯიმნები: ინჟინერია: ინდუსტრია (2017)
Russian -> English, თარჯიმნები: მექანიკა / მექანიკური ინჟინერია (2593)
Russian -> English, თარჯიმნები: ბირთვული ინჟინერია/მეცნიერება (852)
Russian -> English, თარჯიმნები: გარემო და ეკოლოგია
Russian -> English, თარჯიმნები: ეზოტერული ცოდნა (653)
Russian -> English, თარჯიმნები: მეთევზეობა (269)
Russian -> English, თარჯიმნები: ფოლკლორი
Russian -> English, თარჯიმნები: საკვები და რძის პროდუქტები (2916)
Russian -> English, თარჯიმნები: მეტყევეობა / ხეტყე / ხის მასალები (796)
Russian -> English, თარჯიმნები: ავეჯი / საყოფაცხოვრებო ნივთები
Russian -> English, თარჯიმნები: თამაშები / ვიდეოთამაშები / თამაში / კაზინო (2320)
Russian -> English, თარჯიმნები: მინერალების მოპოვება / ძვირფასი ქვები
Russian -> English, თარჯიმნები: გენეალოგია (243)
Russian -> English, თარჯიმნები: ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები
Russian -> English, თარჯიმნები: გენეტიკა
Russian -> English, თარჯიმნები: გეოგრაფია (1637)
Russian -> English, თარჯიმნები: გეოლოგია
Russian -> English, თარჯიმნები: მთავრობა / პოლიტიკა
Russian -> English, თარჯიმნები: ფოტოგრაფია/გრაფიკა (გრაფიკული ხელოვნება)
Russian -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ჯანდაცვა
Russian -> English, თარჯიმნები: ისტორია
Russian -> English, თარჯიმნები: ტურიზმი და მოგზაურობა (7443)
Russian -> English, თარჯიმნები: სამუშაო ძალის რესურსები
Russian -> English, თარჯიმნები: იდიომები / აფორიზმები / გამონათქვამები
Russian -> English, თარჯიმნები: დაზღვევა
Russian -> English, თარჯიმნები: საერთაშორისო ორგანიზაცია/განვითარება/თანამშრომლობა
Russian -> English, თარჯიმნები: ინტერნეტი, ელ.-კომერცია
Russian -> English, თარჯიმნები: ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები
Russian -> English, თარჯიმნები: მეტალურგია / ჩამოსხმა (1058)
Russian -> English, თარჯიმნები: IT (ინფორმაციული ტექნოლოგია)
Russian -> English, თარჯიმნები: ჟურნალისტიკა
Russian -> English, თარჯიმნები: უძრავი ქონება (2052)
Russian -> English, თარჯიმნები: სამართალი (ზოგადი)
Russian -> English, თარჯიმნები: სამართალი: პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო უფლებები
Russian -> English, თარჯიმნები: სამართალი: გადასახადები და საბაჟო (2119)
Russian -> English, თარჯიმნები: ლინგვისტიკა (4683)
Russian -> English, თარჯიმნები: ტრანსპორტი / ტრანსპორტირება / გადაზიდვები
Russian -> English, თარჯიმნები: მენეჯმენტი
Russian -> English, თარჯიმნები: წარმოება
Russian -> English, თარჯიმნები: გემები, ნაოსნობა, ზღვაოსნობა (898)
Russian -> English, თარჯიმნები: მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა (4069)
Russian -> English, თარჯიმნები: მათემატიკა და სტატისტიკა (937)
Russian -> English, თარჯიმნები: მედიცინა (ზოგადი)
Russian -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: კარდიოლოგია (776)
Russian -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ინსტრუმენტები (877)
Russian -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ფარმაკოლოგია
Russian -> English, თარჯიმნები: მეტეოროლოგია (144)
Russian -> English, თარჯიმნები: მეტროლოგია (244)
Russian -> English, თარჯიმნები: სამხედრო / თავდაცვა
Russian -> English, თარჯიმნები: მუსიკა
Russian -> English, თარჯიმნები: სახელები (პირადი, კომპანიის) (768)
Russian -> English, თარჯიმნები: კვების პროდუქტები (1005)
Russian -> English, თარჯიმნები: ნავთობპროდუქტების ინჟინერია/მეცნიერება (2648)
Russian -> English, თარჯიმნები: სხვა (867)
Russian -> English, თარჯიმნები: ქაღალდი /ქაღალდის წარმოება
Russian -> English, თარჯიმნები: პატენტები
Russian -> English, თარჯიმნები: ფილოსოფია (1391)
Russian -> English, თარჯიმნები: ფიზიკა (690)
Russian -> English, თარჯიმნები: ბეჭდვა და გამოცემა (1016)
Russian -> English, თარჯიმნები: ფსიქოლოგია (2157)
Russian -> English, თარჯიმნები: რელიგია
Russian -> English, თარჯიმნები: საცალო ვაჭრობა
Russian -> English, თარჯიმნები: უსაფრთხოება (456)
Russian -> English, თარჯიმნები: SAP
Russian -> English, თარჯიმნები: მეცნიერება (ზოგადი)
Russian -> English, თარჯიმნები: ჟარგონი (711)
Russian -> English, თარჯიმნები: სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, ეთიკა და ა.შ.
Russian -> English, თარჯიმნები: სპორტი / ფიზკულტურა / დასვენება (2008)
Russian -> English, თარჯიმნები: გამოკითხვა
Russian -> English, თარჯიმნები: მეღვინეობა / ენოლოგია / მევენახეობა
Russian -> English, თარჯიმნები: ზოოლოგია (514)

Russian -> English translators and interpreters


გაწევრიანების შესახებ ProZ.com Member Profile Keywords Native Language
Country
KudoZ Points
(in pair)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლო
Identity Verified   Jack Doughty
  Translator since 1953
Mechanical engineering, aerospace, metallurgy, shipbuilding, patents, business correspondents, contracts, media, politics ... English
გაერთიანებული სამეფო
14082 points
Russian -> English
Identity Verified   Mark Berelekhis
  Exemplary quality, truly bilingual
Literature, poetry, books, prose, fiction, novels, stories, games, video games, RPG, MMORPG, localization, localisation, legal, film and cinema, movie scripts, screenplays, subtitles, psychology, marketing, advertising, surveys, philosophy, theology, simultaneous interpreter, conference interpreter, transcription, editing, proofreading, перевод с английскогого, поэзия, литература, книги, проза, кино, сценарий, киносценарий, компьютерные игры, психология, маркетинг, локализация, синхронный переводчик. ... Russian/English
შეერთებული შტატები
4172 points
Russian -> English
Identity Verified   Amy Lesiewicz
  the bond between science and language
Engineering, technical specifications, detailed design, detail design, design documentation, technical, science, scientific, chemistry, biochemistry, biology, environmental science, environmental management systems, physics, mathematics, statistics, real estate, appraisal, commercial, residential, warehouse, office, tourism, sales, marketing, annual report, energy, petroleum, oil, gas, electricity, power, contract, power of attorney, legal, personal documents, diploma, transcript, publishing, futures trading, options trading, food service, проектирование, проект, рабочий проект, технические условия, специальные технические условия, нефт, газ, химия, физика, наука, научный перевод, договор, недвижимость, петрохимия, биология, биохимия, строительство, refining, HSE, OSHA, GOST, SNIP, process industry, standards, regulations, occupational safety, construction, concrete, fire safety, explosion safety, project development, нефтегазовая промышленность, нефть и газ, бурение, взрывопожарная бе ... English
შეერთებული შტატები
2583 points
Russian -> English
Identity Verified   Judith Hehir
  Professional, polished text
freelancer, Russian-English translation, court interpreter, editing, copyediting, proofreading, experienced editor, academic writing, academic research, doctoral dissertations, medical journals, health care, pharmaceuticals, humanities, social sciences, competitive intelligence, linguistics, education, letters, documents, resumes, journalism, advertisements, magazine articles, magazine columns, editorials, publishing, newspaper articles, correspondence, носитель английского языка, русско-английский перевод, медицинский перевод, журналистика, образование, маркетинг, перевод документов, редактор, корректор, редактирование, корректирование ... English
შეერთებული შტატები
1094 points
Russian -> English
Identity Verified   Sam Pinson
  ATA and SDL Trados Certified, RUS>ENG
Russian, English, translation, Russian translation, English translation, translator, editing, proofreading, SDL Trados, Lingvo X3, computer software, компьютерное программное обеспечение, computer hardware, аппаратное обеспечение компьютера, technology, technical writing, machine vision, машинное зрение, computer vision, компьютерное зрение, machine learning, машинное самообучение, artificial intelligence, AI, искусственный интеллект, ИИ, signal processing, обработка сигналов, politics, политика, religion, религия, Christianity, христианство, marketing, маркетинг, finance, финансы, economics, экономика, entrepreneurism, entrepreneurship, предпринимательство, 2014 Winter Olympic Games in Sochi, зимние олимпийские игры в Сочи 2014, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Acrobat, .ai files, .psd files, .indd files, .pdf files, tax policy, налоговая политика, social policy, социальная политика, monetary policy, денежная политика, transition economy, переходная экономика ... English
შეერთებული შტატები
816 points
Russian -> English
Identity Verified   Konstantin Kisin
  Bilingual Finance, Law & Business Pro
finance, economics, political, tourism, business, corporate, audit, energy, financial, banking, stock exchange, forex, commodities, shares, stocks, broker, investment, monetary, money, travel, foreign, trade, trading, credit, crediting, leasing, lease, loan, growth, market, supply, demand, capital, stake, Edinburgh, Scotland, London, England, UK, Great Britain, Russian, English, politics, political theory, social science, sociology, philosophy, video games, games, fps, shooters, strategy, Russian translation, переводы, услуги перевода, политика, геополитика, перевод, английский, перевод с английского, перевод на английский, экономические переводы, финансовые переводы, спортивные переводы, kostya, kissine, interpreting, kisin, language, services, legal, interpreter, banks, finance, corporate, clients, correspondence, video games, fps, shooters, legal, law, firm, text, debate, discussion, court, case, statement, ruling, decree, law, legislation, legislative, conference, speaker, trainer, ... English/Russian
გაერთიანებული სამეფო
1044 points
Russian -> English
Identity Verified   Andrew Sabak
  No job too difficult!
mathematics, physics, computers, science, engineering, technical, patents, business, finance, accounting, financial, Church Slavonic, Orthodox theology, history, Carpatho-Russian ... English
შეერთებული შტატები
312 points
Russian -> English
Identity Verified   Jennifer Guernsey
  25+ yrs exp: pharma, medicine, biology
biology, microbiology, chemistry, patents, immunology, biological weapons, biological defense, biodefense, medicine, medical, nuclear weapons, nuclear, chemical, chemical weapons, chemical defense, biomedical, pharmaceutical, pharmaceuticals, clinical trials ... English
შეერთებული შტატები
284 points
Russian -> English
Identity Verified   Elizabeth Adams
  Legal translator with research skills
Russian, English, business, marketing, promotion, advertising, law, legal, journalism, real estate, contracts, art, architecture, interpreting, economics, social sciences, cosmetics, film, screenplay, subtitling, кино, субтитры, диалог, маркетинг, реклама, договор, доверенность, презентация ... English
შეერთებული შტატები
252 points
Russian -> English
Identity Verified   Simon Geoghegan
  25 yrs exp., ITI Certified, Trados, DVX3
film, magazines, legal, oilandgas, publishing, television, sport, voicecoaching, financial, finance, law, Legal, Contracts, Colloquial, Correspondence, Certificates, General, Science, Technical, Oil, Gas, law, marketing, transcreation, Russian, UK, English, oil, gas, localisation, ... English
გაერთიანებული სამეფო
116 points
Russian -> English
Identity Verified   Paul Merriam
  Years of experience
criminal law, narcotics, fraud, derecho penal, narcóticos, dolo contractual, Strafrecht, Rauschgift, Betrug, prawo karne, narkotyki, oszustwo, уголовное право, наркотики, мошеничество ... English
შეერთებული შტატები
95 points
Russian -> English
Identity Verified   Callum Walker
  Committed to quality translation!
Russian, French, Ukrainian, Belarusian, English, administrative, journalism, government, travel, tourism, translation, proofreading, Lincolnshire, Lincoln, UK, England, legal, law, contract, translator, international relations, LN1, LN2, LN3, LN4, LN5, LN6, LN7, LN8, LN8, LN10, LN11, quality translation services, sworn translation ... English
გაერთიანებული სამეფო
72 points
Russian -> English
Identity Verified   James Vail
  Medical Research & Pharmaceuticals
medical, research, pharmaceutical, drug, clinical, editing, ATA-certified, proofreading, back, translation, Russian, English, American, idiomatic, surgical, surgery, equipment, diagnostic, health, healthcare, patent, trial, fast, economical, accurate, audience, target, experienced ... English
შეერთებული შტატები
83 points
Russian -> English
Identity Verified   Joanna Dobson
  Ten years experience, Cambridge educated
Russian, Church Slavonic, Altai, indigenous culture, conservation, ecology, sacred ecology, climate, integrated spiritual landscapes, sacred land, preservation, rock art, localization, website translation, nature connectedness ... English
გაერთიანებული სამეფო
20 points
Russian -> English
Identity Verified   J.E.Sunseri
  www.RussianTechTrans.com
translation, editing, proofreading, Russian literary translator, Russian to English translator literature translation, literary translator, literary translation, literary adaptation, fiction, biography, art, social sciences, academics, oil and gas, petroleum engineering, cinema, film, TV, TV series, drama, movie scripts, history, tourism and travel, business correspondence, advertising, marketing, mass media, gaming, games, video games, casino games, entertainment industry, show business, transport, rolling stock Jennifer Sunseri ... English
შეერთებული შტატები
24 points
Russian -> English
Identity Verified   Shelley Fairweather-Vega
  The English you need
perevod, tarjima, uzbek translation, Russian journalism, Russian contracts, Russian translation, Russian news, Russian poetry, uzbek stories, uzbek fiction, literary translation, legal translation, certified Russian translator, desktop publishing, dtp ... English
შეერთებული შტატები
28 points
Russian -> English
Identity Verified   elherrera
  Experienced multilingual translator
medical, medicine, clinical trials, pharmaceuticals, informed consent, patient reported outcomes, PRO, regulatory correspondence, legal, law, contracts, academic, copy writing, newspaper & magazine articles, immigration documents, immigration translator, civil status, immigration, literature, general correspondence, personal documents, short documents, general business correspondence, military-technical, military, political-economic, defense, aerospace, marine, navy, psychology, philosophy, critical studies, literature, journalism, cultural studies, social sciences, journalism, tourism, marketing, health care, medicine, Romance languages, Germanic languages, Slavic languages, translation, editing, Russian, Bulgarian, Macedonian, Serbian, Croatian, Bosnian, French, Spanish, Italian, Portuguese, Romanian, Moldovan, German, Swedish, Norwegian, Danish, Dutch, Afrikaans, Azerbaijani, Turkish, Turkic languages ... English
შეერთებული შტატები
20 points
Russian -> English
Identity Verified   Peter Gleason
  Making a Market for Awesome Translation
საბუღალტრო საქმე, სამხედრო / თავდაცვა, სხვა, უძრავი ქონება, გემები, ნაოსნობა, ზღვაოსნობა, სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, ეთიკა და ა.შ., სამართალი: გადასახადები და საბაჟო, ტელეკომუნიკაციები, საფეიქრო ნაწარმი / ტანსაცმელი / მოდა, ტურიზმი და მოგზაურობა, იდიომები / აფორიზმები / გამონათქვამები, ჟურნალისტიკა, მედია / მულტიმედია, სამართალი (ზოგადი), სამართალი: პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო უფლებები, რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა, ეზოტერული ცოდნა, ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები, გეოგრაფია, სამუშაო ძალის რესურსები, IT (ინფორმაციული ტექნოლოგია), დაზღვევა, საერთაშორისო ორგანიზაცია/განვითარება/თანამშრომლობა, ინტერნეტი, ელ.-კომერცია, ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები, სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი:, სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები, ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი), კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა, ეკონომიკა, განათლება / პედაგოგიკა, ფინანსები (ზოგადი), გენეალოგია, მთავრობა / პოლიტიკა, ლინგვისტიკა, კომპიუტერები (ზოგადი) ... English
პოლონეთი
8 points
Russian -> English
Identity Verified   Fiona Paterson
  Qualified legal translator
translator, French, Russian, English, business, government, social issues, human rights, UN, United Nations ... English
გაერთიანებული სამეფო
0 points
Russian -> English
Identity Verified   James Shipp
  Half a century of translation excellence
aerospace, certificates, chemistry, contracts, economics, geosciences, law, life sciences, nuclear engineering, patents, petroleum production, physics ... English
შეერთებული შტატები
0 points
Russian -> English
Identity Verified   Louie Saletan
  Native US English, 22 years' experience
oil, gas, aerospace, environment, environmental, feasibility studies, contracts, law, laws, legal, regulations, codes, arts, nonprofit, grants ... English
შეერთებული შტატები
0 points
Russian -> English
Identity Verified   Henry Schroeder
  Thanks
Literature, Prose, Poetry, Literary Criticism, Reviews, Articles, Essays, Art, Painting, Century, Writers, Artists, Painters, Academics, Critics, Novellas, Short stories, Historians, History, Russia, Germany, 19th Century, 20th Century, Sewing, Fabric, Design, Clothing, Fashion, ... English
შეერთებული შტატები
409 points
Russian -> English
Identity Verified   Sofia Gutkin
  The right word in the right place
Russian to English, Russian to English translator, Russian to English editor, Russian to English proofreader, Russian to English translation, medicine, medical, pharmacology, pharmaceuticals, physiotherapy, physical therapy, literature, literary translation, novel translation, short story translation, medical translation, pharmaceutical translation, science translation, novels, books, stories, fiction, marketing, marketing translation, travel, tourism, translating, freelance translator, editing, editor, proofreading, proofreader, Australia, Australian English, British English, translator in Australia, перевод, переводчик, редактирование, с русского на английский, медицинский перевод, научный перевод, литературный перевод, художественный перевод, редактирование, корректура, проверка текстов, маркетинг, реклама, медицина, наука, зоология, ветеринария, история, политика, философия, литература, книги, туризм, путешествия, Австралия, переводчик в Австралии, австралийский английский, британс ... English/Russian
ავსტრალია
274 points
Russian -> English
  Margarita
  100% accuracy in multiple languages
law, legal, contract, business, family, medicine, medical, IT, technical, software, game, games, computer, music, art, fiction, psychology, pharmaceutical, translation, fast, English, french, italian, Russian, agreement ... Russian/English
შეერთებული შტატები
207 points
Russian -> English
Identity Verified   JW Narins
  Serious Literary/Legal Trans-For 20+ Yrs
Russian, English, copywriting, proofreading, proofing, editing, editorial, Ukrainian, literature, prose, poetry, verse, scholarship, academic, essay, writing, translation, law, legal, contract, document, certificate, paper, dissertation, thesis, writer, poet, journalist, copywriter, editor, proofreader, translator, Russia, Ukraine, scholar ... Russian/English
შეერთებული შტატები
76 points
Russian -> English
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლოAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • ტერმინის ძიება
  • ვაკანსიები
  • ფორუმები
  • Multiple search