სფეროში ”” მომუშავე English to Thai ენ(ებ)ის სპეციალისტები: წერით და ზეპირ თარჯიმანთა დირექტორია

English -> Thai წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » General fields

სფეროში ”Tech/Engineering” მომუშავე English -> Thai ენ(ებ)ის სპეციალისტები (39727)
სფეროში ”Art/Literary” მომუშავე English -> Thai ენ(ებ)ის სპეციალისტები (924)
სფეროში ”Medical” მომუშავე English -> Thai ენ(ებ)ის სპეციალისტები (9479)
სფეროში ”Law/Patents” მომუშავე English -> Thai ენ(ებ)ის სპეციალისტები (2726)
სფეროში ”Science” მომუშავე English -> Thai ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1122)
სფეროში ”Bus/Financial” მომუშავე English -> Thai ენ(ებ)ის სპეციალისტები (10115)
სფეროში ”Marketing” მომუშავე English -> Thai ენ(ებ)ის სპეციალისტები (53)
სფეროში ”Other” მომუშავე English -> Thai ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1177)
სფეროში ”Social Sciences” მომუშავე English -> Thai ენ(ებ)ის სპეციალისტები (33643)

English -> Thai წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » Specific fields

English -> Thai, თარჯიმნები: საბუღალტრო საქმე
English -> Thai, თარჯიმნები: რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა (616)
English -> Thai, თარჯიმნები: აერონავტიკა / ავიაცია / კოსმოსი (99)
English -> Thai, თარჯიმნები: სოფლის მეურნეობა (171)
English -> Thai, თარჯიმნები: მეცხოველეობა / ცხოველების შეჯვარება (42)
English -> Thai, თარჯიმნები: ანთროპოლოგია
English -> Thai, თარჯიმნები: არქეოლოგია (48)
English -> Thai, თარჯიმნები: არქიტექტურა (87)
English -> Thai, თარჯიმნები: ხელოვნება, გამოყენებითი ხელოვნება, მხატვრობა (253)
English -> Thai, თარჯიმნები: ასტრონომია და კოსმოსი (41)
English -> Thai, თარჯიმნები: ფინანსები (ზოგადი) (463)
English -> Thai, თარჯიმნები: ავტომატიკა და რობოტები (87)
English -> Thai, თარჯიმნები: ავტომობილები / მსუბუქი და სატვირთო მანქანები (308)
English -> Thai, თარჯიმნები: ბიოლოგია (ტექნიკური, ქიმიური, მიკრო-) (157)
English -> Thai, თარჯიმნები: ბოტანიკა (68)
English -> Thai, თარჯიმნები: მშენებლობა / სამოქალაქო ინჟინერია
English -> Thai, თარჯიმნები: ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი) (736)
English -> Thai, თარჯიმნები: მასალები (პლასტმასი, კერამიკა და ა.შ.)
English -> Thai, თარჯიმნები: სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები (303)
English -> Thai, თარჯიმნები: ქიმიური მრეწველობა; ქიმიური მეცნიერება/ინჟინერია (178)
English -> Thai, თარჯიმნები: პოეზია და ლიტერატურა (393)
English -> Thai, თარჯიმნები: კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა (510)
English -> Thai, თარჯიმნები: საფეიქრო ნაწარმი / ტანსაცმელი / მოდა
English -> Thai, თარჯიმნები: ტელეკომუნიკაციები (406)
English -> Thai, თარჯიმნები: კომპიუტერები (ზოგადი) (531)
English -> Thai, თარჯიმნები: კომპიუტერები: ტექნიკური უზრუნველყოფა (265)
English -> Thai, თარჯიმნები: კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა
English -> Thai, თარჯიმნები: კომპიუტერები: სისტემები, ქსელები (312)
English -> Thai, თარჯიმნები: სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი: (310)
English -> Thai, თარჯიმნები: სამზარეულო / კულინარია
English -> Thai, თარჯიმნები: კოსმეტიკა, პარფიუმერია (286)
English -> Thai, თარჯიმნები: მედიცინა: სტომატოლოგია (71)
English -> Thai, თარჯიმნები: მედია / მულტიმედია
English -> Thai, თარჯიმნები: ეკონომიკა (276)
English -> Thai, თარჯიმნები: განათლება / პედაგოგიკა
English -> Thai, თარჯიმნები: ელექტრონიკა / ელექტროინჟინერია (202)
English -> Thai, თარჯიმნები: ენერგია / ელექტროენერგიის წარმოება
English -> Thai, თარჯიმნები: ინჟინერია (ზოგადი) (274)
English -> Thai, თარჯიმნები: ინჟინერია: ინდუსტრია
English -> Thai, თარჯიმნები: მექანიკა / მექანიკური ინჟინერია
English -> Thai, თარჯიმნები: ბირთვული ინჟინერია/მეცნიერება (39)
English -> Thai, თარჯიმნები: გარემო და ეკოლოგია (185)
English -> Thai, თარჯიმნები: ეზოტერული ცოდნა
English -> Thai, თარჯიმნები: მეთევზეობა (23)
English -> Thai, თარჯიმნები: ფოლკლორი (55)
English -> Thai, თარჯიმნები: საკვები და რძის პროდუქტები
English -> Thai, თარჯიმნები: მეტყევეობა / ხეტყე / ხის მასალები
English -> Thai, თარჯიმნები: ავეჯი / საყოფაცხოვრებო ნივთები (119)
English -> Thai, თარჯიმნები: თამაშები / ვიდეოთამაშები / თამაში / კაზინო (322)
English -> Thai, თარჯიმნები: მინერალების მოპოვება / ძვირფასი ქვები (56)
English -> Thai, თარჯიმნები: გენეალოგია (7)
English -> Thai, თარჯიმნები: ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები
English -> Thai, თარჯიმნები: გენეტიკა (50)
English -> Thai, თარჯიმნები: გეოგრაფია (74)
English -> Thai, თარჯიმნები: გეოლოგია (25)
English -> Thai, თარჯიმნები: მთავრობა / პოლიტიკა (278)
English -> Thai, თარჯიმნები: ფოტოგრაფია/გრაფიკა (გრაფიკული ხელოვნება) (114)
English -> Thai, თარჯიმნები: მედიცინა: ჯანდაცვა (341)
English -> Thai, თარჯიმნები: ისტორია (215)
English -> Thai, თარჯიმნები: ტურიზმი და მოგზაურობა (788)
English -> Thai, თარჯიმნები: სამუშაო ძალის რესურსები (354)
English -> Thai, თარჯიმნები: იდიომები / აფორიზმები / გამონათქვამები (106)
English -> Thai, თარჯიმნები: დაზღვევა
English -> Thai, თარჯიმნები: საერთაშორისო ორგანიზაცია/განვითარება/თანამშრომლობა (200)
English -> Thai, თარჯიმნები: ინტერნეტი, ელ.-კომერცია (381)
English -> Thai, თარჯიმნები: ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები (137)
English -> Thai, თარჯიმნები: მეტალურგია / ჩამოსხმა (30)
English -> Thai, თარჯიმნები: IT (ინფორმაციული ტექნოლოგია) (425)
English -> Thai, თარჯიმნები: ჟურნალისტიკა (254)
English -> Thai, თარჯიმნები: უძრავი ქონება
English -> Thai, თარჯიმნები: სამართალი (ზოგადი) (336)
English -> Thai, თარჯიმნები: სამართალი: პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო უფლებები (182)
English -> Thai, თარჯიმნები: სამართალი: გადასახადები და საბაჟო
English -> Thai, თარჯიმნები: ლინგვისტიკა (224)
English -> Thai, თარჯიმნები: ტრანსპორტი / ტრანსპორტირება / გადაზიდვები (262)
English -> Thai, თარჯიმნები: მენეჯმენტი (400)
English -> Thai, თარჯიმნები: წარმოება
English -> Thai, თარჯიმნები: გემები, ნაოსნობა, ზღვაოსნობა
English -> Thai, თარჯიმნები: მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა (479)
English -> Thai, თარჯიმნები: მათემატიკა და სტატისტიკა (80)
English -> Thai, თარჯიმნები: მედიცინა (ზოგადი) (337)
English -> Thai, თარჯიმნები: მედიცინა: კარდიოლოგია (65)
English -> Thai, თარჯიმნები: მედიცინა: ინსტრუმენტები (108)
English -> Thai, თარჯიმნები: მედიცინა: ფარმაკოლოგია (194)
English -> Thai, თარჯიმნები: მეტეოროლოგია (8)
English -> Thai, თარჯიმნები: მეტროლოგია
English -> Thai, თარჯიმნები: სამხედრო / თავდაცვა (75)
English -> Thai, თარჯიმნები: მუსიკა (163)
English -> Thai, თარჯიმნები: სახელები (პირადი, კომპანიის) (109)
English -> Thai, თარჯიმნები: კვების პროდუქტები (136)
English -> Thai, თარჯიმნები: ნავთობპროდუქტების ინჟინერია/მეცნიერება (110)
English -> Thai, თარჯიმნები: სხვა
English -> Thai, თარჯიმნები: ქაღალდი /ქაღალდის წარმოება (37)
English -> Thai, თარჯიმნები: პატენტები
English -> Thai, თარჯიმნები: ფილოსოფია
English -> Thai, თარჯიმნები: ფიზიკა (40)
English -> Thai, თარჯიმნები: ბეჭდვა და გამოცემა (159)
English -> Thai, თარჯიმნები: ფსიქოლოგია
English -> Thai, თარჯიმნები: რელიგია (150)
English -> Thai, თარჯიმნები: საცალო ვაჭრობა (123)
English -> Thai, თარჯიმნები: უსაფრთხოება
English -> Thai, თარჯიმნები: SAP
English -> Thai, თარჯიმნები: მეცნიერება (ზოგადი) (263)
English -> Thai, თარჯიმნები: ჟარგონი
English -> Thai, თარჯიმნები: სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, ეთიკა და ა.შ. (264)
English -> Thai, თარჯიმნები: სპორტი / ფიზკულტურა / დასვენება (175)
English -> Thai, თარჯიმნები: გამოკითხვა (149)
English -> Thai, თარჯიმნები: მეღვინეობა / ენოლოგია / მევენახეობა (24)
English -> Thai, თარჯიმნები: ზოოლოგია (50)

English -> Thai translators and interpreters


გაწევრიანების შესახებ ProZ.com Member Profile Keywords Native Language
Country
KudoZ Points
(in pair)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლო
Identity Verified   Prachya Mruetusatorn
  Your trusted translator!
English, Thai, Engineering, Scientific, Technical, Automotive, Construction, IT, Information Technology, Telecom, Telecommunication, Gaming, Online Gaming, VDO Game, Legal, Medical, Food, Management, HR, Business, Marketing, Advertizing, Financial, Banking, Corporate, Education, General, Technology, Social science, Mass communication, Media, Contract, Copyright, Electrical, Electronics, Materials, Industrial, Biomedical, Biosystems, Civil, Biological, Mechanical, Environmental, Physics, Chemistry, Nanotechnology, Biotechnology, Microbiology, Parasitology, Trademark, License, Proposal, Workshop, Presentation, Travel, Guidebook, Training, Report, Handbook, Website, Brochure, Hand-out, Subtitle, Letter, Correspondence, News, Media, Speech, Entertainment, Power of Attorney, Certificate, Pharmaceutical, Manual, Instrument, Device, Equipment, Appliances, Label ... Thai
შეერთებული შტატები
80 points
English -> Thai
Identity Verified   Suthasinee Susiva
  Accuracy & Professional
Thai, English, Html, Science, Engineer, Law, Business, Marketing, Finance, Phamarceutical, medical, legal, Computer, Technology, Technical, web site, localization, software, DTP, photoshop, pagemaker, QuarkXPress, SDL Trados, SDLX ... Thai
ტაილანდი
46 points
English -> Thai
  Krissadaporn
  100% PRO - Fast Response & High Quality
culture, history, anthropology, archeology, poem, communication, children's book, business, tourism, translator, fast service, book, article, journal, dialog, food, marketing, insurance, finance, auto, bank, stock, certificate, medical, technology, Thai, canada, usa, french, best rate, best rate translator, 100% accuracy translator, quality Thai translator, quality Thai translation, English into Thai, urgent translation, urgent translator Thai, Thai urgent translator, Thai proofreader, Thai desktop publishing, Thai typing, Thai words, bankok translator, chiang mai translator, phuket translator, native Thai translator, native Thai proofreader, proofreader, native Thai, editor, นักเเปล, ไทย, รับเเปล, เเปลไทยเป็นอังกฤษ, แปลอังกฤษเป็ไทย, เเปลภาษาฝรั่งเศส, ไทยฝรั่งเศส, traductice, traduit Thai, Thai translator, français vers thaï, bankok, need Thai translator, Thai proofreader, Thai editor, pasaThai, tai, automotive translator, quick translator, Thai country, Thai translator in canada, Thai ... Thai
კანადა
38 points
English -> Thai
Identity Verified   Phakawat Padungsil
  Specialist in IT,Tech, Engineer, Science
pc, pocketpc, palm, html, web, books, instruction, music, documentary, marketing, proofreader, game, phone, agreement, patents, law, advertisement, chemical, biological, science, DTP, XML, HTML, Web, Website, Comunication, professional translator, English to Thai translator, Thai to English translator, technology, Thai translator, Thai interpreter, professional interpreter, Marketing, Market research, survey, financial statements, civil engineering, construction, thermal power plant, Medical, Patient Admission Form, Member Handbook, Pre-admission Procedure, Inpatient and Maternity Guide, Marketing & market research, Brochure, Presentation, Leaflet & flyer, Survey Questionnaire, Newsletter, Business Cards, Bidding, Bidding Documents, Procurement Guideline, Instructions to Bidder, Bid Data Sheet, Bill of Quantities, Bid Forms, Contract, FIDIC-Based Contract, Mutual Non-Disclosure and Non-Circumvent Agreement, Civil Works Contract, Consulting Agreement, Accounting & Financial, Financial S ... Thai
ტაილანდი
32 points
English -> Thai
Identity Verified   Kamonchanok Kulpanyalert
  Legal/Technical/Patent/Life Sciences
Thai, localization, patent, medical, pharmaceutical, software, legal, contract, economics, finance, marketing, business, training ... Thai
ტაილანდი
28 points
English -> Thai
Identity Verified   auragun
  Guaranteed by PhD!
editing, proofreading, translation, interpretation, Thai, English, Chinese, Japanese, Korean, Spanish, French, Romanian, Vietnamese, Russian, Belarusian, Ukrainian, Arabic, Finnish, Swedish, Italian, German, Portuguese, medicine, pharmaceutical, health, law, engineering, science, banking, insurance, literature, advertising, logistics, military, general, accounting, business, communication, diplomacy, economics, finance, humanities, Japan, journalism, information technology, international law, linguistics, marketing, political science, public service, speech ... Thai
ტაილანდი
24 points
English -> Thai
Identity Verified   Kim Meyers
  ENGLISH<>THAI, Localization Expertise
Thai, English, Native Thai, Experienced, Translator, Freelance translator, Thai translator, Thai translation, US Citizen, US Resident, US Translator, English translator, USA, Chicago, I/T translation, Industry translation, Business translation, Website translation, Website localization, Software localization, Article translation, Marketing translation, Finance translation, Certificate translation, Technology translation, Legal document translation, Educational translation, Automotive translation, English to Thai translation, Thai to English translation, English to Thai translation, Voice recording, Subtitle, Transcription, Birth Certificate, House Registration, Thai translator in USA, Thai to English, English to Thai, Quality translation, Fast translation, Low cost translation, Thai Proofreader, Thai Editor, เเปลไทยเป็นอังกฤษ, แปลอังกฤษเป็นไทย, แปลเว็บไซต์, แปลงานด่วน, บริการเเปล, พิสูจน์อักษร, แปลใบเกิด, แปลทะเบียนบ้าน, แปลอีเมลล์, แปลจดหมาย, แปลรายงาน, เเปลสารนิพนธ์, แปลวิทยานิพนธ์, ... English/Thai
შეერთებული შტატები
32 points
English -> Thai
Identity Verified   Kerati Kuaimongkol
  Fast, accurate, high quality, affordable
Websit, Text, Copy writer, Company Profiles, Public Ralation, Novel, General Document, Company Rules and Regulations, Itinerary , Contact , Recruitment Guide, Employment Contact ... Thai
ტაილანდი
12 points
English -> Thai
Identity Verified   Worapot Sattapunkeeree
  MA in Applied Linguistics / ATA Member
professional English to Thai translation service, professional English to Thai translation service in Thailand, professional English to Thai translation service in Chiang Mai, in Canada, in US, in New Zealand, in Australia, in UK, in Hong Kong, in Singapore, in Japan, in Saudi Arabia, in France, in Monaco, in Spain, in Ireland, in Germany, in Italy, in Austria, in Norway, in Sweden, in Denmark, in Finland, in Belgium, in Netherlands, in Luxembourg, in Benelux, in Europe, in Ameirca, in England, in Britain, in North America, Certified English to Thai translation service, Certified English to Thai translation service in Thailand, Certified English to Thai translation service in Chiang Mai, in Canada, in US, in New Zealand, in Australia, in UK, in Hong Kong, in Singapore, in Japan, in Saudi Arabia, in France, in Monaco, in Spain, in Ireland, in Germany, in Italy, in Austria, in Norway, in Sweden, in Denmark, in Finland, in Belgium, in Netherlands, in Luxembourg, in Benelux, in Europe, in ... Thai
ტაილანდი
11 points
English -> Thai
Identity Verified   Patcharee Graham
  BBA/MSc, DBS checked with 60 WWAs
Translation, Transcreation, Localization, Editing, Proofreading, Formatting, Coding, Post-DTP Checking, Reviewing, Contextual review, Quality Assurance, QA, Testing, Native, Thai, General, Business, Marketing, Financial, PR, Advertising, Press Release, Media, Training, Human Resource, HR, HRM, Education, IT, Telecoms, Social Science, Hotel, Airline, Tourism, Book, Code of Conduct, Market Research, Survey, Questionnaire, Clinical Trial, e-Learning, Training Materials, Psychology, Psychometric Test, Compliance, Safety, Transcript, Birth Certificate, Death Certificate, Marriage Certificate, Divorce Certificate, House Registration, แปลเอกสาร, ตรวจแก้ไขคำแปล, พิสูจน์อักษร, สูติบัตร, มรณบัตร, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า, สำเนาทะเบียนบ้าน, การวิจัยตลาด, แบบสำรวจ, แบบสอบถาม, การฝึกอบรม, อีเลิร์นนิ่ง, การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ... Thai
გაერთიანებული სამეფო
8 points
English -> Thai
Identity Verified   Navarut Y.
  Maintained your reputation by quality
translation, localization, proofreading, translator, Thai translator, Thai translation, Thai, English to Thai, English to Thai Translator, English to Thai Translation, Beauty Product Translation, Beauty Product Translator, Business Translation, Business Translator, Cosmetics Translation, Cosmetics Translator, Contract Translator, Contract, Code of Conduct, Food and Beverage Translation, Food and Beverage Translator, FOREX, Foreign Exchange Market, FX, fx, FOREX translation, forex translation, FOREX translator, forex translator, e-learning, EULA, End-user license agreement, Investment, Law Translation, Law Translator, Legal Translation, Legal Translator, Marketing Translation, Marketing Translator, Mobile Device Translation, Mobile Device Translator, Mobile Application Translation, Mobile Application Translator, Mobile, Mobile Device, Mobile Application, Mobile App, Online Payment Translation, Online Payment Translator, Privacy Policy, Social Network Translation, Social Network Translat ... Thai
ტაილანდი
4 points
English -> Thai
Identity Verified   Khwansuree DEROLLEPOT
  Quality, Professionalism and Expertise
Thai, Thai translation, Thai translator, English to Thai translator, English to Thai translation, Thai native translator, into Thai translation, into Thai translator, translation into Thai, translator into Thai, English, French, French to Thai translation, French to Thai translator, Thai qualified translator, qualified translation, qualified Thai translator, Thai technical translator, automobile, automotive, games, sports, IT, tourism, TRADOS, localization, product description, user guide, user manual, user interface, advertisement, marketing, computer, software, medical, traducteur de langue maternelle thaïe, traducteur anglais - thaï, traducteur français - thaï, traducteur japonais -thaï, traducteur technique, traducteur thaï natif, traducteur qualifié thaï, traducteur professionnel thaï, Thai professional translator, แปลเอกสาร, แปลภาษาอังกฤษ, แปลภาษาฝรั่งเศส, นักแปล, Thai freelancer, Thai freelance translator, traducteur technique, English to Thai, French to Thai, français-thaï, ang ... Thai
საფრანგეთი
4 points
English -> Thai
Identity Verified   pornpunphimol
  
Thai, Translator, Proofreading, Interpret ... Thai
ტაილანდი
4 points
English -> Thai
Identity Verified   amarilis
  Fast, accurate, 17 years of experience
movies, subtitling, books, Thai, music, document, children's books, novels, languages, script, copywriting, articles, psychology, education, certificate, names, questionnaire, brochure, cv, interpreter, translator, airport interpreter, reliable, dubbing, television program, slang, tourism, bipolar, adaptation, tv series, series, dubbing, documentary program, games, IT, quesionnaire, survey, fiction, diploma, recipe, food, letter, formal, informal, ... Thai/English
ტაილანდი
10 points
English -> Thai
Identity Verified   Nutthinee Jerachasilp
  English to Thai Professional Translator
Thai, English, English to Thai, translation, localization, transcreation, copywrite, editing, review, linguistic, Ecology & Environment, Botany, Biology, Forestry, Zoology, Geography, GIS, Social Science, Human Science, Education, Philosophy, Documentary, Psychology, Literature & Poetry, Website Localization, Machinery & Tools, Photography, Cartography, Real Estate, Architect, Industry & Technology, Manufacturing, Travel & Tourism, Enterprise Resources and Planning (ERP), Business & Commerce, Finance & Accounting, Human Resources, Media & Entertainment, Marketing, Advertising & Public Relations, Copywriting, Journalism, Subtitling, Engineering, Computer, Electronics, Telecommunication, Automotive, IT, Internet & E-Commerce ... Thai
ტაილანდი
0 points
English -> Thai
Identity Verified   Puritad Thongpreecha
  15 Pocket Books / 1,000+ IT Mag Articles
Thai, English, translation, edit, proofread, computers, technology, information technology, IT, software, hardware, network, localization, internet, e-commerce, business law, tourism, hotel, general, business, marketing, management, ... Thai
ტაილანდი
0 points
English -> Thai
Identity Verified   Chirot Kummode
  Professional Full-time Thai translator
translation, localization, proofreading, translator, Thai translator, Thai translation, Thai, English to Thai, English to Thai Translator, English to Thai Translation, computer, localization, technology, hospitality, hotel, booking, marketing, website, translator, bangkok, trados, TWS, translation workspace, logoport, wordfast, trados studio, fulltime, Games Translation, Games Translator, Software Translation, Software Translator, Business Translation, Business Translator, Marketing Translation, Marketing Translator, Website Translation, Website Translator ... Thai
ტაილანდი
0 points
English -> Thai
Identity Verified   Sunchai
  Thai translations, copywriting, DTP
Thai translator, Thai translation, Thai dtp, Thai desktop publishing, Thai indesign, Thai illustrator, Thai questionnaire, Thai marketing, Thai research, Thai wine, Thai hospitality, Thai hotels, Thai tourism, Thai birth certificate, Thai marriage certificate, graphic designer, poster designer, Thai transcription, website translation Thai, Thai copywriting, medical transcription, traduction Thai, mise en page Thai, vin Thailande, tourisme Thai, traducteur Thai, traduction français Thai, affiche Thai, creation graphique, acte de naissance Thai, acte de mariage Thai, transcription medicale, transcription Thai, นักแปล, แปลภาษา, แปลอังกฤษ, แปลฝรั่งเศส, แปลไวน์, แปลเอกสาร, แปลใบเกิด, แปลทะเบียนสมรส, อินดีไซน์, แปลโรงแรม, ออกแแบบกราฟิก, ออกแบบโฆษณา, ออกแบบโปสเตอร์, สื่อการตลาด, ถอดเทป, แปลฝรั่งเศส ไทย, แปลอังกฤษ ไทย, แปลอังกฤษ ฝรั่งเศส, แปลฝรั่งเศส อังกฤษ ... Thai
ტაილანდი
0 points
English -> Thai
Identity Verified   Teerin Suvannasai
  Seriously Technical
English to Thai translator, Thai translator, English to Thai website localization, English to Thai software localization, English to Thai game localization, English, Thai, tai, English to tai translator, tai translator, English to tai website localization, English to tai software localization, English to tai, English to Thai, en>th, en to th, en, th, Thai, tai, นักแปลอังกฤษ-ไทย, นักแปลไทย, นักแปล, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, iphone, app, android, memoq, trados, wordfast, SAP, Automotive, HR, Business, ERP, elearning, training, passolo, locstudio, helium, dejavu, memsource, game, casino, manual, owner manual, user manual, engineering, business, medical, แปลเกม, แปลงาน, แปลเอกสาร, icf, protocol, study, user interface, google, yahoo, microsoft ... Thai
ტაილანდი
0 points
English -> Thai
Identity Verified   Arporn Suvannakita
  14+ Years English-Thai Translator
English to Thai, Thailand, EnglishtoThai, English2Thai, engtoThai, eng2Thai, it transltor, it translate, it translation, information system translate, information system translation, information system translator, bangkok translation, bangkok translator, freelance translator, freelance Thai translator, freelance English Thai ... Thai
ტაილანდი
0 points
English -> Thai
Identity Verified   Pawinee Klinkhajorn
  Quality, Legal & Finance & Marketing
English to Thai translation, English to Thai translation Bordeaux, English to Thai translation France, French to Thai translation, French to Thai translation Bordeaux, French to Thai translation France, English to Thai translator, Thai translator, Thai translator Bordeaux, Thai translator France, freelance Thai translator, freelance Thai translator Bordeaux, freelance Thai translator France, French to Thai translator, French to Thai translator Bordeaux, French to Thai translator France, freelance French to Thai translator, freelance English to Thai translator, Thai qualified translator, qualified translation, qualified Thai translator, technical translator, Thai technical translator, Thai professional translator, Thai freelancer, Thai freelancer Bordeaux, Thai freelancer France, translation, Thai native translator, Thai linguist Bordeaux, Thai linguist France, English to Thai linguist, English to Thai linguist Bordeaux, English to Thai linguist France, French to Thai linguist, French t ... Thai
საფრანგეთი
4 points
English -> Thai
Identity Verified   Surisak Nitipavachon
  Making the World Local to You
Thai translator, Thai translation, Thai interpretor, Thai interpreter, Thai language consultant ... English/Thai
ტაილანდი
0 points
English -> Thai
  Nadchaphon Srisongkram
  Law, Video Game, Subtitling and Website
ไทย, français, English, español, translations, localization, subtitles, videogames, legal, tourism ... Thai
ესპანეთი
0 points
English -> Thai
Identity Verified   Soonthon LUPKITARO(Ph.D.)
  EN-TH-JP: large volume tech/buzz/legal
radioactive, rail, metro, thesis, dissertation, research paper, article, report, 地下鉄、電車、電気自動車、electric car, hybrid car, nuclear, reactor, security, transport, aircraft, maintenance, aerospace, avionics, radiation, genetics, biotechnology, user manual, instruction manual, agreement, prenuptial, securities, SEC, IPO, 专利, 版权, 法官, 论文, 报告, 放射性的, 核, 同声传译, accounting, P/L, balance sheet, Airbus, 320, 340, 330, Dakota, simulator, Boeing, 737, 767, 777, วิทยานิพนธ์, บทความ, สารคดี, ล่ามตู้, ล่ามโทร, ล่ามกระซิบ, งานวิจัย, เทคนิค, วิทยาศาสตร์, แพทย์, เภสัช, สุขภาพ, ทนายความ, กฎหมาย, การเมือง, อาญา, แพ่ง, สิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์, ศาล, คู่มือ, สเปค, สถาปัตย์, ก่อสร้าง, สัญญา, พิพากษา, ราชการ, ทหาร, ความมั่นคง, ตำรวจ, วินาศกรรม, อัยการ, 使用説明書、手順書、マニュアル、契約、婚前契約、証券、株式、会計、損益計算書、貸借対照表、biotech, drug, trial, medical, pharmacy, quality standardization, MT, machine translation, post-editing, computer aided translation, client review, back translation, feedback, copywriting, marketing catch words, tag words, au ... Thai
ტაილანდი
43 points
English -> Thai
Identity Verified   Na Nandhorn Clauder
  Quality hand in hand with punctuality
English, Thai, german, art, music, tourism, ecology, marketing, advertising, legal, medical, hotel, localization ... Thai/English
გერმანია
20 points
English -> Thai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლოAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • ტერმინის ძიება
  • ვაკანსიები
  • ფორუმები
  • Multiple search