სფეროში ”” მომუშავე Ukrainian to English ენ(ებ)ის სპეციალისტები: წერით და ზეპირ თარჯიმანთა დირექტორია

Ukrainian -> English წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » General fields

სფეროში ”Tech/Engineering” მომუშავე Ukrainian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (980)
სფეროში ”Art/Literary” მომუშავე Ukrainian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (12800)
სფეროში ”Medical” მომუშავე Ukrainian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (209)
სფეროში ”Law/Patents” მომუშავე Ukrainian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (880)
სფეროში ”Science” მომუშავე Ukrainian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (1122)
სფეროში ”Bus/Financial” მომუშავე Ukrainian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (3005)
სფეროში ”Marketing” მომუშავე Ukrainian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (308573)
სფეროში ”Other” მომუშავე Ukrainian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (974)
სფეროში ”Social Sciences” მომუშავე Ukrainian -> English ენ(ებ)ის სპეციალისტები (916)

Ukrainian -> English წერითი და ზეპირი თარჯიმანი » Specific fields

Ukrainian -> English, თარჯიმნები: საბუღალტრო საქმე (553)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა (1083)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: აერონავტიკა / ავიაცია / კოსმოსი
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: სოფლის მეურნეობა (364)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: მეცხოველეობა / ცხოველების შეჯვარება (142)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: ანთროპოლოგია (131)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: არქეოლოგია (41)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: არქიტექტურა (236)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: ხელოვნება, გამოყენებითი ხელოვნება, მხატვრობა
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: ასტრონომია და კოსმოსი (122)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: ფინანსები (ზოგადი) (1199)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: ავტომატიკა და რობოტები (217)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: ავტომობილები / მსუბუქი და სატვირთო მანქანები (540)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: ბიოლოგია (ტექნიკური, ქიმიური, მიკრო-) (277)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: ბოტანიკა (119)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: მშენებლობა / სამოქალაქო ინჟინერია (634)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი) (1436)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: მასალები (პლასტმასი, კერამიკა და ა.შ.) (183)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები (929)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: ქიმიური მრეწველობა; ქიმიური მეცნიერება/ინჟინერია
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: პოეზია და ლიტერატურა (844)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: საფეიქრო ნაწარმი / ტანსაცმელი / მოდა (412)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: ტელეკომუნიკაციები (606)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები (ზოგადი) (912)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: ტექნიკური უზრუნველყოფა (397)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: პროგრამული უზრუნველყოფა (722)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: კომპიუტერები: სისტემები, ქსელები (454)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი:
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: სამზარეულო / კულინარია
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: კოსმეტიკა, პარფიუმერია (479)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: სტომატოლოგია
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: მედია / მულტიმედია (592)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: ეკონომიკა (978)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: განათლება / პედაგოგიკა (1183)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: ელექტრონიკა / ელექტროინჟინერია
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: ენერგია / ელექტროენერგიის წარმოება
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: ინჟინერია (ზოგადი) (674)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: ინჟინერია: ინდუსტრია
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: მექანიკა / მექანიკური ინჟინერია
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: ბირთვული ინჟინერია/მეცნიერება (156)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: გარემო და ეკოლოგია (584)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: ეზოტერული ცოდნა (142)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: მეთევზეობა
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: ფოლკლორი (187)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: საკვები და რძის პროდუქტები
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: მეტყევეობა / ხეტყე / ხის მასალები (131)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: ავეჯი / საყოფაცხოვრებო ნივთები (241)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: თამაშები / ვიდეოთამაშები / თამაში / კაზინო
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: მინერალების მოპოვება / ძვირფასი ქვები (159)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: გენეალოგია (62)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები (943)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: გენეტიკა
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: გეოგრაფია (341)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: გეოლოგია
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: მთავრობა / პოლიტიკა (834)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: ფოტოგრაფია/გრაფიკა (გრაფიკული ხელოვნება) (232)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ჯანდაცვა (602)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: ისტორია (536)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: ტურიზმი და მოგზაურობა (1309)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: სამუშაო ძალის რესურსები (611)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: იდიომები / აფორიზმები / გამონათქვამები
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: დაზღვევა
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: საერთაშორისო ორგანიზაცია/განვითარება/თანამშრომლობა
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: ინტერნეტი, ელ.-კომერცია (555)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები (313)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: მეტალურგია / ჩამოსხმა
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: IT (ინფორმაციული ტექნოლოგია)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: ჟურნალისტიკა (538)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: უძრავი ქონება (394)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: სამართალი (ზოგადი) (1009)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: სამართალი: პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო უფლებები
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: სამართალი: გადასახადები და საბაჟო (436)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: ლინგვისტიკა (861)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: ტრანსპორტი / ტრანსპორტირება / გადაზიდვები (606)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: მენეჯმენტი (728)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: წარმოება (276)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: გემები, ნაოსნობა, ზღვაოსნობა (179)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა (765)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: მათემატიკა და სტატისტიკა (162)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: მედიცინა (ზოგადი) (798)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: კარდიოლოგია
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ინსტრუმენტები (228)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: მედიცინა: ფარმაკოლოგია
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: მეტეოროლოგია
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: მეტროლოგია (55)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: სამხედრო / თავდაცვა (250)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: მუსიკა (385)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: სახელები (პირადი, კომპანიის) (156)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: კვების პროდუქტები
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: ნავთობპროდუქტების ინჟინერია/მეცნიერება (407)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: სხვა
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: ქაღალდი /ქაღალდის წარმოება
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: პატენტები (166)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: ფილოსოფია (273)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: ფიზიკა (142)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: ბეჭდვა და გამოცემა
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: ფსიქოლოგია (443)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: რელიგია
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: საცალო ვაჭრობა (209)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: უსაფრთხოება
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: SAP (69)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: მეცნიერება (ზოგადი) (560)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: ჟარგონი (135)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, ეთიკა და ა.შ. (582)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: სპორტი / ფიზკულტურა / დასვენება (371)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: გამოკითხვა
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: მეღვინეობა / ენოლოგია / მევენახეობა (70)
Ukrainian -> English, თარჯიმნები: ზოოლოგია (95)

Ukrainian -> English translators and interpreters


გაწევრიანების შესახებ ProZ.com Member Profile Keywords Native Language
Country
KudoZ Points
(in pair)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლო
Identity Verified   Angela Greenfield
  Certified Lawyer-Linguist
რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა, უძრავი ქონება, რელიგია, საცალო ვაჭრობა, სამართალი: გადასახადები და საბაჟო, ტურიზმი და მოგზაურობა, ტრანსპორტი / ტრანსპორტირება / გადაზიდვები, ჟარგონი, სახელები (პირადი, კომპანიის), იდიომები / აფორიზმები / გამონათქვამები, ჟურნალისტიკა, წარმოება, ნავთობპროდუქტების ინჟინერია/მეცნიერება, მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა, მენეჯმენტი, კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა, განათლება / პედაგოგიკა, ენერგია / ელექტროენერგიის წარმოება, ზოგადი / მიმოწერა / მისალოცები / წერილები, გეოგრაფია, ისტორია, სამუშაო ძალის რესურსები, დაზღვევა, ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები, ლინგვისტიკა, პოეზია და ლიტერატურა, სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები, აერონავტიკა / ავიაცია / კოსმოსი, სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი:, საბუღალტრო საქმე, ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი), სამართალი (ზოგადი), სამხედრო / თავდაცვა, ეკონომიკა, ფინანსები (ზოგადი), მთავრობა / პოლიტიკა, საერთაშორისო ორგანიზაცია/განვითარება/თანამშრომლობა ... Russian/Ukrainian
შეერთებული შტატები
268 points
Ukrainian -> English
Identity Verified   Alexander Onishko
  Veni Vidi Vici
English, Russian, Ukrainian, translation, translating, translator, patenting, patent, attorney, ukraine, Ukrainian, russia, russian, eurasian, eurasia, cis, mikhailyuk, patent attorney, patent attorneys, industrial, design, utility, model, trade, marks, copyright, protection, invention, inventions, industrial, property, protection, intellectual, property, protection, official, fees, kharkov, kharkiv, law, legislation, Ukrainian, patent, attorney, ukraine, patent, attorney, Ukrainian, patent, attorneys, ukraine, patent, attorneys, Ukrainian, patent, application, ukraine, utility model, industrial design, Ukrainian patent lawyer in ukraine, Ukrainian patent lawyers in ukraine, chess, onishko, ukraine patent law, ukraine trademark, ukraine patent office, Ukrainian patent office, patent atorney, attorneys bureau, ukraine, certificate of registration trademark, trademark assistant from ukraine, ukraine patent, patent attorneys in ukraine, patent of ukraine, Ukrainian patent, trademark attorneys, bulletin patent ukraine, design patent legislation, ukraine tradema ... Russian/Ukrainian
უკრაინა
220 points
Ukrainian -> English
Identity Verified   Vladys
  a top-rated native English-Ukrainian-Rus
lower cost translation, Ukrainian, Proofreading Services, English, Russian, Chinese, law, clinical trials, pharmaceutical, medicine, biopharma, system analysis, military, defense, academic science, structural engineering, construction, survey, hi-tech, accounting, general business, native style, питомо українська лексика, Trados, Across ... English/Ukrainian
უკრაინა
174 points
Ukrainian -> English
Identity Verified   Lilia_K
  Engineer and technical translator
English-Ukrainian, English-Russian, translate into Ukrainian, translate into English, engineering translations, contracts translation, manuals, instructions, localization, electronics, lathes, machines, medical equipment ... Russian/Ukrainian
უკრაინა
156 points
Ukrainian -> English
Identity Verified   Alex Marshall
  Lawyer, 10 years in FSU countries

Actus Reus, Agency Agreement, Alibi, Aliunde, Alternate Director, Amicus curiae, Annual General Meeting, Arbitration, Arbitration Award, Arbitrator, Articles of Association, Auditor, Authorized Share Capital, Bankruptcy, Bequest, Bona Fide, Bona vacantia, Breach of Contract, Business Assets, Cadit quaestio, Certificate of Incorporation, Certiorari, Ceteris paribus, Chairman, Collective Agreement, Company Seal, Confidential Information, Confidentiality, Consensus, Consensus ad idem, Constructive Dismissal, Consultancy, Contra, Contra bonos mores, Contracted-Out, Copyright, Coram non judice, Corpus delicti, Custos morum, De bonis asportatis, De die in diem, De facto, De futuro, De integro, De jure, De lege ferenda, De lege lata, De novo, Deadlock, Debenture, Deed, Directors, Directors Register, Disciplinary Procedure, Discrimination, Dismissal, Dividend, Doli incapax, Dominium, Dubitante, Due Diligence, Ei incumbit probatio qui, Employment Contract, Ex cathedra, Ex c ...

English
შეერთებული შტატები
87 points
Ukrainian -> English
Identity Verified   David Knowles
  Specialist in Civil Law & Contracts
computing, contract law, technical, current affairs, politics, music, websites ... English
გაერთიანებული სამეფო
74 points
Ukrainian -> English
Identity Verified   Zoryana Dorak
  Sworn Translator!
translation and proofreading services, from English into Ukrainian and vice versa, from Russian into English, fields I work in, accounting, business, audit, law, banking, advertising, marketing, politics, education, economics ... Ukrainian/Russian
უკრაინა
115 points
Ukrainian -> English
Identity Verified   mk_lab
  Tech & Science translation and writing
Technical translation, software localization, technical writing, science, electronics, physics, computers, hardware, software, education, technology, electric engineering, chemistry, medical instruments, electrocardiology, manuals, user guides, radio, IT, information technologies, IP, telephony, IP telephony, Cisco, automotive, safety, equipment, spectroscopy, optics, mechanics, programming, telecommunications, mechanical engineering, oil, gas, equipment, machinery, contracts, agreements, management, systems, technology, manufacturing, development, construction, Trados, DejaVu, WordFast, TM, databases, electronic, cirquits, vacuum, pressure, automatic, automatics, automation, radio, physics, C++, Basic. Visual, Delphi. AutoCAD, PCAD, OrCAD, Drawings, documentation, manuals, user guides, description, patents, scientific, papers, conference, thesis, SDL, SDLX, TagEditor, MS Glossaries, guides, radar, radars, infrared, ultraviolet, lights, semiconductors, plastics, liquid crystals, compon ... Russian/Ukrainian
უკრაინა
101 points
Ukrainian -> English
Identity Verified   Evgeny Pobegalov
  30 years of multifield clinical practice
medicine, surgery thoracic cardiovascular cardiology nephrology neurology orthopedics pharmacology oncology tuberculosis clinical trials pulmonology endoscopy ... Russian
რუსეთის ფედერაცია
96 points
Ukrainian -> English
Identity Verified   TechLawDC
  Subject expert wins cases for you.
engineering, law, biology, pharmacology, toxicology, medicine, accounting, finance, securities, telecommunications, solid state devices, military ... English
შეერთებული შტატები
44 points
Ukrainian -> English
Identity Verified   Vadim Khazin
  over 40 years of experience
geology, engineering, environment, Russian, Ukrainian, legal, business, literature, advertisement, edit, translate, transcribe, interpret ... Russian/Ukrainian
შეერთებული შტატები
84 points
Ukrainian -> English
Identity Verified   Serhiy Tkachuk
  EXPERIENCED LEGAL TRANSLATOR
English to Ukrainian translator, English to Russian translator, Russian to English translator, Ukrainian to English translator, English to Ukrainian translation, English to Russian translation, Ukrainian to English translation, Russian to English translation, Ukraine, freelance, freelancer, native, bilingual, professional, translation, legal translation, judicial translation, editing, proofreading, English-Ukrainian translator, English-Russian translator, EN-UKR translator, UKR-EN translator, EN-RU translator, RU-EN translator, legal translator, judicial translator, confidential, independent, experienced, qualified translator, legal research, legislation, law, legal instrument, legislative amendments, Constitution, legal code, laws, bills, statutes, rules, legal norm, regulation, regulatory acts, decree, bylaw, ordinance, resolution, recommendation, directive, decisions, instructions, treaty, international agreement, covenant, pact, charter, ratification, European integration, associat ... Ukrainian/Russian
უკრაინა
79 points
Ukrainian -> English
Identity Verified   James Joeriman
  Russian & Ukrainian Legal and Financial
russian to English, Ukrainian to English, legal, NGOs, government, russian, contracts, law, contract law, business contracts, court, codes, regulations, occupational safety, construction, arbitration, court rulings, court orders, litigation, court filings, contracts, Ukrainian, native English speaker, native speaker ... English
უკრაინა
19 points
Ukrainian -> English
Identity Verified   Yuri Geifman
  Taking pride in my work
business, law, legal, engineering, technical, patents, documents, interpreting, certified, clinical, trial, litigation, Kazakhstan, internal affairs, crime, sentencing ... Russian/English
კანადა
44 points
Ukrainian -> English
Identity Verified   Keith Blasing
  
Russian, Ukrainian, technical, nuclear, legal, contracts, regulations ... English
შეერთებული შტატები
8 points
Ukrainian -> English
Identity Verified   Vitaly Dotsenko
  20+ YEARS IN BUSINESS
law, business, IT ... Ukrainian/English
შეერთებული შტატები
7 points
Ukrainian -> English
Identity Verified   Sergey Strakhov
  Reliability and Experience
Science & Technology, Business & Commercial Information, HTML & Websites, Subtitling, Lokalization, Transcreation, Prose & Poetry ... Russian/Ukrainian
გერმანია
65 points
Ukrainian -> English
Identity Verified   Anna Halevina
  
Russian, Ukrainian, English, business, logistics, transportation, import, export, psychology, social science, freight, forwarder, traffic, Customs, operations, management, sales, perception ... English
კანადა
0 points
Ukrainian -> English
  Daniel Kohn
  
რეკლამა / ხალხთან ურთიერთობა, ჟურნალისტიკა, ტრანსპორტი / ტრანსპორტირება / გადაზიდვები, ტურიზმი და მოგზაურობა, გემები, ნაოსნობა, ზღვაოსნობა, უძრავი ქონება, ნავთობპროდუქტების ინჟინერია/მეცნიერება, მინერალების მოპოვება / ძვირფასი ქვები, მედია / მულტიმედია, მარკეტინგი / ბაზრის შესწავლა, პოეზია და ლიტერატურა, მთავრობა / პოლიტიკა, ეკონომიკა, მშენებლობა / სამოქალაქო ინჟინერია, კინო, ფილმი, ტელევიზია, დრამა, სერთიფიკატები, დიპლომები, ლიცენზიები, ბიოგრაფიები, საბუღალტრო საქმე, მეტალურგია / ჩამოსხმა, სამართალი (ზოგადი), სამართალი: კონტრაქტ(ებ)ი:, ინვესტიცია / ფასიანი ქაღალდები, დაზღვევა, ფინანსები (ზოგადი), ენერგია / ელექტროენერგიის წარმოება, ბიზნესი/კომერცია (ზოგადი), სამართალი: გადასახადები და საბაჟო ... English
შეერთებული შტატები
0 points
Ukrainian -> English
Identity Verified   Eric Spreat
  Ru/Ua>En Translator
Russian, English, Native English, Translation, Proofreading, Legal Documentation, Video game localization, Contracts, Advertising, Economics, Politics, Fiction, Poetry ... English
შეერთებული შტატები
0 points
Ukrainian -> English
Identity Verified   Kathy Stackhouse
  
legal, law, contracts, business, banking, finance, nuclear, software, environmental, medicine, oil, gas, petroleum, aerospace, aviation, ... English
შეერთებული შტატები
0 points
Ukrainian -> English
Identity Verified   Simon Hollingsworth
  Professional translator since 1991
Legal, Contracts, Colloquial, Correspondence, Certificates, General, Science, Technical, Oil, Gas ... English
გაერთიანებული სამეფო
0 points
Ukrainian -> English
Identity Verified   Michael Moskowitz
  Translating since 1984.
Chemistry, Metallurgy, Oil Field, Drilling Equipment, Machinery, Safety, Patents, Marketing, ... English/Russian
შეერთებული შტატები
32 points
Ukrainian -> English
  Jeremy Moskviak
  
English, Russian, Ukrainian, Italian, medical, legal, literary, technical, business, commerce, general, Italiano ... English
იტალია
0 points
Ukrainian -> English
Identity Verified   Paul Norman
  Qualified Russian-English translator
Russian, English, Chinese, Ukrainian, Italian, translation, localisation, proofreading, editing, transcription, literary translation, legal translation, business, finance, oil and gas, education, high quality, accurate, quick turnaround, reasonably priced. ... English
გაერთიანებული სამეფო
0 points
Ukrainian -> English
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგი   ბოლოAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • ტერმინის ძიება
  • ვაკანსიები
  • ფორუმები
  • Multiple search