სფეროში ”” მომუშავე Norwegian to English ენ(ებ)ის სპეციალისტები: წერით და ზეპირ თარჯიმანთა დირექტორია

Norwegian -> English წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » General fields

სფეროში ”Tech/Engineering” მომუშავე Norwegian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1627)
სფეროში ”Art/Literary” მომუშავე Norwegian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (300)
სფეროში ”Medical” მომუშავე Norwegian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (379)
სფეროში ”Law/Patents” მომუშავე Norwegian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1522)
სფეროში ”Science” მომუშავე Norwegian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (2333)
სფეროში ”Bus/Financial” მომუშავე Norwegian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (57)
სფეროში ”Marketing” მომუშავე Norwegian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (923)
სფეროში ”Other” მომუშავე Norwegian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1528)
სფეროში ”Social Sciences” მომუშავე Norwegian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (896)

Norwegian -> English წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » Specific fields

Norwegian -> English, თარჯიმნები: საბუღალტრო საქმე (181)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა (387)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: აერონავტიკა / ავიაცია / კოსმოსი (74)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: სოფლის მეურნეობა (100)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: მეცხოველეობა / ცხოველების შეჯვარება (39)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: ანთროპოლოგია (92)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: არქეოლოგია (64)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: არქიტექტურა (94)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: ხელოვნება, გამოყენებითი ხელოვნება, მხატვრობა (154)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: ასტრონომია და კოსმოსი (53)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: ფინანსები (ზოგადი)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: ავტომატიკა და რობოტები (83)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: ავტომობილები / მსუბუქი და სატვირთო მანქანები (194)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: ბიოლოგია (ტექნიკური, ქიმიური, მიკრო-) (73)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: ბოტანიკა (49)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: მშენებლობა / სამოქალაქო ინჟინერია (207)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი) (423)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: მასალები (პლასტმასი, კერამიკა და ა.შ.) (41)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები (242)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: ქიმიური მრეწველობა; ქიმიური მეცნიერება/ინჟინერია (116)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: პოეზია და ლიტერატურა (328)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა (274)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: საფეიქრო ნაწარმი / ტანსაცმელი / მოდა (170)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: ტელეკომუნიკაციები (278)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები (ზოგადი) (391)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: ტექნიკური უზრუნველყოფა (215)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა (351)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: სისტემები, ქსელები (209)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი: (267)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: სამზარეულო / კულინარია (197)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: კოსმეტიკა, პარფიუმერია (135)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: სტომატოლოგია (30)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: მედია / მულტიმედია (307)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: ეკონომიკა (217)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: განათლება / პედაგოგიკა (298)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: ელექტრონიკა / ელექტროინჟინერია (99)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: ენერგია / ელექტროენერგიის წარმოება (93)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: ინჟინერია (ზოგადი) (233)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: ინჟინერია: ინდუსტრია (114)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: მექანიკა / მექანიკური ინჟინერია (157)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: ბირთვული ინჟინერია/მეცნიერება (14)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: გარემო და ეკოლოგია (168)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: ეზოტერული ცოდნა (33)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: მეთევზეობა (61)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: ფოლკლორი (89)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: საკვები და რძის პროდუქტები (216)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: მეტყევეობა / ხეტყე / ხის მასალები (76)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: ავეჯი / საყოფაცხოვრებო ნივთები (131)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: თამაშები / ვიდეოთამაშები / თამაში / კაზინო (241)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: მინერალების მოპოვება / ძვირფასი ქვები (50)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: გენეალოგია (35)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები (334)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: გენეტიკა (43)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: გეოგრაფია (70)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: გეოლოგია (47)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: მთავრობა / პოლიტიკა (286)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: ფოტოგრაფია/გრაფიკა (გრაფიკული ხელოვნება) (105)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ჯანდაცვა (218)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: ისტორია (235)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: ტურიზმი და მოგზაურობა (360)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: სამუშაო ძალის რესურსები (211)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: იდიომები / აფორიზმები / გამონათქვამები (56)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: დაზღვევა (127)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: საერთაშორისო ორგანიზაცია/განვითარება/თანამშრომლობა (153)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: ინტერნეტი, ელ.-კომერცია (156)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები (92)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: მეტალურგია / ჩამოსხმა (28)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: IT (ინფორმაციული ტექნოლოგია) (354)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: ჟურნალისტიკა (223)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: უძრავი ქონება (108)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: სამართალი (ზოგადი) (281)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: სამართალი: პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო უფლებები (149)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: სამართალი: გადასახადები და საბაჟო (112)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: ლინგვისტიკა (129)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: ტრანსპორტი / ტრანსპორტირება / გადაზიდვები (135)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: მენეჯმენტი (203)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: წარმოება (112)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: გემები, ნაოსნობა, ზღვაოსნობა (110)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა (331)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: მათემატიკა და სტატისტიკა (63)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: მედიცინა (ზოგადი) (322)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: კარდიოლოგია (88)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ინსტრუმენტები (66)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ფარმაკოლოგია (206)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: მეტეოროლოგია (11)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: მეტროლოგია (8)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: სამხედრო / თავდაცვა (95)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: მუსიკა (177)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: სახელები (პირადი, კომპანიის) (46)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: კვების პროდუქტები (88)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: ნავთობპროდუქტების ინჟინერია/მეცნიერება (141)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: სხვა (70)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: ქაღალდი /ქაღალდის წარმოება (41)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: პატენტები (72)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: ფილოსოფია (82)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: ფიზიკა (25)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: ბეჭდვა და გამოცემა (111)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: ფსიქოლოგია (131)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: რელიგია (73)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: საცალო ვაჭრობა (98)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: უსაფრთხოება (23)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: SAP
Norwegian -> English, თარჯიმნები: მეცნიერება (ზოგადი) (196)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: ჟარგონი (63)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, ეთიკა და ა.შ. (181)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: სპორტი / ფიზკულტურა / დასვენება (171)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: გამოკითხვა (58)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: მეღვინეობა / ენოლოგია / მევენახეობა (49)
Norwegian -> English, თარჯიმნები: ზოოლოგია (40)

Norwegian -> English translators and interpreters


გაწევრიანების შესახებ ProZ.com Member Profile Keywords Native Language
Country
KudoZ Points
(in pair)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლო
Identity Verified   Charles Ek
  Your meaning, from your words and mine
Norwegian, Danish, Swedish, bokmål, bokmal, Bokmål, Bokmal, nynorsk, Nynorsk, English, law, legal, contracts, contract, patents, patent, insurance, risk management, geography, tourism, travel, courts, court, norsk, dansk, svensk, svenska, oversetter, oversettelse, oversætte, oversætter, oversættelse, översätta, översättning, översättare ... English
შეერთებული შტატები
790 points
Norwegian -> English
Identity Verified   jeffrey engberg
  Fast, accurate & efficient translations
oversetter, oversettelser, norsk til engelsk, norsk/engelsk, Norwegian to English, Norwegian/English, translator, translations, kunst, bygg- og anlegg, building and construction, språktjenest, språktjenester, teknisk oversetter, bygg- og anlegg oversetter, jeff engberg, jeffrey engberg, jeffengberg.com, statens vegvesen, jernbaneverk, tunneller, Konkurransegrunnlag, Byggherreforskriften, TEK, SAK, Byggeherre, entreprenør, anbudskonkurranse, *** Spesiell Beskrivelse ***, Rigg og felles prosesser, Beskrivelse NS 3420 VA, Statnett, Hovedprosess 1, Forberedende tiltak og generelle kostnader, Kunngjøring om kontraktstildeling, Bygge- og anleggsarbeid, CPV-klassifisering, doffin, ... English
ნორვეგია
508 points
Norwegian -> English
Identity Verified   Andy Bell
  Medical Scandinavian - US NCLEX-RN
Scandinavian translations, Translation, translate, English as mother tongue, proofreading, marketing, scandinavian languages, competitive, billig, nettsider, Oversettelse, oversetter, språkvask, localization, nettsider, website localisation, lokalisering, , norsk, Norwegian, svensk, swedish, dansk, danish, translation, Scandinavian, Skandinaviske, språktjenester, Oversættelse, korrekturlæsning, sprogrevision, websider, lokalisering, reklametekst, websites, localisation, svenska, danska, norska, engelska, svensk, swedish, dansk, norsk, översättning, översättningar, översättare, översätta, språk, vetenskap, ekonomi, medicin, medical, medisinsk, manualer, reklam, nordiska språktjänster, German, tysk, Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Übersetzung, Übersetzer, übersetzen, Lokalisierung, Swedish, Norwegian, Danish, English, Übersetzung, Schwedisch, Norwegisch, Dänisch ... English
ავსტრალია
88 points
Norwegian -> English
  Donna Stevens
  Experienced translator and editor
Norwegian, English, NOR/ENG, NOR, bokmål, travel, law, social sciences, psychology, education, pedagogy, academic English, scientific journals, special education, audiology, sociology, nursing, health care, tourism, cooking, literature, copy editing, language polishing, språkvask, instructions, linguistic validation, back translation ... English
ნორვეგია
49 points
Norwegian -> English
Identity Verified   Jenny Scott
  Fast, reliable, experienced
Technology, Civil Engineering, Electronics & Electronic Engineering, Transportation, Telecommunications, Railway Signalling Systems, Maintenance documents and manuals, symbol catalogues, operator manuals, certificates, project documentation, IT & Computing, Gaming, Operator and user manuals, certificates of conformity, Real Estate, Surveying, Legal, Property specifications, rental agreements, general legal documents, Printing and publishing, Journalism, Media, Government & Politics, News & current affairs articles, press releases, Teknologi, byggeteknikk, elektronikk, samferdsel, telekom, signalanlegg, Vedlikeholdsdokumenter og håndbøker, symbolkataloger, operatørhåndbøker, sertifikater, prosjektdokumentasjon, IT, dataspill, Operatør- og brukerveiledning, varesertifikater, Eiendom, takst, jus, Eiendomsbeskrivelser, leieavtaler, alminnelige juridiske dokumenter, Media, regjering, politikk, Avisartikler, pressemeldinger, Personal, næringsliv, Arbeidstakerhåndbøker, alminnelig brev, Human ... English
კვიპროსი
45 points
Norwegian -> English
Identity Verified   Roshini Sacra
  Fluent, professional, prompt & reliable!
General, Finance, Administrative, Technical & Literary, Human Resources, Religious Interpreter, Technical meetings, Resumes, Construction, Warehouse, Accountant, Equestrian, Music, Tourism, Documentary, Skits, Musicals, Children's Songs, Children's Books, Recommendation Letters, International Volunteer, News manus, Poetry, Real Estate, Educational Course Material, Professional service, Fluent, Competent, Excellent Language Skills ... English
შეერთებული შტატები
0 points
Norwegian -> English
Identity Verified   Linguisticano
  Crystal Clear Communication
Norwegian, Danish, Swedish, Dutch, Flemish, Afrikaans, English, Alignment, Translation Memories, TM, translation, proofreading, editing, transcriptions, voice-overs, subtitling, manuals, certificates, legal, academic, marketing, surveys, research, motivational letters, petitions, mobile applications, general, IT, computers, technology, engineering, literature, songwriting, localisation, software, user manuals, technical, operations, management, manufacturing, production ... Afrikaans/English
სამხრეთ აფრიკა
0 points
Norwegian -> English
Identity Verified   Per Bergvall
  Automotive, PC, IT: Fast, high quality
PC, software, IT, hardware, automotive, hospitality, electronics, electrics, military, technology, photography, imaging, underwater, ipad, iphone ... Norwegian
ნორვეგია
2453 points
Norwegian -> English
Identity Verified   Diarmuid Kennan
  Reliable and accurate
Engineering, Politics, Sociology, Economics, Education, IT, Software, Travel, Tourism, Literature, Marketing, Accounting, Business, Technical ... English
ირლანდია
760 points
Norwegian -> English
Identity Verified   Michele Fauble
  Genuine Native English
advertising, animals, appliances, Danish, decor, decorating, editing, English, environment, fish, food, French, furniture, general, health, home, house, Italian, kitchen, life sciences, marketing, market research, medical, medicine, native English, nature, Norwegian, nutrition, pets, pharmaceuticals, proofreading, questionnaire, renovation, research, Spanish, survey, translation, translator ... English
შეერთებული შტატები
404 points
Norwegian -> English
Identity Verified   William [Bill] Gray
  Working with words
Norwegian, English, Translation, Interpretation, Native English speaker, quick response, fast turnaround, engelsk, oversette, oversetter, oversettelse, oversetting, oversettingsarbeid, norsk, translate, translation, translator, excellence, akkurat, nøyaktig, careful, merkelig, detail, detalje, detaljer, details, on-time, on time, reliable, clear, understanding, native speaker, MA, degree, UK, United Kingdom, New Zealand, Northern Ireland, education, pedagogikk, Danish, Dansk, translatør ... English
ნორვეგია
332 points
Norwegian -> English
Identity Verified   Dawn Nixon
  Sworn Translator
English mother tongue, fluent Norwegian, business, legal, religion, general translation, public administration, interpreting, prompt and high quality service, efficient, reliable, excellent writing skills, government authorised Norwegian-English translator, statsautorisert norsk-engelsk ... English
ნორვეგია
200 points
Norwegian -> English
Identity Verified   Michael Ellis
  Fast and faithful.
Swedish, Norwegian, Science, Technology, Business ... English
გაერთიანებული სამეფო
224 points
Norwegian -> English
Identity Verified   Cetra Hastings
  On line, on time, quality assured
medicine, biology, biochemistry, genetics, pharmaceutics, general science, proofreading, transcribing, ... English
გაერთიანებული სამეფო
79 points
Norwegian -> English
Identity Verified   Vedis Bjørndal
  Business, law, technical, and medical
No omissions, no additions, no mistranslations ... Norwegian
ნორვეგია
597 points
Norwegian -> English
Identity Verified   sampat
  24 years in legal, commercial and social
Translation following language pairs: Dansk<>English, Norsk<>English and Svenska<>English. Fiels of specialisation include IT, Banking and Finance, Sotck Market, Legal documentation including contracts, Medical - General and Resrach and Humanitarian Issues ... English
შვეიცარია
173 points
Norwegian -> English
  Norskpro
  Creative-Technical-Accurate-Timely
architecture, construction, design, engineering, technical, technology, constructive, history, city, building, planning, tunnel construction, railway, urbanism, art, tourism ... Norwegian/English
შვედეთი
286 points
Norwegian -> English
Identity Verified   Andrew Alix
  Engineering - electrical, instrumentatio
Norwegian, Danish, Computers, technolgy, software, localization, Engineering, Controls, programming, IT, Information Technology ... English
შეერთებული შტატები
40 points
Norwegian -> English
Identity Verified   Shaun Friel
  
Technical, administrative, employment, general. ... English
გაერთიანებული სამეფო
42 points
Norwegian -> English
Identity Verified   Chris S
  Experienced central bank translator
translation, copywriting, Swedish, Norwegian, Danish, finance, economics, accounting, accounts, accountancy, banking, investment, medicine, pharmaceuticals, biotech, biotechnology, enzymes, översättning, oversettelse, engelska, engelsk, ekonomi, medicin, läkemedel, svenska, norsk, dansk, translator, central bank, central banking, översättare, oversetter, professional, translate, medical, pharmaceutical, økonomi, forecasts, business, media, PR, quality, accurate, experienced, expert ... English
გაერთიანებული სამეფო
143 points
Norwegian -> English
Identity Verified   Hans Wang
  Attorney at Law
Norwegian, norway, document, review, scandinavian, law, legal, swedish, sweden, danish, denmark, translation, interpretation, medical, pharmaceutical, patent, patents, attorney, lawyer, court, litigation, concordance, lexis, nexis, westlaw, privilege, responsiveness, confidential, responsive, privileged, trial, discovery, deposition, depositions ... English/Norwegian
შეერთებული შტატები
140 points
Norwegian -> English
Identity Verified   -pat
  
, ... English
ნორვეგია
0 points
Norwegian -> English
Identity Verified   dmesnier
  Your language into crystal clear English
european language translator, Norwegian to English, Swedish to English, french to English, german to English, spanish to English, portuguese to English, dutch to English ... English
შეერთებული შტატები
0 points
Norwegian -> English
Identity Verified   EileenF
  
ხელოვნება, გამოყენებითი ხელოვნება, მხატვრობა, ენერგია / ელექტროენერგიის წარმოება, ფოლკლორი, ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები, სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები, ... English
შეერთებული შტატები
0 points
Norwegian -> English
Identity Verified   norword
  Highly educated technical translators
Technology, industrial, scientific, environment, geology, petroleum, mining, forestry, chemistry, nuclear, geneology ... English
კანადა
0 points
Norwegian -> English
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლოAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • ტერმინის ძიება
  • ვაკანსიები
  • ფორუმები
  • Multiple search