სფეროში ”” მომუშავე English to Tagalog ენ(ებ)ის სპეციალისტები: წერით და ზეპირ თარჯიმანთა დირექტორია

English -> Tagalog წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » General fields

სფეროში ”Tech/Engineering” მომუშავე English -> Tagalog ენ(ებ)ის სპეციალისტები (39727)
სფეროში ”Art/Literary” მომუშავე English -> Tagalog ენ(ებ)ის სპეციალისტები (924)
სფეროში ”Medical” მომუშავე English -> Tagalog ენ(ებ)ის სპეციალისტები (9479)
სფეროში ”Law/Patents” მომუშავე English -> Tagalog ენ(ებ)ის სპეციალისტები (2726)
სფეროში ”Science” მომუშავე English -> Tagalog ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1122)
სფეროში ”Bus/Financial” მომუშავე English -> Tagalog ენ(ებ)ის სპეციალისტები (10115)
სფეროში ”Marketing” მომუშავე English -> Tagalog ენ(ებ)ის სპეციალისტები (53)
სფეროში ”Other” მომუშავე English -> Tagalog ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1177)
სფეროში ”Social Sciences” მომუშავე English -> Tagalog ენ(ებ)ის სპეციალისტები (33643)

English -> Tagalog წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » Specific fields

English -> Tagalog, თარჯიმნები: საბუღალტრო საქმე (123)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა
English -> Tagalog, თარჯიმნები: აერონავტიკა / ავიაცია / კოსმოსი (32)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: სოფლის მეურნეობა
English -> Tagalog, თარჯიმნები: მეცხოველეობა / ცხოველების შეჯვარება (26)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: ანთროპოლოგია (31)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: არქეოლოგია (24)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: არქიტექტურა (37)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: ხელოვნება, გამოყენებითი ხელოვნება, მხატვრობა (135)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: ასტრონომია და კოსმოსი
English -> Tagalog, თარჯიმნები: ფინანსები (ზოგადი) (208)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: ავტომატიკა და რობოტები (34)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: ავტომობილები / მსუბუქი და სატვირთო მანქანები (98)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: ბიოლოგია (ტექნიკური, ქიმიური, მიკრო-) (78)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: ბოტანიკა (44)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: მშენებლობა / სამოქალაქო ინჟინერია (92)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი) (285)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: მასალები (პლასტმასი, კერამიკა და ა.შ.) (43)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები (180)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: ქიმიური მრეწველობა; ქიმიური მეცნიერება/ინჟინერია (74)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: პოეზია და ლიტერატურა (276)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა (241)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: საფეიქრო ნაწარმი / ტანსაცმელი / მოდა (83)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: ტელეკომუნიკაციები (241)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: კომპიუტერები (ზოგადი)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: კომპიუტერები: ტექნიკური უზრუნველყოფა (128)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა
English -> Tagalog, თარჯიმნები: კომპიუტერები: სისტემები, ქსელები
English -> Tagalog, თარჯიმნები: სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი: (148)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: სამზარეულო / კულინარია
English -> Tagalog, თარჯიმნები: კოსმეტიკა, პარფიუმერია
English -> Tagalog, თარჯიმნები: მედიცინა: სტომატოლოგია
English -> Tagalog, თარჯიმნები: მედია / მულტიმედია (193)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: ეკონომიკა
English -> Tagalog, თარჯიმნები: განათლება / პედაგოგიკა (240)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: ელექტრონიკა / ელექტროინჟინერია
English -> Tagalog, თარჯიმნები: ენერგია / ელექტროენერგიის წარმოება (57)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: ინჟინერია (ზოგადი)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: ინჟინერია: ინდუსტრია
English -> Tagalog, თარჯიმნები: მექანიკა / მექანიკური ინჟინერია (56)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: ბირთვული ინჟინერია/მეცნიერება (19)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: გარემო და ეკოლოგია (98)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: ეზოტერული ცოდნა
English -> Tagalog, თარჯიმნები: მეთევზეობა (26)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: ფოლკლორი (89)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: საკვები და რძის პროდუქტები (162)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: მეტყევეობა / ხეტყე / ხის მასალები (24)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: ავეჯი / საყოფაცხოვრებო ნივთები
English -> Tagalog, თარჯიმნები: თამაშები / ვიდეოთამაშები / თამაში / კაზინო
English -> Tagalog, თარჯიმნები: მინერალების მოპოვება / ძვირფასი ქვები
English -> Tagalog, თარჯიმნები: გენეალოგია (18)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები (295)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: გენეტიკა (22)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: გეოგრაფია
English -> Tagalog, თარჯიმნები: გეოლოგია (21)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: მთავრობა / პოლიტიკა (186)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: ფოტოგრაფია/გრაფიკა (გრაფიკული ხელოვნება) (78)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: მედიცინა: ჯანდაცვა
English -> Tagalog, თარჯიმნები: ისტორია (157)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: ტურიზმი და მოგზაურობა (272)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: სამუშაო ძალის რესურსები
English -> Tagalog, თარჯიმნები: იდიომები / აფორიზმები / გამონათქვამები (111)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: დაზღვევა (76)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: საერთაშორისო ორგანიზაცია/განვითარება/თანამშრომლობა (74)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: ინტერნეტი, ელ.-კომერცია
English -> Tagalog, თარჯიმნები: ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები (49)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: მეტალურგია / ჩამოსხმა (12)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: IT (ინფორმაციული ტექნოლოგია)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: ჟურნალისტიკა (184)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: უძრავი ქონება (76)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: სამართალი (ზოგადი)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: სამართალი: პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო უფლებები (75)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: სამართალი: გადასახადები და საბაჟო
English -> Tagalog, თარჯიმნები: ლინგვისტიკა
English -> Tagalog, თარჯიმნები: ტრანსპორტი / ტრანსპორტირება / გადაზიდვები (77)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: მენეჯმენტი (181)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: წარმოება (72)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: გემები, ნაოსნობა, ზღვაოსნობა (30)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა (211)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: მათემატიკა და სტატისტიკა (61)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: მედიცინა (ზოგადი) (170)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: მედიცინა: კარდიოლოგია
English -> Tagalog, თარჯიმნები: მედიცინა: ინსტრუმენტები (48)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: მედიცინა: ფარმაკოლოგია (96)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: მეტეოროლოგია (5)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: მეტროლოგია
English -> Tagalog, თარჯიმნები: სამხედრო / თავდაცვა (28)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: მუსიკა (103)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: სახელები (პირადი, კომპანიის) (73)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: კვების პროდუქტები (68)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: ნავთობპროდუქტების ინჟინერია/მეცნიერება (25)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: სხვა (44)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: ქაღალდი /ქაღალდის წარმოება (14)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: პატენტები (31)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: ფილოსოფია (60)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: ფიზიკა
English -> Tagalog, თარჯიმნები: ბეჭდვა და გამოცემა (78)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: ფსიქოლოგია (104)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: რელიგია (139)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: საცალო ვაჭრობა
English -> Tagalog, თარჯიმნები: უსაფრთხოება
English -> Tagalog, თარჯიმნები: SAP (21)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: მეცნიერება (ზოგადი)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: ჟარგონი (56)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, ეთიკა და ა.შ.
English -> Tagalog, თარჯიმნები: სპორტი / ფიზკულტურა / დასვენება (87)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: გამოკითხვა (68)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: მეღვინეობა / ენოლოგია / მევენახეობა (7)
English -> Tagalog, თარჯიმნები: ზოოლოგია (33)

English -> Tagalog translators and interpreters


გაწევრიანების შესახებ ProZ.com Member Profile Keywords Native Language
Country
KudoZ Points
(in pair)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლო
Identity Verified   Jake Estrada FCIL CL
  Localization Pioneer in the Philippines
English to Tagalog, English to filipino, cheapest Tagalog, cheapest filipino, cheap Tagalog, cheap filipino, best Tagalog, best filipino, quick Tagalog, quick filipino, Tagalog, filipino, cebuano, visayan, ilonggo, hiligaynon, ilokano, ilocano, philippino, philipino, pilipino, tagalong, bisaya, bisayan, pinoy, what is the Tagalog for, please translate, Tagalog translation, Tagalog translator, filipino translation, filipino translator, learn Tagalog, speak Tagalog, Trados, professional, quickest Tagalog, quickest filipino, rush Tagalog, localization, native speaker, mother tongue, philippines, manila, online Tagalog dictionary, online spellchecker, English into Tagalog, reliable translator, reliable translation, healthcare translation, medical translation, Tagalog interpreter, filipino interpreter, philipino interpreter, philippino interpreter, translate, traduction, ubersetzung, traduzione, traducao, traduccion, pagsasalin, Tagalog dictionary, filipino dictionary, philipino dictionary, ... English/Tagalog
ფილიპინები
348 points
English -> Tagalog
Identity Verified   Jose Mario Lizardo
  Bridging gaps, linking cultures
English to Tagalog translator. Translation services in Law: Patents, Trademarks, Copyright, Medical and Engineering, Tagalog to English, English to Tagalog Proofreading, Quality translation services, Accurate proofreading, Software Localization, Hardware technical manuals, Trados, Traduction, SDLX, Language translation, translation jobs, English Tagalog translation, wiki, English Tagalog translation services, Filipino Translator, Idiom WorldServer, Trados, Philippine Language, Philippines, Linguistic reviewer, Pilipino, Filipino, translator, Google, translator website, Tagalog mp3, Tagalog video, translation agency, Tagalog agency, philippine agency, transcription, transcribing, subtitling, subtitle ... Tagalog
ფილიპინები
74 points
English -> Tagalog
Identity Verified   Joy Navarro
  "Fast and reliable"
Italian to Tagalog, Tagalog translator, traduttore italiano-filippino, Tagalog, filipino, brochure, health care, italian-Tagalog, Tagalog politics, government, English-Tagalog, Tagalog-English, Italian-Tagalog Translator, Tagalog social services, traduttore Italiano - Tagalog, Italian, English-Tagalog Translation, English-Tagalog Translator, Italian-Tagalog, traduttore Tagalog, translator, Italian, Tagalog Translate, Traduzione Italiano Tagalog, Filipino-English, translator English-Tagalog, traduzione italiano Tagalog, Tagalog-English, Filipino Translation, Philipino Translation, translate English to Tagalog, Tagalog translator, Filipino translator, traduzione italiano-Tagalog, traduzione inglese-Tagalog, Tagalog Translate, joy navarro, traduttore italiano Tagalog, traduzione Italiano - Tagalog ... Tagalog
იტალია
34 points
English -> Tagalog
Identity Verified   steph_cuevas
  Quality is top priority
English to Tagalog translator, Tagalog translation services, Native Tagalog translator, chemical laboratory manuals, modules, leaflets, medical brochures, handbooks, letters, Materials Safety and Data Sheet (MSDS), Chemistry, General Engineering, General and Physical Sciences, website pages, web pages, Tagalog, Tagalog speaker, booklets, proofreading, editing, website, IT, Computer ... Tagalog
შეერთებული შტატები
0 points
English -> Tagalog
Identity Verified   Cynthia Trinidad
  Fast, clear, concise, culture-oriented
Native Tagalog/Filipino speaker, Fluent in oral and written English, Tagalog, Filipino, Pilipino, Philipino, Philiphino, Philippines, Filipinas, Filipino, Pilipinas, Pinoy, Ilocano, Bicolano, Pampango, Kapampangan, translator, translate, transcribe, voice over, education, pharmaceutical, medical, health, legal, business, marketing, advertisement, survey, document, forms, ... English/Tagalog
ფილიპინები
15 points
English -> Tagalog
  Hila A
  Reliable translation & critical proofing
Marketing, translations in general field, education, Medical-general, health care, human services ... Cebuano (Bisayan)/Tagalog
ფილიპინები
30 points
English -> Tagalog
Identity Verified   Caroline Delizo
  Contextually and culturally appropriate
Tagalog localization, localization Tagalog, filipino localization services, pilipino localization services, philippino localization services, filipino localization. localization filipino, Tagalog medical linguistic validation, filipino medical linguistic validation, ilocano linguistic validation, Tagalog translation, filipino translation, ilocano translation, Tagalog language services, filipino language services, Tagalog services, filipino services, Tagalog transcriber, filipino transcriber, ilocano transcriber, Tagalog translator, filipino translator, ilocano translator, Tagalog editor, , ilocano editor, Tagalog proofreader, , ilocano proofreader, philippines medical linguistic validator, ilocano medical linguistic validation, , ilocano linguistic validation, ilocano translation, ilocano translation, ilocano language services, , ilocano services, ilocano transcriber, ilocano transcriber, ilocano translator, ilocano translator, ilocano editor, ilocano editor, ilocano proofreader, ilocan ... Iloko/Tagalog
ფილიპინები
24 points
English -> Tagalog
Identity Verified   Romeo Baldovino
  Passion for translation
Filipino, Tagalog, English to Tagalog translation, editing and proofreading, Tagalog to English translation, editing, proofreading, English to Tagalog translation review and editing, Tagalog to English translations, Tagalog to English review and editing, Quality management, Environmental management, Health and Safety Management document translation, Engineering, health care translation, games and gaming, marketing, market research and surveys translation, IT, information technology, recipe translation, diploma translation, certificate translation, transcript of records translation, web site translation, linguistic check ... Tagalog
ფილიპინები
0 points
English -> Tagalog
Identity Verified   SRLeger
  22 Yrs. of Expert Reliable Translation
translation and interpretation, diplomas and certificates, general literature, business, immigration translations, letters, manuals, subtitling, children's books, flyers and pamphlets, forms, e-mails, and any literature, etc... ... Tagalog
კანადა
0 points
English -> Tagalog
  SMBTranslations
  Quick and quality translations
Native Tagalog speaker, Religion, Website, Tagalog translator, Filipino translator, English-Filipino translator, Website Content, Spanish-Tagalog, Fashion Magazine, Textile and Clothing, Transcription, Subtitling, Editing, Proofreading, IT, Apps, Software, e-commerce, Marketing, Market Research, Business. ... Tagalog/English
ფილიპინები
16 points
English -> Tagalog
Identity Verified   Parrot
  The right word for the right occasion
Anthropology, Archeology, Architecture, Art History, Conservation, Law, Jurisprudence, Cultural Rights, Museums, Museology, Painting, Sculpture, Travel, Tourism, Information Technology, Computer Graphics, Digital Image Processing, Film, Video Editing, Telecommunications, Interpretation Services, Railroads, Railways, Renewable Energies ... English
ესპანეთი
69 points
English -> Tagalog
  JurenShaw
  
, მედიცინა: ჯანდაცვა, მედიცინა (ზოგადი) ... Tagalog
შეერთებული შტატები
0 points
English -> Tagalog
Identity Verified   ink writer
  Excellent writer. Accurate translator.
, რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა, ტურიზმი და მოგზაურობა, სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, ეთიკა და ა.შ., მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა, სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი:, სამუშაო ძალის რესურსები, საკვები და რძის პროდუქტები, კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა, ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი), სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები ... Tagalog/English
ფილიპინები
0 points
English -> Tagalog
Identity Verified   Marcus Malabad
  Quality, Accuracy and Experience
German English Russian Spanish French translation, translate, into English, manual, engineering translation, engineering, mechanical engineering, electrical engineering, civil engineering, industrial engineering, nuclear engineering, plant engineering, automotive engineering, aeronautical engineering, marine engineering, safety engineering, power engineering, robotics, manufacturing, car assembly, vehicle assembly, robotic assembly, robotic welding, robotic soldering, robotic painting, aircraft, airplane parts, aerodynamics, principles of flight, science, finance, literary, sports, physics, software, mechanical, electrical, machines, manuals, robotics, car assembly, assembly lines, manufacturing, production, industrial plants, industrial installations, machinery, robots, English to Tagalog, Tagalog, German to English, German, pharmaceuticals, drug trials, drug assays, user manuals, user instructions, operating manual, operating instructions, instruction manual, user guide, operating in ... English/Tagalog
კანადა
24 points
English -> Tagalog
  aware888
  
განათლება / პედაგოგიკა, ფინანსები (ზოგადი), მედიცინა: ფარმაკოლოგია, კვების პროდუქტები, უსაფრთხოება, ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი), მედიცინა: კარდიოლოგია, ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები, მენეჯმენტი, მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა, მედიცინა: ჯანდაცვა, მედიცინა (ზოგადი), უძრავი ქონება, ტურიზმი და მოგზაურობა ... English/Tagalog
შეერთებული შტატები
0 points
English -> Tagalog
  jebase35
  "Breaking the Language Barriers".
Tagalog, Filipino, Cebuano, Bisaya, English, translation, localization, transcription, video translation, mobile apps ... Tagalog/Cebuano (Bisayan)
ფილიპინები
0 points
English -> Tagalog
  jainnlyn
  
filipino, business, health care, media, general ... Tagalog/English
იაპონია
0 points
English -> Tagalog
Identity Verified   Carol Pons
  Accurate, Concise & Timely
translator, freelance, freelancer, freelance translator, English translator, English freelance translator, translation, translations, English translation, English translations, translate, translate English, translating, translating English, translated, translated English, native, native speaker, English native speaker, quality, reliable, available, trados, cat, DTP, PDF, Spanish, Catalan, Tagalog, Filipino, English, Spanish to English translator, Spanish to English translation, Spanish to English translations, Catalan to English translator, Catalan to English translation, Catalan to English translations, Tagalog to English translator, Tagalog to English translation, Tagalog to English translations, Filipino to English translator, Filipino to English translation, Filipino to English translations, editor, English editor, edition, editions, English edition, English editions, edit, edit English, editing, English editing, edited, English edited, proofreader, English proofreader, proofread, ... Tagalog/English
ესპანეთი
0 points
English -> Tagalog
Identity Verified   roselei
  prompt and high quality service
native Ilocano translator, native Ilocano speaker, Ilocano translation, Iluko translator, English to Ilocano, English to Tagalog, English to Filipino, Tagalog translator, Tagalog translation, Filipino translator ... Iloko/Tagalog
ფილიპინები
0 points
English -> Tagalog
  JaclynMae
  Translator, Interpreter, IT Professional
Chinese, English, computers, technology, IT, software, engineering, business, marketing, entertainment, religion, political science, sociology, general-purpose documents ... Chinese/Tagalog
ფილიპინები
0 points
English -> Tagalog
  Kickwords Limited
  The added value for your business growth
translation services, translation online, translator, certified translations, usa, canada, uk, translate, word translate, language translator, translators, online translator, free translation, translater, translate website, interpreter services, international translations, English to french translation services, french to English, german to English translator, norwegian to English translation services, spanish to English translation services, English to italian, English to japanese translation, English to chinese, English to afrikans, latin translations ... English
გაერთიანებული სამეფო
0 points
English -> Tagalog
  Wordminds
  Professional Language Services
translations, translation services, translation agency, English translation, proofreading, transcription, revision, editing, post editing, checking, technology, localization, globalization, software, hardware, automotive, games, healthcare, marketing, Norwegian translation, Swedish translation, Übersetzen, traduction. ... English
გაერთიანებული სამეფო
0 points
English -> Tagalog
Identity Verified   DailyTranslate
  Native speakers only
Translation, Proofreading, Editing, Reviewing, TEP, Transcription, Transcription+Translation, Copy writing, Trans creation, Transliteration, Back Translation, Machine Translation, Localization, Quality Assurance, Subtitling, DTP, Medical Translation, Legal Translation, Technical Translation, Automotive Translations, Financial Translations, Marketing Translations, IT Translations, Computers : Hardware&Software, CV, Licences, Diplomas, Certificates, Pharmaceutical Translations, Engineering Translations, Literary Translations, Mechanical Translations, Culinary Translations, Websites translation, Software Localization, Instruction Manuals Translation, Clinical Studies Translation, Governmental Translation, Multimedia Localization, Multilingual DTP, Document Translation, Albanian, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Burmese, Catalan, Cebuano, Chinese, Croatian, Czech, Dari, Estonian, Farsi, Filipino, Georgian, Greek, Gujarati, Hebrew, Hiligaynon, Hindi, Hmong, Hungar ... English
გაერთიანებული სამეფო
0 points
English -> Tagalog
  linguainfo
  EN 17100 & ISO 9001:2015 Certified Co.
Language Translation, Translator, Translation, voice over, Transcription, Foreign Language, Indian Language, European Language, Asian Language, Sworn Translator, Document Translation, Certified Translation, Certified Translator, Native Translator, Arabic, Chinese, Dutch, English Translation, Finnish, French, German, Greek Translation, Hebrew, Hungarian, Bahasa, Indonesian Translation, Italian, Japanese, Korean, Polish Translation, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish Translation, Swedish, Thai, Turkish, Vietnamese Translation, Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi Translation, Kannada, Malayalam, Marathi, Oriya Translation, Punjabi, Tamil, Telugu, Urdu Translation, Various Indian regional Languages, Asian languages, European Languages, African Languages, Middle East Languages, Eastern Languages Translators from India, Translators for Indian Languages, Hindi Translators, Kashmiri Translaotrs, Assamese translators, Oriya Translators, Punjabi Translators, Indonesian translators, Tagalog ... English
ინდოეთი
0 points
English -> Tagalog
  A.K Janjelo
  “Translation…bridges connecting nations”
Arabic, English, translation, translation analysis, material analysis, localization, proofreading, management, religious translation, research and transcription ... Arabic/English
ლიბანი
0 points
English -> Tagalog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლოAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • ტერმინის ძიება
  • ვაკანსიები
  • ფორუმები
  • Multiple search