სფეროში ”” მომუშავე Turkish to English ენ(ებ)ის სპეციალისტები: წერით და ზეპირ თარჯიმანთა დირექტორია

Turkish -> English წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » General fields

სფეროში ”Tech/Engineering” მომუშავე Turkish -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (23469)
სფეროში ”Art/Literary” მომუშავე Turkish -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (11)
სფეროში ”Medical” მომუშავე Turkish -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (11960)
სფეროში ”Law/Patents” მომუშავე Turkish -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (849)
სფეროში ”Science” მომუშავე Turkish -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (3007)
სფეროში ”Bus/Financial” მომუშავე Turkish -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (8413)
სფეროში ”Marketing” მომუშავე Turkish -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1023)
სფეროში ”Other” მომუშავე Turkish -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (14489)
სფეროში ”Social Sciences” მომუშავე Turkish -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1241)

Turkish -> English წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » Specific fields

Turkish -> English, თარჯიმნები: საბუღალტრო საქმე
Turkish -> English, თარჯიმნები: რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა
Turkish -> English, თარჯიმნები: აერონავტიკა / ავიაცია / კოსმოსი (323)
Turkish -> English, თარჯიმნები: სოფლის მეურნეობა (511)
Turkish -> English, თარჯიმნები: მეცხოველეობა / ცხოველების შეჯვარება (198)
Turkish -> English, თარჯიმნები: ანთროპოლოგია (350)
Turkish -> English, თარჯიმნები: არქეოლოგია
Turkish -> English, თარჯიმნები: არქიტექტურა (470)
Turkish -> English, თარჯიმნები: ხელოვნება, გამოყენებითი ხელოვნება, მხატვრობა
Turkish -> English, თარჯიმნები: ასტრონომია და კოსმოსი
Turkish -> English, თარჯიმნები: ფინანსები (ზოგადი) (1461)
Turkish -> English, თარჯიმნები: ავტომატიკა და რობოტები
Turkish -> English, თარჯიმნები: ავტომობილები / მსუბუქი და სატვირთო მანქანები
Turkish -> English, თარჯიმნები: ბიოლოგია (ტექნიკური, ქიმიური, მიკრო-) (488)
Turkish -> English, თარჯიმნები: ბოტანიკა (202)
Turkish -> English, თარჯიმნები: მშენებლობა / სამოქალაქო ინჟინერია (882)
Turkish -> English, თარჯიმნები: ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი) (1681)
Turkish -> English, თარჯიმნები: მასალები (პლასტმასი, კერამიკა და ა.შ.) (406)
Turkish -> English, თარჯიმნები: სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები
Turkish -> English, თარჯიმნები: ქიმიური მრეწველობა; ქიმიური მეცნიერება/ინჟინერია
Turkish -> English, თარჯიმნები: პოეზია და ლიტერატურა (1382)
Turkish -> English, თარჯიმნები: კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა (1645)
Turkish -> English, თარჯიმნები: საფეიქრო ნაწარმი / ტანსაცმელი / მოდა (911)
Turkish -> English, თარჯიმნები: ტელეკომუნიკაციები
Turkish -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები (ზოგადი) (1387)
Turkish -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: ტექნიკური უზრუნველყოფა
Turkish -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა (1173)
Turkish -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: სისტემები, ქსელები (818)
Turkish -> English, თარჯიმნები: სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი:
Turkish -> English, თარჯიმნები: სამზარეულო / კულინარია
Turkish -> English, თარჯიმნები: კოსმეტიკა, პარფიუმერია (541)
Turkish -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: სტომატოლოგია (264)
Turkish -> English, თარჯიმნები: მედია / მულტიმედია
Turkish -> English, თარჯიმნები: ეკონომიკა
Turkish -> English, თარჯიმნები: განათლება / პედაგოგიკა
Turkish -> English, თარჯიმნები: ელექტრონიკა / ელექტროინჟინერია
Turkish -> English, თარჯიმნები: ენერგია / ელექტროენერგიის წარმოება
Turkish -> English, თარჯიმნები: ინჟინერია (ზოგადი)
Turkish -> English, თარჯიმნები: ინჟინერია: ინდუსტრია (472)
Turkish -> English, თარჯიმნები: მექანიკა / მექანიკური ინჟინერია (696)
Turkish -> English, თარჯიმნები: ბირთვული ინჟინერია/მეცნიერება (161)
Turkish -> English, თარჯიმნები: გარემო და ეკოლოგია
Turkish -> English, თარჯიმნები: ეზოტერული ცოდნა (95)
Turkish -> English, თარჯიმნები: მეთევზეობა (74)
Turkish -> English, თარჯიმნები: ფოლკლორი
Turkish -> English, თარჯიმნები: საკვები და რძის პროდუქტები
Turkish -> English, თარჯიმნები: მეტყევეობა / ხეტყე / ხის მასალები (161)
Turkish -> English, თარჯიმნები: ავეჯი / საყოფაცხოვრებო ნივთები
Turkish -> English, თარჯიმნები: თამაშები / ვიდეოთამაშები / თამაში / კაზინო
Turkish -> English, თარჯიმნები: მინერალების მოპოვება / ძვირფასი ქვები (200)
Turkish -> English, თარჯიმნები: გენეალოგია
Turkish -> English, თარჯიმნები: ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები (1185)
Turkish -> English, თარჯიმნები: გენეტიკა
Turkish -> English, თარჯიმნები: გეოგრაფია
Turkish -> English, თარჯიმნები: გეოლოგია (151)
Turkish -> English, თარჯიმნები: მთავრობა / პოლიტიკა (1235)
Turkish -> English, თარჯიმნები: ფოტოგრაფია/გრაფიკა (გრაფიკული ხელოვნება) (354)
Turkish -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ჯანდაცვა
Turkish -> English, თარჯიმნები: ისტორია (995)
Turkish -> English, თარჯიმნები: ტურიზმი და მოგზაურობა (1975)
Turkish -> English, თარჯიმნები: სამუშაო ძალის რესურსები (898)
Turkish -> English, თარჯიმნები: იდიომები / აფორიზმები / გამონათქვამები (250)
Turkish -> English, თარჯიმნები: დაზღვევა (394)
Turkish -> English, თარჯიმნები: საერთაშორისო ორგანიზაცია/განვითარება/თანამშრომლობა (699)
Turkish -> English, თარჯიმნები: ინტერნეტი, ელ.-კომერცია (938)
Turkish -> English, თარჯიმნები: ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები (315)
Turkish -> English, თარჯიმნები: მეტალურგია / ჩამოსხმა
Turkish -> English, თარჯიმნები: IT (ინფორმაციული ტექნოლოგია) (929)
Turkish -> English, თარჯიმნები: ჟურნალისტიკა (750)
Turkish -> English, თარჯიმნები: უძრავი ქონება
Turkish -> English, თარჯიმნები: სამართალი (ზოგადი)
Turkish -> English, თარჯიმნები: სამართალი: პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო უფლებები
Turkish -> English, თარჯიმნები: სამართალი: გადასახადები და საბაჟო
Turkish -> English, თარჯიმნები: ლინგვისტიკა
Turkish -> English, თარჯიმნები: ტრანსპორტი / ტრანსპორტირება / გადაზიდვები (854)
Turkish -> English, თარჯიმნები: მენეჯმენტი (882)
Turkish -> English, თარჯიმნები: წარმოება
Turkish -> English, თარჯიმნები: გემები, ნაოსნობა, ზღვაოსნობა (274)
Turkish -> English, თარჯიმნები: მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა
Turkish -> English, თარჯიმნები: მათემატიკა და სტატისტიკა (380)
Turkish -> English, თარჯიმნები: მედიცინა (ზოგადი) (1055)
Turkish -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: კარდიოლოგია
Turkish -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ინსტრუმენტები
Turkish -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ფარმაკოლოგია
Turkish -> English, თარჯიმნები: მეტეოროლოგია (41)
Turkish -> English, თარჯიმნები: მეტროლოგია (37)
Turkish -> English, თარჯიმნები: სამხედრო / თავდაცვა
Turkish -> English, თარჯიმნები: მუსიკა (629)
Turkish -> English, თარჯიმნები: სახელები (პირადი, კომპანიის) (198)
Turkish -> English, თარჯიმნები: კვების პროდუქტები
Turkish -> English, თარჯიმნები: ნავთობპროდუქტების ინჟინერია/მეცნიერება (321)
Turkish -> English, თარჯიმნები: სხვა (254)
Turkish -> English, თარჯიმნები: ქაღალდი /ქაღალდის წარმოება
Turkish -> English, თარჯიმნები: პატენტები (267)
Turkish -> English, თარჯიმნები: ფილოსოფია (481)
Turkish -> English, თარჯიმნები: ფიზიკა
Turkish -> English, თარჯიმნები: ბეჭდვა და გამოცემა
Turkish -> English, თარჯიმნები: ფსიქოლოგია (645)
Turkish -> English, თარჯიმნები: რელიგია (442)
Turkish -> English, თარჯიმნები: საცალო ვაჭრობა (270)
Turkish -> English, თარჯიმნები: უსაფრთხოება (125)
Turkish -> English, თარჯიმნები: SAP
Turkish -> English, თარჯიმნები: მეცნიერება (ზოგადი) (802)
Turkish -> English, თარჯიმნები: ჟარგონი (167)
Turkish -> English, თარჯიმნები: სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, ეთიკა და ა.შ. (1173)
Turkish -> English, თარჯიმნები: სპორტი / ფიზკულტურა / დასვენება (446)
Turkish -> English, თარჯიმნები: გამოკითხვა
Turkish -> English, თარჯიმნები: მეღვინეობა / ენოლოგია / მევენახეობა
Turkish -> English, თარჯიმნები: ზოოლოგია

Turkish -> English translators and interpreters


გაწევრიანების შესახებ ProZ.com Member Profile Keywords Native Language
Country
KudoZ Points
(in pair)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლო
Identity Verified   Paula D
  English native speaker
British English, English native speaker, history, politics, literature, arts, music, business, architecture, human resources, localisation, transcration, aviation industry, energy efficiency, ... English
გაერთიანებული სამეფო
8 points
Turkish -> English
Identity Verified   Mustafa Er (BSc MA)
  certified 10+ yrs full time
Interpreter, interpreting, interpretation, Traductor, Cevirmen, Übersetzer, Dolmetscher, translator, translating, translation, interpreter, German, Turkish, English, sworn, certified, law, legal, technical, engineering, patents, engineering, accounting, finance, banking, insurance, contracts, agreements, medical, marketing, business, commerce, investment, securities, trademarks, copyrights, computers, web sites, Deutsch, Englisch, Türkisch, Konferenzdolmetscher, Gerichtsdolmetscher, court, conference, consecutive ... Turkish/English
თურქეთი
71 points
Turkish -> English
  BETA LANGUAGE
  QUALITY ASSURED TRANSLATION
English to Turkish, Translation, Yeminli Tercüman, Freelance, İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizçe Çeviri, Cat, Turkish Freelancer, Medical Translation, Technical Translation, Academic Translation, Articles, Social Sciences, International Politics, Eu Studies, Public Administration, Law, History, Economics, Communication, Education Sciences, Physical Education And Sports, Pre-School Education, Psychological Counseling And Guidance, Fine Arts, Public Relations, Sociology, Psychology, Business Administration, Production Management And Marketing, Organizational Behavior, Human Resources Management, International Quality Management, Finance, Banking, Statistics, Investment Management, Capital Market And Stock Exchange, Labor Economics, International Trade, Tourism&Travel, Pharmaceutics, Medicine, Veterinary Medicine, Health Management, Nursery, Biology, Mathematics, Physics, Chemistry, Aerospace Sciences, Metallurgical And Materials Engineering, Geological Engineering, Industrial Engineering ... Turkish
თურქეთი
67 points
Turkish -> English
Identity Verified   Pelin Yildiz
  
English, Turkish, software, hardware, information technology, legal, contracts, agreements, laws, regulations, legislations, finance, financial statements, documentation, quality, quality assurance, specifications, users guide, handbooks, marketing materials, web site, transportation, energy, renewable energy, fuel, petroleum, patent, construction, IT, non-disclosure agreements ... Turkish
თურქეთი
0 points
Turkish -> English
Identity Verified   Burcu Demirörs
  www.helico.com.tr
German to Turkish translation, Turkish to German translation, English to Turkish translation, Turkish to English translation, German to English translation, English to German translation, quality translation, editing, proofreading, reviewing, article writing, localization, sworn translation, Turkish sworn translation, German sworn translation, English sworn translation, interpreting, consecutive interpreting, simultaneous interpreting, written translation, desktop publishing, transcription, voice recording, etc. ... Turkish
თურქეთი
0 points
Turkish -> English
Identity Verified   aliyucel
  Certified Professional
English, Turkish, translator, translation, translation service, translation services, interpreter, interpretation, interpretation service, interpretation services, localization, localization service, localization services, website localization, web-site localization, professional, professional translator, professional interpreter, English to Turkish translator, English to Turkish interpreter, Turkish to English translator, Turkish to English interpreter, English translator, English interpreter, Turkish translator, Turkish interpreter, certified, certified translator, certified interpreter, freelancer, freelance translator, freelance interpreter, art, literature, law, scientific, thesis, letter of consent, letter of attorney, power of attorney, trade register, report, technical, agreement, contract, marketing, advertisement, ads, market, market research, public relations, notary, notary public, video games, games, computer games, video game translation, game translation, computer game t ... Turkish
თურქეთი
36 points
Turkish -> English
Identity Verified   Naz Başak Günday
  Accurate, trouble-free translation.
translation, Turkish translator, English to Turkish, Turkish to English, academic text, proofread, arts, social sciences, finance, history, mythology, technology, literary, law, legal documents, legal document, contract, agreement, subtitling, transcription, captioning, marketing, cinema, film, critique, forwarding, transportation ... Turkish
თურქეთი
0 points
Turkish -> English
Identity Verified   Selcuk Akyuz
  English to Turkish translator
fashion, textile, beauty products, cosmetics, make-up, marketing, market research, advertising, public relations, manuals, environment ... Turkish
თურქეთი
700 points
Turkish -> English
Identity Verified   Raffi Jamgocyan
  Microsoft Certified Tech. Specialist
accounting, acrobat, adobe, advertising, agreement, architecture, art, bond, business, cafetran, collateral, communication, company, computer, contract, corporation, correspondence, document, economy, editing, education, energy, English, environment, establishment, excel, finance, financial, firm, folklore, geography, hardware, health, history, HR, human, IT, immovable, industry, institution, insurance, international, internet, investment, law, literature, localization, management, manager, manufacture, manufacturing, market, marketing, media, medical, microsoft, mortgage, movable, national, network, organization, passport, patent, pharmaceutical, powerpoint, private, proofreading, public, relations, publish, publishing, real estate, record, registration, research, resource, retail, security, social, software, survey, system, telecommunication, tourism, trade, training, translation, Turkish, website, word, ağ, anlaşma, araştırma, basın, belge, bilgisayar, BT, coğrafya, çevre, diploma, ... Turkish
თურქეთი
662 points
Turkish -> English
Identity Verified   ATIL KAYHAN
  Think International from the Start!
adult learning, business, troubleshooting, automotive, communication, training, mechanics, education, human resources, hrd, instruction, design, engineering, management, industrial, international, executive, manufacturing, production, factory, mechanical, quality, machinery, resume, research, robert college, safety, science, sdwt, teams, development, kepner-tregoe, muslim, computer, web, Internet, systems, technical, Turkish, vehicle, tobacco, cigarette, planning, textbook, text, book, tv, radio, newspaper, news, article, USA; ARASTIRMA, otomotiv, iletisim, egitim, gelistirme, mekanik, mekanizma, dizayn, TASARIM, mühendis, mühendislik, yönetim, yöneticilik, üretim, kalite, fabrika, makina, makine, bilim, sistem, sistemler, teknik, araç, tütün, sigara, planlama, ARIZA bulma, talimat, endüstri, endüstriyel, güvenlik, ekip, bilgisayar, tercüman, çevirmen, okul, bogaziçi, üniversite, asistan, ingilizce, türkçe, türkiye, amerika, ABD, ULUSLARARASI, kitap, dergi, makale, gazete, haber, radyo ... Turkish
თურქეთი
403 points
Turkish -> English
Identity Verified   1964
  Turkish Freelancer -since 1983
MSDS, Materials Safety Data Sheet, Turkish MSDS, Safety Phrases, Turkish Freelancer, Turkish Translator, Turkish Translation, Medical Translation, Bids, Tender, Tender Document, Tender File, Tender Authority, Bidding, Contract, Sub-Contract, Legal, Agreements, Manuals, User's Manuals, Patent translations, Patents, Turkish Translator, Turkish translation, Financial, Business, Political, Copywriter, Copywriting Localization, Localisation, Turkish localization, DTP, Turkish Sworn, Sworn Translator, Web Page translation, Turkish Web Page translation, Windows XP, Digital Camera, PocketDV, PC Camera, Video Camera, Camcorder, Satellite Receiver, Decoder, Mainboard, Motherboard, Strings translations, Fiche de sécurité, MSDS, Material Safety Data Sheet, Laparoscopy, Dentistry, composite, Cements, Sealants, Vacuum Cleaner, Air Conditioner, Satellite Receiver, source, help files, OSD, CNC, Machining, Software, Web Pages, HTML, DHTML, Visual Basics, C, C++, CSS, Scripting, DOS, Windows, Office, Pa ... Turkish
თურქეთი
356 points
Turkish -> English
Identity Verified   Erkan Dogan
  Fail to prepare, prepare to fail...
English-Turkish, English-to-Turkish, English to Turkish, English-Turkish translation, English-to-Turkish translation, English to Turkish translation, English, Turkish, Turkey, Istanbul, Ankara, New York, London, Chicago Translator, translation in Chicago, reliable translations, Law (general), Electronics, Electrical Engineering, Electrical, Industrial, Telecom(munications), Telecommunications, Mechanical Engineering, Mechanical, Engineering, Industrial Engineering, Government / Politics, Military / Defense, History, Certificates, Diplomas, Licenses, CVs, Insurance, policy, business, contract, attractions, specifications, technical, technical specifications, user manuals, management, training manual, marketing, quality control, sales, certification, localization, policy documentation, policy documents, reasonable, quote, fast turnaround, sworn translator, certified translator, certification, approval, court documents, statement, interpretation. ... Turkish
შეერთებული შტატები
351 points
Turkish -> English
Identity Verified   Harold Lemel
  High quality promptly delivered work
Turkish, Hebrew, Albanian, Yiddish, agriculture, law, contracts, legislation, natural resources, development, property, certificates, news, editing, politics, social, economic, finance, balance sheets, spreadsheets, marketing survey, surveys, questionnaires, letter, land title, lease, claim, permit, financial statement, human resources, export, import ... English
შეერთებული შტატები
98 points
Turkish -> English
  Nicola Huner
  Freelance Turkish > English Translator
Turkish, English, Translation, Editing, Revising, Proofreading ... English
გაერთიანებული სამეფო
4 points
Turkish -> English
Identity Verified   Paris2083
  Exceptional Quality, Reliable Delivery
marketing, website, websites, academic, literary, literature, journal, article, manual, public relations, native, Turkish, English ... English
თურქეთი
0 points
Turkish -> English
  Andrew Gilmour
  Dilleri var bizim dile benzemez!
insurance, reinsurance, business, history, politics, chess ... English
გაერთიანებული სამეფო
0 points
Turkish -> English
  Can (John) Guven
  perfect translations for communications
technical, medical, legal, management, Turkish, English, translations, interpretations, voice overs, subtitles ... English
კანადა
0 points
Turkish -> English
Identity Verified   Michael Entin
  "Never missed a deadline"
Keywords for search engine: law, legal, documents, birth, marriage, divorce, adoption, certificates, copyright, patents, insurance, advertisement, computer, software, hardware, technology, military, telephony, localization, health, medicine, pharmaceutical, pharmaceutics, finance, accounting, oil, gas, industry, education, diploma, transcript, handwritten, history, education, electric, electrical, engineering, latin, cyrillic, PDF, technical, proofreading, editing, manuals, subtitles, voice-over, biomedicine, chemistry, chemical, medical, IT, biochemistry, medical instruments, medical devices ... English
შეერთებული შტატები
0 points
Turkish -> English
Identity Verified   betül asiye karpuzcu
  High quality + continuous availability
Medical and Technical translation, Turkish (native) English, IFUs, academic papers, machine translation post-editing, pharmaceuticals, scientific article, peer-reviewed journal, transliteration, book chapters, manuals, clinical trials, dentistry, website translation, thesis proofreading, manuscripts, medical reports, patient records, radiology report, pathology report, discharge summary, product inserts, medical software, proofreading, editing, project management, language services İngilizce, Türkçe, Tıbbi, akademik, tercüme, makale çevirisi, makle revizyonu, son okuma redaksiyon ... Turkish
თურქეთი
128 points
Turkish -> English
Identity Verified   Eser Perkins
  Reliable, prompt and accurate
serbest çevirmen, English translator, English, İngilizce, çeviri, çevirmen, freelance, freelancer, freelance translator, English-Turkish translator, İngilizce-Türkçe çeviri, freelance translation, tercüme, tercüman, transcription, transkripsiyon, children's book, artistic texts, social science, philosophy, art history, criticism, conference texts, literary, management, marketing, public relations, education, journalism, tourism, travel, film, cinema, TV, public administration, kamu yönetimi, marketing and advertising, pazarlama ve reklam, medical, tıbbi, literary, literatür, arts and crafts, sanat ve el sanatları, computers, bilişim, scientific, bilimsel, sanatsal, agriculture, tarım, genel ... Turkish
თურქეთი
167 points
Turkish -> English
Identity Verified   Emin Arı
  My fingers do translate...
software localization, web site localization, manual translation, Mechanical Engineering, Automotive, computer, IT, hardware, localization, proof reading, manual translation, contract, contracts, Engineer, writer, author, agreement, agreements, user agreement, localization, maintanence manual, repair manual ... Turkish
თურქეთი
164 points
Turkish -> English
Identity Verified   emine mizyal adsiz
  Bilingual background, quick turnaround
art, culture, tourism, social sciences, multimedia, English voiceover, nursing, law, contracts, agreements ... English/Turkish
თურქეთი
20 points
Turkish -> English
Identity Verified   Aydin Yulug
  Translation by Medical Doctor
Medical Technical Science Business and Marketing ... English/Turkish
თურქეთი
64 points
Turkish -> English
Identity Verified   Aziz Kural
  Real meaning behind the clutter of words
IT, PHP, ASP, Photoshop, Flash, Dreamweaver, Web Design, Web Programming, Medical, Pharmaceutical, Medicare, Video. Software Localization, Audio, Audios, Books, Novels, Proofreading, Editing, Translation, Translator, T+E+P ... Turkish
თურქეთი
146 points
Turkish -> English
Identity Verified   Gulay Baran
  Tech / Engineering, IT, Games, Marketing
translation, tercüme, website, tercüman, çeviri, çevirmen, economics, finance, financial, securities, Turkish software localizer, investment, accounting, business management, marketing, market research, e-commerce, press releases, Turkish internationalized, civil, robotics, software, computers, letters, Turkish project manager, hardware, banking, engineering, mathematics, mechanics, statistics, English, law, contracts, user guide, patents, trademarks, copyrights, medical equipments, taxation, cars, trucks, customs, internationalisation, automotive, ships, article, shipping, letter of recommendation, sailing, maritime, transport, transportation, botany, Turkey, zoology, construction, plastics, ceramics, materials, printing&publishing, photography, graphic arts, paper manufacturing, music, web site çevirisi, internet, manufacturing, Turkish website, website translation, history, politics, cinema, film, portable devices, TV, software localization, environment, ecology, tourism, technical ... Turkish
თურქეთი
142 points
Turkish -> English
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლოAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • ტერმინის ძიება
  • ვაკანსიები
  • ფორუმები
  • Multiple search