სფეროში ”” მომუშავე Urdu to English ენ(ებ)ის სპეციალისტები: წერით და ზეპირ თარჯიმანთა დირექტორია

Urdu -> English წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » General fields

სფეროში ”Tech/Engineering” მომუშავე Urdu -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (2)
სფეროში ”Art/Literary” მომუშავე Urdu -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (13)
სფეროში ”Medical” მომუშავე Urdu -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (11197)
სფეროში ”Law/Patents” მომუშავე Urdu -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (4332)
სფეროში ”Science” მომუშავე Urdu -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (732)
სფეროში ”Bus/Financial” მომუშავე Urdu -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (10133)
სფეროში ”Marketing” მომუშავე Urdu -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (10524)
სფეროში ”Other” მომუშავე Urdu -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (11627)
სფეროში ”Social Sciences” მომუშავე Urdu -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (14)

Urdu -> English წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » Specific fields

Urdu -> English, თარჯიმნები: საბუღალტრო საქმე
Urdu -> English, თარჯიმნები: რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა
Urdu -> English, თარჯიმნები: აერონავტიკა / ავიაცია / კოსმოსი
Urdu -> English, თარჯიმნები: სოფლის მეურნეობა (115)
Urdu -> English, თარჯიმნები: მეცხოველეობა / ცხოველების შეჯვარება
Urdu -> English, თარჯიმნები: ანთროპოლოგია
Urdu -> English, თარჯიმნები: არქეოლოგია
Urdu -> English, თარჯიმნები: არქიტექტურა
Urdu -> English, თარჯიმნები: ხელოვნება, გამოყენებითი ხელოვნება, მხატვრობა
Urdu -> English, თარჯიმნები: ასტრონომია და კოსმოსი (46)
Urdu -> English, თარჯიმნები: ფინანსები (ზოგადი) (258)
Urdu -> English, თარჯიმნები: ავტომატიკა და რობოტები
Urdu -> English, თარჯიმნები: ავტომობილები / მსუბუქი და სატვირთო მანქანები
Urdu -> English, თარჯიმნები: ბიოლოგია (ტექნიკური, ქიმიური, მიკრო-) (87)
Urdu -> English, თარჯიმნები: ბოტანიკა
Urdu -> English, თარჯიმნები: მშენებლობა / სამოქალაქო ინჟინერია
Urdu -> English, თარჯიმნები: ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი) (275)
Urdu -> English, თარჯიმნები: მასალები (პლასტმასი, კერამიკა და ა.შ.) (49)
Urdu -> English, თარჯიმნები: სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები (216)
Urdu -> English, თარჯიმნები: ქიმიური მრეწველობა; ქიმიური მეცნიერება/ინჟინერია
Urdu -> English, თარჯიმნები: პოეზია და ლიტერატურა
Urdu -> English, თარჯიმნები: კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა
Urdu -> English, თარჯიმნები: საფეიქრო ნაწარმი / ტანსაცმელი / მოდა (130)
Urdu -> English, თარჯიმნები: ტელეკომუნიკაციები (182)
Urdu -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები (ზოგადი)
Urdu -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: ტექნიკური უზრუნველყოფა
Urdu -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა
Urdu -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: სისტემები, ქსელები (110)
Urdu -> English, თარჯიმნები: სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი: (179)
Urdu -> English, თარჯიმნები: სამზარეულო / კულინარია (112)
Urdu -> English, თარჯიმნები: კოსმეტიკა, პარფიუმერია
Urdu -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: სტომატოლოგია (63)
Urdu -> English, თარჯიმნები: მედია / მულტიმედია
Urdu -> English, თარჯიმნები: ეკონომიკა
Urdu -> English, თარჯიმნები: განათლება / პედაგოგიკა (288)
Urdu -> English, თარჯიმნები: ელექტრონიკა / ელექტროინჟინერია
Urdu -> English, თარჯიმნები: ენერგია / ელექტროენერგიის წარმოება (75)
Urdu -> English, თარჯიმნები: ინჟინერია (ზოგადი)
Urdu -> English, თარჯიმნები: ინჟინერია: ინდუსტრია
Urdu -> English, თარჯიმნები: მექანიკა / მექანიკური ინჟინერია (76)
Urdu -> English, თარჯიმნები: ბირთვული ინჟინერია/მეცნიერება (25)
Urdu -> English, თარჯიმნები: გარემო და ეკოლოგია
Urdu -> English, თარჯიმნები: ეზოტერული ცოდნა
Urdu -> English, თარჯიმნები: მეთევზეობა
Urdu -> English, თარჯიმნები: ფოლკლორი (39)
Urdu -> English, თარჯიმნები: საკვები და რძის პროდუქტები
Urdu -> English, თარჯიმნები: მეტყევეობა / ხეტყე / ხის მასალები
Urdu -> English, თარჯიმნები: ავეჯი / საყოფაცხოვრებო ნივთები
Urdu -> English, თარჯიმნები: თამაშები / ვიდეოთამაშები / თამაში / კაზინო
Urdu -> English, თარჯიმნები: მინერალების მოპოვება / ძვირფასი ქვები
Urdu -> English, თარჯიმნები: გენეალოგია
Urdu -> English, თარჯიმნები: ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები (257)
Urdu -> English, თარჯიმნები: გენეტიკა (11)
Urdu -> English, თარჯიმნები: გეოგრაფია (74)
Urdu -> English, თარჯიმნები: გეოლოგია
Urdu -> English, თარჯიმნები: მთავრობა / პოლიტიკა (237)
Urdu -> English, თარჯიმნები: ფოტოგრაფია/გრაფიკა (გრაფიკული ხელოვნება)
Urdu -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ჯანდაცვა (177)
Urdu -> English, თარჯიმნები: ისტორია (196)
Urdu -> English, თარჯიმნები: ტურიზმი და მოგზაურობა
Urdu -> English, თარჯიმნები: სამუშაო ძალის რესურსები
Urdu -> English, თარჯიმნები: იდიომები / აფორიზმები / გამონათქვამები (101)
Urdu -> English, თარჯიმნები: დაზღვევა (82)
Urdu -> English, თარჯიმნები: საერთაშორისო ორგანიზაცია/განვითარება/თანამშრომლობა (107)
Urdu -> English, თარჯიმნები: ინტერნეტი, ელ.-კომერცია
Urdu -> English, თარჯიმნები: ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები
Urdu -> English, თარჯიმნები: მეტალურგია / ჩამოსხმა (7)
Urdu -> English, თარჯიმნები: IT (ინფორმაციული ტექნოლოგია) (161)
Urdu -> English, თარჯიმნები: ჟურნალისტიკა (227)
Urdu -> English, თარჯიმნები: უძრავი ქონება
Urdu -> English, თარჯიმნები: სამართალი (ზოგადი) (238)
Urdu -> English, თარჯიმნები: სამართალი: პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო უფლებები (94)
Urdu -> English, თარჯიმნები: სამართალი: გადასახადები და საბაჟო
Urdu -> English, თარჯიმნები: ლინგვისტიკა
Urdu -> English, თარჯიმნები: ტრანსპორტი / ტრანსპორტირება / გადაზიდვები
Urdu -> English, თარჯიმნები: მენეჯმენტი (171)
Urdu -> English, თარჯიმნები: წარმოება
Urdu -> English, თარჯიმნები: გემები, ნაოსნობა, ზღვაოსნობა (20)
Urdu -> English, თარჯიმნები: მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა
Urdu -> English, თარჯიმნები: მათემატიკა და სტატისტიკა
Urdu -> English, თარჯიმნები: მედიცინა (ზოგადი)
Urdu -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: კარდიოლოგია
Urdu -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ინსტრუმენტები (45)
Urdu -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ფარმაკოლოგია
Urdu -> English, თარჯიმნები: მეტეოროლოგია (5)
Urdu -> English, თარჯიმნები: მეტროლოგია
Urdu -> English, თარჯიმნები: სამხედრო / თავდაცვა
Urdu -> English, თარჯიმნები: მუსიკა
Urdu -> English, თარჯიმნები: სახელები (პირადი, კომპანიის)
Urdu -> English, თარჯიმნები: კვების პროდუქტები
Urdu -> English, თარჯიმნები: ნავთობპროდუქტების ინჟინერია/მეცნიერება
Urdu -> English, თარჯიმნები: სხვა (67)
Urdu -> English, თარჯიმნები: ქაღალდი /ქაღალდის წარმოება
Urdu -> English, თარჯიმნები: პატენტები
Urdu -> English, თარჯიმნები: ფილოსოფია (77)
Urdu -> English, თარჯიმნები: ფიზიკა
Urdu -> English, თარჯიმნები: ბეჭდვა და გამოცემა
Urdu -> English, თარჯიმნები: ფსიქოლოგია (68)
Urdu -> English, თარჯიმნები: რელიგია (159)
Urdu -> English, თარჯიმნები: საცალო ვაჭრობა
Urdu -> English, თარჯიმნები: უსაფრთხოება (31)
Urdu -> English, თარჯიმნები: SAP (11)
Urdu -> English, თარჯიმნები: მეცნიერება (ზოგადი) (115)
Urdu -> English, თარჯიმნები: ჟარგონი (20)
Urdu -> English, თარჯიმნები: სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, ეთიკა და ა.შ. (176)
Urdu -> English, თარჯიმნები: სპორტი / ფიზკულტურა / დასვენება (87)
Urdu -> English, თარჯიმნები: გამოკითხვა (46)
Urdu -> English, თარჯიმნები: მეღვინეობა / ენოლოგია / მევენახეობა
Urdu -> English, თარჯიმნები: ზოოლოგია (45)

Urdu -> English translators and interpreters


გაწევრიანების შესახებ ProZ.com Member Profile Keywords Native Language
Country
KudoZ Points
(in pair)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლო
Identity Verified   Qudsia Lone
  Native Ability in Urdu and English
document translation, manuscript translation, book translation, Science, religion, philosophy, arts, interpreter, Islamic translation, Muslim translation, Islam, Quran, Koran, children's literature ... Urdu
შეერთებული შტატები
71 points
Urdu -> English
Identity Verified   Shahbaz Haider
  Professional Urdu & Punjabi translator
Urdu, Punjabi, Media, Journalism, Survey Validation, English to Urdu, Birth certificate translation, Urdu marriage certificate translation, Marketing text translation, Urdu Research Validation, Urdu Software Localization, Pakistani Languages, Asian languages, Pakistani Translator, Native Punjabi speakers, Punjabi Translator, Punjabi speaker, Native Urdu speaker, English to Urdu, English to Punjabi, Punjabi to English, Urdu Translation, Punjabi Translations Professional Urdu and Punjabi Linguist, Urdu Linguist, Urdu research, Urdu Software Localization, Urdu Software testing, Urdu localisation, Punjabi localisation, Urdu localization, Punjabi localization, Urdu Pakistan, Native Urdu Translator, Qualified English into Urdu, Urdu translation, Indian languages translation, Pakistani languages, Indian languages, Asian languages, Urdu, Urdu Transcription, Punjabi Transcription, Urdu journalism, Fast Urdu translation, Full time freelance translator Urdu and Punjabi, English to Urdu, SDL Trado ... Urdu/Panjabi
პაკისტანი
12 points
Urdu -> English
Identity Verified   Ramesh Bhatt
  Everyoung Global Intellectual Enterprise
Literature; Art; Poetry; Philosophy; Religion; Religious Material; Journalism; Law; Engineering; History; Health Sciences; School Education; School Administration; Correspondence; Documents; Research Material; Clinical Trials; Medicine; Social Sciences; DTP Tibetan; DTP Hindi; DTP Urdu; DTP Nepali; DTP English; Native Tibetan, Native Ladakhi; Native Zanaskari; Native Bhutanese; Native Dzongkha; Native Urdu, Native Hindi, Native Nepali, Native Kashmiri, Native English Team; Medical Record; Educational Certificate; Divorce Certificate; Translations of all types of prose and poetry in English, Nepali, Hindi, Urdu, Kashmiri; Tibetan; Ladakhi; Zanaskari; Bhutanese; Dzongkha--one to another language; Copyediting too. Subtitling English, Subtitling Nepali, Subtitling Hindi, Subtitling Urdu, Subtitling Kashmiri; Subtitling Tibetan; Subtitling Ladakhi; Subtitling Zanaskari; Subtitling Bhutanese; Subtitling Dzongkha; Literary help for writers, General / Conversation / Greetings / Letters, Geneal ... Urdu/English
ნეპალი
68 points
Urdu -> English
Identity Verified   Irshad Muhammad
  Uk-educated, Native Urdu speaker
Urdu, Media, Journalism, Survey Validation, Conduct survey in Pakistan, Birth certificate translation, Health, Urdu marriage certificate translation, Marketing text translation, Urdu Research Validation, Urdu Software Localization, Pakistani Languages, Asian languages, Pakistani Translator, Native Urdu speaker, English to Urdu, English to Mirpur, Urdu Translation, Urdu Linguist, Urdu research, Urdu Software Localization, Software testing, Urdu localisation, Urdu localization, Professional Urdu Tutor, Urdu Teacher Pakistan, Native Urdu Translator, Urdu interpreter, Qualified English into Urdu, English into Mirpuri, Urdu translation, Indian languages translation, Pakistani languages, Indian languages, Asian languages, Urdu, Urdu Transcription, Urdu reasearch, Urdu literature, Urdu journalism, Urdu poetry, Urdu literature, Urdu Journalism, best Urdu translation, Fast Urdu translation, Full time freelance translator Urdu, English to Urdu, English Urdu, English Mirpuri, Urdu Tradose, urgent ... Urdu
პაკისტანი
36 points
Urdu -> English
Identity Verified   Muhammad Ikram
  Microsoft and Google Certified Linguist
English, Urdu, Technology, Science, Law, Journalism, IT, localization, Interpreting, Human Rights, UNO, Medical, Medicine, Biology, linguistics, Voice Over, Dubbing, Transcription, Subtitling, Closed Captioning, Punjabi, legal, UI, UA, NGO, reports, ترجمہ، مترجم، اردو، پنجابی،native, Pakistan, linguistics, culture expert, marriage certificate, training manuals, mobile manuals, TV, drama, press releases, Urdu linguist, Indian languages, Western Punjabi, Urdu proofreading, Urdu subtitling, film, Shahmukhi, Pa-arab, Marketing, Website Localization, Website translation, Software localization, App localization, Mobile UI localization, Press release translation, ... Urdu/Panjabi
პაკისტანი
28 points
Urdu -> English
  LizzyH
  Meticulous is my middle name
Hindi, Urdu, French, politics, history, international relations, military, NGOs, human rights, International Humanitarian Law, human resources, marketing, ... English
გაერთიანებული სამეფო
0 points
Urdu -> English
Identity Verified   Faisal 78
  Reliable Arabic/Urdu - Eng Translator
, ... English
სამხრეთ აფრიკა
0 points
Urdu -> English
Identity Verified   Amina Saif
  
Interpreting, Translation, Proofreading, Transcribing, Editing, Voice over ... Urdu
გაერთიანებული სამეფო
0 points
Urdu -> English
Identity Verified   jalbani
  ACCURACY;PUNCTUALITY; CUSTOMER SERVICE
health, legal, business, immigration, Urdu to English translation, Urdu English interpretation, court interpreter, phone interpreter, conference interpretation, canberra, Australian Capital Territory, Australia, Hawker, jalbani786, ... Urdu
ავსტრალია
0 points
Urdu -> English
  linguainfo
  EN 17100 & ISO 9001:2015 Certified Co.
Language Translation, Translator, Translation, voice over, Transcription, Foreign Language, Indian Language, European Language, Asian Language, Sworn Translator, Document Translation, Certified Translation, Certified Translator, Native Translator, Arabic, Chinese, Dutch, English Translation, Finnish, French, German, Greek Translation, Hebrew, Hungarian, Bahasa, Indonesian Translation, Italian, Japanese, Korean, Polish Translation, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish Translation, Swedish, Thai, Turkish, Vietnamese Translation, Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi Translation, Kannada, Malayalam, Marathi, Oriya Translation, Punjabi, Tamil, Telugu, Urdu Translation, Various Indian regional Languages, Asian languages, European Languages, African Languages, Middle East Languages, Eastern Languages Translators from India, Translators for Indian Languages, Hindi Translators, Kashmiri Translaotrs, Assamese translators, Oriya Translators, Punjabi Translators, Indonesian translators, Tagalog ... English
ინდოეთი
0 points
Urdu -> English
  vokian_inc
  ...for all your language needs!
Tamil, Telugu, Hindi, Punjabi, Urdu, Arabic, Right to Left DTP, DTP, German, Malayalam, Kanada, Bengali, Indian Languages, Asian Languages, ... English
ინდოეთი
0 points
Urdu -> English
Identity Verified   Stephen Mason
   In a prime position.
, ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი), მედიცინა (ზოგადი), მედიცინა: ჯანდაცვა, პოეზია და ლიტერატურა, სამართალი (ზოგადი), სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი:, მთავრობა / პოლიტიკა, ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები, ეკონომიკა, სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები ... English
გაერთიანებული სამეფო
0 points
Urdu -> English
  Taha Shoeb
  Accuracy, Credibility, Experience
Arabic, Urdu, Professional, Translator, Law, Legal, Religion, Journalism, English, Best, Online, ... English/Urdu
ინდოეთი
0 points
Urdu -> English
Identity Verified   Basit Ijaz
  HUNGRY FOR WORK
honest to text, Sincere to language, want to learn, punctual, CAT, Trados, English to Urdu translation ... Urdu
პაკისტანი
8 points
Urdu -> English
  QAMAR TYYEBI
  fast and efficient Urdu translation
Urdu, legal, law, marriage certificate, birth certificate, identity cards, divorce deeds, stamp papers, passport, news articles, speeches, books, legal documents, phone messages, whatSAPp messages, facebook messages, skype messages, court transcriptions, audio and video contents, real estate deeds, titles, name change documents, adoption papers, immigration papers, government and NGO documents, manuals Keywords: Urdu translation, native Urdu translator, Urdu tester, Urdu, accurate and confidential Urdu translation, English to Urdu trnaslation. Qamar Qamar Yasmeen Tyyebi, Urdu, Pakistani Urdu., Urdu interpreter, Urdu translation, Legal Urdu translation.Mississauga. Ontario. Canada. Mississauga Urdu translation, Toronto Urdu translation. Ontari Urdu translation. Brampton, Kitchener, london, ontario, milton, markham, toronto, pickering, ajax, calgary, stibc birth certificate, marriage certificate, divorce deeds.Name change, Service Ontario. I am a translator, English to Urdu translation ... Urdu
კანადა
0 points
Urdu -> English
Identity Verified   Rafaqat Dogar
  More than 18 Years in Translation Field
local govt, medical science, politics, natural science, proof reading, public relations, education, social services, immigration, law, history, religions/ethics, missionary works, litrature, environment, telecommunication, poetry, proze, marriage/birth certificates, transport, journalism, insurance, tenders and letter, contracts, agreements, business etc. ... Urdu
გაერთიანებული სამეფო
8 points
Urdu -> English
Identity Verified   Altaf Zaki
  English to Urdu Creative Translator
an English into Urdu translator, an accurate English into Urdu localizer, an accurate English into Urdu translator, an accurate English>Urdu translator, an accurate English>Urdu localizer, an expert English>Urdu translator, an experience Urdu into English translator, an expert Urdu into English translator, an expert Eng>Urd translator, a creative English into Urdu translator, a professional English to Urdu translator, an experience Urdu translator, an Urdu into English translator, an Urdu>English translator, An Urd>Eng translator, an Eng>Urd translator, a native English>Urdu Translator, a native English to Urdu Translator, a native English <=> Urdu Translator, a native Eng>Urd translator, a professional document translator, an experience document translator, a dynamic Urdu linguist, a bilingual English Urdu linguist, a bi-lingual English to Urdu translator, a broad scope Urdu translator, a competitive multiple subject translator, a challenging English to Urdu translator Services/Produ ... Urdu
პაკისტანი
4 points
Urdu -> English
  Shaukat Hayat
  Arabic, Pashto, Urdu Translator
Arabic Legal translation, Farsi Legal translation, Urdu Legal translation, Pashto Legal translation, Dari Legal translation, Dari Translation, Farsi Translation, Pashto Translation, Urdu Translatiom ... Pashto (Pushto)/Urdu
პაკისტანი
0 points
Urdu -> English
Identity Verified   Solarice
  Professionalism, Quality and Timeliness
Dari translation, Pushto translation, Farsi translation, Persian translation, Urdu translation, Dari interpreter, Pushto interpreter, Farsi interpreter, Persian interpreter, Urdu interpreter, economic translation, cheap translation, development, legal, art, education, technology, translation, interpreting, Afghanistan translation, Afghanistan translator, Afghanistan interpreter, Pashto, Pushto, dari, farsi, afghani, afghan, it, localization, legal, government, journalism, proofreading, afghanistan, dari, Dari, dari, Pashto, Farsi, Dari, Urdu, Pashto translations, Farsi translations, Dari translations, Urdu translations, Pashto localization, Farsi localization, Urdu localization, Dari localization, multilingual DTP, Pashto DTP, Farsi DTP, Dari DTP, Urdu DTP, Pashto technical writing, English technical writing, Pashto technical trasnlations, Farsi technical translation, Dari technical translation, Pashto software localization, Farsi software localization, Dari software localization, webs ... Pashto (Pushto)/Dari
გაერთიანებული სამეფო
16 points
Urdu -> English
  Elite Trans
  Translation At It's Best
translation, interpretation, persian, dari, Urdu, panjabi, punjabi, pashto, pushto, English, pashto translation, English translation, dari translation, punjabi translation, panjabi translation, Urdu translation, pushto translation, English to dari, English to Urdu, English to panjabi, English to punjabi, English to pashto, English to pushto, pushto to English, persian to English, pashto to English, persian to English, dari to English, punjabi to English, panjabi to English, Urdu to English, proofreading, editing, translate, localization, german, french, bulgarian, dutch, chinese, japanese, korean, italian, portuguese, English to german, English to french, English to bulgarian, English to dutch, English to chinese, English to japanese, English to korean, English to italian, English to portuguese, german to English, french to English, bulgarian to English, dutch to English, Chinese to English, japanese to English, korean to English, italian to English, portuguese to English, ... English/German
პაკისტანი
0 points
Urdu -> English
Identity Verified   Siddhi Talati
  Accurate and Proficient as an Attorney
health, law, general, Insurance, immigration, homeland security, domestic violance, over the phone, on site, document translation, voice over, subtitling, tourism, Testing and Evaluations. ... Gujarati/English
შეერთებული შტატები
0 points
Urdu -> English
Identity Verified   Wali Shearzad (LL.M. Harvard)
  Professional, accurate and timely work!
Afghan, Afghanistan, Pashto, Pushto, Pukhto, Pakhto, Dari, Persian, Farsi, Translate, Cornwall, Ontario, Canada, Pashto into English, Dari into English, English to Pashto, English to Dari, Translation, Interprete, Interpretation, Law, Legal, Arabic, Urdu, Interpreting, Editing/proofreading, Technical translation, proofreading, dari, pashto, ATA, American Translators Association, ATA Pashto, Canada Pashto, pushto, religious, financial, government, Kabul, Nangarhar, Harvard, LL.M., Master of Laws, Islamic, Shariah, Peshawar, N.W.F.P., English, Canada, voice over, Consecutive, Simultaneous, corporate, commercial law, business law, general law, Interpreting, Accounting, Advertising / Public Relations, Agriculture, Anthropology, Architecture, Art, Arts & Crafts, Painting, Astronomy & Space, Automotive / Cars & Trucks, Aerospace / Aviation / Space, Biology (-tech, -chem, micro-), Botany, Business/Commerce (general), Medical: Cardiology, Chemistry; Chem Sci/Eng, Cinema, Film, TV, Drama, Compu ... Pashto (Pushto)/Dari
კანადა
16 points
Urdu -> English
Identity Verified   wordsmithin
  Fast and Accurate Translations
Indian language translators, certified translations in india, certified translations for uscis, order translation online, burmese translations, lao translations, malay translation, tamil translation, kannada translation, punjabi translation, medical translations, machine translation post editing, translation management software, work as a translator, translator job opportunities, hindi translations, translation of Hindi Birth Certificate, Certified translation of punjabi birth certificate, Hindi Birth Certificate, Certified translation of punjabi birth certificate, german to English translation in punjab ... Panjabi/English
ინდოეთი
0 points
Urdu -> English
Identity Verified   Vibha Agarwalla
  reliable&accurate , at the best price!
pharma, engineering, medical, software, translation, legal, transcription, ... English/Hindi
ინდოეთი
0 points
Urdu -> English
Identity Verified   PAUL DUMASS CHINNAPPAN
  TRANSLATION SOLVES GLOBAL ISSUES
MULTILINGUAL LANGUAGE SERVICE PROVIDER, TRANSLATION, INTERPRETATION, LOCALIZATION, DTP, RELIABLE, ACCURATE AND ON TIME ... English/Hindi
ინდოეთი
0 points
Urdu -> English
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლოAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • ტერმინის ძიება
  • ვაკანსიები
  • ფორუმები
  • Multiple search