სფეროში ”” მომუშავე English to Dutch ენ(ებ)ის სპეციალისტები: წერით და ზეპირ თარჯიმანთა დირექტორია

English -> Dutch წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » General fields

სფეროში ”Tech/Engineering” მომუშავე English -> Dutch ენ(ებ)ის სპეციალისტები (23469)
სფეროში ”Art/Literary” მომუშავე English -> Dutch ენ(ებ)ის სპეციალისტები (11)
სფეროში ”Medical” მომუშავე English -> Dutch ენ(ებ)ის სპეციალისტები (11960)
სფეროში ”Law/Patents” მომუშავე English -> Dutch ენ(ებ)ის სპეციალისტები (849)
სფეროში ”Science” მომუშავე English -> Dutch ენ(ებ)ის სპეციალისტები (3007)
სფეროში ”Bus/Financial” მომუშავე English -> Dutch ენ(ებ)ის სპეციალისტები (8413)
სფეროში ”Marketing” მომუშავე English -> Dutch ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1023)
სფეროში ”Other” მომუშავე English -> Dutch ენ(ებ)ის სპეციალისტები (14489)
სფეროში ”Social Sciences” მომუშავე English -> Dutch ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1241)

English -> Dutch წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » Specific fields

English -> Dutch, თარჯიმნები: საბუღალტრო საქმე
English -> Dutch, თარჯიმნები: რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა
English -> Dutch, თარჯიმნები: აერონავტიკა / ავიაცია / კოსმოსი
English -> Dutch, თარჯიმნები: სოფლის მეურნეობა (430)
English -> Dutch, თარჯიმნები: მეცხოველეობა / ცხოველების შეჯვარება
English -> Dutch, თარჯიმნები: ანთროპოლოგია
English -> Dutch, თარჯიმნები: არქეოლოგია (226)
English -> Dutch, თარჯიმნები: არქიტექტურა (382)
English -> Dutch, თარჯიმნები: ხელოვნება, გამოყენებითი ხელოვნება, მხატვრობა
English -> Dutch, თარჯიმნები: ასტრონომია და კოსმოსი
English -> Dutch, თარჯიმნები: ფინანსები (ზოგადი) (1172)
English -> Dutch, თარჯიმნები: ავტომატიკა და რობოტები (326)
English -> Dutch, თარჯიმნები: ავტომობილები / მსუბუქი და სატვირთო მანქანები
English -> Dutch, თარჯიმნები: ბიოლოგია (ტექნიკური, ქიმიური, მიკრო-)
English -> Dutch, თარჯიმნები: ბოტანიკა
English -> Dutch, თარჯიმნები: მშენებლობა / სამოქალაქო ინჟინერია
English -> Dutch, თარჯიმნები: ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი)
English -> Dutch, თარჯიმნები: მასალები (პლასტმასი, კერამიკა და ა.შ.) (278)
English -> Dutch, თარჯიმნები: სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები
English -> Dutch, თარჯიმნები: ქიმიური მრეწველობა; ქიმიური მეცნიერება/ინჟინერია (319)
English -> Dutch, თარჯიმნები: პოეზია და ლიტერატურა
English -> Dutch, თარჯიმნები: კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა (1407)
English -> Dutch, თარჯიმნები: საფეიქრო ნაწარმი / ტანსაცმელი / მოდა (777)
English -> Dutch, თარჯიმნები: ტელეკომუნიკაციები (1163)
English -> Dutch, თარჯიმნები: კომპიუტერები (ზოგადი)
English -> Dutch, თარჯიმნები: კომპიუტერები: ტექნიკური უზრუნველყოფა
English -> Dutch, თარჯიმნები: კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა (1353)
English -> Dutch, თარჯიმნები: კომპიუტერები: სისტემები, ქსელები
English -> Dutch, თარჯიმნები: სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი:
English -> Dutch, თარჯიმნები: სამზარეულო / კულინარია
English -> Dutch, თარჯიმნები: კოსმეტიკა, პარფიუმერია (587)
English -> Dutch, თარჯიმნები: მედიცინა: სტომატოლოგია (184)
English -> Dutch, თარჯიმნები: მედია / მულტიმედია (1356)
English -> Dutch, თარჯიმნები: ეკონომიკა
English -> Dutch, თარჯიმნები: განათლება / პედაგოგიკა (1108)
English -> Dutch, თარჯიმნები: ელექტრონიკა / ელექტროინჟინერია
English -> Dutch, თარჯიმნები: ენერგია / ელექტროენერგიის წარმოება (363)
English -> Dutch, თარჯიმნები: ინჟინერია (ზოგადი)
English -> Dutch, თარჯიმნები: ინჟინერია: ინდუსტრია (428)
English -> Dutch, თარჯიმნები: მექანიკა / მექანიკური ინჟინერია
English -> Dutch, თარჯიმნები: ბირთვული ინჟინერია/მეცნიერება
English -> Dutch, თარჯიმნები: გარემო და ეკოლოგია
English -> Dutch, თარჯიმნები: ეზოტერული ცოდნა
English -> Dutch, თარჯიმნები: მეთევზეობა
English -> Dutch, თარჯიმნები: ფოლკლორი (251)
English -> Dutch, თარჯიმნები: საკვები და რძის პროდუქტები
English -> Dutch, თარჯიმნები: მეტყევეობა / ხეტყე / ხის მასალები
English -> Dutch, თარჯიმნები: ავეჯი / საყოფაცხოვრებო ნივთები (527)
English -> Dutch, თარჯიმნები: თამაშები / ვიდეოთამაშები / თამაში / კაზინო (882)
English -> Dutch, თარჯიმნები: მინერალების მოპოვება / ძვირფასი ქვები
English -> Dutch, თარჯიმნები: გენეალოგია (69)
English -> Dutch, თარჯიმნები: ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები
English -> Dutch, თარჯიმნები: გენეტიკა
English -> Dutch, თარჯიმნები: გეოგრაფია (365)
English -> Dutch, თარჯიმნები: გეოლოგია
English -> Dutch, თარჯიმნები: მთავრობა / პოლიტიკა (812)
English -> Dutch, თარჯიმნები: ფოტოგრაფია/გრაფიკა (გრაფიკული ხელოვნება)
English -> Dutch, თარჯიმნები: მედიცინა: ჯანდაცვა (744)
English -> Dutch, თარჯიმნები: ისტორია (893)
English -> Dutch, თარჯიმნები: ტურიზმი და მოგზაურობა (2481)
English -> Dutch, თარჯიმნები: სამუშაო ძალის რესურსები
English -> Dutch, თარჯიმნები: იდიომები / აფორიზმები / გამონათქვამები
English -> Dutch, თარჯიმნები: დაზღვევა
English -> Dutch, თარჯიმნები: საერთაშორისო ორგანიზაცია/განვითარება/თანამშრომლობა
English -> Dutch, თარჯიმნები: ინტერნეტი, ელ.-კომერცია (1171)
English -> Dutch, თარჯიმნები: ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები (247)
English -> Dutch, თარჯიმნები: მეტალურგია / ჩამოსხმა
English -> Dutch, თარჯიმნები: IT (ინფორმაციული ტექნოლოგია)
English -> Dutch, თარჯიმნები: ჟურნალისტიკა
English -> Dutch, თარჯიმნები: უძრავი ქონება
English -> Dutch, თარჯიმნები: სამართალი (ზოგადი) (1139)
English -> Dutch, თარჯიმნები: სამართალი: პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო უფლებები
English -> Dutch, თარჯიმნები: სამართალი: გადასახადები და საბაჟო (287)
English -> Dutch, თარჯიმნები: ლინგვისტიკა
English -> Dutch, თარჯიმნები: ტრანსპორტი / ტრანსპორტირება / გადაზიდვები
English -> Dutch, თარჯიმნები: მენეჯმენტი
English -> Dutch, თარჯიმნები: წარმოება (396)
English -> Dutch, თარჯიმნები: გემები, ნაოსნობა, ზღვაოსნობა (251)
English -> Dutch, თარჯიმნები: მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა (1394)
English -> Dutch, თარჯიმნები: მათემატიკა და სტატისტიკა
English -> Dutch, თარჯიმნები: მედიცინა (ზოგადი)
English -> Dutch, თარჯიმნები: მედიცინა: კარდიოლოგია
English -> Dutch, თარჯიმნები: მედიცინა: ინსტრუმენტები
English -> Dutch, თარჯიმნები: მედიცინა: ფარმაკოლოგია
English -> Dutch, თარჯიმნები: მეტეოროლოგია (44)
English -> Dutch, თარჯიმნები: მეტროლოგია (33)
English -> Dutch, თარჯიმნები: სამხედრო / თავდაცვა (183)
English -> Dutch, თარჯიმნები: მუსიკა (713)
English -> Dutch, თარჯიმნები: სახელები (პირადი, კომპანიის)
English -> Dutch, თარჯიმნები: კვების პროდუქტები
English -> Dutch, თარჯიმნები: ნავთობპროდუქტების ინჟინერია/მეცნიერება (189)
English -> Dutch, თარჯიმნები: სხვა (459)
English -> Dutch, თარჯიმნები: ქაღალდი /ქაღალდის წარმოება (106)
English -> Dutch, თარჯიმნები: პატენტები
English -> Dutch, თარჯიმნები: ფილოსოფია (385)
English -> Dutch, თარჯიმნები: ფიზიკა (132)
English -> Dutch, თარჯიმნები: ბეჭდვა და გამოცემა (492)
English -> Dutch, თარჯიმნები: ფსიქოლოგია (532)
English -> Dutch, თარჯიმნები: რელიგია (421)
English -> Dutch, თარჯიმნები: საცალო ვაჭრობა (403)
English -> Dutch, თარჯიმნები: უსაფრთხოება (147)
English -> Dutch, თარჯიმნები: SAP
English -> Dutch, თარჯიმნები: მეცნიერება (ზოგადი) (590)
English -> Dutch, თარჯიმნები: ჟარგონი (149)
English -> Dutch, თარჯიმნები: სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, ეთიკა და ა.შ.
English -> Dutch, თარჯიმნები: სპორტი / ფიზკულტურა / დასვენება (757)
English -> Dutch, თარჯიმნები: გამოკითხვა (205)
English -> Dutch, თარჯიმნები: მეღვინეობა / ენოლოგია / მევენახეობა
English -> Dutch, თარჯიმნები: ზოოლოგია

English -> Dutch translators and interpreters


გაწევრიანების შესახებ ProZ.com Member Profile Keywords Native Language
Country
KudoZ Points
(in pair)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლო
Identity Verified   Ron Willems
  Your IT translation partner for Dutch
adobe, advertising, antispyware, antispyware program, antivirus, antivirus software, compaq, computer, computer brochures, computer manual, computer manuals, computer marketing, computer network, computer networks, computer reclame, computer science, computer system, computer systems, computerhandleiding, computerhandleidingen, computernetwerk, computernetwerken, computers, corel, e-commerce, erp, erp system, erp systems, erp-systemen, ervaring, experience, garantie, garantiebewijs, garantiebewijzen, garantieverklaring, garantieverklaringen, guarantee, guarantee statements, guarantees, hardware, hardware manual, hardware manuals, hp, ict, informatica, informatietechnologie, information technology, internet, it, it brochures, it marketing, it reclame, localisation, localization, lokalisatie, lokaliseren, lokalisering, lotus, marketing, mcafee, microsoft, netwerk, netwerken, network, networks, norton, peoplesoft, photoshop, printer, printer manual, printer manuals, printers, reclame, reclame computers, SAP, software, software localisation, software localization, s ... Dutch
ნიდერლანდები
5121 points
English -> Dutch
Identity Verified   Antoinette Verburg
  2 MA degrees and 27 years of experience
medical translator, sworn translator, health care, healthcare, mental health care, nursing, simulation, addiction, alcoholism, drugs, dementia, depression, Alzheimer's disease, Lyme disease, Morquio A, elderly care, aged care, eldercare, ageing, aging, gerontology, geriatrics, women's health, pharmaceuticals, patient information leaflets, SPC, SmPC, PIL, PL, SPCs, SmPCs, PILs, PLs, EMA templates, QRD templates, clinical trials, informed consent forms, ICFs, medical device regulation, EDQM standard terms, MedDRA, telehealth, telemedicine, telecare, ehealth, psychology, scientific, Dutch, English, proofreader, translation, translations, certified translator, proofing, proofreading, editor, editing, wildlife conservation, marine life, medicinal plants, zoopharmacognosy, native speaker of Dutch, beëdigd vertaler Engels-Nederlands, lid van het NGTV, Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers, geestelijke gezondheidszorg, alcoholisme, verslavingszorg, verpleegkunde, verpleging, simulatie ... Dutch
ნიდერლანდები
1276 points
English -> Dutch
Identity Verified   Henk Sanderson
  47 years of Engineering Experience
Dutch, engineering, construction, mechanical engineering, construction engineering, technology, statistics, software, localization, electric/electronic consumer products, User manuals, catalogs, IATE database extraction, IATE language pairs, santrans ... Dutch
ნიდერლანდები
1287 points
English -> Dutch
Identity Verified   Jacqueline van der Spek
  25 years experience in medicine
medical, translator, Dutch, English, translations, translation, medisch, vertaler, Nederlands, Engels, vertaling, vertalingen ... Dutch
ნიდერლანდები
832 points
English -> Dutch
Identity Verified   Max Nuijens
  Energy & Environment, MSc
translation English to Dutch, translator English Dutch, translator biology, science, biology, environmental sciences, chemistry, MSDS, SDS, ecology, environment, environmental, science and technology, technical, agriculture, agricultural, climate change, greenhouse effect, water management, botany, botanic, energy, biofuels, minsk, belarus, Max Nuijens ... Dutch
ბელორუსია
634 points
English -> Dutch
Identity Verified   Chantal Henno
  Fast, correct, IT, software localization
Pc, software, localization, webpages, reports, books (literature), computer books, technical translation. ... Dutch
ბელგია
406 points
English -> Dutch
Identity Verified   Ballistic
  Proficiency Commitment Experience
paper, box, corrugated, packaging, recycled paper, papermill, corrugator, exports, international trade, arms, weapons, military, guns, ballistics, war, peace, thermoforming, pet-a, pet-g, extrusion, blow moulding, plastics, vertaler, translator, traducteur, europe, automotive, cars, finance, financial, financier, haute finance, bourse, beurs, stock exchange, securities, marketing, communicatie, reclame, reclamebureau, b2b, b2c, laterale marketing, antwerpen, waregem, vlaanderen, belgie, fmcg, industrie, logistiek, overheid, retail, diensten, textiel, bouw, merknamen, logo, corporate identity, print, webdesign, multimedia, stand design, fotografie, beeldbewerking, baseline, marketing, communication, agency, lateral marketing, antwerp, waregem, flanders, belgium, industry, logistics, services, public sector, retail, textile, brandnames, logo, corporate identity, print, web design, baseline, financiële vertalingen, financiën, kwartaalrapporten, kwartaalverslagen, vertalingen, vertaling, prospectus, prospectussen, ICBE, SICAV, BEVEK, fondsen, beleggingsfondsen, kwartaalrapporten, banken ... Dutch
ბელგია
402 points
English -> Dutch
Identity Verified   Willem Wunderink
  Professional in Business
Dutch English german flexible dedicated reliable quality engineering logistics automation marketing it systems advertising brochures business management strategic-plan business-plan franchising handbook technical-instructions webtext auto automotive cars trucks transport logistics ... Dutch/English
ნიდერლანდები
595 points
English -> Dutch
Identity Verified   Carla Zwanenberg
  For accurate and stylish translations
technical, agriculture, horticulture, games, environment, model railroad, manuals, engineering, automotive, brochures, web, internet, computers, pc, html, nature, science, biology, software, strings, packaging, tourism, consumer electronics ... Dutch
ნიდერლანდები
317 points
English -> Dutch
Identity Verified   Pieter Beens
  Dedicated Dutch copywriter and linguist
Dutch, English, technical, technology, electrics, software, proofreading, localization, agro, agricultural, financial, contract, agreement, medical ... Dutch
ნიდერლანდები
208 points
English -> Dutch
Identity Verified   Dennis Seine
  ATA Certified in English - Dutch
translating, translation, translator, vertaler, vertaling, engels, nederlands, vlaams, flemish, Dutch, English, cultural, photography, surveying, surveys, market research, marketing, film, movies, subtitling, education, educational texts, news, newspaper, voiceover, literature, children's books, books, poetry, history, manuals, university, music, geography, tourism, travel, traveling, art, cooking, arts, crafts, general, journalism, pedagogy, cinema, tv, radio, menu, restaurant, drama, plays, retail, business, zakelijk, kunst, cultuur, wetenschap, wetenschappelijk, universiteit, universitair, journalist, journalistiek, krant, krantenartikelen, reviseren, reviseerwerk, proofreading, toerisme, toeristische teksten, geschiedenis, handleidingen, gebruiksaanwijzingen, ICT, IT, educatief, educatieve teksten, educatie, opinieonderzoek, opinie, enquetes, literatuur, engels naar nederlands, nederlands naar engels, nederlandstalig correctiewerk, nederlandstalige revisies, revisiewerk, Dutch to ... Dutch
შეერთებული შტატები
156 points
English -> Dutch
Identity Verified   Hester Eymers
  A writer = a better translator
vertaler, translator, redactie, editing, editor, wetenschap, science, social sciences, sociale wetenschappen, ethiek, psychologie, geschiedenis, history, ethics, filosofie, kinderboeken, kunst, philosophy, children's books, art, kunstgeschiedenis, art history, kunstcatalogi, catalogi, art catalogues, marketing, market research, research surveys, online surveys, advertisements, brochures, leaflets, ads, press, tourism, travel, fashion, mode, beauty, creative translation, creative translator, transcreation, marketization, cultural adaptation, copy adaptation, marketing translation, adaptation of marketing materials ... Dutch
ნიდერლანდები
157 points
English -> Dutch
Identity Verified   Michel de Ruyter
  Strong focus on details & style
Dutch, English, Finnish, general, translations, internet, websites, marketing, management, sports, culture, advertising, advertisements, renewable energy, corporate law, law, letters, articles, slogans, quick, good, rates, professional, clear, excellent writing, rhythm, proper sentences, poetry, literature, legal, company policies & procedures, terms and conditions, brochures, press releases, reports. ... Dutch
ფინეთი
153 points
English -> Dutch
Identity Verified   Caroline de Hartogh BBA
  experienced, efficient translator
English, german, french, Dutch, telecom, it, technical, engineering, consultancy, construction, tourism, business, marketing, psychology, legal, finance, economy, editing, pc, trados, SDL Studio 2012, Across, sdlx, MemoQ, pdfconversion, MS Glossaries, SAP Terminology, ERP, market research, strings, software, hardware, mechanical, engineering ... Dutch
ნიდერლანდები
150 points
English -> Dutch
Identity Verified   Akke Wagenaar
  Talented Dutch translator from EN,DE,FR
Dutch, translator, translation, reviewer, review, editor, editing, proofer, proofer, transcription, copy-writer, writer, IT, OS, operating system, software, hardware, software localization, software strings, release notes, user manual, installation manual, operations and maintenance manual, operations manual, maintenance manual, service manual, technical manual, user guide, installation guide, handbook, industrial, PLC, mechanical, engineering, electronics, communication, phone, sensor, tower crane, jib crane, equipment, controller device, controlling device, industrial furnace, chain conveyor, dosing system, dilution unit, mixer webshop, webcontent, website, webpage, brochure, tourism, marketing, management, financial management, market survey, market research, business contract, business agreement, terms of use, TOU, terms & conditions, Standards of Business Conduct, compliance, medical device, Business Code of Conduct, sales, Master study, Master thesis ... Dutch
სენეგალი
145 points
English -> Dutch
Identity Verified   Anjo Sterringa
  Legal and Engineering - sound knowledge
legal, law, contract, agreement, employment, software licence, license, intellectual property, ethical code, nautical, marine, ships, shipping, aviation, sailing, engineering, mechanical, electrical, trains, diesel engines, automotive, pumps, water treatment, reverse osmosis, filters, filtration, air conditioning, compressors, environment, business, training, content management ... Dutch
ესპანეთი
132 points
English -> Dutch
Identity Verified   Suzanne Deveson
  Accuracy and style
English, Engels, Dutch, Nederlands, Dutch native, Dutch mother tongue translator, moedertaal, adaptation, transcreation, advertising, marketing, copywriting, copywriter, adaptation specialist, legal, juridisch, law, recht, legislation, wetgeving, European Union, Europese Unie, questionnaire, survey, enquête, marktonderzoek, investor relations, IR, study results, onderzoeksresultaten, insurance, verzekeringen, educational texts, educatieve teksten, popular scientific texts, populair-wetenschappelijke teksten, cosmetics, cosmetica, health & beauty, lichamelijke verzorging, skin care, huidverzorging, hair care, haarverzorging ... Dutch
ნიდერლანდები
110 points
English -> Dutch
Identity Verified   Edith van der Have-Raats
  Biological expert (MSc, BComn)
English, Swedish, Dutch, Netherlands, qualified translator, translation, holländska, nederländska, svenska, Holland, Nederländerna, översättning, översättare, facköversättare, Nederlands, Engels, Zweeds, Nederland, vertaling, vertaler, science, life sciences, biology, medical, medicine, forensic science, veterinary, Instructions for Use, IFU, Summary of Product Characteristics, SmPC, SPC, Patient Information Leaflet, PIL, QRD template, EMA, ICF, informed consent, psychology, education, pedagogy, agronomy, agriculture, horticulture, botany, genetics, genomics, crop protection, plant protection products, agrichemical, agrochemical, agrichemicals, agrochemicals, environment, climate change, toxicology, MSDS, material safety data sheet, material safety data sheets, vetenskap, livsvetenskap, forensisk vetenskap, biologi, medicin, medicinsk, läkemedel, veterinärmedicin, bruksanvisning, bipacksedel, psykologi, utbildning, pedagogik, lantbruk, jordbruk, trädgårdsodling, agronomi, botanisk, gen ... Dutch
ნიდერლანდები
105 points
English -> Dutch
Identity Verified   Esther van der Wal
  Quality driven with an eye for detail
Dutch, English, English into Dutch, English-Dutch, Spanish, Spanish into Dutch, Spanish-Dutch, Español-Holandés, Castellano-Holandés, German, Deutsch, Deutsch-Niederländisch, German-Dutch, German into Dutch, translation, translator, editing, editor, text, writer, proofreading, accurate, reliable, personal, Redactiebureau Sterk, Redactiebureau, Sterk, Deventer, Esther van der Wal, Netherlands, Holland, quality, kwaliteit, vertaling, vertaler, Nederlands, Engels, Spaans, herschrijven, schrijven, tekstschrijver, redigeren, marketing, games, IT, software strings, food, packaging, ingredients, pet food, newsletters, business, tourism, travel ... Dutch
ნიდერლანდები
92 points
English -> Dutch
Identity Verified   Erwin van Wouw
  Technically trained native Dutch speaker
Electronics, electrical engineering, IT, ICT, Information Technology, Printing & Publishing, print, printer, Engineering, Construction, Civil Engineering, Computers, User manual, Instructions for use, Installation guide, Parts list, Catalogue, Schematic diagram, User interface, Brochure, Review, Product specification, Material Safety Data Sheet, MSDS, Product Safety Data Sheet, PSDS, Handbook, Press release, Quick start guide, Quick-reference guide, Operating instructions, Operating manual, Instruction booklet, Software manual, Maintenance manual, Service manual, Technical manual, Safety instructions, Black Kite translations, http://www.blackkitetranslations.com, http://www.blackkite.nl, industrial test equipment, business software application, transportation management technology, modified wood, instrument maker, printer, webmaster, system administrator, technical documentation, Industrial machinery, Software, Consumer electronics ... Dutch
ნიდერლანდები
70 points
English -> Dutch
Identity Verified   Frédéric Combes
  When accuracy and quality matter
computer science, informática, informatics, information science, e-commerce, informatica, information technology, tecnología de la información, IT, website localization, localización, lokalisatie websites, software localization, hardware, software, apps, iOS, Android, OS X, mobile solutions, soluciones móviles, GPS, telecommunications, telecomunicaciones, telecommunicatie, software strings, online help files, operating system, sistema operativo, besturingssysteem, Mac, Macintosh, networks, redes, netwerken, app, multimedia, tourism, toerisme, turismo, travel, reizen, viajar, engineering, technical documents, technische documenten, documentos técnicos, translations, vertalingen, traducciones, Trados 2007, Across, SDLX, Idiom, English, inglés, Engels, French, francés, Frans, Spanish, español, Spaans, Dutch, holandés, néerlandes, Nederlands, translate, vertalen, traducir, proofreading, editing ... Dutch
ესპანეთი
54 points
English -> Dutch
Identity Verified   Maleen Hof
  Medicine and multimedia since 2006
biology, biologie, medical, medisch, science, wetenschap, psychology, psychologie, pharmaceutical, farmaceutisch, literature, literatuur, publishing, uitgeven, translator, vertaler, English, Engels, Dutch, Nederlands, teaching, education, food, drink, eten, film, movie, music, muziek, poetry, poezie, travelling, reizen, Trados, software localisation, software lokalisation, software lokalisatie ... Dutch
ნიდერლანდები
50 points
English -> Dutch
Identity Verified   Marjolein Keyer
  Creative, reliable, accurate translator
English, spanish, Dutch, localization, marketing, software, hardware, pr, translation, translator, vertaler, creative, creatief, nederlands, engels, spaans, it, ict, computers, technology, telecommunication, telecommunicatie, lokalisatie, lokaliseren, freelance, websites, europese, european, tourism, toerisme, eu, advertising, hr, human resources, personeelszaken ... Dutch
საფრანგეთი
40 points
English -> Dutch
Identity Verified   Erik van Vliet
  M. Sc. Molecular Biology
it, erp, medical, commerce, commercial, internet, web sites, business, psychology ... Dutch
ნიდერლანდები
40 points
English -> Dutch
Identity Verified   Robert Zwanenberg
  
technical, games, manuals, machinery, engineering, automotive, consumer electronics, agriculture, horticulture, brochures, web, internet, computers, pc, html, science, biology, software, packaging, tourism ... Dutch
ნიდერლანდები
28 points
English -> Dutch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლოAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • ტერმინის ძიება
  • ვაკანსიები
  • ფორუმები
  • Multiple search