სფეროში ”” მომუშავე Korean to English ენ(ებ)ის სპეციალისტები: წერით და ზეპირ თარჯიმანთა დირექტორია

Korean -> English წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » General fields

სფეროში ”Tech/Engineering” მომუშავე Korean -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (10262)
სფეროში ”Art/Literary” მომუშავე Korean -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (595)
სფეროში ”Medical” მომუშავე Korean -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (646)
სფეროში ”Law/Patents” მომუშავე Korean -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (5680)
სფეროში ”Science” მომუშავე Korean -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (13)
სფეროში ”Bus/Financial” მომუშავე Korean -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (20074)
სფეროში ”Marketing” მომუშავე Korean -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1995)
სფეროში ”Other” მომუშავე Korean -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (802)
სფეროში ”Social Sciences” მომუშავე Korean -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (22090)

Korean -> English წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » Specific fields

Korean -> English, თარჯიმნები: საბუღალტრო საქმე (245)
Korean -> English, თარჯიმნები: რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა (710)
Korean -> English, თარჯიმნები: აერონავტიკა / ავიაცია / კოსმოსი (129)
Korean -> English, თარჯიმნები: სოფლის მეურნეობა (121)
Korean -> English, თარჯიმნები: მეცხოველეობა / ცხოველების შეჯვარება (48)
Korean -> English, თარჯიმნები: ანთროპოლოგია (103)
Korean -> English, თარჯიმნები: არქეოლოგია
Korean -> English, თარჯიმნები: არქიტექტურა (151)
Korean -> English, თარჯიმნები: ხელოვნება, გამოყენებითი ხელოვნება, მხატვრობა
Korean -> English, თარჯიმნები: ასტრონომია და კოსმოსი
Korean -> English, თარჯიმნები: ფინანსები (ზოგადი) (632)
Korean -> English, თარჯიმნები: ავტომატიკა და რობოტები (146)
Korean -> English, თარჯიმნები: ავტომობილები / მსუბუქი და სატვირთო მანქანები (392)
Korean -> English, თარჯიმნები: ბიოლოგია (ტექნიკური, ქიმიური, მიკრო-) (265)
Korean -> English, თარჯიმნები: ბოტანიკა (49)
Korean -> English, თარჯიმნები: მშენებლობა / სამოქალაქო ინჟინერია (269)
Korean -> English, თარჯიმნები: ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი) (874)
Korean -> English, თარჯიმნები: მასალები (პლასტმასი, კერამიკა და ა.შ.) (108)
Korean -> English, თარჯიმნები: სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები (349)
Korean -> English, თარჯიმნები: ქიმიური მრეწველობა; ქიმიური მეცნიერება/ინჟინერია (243)
Korean -> English, თარჯიმნები: პოეზია და ლიტერატურა (537)
Korean -> English, თარჯიმნები: კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა (712)
Korean -> English, თარჯიმნები: საფეიქრო ნაწარმი / ტანსაცმელი / მოდა (334)
Korean -> English, თარჯიმნები: ტელეკომუნიკაციები (490)
Korean -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები (ზოგადი)
Korean -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: ტექნიკური უზრუნველყოფა (342)
Korean -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა (571)
Korean -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: სისტემები, ქსელები
Korean -> English, თარჯიმნები: სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი: (465)
Korean -> English, თარჯიმნები: სამზარეულო / კულინარია (317)
Korean -> English, თარჯიმნები: კოსმეტიკა, პარფიუმერია (368)
Korean -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: სტომატოლოგია (128)
Korean -> English, თარჯიმნები: მედია / მულტიმედია (556)
Korean -> English, თარჯიმნები: ეკონომიკა (447)
Korean -> English, თარჯიმნები: განათლება / პედაგოგიკა
Korean -> English, თარჯიმნები: ელექტრონიკა / ელექტროინჟინერია (322)
Korean -> English, თარჯიმნები: ენერგია / ელექტროენერგიის წარმოება (204)
Korean -> English, თარჯიმნები: ინჟინერია (ზოგადი) (384)
Korean -> English, თარჯიმნები: ინჟინერია: ინდუსტრია (161)
Korean -> English, თარჯიმნები: მექანიკა / მექანიკური ინჟინერია (264)
Korean -> English, თარჯიმნები: ბირთვული ინჟინერია/მეცნიერება (89)
Korean -> English, თარჯიმნები: გარემო და ეკოლოგია (196)
Korean -> English, თარჯიმნები: ეზოტერული ცოდნა (25)
Korean -> English, თარჯიმნები: მეთევზეობა (28)
Korean -> English, თარჯიმნები: ფოლკლორი
Korean -> English, თარჯიმნები: საკვები და რძის პროდუქტები (384)
Korean -> English, თარჯიმნები: მეტყევეობა / ხეტყე / ხის მასალები (44)
Korean -> English, თარჯიმნები: ავეჯი / საყოფაცხოვრებო ნივთები (138)
Korean -> English, თარჯიმნები: თამაშები / ვიდეოთამაშები / თამაში / კაზინო (532)
Korean -> English, თარჯიმნები: მინერალების მოპოვება / ძვირფასი ქვები (53)
Korean -> English, თარჯიმნები: გენეალოგია (22)
Korean -> English, თარჯიმნები: ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები (563)
Korean -> English, თარჯიმნები: გენეტიკა (60)
Korean -> English, თარჯიმნები: გეოგრაფია
Korean -> English, თარჯიმნები: გეოლოგია
Korean -> English, თარჯიმნები: მთავრობა / პოლიტიკა (477)
Korean -> English, თარჯიმნები: ფოტოგრაფია/გრაფიკა (გრაფიკული ხელოვნება)
Korean -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ჯანდაცვა (426)
Korean -> English, თარჯიმნები: ისტორია (319)
Korean -> English, თარჯიმნები: ტურიზმი და მოგზაურობა (821)
Korean -> English, თარჯიმნები: სამუშაო ძალის რესურსები (340)
Korean -> English, თარჯიმნები: იდიომები / აფორიზმები / გამონათქვამები (106)
Korean -> English, თარჯიმნები: დაზღვევა
Korean -> English, თარჯიმნები: საერთაშორისო ორგანიზაცია/განვითარება/თანამშრომლობა (264)
Korean -> English, თარჯიმნები: ინტერნეტი, ელ.-კომერცია
Korean -> English, თარჯიმნები: ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები
Korean -> English, თარჯიმნები: მეტალურგია / ჩამოსხმა (48)
Korean -> English, თარჯიმნები: IT (ინფორმაციული ტექნოლოგია) (602)
Korean -> English, თარჯიმნები: ჟურნალისტიკა (350)
Korean -> English, თარჯიმნები: უძრავი ქონება
Korean -> English, თარჯიმნები: სამართალი (ზოგადი) (498)
Korean -> English, თარჯიმნები: სამართალი: პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო უფლებები (345)
Korean -> English, თარჯიმნები: სამართალი: გადასახადები და საბაჟო (190)
Korean -> English, თარჯიმნები: ლინგვისტიკა
Korean -> English, თარჯიმნები: ტრანსპორტი / ტრანსპორტირება / გადაზიდვები
Korean -> English, თარჯიმნები: მენეჯმენტი (380)
Korean -> English, თარჯიმნები: წარმოება (211)
Korean -> English, თარჯიმნები: გემები, ნაოსნობა, ზღვაოსნობა
Korean -> English, თარჯიმნები: მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა (575)
Korean -> English, თარჯიმნები: მათემატიკა და სტატისტიკა (121)
Korean -> English, თარჯიმნები: მედიცინა (ზოგადი)
Korean -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: კარდიოლოგია
Korean -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ინსტრუმენტები (156)
Korean -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ფარმაკოლოგია (289)
Korean -> English, თარჯიმნები: მეტეოროლოგია
Korean -> English, თარჯიმნები: მეტროლოგია (15)
Korean -> English, თარჯიმნები: სამხედრო / თავდაცვა (191)
Korean -> English, თარჯიმნები: მუსიკა
Korean -> English, თარჯიმნები: სახელები (პირადი, კომპანიის) (103)
Korean -> English, თარჯიმნები: კვების პროდუქტები (140)
Korean -> English, თარჯიმნები: ნავთობპროდუქტების ინჟინერია/მეცნიერება (113)
Korean -> English, თარჯიმნები: სხვა (90)
Korean -> English, თარჯიმნები: ქაღალდი /ქაღალდის წარმოება (28)
Korean -> English, თარჯიმნები: პატენტები (222)
Korean -> English, თარჯიმნები: ფილოსოფია (153)
Korean -> English, თარჯიმნები: ფიზიკა
Korean -> English, თარჯიმნები: ბეჭდვა და გამოცემა (157)
Korean -> English, თარჯიმნები: ფსიქოლოგია (237)
Korean -> English, თარჯიმნები: რელიგია (283)
Korean -> English, თარჯიმნები: საცალო ვაჭრობა (177)
Korean -> English, თარჯიმნები: უსაფრთხოება (46)
Korean -> English, თარჯიმნები: SAP (39)
Korean -> English, თარჯიმნები: მეცნიერება (ზოგადი) (332)
Korean -> English, თარჯიმნები: ჟარგონი
Korean -> English, თარჯიმნები: სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, ეთიკა და ა.შ. (387)
Korean -> English, თარჯიმნები: სპორტი / ფიზკულტურა / დასვენება
Korean -> English, თარჯიმნები: გამოკითხვა
Korean -> English, თარჯიმნები: მეღვინეობა / ენოლოგია / მევენახეობა (66)
Korean -> English, თარჯიმნები: ზოოლოგია

Korean -> English translators and interpreters


გაწევრიანების შესახებ ProZ.com Member Profile Keywords Native Language
Country
KudoZ Points
(in pair)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლო
Identity Verified   Samuel Henderson
  On time and on target.
English native speaker, certified translator, patent agent, JD, law degree, KST, ATA, MemoQ, patents, patent claims, contracts, law, legal, Korean law, Korean regulations, enforcement decree, enforcement rule, environment, biochemistry, pharmaceutical, pharmaceuticals, chemistry ... English
შეერთებული შტატები
44 points
Korean -> English
Identity Verified   Steven S. Bammel
  Certified Financial Translator (KO>EN)
Korean translation, Korean translator, Korean business translator, Korean financial translator ... English
შეერთებული შტატები
16 points
Korean -> English
Identity Verified   Lincoln6408
  Expert in clinical trial documents
Korean translator, social science, legal, business, accounting, IT, Korean to English, English to Korean, excellent, reliable, friendly, responsive, research based translation, Korean language, academic manuscript, religion, education, government, diploma, certificate, legal documents, legal translation, medical translation ... Korean
კანადა
0 points
Korean -> English
Identity Verified   Sanghyo Lee
  Formerly Lecturer in Higher Education
Korean, English, translation, translator, localization, education, higher education, art, design, marketing ... Korean
სამხრეთ კორეა
0 points
Korean -> English
Identity Verified   Young Kwon
  The most reliable translator in Korea
Over 30 years business and translation experiences IT high-tech fields, Legal education at Seoul National University Press releases, technical and legal documents for government agencies, Cisco, Hewlett-Packard, IBM, Samsung ... Korean
სამხრეთ კორეა
86 points
Korean -> English
Identity Verified   nakcl
  M.D. certified both from Korea and UK
Medical Doctor Specialist of Pediatrics (South Korea) Certification of Basic Specialist from the Royal College of Paediatrics and Child Health of the UK (Dec 2005) IELTS overall score 7.0 Full time professional translator (Documents and books) ... Korean
კანადა
82 points
Korean -> English
Identity Verified   Hyuk Hwang
  I deliver quality translations, fast!
English to Korean Translator, Electronic/Electric Engineering, Civil Engineering, Mechanical Engineering, Information Technology, Localization, Web Site, Life Science, Environment, Marketing, Market Research, Branding, Quality Management Manual, Work Procedures, General Business Documents (Instruction Manual, Contract/MOU) Distributor Agreement) ... Korean
სამხრეთ კორეა
64 points
Korean -> English
Identity Verified   Kortrans
  Accredited Korean Translator
Korean Translation, certified translator, English to Korean, Korean to English, accredited translator, legal translation, clinical trials, technical translation, manual translation, software, program, IT translation ... Korean
შეერთებული შტატები
52 points
Korean -> English
Identity Verified   Jungho Jo
  IT, mobile, business, law, marketing
Korean, Translation, Translator, Localization, Translate, English, Editing, Proofreading, Android, Java, C++, MFC, iPhone, Application, Software, Agreement, Contract, Embedded system, Computer, MSDS, Material Safety Data Sheet, SDS, Chemicals, Safety, Games, Mobile, Localize, Trados, Software, Manual, App ... Korean
სამხრეთ კორეა
48 points
Korean -> English
Identity Verified   English2Korean
  Toward the most reliable services
English to Korean Translation Service Korean to English Translation Service Russian to Korean Translation Service proof-reading, translation, transcription, English to Korean, English 2 Korean, English2Korean, IT related, business, art, humanities, social science, movie, TV programme, legal, transportation, software localization, children's education, consultation for English education publishing in Korea, electrical products' manual, exhibition pamphlet, website construction in English ... Korean
გაერთიანებული სამეფო
44 points
Korean -> English
Identity Verified   Daniel Graham
  High-end service
Native speaker, native English, Korean-English, audio transcription, patents, medicine, semiconductors, computers, S&T policy, national R&D programs, law, politics, transportation, communications, technical, engineering, religion, history, philosophy, medicine, business ... English
შეერთებული შტატები
16 points
Korean -> English
  Jay Kwak
  Business Class Translation
Advertising for major Airlines, MBA degreed, Over 10 years in marketing communications, terse and clear localization for many IT related materials ... Korean
სამხრეთ კორეა
32 points
Korean -> English
Identity Verified   WordCreative
  Experienced legal/ financial translator
Korean to English, Legal, Contracts, Finance, CAT, software, Financial, Bi-cultural, Bicultural, ... English
სამხრეთ კორეა
8 points
Korean -> English
Identity Verified   Junhui Park
  Certified Korean translator
Korean translation services, Korean translator, Certified Korean translator, Certified Korean court interpreter, Certified Korean medical interpreter, Korean interpreter in Seoul, Korean interpreter in Los Angeles, Korean legal document into English, Korean patent translator, English into Korean translation, Korean into English translation, State of California court certified interpreter ... Korean/English
შეერთებული შტატები
12 points
Korean -> English
  Sergio Andrade Jr
  
, კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა, თამაშები / ვიდეოთამაშები / თამაში / კაზინო, ტურიზმი და მოგზაურობა ... English
შეერთებული შტატები
0 points
Korean -> English
Identity Verified   Patrick Song
  Clear, Concise, Accurate
Korean, English, translation, editing, economics, business, government, medical, pharma, consulting, mcgill, yonsei, native English, law, legal ... English
კანადა
0 points
Korean -> English
  Jamie Jin
  Experienced Korean to English translator
Korean, English, Legal, Financial, International Development, Literature, Academic text ... English
კანადა
0 points
Korean -> English
Identity Verified   Leo Olivas
  English native speaker resident of Korea
Automotive, business, communications, entertainment, gaming, journalism, medical, research, tourism, thesis, poetry, literature, Korean, English, voice recording, news, welfare, music, marketing, Korean to English, Korean translator, proofreading, proofreader, editing, Korean interpreter, Seoul translator, Korean interpreter, Cheonan Interpreter, Incheon Interpreter, Cheonan translator, Incheon translator, cars, geology, mountains ... English
სამხრეთ კორეა
0 points
Korean -> English
Identity Verified   CJ Colling
  The Canadian Korean-English Translator
Rich and diverse experience in texts unique to Korea, scientific documentation, academic literature, technical information, litigation discovery materials, handwritten Korean, audio/visual files, marketing surveys, non-profit organizations 한국어 전문 문서와 관련하여 풍부하고 다양한 경험 보유, 비영리단체, 과학 관련 문서, 학술 문헌, 기술 정보, 법원, 광고, 은행 및 재정, 비즈니스 마케팅, 토목 공학, 데이터 통신, 경제, 전기 공학, 법과 법학, 의료, 노동위생 및 산업위생, 의료 — 정신과, 금속 공학, 특허 번역, 정치학, 증거개시, 자필 한국어, 오디오/이미지 파일, 마케팅 설문조사, 이민 서류, 계약서 ... English
კანადა
0 points
Korean -> English
Identity Verified   David Lukens
  Korean translation experts
Korean, English, Japanese, business, contract, translation, lingusitics ... English
შეერთებული შტატები
0 points
Korean -> English
Identity Verified   Edwin Mize
  Accurate Japanese/Korean to English
მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა, მეცნიერება (ზოგადი), პატენტები, ავტომობილები / მსუბუქი და სატვირთო მანქანები, ტელეკომუნიკაციები, სამხედრო / თავდაცვა, მედიცინა (ზოგადი), IT (ინფორმაციული ტექნოლოგია), მთავრობა / პოლიტიკა, ფინანსები (ზოგადი), ინჟინერია (ზოგადი), აერონავტიკა / ავიაცია / კოსმოსი, კომპიუტერები (ზოგადი) ... English
შეერთებული შტატები
4 points
Korean -> English
Identity Verified   Thomas Kim
  18 years as a professional translator
localization, localisation, Korean, English, medical translation, technology, software, machinery, hydraulics, physics, chemistry, mathematics, game, mobile, application ... Korean/Japanese
სამხრეთ კორეა
12 points
Korean -> English
  Hyeyoung
  한영 日英 汉英 14 years
technical translation, manufacturing, industrial machines, electrical engineering, product manuals, automation, power electronics, inverters, semiconductors, software, hardware, computers, contracts, agreements, legal documents, law, regulations, trade, 기술 번역, 제조, 기계, 산업용기계, 부품, 전기 공학, 제품 설명서, 오토메이션, 자동화, 파워일렉트로닉스, 인버터, 반도체, 소프트웨어, 하드웨어, 컴퓨터, 계약서, 법률서류, 법률, 규제, 규정, 무역, 技術翻訳, 製造, 機械, 電気工学, 製品マニュアル, オートメーション, 自動化システム, パワーエレクトロニクス機器, インバータ, 半導体, ソフトウェア, ハードウェア, 契約書, 法的文書, 法律, 規程, 貿易, 科技翻译, 制造, 机器, 业工机械, 电气工程, 手册, 说明书, 电力电子技术, 逆变器, 半导体, 计算机, 软件, 硬件, 契约, 合同, 法律文件, 规则, 法规, 贸易 ... English/Korean
სამხრეთ კორეა
0 points
Korean -> English
  Boram.k
  
მედიცინა: სტომატოლოგია, განათლება / პედაგოგიკა, მედიცინა: ჯანდაცვა, საფეიქრო ნაწარმი / ტანსაცმელი / მოდა, ქიმიური მრეწველობა; ქიმიური მეცნიერება/ინჟინერია, ინჟინერია (ზოგადი), მათემატიკა და სტატისტიკა, ფიზიკა, კომპიუტერები (ზოგადი) ... Korean/English
სამხრეთ კორეა
0 points
Korean -> English
Identity Verified   Fayona Cowperthwaite
  Translator, proofreader, voiceovers
Korean, Japanese, proofreading, editing, translation, British English, American English, patents, checking, Korean translation, Korean to English translation, Trados, Microsoft Office, Japanese to English, Korean to English, English proofreading, copy-editing, English (UK), English (US), patent translation, medical translation, general translation, document translation, translation checking, Japanese to English translation, Japanese to English checking, Korean to English checking, native English, Japanese to English proofreading, Korean to English proofreading, voiceover, voice over, dubbing, British accent, female voice, female voiceover, female voice over, female dubbing, British dubbing, narration ... English
გაერთიანებული სამეფო
0 points
Korean -> English
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლოAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • ტერმინის ძიება
  • ვაკანსიები
  • ფორუმები
  • Multiple search