სფეროში ”” მომუშავე English to Danish ენ(ებ)ის სპეციალისტები: წერით და ზეპირ თარჯიმანთა დირექტორია

English -> Danish წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » General fields

სფეროში ”Tech/Engineering” მომუშავე English -> Danish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (2)
სფეროში ”Art/Literary” მომუშავე English -> Danish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (13)
სფეროში ”Medical” მომუშავე English -> Danish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (11197)
სფეროში ”Law/Patents” მომუშავე English -> Danish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (4332)
სფეროში ”Science” მომუშავე English -> Danish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (732)
სფეროში ”Bus/Financial” მომუშავე English -> Danish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (10133)
სფეროში ”Marketing” მომუშავე English -> Danish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (10524)
სფეროში ”Other” მომუშავე English -> Danish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (11627)
სფეროში ”Social Sciences” მომუშავე English -> Danish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (14)

English -> Danish წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » Specific fields

English -> Danish, თარჯიმნები: საბუღალტრო საქმე (221)
English -> Danish, თარჯიმნები: რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა (574)
English -> Danish, თარჯიმნები: აერონავტიკა / ავიაცია / კოსმოსი
English -> Danish, თარჯიმნები: სოფლის მეურნეობა
English -> Danish, თარჯიმნები: მეცხოველეობა / ცხოველების შეჯვარება (87)
English -> Danish, თარჯიმნები: ანთროპოლოგია
English -> Danish, თარჯიმნები: არქეოლოგია (72)
English -> Danish, თარჯიმნები: არქიტექტურა (135)
English -> Danish, თარჯიმნები: ხელოვნება, გამოყენებითი ხელოვნება, მხატვრობა
English -> Danish, თარჯიმნები: ასტრონომია და კოსმოსი
English -> Danish, თარჯიმნები: ფინანსები (ზოგადი) (376)
English -> Danish, თარჯიმნები: ავტომატიკა და რობოტები (129)
English -> Danish, თარჯიმნები: ავტომობილები / მსუბუქი და სატვირთო მანქანები
English -> Danish, თარჯიმნები: ბიოლოგია (ტექნიკური, ქიმიური, მიკრო-) (126)
English -> Danish, თარჯიმნები: ბოტანიკა
English -> Danish, თარჯიმნები: მშენებლობა / სამოქალაქო ინჟინერია
English -> Danish, თარჯიმნები: ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი)
English -> Danish, თარჯიმნები: მასალები (პლასტმასი, კერამიკა და ა.შ.) (102)
English -> Danish, თარჯიმნები: სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები
English -> Danish, თარჯიმნები: ქიმიური მრეწველობა; ქიმიური მეცნიერება/ინჟინერია (116)
English -> Danish, თარჯიმნები: პოეზია და ლიტერატურა (393)
English -> Danish, თარჯიმნები: კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა (475)
English -> Danish, თარჯიმნები: საფეიქრო ნაწარმი / ტანსაცმელი / მოდა
English -> Danish, თარჯიმნები: ტელეკომუნიკაციები (420)
English -> Danish, თარჯიმნები: კომპიუტერები (ზოგადი)
English -> Danish, თარჯიმნები: კომპიუტერები: ტექნიკური უზრუნველყოფა
English -> Danish, თარჯიმნები: კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა
English -> Danish, თარჯიმნები: კომპიუტერები: სისტემები, ქსელები
English -> Danish, თარჯიმნები: სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი:
English -> Danish, თარჯიმნები: სამზარეულო / კულინარია
English -> Danish, თარჯიმნები: კოსმეტიკა, პარფიუმერია (192)
English -> Danish, თარჯიმნები: მედიცინა: სტომატოლოგია (82)
English -> Danish, თარჯიმნები: მედია / მულტიმედია (415)
English -> Danish, თარჯიმნები: ეკონომიკა
English -> Danish, თარჯიმნები: განათლება / პედაგოგიკა (354)
English -> Danish, თარჯიმნები: ელექტრონიკა / ელექტროინჟინერია (252)
English -> Danish, თარჯიმნები: ენერგია / ელექტროენერგიის წარმოება
English -> Danish, თარჯიმნები: ინჟინერია (ზოგადი) (317)
English -> Danish, თარჯიმნები: ინჟინერია: ინდუსტრია (175)
English -> Danish, თარჯიმნები: მექანიკა / მექანიკური ინჟინერია (303)
English -> Danish, თარჯიმნები: ბირთვული ინჟინერია/მეცნიერება (37)
English -> Danish, თარჯიმნები: გარემო და ეკოლოგია (210)
English -> Danish, თარჯიმნები: ეზოტერული ცოდნა (37)
English -> Danish, თარჯიმნები: მეთევზეობა (37)
English -> Danish, თარჯიმნები: ფოლკლორი (100)
English -> Danish, თარჯიმნები: საკვები და რძის პროდუქტები (356)
English -> Danish, თარჯიმნები: მეტყევეობა / ხეტყე / ხის მასალები (48)
English -> Danish, თარჯიმნები: ავეჯი / საყოფაცხოვრებო ნივთები (209)
English -> Danish, თარჯიმნები: თამაშები / ვიდეოთამაშები / თამაში / კაზინო (389)
English -> Danish, თარჯიმნები: მინერალების მოპოვება / ძვირფასი ქვები
English -> Danish, თარჯიმნები: გენეალოგია (25)
English -> Danish, თარჯიმნები: ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები (438)
English -> Danish, თარჯიმნები: გენეტიკა (38)
English -> Danish, თარჯიმნები: გეოგრაფია
English -> Danish, თარჯიმნები: გეოლოგია (24)
English -> Danish, თარჯიმნები: მთავრობა / პოლიტიკა
English -> Danish, თარჯიმნები: ფოტოგრაფია/გრაფიკა (გრაფიკული ხელოვნება) (145)
English -> Danish, თარჯიმნები: მედიცინა: ჯანდაცვა
English -> Danish, თარჯიმნები: ისტორია (253)
English -> Danish, თარჯიმნები: ტურიზმი და მოგზაურობა (743)
English -> Danish, თარჯიმნები: სამუშაო ძალის რესურსები (295)
English -> Danish, თარჯიმნები: იდიომები / აფორიზმები / გამონათქვამები
English -> Danish, თარჯიმნები: დაზღვევა
English -> Danish, თარჯიმნები: საერთაშორისო ორგანიზაცია/განვითარება/თანამშრომლობა
English -> Danish, თარჯიმნები: ინტერნეტი, ელ.-კომერცია (386)
English -> Danish, თარჯიმნები: ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები
English -> Danish, თარჯიმნები: მეტალურგია / ჩამოსხმა
English -> Danish, თარჯიმნები: IT (ინფორმაციული ტექნოლოგია)
English -> Danish, თარჯიმნები: ჟურნალისტიკა (286)
English -> Danish, თარჯიმნები: უძრავი ქონება
English -> Danish, თარჯიმნები: სამართალი (ზოგადი)
English -> Danish, თარჯიმნები: სამართალი: პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო უფლებები (145)
English -> Danish, თარჯიმნები: სამართალი: გადასახადები და საბაჟო
English -> Danish, თარჯიმნები: ლინგვისტიკა
English -> Danish, თარჯიმნები: ტრანსპორტი / ტრანსპორტირება / გადაზიდვები
English -> Danish, თარჯიმნები: მენეჯმენტი (262)
English -> Danish, თარჯიმნები: წარმოება (159)
English -> Danish, თარჯიმნები: გემები, ნაოსნობა, ზღვაოსნობა (72)
English -> Danish, თარჯიმნები: მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა (510)
English -> Danish, თარჯიმნები: მათემატიკა და სტატისტიკა (51)
English -> Danish, თარჯიმნები: მედიცინა (ზოგადი) (355)
English -> Danish, თარჯიმნები: მედიცინა: კარდიოლოგია (94)
English -> Danish, თარჯიმნები: მედიცინა: ინსტრუმენტები
English -> Danish, თარჯიმნები: მედიცინა: ფარმაკოლოგია
English -> Danish, თარჯიმნები: მეტეოროლოგია (10)
English -> Danish, თარჯიმნები: მეტროლოგია (20)
English -> Danish, თარჯიმნები: სამხედრო / თავდაცვა
English -> Danish, თარჯიმნები: მუსიკა (230)
English -> Danish, თარჯიმნები: სახელები (პირადი, კომპანიის)
English -> Danish, თარჯიმნები: კვების პროდუქტები
English -> Danish, თარჯიმნები: ნავთობპროდუქტების ინჟინერია/მეცნიერება
English -> Danish, თარჯიმნები: სხვა
English -> Danish, თარჯიმნები: ქაღალდი /ქაღალდის წარმოება (36)
English -> Danish, თარჯიმნები: პატენტები (65)
English -> Danish, თარჯიმნები: ფილოსოფია
English -> Danish, თარჯიმნები: ფიზიკა
English -> Danish, თარჯიმნები: ბეჭდვა და გამოცემა
English -> Danish, თარჯიმნები: ფსიქოლოგია
English -> Danish, თარჯიმნები: რელიგია (142)
English -> Danish, თარჯიმნები: საცალო ვაჭრობა (136)
English -> Danish, თარჯიმნები: უსაფრთხოება
English -> Danish, თარჯიმნები: SAP (41)
English -> Danish, თარჯიმნები: მეცნიერება (ზოგადი) (188)
English -> Danish, თარჯიმნები: ჟარგონი
English -> Danish, თარჯიმნები: სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, ეთიკა და ა.შ.
English -> Danish, თარჯიმნები: სპორტი / ფიზკულტურა / დასვენება
English -> Danish, თარჯიმნები: გამოკითხვა
English -> Danish, თარჯიმნები: მეღვინეობა / ენოლოგია / მევენახეობა (71)
English -> Danish, თარჯიმნები: ზოოლოგია (54)

English -> Danish translators and interpreters


გაწევრიანების შესახებ ProZ.com Member Profile Keywords Native Language
Country
KudoZ Points
(in pair)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლო
Identity Verified   Charlotte Langbeen
  Medical/Pharma - BA - SDL Studio 2017
Danish, medical, medicine, clinical, research, clinical research, business, marketing, pc, printer, fax, copier, scanner, mobile, phones, dvd, player, recorder, players, recorders, medicine, native, plasma, dvd, translator, translation, translations, desktop, notebook, editor, editing, proofreading, proofreader ... Danish
შეერთებული შტატები
665 points
English -> Danish
Identity Verified   Lisbeth Mejer
  30 years+ as a professional translator
Medical, Technical, Quality, Mother tongue translations ... Danish
გერმანია
486 points
English -> Danish
  Barbara Østergaard
  Language tailored to your target group
law, agreements, state-authorised, state-authorized, sworn translator, certified translations, contracts, birth certificates, authorised, authorized, certified, declarations, cv, curriculum, applications, registrations, business, commerce, economics, finance, accounting, investment, management, marketing, EU, IT, computers, software, telecommunications, creative, storyboards, manuscripts, treatments, advertising, documentaries, psychology, coaching, games, roleplay, manuals, tourism, gastronomy, food, cooking, books, proofreading, self-development, self-help, questionnaire, survey, marketing, organisation, management, banking, payment, cards, information, services, digital, security, e-security, e-commerce, mobile commerce, mobile payment, environment, work environment, working environment, ecology, website, csr, code of conduct, literature, books, novels, library, library services, digitisation, digitization, dissertation, thesis, school paper, hr, life-simulation games, cleaning, cle ... Danish
დანია
356 points
English -> Danish
Identity Verified   Alice Wolfe, DDS
  Professional, medical Danish translation
Danish, Denmark, dentist, dental, medical, instruments, biochemistry, software, voice-over, DejaVu, SDL, SDLX, TRADOS, TagEditor, pharmaceutical, chemical, environment, translator, translation, SPC, PIL, MSDS, IVD, IFU, IVRS ... Danish
შეერთებული შტატები
264 points
English -> Danish
  PCovs
  PC DOES IT!
caterpillar, fuel, internet, technical, machinery, MP3, manual, manuals, description, website, brochure, tv, dvd, truck, forklift, scanning, vehicle, sawmill, casino, poker, bowling, gaming, subtitling, subtitles, waste handling, WEEE, waste, captions, radio, tools, subtitle, undertekster, tekstning, tekster, tv-tekster, tv-tekst, filmtekster, filmtekst, gaffeltruck, gaffeltrucks, affaldshåndtering, tungt maskineri, kraftige maskiner, tunge maskiner, onlinespil, online spil, brugsvejledning, brugervejledning, teknisk, køretøjer, køretøj, motorcykler, motorcykel, medicine, medical, medical equipment, medicinal, medicinsk udstyr, forsøgsprotokoller, forsøgsprotokol, trial protocols, medical trials, protocols, research protocols, lægemidler, investigational drugs ... Danish
დანია
189 points
English -> Danish
  Peter Adolph
  Medical translator into Danish
Good Translation Practice, medical translator into Danish, state-authorized translators, state-authorized translators in Spanish, professionel oversættelse, medicinsk, medicinsk oversættelse af erfarne statsautoriserede translatører, global words, global words denmark translation, global words oversættelse peter adolph, global works, medical, translation of regulatory affairs documents into Danish, medical translation into Danish, medical translator denmark, medical denmark, kliniske forsøgsprotokoller, forsøgsprotokoller, patientinformationer, samtykkeerklæringer, produktresuméer, indlægssedler, labelling, SPC, PIL, IFU, user manuals, brugervejledninger, informed consent forms, korrekturlæsning, proof-reading in Danish, professionel oversættelse, professional translation into Danish, EMEA, EMEA translations, SPC-PIL-labelling, regulatory affairs, regulatory affairs denmark translation, clinical affairs, clinic ... Danish
დანია
157 points
English -> Danish
Identity Verified   Morten Rindsig
  
safety sheets, software manuals, HSE, hardware manuals, computers, network, security, consumer electronics, sikkerhedsblade, softwaremanualer, hardwaremanualer, computere, netværk, sikkerhed, forbrugerelektronik ... Danish
დანია
151 points
English -> Danish
Identity Verified   Bodil Little
  Native medical translator
Danish, qc, translation, trados, studio 2011, proofing, editing, medicine, IFUs, manuals, patents, experience, tourism, technical, English, certified, canada, denmark, native, conscientious, thorough, creative, norwegian, swedish, linguistic, analysis, ... Danish
დანია
111 points
English -> Danish
Identity Verified   Christina Kjaergaard
  7 years with a law firm
legal communication, legal translation, certified translator, statsautoriseret, translatør, statsautoriseret translatør, financial communication, fast service, contract, articles of association, technical, financial, legal, computer, quality, corporate, trademarks, user manuals, efficiency, service, selskabsret, jura, tender, tender material, udbud, juridisk oversættelse, virksomhedsrelateret oversættelse, korrespondance, judgment, judgement, order, dom, law, book, contract, bøger, eneforhandleraftale, forhandleraftale, license agreement, licence agreement, EULA, birth certificate, dåbsattest, sole agency agreement, agency agreement, EU, European Union, European Commission, European Parliament, certificate, kvalitet, effektiv, service, business language, Danish, EU, kontrakt, business, finance, law, food, power point, lifestyle, magazine, cookbook, cook book, flight menus, gastronomy, food, wine, wine menus, fashion, European Commision, European Parliament, insurance policies, lovgivni ... Danish
დანია
96 points
English -> Danish
Identity Verified   CharlotteLinder
  Danish Quality Translations
agriculture, landbrug, pharmaceutical, visa, visum, immigration, tourism, turisme, hotel, travel, rejse, fast service, horse, equine, hest, dressage, dressur, veterinary, I-864, USCIS, divorce, skilsmisse, children, barn, show jumping, springning, biology, biologi, geography, geografi, school, skole, education, uddannelse, QRD, medicine, PIL, labeling, SmPC, translation, oversættelse, dansk, engelsk, pharmaceutical, ... Danish
შეერთებული შტატები
81 points
English -> Danish
Identity Verified   Jeppe Fischer
  Punctual and meticulous Dane
Danish, English, linguistics, literature, poetry, subtitles, translations, advertising, oversætter, engelsk-dansk, korrekturlæser, korrekturlæsning, translating, oversættelse, svensk, norsk, tysk, proofreading, proofing, source language, native Danish, copy, copywriting, dubbing, ad, agency, certified, freelance, freelancer, text, txt, reklamebureau, slogans, brødtekst, slogan, brødtekster, literatur, lyrik, digte, architecture, tekstforfatter, skriveri, oversæt, translate, skrift, revision, korrektion, opgaveskrivning, akademisk, dialekt, accent, apostrof, svensk, norsk, bokmål, nynorsk, turisme, sprogservice, monolingvist, freelancer, Pro certificate, certified, ProZ.com, ProZ, subtitling, voiceover, undertekster, tekstning, respeak, speak. ... Danish
დანია
49 points
English -> Danish
Identity Verified   Rasmus Drews
  Independent Translation Profession, M.A.
Danish translation, English to Danish translation, swedish to Danish translation, norwegian to Danish translation, Danish proofreading, Danish editing, computers, IT, telecommunications, marketing, media, localization, translation, competitive rates, scandinavian, ma, m.a., master of arts, university degree, university graduate, nordic, travel, tourism, denmark, professional, proz.com, copenhagen, freelancer, scandinavia, scandinavian, proz.com certified pro network, oversætter, engelsk til dansk oversættelse, svensk til dansk oversættelse, korrektur, korrekturlæser ... Danish
დანია
40 points
English -> Danish
Identity Verified   Helle Kaiser-Nielsen
   Professional, experienced & efficient
legal, contracts, telecoms, technical, IT, finance, prospekt, prospectus, juridisk, law, Danish, professional, qualified, experienced, subtitling, proof, certified, financial, regnskab, accounts, accounting, årsrapport, prospectus, automotive, Trados, WinCAPS ... Danish
გაერთიანებული სამეფო
16 points
English -> Danish
Identity Verified   SagaLinguistics
  Translation with finesse!
English to Danish, translation, editing, proofreading, subtitling, localization, subtitles, QC, Quality Control, review, literature, philosophy, linguistics, social research, market research, program evaluation, surveying/polling, telephone, tourism, gaming, subtitling, DVDs, manuals, TV, radio, household appliances, poker, casino, telecommunications, VoIP, apps, user interface, UI ... Danish
კანადა
11 points
English -> Danish
Identity Verified   Steen Johnsen
  Market Economist & EN>DA translator
economy, financial, business, marketing, general, Danish, English, legal contracts, technical manuals, medical equipment, tourism ... Danish
ბრაზილია
4 points
English -> Danish
Identity Verified   Maj-Britt Nielsen Boussobaine
  Tourism, Marketing, Website, Apps...
Travel & Tourism Environment & Education Cooking & Culinary General Technology ... Danish
საფრანგეთი
0 points
English -> Danish
Identity Verified   Yetta J Bogarde
  English or Danish - Authentic language!
Danish, English, business, legal, contracts, philosophy, spirituality, religion, engelsk oversættelse, literature, medical, pharmaceutical, correspondence, healthcare, nutrition, environment, linguistic validation, linguistic evaluation, sproglig evaluering, sprogkonsulent, human resources, HR, engelsk korrektur, religion, humanitarian, subtitling, undertekster, kontrakter, translation, dansk, clinical trials, research study, forskning, kliniske forsøg, voiceover, voice-over, questionnaires, spørgeskemaer, odontologi, tandlæge, dentistry, odontology ... Danish
დანია
0 points
English -> Danish
Identity Verified   Jette H Rayment
  Translation from ENG, SWE, NOR to Danish
Danish, English, translation, English to Danish, swedish to Danish, norwegian to Danish, medical translation ... Danish
სინგაპური
0 points
English -> Danish
Identity Verified   Dorte Scheeler
  Accurate and reliable
Danish, Denmark, L10n, help files, GUI, legal, localization, technical, software, hardware, gaming, Studio ... Danish
შეერთებული შტატები
12 points
English -> Danish
  Dittebd
  Danish Done Perfectly
Danish, technical, marketing, medical, IT, dansk, dänisch, werbung, copy writing, marketing texts, software, tourism, leisure, IT, GUI, localisation, oversætter, oversættelse ... Danish
დანია
0 points
English -> Danish
Identity Verified   Malberg
  Reliable, flexible and thorough
English to Danish translator, medical, IVD, MD, health, health care, healthcare, pharmaceuticals, market research, medical market research, corporate communication, product information, product leaflets, documentation, manuals, user guides, instructions for use, IFU, technical, engineering, marketing, surveys, questionnaires, biomedical, IT, software, hardware, websites, localization, localisation, education, e-learning, nutrition, food, cosmetics, ecology, travel, tourism, clothing, textiles, fashion, SEO, Trados, Studio, translation, terminology, Multiterm, English to Danish translation, Swedish to Danish translation, Norwegian to Danish translation, Danish translator, native Dane ... Danish
დანია
949 points
English -> Danish
Identity Verified   Randi Stenstrop
  Elegant Precision
Clinical trials - Construction site machinery - Engineering - Environment - Floors - Health care - Medical equipment - Newsletters - Patent applications - Psychometrics - Tourism ... Danish
დანია
939 points
English -> Danish
  Dan Schioenning Larsen
  Reliable and honest!
websites, pc, software, manuals, literature, marketing, other ... Danish
დანია
362 points
English -> Danish
Identity Verified   Lone Sørensen
  Medical translator, 15 years experience
medicine, medical, health care, cardiology, biochemistry, biochemical, biotechnology, biotechnological, microbiology, microbiological, genetics, zoology, botany, chemistry, chemical, drugs, pharmaceuticals, nutrition, medical instruments, patent, clinical trial protocol, SMPC, SPC, PIL, manual, Microsoft Word, SDL Trados, pdf, medicin, medicinsk, biokemi, biokemisk, bioteknologi, bioteknologisk, kemi, kemisk, lægemidler, medikamenter, klinisk forsøgsprotokol, produktresume, etikettering, indlægsseddel ... Danish
დანია
358 points
English -> Danish
Identity Verified   Anna Haxen
  BSc and lab technologist
degree, biology, microbiology, biochemistry, biotechnology, molecular, molecular biology, genetics, genetic engineering, laboratory, technology, instruments, medicine, medical equipment, medical device, pharmaceuticals, patent, MSDS, clinical trial protocol, CTP, patient information leaflet, PIL, summary of product characteristics, SPC, SmPC, literature, translating, editing, proofreading, Greenlandic ... Danish
დანია
269 points
English -> Danish
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლოAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • ტერმინის ძიება
  • ვაკანსიები
  • ფორუმები
  • Multiple search