Post a job

Step 1
Describe your job
Step 2
Budget and confirmation

უკვე ხართ დარეგისტრირებული? შედით სისტემაში.
ჯერ არ ხართ დარეგისტრირებული? გთხოვთ დარეგისტრირდეთ, სანამ ვაკანსიას განათავსებთ.

Job type
*  მიუთითებს მოთხოვნილი სფეროს შესახებ.
თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია
Make sure you provide full and accurate contact details as required by job posting rules. Your job may be removed by site staff if information does not comply with these rules.

Keep in mind that information entered for your job will be visible to site staff even when you do not chose to show it publicly.
* სახელი
* გვარი
* წარმომადგენლობა
URL  
დამატება http://
* ელ.ფოსტის მისამართი  
* მისამართი  
* ქალაქი  
ქვეყანა/რეგიონი/პროვინცია  
* საფოსტო ინდექსი  
* ქვეყანა  
* ტელეფონის ნომერი  
სასურველი ფორმატი: +ქვეყნის კოდი (რეგიონის/ქალაქის კოდი) 12345678 შიდა ნომერი123
ფაქსის ნომერი  
სასურველი ფორმატი: +ქვეყნის კოდი (რეგიონის/ქალაქის კოდი) 12345678 შიდა ნომერი123


თქვენი ვაკანსიის დეტალები
* მოთხოვნილი მომსახურებები
Other service:
* სათაური Tips on writing a good summary
Good: "Auto manual, 20k words, TRADOS", "Short medical translation"
Bad: "Spanish > English Translation", "Interpreting job"
* სამუშაოს / პროექტის დეტალები
რაც უფრო ლაკონურად და კონკრეტულად მიუთითებთ ინფორმაციას ვაკანსიის/პროექტის შესახებ, მით უფრო გაუმარტივდებათ სამუშაოს შემსრულებლებს შეაფასონ და გამოეხმაურონ თქვენს განცხადებას.
აღწერა:
 • ტექსტის თემა
 • საწყის ენაზე მოცემული მასალები
 • დამხმარე წყაროები
 • საპუბლიკაციო რედაქტორებით მომზადება
 • პროექტის ვადები
Note: Do NOT enter rate or payment information here.
(Ex: .10 USD per word, etc.)
* ენები
საწყისი ენა(ენები)
თარგმანის ენა(ენები)
    
You can choose up to 12 language pairs.
ენობრივი ვარიანტი:
გთხოვთ, აღწეროთ თარგმანის ენ(ებ)ისთვის მოთხოვნილი ენობრივი ვარიანტ(ებ)ი
* Subject field
*  Other field - please specify
მაგალითები: მიკრობიოლოგია, ეთიკა/გენეტიკა
ტექსტის ნიმუში
(Strongly recommended)
If possible, please include a short excerpt from the text to be translated. This will help the service provider come up with a more accurate quote. There is a limit of 500 characters.
Confidentiality level
(Optional. Not intended as a replacement for NDA or other confidentiality agreement)
Some jobs involve confidential material. What security level would you assign to this particular job?.მოცულობა
ათასეულების გამოსაყოფად არ გამოიყენოთ მძიმე (,) ან წერტილი (.).
კომპანიის პირობებით?
საწყისი ფორმატი
შენიშვნები საწყის ფორმატთან დაკავშირებით
ჩაბარებული სამუშაოს ფორმატი
შენიშვნები ჩაბარებული სამუშაოს ფორმატთან დაკავშირებით
* სამუშაოს ჩაბარების ვადა The deadline for delivery of the work Time zone: GMT
Time now: Nov 16 22:24 GMT
* შეთავაზებების მიღების ბოლო ვადა The deadline by which quotes must be submitted Time zone: GMT
Time now: Nov 16 22:24 GMT
URL, სადაც აღწერილია ეს სამუშაო


თარჯიმნებისადმი წაყენებული მოთხოვნები (არ არის სავალდებულო)
შეგიძლიათ თქვენი ვაკანსია შეადგინოთ ისეთი თარჯიმნებისთვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ კრიტერიუმებს. თუ მიუთითებთ, რომ ”სასურველია”, ეს ნიშნავს, რომ სხვაც შეძლებს შეთავაზების შემოტანას სამუშაოს მისაღებად, მაგრამ თქვენს მიერ მითითებულ სასურველ კრიტერიუმებს თარჯიმნები ნახავენ. თუ მიუთითებთ, რომ ”მოთხოვნილია”, მხოლოდ ის თარჯიმნები შეძლებენ შეთავაზების გაგზავნას, რომლებიც აკმაყოფილებენ მოთხოვნილ კრიტერიუმებს.

შემკვეთთა კრიტერიუმების ან მოთხოვნების შეყვანა აადვილებს დაინტერესებულ პირთა შერჩევას (როდესაც შეთავაზება იგზავნება ProZ.com-ით).
სპეციალობა
*შენიშვნა: თარჯიმნებმა უნდა დაასახელონ გამოცდილების მინიმუმ ერთი ზოგადი სფერო, რომ დააკმაყოფილონ ეს კრიტერიუმი
კონკრეტული სფეროები
*შენიშვნა: თარჯიმნებმა უნდა დაასახელონ სპეციალობის მინიმუმ ერთი სფერო, რომ დააკმაყოფილონ ეს კრიტერიუმიერთზე მეტი კონკრეტული საგნის ასარჩევად ხელი გეჭიროთ ღილაკზე CTRL.
პროფესიული დიპლომები info
Because ProZ.com is not able to verify all credentials, this is the recommended option.
პროგრამული უზრუნველყოფა
*შენიშვნა: თარჯიმნებმა უნდა დაასახელონ პროგრამული უზრუნველყოფის მინიმუმ ერთი ელემენტი, რომ დააკმაყოფილონ ეს კრიტერიუმი

თუ არ იცნობთ ამ პროგრამებს, არ აირჩიოთ არცერთი მათგანი.


      
ადგილი info
ეს ოფცია გამოიყენეთ, თუ გსურთ თარჯიმანი იყოს კონკრეტულ ქვეყანაში.
მშობლიური ენა info
”თარგმანის ენის” არჩევის დროს ეს სასურველი ან სავალდებულო პირობა მიეწერება თქვენი ვაკანსიისთვის არჩეულ, თარგმანის ყველა ენას.
თარჯიმნების მიმართ წაყენებული სხვა მოთხოვნები
მოითხოვება:
 • მუშაობის გამოცდილების წლების რაოდენობა
 • ცოდნა შესაბამის სფეროში
 • რეკომენდაციები
შემოვფარგლო ეს სამუშაო ProZ.com-ის (გადამხდელი) წევრებით?
სამუშაოს გადამხდელი წევრებით შემოფარგვლის შედეგად ნაკლები შეთავაზება შემოვა.
სამუშაოს შეთავაზების ნება ჰქონდეს:
სტუდენტებს შეუძლიათ გაგზავნონ შეთავაზება ამ სამუშაოს შესასრულებლად


სხვადასხვა
დაკავშირების მეთოდი info
თვალყურის დევნების კოდი info
არამომგებიანი ჯგუფი აფინანსებს ამ სამუშაოს?  
(FAQ)


შენიშვნა: ეს ფორმა გამოიყენება თარჯიმანთა ვაკანსიების განსათავსებლად. აკრძალულია ამ ფორმის გამოყენება რაიმე სხვა მიზნით.

სანამ განაგრძობთ, გთხოვთ, წაიკითხოთ ვაკანსიის განთავსების შესახებ ხშირად დასმული კითხვები. ამ ფორმის გამოყენებით თქვენ თანხმობას აცხადებთ აქ მოცემული წესების დაცვაზე.

ვაკანსიების განმთავსებლები შეიძლება დამატებული იქნან Blue Board-ში. Blue Board არის სრული საძიებო მონაცემთა ბაზა, სადაც შეტანილია ProZ.com-ის მომხმარებელთა ჩანაწერები შემკვეთების შესახებ და ასევე, შემკვეთთა კოორდინატები.Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
SDL MultiTerm 2019
SDL MultiTerm 2019 allows translators to create one central location to store and manage multilingual terminology, and with SDL MultiTerm Extract 2019 you can automatically create term lists from your existing documentation to save time.
Wordfast Pro
Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

სამუშაოს შემსრულებლების მოსაძებნად გამოიყენეთ დირექტორია »
Find providers using TM-Town's new Nakōdo translator search engine »

Why post on ProZ.com?
 • Receive quotes from professional translators from around the world
 • It's 100% free
 • ProZ.com is the world's largest community of translators and interpreters

Your current localization setting

ქართული

Select a language

Jobs
 • All of ProZ.com
 • ტერმინის ძიება
 • ვაკანსიები
 • ფორუმები
 • Multiple search