სფეროში ”” მომუშავე Swedish to English ენ(ებ)ის სპეციალისტები: წერით და ზეპირ თარჯიმანთა დირექტორია

Swedish -> English წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » General fields

სფეროში ”Tech/Engineering” მომუშავე Swedish -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (2)
სფეროში ”Art/Literary” მომუშავე Swedish -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (13)
სფეროში ”Medical” მომუშავე Swedish -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (11197)
სფეროში ”Law/Patents” მომუშავე Swedish -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (4332)
სფეროში ”Science” მომუშავე Swedish -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (732)
სფეროში ”Bus/Financial” მომუშავე Swedish -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (10133)
სფეროში ”Marketing” მომუშავე Swedish -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (10524)
სფეროში ”Other” მომუშავე Swedish -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (11627)
სფეროში ”Social Sciences” მომუშავე Swedish -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (14)

Swedish -> English წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » Specific fields

Swedish -> English, თარჯიმნები: საბუღალტრო საქმე (300)
Swedish -> English, თარჯიმნები: რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა (723)
Swedish -> English, თარჯიმნები: აერონავტიკა / ავიაცია / კოსმოსი (113)
Swedish -> English, თარჯიმნები: სოფლის მეურნეობა (82)
Swedish -> English, თარჯიმნები: მეცხოველეობა / ცხოველების შეჯვარება (96)
Swedish -> English, თარჯიმნები: ანთროპოლოგია (158)
Swedish -> English, თარჯიმნები: არქეოლოგია
Swedish -> English, თარჯიმნები: არქიტექტურა
Swedish -> English, თარჯიმნები: ხელოვნება, გამოყენებითი ხელოვნება, მხატვრობა (392)
Swedish -> English, თარჯიმნები: ასტრონომია და კოსმოსი (86)
Swedish -> English, თარჯიმნები: ფინანსები (ზოგადი) (586)
Swedish -> English, თარჯიმნები: ავტომატიკა და რობოტები (124)
Swedish -> English, თარჯიმნები: ავტომობილები / მსუბუქი და სატვირთო მანქანები
Swedish -> English, თარჯიმნები: ბიოლოგია (ტექნიკური, ქიმიური, მიკრო-) (213)
Swedish -> English, თარჯიმნები: ბოტანიკა (89)
Swedish -> English, თარჯიმნები: მშენებლობა / სამოქალაქო ინჟინერია
Swedish -> English, თარჯიმნები: ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი) (769)
Swedish -> English, თარჯიმნები: მასალები (პლასტმასი, კერამიკა და ა.შ.)
Swedish -> English, თარჯიმნები: სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები
Swedish -> English, თარჯიმნები: ქიმიური მრეწველობა; ქიმიური მეცნიერება/ინჟინერია (194)
Swedish -> English, თარჯიმნები: პოეზია და ლიტერატურა (641)
Swedish -> English, თარჯიმნები: კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა (671)
Swedish -> English, თარჯიმნები: საფეიქრო ნაწარმი / ტანსაცმელი / მოდა
Swedish -> English, თარჯიმნები: ტელეკომუნიკაციები
Swedish -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები (ზოგადი) (685)
Swedish -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: ტექნიკური უზრუნველყოფა
Swedish -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა (588)
Swedish -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: სისტემები, ქსელები (368)
Swedish -> English, თარჯიმნები: სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი:
Swedish -> English, თარჯიმნები: სამზარეულო / კულინარია (385)
Swedish -> English, თარჯიმნები: კოსმეტიკა, პარფიუმერია
Swedish -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: სტომატოლოგია
Swedish -> English, თარჯიმნები: მედია / მულტიმედია (550)
Swedish -> English, თარჯიმნები: ეკონომიკა (236)
Swedish -> English, თარჯიმნები: განათლება / პედაგოგიკა
Swedish -> English, თარჯიმნები: ელექტრონიკა / ელექტროინჟინერია (264)
Swedish -> English, თარჯიმნები: ენერგია / ელექტროენერგიის წარმოება
Swedish -> English, თარჯიმნები: ინჟინერია (ზოგადი) (353)
Swedish -> English, თარჯიმნები: ინჟინერია: ინდუსტრია (171)
Swedish -> English, თარჯიმნები: მექანიკა / მექანიკური ინჟინერია (253)
Swedish -> English, თარჯიმნები: ბირთვული ინჟინერია/მეცნიერება (32)
Swedish -> English, თარჯიმნები: გარემო და ეკოლოგია (338)
Swedish -> English, თარჯიმნები: ეზოტერული ცოდნა (72)
Swedish -> English, თარჯიმნები: მეთევზეობა (70)
Swedish -> English, თარჯიმნები: ფოლკლორი
Swedish -> English, თარჯიმნები: საკვები და რძის პროდუქტები (425)
Swedish -> English, თარჯიმნები: მეტყევეობა / ხეტყე / ხის მასალები
Swedish -> English, თარჯიმნები: ავეჯი / საყოფაცხოვრებო ნივთები
Swedish -> English, თარჯიმნები: თამაშები / ვიდეოთამაშები / თამაში / კაზინო
Swedish -> English, თარჯიმნები: მინერალების მოპოვება / ძვირფასი ქვები (73)
Swedish -> English, თარჯიმნები: გენეალოგია
Swedish -> English, თარჯიმნები: ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები
Swedish -> English, თარჯიმნები: გენეტიკა (72)
Swedish -> English, თარჯიმნები: გეოგრაფია (198)
Swedish -> English, თარჯიმნები: გეოლოგია
Swedish -> English, თარჯიმნები: მთავრობა / პოლიტიკა
Swedish -> English, თარჯიმნები: ფოტოგრაფია/გრაფიკა (გრაფიკული ხელოვნება) (134)
Swedish -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ჯანდაცვა
Swedish -> English, თარჯიმნები: ისტორია (400)
Swedish -> English, თარჯიმნები: ტურიზმი და მოგზაურობა
Swedish -> English, თარჯიმნები: სამუშაო ძალის რესურსები
Swedish -> English, თარჯიმნები: იდიომები / აფორიზმები / გამონათქვამები
Swedish -> English, თარჯიმნები: დაზღვევა (198)
Swedish -> English, თარჯიმნები: საერთაშორისო ორგანიზაცია/განვითარება/თანამშრომლობა (271)
Swedish -> English, თარჯიმნები: ინტერნეტი, ელ.-კომერცია
Swedish -> English, თარჯიმნები: ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები (137)
Swedish -> English, თარჯიმნები: მეტალურგია / ჩამოსხმა (53)
Swedish -> English, თარჯიმნები: IT (ინფორმაციული ტექნოლოგია) (618)
Swedish -> English, თარჯიმნები: ჟურნალისტიკა
Swedish -> English, თარჯიმნები: უძრავი ქონება
Swedish -> English, თარჯიმნები: სამართალი (ზოგადი) (476)
Swedish -> English, თარჯიმნები: სამართალი: პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო უფლებები (224)
Swedish -> English, თარჯიმნები: სამართალი: გადასახადები და საბაჟო
Swedish -> English, თარჯიმნები: ლინგვისტიკა
Swedish -> English, თარჯიმნები: ტრანსპორტი / ტრანსპორტირება / გადაზიდვები (330)
Swedish -> English, თარჯიმნები: მენეჯმენტი (342)
Swedish -> English, თარჯიმნები: წარმოება (190)
Swedish -> English, თარჯიმნები: გემები, ნაოსნობა, ზღვაოსნობა
Swedish -> English, თარჯიმნები: მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა
Swedish -> English, თარჯიმნები: მათემატიკა და სტატისტიკა (72)
Swedish -> English, თარჯიმნები: მედიცინა (ზოგადი) (521)
Swedish -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: კარდიოლოგია
Swedish -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ინსტრუმენტები (170)
Swedish -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ფარმაკოლოგია
Swedish -> English, თარჯიმნები: მეტეოროლოგია
Swedish -> English, თარჯიმნები: მეტროლოგია (19)
Swedish -> English, თარჯიმნები: სამხედრო / თავდაცვა (125)
Swedish -> English, თარჯიმნები: მუსიკა
Swedish -> English, თარჯიმნები: სახელები (პირადი, კომპანიის) (56)
Swedish -> English, თარჯიმნები: კვების პროდუქტები (173)
Swedish -> English, თარჯიმნები: ნავთობპროდუქტების ინჟინერია/მეცნიერება (129)
Swedish -> English, თარჯიმნები: სხვა
Swedish -> English, თარჯიმნები: ქაღალდი /ქაღალდის წარმოება (74)
Swedish -> English, თარჯიმნები: პატენტები (106)
Swedish -> English, თარჯიმნები: ფილოსოფია (174)
Swedish -> English, თარჯიმნები: ფიზიკა
Swedish -> English, თარჯიმნები: ბეჭდვა და გამოცემა
Swedish -> English, თარჯიმნები: ფსიქოლოგია
Swedish -> English, თარჯიმნები: რელიგია
Swedish -> English, თარჯიმნები: საცალო ვაჭრობა (171)
Swedish -> English, თარჯიმნები: უსაფრთხოება (42)
Swedish -> English, თარჯიმნები: SAP (49)
Swedish -> English, თარჯიმნები: მეცნიერება (ზოგადი) (246)
Swedish -> English, თარჯიმნები: ჟარგონი (126)
Swedish -> English, თარჯიმნები: სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, ეთიკა და ა.შ.
Swedish -> English, თარჯიმნები: სპორტი / ფიზკულტურა / დასვენება (300)
Swedish -> English, თარჯიმნები: გამოკითხვა (87)
Swedish -> English, თარჯიმნები: მეღვინეობა / ენოლოგია / მევენახეობა
Swedish -> English, თარჯიმნები: ზოოლოგია

Swedish -> English translators and interpreters


გაწევრიანების შესახებ ProZ.com Member Profile Keywords Native Language
Country
KudoZ Points
(in pair)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლო
Identity Verified   Tania Samuelsson
  Pharmacist and Linguist
Swedish, Svenska, English, Australian English, Australia, pharmacy, pharmaceutical, drug, medication, medicinal product, patient information, clinical trial, ICF, IFU, medicine, medical, health care, sjukvård, lab report, questionnaire, patientenkät, translation, proofreading, proof reading, QC, backtranslation, back translation, backediting, marketing, survey, localisation, localization, medication, översättare, korrekturläsare, health care, life science, sjukvård, egenvård, PIL, report, SPC, SmPC, bipacksedel, produktresumé, EMA, EMEA, QRD, template, treatment guidelines, Tania McConaghy ... English
შვედეთი
531 points
Swedish -> English
Identity Verified   JaneD
  Helping you talk their language
professional french translation, professional Swedish translation, professional English translation, french, Swedish, English, translation, native English, English native speaker, archaeology, archeology, academic paper, museums, museum, exhibitions, exhibition catalogues, exhibition catalogs, site report, excavation report, construction, technical specifications, civil engineering, management, management theory, management practice, cookery, recipes, IT, software, development, manual, help texts, website, technical writer, editing, proofreading, french to English, Swedish to English, translator, proofreader, editor, technical writing, transcreation ... English
შვედეთი
362 points
Swedish -> English
Identity Verified   Helen Johnson
  Taught MA level translation at UniS
environment, forestry, general and some specialist medicine (e.g. cancer, cardiology), telecommunications, contracts, disputes, other legal documents, railways, paper and printing, information processing ... English
გაერთიანებული სამეფო
256 points
Swedish -> English
Identity Verified   Kathy Saranpa
  YalePhD/University Lecturer Translation
PhD, academic, genealogy, legal, business, personal, literature, history, arts, medical ... English
ფინეთი
78 points
Swedish -> English
Identity Verified   Ian Giles
  Skandinavisk->engelsk översättning
Swedish, Norwegian, Danish, railways, localization, literary ... English
გაერთიანებული სამეფო
8 points
Swedish -> English
Identity Verified   Heather Howey
  For SV-EN translation you can trust
Swedish, translation, construction, insurance, contracts, copyediting, proofreading, certified ... English
კანადა
0 points
Swedish -> English
Identity Verified   Agneta Pallinder
  Your bridge between Swedish and English
Swedish, English, svenska, engelska, translation, översättning, business and finance, company reports, social sciences, history, linguistics, English editing, older Swedish texts, humaniora, samhällsvetenskaper, historia, språkvetenskap, facköversättning, humanities ... Swedish/English
გაერთიანებული სამეფო
391 points
Swedish -> English
Identity Verified   Jan Schauseil
  Business and finance (annual reports)
Marketing, Financial reports, Annual reports, Travel and tourism, FARs ordbok, FARs dictionary, Trados, CAT tool ... English
ტაილანდი
19 points
Swedish -> English
  Marie Christine Skrutkowska
  Lawyer-linguist
legal documents, contracts, agreements, due diligence reports, licenses, patents, statutes, by-laws, constitutive documents, board minutes, shareholder resolutions, certificates, financial reports, finance products, regulations, acts, corporate documents, transactional documents ... Swedish/English
შვედეთი
0 points
Swedish -> English
Identity Verified   Martin Asplund
  Translations galore
English, Swedish, Italian, French, Norwegian, Danish, Translation, Proofreading, Review, Mechanics, Mechanical Engineering, Automotive, Manufacturing, Construction, Marketing, IT, Medical, Pharmaceutical ... English/Swedish
იტალია
8 points
Swedish -> English
Identity Verified   Rosica Dimitrova
  Your Nordic to English Partner
Maximum efficiency ... Bulgarian
ბულგარეთი
30 points
Swedish -> English
Identity Verified   Deane GOLTERMANN
  Easy reading - Good writing
Swedish, English, legal, law, contracts, leases, agreements, annual reports, financial reporting, business communications, IT, software, computers, technical documentation, construction, rail, public procurement ... English/Swedish
შვედეთი
2049 points
Swedish -> English
Identity Verified   Peter Linton
  Skilled writer on business, finance, IT
Swedish, Sweden, English, England, US English, UK English, business, IT, commerce, marketing, finance, accountancy, annual report, interim report, IFRS, economics, e-commerce, computer, software, user guides, specification, localization, journalism, politics, classical music, Trados, årsredovisning ... English
გაერთიანებული სამეფო
1432 points
Swedish -> English
Identity Verified   Tim Kynerd
  
Swedish, railway, railroad, rail transit, IT, computer, technology ... English
შეერთებული შტატები
356 points
Swedish -> English
Identity Verified   Chris S
  Experienced central bank translator
translation, copywriting, Swedish, Norwegian, Danish, finance, economics, accounting, accounts, accountancy, banking, investment, medicine, pharmaceuticals, biotech, biotechnology, enzymes, översättning, oversettelse, engelska, engelsk, ekonomi, medicin, läkemedel, svenska, norsk, dansk, translator, central bank, central banking, översättare, oversetter, professional, translate, medical, pharmaceutical, økonomi, forecasts, business, media, PR, quality, accurate, experienced, expert ... English
გაერთიანებული სამეფო
288 points
Swedish -> English
Identity Verified   Paul Lambert
  Always on time
accounting, business, commerce, commerical, finanace, financial, essays, advertising, brochures, articles, law, history, religion, politics, science, speeches, technical ... English
შვედეთი
280 points
Swedish -> English
Identity Verified   Michael Ellis
  Fast and faithful.
Swedish, Norwegian, Science, Technology, Business ... English
გაერთიანებული სამეფო
263 points
Swedish -> English
Identity Verified   Diarmuid Kennan
  Reliable and accurate
Engineering, Politics, Sociology, Economics, Education, IT, Software, Travel, Tourism, Literature, Marketing, Accounting, Business, Technical ... English
ირლანდია
736 points
Swedish -> English
Identity Verified   Charles Ek
  Your meaning, from your words and mine
Norwegian, Danish, Swedish, bokmål, bokmal, Bokmål, Bokmal, nynorsk, Nynorsk, English, law, legal, contracts, contract, patents, patent, insurance, risk management, geography, tourism, travel, courts, court, norsk, dansk, svensk, svenska, oversetter, oversettelse, oversætte, oversætter, oversættelse, översätta, översättning, översättare ... English
შეერთებული შტატები
703 points
Swedish -> English
Identity Verified   Michele Fauble
  Genuine Native English
advertising, animals, appliances, Danish, decor, decorating, editing, English, environment, fish, food, French, furniture, general, health, home, house, Italian, kitchen, life sciences, marketing, market research, medical, medicine, native English, nature, Norwegian, nutrition, pets, pharmaceuticals, proofreading, questionnaire, renovation, research, survey, Swedish, translation, translator, travel, tourism ... English
შეერთებული შტატები
531 points
Swedish -> English
  sschill
  
, ... English
შვედეთი
70 points
Swedish -> English
Identity Verified   Sebastian Sussmann
  Understand the culture, get the meaning
Cartoons, spanish, Swedish, English, photography, marketing, market research ... English
გაერთიანებული სამეფო
60 points
Swedish -> English
Identity Verified   Bianca Marsden-Day
  Expert translator (>EN) and proofreader
English native speaker, Swedish, German, Italian, French, marketing, PR, tax, finance, comics, humour, translation, subtitling, proofreading, audiovisual, documentaries, drama, comedy, soap operas, children's programmes, minutes of meetings, current affairs ... English
გაერთიანებული სამეფო
33 points
Swedish -> English
Identity Verified   Shawn Champion
  Champion Translations
English, engelska, svenska, Swedish, översättare, översättningar, översättning, translator, translations, translating, mother-tongue, modersmål, usa, california, university, bachelors, marketing, surveys, financial, media, film, cinema, television, transport, marketing, financial, drafts, gaming, EU regler, bestämmelser, föreskrift, forordning, forskrift, bestemmelse, direktivt, oversættelse ... English
შვედეთი
28 points
Swedish -> English
  Paoletrix
  Specialists in Swedish and English
telecom, textiles, tourism, IT, engineering, manufacturing, process development, copywriting, technical manuals ... English
შვედეთი
18 points
Swedish -> English
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლოAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • ტერმინის ძიება
  • ვაკანსიები
  • ფორუმები
  • Multiple search