სფეროში ”” მომუშავე English to Polish ენ(ებ)ის სპეციალისტები: წერით და ზეპირ თარჯიმანთა დირექტორია

English -> Polish წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » General fields

სფეროში ”Tech/Engineering” მომუშავე English -> Polish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1627)
სფეროში ”Art/Literary” მომუშავე English -> Polish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (300)
სფეროში ”Medical” მომუშავე English -> Polish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (379)
სფეროში ”Law/Patents” მომუშავე English -> Polish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1522)
სფეროში ”Science” მომუშავე English -> Polish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (2333)
სფეროში ”Bus/Financial” მომუშავე English -> Polish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (57)
სფეროში ”Marketing” მომუშავე English -> Polish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (923)
სფეროში ”Other” მომუშავე English -> Polish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1528)
სფეროში ”Social Sciences” მომუშავე English -> Polish ენ(ებ)ის სპეციალისტები (896)

English -> Polish წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » Specific fields

English -> Polish, თარჯიმნები: საბუღალტრო საქმე (1282)
English -> Polish, თარჯიმნები: რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა (2565)
English -> Polish, თარჯიმნები: აერონავტიკა / ავიაცია / კოსმოსი (322)
English -> Polish, თარჯიმნები: სოფლის მეურნეობა (684)
English -> Polish, თარჯიმნები: მეცხოველეობა / ცხოველების შეჯვარება (317)
English -> Polish, თარჯიმნები: ანთროპოლოგია (399)
English -> Polish, თარჯიმნები: არქეოლოგია (268)
English -> Polish, თარჯიმნები: არქიტექტურა (565)
English -> Polish, თარჯიმნები: ხელოვნება, გამოყენებითი ხელოვნება, მხატვრობა (1309)
English -> Polish, თარჯიმნები: ასტრონომია და კოსმოსი
English -> Polish, თარჯიმნები: ფინანსები (ზოგადი) (2662)
English -> Polish, თარჯიმნები: ავტომატიკა და რობოტები (556)
English -> Polish, თარჯიმნები: ავტომობილები / მსუბუქი და სატვირთო მანქანები (1309)
English -> Polish, თარჯიმნები: ბიოლოგია (ტექნიკური, ქიმიური, მიკრო-) (692)
English -> Polish, თარჯიმნები: ბოტანიკა (300)
English -> Polish, თარჯიმნები: მშენებლობა / სამოქალაქო ინჟინერია
English -> Polish, თარჯიმნები: ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი) (3354)
English -> Polish, თარჯიმნები: მასალები (პლასტმასი, კერამიკა და ა.შ.) (497)
English -> Polish, თარჯიმნები: სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები (2146)
English -> Polish, თარჯიმნები: ქიმიური მრეწველობა; ქიმიური მეცნიერება/ინჟინერია
English -> Polish, თარჯიმნები: პოეზია და ლიტერატურა (2170)
English -> Polish, თარჯიმნები: კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა (2315)
English -> Polish, თარჯიმნები: საფეიქრო ნაწარმი / ტანსაცმელი / მოდა (929)
English -> Polish, თარჯიმნები: ტელეკომუნიკაციები (1254)
English -> Polish, თარჯიმნები: კომპიუტერები (ზოგადი) (2268)
English -> Polish, თარჯიმნები: კომპიუტერები: ტექნიკური უზრუნველყოფა (1103)
English -> Polish, თარჯიმნები: კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა (1792)
English -> Polish, თარჯიმნები: კომპიუტერები: სისტემები, ქსელები (1124)
English -> Polish, თარჯიმნები: სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი: (2492)
English -> Polish, თარჯიმნები: სამზარეულო / კულინარია (1481)
English -> Polish, თარჯიმნები: კოსმეტიკა, პარფიუმერია (1190)
English -> Polish, თარჯიმნები: მედიცინა: სტომატოლოგია
English -> Polish, თარჯიმნები: მედია / მულტიმედია (1873)
English -> Polish, თარჯიმნები: ეკონომიკა (1926)
English -> Polish, თარჯიმნები: განათლება / პედაგოგიკა (2735)
English -> Polish, თარჯიმნები: ელექტრონიკა / ელექტროინჟინერია (886)
English -> Polish, თარჯიმნები: ენერგია / ელექტროენერგიის წარმოება (833)
English -> Polish, თარჯიმნები: ინჟინერია (ზოგადი) (1389)
English -> Polish, თარჯიმნები: ინჟინერია: ინდუსტრია (751)
English -> Polish, თარჯიმნები: მექანიკა / მექანიკური ინჟინერია (1091)
English -> Polish, თარჯიმნები: ბირთვული ინჟინერია/მეცნიერება
English -> Polish, თარჯიმნები: გარემო და ეკოლოგია
English -> Polish, თარჯიმნები: ეზოტერული ცოდნა (208)
English -> Polish, თარჯიმნები: მეთევზეობა
English -> Polish, თარჯიმნები: ფოლკლორი (403)
English -> Polish, თარჯიმნები: საკვები და რძის პროდუქტები (1416)
English -> Polish, თარჯიმნები: მეტყევეობა / ხეტყე / ხის მასალები (310)
English -> Polish, თარჯიმნები: ავეჯი / საყოფაცხოვრებო ნივთები (704)
English -> Polish, თარჯიმნები: თამაშები / ვიდეოთამაშები / თამაში / კაზინო (1369)
English -> Polish, თარჯიმნები: მინერალების მოპოვება / ძვირფასი ქვები (189)
English -> Polish, თარჯიმნები: გენეალოგია
English -> Polish, თარჯიმნები: ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები (2390)
English -> Polish, თარჯიმნები: გენეტიკა
English -> Polish, თარჯიმნები: გეოგრაფია (649)
English -> Polish, თარჯიმნები: გეოლოგია (206)
English -> Polish, თარჯიმნები: მთავრობა / პოლიტიკა (1780)
English -> Polish, თარჯიმნები: ფოტოგრაფია/გრაფიკა (გრაფიკული ხელოვნება) (658)
English -> Polish, თარჯიმნები: მედიცინა: ჯანდაცვა
English -> Polish, თარჯიმნები: ისტორია (1235)
English -> Polish, თარჯიმნები: ტურიზმი და მოგზაურობა
English -> Polish, თარჯიმნები: სამუშაო ძალის რესურსები (1630)
English -> Polish, თარჯიმნები: იდიომები / აფორიზმები / გამონათქვამები (525)
English -> Polish, თარჯიმნები: დაზღვევა (915)
English -> Polish, თარჯიმნები: საერთაშორისო ორგანიზაცია/განვითარება/თანამშრომლობა (826)
English -> Polish, თარჯიმნები: ინტერნეტი, ელ.-კომერცია (1646)
English -> Polish, თარჯიმნები: ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები
English -> Polish, თარჯიმნები: მეტალურგია / ჩამოსხმა (314)
English -> Polish, თარჯიმნები: IT (ინფორმაციული ტექნოლოგია) (1657)
English -> Polish, თარჯიმნები: ჟურნალისტიკა
English -> Polish, თარჯიმნები: უძრავი ქონება (910)
English -> Polish, თარჯიმნები: სამართალი (ზოგადი)
English -> Polish, თარჯიმნები: სამართალი: პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო უფლებები (1005)
English -> Polish, თარჯიმნები: სამართალი: გადასახადები და საბაჟო
English -> Polish, თარჯიმნები: ლინგვისტიკა (1746)
English -> Polish, თარჯიმნები: ტრანსპორტი / ტრანსპორტირება / გადაზიდვები
English -> Polish, თარჯიმნები: მენეჯმენტი (1387)
English -> Polish, თარჯიმნები: წარმოება
English -> Polish, თარჯიმნები: გემები, ნაოსნობა, ზღვაოსნობა (277)
English -> Polish, თარჯიმნები: მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა (2107)
English -> Polish, თარჯიმნები: მათემატიკა და სტატისტიკა (328)
English -> Polish, თარჯიმნები: მედიცინა (ზოგადი) (2028)
English -> Polish, თარჯიმნები: მედიცინა: კარდიოლოგია
English -> Polish, თარჯიმნები: მედიცინა: ინსტრუმენტები (502)
English -> Polish, თარჯიმნები: მედიცინა: ფარმაკოლოგია (911)
English -> Polish, თარჯიმნები: მეტეოროლოგია
English -> Polish, თარჯიმნები: მეტროლოგია
English -> Polish, თარჯიმნები: სამხედრო / თავდაცვა (383)
English -> Polish, თარჯიმნები: მუსიკა
English -> Polish, თარჯიმნები: სახელები (პირადი, კომპანიის) (233)
English -> Polish, თარჯიმნები: კვების პროდუქტები
English -> Polish, თარჯიმნები: ნავთობპროდუქტების ინჟინერია/მეცნიერება (357)
English -> Polish, თარჯიმნები: სხვა
English -> Polish, თარჯიმნები: ქაღალდი /ქაღალდის წარმოება
English -> Polish, თარჯიმნები: პატენტები
English -> Polish, თარჯიმნები: ფილოსოფია
English -> Polish, თარჯიმნები: ფიზიკა (222)
English -> Polish, თარჯიმნები: ბეჭდვა და გამოცემა (504)
English -> Polish, თარჯიმნები: ფსიქოლოგია (1191)
English -> Polish, თარჯიმნები: რელიგია (872)
English -> Polish, თარჯიმნები: საცალო ვაჭრობა (527)
English -> Polish, თარჯიმნები: უსაფრთხოება (175)
English -> Polish, თარჯიმნები: SAP (264)
English -> Polish, თარჯიმნები: მეცნიერება (ზოგადი) (1243)
English -> Polish, თარჯიმნები: ჟარგონი
English -> Polish, თარჯიმნები: სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, ეთიკა და ა.შ. (1543)
English -> Polish, თარჯიმნები: სპორტი / ფიზკულტურა / დასვენება (1061)
English -> Polish, თარჯიმნები: გამოკითხვა (358)
English -> Polish, თარჯიმნები: მეღვინეობა / ენოლოგია / მევენახეობა (164)
English -> Polish, თარჯიმნები: ზოოლოგია (328)

English -> Polish translators and interpreters


გაწევრიანების შესახებ ProZ.com Member Profile Keywords Native Language
Country
KudoZ Points
(in pair)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლო
Identity Verified   Adam Lankamer
  Financial & Legal Translation
IPO, Pre-IPO, SPO, underwriting, lead arranger, prospectus, SICAV, certified translation, sworn translation, law, finance, accounting, business, marketing, banking, human rights, IT, computer and Internet technologies, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia prawne, tłumaczenia specjalistyczne, tłumaczenia przysięgłe, rachunkowość, prawo, finanse, bankowość, Polish translations, Polish legal translations, Polish financial translations, diploma in translation, IOL, structured products ... Polish
ლუქსემბურგი
19803 points
English -> Polish
Identity Verified   Maciek Drobka
  Beyond Words
mobile phones, mobile devices, mobile technology, mobile communications, telephony, communications, telecommunications, pc, computers, computer networks, corporate, corporate communications, software localization, software localisation, user guides, user manuals, instruction manuals, documentation, online help, web sites, web content, web site localisation, mfp, mfd, all-in-ones, printing, printers, brochures, presentations, hardware, marketing, pr, public relations, press releases, advertising, it, information technology, media, multimedia, internet, e-commerce, mobile content, mobile services, digital imaging, digital photography, mobile photography, mobile imaging, Microsoft, Nokia, Microsoft style, Microsoft guidelines, English to Polish, telefony komórkowe, urządzenia przenośne, urządzenia mobilne, technologia mobilna, komunikacja bezprzewodowa, łączność bezprzewodowa, telefonia komórkowa, telekomunikacja, komputery, sieci komputerowe, lokalizacja oprogramowania, tłumaczenia, instrukcje obsługi, podręczniki użytkownika, dokumentacja, pomoc onlin ... Polish
პოლონეთი
11801 points
English -> Polish
Identity Verified   Jerzy Matwiejczuk
  A man of softwares
computers, programming, software, engineering, business, fiction ... Polish
პოლონეთი
7424 points
English -> Polish
Identity Verified   Stanislaw Czech, MCIL
  Every word matters
Polish translator in London, English-Polish translations, Polish translations, Polish translator, Polish translation, Polish legal translator, English legal translator, English to Polish legal translator, English to Polish legal translator, English Polish legal translator, English to Polish legal translations, Polish to English legal translator, Polish to English legal translation, Polish English legal translator, Polish English legal translation, legal translations, translation of correspondence, translation of certificates and diplomas, translation of contracts, translation of bylaws, translation of appraisals, translation of statutes, translation of articles of association, translation of regulations, translation of EU documents, translation of websites, contract law, company law, employment law, tort law, EU law, property law, legal translation, business translation, real estate translation, financial translation, tender, consumer law, translation of web-pages, e-commerce, ecommer ... Polish
გაერთიანებული სამეფო
4220 points
English -> Polish
Identity Verified   Maciej Andrzejczak
  Professional but affordable
marketing, international trade, management, web pages, stock exchange, finance, insurance, banking, accountancy, quality assurance, procedures, notices d'emplois, communiqués de presse, contrats, cours, logiciels, articles, catalogues techniques, sites internet, discours, rapports, interviews, manuals, projets d'installation, law, patents, machine building, production lines, user manuals, software localization, user interface, Trados, electronics, mechanical engineering, electricity, power industry, Workbench, agriculture, into Polish, Plish, English-Polish translations, devices, medical devices, physiotherapy, IT, automotive, operation and maintenance manual, technical and maintenance documentation, correspondence, contracts, agreements, certificates, business, industry, bookkeeping, military, audit, ISO, CAT, high quality, Poznan, operating instructions, freelancer, Deutsch-Polnisch Übersetzung, Übersetzungen, Ubersetzungen, Techni, Wirtschaft, Jura, Umweltschutz, Vertag, Verträge, Ö ... Polish
პოლონეთი
4026 points
English -> Polish
Identity Verified   lim0nka
  my job is my biggest hobby
human resources management, education, psychology, pedagogy, banking, stock exchange, European Union, marketing, food, recipies, guide books, tourism, culture, novels, short stories, movie scripts, subtitling, subtitles, voice-over, film reviews ... Polish
გაერთიანებული სამეფო
3581 points
English -> Polish
Identity Verified   Wojciech Sztukowski
  Business-sensitive. See for yourself.
Business, Banking, Finance, Investment, Contracts, Terms and conditions, SAP, Marketing, Web stores, Anti-corruption manuals, Codes of ethics, Health and Safety, Trainings ... Polish
პოლონეთი
2818 points
English -> Polish
Identity Verified   Karol Kawczyński
  Expertise in law, finance and accounting
Polish translator, legal translator, financial translator, legal translation, financial translation, business translation, proofreading, editing, English to Polish, Polish to English, English into Polish, Polish into English, English- Polish, Polish-English, EN-PL, PL-EN, freelance translator, freelancer, English to Polish legal translator, English to Polish financial translator, native Polish, Polish linguist, translation services Poland, reliable Polish translator, experienced Polish translator, professional Polish translator, accounting, finance, law, contracts, alternative dispute resolution, business, commerce, banking, economics, stock exchange, securities, insurance, public procurement, human resources, government, management, marketing, market research, financial statements, IFFS, GAAP, IAS, balance sheet, income statement, profit & loss account, cash flow statement, agreements, court orders, judgments, appeals, laws, legislation, legal opinions, powers of attorney, tender docu ... Polish
პოლონეთი
2120 points
English -> Polish
Identity Verified   Magda Dziadosz
  Polish translator & interpreter
translator, interpreter, accounting, auditing, banking, finance, EU integration, government, insurance, law, training, housing, water/wastewater, solid waste infrastructure, economic development, strategy building, financial audit, Wordfast, Warsaw, Warszawa ... Polish
პოლონეთი
1545 points
English -> Polish
Identity Verified   Michal Glowacki
  MA MCIL MITI / words that work for you
English, Polish, translator, interpreter, translation, interpreting, site, dialogue, consecutive, poland, marketing, advertising, automotive translator, warsaw, business translation, business translator, copywriter, copy writer, transcreation, transcreator, localization, localisation, adaptation, creative translation, translate, interpret, medical appointment, localization, trados, russian, English-Polish, Polish-English, Polish-russian, russian-Polish, tłumaczenia, tlumacz, ustne, pisemne, ustny, pisemny, tłumacz, symultaniczny, konsekutywny, wielka brytania, tłumaczenie, angielski, polski, rosyjski, angielsko-polski, rosyjsko-polski, korekta, języki obce, Michal, Michał, Michaw, Michav, Głowacki, Glowacki, Michael, Polish-English, polski>angielski, jezyk, angielski, tlumacz ustny, tlumacz pisemny, tlumaczenia ustne, tlumaczenia pisemne, translator, polski, michtranslations, michtranslation, michtrans, glowacki, public service, memoQ, automotive, motor, photography, tourism, travel, m ... Polish
პოლონეთი
1410 points
English -> Polish
Identity Verified   Dawid Mazela, MA, MCIL
  Translating meaning, not words
Polish translation, English to Polish, IT translation, computing, imaging, information technology, electronics, manuals, technical specification ... Polish
პოლონეთი
1221 points
English -> Polish
Identity Verified   Jarosław Napierała
  reliable & flexible
English-Polish Polish-English sworn translator certified professional ... Polish
პოლონეთი
951 points
English -> Polish
Identity Verified   Agnieszka Zmuda
  BA in HRM & Engl.Phil.; 5 yr work in HR
Human Resources Management, HR, personnel, work, training, leadership, competencies, development, employment contract, job order, labour code, business, marketing, real estate, humanities, social science, education, travel, tourism, English, Catalan, Italian, Spanish, French, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, ZZL, kadry, personel, praca, szkolenie, przywództwo, kompetencje, rozwój, umowa, zlecenie, kodeks pracy, biznes, marketing, nieruchomości, humanistyczne, edukacja, podróże, turystyka, angielski, kataloński, włoski, hiszpański, francuski ... Polish
პოლონეთი
886 points
English -> Polish
Identity Verified   Witold Chocholski
  Understanding language of your business.
Polish translations, Polish translation, Polish translator, Polish translator profile, translation Polish, translator profile translation services, contact Polish translator directly, corporate translations, financial reports translations, cash flow report translation, tłumacz Wrocław, Wrocław tłumaczenia, tłumaczenia z angielskiego, ekspres, reliable translator, reliable Polish translator, Ling Vita, Lingvita, Polish linguistic services, English, Polish, translator, English-Polish translator, tłumacz, angielski-polski, angielski, polski, in Polish, Polishtranslations.com.pl, angielski, polski, biznes, business, ekonomia, economics, marketing, finanse, finance, banking, bankowość, biznes plan, business plan, balance sheet, cash flow, rachunek zysków i strat, financial statements, sprawozdania finansowe, nieruchomości, umowa, tłumaczenia, umów, legal translation, audit, audyt, agreement, law, prawne, prawnicze, podatki, taxes revenue, urząd skarbowy, VAT, podatek dochodowy, podatek od t ... Polish
პოლონეთი
863 points
English -> Polish
Identity Verified   Joanna Sobolewska-Kurpiel
  Reliable medical translations
tłumaczenia medyczne, angielski, tłumacz, Polish, medical translations, medicine, pharmacology, informacja dla pacjenta, formularz świadomej zgody, patient information, subject information, informed consent form, informed consent document, clinical study protocol, protocol synopsis, protokół badania klinicznego, medical doctor, health, summary of product characteristics, charakterystyka produktu leczniczego, clinical medicine, preventive medicine, health education, ulotka dla pacjenta, case report, ICF, patient guide, CAT, Wordfast, Trados ... Polish
პოლონეთი
808 points
English -> Polish
Identity Verified   Teresa Jaczewska
  20 years of experience in translating
pharmaceuticals, medicinal, medicin, drugs, regulatory, registration dossiers, SPC, PIL, ICF, DMF, IVD, marketing, QC, QA, audits, validation, GMP, contracts, licence agreements, pharmaceutical, technology, manual, manuals, business, accounting, insurance, finance, medical, health, food, drink, gardening, TRADOS, localization, cosmetics, nutritionals, fashion, infusion solutions, html, webpage, regulatory, machine, home appliance, IT, computer, hospital discharge reports, CTA, protocols, synopsis ... Polish
პოლონეთი
703 points
English -> Polish
Identity Verified   Jacek Mozdyniewicz
  serious and experienced
technical translation, software & website localization, reliable delivery ... Polish
პოლონეთი
596 points
English -> Polish
Identity Verified   Adam Łobatiuk
  With the reader in mind
Polish, poland, English, belarussian, belarusian, translation, localization, localisation, software, mobile, cell, phone, computer, PC, system, hardware, IT, telecom, telecommunications, sports clothing, sports footwear, marketing, guides, manuals, press releases, PR, marketing, public relations, experience, experienced, sdl trados, studio, memoq ... Polish
პოლონეთი
546 points
English -> Polish
Identity Verified   Letra
  Technical/Marketing/Standards 17yrs exp.
advertising, agriculture, air conditioning, amplifiers, Audio Video, AutoCAD, Autodesk, automotive, AV, bearings, Bluetooth, brochures, camcorders, cameras, cars, clinical trials, communications, computer networks, computers, corporate, corporate communications, cranes, digital imaging, digital photography, documentation, e-commerce, engineering, English to Polish, equipment, excavators, flat TV, forestry, furniture, garden, GPS, handsets, hardware, hardware, headsets, heat pumps, help files, household, information technology, instruction manuals, instructions, internet, irrigation, ISO, it, laptops, lawn mowers, LCD, Lean, machinery, machines, manuals, marketing, media, metallurgy, Microsoft, Microsoft guidelines, Microsoft style, mobile communications, mobile content, mobile devices, mobile imaging, mobile phones, mobile photography, mobile services, mobile technology, monitors, multimedia, notebooks, office, online help, OSHA, pc, pr, playground, power tools, presentations, press re ... Polish
პოლონეთი
533 points
English -> Polish
Identity Verified   Adam Jarczyk
  Premium EN<>PL work by a MScEE!
Polish<>English, engineering degree, translations, IT, technical, mechanical engineering, industrial engineering, mining, safety, machines, manuals, software, hardware, networks, automation, documentation, handbooks, telecommunications, Trados Studio 2009, MultiTerm certified, TRADOS certified, experience, transportation, EN>PL, PL>EN, monolingual Polish, PL>PL, website translation, work safety, automotive, shipping, transport, transportation, music, photography, website localization, electrical engineering, electronics, proofreading, editing, copy-editing, research, transcreation, translation, terminology, translation memories, text creation, adiustacja, adiustator, doświadczenie praktyczne, doświadczony tłumacz, duże doświadczenie zawodowe, korekta, korekta techniczna, korektor, korektor techniczny, magister inżynier, politechnika, przygotowanie do druku, redakcja, redakcja techniczna, redaktor, redaktor techniczny, specjalista, specjalizacja, tłuma ... Polish
პოლონეთი
434 points
English -> Polish
Identity Verified   Pawel Michniak
  Trados, MemoQ, degree in law, since 98
translator, interpreter, consecutive, simultaneous, Polish translator, translation, tłumacz, ustny, konsekutywny, symultaniczny, tłumacz angielski, tłumaczenie ... Polish
პოლონეთი
405 points
English -> Polish
  Maja Walczak
  Law, Marketing, Business; Trados
Polish, English, English into Polish, translation, interpreting, law, finance, business, finance, vioceover, Polish interpreter, Polish translator, human resources, marketing, management, legal translations, public services, website translation, tłumacz języka angielskiego, tłumacz angielskiego, tłumacz angielskiego, tłumacz języka angielskiego kalisz, tłumacz angielskiego kalisz, tłumacz angielskiego wielkopolska, tłumaczenia konsekutywne, tłumacz ustny kalisz, tłumacz ustny ostrów wielkopolski, tłumaczenie stron internetowych, tłumaczenia wyjazdowe, tłumaczenie artykułów, tłumaczenie umów, tłumaczenia, strony internetowe, Maja Popęda, ... Polish
პოლონეთი
355 points
English -> Polish
Identity Verified   Piotr Bienkowski
  23 years of translator experience!
papermaking, pulp industry, localization, software, hardware, peripherals, CAT, XML, Swordfish, SDLX, HTML, Trados, XLIFF Editor, telecommunications, printing, process control, automation, contracts, consumer electronics, manuals, help files, documentation, work safety, occupational safety, work regulations, company policy, environment, MSDS, programming, scripting, macros, VBA, XSLT, open source, SDL Trados Studio 2014 ... Polish
პოლონეთი
353 points
English -> Polish
Identity Verified   Monika Rozwarzewska
  Ex journalist, Translator since 1998
general; education, medicine, psychology, food, music, agriculture, zoology, cosmetics, childcare, conference interpreter, marketing, meditation, origami, tai chi, pilates, books, domestic violence, tourism, touristic, fitness, sport, wellness, code of conduct, network marketing, FIFA, soccer, football, volleyball, sport, sports, surveys, Opole, English to Polish, Polish translator ... Polish
პოლონეთი
383 points
English -> Polish
Identity Verified   Marcelina Haftka
  Helping you communicate
environment, environnement, environmental protection, środowisko, ochrona środowiska, human sciences, philosophy, history, economic missions, HR, PR, sciences humaines, philosophie, histoire, missions économiques, RH, RP, nauki humanistyczne, filozofia, historia, misje gospodarcze, kadry, public relations, teologia, theology, théologie, français, anglais, polonais, French, English, Polish, francuski, angielski, polski, localization, localisation, lokalizacja, social audit, bilan social, audyt społeczny, tłumacz, tłumaczka, tłumaczenie, tłumaczenia, translator, translation, traducteur, traductrice, traduction, interprète, interpreter, conference interpreting, budowa, na budowie, chantier, chantier de construction, construction site, site, FIDIC contract, contrat FIDIC, kontrakt FIDIC, health, safety, hygiène, sécurité, BHP, tłumacz FIDIC, tłumaczenia FIDIC, tłumaczenia budowlane, motorway, highway, autostrada, produkcja, zakład produkcyjny, production, manufacturing, kolej, koleje, poci ... Polish
პოლონეთი
298 points
English -> Polish
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლოAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • ტერმინის ძიება
  • ვაკანსიები
  • ფორუმები
  • Multiple search