სფეროში ”” მომუშავე English to Bulgarian ენ(ებ)ის სპეციალისტები: წერით და ზეპირ თარჯიმანთა დირექტორია

English -> Bulgarian წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » General fields

სფეროში ”Tech/Engineering” მომუშავე English -> Bulgarian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (23469)
სფეროში ”Art/Literary” მომუშავე English -> Bulgarian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (11)
სფეროში ”Medical” მომუშავე English -> Bulgarian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (11960)
სფეროში ”Law/Patents” მომუშავე English -> Bulgarian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (849)
სფეროში ”Science” მომუშავე English -> Bulgarian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (3007)
სფეროში ”Bus/Financial” მომუშავე English -> Bulgarian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (8413)
სფეროში ”Marketing” მომუშავე English -> Bulgarian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1023)
სფეროში ”Other” მომუშავე English -> Bulgarian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (14489)
სფეროში ”Social Sciences” მომუშავე English -> Bulgarian ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1241)

English -> Bulgarian წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » Specific fields

English -> Bulgarian, თარჯიმნები: საბუღალტრო საქმე (520)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: აერონავტიკა / ავიაცია / კოსმოსი
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: სოფლის მეურნეობა (297)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: მეცხოველეობა / ცხოველების შეჯვარება
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: ანთროპოლოგია (147)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: არქეოლოგია (161)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: არქიტექტურა
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: ხელოვნება, გამოყენებითი ხელოვნება, მხატვრობა
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: ასტრონომია და კოსმოსი (115)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: ფინანსები (ზოგადი) (967)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: ავტომატიკა და რობოტები
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: ავტომობილები / მსუბუქი და სატვირთო მანქანები
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: ბიოლოგია (ტექნიკური, ქიმიური, მიკრო-)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: ბოტანიკა
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: მშენებლობა / სამოქალაქო ინჟინერია (562)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: მასალები (პლასტმასი, კერამიკა და ა.შ.) (179)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები (818)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: ქიმიური მრეწველობა; ქიმიური მეცნიერება/ინჟინერია
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: პოეზია და ლიტერატურა
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა (788)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: საფეიქრო ნაწარმი / ტანსაცმელი / მოდა
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: ტელეკომუნიკაციები (658)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: კომპიუტერები (ზოგადი) (835)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: კომპიუტერები: ტექნიკური უზრუნველყოფა
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: კომპიუტერები: სისტემები, ქსელები
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი: (848)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: სამზარეულო / კულინარია
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: კოსმეტიკა, პარფიუმერია (424)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: მედიცინა: სტომატოლოგია
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: მედია / მულტიმედია (569)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: ეკონომიკა (883)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: განათლება / პედაგოგიკა
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: ელექტრონიკა / ელექტროინჟინერია
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: ენერგია / ელექტროენერგიის წარმოება
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: ინჟინერია (ზოგადი)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: ინჟინერია: ინდუსტრია (313)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: მექანიკა / მექანიკური ინჟინერია (406)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: ბირთვული ინჟინერია/მეცნიერება
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: გარემო და ეკოლოგია (519)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: ეზოტერული ცოდნა (114)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: მეთევზეობა
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: ფოლკლორი
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: საკვები და რძის პროდუქტები
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: მეტყევეობა / ხეტყე / ხის მასალები (121)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: ავეჯი / საყოფაცხოვრებო ნივთები
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: თამაშები / ვიდეოთამაშები / თამაში / კაზინო
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: მინერალების მოპოვება / ძვირფასი ქვები
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: გენეალოგია (27)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები (700)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: გენეტიკა
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: გეოგრაფია
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: გეოლოგია
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: მთავრობა / პოლიტიკა
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: ფოტოგრაფია/გრაფიკა (გრაფიკული ხელოვნება) (181)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: მედიცინა: ჯანდაცვა (437)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: ისტორია (455)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: ტურიზმი და მოგზაურობა
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: სამუშაო ძალის რესურსები (550)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: იდიომები / აფორიზმები / გამონათქვამები
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: დაზღვევა
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: საერთაშორისო ორგანიზაცია/განვითარება/თანამშრომლობა (381)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: ინტერნეტი, ელ.-კომერცია
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები (194)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: მეტალურგია / ჩამოსხმა
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: IT (ინფორმაციული ტექნოლოგია)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: ჟურნალისტიკა (456)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: უძრავი ქონება
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: სამართალი (ზოგადი) (816)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: სამართალი: პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო უფლებები
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: სამართალი: გადასახადები და საბაჟო
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: ლინგვისტიკა (597)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: ტრანსპორტი / ტრანსპორტირება / გადაზიდვები (519)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: მენეჯმენტი
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: წარმოება (260)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: გემები, ნაოსნობა, ზღვაოსნობა (112)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა (665)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: მათემატიკა და სტატისტიკა (152)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: მედიცინა (ზოგადი)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: მედიცინა: კარდიოლოგია (151)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: მედიცინა: ინსტრუმენტები
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: მედიცინა: ფარმაკოლოგია
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: მეტეოროლოგია
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: მეტროლოგია (42)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: სამხედრო / თავდაცვა
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: მუსიკა
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: სახელები (პირადი, კომპანიის)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: კვების პროდუქტები (198)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: ნავთობპროდუქტების ინჟინერია/მეცნიერება (138)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: სხვა
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: ქაღალდი /ქაღალდის წარმოება
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: პატენტები
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: ფილოსოფია (214)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: ფიზიკა
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: ბეჭდვა და გამოცემა (219)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: ფსიქოლოგია
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: რელიგია
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: საცალო ვაჭრობა
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: უსაფრთხოება (55)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: SAP
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: მეცნიერება (ზოგადი)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: ჟარგონი (89)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, ეთიკა და ა.შ. (460)
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: სპორტი / ფიზკულტურა / დასვენება
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: გამოკითხვა
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: მეღვინეობა / ენოლოგია / მევენახეობა
English -> Bulgarian, თარჯიმნები: ზოოლოგია

English -> Bulgarian translators and interpreters


გაწევრიანების შესახებ ProZ.com Member Profile Keywords Native Language
Country
KudoZ Points
(in pair)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლო
Identity Verified   Trufev
  Technical and Medical Translation
Technical translations, Mechanical, Electronics, Automotive, Engineering, Patents, Business, Medicine, Biology, Environment protection, EU Directives, Chemistry, Technology, Agriculture, Economics, Bulgarian, English, engineering, translations project, proofreading, tools, SDL TRADOS, CAT, cars and trucks, computers, manuals, construction, contracts, agreements, leaflet, DTP, patents, experienced technical translator, technical, технический переводчик, английский, русский, техника, технически преводи, България, български, английски, италиански, немски, френски, Industry, Building, Construction, Equipment, Tools, Telecommunications, Tourism, Marine, Legal, Law, Civil, Commercial, Contracts, IT, Energy, Ecology, Information, Technical manuals, Computer, Data, Electrical machines, Power generation, Heating, Hydraulics, Machines, technische Übersetzungen Übersetzer Deutsch Bulgarisch ... Bulgarian
ბულგარეთი
2295 points
English -> Bulgarian
Identity Verified   Yavor Dimitrov
  A creative flair for words
Bulgarian translator, English-Bulgarian translator, English to Bulgarian translator, Bulgarian-English translator, Bulgarian to English translator, Bulgarian freelance translator, Bulgarian proofreader, English-Bulgarian translations and editing services, English to Bulgarian translations and editing services, English-Bulgarian literary translator, English to Bulgarian literary translator, translator, proofreader, editor, subtitler, Advertising/Public Relations, Cinema/Film/TV/Drama, Environment & Ecology, European Union, EU, European Parliament, EP, EU Affairs, Government/Politics, Poetry & Literature, Tourism and Travel, Business/Commerce, Certificates/Diplomas/Licenses/CV’s, Clinical Interviews (Psychiatry), Computers (General), Education/Pedagogy, Finance (General), History, Law (General), Linguistics, Management, Media/Multimedia, Medical (General), Software Training Videos/Video Tutorials, Archeology, Architecture, Art/literary, Articles, Arts & Crafts, Audio, Audio dubbing/subti ... Bulgarian
ბულგარეთი
826 points
English -> Bulgarian
Identity Verified   Atanas Dakov
  Translation competence matters!
Trados 2007 Professional, SDL Trados Studio, TagEditor, Page Maker, Corel Draw, AutoCad, Photoshop, Abbyy Fine Reader, English-Bulgarian, English-Bulgarian, English to Bulgarian, English Bulgarian, Bulgarian translator, Bulgarian native speaker translator, Bulgarian native speaker proofreader, translator, freelancer, freelance, proofreader, editor, English to Bulgarian translator, Bulgarian to English translator, Russian to Bulgarian Translator, translation, translations, translation project, projects, Bulgarian, English, Russian, certified translator, sworn translator, преводач английски, English Bulgarian, Bulgarian English, EN-BG, BG-EN, translation, interpretation, consultation, translator, interpretor, преводач, Bulgarian, urgent, quality, sworn, urgent translation, quality translation, sworn translation, urgent Bulgarian translation, български, English, английски, Bulgarian translator, Bulgarian native speaker translator, Bulgarian native speaker proofreader, translator, freelanc ... Bulgarian
ბულგარეთი
802 points
English -> Bulgarian
Identity Verified   Pavel Tsvetkov
  Good Gets Better
CPE, C2, Grade A, Certificate of Proficiency in Englsh, ATA, professional translation for Bulgarian, professional translation for English, Bulgarian translator, English-Bulgarian translator, English to Bulgarian translator, Bulgarian-English translator, Bulgarian to English translator, Bulgarian freelance translator, Bulgarian proofreader, English-Bulgarian translations and editing services, English to Bulgarian translations and editing services, English-Bulgarian literary translator, English to Bulgarian literary translator, translator, proofreader, editor, subtitler, Bulgarian native speaker, Bulgarian proofreader, translator, freelancer, freelance, proofreader, localization, Google certified translator, adwords translator, adsense translator, editor, English to Bulgarian translator, Bulgarian to English translator, Russian to Bulgarian Translator, translation, translations, translation project, projects, Bulgarian, English, Russian, certified translator, sworn translator, преводач а ... Bulgarian/English
ბულგარეთი
822 points
English -> Bulgarian
Identity Verified   Emilia Delibasheva
  Skilled, creative, New York experience
English-Bulgarian, Bulgarian-English, English to Bulgarian translator, Bulgarian to English translator, Translation English-Bulgarian, Translation Bulgarian-English, English to Bulgarian translation, Bulgarian to English translation, English to Bulgarian literary translator, Bulgarian to English literary translator, experienced linguist, Bulgarian native speaker, university graduate in English language and literature, translator, freelancer, full-time freelancer, proofreader, editor, English Bulgarian, Bulgarian English, EN-BG, BG-EN, excellent quality, references, humanities, cinema, films, movies, subtitling, TV, television, subtitles, radio, screenplays, scripts, literature, fiction, narration, books, short stories, brochures, drama, theatre, theater, plays, economics, medicine, clinical trials, EU, patents, business, company policies, ecology, environment, law, legal, contracts, linguistics, sports, philosophy, religion, Buddhism, history, art, proofreading in English and Bulgarian ... Bulgarian
ბულგარეთი
560 points
English -> Bulgarian
Identity Verified   Kalinka Hristova
  Hospitality, Tourism & Travel Expert
translation into Bulgarian, translation in Bulgarian, Hospitality and tourism translator, Hospitality and tourism translation, Hospitality and tourism translations, Hospitality, tourism and travel translation, Hospitality, tourism and travel translations, Hospitality, tourism and travel translator, Bulgarian native speaker, Bulgarian native translator, Bulgarian native proofreader, Bulgarian native editor, CPE, Cambridge Certificate of Proficiency in English, DELE Superior, Trados 2015 Studio, TagEditor, Star Transit, Bulgarian translator, translator, proofreader, editor, freelancer, freelance, English to Bulgarian translator, Bulgarian to English translator, Spanish to Bulgarian Translator, translation, translations, translation project, projects, Bulgarian, English, sworn translator, tourism, travel, hospitality, restaurants, hotels, mystery guest, mystery shopping, mystery shopper, consulting, adventure, travel agents, tour operators, hotel accommodation, tour guiding, tour guide, t ... Bulgarian
ბულგარეთი
432 points
English -> Bulgarian
  Milena Atanasova
  Multilingual solutions
Bulgarian, English, Italian, Russian translator, Bulgarian translator, English-Bulgarian translator, italian-Bulgarian translator, proofreading, editing, Proficiency, accuracy, reliability Bulgarian translation, legal texts, academic transcripts, manuals, IT, trial, research, articles, journalism, literature, medical instruments, pharmaceuticals, literature, journalism, environment, EU, European Union, legal, law, trial, medicine, IVD, consumer electronics, energy, power, alternative energy sources, nuclear energy, power plant, contracts, marketing, research, agriculture, literature, power engineering, software localization, contracts, technology, clinical trials, education, marketing, advertising, human resource management, HRM, ERP, telecommunications, engineering, immunology, waste water management, transcreation, copyrighting, life sciences, wellness, healthcare translations, advertising, marketing translations, survey translations, creative writing, literary translations, SEO, se ... Bulgarian
ბულგარეთი
306 points
English -> Bulgarian
Identity Verified   Natasha Stoyanova
  Professional & Reliable
Translator, Bulgarian, Russian, General, Economics, IT, Business, Computers, Contract Law, Medical, freelancer, translations, translation services, pharmaceuticals ... Bulgarian
ბულგარეთი
276 points
English -> Bulgarian
Identity Verified   Vladimir Shapovalov
  Best bet for high quality translations!
translation, localization, lingustic, quality, assurace, control, pseudo-localization, CAT, TM, memory, technology, file, TagEditor, XML, TTX, TMX, LocStudio, Trados, Transit, Idiom, project management, Bulgarian, English, Russian, German, Ukrainian, general, html, word, text, pc, cyrillic, UA, UI, help, pdf, web, site, manual, wireless, IT, software, hardware, mobile, Mac, Apple, MacOS, marketing, business, management, history, phone, communicator, networking, преводи, локализация, локализационни, проекти, софтуер, хардуер, ръководство, традос ... Bulgarian/Russian
შეერთებული შტატები
431 points
English -> Bulgarian
Identity Verified   Denis Shepelev
  Deliver Optimum Solutions & High Quality
highly qualified, высококвалифицированный, висококвалифициран, precise, прецизен, deadline-oriented, English, английский, болгарский, английски, български, Bulgarian, Russian, русский, руски, translation, перевод, превод, experienced, опитен, опытный, native, переводчик, преводач, translator, PhD, магистър, master degree, прикладная лингвистика, приложна лингвистика, Applied Linguistics, experience, опыт, опит, computer, компьютерные технологии, компютърни технологии, technologies, finance, финансы, финанси, banking, forex, форекс, trading, торговля, literature, литература, музыка, музика, music, movie, фильмы, филми, субтитри, филм, фильм, subtitles, documentary, документальный, film, medicine, медицина, медицинский, медицински, medical, pharmaceutical, фармацевтический, website, сайт, site, EU directive, директивы, device, устройство, инструмент, instrument, software, локализация, localization, editor, редактор, редактирование, proofreader, accounting, бухгалтерия, счетоводство, econ ... Bulgarian/Russian
ბულგარეთი
372 points
English -> Bulgarian
Identity Verified   Elenka Ganeva
  
Bulgarian, engineering, technology, IT, radar systems, shipping, defense, communications, contracts, patents, manuals, home appliances, automotive, specifications, regulations, mobile devices, localization ... Bulgarian
ბულგარეთი
143 points
English -> Bulgarian
Identity Verified   Vladka Kocheshkova
  Professional Freelance Translator
Bulgarian, English, English-Bulgarian, translation, English-Bulgarian translation, English-Bulgarian translator, Bulgarian translator, native Bulgarian, native Bulgarian translator, Bulgarian professional, Bulgarian professional translator, professional translator, medical translation, literature translation, linguistics translation, IT translation, media translation, linguistics, literature, IT, media and communication, media, education, teaching, proofreading, Bulgarian proofreading, linguistic validation, linguistic validation consultant, project manager, cognitive debriefing, localization, Bulgarian consultant, Bulgarian project manager, Bulgarian PM, Bulgaria linguistic validation, medicine, agriculture, software, computers, website, localization, website localization, clinical studies, medical status reports, interim epicrisis, UI strings, marketing materials, product descriptions, automotive, tender documentation, tender procedure documentation, machinery, manuals, technical man ... Bulgarian
ბულგარეთი
114 points
English -> Bulgarian
  Mihail M Mateev
  Prompt and accurate!
medicine, poetry, haiku, telecommunication, juridical translation, English Bulgarian translation, tutorials, manuals, laws, economics, avg, anti-virus, computer security, advertisement, video, php, html, interface, web, real estate, медицина, поезия, хайку, телекомукации, медицински, юридически преводи, легализирани преводи, ръководства, компютърна сигурност, антивирус, антивирусен софтуер, икономика, реклама, видео, интерфейс, субтитриране ... Bulgarian
ბულგარეთი
90 points
English -> Bulgarian
Identity Verified   Maya.P
  MEDIOCRITY IS A SIN
Bulgarian, English, engineering, translations, project, proofreading, localization, TRADOS, CAT property, telecommunications, computers, manuals, SAP, construction, annual reports, certificates, due diligence, contracts, agreements, leaflet, DTP, patents, technica ... Bulgarian
ბულგარეთი
43 points
English -> Bulgarian
Identity Verified   Radosveta Golden
  Nulla dies sine linea
Bulgarian, medical, pharmaceuticals, clinical trial, health care ... Bulgarian
შეერთებული შტატები
31 points
English -> Bulgarian
Identity Verified   Ivanka Dimitrova
  Experienced and punctual
economics, finance, accountancy, statistics, audit, marketing, contracts, business strategy, humanresources, ecology, industry, agriculture ... Bulgarian
ბულგარეთი
28 points
English -> Bulgarian
Identity Verified   Georgi Kovachev
  Because specialization matters!
Bulgarian philologist, Bulgarian, accounting, finance, banking, insurance, logistics, PR, advertising, marketing, commercial law, foreign trade, contracts, foreign-trade contracts, Georgi Kovachev, financial statements, sworn translator, Asenovgrad, Bulgaria, DS-160, Across, Certified PRO Network английски, език, английски език, счетоводни, финансови, отчети, счетоводни отчети, финансови отчети, банково дело, застраховане, връзки с обществеността, реклама, маркетинг, търговско право, външна търговия, логистика, договори, Георги Ковачев, заклет преводач, филолог, английска филология, Асеновград, онлайн, формуляри за визи за САЩ ... Bulgarian
ბულგარეთი
26 points
English -> Bulgarian
Identity Verified   Gergana Todorova
  Qualified Neuropsy-HealthCare/Subtitling
translation to Bulgarian, Psychology, Education, Scaling, Questionnaires, Psycho-metrics, Neuropsychology, Neurosciences, Life Science, Human science, Pharmaceutical, Medical, Pedagogy, Health Care, Clinical trials, Nutrition, Sport, Cosmetics, English to Bulgarian native translator, health care Bulgarian translation, health care Bulgarian reviewer, Bulgarian clinical psychologist, Bulgarian paramedical specialist, Bulgarian neuropsychologist, psychometrics, questionnaires, clinical scales, clinical questionnaires, translate Bulgarian to English, English to Bulgarian translation, French to Bulgarian translation, Bulgarian translator based in Bulgaria, Bulgarian translation, Bulgarian freelance translation, Bulgarian proofreader, Native Bulgarian reviewer, Bulgarian QA, Bulgarian native speaker translator, Bulgarian native speaker proofreader, psychology, psychometric translation, hospital, leaflets, booklets, medical, psychology, neurosciences, clinical research, informed consent forms ... Bulgarian
ბულგარეთი
20 points
English -> Bulgarian
Identity Verified   Ekaterina Lyutakova
  Through the Subtleties of Translation
Bulgarian native speaker, sworn translator, certified translator, qualified translator; sworn translations, certified translations, technical translations, technical translator Bulgarian, English, Bulgarian, French, Italian, German, Russian, Spanish, English to Bulgarian translator, English to Bulgarian translation, Bulgarian to English translator, Bulgarian to English translation, English to Bulgarian proofreader, English to Bulgarian proofreading, Bulgarian to English proofreader, Bulgarian to English proofreading, English to Bulgarian reviser, English to Bulgarian revision, Bulgarian to English reviser, Bulgarian to English revision, English to Bulgarian reviewer, English to Bulgarian review, Bulgarian to English reviewer, Bulgarian to English review, English to Bulgarian editor, English to Bulgarian editing, Bulgarian to English editor, Bulgarian to English editing, English to Bulgarian interpreter, English to Bulgarian interpreting, Bulgarian to English interpreter, Bulgarian to e ... Bulgarian
ბულგარეთი
21 points
English -> Bulgarian
Identity Verified   Biliana Nikolova
  When quality and detail matter
English, Bulgarian, English-Bulgarian, Bulgarian-English, translation, interpreting, legal, law, contracts, agreements, business, legal proceedings, finance, banking, economics, commerce, documents, EU, UN, social sciences, foreign news, press releases, journalism, media, politics, sociology, psychology, psychotherapy, manuals, guidelines, life sciences, history, research papers, presentations, publications, websites, environment, travel and tourism, telecommunications, translation, proofreading, editing, Trados, linguist, translator, psychologist, journalist, news editor ... Bulgarian
ბულგარეთი
16 points
English -> Bulgarian
Identity Verified   Vladislava Metodieva
  Translation is a vocation
English-Bulgarian translations, English-Bulgarian translator, English-Bulgarian proofreader, English-Bulgarian editor, English-Bulgarian interpreter, professional English-Bulgarian translator, Bulgarian translation services, UK based Bulgarian translator, UK-based Bulgarian translator, English Bulgarian translator, English-Bulgarian technical translation, English-Bulgarian technical translator, English-Bulgarian medical translation, English-Bulgarian medical translator, English-Bulgarian marketing translation, English-Bulgarian marketing translator, English-Bulgarian telecommunications translation, English-Bulgarian telecommunications translator, English-Bulgarian telecommunication translation, English-Bulgarian telecommunication translator, English-Bulgarian gambling translation, English-Bulgarian gambling translator, English-Bulgarian telecommunications translation, English-Bulgarian children's translator, English-Bulgarian telecommunications translation, English-Bulgarian children's ... Bulgarian
გაერთიანებული სამეფო
12 points
English -> Bulgarian
Identity Verified   Krasimira Drumeva
  English <> Bulgarian Translator
Advertising, Archaeology, Architecture, Atmospheric Sciences and Meteorology, Automotive, Banking and Financial, Buildings, Business Administration and Management, Business General, Business Marketing, Chemistry, Child Care, Civil Engineering, Computer and Information Sciences, Computer Engineering, Ecology, Economics, Education, Electrical Engineering, Engineering, Entrepreneurship, Environmental Science, Finance, Geography, Humanities and Humanistic Studies, Information Sciences and Systems, Internet, Law and Legal, Manufacturing (Metal Working and Products, Instruments, Furniture, Printing, Clothing, etc.), Mechanical Engineering, Medicine — Occupational Health and Industrial Hygiene, Medicine — Pharmacology, Medicine — Public Health Education and Promotion, Medicine (General), Music, Photographic Arts, Photography, Science (General), Sport and Fitness, Taxation, Telecommunications, Tourism and Travel, Visual and Performing Arts ... Bulgarian
ბულგარეთი
4 points
English -> Bulgarian
Identity Verified   A. Terpecheva
  Certified Reliable Translator
búlgaro, Bulgaria, Bulgarian ... Bulgarian
ესპანეთი
4 points
English -> Bulgarian
Identity Verified   Nataliya Nedkova
  Bulgarian Translation and Interpreting
English to Bulgarian translator, Bulgarian to English translator, English to Bulgarian translation, Bulgarian to English translation, Bulgarian translator, Bulgarian native speaker, Bulgarian native speaker translator, Bulgarian native speaker proofreader, Bulgarian native speaker editor, translator, freelancer, freelance, proofreader, editor ... Bulgarian
ბულგარეთი
4 points
English -> Bulgarian
Identity Verified   Nadezhda Damyanova
  High Quality, Prompt Delivery
translation, interpreting, legal, linguistics, pharmaceutical ... Bulgarian
ბულგარეთი
0 points
English -> Bulgarian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლოAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • ტერმინის ძიება
  • ვაკანსიები
  • ფორუმები
  • Multiple search